Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

                                 PROJE TABANLI ÖĞRENME.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "                                 PROJE TABANLI ÖĞRENME."— Sunum transkripti:

1                                  PROJE TABANLI ÖĞRENME

2 Farklı görüşlere saygı
Kelimeler Bilgi Yaratıcılık Proje Grup çalışması İşbirliği Farklı görüşlere saygı Görev Bilinci Eleştiri Ürün Yrd.Doç.Dr. Necati HIRÇA

3 İhtiyaç duyulan bilgiyi seçmeyi, organize etmeyi,
İş bölümü yapmayı, Bilgiyi toplamayı, İhtiyaç duyulan bilgiyi seçmeyi, organize etmeyi, Rapor yazmayı ve kaynakça belirtmeyi, Zamanı kullanmayı, Zaman ve iş bağlantısını kurarak planlama yapmayı, Özgün ürünler ortaya çıkarmayı Nasıl kazandırabiliriz? Yrd.Doç.Dr. Necati HIRÇA

4 Proje Nedir? Buluştan farkı nedir?

5 BU BİR PROJEMİDİR ?

6 YA BU? Yrd.Doç.Dr. Necati HIRÇA

7 tasarı geliştirme, hayal etme, planlama demektir.
Proje, tasarı yada tasarı geliştirme, hayal etme, planlama demektir. Yrd.Doç.Dr. Necati HIRÇA

8 Proje Bir kavram ya da becerinin kazandırılmasıyla ilgili bir problemin çözümü için, öğrencilerin özgür bir şekilde grup hâlinde veya bireysel olarak yaptıkları çalışmalardır. Bir öğrencinin kendisine verilen problemin çözümünü bulabilmek için, problemi nasıl ve hangi sırayı takip ederek çözebileceğine bağımsız bir şekilde karar verebilmesi projenin temel özelliğidir Yrd.Doç.Dr. Necati HIRÇA

9 Kendilerine güven duyguları geliştirme,
Proje çalışmaları sayesinde yaratıcı bir sınıf ortamı oluşturularak, öğrencilerin matematik ve fen derslerine ilgileri arttırılabilir ve öğrencilerin; Kendilerine güven duyguları geliştirme, Gerçek dünya ile fen-matematik kavramları arasında ilişkiler kurma, Matematik ve fen öğrenmenin önemini anlama, Disiplinler arası (matematik ve fen) ilişkileri görerek, bilginin sadece tek disipline ait bir olgu olmadığının farkına varması sonucu disiplinler arası geçiş yapabilme, Fen ve matematiksel problem çözme becerilerini geliştirme, Bireysel ve iş birliğine dayalı öğrenme ortamlarında çalışma imkânı bulmaları sağlanabilir. Yrd.Doç.Dr. Necati HIRÇA

10 Projeler ve ev ödevleri birbirleri ile çok karıştırılmakta, hatta kimi zaman birbirileri yerine bile kullanılmaktadır. Oysa ev ödevleri ve projeler birbirini destekleyen çalışmalardır. Ev ödevleri özellikle derste öğrenilenlerin tekrarlanması ya da uygulanması şeklinde daha çok ders dışı bir faaliyet olarak görülmekte, projeler ise öğretim sırasında gerçekleştirilmektedir. Yrd.Doç.Dr. Necati HIRÇA

11 PROJE TABANLI ÖĞRENME hayal etme planlama tasarı ya da
tasarı geliştirme Yrd.Doç.Dr. Necati HIRÇA

12 Proje ile proje tabanlı öğretim arasında ne fark vardır?
Proje Ürün Proje Tabanlı Öğretim Ürünün elde edilme sürecidir

13 Proje, tamamlanmış olanı değil;
kurgulananı ya da kurgulamayı ifade eder. Yrd.Doç.Dr. Necati HIRÇA

14 Proje tabanlı öğrenme, Öğrencilerin süreçte aktif olarak yer aldıkları, Kendi öğrenme süreçlerini planladıkları, Süreci değerlendirdikleri, Bireysel ve grup olarak çalışabilecekleri bir öğrenme sürecidir. Yrd.Doç.Dr. Necati HIRÇA

15 PROJE TABANLI ÖĞRENME Proje tabanlı öğrenme, öğrencilerin problem çözme becerilerini ve diğer anlamlı öğrenmelerini kapsayan, öğrencilerin bilgilerini yapılandırmaları için kendi kendilerine çalışmalarına ve gerçekçi bir şekilde çalışmalarını sonuçlandırıp kendi ürünlerini ortaya koymalarına olanak sağlayan, odak noktası kavramlar ve bilimsel ilkeler olan eğitim ve öğretim modelidir Yrd.Doç.Dr. Necati HIRÇA

16 Proje tabanlı öğrenme; süreç odaklı ve sınıf içi etkileşimli ortamları gerektiren bir öğrenme anlayışıdır. Bu öğrenme ortamları, öğrencilerin kendi öğrenmelerini kurgulayıp yönlendirdikleri ve böylece yaratıcılıklarını geliştirdikleri, karşılaştıkları sorunları iş birliği içinde çözmeye çalıştıkları, başarıları konusunda karar verici oldukları, yaşamın sınıfa taşındığı, ailelerin aktif olarak öğrenme sürecine katıldığı, teknoloji tabanlı öğrenme ortamlarıdır Yrd.Doç.Dr. Necati HIRÇA

17 Peki, proje tabanlı öğrenme süreci nasıl bir öğrenme anlayışına dayanır?
Yrd.Doç.Dr. Necati HIRÇA

18 Öğrenme ile ilgili hangi bulgular proje tabanlı öğrenmenin yaşantımıza girmesine neden olmaktadır?
………………………… ……………………….. ? ? ? Yrd.Doç.Dr. Necati HIRÇA

19 Davranış kalıpları??? Davranışçı kuram
Birey, sunulan uyarıcı karşısında önceden belirlenmiş bir davranışı gösteriyorsa öğrenme gerçekleşmiştir. Yrd.Doç.Dr. Necati HIRÇA

20 Bireylerde olası davranış kalıpları
Bilişselciler davranışı ise öğrenmenin göstergesi sayıyor. Bilişselciler Yrd.Doç.Dr. Necati HIRÇA

21 Davranış kalıplarının yerine,
Öğrenme sürecine yönelik yeterliklerin ve merak duygusunun kazandırılması. Yapılandırmacılar Yrd.Doç.Dr. Necati HIRÇA

22 İNSANLAR, BİLGİNİN PASİF ALICILARI DEĞİLDİRLER.
Bilgi pasif olarak algılanmaz, birey tarafından aktif olarak yapılandırılır. Bilgi pasif olarak algılanmaz, birey tarafından aktif olarak yapılandırılır Yrd.Doç.Dr. Necati HIRÇA

23 asıl olan bilgiye ulaşma,
Bilginin bir sonu yok, asıl olan bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve örgütleme yeterliklerinin kazandırılması. Günümüz insanından da bu beklenmiyor mu? Yrd.Doç.Dr. Necati HIRÇA

24 Proje bir hedef değil, alt yapı unsurudur
Proje bir hedef değil, alt yapı unsurudur. Proje süreç içerisindeki becerileri kazandırması için bir araçtır. Proje tabanlı öğrenme de sadece ürün değil, ürüne giden süreç önemlidir. Yrd.Doç.Dr. Necati HIRÇA

25 Peki, Biz Süreç Eğitimi Yapmayı Biliyor muyuz
? Yrd.Doç.Dr. Necati HIRÇA

26 PROJE TABANLI ÖĞRENMEDE ÖĞRETMENİN ROLLERİ
Öğretmen, projenin ne ile ilgili olduğu konusunda açık, çalışma grubunun belirlenmesinde seçici ve dikkatli olmalıdır, Öğrenciler gerçek bir takım olarak çalışma yapma konusunda cesaretlendirilmeli, takım kuralları önceden belirlenmeli ve öğrencilerin bir iş planı çerçevesinde hareket ederek eşit roller üstlenmeleri sağlanmalıdır. Öğrencilerin önceden planlanmış düzenli toplantılar yapmalarını sağlamak da öğretmenin dikkat etmesi gereken bir diğer husustur. Yrd.Doç.Dr. Necati HIRÇA

27 PROJE TABANLI ÖĞRENMENİN YARARLARI NELERDİR?
Öğrencilerin kendi öğrenmelerini kurguladıkları Yaratıcılıklarını geliştirebildikleri Karşılaştıkları sorunları işbirliği içinde çözmeye çalıştıkları Başarıları konusunda karar verici oldukları Yaşamın sınıfa taşındığı Ailenin öğrenme sürecine katıldığı Yrd.Doç.Dr. Necati HIRÇA

28 PROJE TABANLI ÖĞRENMENİN YARARLARI NELERDİR?
Teknolojinin öğrenme sürecinde kullanıldığı bir öğrenme ortamı Birden çok alandaki bilgilerini kullanmalarını, İşbirliği içinde çalışma becerisini geliştirmelerini, Bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve örgütleme yeteneklerini kazanmalarını, Sosyal anlamda gelişmelerini de sağlama. Yrd.Doç.Dr. Necati HIRÇA

29 Tamam, karar verdim, proje tabanlı öğrenme sürecini uygulayacağım
Tamam, karar verdim, proje tabanlı öğrenme sürecini uygulayacağım. Ama iyi bir projede hangi özellikler bulunmalıdır? Yrd.Doç.Dr. Necati HIRÇA

30 BİR PROJEDE BULUNMASI GEREKEN ÖZELLİKLER NELERDİR?
Yrd.Doç.Dr. Necati HIRÇA

31 Öğrencilerin ilginç sorular sormalarına zemin hazırlamalıdır.
Öğrenciler tarafından ilgi duyulan bir durum ya da problem üzerine kurulmalıdır. Öğrencilerin gerçek yaşamlarından ve düş dünyalarından alınmış olmalıdır. Öğrencilerin ilginç sorular sormalarına zemin hazırlamalıdır. Yrd.Doç.Dr. Necati HIRÇA

32 Öğrencilerin yaratıcılıklarının gelişmesine olanak sağlamalıdır.
Birden fazla disiplindeki becerilerin kullanılmasını sağlamalıdır.Farklı kaynakları araştırmaya yönlendirmelidir. Öğrencilerin yaratıcılıklarının gelişmesine olanak sağlamalıdır. Sınıf ortamında çalışılabilecek nitelikte olmalıdır. Yrd.Doç.Dr. Necati HIRÇA

33 Öğrenme sürecini öğrencinin kendisinin planlamasına izin vermelidir.
Yrd.Doç.Dr. Necati HIRÇA

34 İşbirliği içinde çalışma olanakları yaratmalı ve öğrencileri işbirliği içinde çalışmaya yönlendirmelidir. Yrd.Doç.Dr. Necati HIRÇA

35 Öğrencilere bir kimlik vermeli ve motive etmelidir.
( Gazeteci, yazar, yönetmen, bilim adamı vb), Yrd.Doç.Dr. Necati HIRÇA

36 Öğrencilerin teknolojiyi kullanmaları sağlamalıdır
Öğrenciden beklenilenler ve ürünün ölçütleri belirtmelidir Çalışma takvimi doğrultusun da çalışmaya yönlendirilmelidir. Öğrencilerin teknolojiyi kullanmaları sağlamalıdır Çalışmanın süresi belirlenmelidir. Özgün ürünler ortaya çıkarmaya yönlendirilmedir Yrd.Doç.Dr. Necati HIRÇA

37 PROJE TABANLI ÖGRENME SÜRECi
1.Hedeflerin Belirlenmesi 2.Yapılacak isin yada Ele Alınacak Problemin Belirlenmesi 3.Sonuç Raporunun Özelliklerinin Ve Sunuş Biçiminin Belirlenmesi 4.Takımların oluşturulması. 5.Alt Soruların Belirlenmesi, Bilgi Toplama Sürecinin Planlanması Yrd.Doç.Dr. Necati HIRÇA

38 6.Çalışma Takviminin Oluşturulması
7.Kontrol Noktalarının Belirlenmesi. 8.Bilgilerin Toplanması. 9.Bilgilerin Örgütlenip, Raporlaştırılması 10.Projenin Sunulması Yrd.Doç.Dr. Necati HIRÇA

39 PROJE TABANLI ÖĞRENME PLANI
Ünite:Dünya Ve Uzay Projenin Süresi:25 İş Günü(5 Hafta) Hedef:Dünyadaki Uzaylı Anlayışını Temel Alan Bir Uzaylı Maketi Oluşturabilme Problem(projenin Slagonu):Hayalimizdeki Uzaylı Ürünün-Raporun ölçütleri: Araştırmadan elde edilen bilgiler maksimum 5 sayfayı geçmeyecek şekilde kaynakçalar da belirtilerek rapor halinde verilecek Maketin yapımında kullanılan malzemeler gruplar tarafından belirlenecek. Uzaylının yaşam hikayesi, fiziksel ve zihinsel özellikleri raporda yer alacak Hayalimizdeki uzaylı maketleri ve oluşturulan uzaylıların özelliklerini anlatan posterler sergilenecek. Değerlendirme ölçütleri: Temel soruları belirleme ve İşbölümü (%5) Araştırma / Bilgi Toplama (%25) Bilgiyi örgütleme (%25) Rapor yazma (%15) Sunu (%15) İşbirliği içinde çalışma (%15) Takımlar :4-5 kişilik gruplar Alt problemler : Uzaylı kimlere denmektedir? Neden? İnsanlar hangi nedenlerden dolayı uzaylıların var olduğunu düşünmüşlerdir? Bu güne kadar uzaylılarla ilgili ne gibi haberler çıkmıştır? Öğrenci kimliği: Tasarımcı, yazar, araştırmacı,uzay bilimci.....vb.

40 PROJE TABANLI ÖĞRENME PLANI
Ünite: Projenin süresi: Hedef:İnsanın kimliğinin oluşmasında kalıtımsal ve çevresel faktörlerin etkisini açıklayan bir gazete yazısı hazırlayabilme. Problem:Herkesin birbirine benzediği bir dünya yaratabilir miyiz? Ürünün-Raporun ölçütleri: Yazı, yarım gazete sayfası olacak Yazı, bilimsel ve istatistiksel veriler içerecek. Bir bilim kurgu öyküyle desteklenecek. Sunu elektronik ortamda gerçekleştirilecek. Sunu için 30 dakika verilecek. Yazı, okul gazetesinde yayınlanacak. Değerlendirme ölçütleri: Temel soruları belirleme ve İşbölümü (%5) Araştırma / Bilgi Toplama (%25) Bilgiyi örgütleme (%25) Rapor yazma (%15) Sunu (%15) İşbirliği içinde çalışma (%15) Takımlar : Alt problemler : Kimliğimizin oluşmasında kalıtımın payı nedir? Kimliğimizin oluşmasında yaşantılarımızın etki gücü nedir? Anneme, babama ya da kardeşime ne kadar benziyorum? Klonlama benzer kimlikler oluşturur mu? Öğrenci kimliği:

41 PROJE HAZIRLAMADA ÖNEMLİ BOYUTLAR
I. PROJENIN AŞAMALARI Proje konusunun seçimi, Zaman takviminin ve maliyet hesabının yapılması, İlgili kaynakların taranması, Yöntemin belirlenmesi, Elde edilen bulguların değerlendirilmesi ve tüm bunların ardından bir sonuca ulaşılması II. PROJENIN YAZILMASI Rapor hazırlama

42 Proje konusunun seçimi
problem

43 1-Proje konusunun seçimi:
Proje hazırlama sürecinin en önemli kısmı problem seçimidir. Projenin problemini öğrenci/öğrenciler, öğretmen veya her ikisi birlikte belirlerler. Projenin seçiminde bölgesel problemlerin (Malatya’da kayısı, Trabzon’da fındık, Adana’da pamuk vb. konulardaki problemlerin) çözümüne yönelik olması, ekonomik olması, uygulanabilir olması ve öğrencilerin konuyu sevip benimsemesi gibi faktörler göz önüne alınmalıdır.

44 1-Proje konusunun seçimi:
Aşağıda proje geliştirilebilecek problemlere örnekler verilmiştir. Su, hava, ses ve görüntü kirliliği nasıl giderilebilir? Hayvan ve bitki türlerinin yok olması nasıl önlenebilir? Enerjinin tasarruflu kullanılması nasıl sağlanabilir? Öğrencilerin internet kullanımı nasıl verimli hale getirilebilir? Ekmek nasıl daha iyi yapılabilir? Ekmek israfı nasıl önlenebilir?

45 Kâğıt, tuvalet kâğıdı ve kâğıt mendilin israf edilmeden kullanılması ülke ekonomisini nasıl etkiler?
Atık kâğıt, cam vb. toplanmasının ülke ekonomisine katkısı nedir? Herhangi bir bitki ile yapılacak deneyler, Karınca, sinek, solucan, kelebek vb. bir hayvanın hayat evreleri, bunlarla yapılacak deneyler problem olarak seçilebilir. Bunlardan başka araç-gereç yapımı da problem olarak seçilebilir.

46 Zaman takviminin ve maliyet hesabının yapılması

47 2- Zaman takvimi ve maliyet hesabının yapılması:
Projeye başlamadan önce zaman takvimi ve maliyet hesabı mutlaka yapılmalıdır. Bunların takibi öğretmen tarafından titizlikle yapılmalı, belirlenen zaman ve maliyet aşılmamaya çalışılmalıdır Elde olmayan sebeplerle bunların aşılabileceği plan yapılırken göz önüne alınmalıdır.

48 İlgili kaynakların taranması

49 3-Kaynak tarama: Projenin konusu ile ilgili bilgiler; kitaplar, makaleler, bildiriler, tezler, dergiler, ansiklopediler v.b. yazılı kaynaklardan, internetten ve konunun uzmanı kişilerden faydalanılarak toplanır. Kaynaklardan elde edilen bilgiler özetlendikten sonra kaynağın adı, yılı, yazar veya yazarların adı, yayın yeri, sayfası, kullanılan kaynak kitapsa kaçıncı baskı olduğu, dergi ise kaçıncı sayı olduğu (Yalçın, 2004, s:42-49) internetten elde edilen bilgilerde ise internet adresi, bilginin alındığı gün ve saat özet ile birlikte bilgi kartlarına yazılmalıdır.

50 Yöntemin belirlenmesi

51 YÖNTEM VE ARAŞTIRMA MODELİ
NİCEL YÖNTEM ***** ? ***** NİTEL YÖNTEM ***** ? ******

52 Projenin problemine göre amaç ve bu amaç doğrultusunda alt problemler ve/veya hipotezler, sayıtlılar (kabuller), sınırlılıklar, varsa araştırmanın evreni ve örneklemi belirlenmelidir Evren, bütündeki belirli bir özelliğe sahip tüm nesne ya da kişileri ifade eder. Örneklem, evrenden belli tekniklerle seçilen gözlemlerin bir alt grubudur. Örneklem, evreni temsil eder.

53 4- Yöntem: Çalışmanın deneysel bir çalışma mı, tarama modelinde bir çalışma mı, yoksa karşılaştırmalı bir çalışma mı olacağına karar verilip, araştırmanın modeli belirlenmelidir. Ayrıca kullanılacak materyaller, malzemeler seçilmelidir. Yapılacak etkinlikler planlamalıdır. Araştırma anket çalışması ise evren ve örnekleminin ne olacağına karar verilmelidir. Araştırmada kullanılacak ölçü aletleri güvenilir olmalı, ölçülmek istenen şeyi tam olarak ölçebilmelidir. Anket çalışmalarında soruların geçerlilik ve güvenirliğine bakılmalıdır.

54 Elde edilen bulguların değerlendirilmesi

55 5-Bulgular ve yorumlar:
Araştırmadan elde edilen bulgular kaydedilmeli, tablolar, grafikler çizilmeli, yorumlar yapılmalıdır. Yapılan tüm çalışmaların, deneylerin hipotezimizi doğrulayıp doğrulamadığına bakılmalıdır. Doğrulamıyorsa yapılanlar tekrar gözden geçirilir ve yanlış veya eksik yaptığımız yer bulunmaya çalışılmalıdır. Deneyler her zaman hipotezi doğrulamayabilir. Bu da bilim açısından önemli bir sonuçtur (Şahin, 2004, s:34).

56 Sonuçların Değerlendirilmesi

57 6- Sonuç: Araştırmadan elde edilen sonuçlar maddeler halinde yazılmalı, hipotezlerin gerçekleşip gerçekleşmediğine bakılmalı, araştırma sırasında yapılan hatalar varsa neler olduğu kaydedilmeli, nedenleri tartışılmalıdır. Bu konuda daha önce araştırma yapılmışsa bu araştırmalarla arada paralellik olup olmadığına bakılmalıdır. Araştırma konusunda çalışma yapacaklara önerilerde bulunulmalıdır.

58 II. PROJE RAPORU YAZIMI Projenin yapılması kadar, yazımı ve sunumu da önemlidir.

59 PROJE YAZIM KURALLARI BAŞLIK SAYFASI ÖZET KISALTMALAR VE SEMBOLLER
-Tablo listesi -Şekil listesi

60 Başlık Sayfası Ve Özet Başlık sayfasında projenin adı, öğrenci veya öğrencilerin adları, numaraları, sınıf ve okul adı, rehber öğretmenin adı bulunmalıdır Özette problem, amaç, bilimsel yöntem, aşamalar, bulgular yazılmalıdır.

61 I-GİRİŞ Problem Amaç Alt problemler Projenin Önemi Sayıltılar Sınırlılıklar

62 I.BÖLÜM GİRİŞ Rapora girişle başlanmalı, problem cümlesi net bir şekilde ortaya konmalıdır. Aşağıda problem, alt problem ve/veya hipotezlerin yazılmasına, sayıltı ve sınırlılıkların belirlenmesine örnekler verilmiştir:

63 “Derenin kirlenmesinin sebepleri nelerdir ve nasıl önlenebilir
“Derenin kirlenmesinin sebepleri nelerdir ve nasıl önlenebilir?”sorusu araştırmanın problemi ise, amacı; “Derenin kirlenmesinin nedenlerini ve kirlenmenin nasıl önlenebileceğini araştırmaktır”. Bu amaç doğrultusunda belirlenen alt problemler ise: Dereyi kirleten fabrikalar var mıdır? Dereyi kirleten köyler, evler var mıdır?

64 Derenin kirletilmesi önlenebilir mi? şeklinde belirlenmişse,
Araştırmanın hipotezleri: Dereyi kirleten fabrikalar vardır. Dereyi kirleten köyler, evler vardır. Derenin kirletilmesi önlenebilir olarak yazılabilir.

65 Sayıltılar (Kabuller)
Yukarıda belirlenen problem için sayıtlı, “Dereyi kirletenlerin onlara sorulan sorulara samimi cevaplar verdikleri var sayılmıştır.”olabilir. Anket çalışması yapılmışsa; Ankete katılanların anket sorularına samimi cevap verdiği varsayılmıştır. Örneklemin evreni temsil ettiği varsayılmıştır vb.

66 Sınırlılıklar Araştırma ........yılıyla .......konusuyla
……örneklemle sınırlıdır. Veya başka bir problem için Şu sıcaklık dereceleri ile Şu materyallerle Şu ilaçlarla vb. sınırlıdır. Şeklinde sınırlılıklar belirlenir.

67 II-LİTERATÜR BİLGİLERİ

68 II.BÖLÜM: Literatür Bilgileri
Konu ile ilgili bilgiler araştırmalar kitaplar, tezler, makaleler, internetten alınan kaynaklar vb. kaynak gösterilerek özetlenir.

69 Testler (ölçme araçları)
III-YÖNTEM Model Evren-Örneklem Testler (ölçme araçları)

70 III.BÖLÜM: Yöntem Bu kısımda model belirtilmelidir. Çalışmanın deneysel bir çalışma mı, tarama modelinde bir çalışma mı, karşılaştırmalı bir çalışma mı olduğu; örneklemi, evreni belirtilmeli, kullanılan malzemeler ve yapılan etkinlikler maddeler halinde yazılmalıdır. Bir çalışmada örneklem bir özel okulun altıncı sınıfları ise; evren yaklaşık bunun on katı kadar olabilir. Bu durumda evren, çalışmanın yapıldığı okulun bulunduğu ilçedeki özel okulların altıncı sınıf öğrencileridir. Araştırmada kullanılan ölçü aletleri güvenilir olmalıdır ve tam olarak ölçülmek istenen şeyi ölçebilmelidir. Anket çalışmalarında soruların geçerlilik, güvenirliliğinin sağlanması gerekir (Erktin, 2004, s:58).

71 IV-BULGULAR VE YORUM

72 IV.BÖLÜM: Bulgular ve Yorumlar
Araştırmadan elde edilen bulgular tablolar haline getirilmeli, grafik varsa çizilmeli, yorumlar yapılmalıdır.

73 V-SONUÇ ve ÖNERİLER Sonuç Öneriler

74 V.BÖLÜM: Sonuç ve Öneriler
Sonuçlar maddeler halinde yazılmalı, hipotezlerin gerçekleşip gerçekleşmediği belirtilmeli, bu konuda yapılmış araştırma sonuçlarıyla paralellik gösterip göstermediği yazılmalıdır.

75 VI-Kaynaklar .

76 Kaynak Gösterme Proje yazımı içinde kaynak gösterme; numaralandırma, dip not veya aşağıdaki şekilde yapılır(Gürdal,2004, s:73-74):

77 Kaynak gösterme-konu içinde
Aynen alıntı Aynen alıntıda; alınan kısım tırnak içinde gösterilir, parantez içine alıntının yapıldığı yazarın soyadı, yayımlanma yılı ve kaynaktaki sayfa numarası yazılır. “ …….” (soyadı,yılı,s). Örnek: “…”(Gürdal, 2004, s: 73). Alıntı Alıntı kendi cümleleri ile yazılır(soyadı ,yılı,s). - Gürdal’a ( 1998) göre ( s:73).

78 Kaynak gösterme-konu içinde
Alıntıdan alıntı ( Bayram,2002,s;8,alıntı, Gardner,1983). Gardner (1983)’e göre………. …………… ( Bayram,2002,s.8)

79 Kaynak gösterme-konu içinde
İnternetten alıntıda (www.kimyaokulu.com.tr) …………….(www.marmara.edu.tr)

80 Kaynak göstermeye Örnekler
TEZ den Alıntıda Kurt,I. (2001) “Fen Eğitiminde İşbirlikli Öğrenme Yönteminin Öğrencilerin Başarısına,Kavram Öğrenmesine ve Hatırlamasına Etkisi”, M.Ü.Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi,124,İstanbul.

81 Kaynak göstermeye Örnekler
KİTAP tan Alıntıda Gürdal,A.,Şahin,F.,Çağlar,A.(2003) “Fen Eğitimi 2,Etkinlikler”, Marmara Üniversitesi Yayın No:668,Atatürk Eğitim Fakültesi Yayın No:44, İstanbul.

82 Kaynak göstermeye Örnekler
MAKALE den Alıntıda Gürdal, A., Şahin, F., Bayram, H. (1999). “İlköğretim Öğretmen Adaylarının Enerji Konusunda Bütünlüğü Sağlama ve İlişki Kurma Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma” Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi

83 Kaynak göstermeye Örnekler
İNTERNET Erişim tarihi: , 20:30

84 PROJE İÇERİĞİ 1 4 Projenin Özeti Zaman Çizelgesi Projenin Amacı Yöntem
Projenin Önemi Literatür Bilgileri Sayıltılar Bulgular ve Yorum Sınırlılıklar Sonuçlar ve Öneriler 4 Maliyet Hesabı Kaynaklar

85 Başlık sayfası Özet Kısaltmalar ve Semboller Tablolar Listesi Şekiller Listesi I.Bölüm: Giriş Problem Amaç Alt problemler ve/veya hipotez Projenin Önemi Sayıltılar (Kabuller) Sınırlılıklar II.Bölüm: Literatür Bilgileri III.Bölüm: Yöntem Model Evren- Örneklem Verilerin Toplanması ve Değerlendirilmesi (Testler, Ölçme araçları). IV.Bölüm: Bulgular ve Yorumlar V.Bölüm: Sonuç ve Öneriler Sonuç ve Tartışma Öneriler Kaynaklar (Proje raporu 8-10 sayfayı geçmeyecek şekilde yazılmalıdır).

86 Poster Hazırlama Panolar 100 x 70 cm boyutlarında hazırlanmalı.
Bilgisayar sunumu yapılacaksa bu ölçüler yarısı kadar alınabilir Panolar istenilen şekilde hazırlanabilir Mantar panolar Karton panolar Başlık sayfası Özet Giriş Problem Amaç Hipotezler Yöntem Bulgular ve Yorumlar Sonuç ve Tartışma Öneriler Kaynaklar Ekler

87 Poster Hazırlama Projeyi hazırlayan öğrenciler projede geçen her kavramı tam olarak bilmelidir. Proje sunumu sırasında sorulan sorulara doğru cevaplar verilebilmelidir. Proje ekip olarak hazırlandıysa sunum eşit olarak paylaşılmalıdır. Her madde öğrencilerin ifadeleriyle yazılmalıdır. Öğretmenler proje yazımına ve poster hazırlamaya karışmamalı, rehber olmalı, yönlendirmelidir.

88 Poster Hazırlama Poster etkileyici bir başlıkla sunulmalı, renkler ve resimler kullanılarak görsel hale getirilmeli Yazı karakteri ve puntosu uygun olarak seçilmeli Görsel Sunum Okunabilir ve anlaşılır olmalı İçerik ve Tasarım Alana, öğrenci seviyesine uygun olmalı Özgün ve öğrencinin kendi fikri olmalı İçerik ve sonuçlar uyumlu olmalı Bilim etiğine uygun olmalı Konu açıkça tanımlanmalı

89 Poster Hazırlama Sözlü Sunum Öğrenci;
Amacını ve çalışmasını net olarak ortaya koyabilmeli Sunumda kendinden emin olmalı Süreyi etkin kullanabilmeli Dili iyi kullanabilmeli İlgiyi canlı tutabilmeli

90 ÜRÜN ODAKLI PROJE DEĞERLENDİRME
A) GÖRSEL SUNUM Yazılı materyallerin kolayca okunabilir ve anlaşılabilir olması(5p) Görsel materyallerin konuyla bağlantılı ve kolayca anlaşılır olması(5p)

91 B1) İÇERİK VE TASARIM Seçilen konunun Fen Bilimleri/Matematik v.b. alanına Uygunluğu(5P) Konunun/konuların açık bir şekilde tanımlanması (10P) Metod ve materyallerin öğrencinin düzeyine uygunluğu (5p) Proje içeriğinin ve sonuçlarının konuyla uyumlu olması(5p)

92 B2) İÇERİK VE TASARIM Sonuçların bilimsel gerçeklerle uyumlu olması (10P) Projenin Bilim etiğine uygunluğu (5P) Projenin öğrencinin kendi ürünü olması (10P) Projenin fikrinin ve formatının özgünlüğü (10P)

93 C) SÖZLÜ SUNUM Öğrencinin Projede neyi amaçladığını ve neler yaptığını açık bir şekilde ifade edebilmesi(10P) Projeyi anlatırken kendinden emin olması(5p) Proje dilini iyi kullanarak önemli noktaları anlatabilmesi (5p) Konuşurken jürinin ilgisini canlı tutabilmesi(5p) Kendisine tanınan sunum süresini etkili kullanabilmesi(5p)

94 A) GÖRSEL SUNUM p B) İÇERİK VE TASARIM p C) SÖZLÜ SUNUM p TOPLAM p

95 SÜREÇ ODAKLI PROJE DEĞERLENDİRMEDE
Süreç odaklı proje değerlendirmede: Projenin ne ölçüde başarılı planlandığı, Ne kadar başarılı yürütüldüğü, Grubun işbirlikli öğrenme sürecindeki başarısı vb. değerlendirilir.

96 Bu amaçla Proje günlükleri (journals) Plan defterleri (idea books) kullanılabilir (Kaynak erişim: ).

97 Proje Günlüğü (Journals)
Günlükler, Öğrencilerin proje ile ilgili düşüncelerini, Yorumlarını ve sorularını, İşbirlikli çalışma sürecini, Neler öğrendiklerini kaydettikleri yerlerdir.

98 Günlük hazırlama etkinliği,
Öğretmen tarafından ortaya atılan özel sorular, Konu önerileri, Öğrenci düşünceleri, Ya da her üçüne yer verilerek başlatılabilir. (Kaynak erişim:

99 Günlüklerin Kullanımı

100 Günlük Soruları 2. Ne yaptım? 3.Ne öğrendim?
1.Bu konu hakkında önceden ne biliyordum? 2. Ne yaptım? 3.Ne öğrendim? 4.Ne tür güçlüklerle karşılaştım? 5.Ne sonuca ulaştım? 6.Neyi çözemedim? Hatalarım Neler? Bu konuda çalışma yapacaklara ne önerebilirim?

101 Plan Defterleri (Idea Books)
Plan Defterleri her öğrencinin Fikirlerini, Planlarını, Organizasyonlarını, Problem ve çözümleri ile proje hakkındaki soruları kaydedeceği yerlerdir.

102 Rubrikler Rubrikler puanlamayı belirlemeye yardım eden alternatif değerlendirme araçlarıdır. Rubrikler bir değerlendirme türü değil; bir değerlendirmenin yapılmasında rol oynayan kriterlerdir. Değerlendirme hedeflerini ve beklentileri netleştirmeye yardımcı olurlar.

103 Rubrik geliştirmek için
Hangi kavram, beceri ya da performanslar değerlendirilir, Bilişsel ve performansa dayalı unsurları yansıtacak kavramlar listelenir ve cümleler haline getirilir, Her bir görevin amacı dikkate alınarak puanlara karar verilir, Beklenen performansla başlanır, her bir görev ve performansın önemi göz önünde bulundurularak bunların her birinin hangi sayı ya da seviye olarak tanımlanacağına karar verilir.

104 Öğrenci çalışmasıyla rubrik karşılaştırılmalıdır
Öğrenci çalışmasıyla rubrik karşılaştırılmalıdır. Öğrenci çalışmasında olan ancak sizin yer vermediğiniz performans unsurlarını dikkate alarak hazırlanan rubrik revize edilmelidir. Rubrikteki her bir puanlama ölçeğinin, öğrenci çalışmaları arasındaki farklarını göstermek konusunda yeterli olup olmadığı gözden geçirilmelidir (Kaynak erişim:

105 BİLİMSEL METODUN KULLANILMASI Bilimsel yöntemi anlama
Bilimsel yöntemi anlama Veri toplama Sonuçları Yorumlama İleri Bilimsel metot ve basamaklara göre deney tasarlandı. Datalar etraflı bir şekilde toplandı ve değerlendirildi. Datalar doğru bir şekilde yorumlandı. Yetenekli Bütün basamaklar bilimsel metotlara göre kullanıldı ve uygun basamaklara müracaat edildi. Deneyde tanımlandığı şekilde datalar toplandı. Datalar deneyin gerektirdiği şekilde yorulandı. Kısmen yeterli Bilimsel metodun bazı basamaklarına doğru bir şekilde başvuruldu. Datalar deneyde belirtildiği şekliyle tam olarak toplanamadı. Dataların yorumlanması tamamlanmadı. Yetersiz Bilimsel metodun basamakları yerine getirlmedi. Az sayıda data toplandı ya da hiç toplanmadı. Datalar yorumlanmadı.

106 PORTFOLYO DEĞERLENDİRME FORMU
Gelişim Alanları Nasıl Bir Gelişim Gösterdi? Bilimsel Kavramlar Bilimsel Süreç ve Kritik Düşünme Becerileri Bilimsel Muhakeme Becerisi Bireysel ya da Grupla Çalışma Becerisi Özet:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  Düşünceler:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

107 ÖDEV SUNUMUNDA ÖĞRENCİYİ DEĞERLENDİRME ENVANTERİ
Çok İyi 4 İyi 3 Geliştirilmeli 2 Zayıf 1 Kabul edilemez 0 Adı Soyadı: Sınıf: Puan: Ödevin Konusu: Tüm kaynakları kullanarak somut bir anlatım ve yöntem kullanmış Çözüm yolunda pratikliği Bütün konular öncelik ve ilgilere göre sunulmuş Kendi yorumunu kullanmış Ödevin sunumunu farklı sorulara cevap verecek düzeyde hazırlamış Sunulan örnekler yeterli ve etkili Görünüş ve geçerliği uygun Cümleler düzgün, yazım yanlışı yok Ödev yeterli başlıklardan oluşmuş

108 Ödev Değerlendirme Kriterleri
1 2 3 4 Puan Düzen Sunulan bilgi takip edilemiyor Bilgi ardışıklığı tam İçerik Bilgi içeriği yetersiz Verilen bilgi mantıklı, enteresan Gramer ve Yazım Çok başarılı ifade

109 ÖDEV SUNUMU PUANLAMASI
  Adı Soyadı: Öğretmen: Tarih: Çalışmanın Başlığı: KRİTERLER 4 Çok başarılı 3 Başarılı 2 Geliş tirilmeli 1 Başarısız Puan Vücut Dili Göz Teması Giriş ve Kapanış

110

111 Plan defterleri öğrencilerin
Ne öğrendiğine, Grup çalışma sürecine Proje hakkındaki genel düşüncelere daha çok odaklanır (Kaynak erişim:

112 Proje Hazırlayan Öğrencilerin Kazancı Ne Olacak?
Bilimsel yöntemi kullanma becerisi artacak Konuşma ve yazma becerisi gelişecek Merak ettiği konuda bilgisi artacak Deneyim kazanacak Kendine güveni artacak O alana karşı pozitif tutum kazanacak Kendini küçük bir bilim adamı gibi hissedecek

113 Projenin Avantajları Hamurcu’ya (2000) göre proje çalışması öğrencilere: Yaşamsal beceriler Teknoloji kullanma becerisi Bilişsel beceriler Öz denetim becerileri Tutumlar Eğilimler (Öz denetim, başarı hissi), İnançlar (Öz yeterlik inancı) kazandırır.

114 Projenin Dezavantajları
Çepni (2000) proje çalışmalarının bazı dezavantajlarını şöyle sıralamaktadır; Öğretmenin iş yükünü ve sorumluluklarını arttırır. Öğrenme için ayrılan süre artabilir. Araştırmanın sınırları iyi çizilmezse, konuda aşırı bir sapma ve dağılma gözlenebilir Maliyet sorunu çıkabilir. Grup çalışmalarında sorun çıkabilir. Velilerin yardım etmesinden dolayı öğrencilerin gerçek performansları gözlenemez (s:121).

115 Öğretmenlere Öneriler
Geriye dönük planlama yapılmalıdır. Değerlendirme üç anahtar kavram üzerinde odaklanmalıdır (Kaynak erişim:

116 Öğrencilerimizin neyi bilmelerini ve neyi yapmalarını istiyoruz (kazanımlar/standartlar) ?
Bunu yapabileceklerinden nasıl emin olabiliriz (değerlendirme) ? Öğretmen olarak bunu nasıl yapabilirim (yüksek nitelikli öğretim) ?

117 Projenin sunulması Yrd.Doç.Dr. Necati HIRÇA

118 Yrd.Doç.Dr. Necati HIRÇA

119 YA TEK HÜCRELİ CANLILAR OLMASAYDI!
Yrd.Doç.Dr. Necati HIRÇA

120 Oksijenimiz: Yosunlar!
Yrd.Doç.Dr. Necati HIRÇA

121 Yrd.Doç.Dr. Necati HIRÇA

122 Yrd.Doç.Dr. Necati HIRÇA

123 Yrd.Doç.Dr. Necati HIRÇA

124 Sürecin Değerlendirilmesi
Öğrencinin arkadaşlarını değerlendirmesi (Arkadaşlarımı Değerlendiriyorum Formu) Öğrencinin kendini değerlendirmesi (Kendimi Değerlendiriyorum Formu) Öğretmenin grupları değerlendirmesi (Grup Değerlendirme Formu) Yrd.Doç.Dr. Necati HIRÇA

125 Sürecin Değerlendirilmesi
Öğrencinin arkadaşlarını değerlendirmesi (Arkadaşlarımı Değerlendiriyorum Formu) Yrd.Doç.Dr. Necati HIRÇA

126 Yrd.Doç.Dr. Necati HIRÇA

127 Yrd.Doç.Dr. Necati HIRÇA

128 Sürecin Değerlendirilmesi
Öğrencinin kendini değerlendirmesi (Kendimi Değerlendiyorum Formu) Yrd.Doç.Dr. Necati HIRÇA

129 Yrd.Doç.Dr. Necati HIRÇA

130 Yrd.Doç.Dr. Necati HIRÇA

131 Sürecin Değerlendirilmesi
Öğretmenin grupları değerlendirmesi (Grup Değerlendirme Formu) Yrd.Doç.Dr. Necati HIRÇA

132 Yrd.Doç.Dr. Necati HIRÇA

133 Sevgili öğrencileri proje çalışmalarında işbirliği içinde çalıştığınız ve başarı gösterdiğiniz için sizleri kutluyoruz. Bilgiden ürüne giden bu çalışmada daha projeler çıkarabileceğinize inanıyoruz. 3.Sınıf Öğretmenleri ve PGB 3/A Yrd.Doç.Dr. Necati HIRÇA


"                                 PROJE TABANLI ÖĞRENME." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları