Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1/48 Genel Değerlendirme A B C D Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesne, diğer öğelere göre daha önemli vurgulanmıştır? Arkadaşım, sınıfta dün bu fıkrayı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1/48 Genel Değerlendirme A B C D Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesne, diğer öğelere göre daha önemli vurgulanmıştır? Arkadaşım, sınıfta dün bu fıkrayı."— Sunum transkripti:

1 1/48 Genel Değerlendirme A B C D Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesne, diğer öğelere göre daha önemli vurgulanmıştır? Arkadaşım, sınıfta dün bu fıkrayı anlattı. Sınıfta bu fıkrayı dün arkadaşım anlattı. Arkadaşım bu fıkrayı sınıfta dün anlattı. Bu fıkrayı arkadaşım dün sınıfta anlattı.

2 2/48 Genel Değerlendirme A B C D Yarın kütüphaneye seninle birlikte be de geleceğim. Yarın be seninle birlikte kütüphaneye geleceğim. Kütüphaneye yarın ben de seninle birlikte geleceğim. Ben de kütüphaneye seninle birlikte yarın geleceğim. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde vurgu, dolaylı tümleç üzerindedir?

3 3/48 Genel Değerlendirme A B C D Yarışı kazanmanın birinci şartı kendine güvenmektir. Gençliğin kıymeti ihtiyarlıkla bilinir. Buz, donarak katı duruma gelmiş. Gezi yazıları, kuvvetli bir gözlem ile sağlam bilgiye dayanmalıdır. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ tanımlama” yapılmıştır?

4 4/48 Genel Değerlendirme A B C D ( I ) Yapıtını gece boyunca okuyup yuttuktan sonra, vakit geçirmeme olanak yoktu. ( II ) Düşüncelerimi belirtmek için hemen yazmaya koyuldum. ( III ) Öncelikle şunu söyleyeyim: ( IV ) Bugünkü edebiyatta bu güçte bir yapıtla karşılaşmadım. ( V ) Günümüzün yazarları arasında hiç kimse, ne ben ne de başkası, böyle bir şey yazmayı başaramadı. 4. soruyu paragrafa göre yanıtlayınız.

5 5/48 Genel Değerlendirme A B C D I – II IV – V II – III III – IV Okuduğunuz paragrafta numaralanmış cümlelerin hangilerinde “karşılaştırma” söz konusudur?

6 6/48 Genel Değerlendirme A B C D Karşılaştığımız kişilerin ya da durumların iyi yanlarını belirtmekten çok, kötü yanlarını görüp dile getirmeyi yeğleriz. Bu cümlenin anlamına en yakın yargı, aşağıdakilerden hangisidir? Güzelliği ve çirkinliği değerlendirirken aşırılığa kaçarız. Her şeyin en iyisini bildiğimizi düşünürüz. Beğenmek yerine, kusur bulmaya eğimliyiz. Başkalarını değerlendirmekte güçlük çekeriz.

7 7/48 Genel Değerlendirme A B C D araba gündüz özet ocak Aşağıdaki kelimelerin hangisinde geniş sesliler yoktur?

8 8/48 Genel Değerlendirme A B C D Kalem Hangi kelimenin sonuna sesli bir harf getirilirse hece düşmesi olur? Çiçek Ufuk Bayrak

9 9/48 Genel Değerlendirme A B C D (-ken) (-leyin) (-imtırak) (-ecek) Aşağıdakilerden hangisi, büyük ünlü uyumu kuralına uymayan eklerden biri değildir?

10 10/48 Genel Değerlendirme A B C D Aşağıdaki tamlamaların hangisinde düz seslilerin tamamı yer almıştır? Sınıfı kapısı Çocuk paltosu Demir kapı Altın kalem

11 11/48 Genel Değerlendirme A B C D ( I ) Bu balerinimiz senelerce yılmadan çalıştı. ( II ) Bir dönemde kimlik arayışları içine girdi. ( III ) Her çalışmasında yeni bir şeyler ortaya koydu. ( IV ) Müzik seçiminde de hiçbir zaman kolaya kaçmadı. ( V ) Giderek çağdaş ve evrensel bir çizgiye ulaştığını son çalışmalarıyla kanıtladı. 10. soruyu paragrafa göre yanıtlayınız.

12 12/48 Genel Değerlendirme A B C D Okuduğunuz paragrafta numaralanmış cümlelerin hangilerinde “beğenme” söz konusu değildir? I II III V

13 13/48 Genel Değerlendirme A B C D Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi vardır? Yolda pek çok tanıdık kimseyle karşılaştık. Biraz konuştuk, sonra ayrıldık. Onu uzaktan gördük, ama yetişemedik. Okuldan çıktık, hemen eve geldik.

14 14/48 Genel Değerlendirme A B C D Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “yol” kelimesi, “Yaş otuz beş! Yolun yarısı eder.” mısrasındaki ile aynı anlamda kullanılmıştır? Bu dağ yolu hem sarp hem de dardı. Tiyatro, kitle eğitimi için önemli bir yoldur. O, işin daima kolay bir yolunu bulur. Hayat engebelerle dolu uzun bir yoldur.

15 15/48 Genel Değerlendirme A B C D ( I ) Onun şiirinin temelini halk türkülerinden alınan öğeler oluşturur. ( II ) Şiirinde bu öğeler öne çıkar ve lirik bir söyleşiye ulaştırır şairi. ( III ) Fakat lirizm onun şiirinde bir güz güneşi gibidir. ( IV ) Kimi zaman gökyüzü pırıl pırıl gibidir, güneş şiirin sırtını ısıtır. ( V ) Kimi kez de gökyüzü bulutlanır, sözcükleri duygusal değerlerinden soyan, kuru, bilgilendirmeye yönelik söyleyiş öne çıkar. ( VI ) Bu söyleyiş son şiirlerinde kendini belli eder daha çok. 13. soruyu paragrafa göre yanıtlayınız.

16 16/48 Genel Değerlendirme A B C D Okuduğunuz parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde “öğretici” şiire olumsuz bir bakış sezilmektedir? II III IV V

17 17/48 Genel Değerlendirme A B C D Aşağıda altı çizgili kelimelerden hangisi hal eki almıştır? Evleri ana caddenin üzerindedir. Topu kaybolunca çok üzüldü. Annelerin yüreği sevgiyle doludur. Ahmet kuşu kafesten salıverdi.

18 18/48 Genel Değerlendirme A B C D Aşağıdaki kelimelerden hangisi, yapısı bakımından diğerlerinden farklıdır? Buyruk Uçurtma Yaprak Dalgıç

19 19/48 Genel Değerlendirme A B C D Aşağıdakilerden hangisi “tartı” kelimesindeki yapım eki ile türetilmiştir? Takı Süprüntü Toplantı Askı

20 20/48 Genel Değerlendirme A B C D Pembeleşmek İyileşmek Güzelleşmek Söyleşmek Aşağıdakilerden hangisinde, kelimenin kökü, çeşidi bakımından diğerlerinden farklıdır?

21 21/48 Genel Değerlendirme A B C D “- gin ” eki, kök halinde bulunan hangi çeşitten bir kelimeye eklendiğinde yeni bir kelime elde edilir? Fiil İsim Sıfat Zamir

22 22/48 Genel Değerlendirme A B C D Aşağıdakilerden hangisi, “açı – yapı” kelimelerinin ortak özelliğine uymaz? İki kelimede hal eki almıştır. İki kelime de yapım eki almıştır. İki kelime de isimdir. İki kelimenin kökü de fiildir.

23 23/48 Genel Değerlendirme A B C D Kahramanlık ve yiğitliği konu alarak ele alıp işleyen halk şiiri türü, aşağıdakilerden hangisidir? Güzelleme Koçaklama Taşlama Ağıt

24 24/48 Genel Değerlendirme A B C D Aşağıdaki hangi kelime çiftinin kafiye çeşidi, “kırdı – yardı” kelimelerindekilere benzer? koşan – coşan kol – yol sal – gel kapı – yapı

25 25/48 Genel Değerlendirme A B C D Sanatçı, yeni resimlerinde soyut ile somut öğeleri yan yana, iç içe, biçim ve renk karşıtlarıyla kullanarak, izleyiciyi etkileyen bir anlatıma ulaşıyor. Bu cümlede geçen “izleyici etkilemek” sözüyle anlatılmak istenen, aşağıdakilerden hangisidir? Zıtlıkları göstermek Kendini yenilemek Dikkatini çekmek Farklı teknikleri denemek

26 26/48 Genel Değerlendirme A B C D “ O, şimdiye kadar..... kişilerin..... benzemiyor.” cümlesindeki boş bırakılan yerlere hangi seçenekteki kelimelerin getirilmesi uygundur? tanıdığım – hiçbirine bildiğim – hepsine gördüğüm – çoklarına konuştuğum – birazına

27 27/48 Genel Değerlendirme A B C D Evden kitapları getirmeyi unutma. “- dan, - den ” eki aşağıdaki cümlelerin hangisinde yapım eki olarak kullanılmıştır? Toptan alış verişlerde indirim yapılıyor. Bu işi seyahatten dönünce görüşürüz. Akşam sizden ayrılınca onunla karşılaştık.

28 28/48 Genel Değerlendirme A B C D Gözlerim uzaklarda bir yere takıldı kaldı. Geçmişi özlerdi onlar her an. Bin bir hayal kurdu bir yudum zamanda. Sabahın ilk ışıkları körpecik yüreğindeydi. Hangisi isim cümlesidir?

29 29/48 Genel Değerlendirme A B C D Aşağıdaki kelimelerden hangisi, düz – geniş seslilerden meydana gelmiştir? Kalender Azimli Korkusuz Duygusal

30 30/48 Genel Değerlendirme A B C D “Ben yurdumu çok seviyorum.” cümlesinde, aşağıdakilerden hangisi vardır? Hece düşmesi Sessizlerin benzeşmesi Sert sessizin yumuşaması Ulama

31 31/48 Genel Değerlendirme A B C D Aşağıdaki kelimelerden hangisinde ses düşmesi vardır? Biricik Ufacık Azıcık İncecik

32 32/48 Genel Değerlendirme A B C D Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sert ünsüz yumuşamasına uğrayan bir kelime yoktur? Bu işten umudum kesildi. Soğuğa karşı tedbirli olmalıyız. Yaz tatilinde oldukça dinlendik. Kitabımı çantama yerleştirdim.

33 33/48 Genel Değerlendirme A B C D Onun, çağının sorumluluğunu üstlenme, tanığı olma gibi, aydın sanatçıya özgü tutum ve davranışları, yazın, ve düşün ve kültür coğrafyamızda bir meşale gibi ışıyacaktır. 30.soruyu paragrafa göre yanıtlayınız.

34 34/48 Genel Değerlendirme A B C D Bu cümlede geçen “bir meşale gibi ışıyacaktır ” sözünün yerine aşağıdakilerden hangisi getirilirse cümlenin anlamı değişmez? Yol gösterici, aydınlatıcı alacaktır. Kuşaktan kuşağa geçecektir. Gelecek kuşaklarca da hatırlanacaktır. Çarpıklıkların, bozuklukların düzeltilmesini sağlayacaktır.

35 35/48 Genel Değerlendirme A B C D Aşağıdaki cümlelerin hangisi, kanıtlanabilirlik açısından ötekilerden farklı bir nitelik taşımaktadır? Bu sanatçının remleri, duygu ve düşünceyi görselliğe dönüştüren tutarlı bir üslubun ürünüdür. Sanatçı kendine özgü çağdaşlık anlayışını ve eleştirel tavrını bu dizide de sürdürüyor. Sanatçı, bu resimlerdeki gerçekleri, değişik yorum ve çağrışımlara açık biçimde vurguluyor. Sanatçının sarı ve yeşil renkleri ağırlıklı olarak kullandığı kırsal kesim resimlerinde, çalışan köylüler görülüyor.

36 36/48 Genel Değerlendirme A B C D Bir yazarın günlük tutmasının çeşitli yararları vardır. Çünkü günlük, bir tür olarak edebiyatın bir parçası olduğu kadar, yazarın kendi yapıtlarını düşünürken, yazarken aldığı notlardır da. Eleştirmenler, günlüğüne bakarak bir yazarın kişiliğini ya da yazarlık niteliğini anlayabilirler. Bir yazarın sanat anlayışını, sanatçı tutumunu çözümlemekte yararlı ipuçları verir günlükler. 32.soruyu paragrafa göre yanıtlayınız.

37 37/48 Genel Değerlendirme A B C D Yapıt yazılmadan önce alınan notlardan oluştuğu. Yazarların anlaşılması ve değerlendirilmesi açısından önem taşıdığı. Yazarların eğilimlerini, özlemlerini yansıtması gerektiği. Alanı ne olursa olsun, her sanatçının tutmasının zorunlu olduğu. Okuduğunuz parçada günlüklerle ilgili olarak asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

38 38/48 Genel Değerlendirme A B C D Genel Değerlendirme - 2 ( I ) Türk ulusu Batıya hiç benzemeyen bir topluluktur. ( II ) Anadolu insanının tarihi, Batılıların tarihlerinin geçtiği aşamalardan geçmemiştir. ( III ) Bu nedenle insanlarımızın olaylar karşısındaki davranışları, iç dünyalarını açığa vuruşları Batı insanlarınkine hiç benzemez. ( IV ) Bu açıdan bakılırsa, Türk romanının, gerek öz gerek biçim bakımından Batı romanından farklı özellikler taşıması kaçınılmazdır. ( V ) Bu gerçeğin, eleştirmenlerce göz ardı edilmemesi gerekir. 33.soruyu paragrafa göre yanıtlayınız.

39 39/48 Genel Değerlendirme A B C D Okuduğunuz parçada anlatılmak isteneni içeren en genel yargı, numaralanmış cümlelerden hangisidir? I II III V

40 40/48 Genel Değerlendirme A B C D I. “ Gülerken düşündürme ” onun, öykü, roman ve oyunlarının çıkış noktasını oluşturan belirgin bir öğedir. II. Kullandığı teknik, anlatım biçimi ve tema zenginliğiyle son oyununda yeni bir gülmece türünü örneklendiriyor. III. Daha iyi bir duruma kavuşma isteği, kendi halinden memnunu olmama söz konusu olsa bile başkalarına zarar vermekten kaçınma, yapıtlarındaki karakterlerin belirgin özelliğidir. IV. Sanatçı, eleştirel bakışı, duyarlı gözlemciliğiyle son derece önemsiz görünen bir olayı bu yapıta çıkış noktası olarak seçmiştir. 34.soruyu paragrafa göre yanıtlayınız.

41 41/48 Genel Değerlendirme A B C D Okuduğunuz cümlelerin hangilerinde sanatçının bütün eserlerinde ortak olan noktalardan söz edilmiştir? I – III I – II II – III II – IV

42 42/48 Genel Değerlendirme A B C D Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır? Bunca yıl çalıştıktan sonra öğretmenliği bırakmak hiç te kolay değildi. İşini çok iyi bilirdi, ama yine de bana danışmadan hiçbir şey yapmazdı. Onunla haftada bir gün buluşup sinemaya ya da tiyatroya giderdik. Çocuğunun bir sıkıntısı olduğunu sezdi mi onu konuşturmaya çalışır, rahatlatırdı.

43 43/48 Genel Değerlendirme A B C D “Aile ” sözcüğünün aşağıdaki açıklamalarından hangisi, birlikte verilen örnek cümleye uygun değildir? Erkeğin karısı ve çocukları: Ev tutunca ailemi de getireceğim. Birlikte çalışan kimselerin tümü: Milli Eğitim ailesinin çalışkan bir üyesiydi. Anne, baba ve çocuklardan oluşan topluluk: Ailesi ölünce bir daha evlenmedi. Kişinin ana ve babası: Ailem kampa gitmeme izin vermiyor.

44 44/48 Genel Değerlendirme A B C D Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ olacaktı ama olmadı ” anlamında bir deyim kullanılmıştır? Bu iş çok dara geldi, gereken özeni gösteremedim. Çok gayret ettim, işin sonunu getirdim. Telaşımdan az kalsın cüzdanımı almayı unutuyordum. Biraz daha erken çıkabilseydim yağmura yakalanmayacaktım.

45 45/48 Genel Değerlendirme A B C D Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “çok sıkıntı çekmek, çok yorulmak” anlamında bir deyim kullanılmıştır? Suçsuzluğunu kanıtlayıncaya kadar akla karayı seçti. Yanlış yapmaktan korktuğu için her işi ince eleyip sık dokudu. Kötü haberi alınca kafası allak bullak oldu. Söylediğimi yapmamak için bin dereden su getirdi.

46 46/48 Genel Değerlendirme A B C D Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki ikilemeyi oluşturan sözcükler tek başlarına kullanılmaz? Yalan yanlış bilgilerle doğru bir karar veremezsin. Karşıdan, güçlü kuvvetli görünüyordu. Mırın kırın etme de olanları anlat. Aradan aşağı yukarı on yıl geçti.

47 47/48 Genel Değerlendirme A B C D Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizgili sözcük, cümleye “ aşırı bir biçimde ” anlamı katmaktadır? O, ehliyetini daima yanında taşır. Yanına bir kaç parça giysi alıp hemen yola çıktı. Burada, çalışmalarınla ilgili bolca kaynak bulabilirsin. Onun böylesine ağır konuştuğunu ilk kez duyuyorum.

48 48/48 Genel Değerlendirme A B C D Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yerinde kullanılmamış bir deyim vardır? Kadın, durmadan ağlıyor, bir yandan da: “ İçim yanıyor dostlar!” diye bağırıyordu. Olay yerinde, herkes telaş içindeyken o kılını bile kıpırdatmıyordu. Odacı Halil Efendi, yeni müdür için: “ Canı tez birine benziyor.” dedi. Ev sahibi, konuklarına bakıp: “ Bu ne şıklık böyle!” deyince Ayşe üstüne alındı.


"1/48 Genel Değerlendirme A B C D Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesne, diğer öğelere göre daha önemli vurgulanmıştır? Arkadaşım, sınıfta dün bu fıkrayı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları