Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

2. HAFTA: SAYISAL MEDYANIN TARİHİ.  “Sayısal Devrim” olarak adlandırılan sürecin sonunda ortaya çıkan yeni enformasyon ve ileti ş im teknolojilerinin.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "2. HAFTA: SAYISAL MEDYANIN TARİHİ.  “Sayısal Devrim” olarak adlandırılan sürecin sonunda ortaya çıkan yeni enformasyon ve ileti ş im teknolojilerinin."— Sunum transkripti:

1 2. HAFTA: SAYISAL MEDYANIN TARİHİ

2  “Sayısal Devrim” olarak adlandırılan sürecin sonunda ortaya çıkan yeni enformasyon ve ileti ş im teknolojilerinin geli ş imi, tarihsel olarak önce gelen üç alandaki ( telekomünikasyon, bilgisayar ve kitle ileti ş im araçları ) ya ş anan de ğ i ş imlere yakından ba ğ lıdır. YÖNDE Ş ME

3  İş bölümüne ve uzmanla ş maya ba ğ lı olarak giderek karma ş ıkla ş an kapitalist toplumda i ş lerin yürütülebilmesi için hesap ( calcul ) önemli hale gelmi ş tir. B İ LG İ SAYARIN DO Ğ U Ş U

4 Dünyanın bilinen en eski hesap makinesi abaküs, 2000 yılı aşkın zamandır kullanılıyor. Kaynak: http://www.mlahanas.de/Greeks/Kythera.htm http://www.mlahanas.de/Greeks/Kythera.htm

5 Pascal’ın vergi toplayıcısı babasına yardım etmek için 1642’de icat ettiği hesap makinesi, yalnızca toplama ve çıkarma yapabiliyordu. Kaynak: http://www.computersciencelab.com/ComputerHist ory/History.htm http://www.computersciencelab.com/ComputerHist ory/History.htm

6 Leibniz, 1671’de dört işlem yapabilen bir hesap makinesi geliştirir. Kaynak: http://history- computer.com/Mechanical Calculators/Pioneers/Lebni z.htmlhttp://history- computer.com/Mechanical Calculators/Pioneers/Lebni z.html

7 Charles Babbage’ın 1822’de geliştirdiği bir oda büyüklüğündeki buharlı hesap makinesinin bir bölümü. İngiliz Hükümeti denizcilik hesaplarını bu makineye emanet etmişti. Kaynak: http://www.computersciencelab.com/Compu terHistory/HistoryPt2.htm http://www.computersciencelab.com/Compu terHistory/HistoryPt2.htm

8 Hollerith’in bulduğu delikli kart sistemi 1890 Amerikan Nüfus Sayımı’nda ilk kez kullanıldı. Kaynak: http://www.computersciencelab.com/ ComputerHistory/HistoryPt2.htm http://www.computersciencelab.com/ ComputerHistory/HistoryPt2.htm

9 167 metrekarelik bir alana sığan ENIAC, 30 ton ağırlığındaydı. Kaynak: http://www.bilgidemeti.com/ilk-elektronik-bilgisayar.htmhttp://www.bilgidemeti.com/ilk-elektronik-bilgisayar.htm 1940’lar: SAVAŞ VE BİLGİSAYAR

10 UNIVAC-1 (1952), ABD’de Nüfus Sayımı’nda kullanıldı. Kaynak: http://www.teknikservis24.net/bilgisayarin-tarihcesi.htmlhttp://www.teknikservis24.net/bilgisayarin-tarihcesi.html 1950’ler : İlk ticari bilgisayarlar

11 IBM, 701 ve 740, ilk ticari bilgisayarlar finans sektöründe kullanıldı. Kaynak: http://www- 03.ibm.com/ibm/history/exhibits/701/701_141521.htmlhttp://www- 03.ibm.com/ibm/history/exhibits/701/701_141521.html 1950’ler : Bilgisayarın ticarileşmesi

12 1960’lar: Bilgisayarın yaygınla ş ması Kilby and Noyce, 1958’de ilk çipi buldu. Çipin bulunması, bilgisayaraların küçülmesine ve ticarileşmesine yol açtı.

13 1960’lar: Bilgisayarın kitleselle ş mesi İlk bilgisayar oyunu Spacewar (1962), MIT’de geliştirildi. Kaynak: http://www.wired.com/gamelife/2007/01/spacewar_emulat/ Douglas Engelbart, 1964’te “fare”yi buldu.

14 1970’ler: Bilgisayarların kitleselle ş mesi 1971: Intel, ilk mikroişlemciyi icad etti.

15 1980’ler: Bilgisayarların ki ş iselle ş mesi 1981: IBM, ilk kişisel bilgisayarı (PC) piyasaya sürdü.

16 1980’ler: Bilgisayarların ki ş iselle ş mesi 1984: Apple, ilk Macintosh’u piyasaya çıkardı.

17 2000’ler: Bilgisayarların ileti ş imi

18 İ NTERNET İ N TAR İ H İ

19 İ NTERNET İ N F İ K İ R BABALARI Licklider, Galaktik Ağ fikrini ilk öne sürenlerden. Paul Baran, ARPANET projesinin mimarı.

20 A Ğ İ LET İŞİ M İ MERKEZİ İLETİŞİM AĞ İLETİŞİMİ

21 ARPANET PROJES İ İlk internet bağlantıları ABD Üniversiteleri arasında yapıldı.

22 1972’de Ray Tomlison tarafından icat edildi.

23 1979: İlk tartışma grubu Usenet kuruldu.

24 1991’de Avrupa Nükleer Araştırmalar Merkezi’nden (CERN) Tim Berners-Lee, World Wide Web’i geliştirerek dünyanın ilk internet sitesini kurdu. İnternet yaygınlaştı, hipermetin gelişti. İ NTERNET İ N K İ TLESELLE Ş MES İ

25 1994: www.whitehouse.org yayına başladı.www.whitehouse.org 1993: İlk web tarayıcısı MOSAIC geliştirildi.

26 1995 1998

27 SOSYAL MEDYANIN GEL İŞİ M İ Kaynak: Boyd & Ellison, 2007.

28

29  Web 0.0 (1995’e kadar) Hipermetinler henüz yok. İ nternette grafik bir arayüz henüz yok. Yalnızca metin var.  Web 1.0 (1995-2003) : 1995’te WWW’nin bulunmasıyla hipermetinler ba ş lıyor. Aynı yıl Microsoft, Netscape Navigator’a (1994) rakip olarak Explorer’ı piyasaya sürüyor.  Web 2.0 (2004-2011): Katılımcı web.  Web 3.0 (2012-2034): Semantik web  Web 4.0 (2035- ): Nöronal web. Kaynak: David Fayon, Web 2.0 et au-dela, Economica, 2010. İ NTERNET İ N DÖNEMLER İ

30  Manuel Castells, A ğ Toplumunun Yükseli ş i, İ stanbul: İ stanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2005, s. 49-77  Katie Hafner ve Matthew Iyon, İ nternet Tarihi, İ stanbul: Güncel Yayıncılık, 2000.  http://www.computersciencelab.com/Co mputerHistory/History.htm http://www.computersciencelab.com/Co mputerHistory/History.htm  http://www.computerhistory.org/timeline /?category=cmptr http://www.computerhistory.org/timeline /?category=cmptr KONUYA İ L İŞ K İ N İ LER İ OKUMALAR


"2. HAFTA: SAYISAL MEDYANIN TARİHİ.  “Sayısal Devrim” olarak adlandırılan sürecin sonunda ortaya çıkan yeni enformasyon ve ileti ş im teknolojilerinin." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları