Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PROJE TABANLI ÖĞRENME 10.01.2015 2Yrd.Doç.Dr. Necati HIRÇA.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PROJE TABANLI ÖĞRENME 10.01.2015 2Yrd.Doç.Dr. Necati HIRÇA."— Sunum transkripti:

1

2 PROJE TABANLI ÖĞRENME

3 10.01.2015 2Yrd.Doç.Dr. Necati HIRÇA

4 İş bölümü yapmayı, Bilgiyi toplamayı, İhtiyaç duyulan bilgiyi seçmeyi, organize etmeyi, Rapor yazmayı ve kaynakça belirtmeyi, Zamanı kullanmayı, Zaman ve iş bağlantısını kurarak planlama yapmayı, Özgün ürünler ortaya çıkarmayı 10.01.2015 3Yrd.Doç.Dr. Necati HIRÇA

5

6 BU BİR PROJEMİDİR ?

7 10.01.2015 Yrd.Doç.Dr. Necati HIRÇA6 YA BU?

8 Proje, tasarı yada tasarı geliştirme, hayal etme, planlama demektir. 10.01.2015 7Yrd.Doç.Dr. Necati HIRÇA

9 Proje Bir kavram ya da becerinin kazandırılmasıyla ilgili bir problemin çözümü için, öğrencilerin özgür bir şekilde grup hâlinde veya bireysel olarak yaptıkları çalışmalardır. Bir öğrencinin kendisine verilen problemin çözümünü bulabilmek için, problemi nasıl ve hangi sırayı takip ederek çözebileceğine bağımsız bir şekilde karar verebilmesi projenin temel özelliğidir 10.01.2015 Yrd.Doç.Dr. Necati HIRÇA8

10 Proje çalışmaları sayesinde yaratıcı bir sınıf ortamı oluşturularak, öğrencilerin matematik ve fen derslerine ilgileri arttırılabilir ve öğrencilerin; Kendilerine güven duyguları geliştirme, Gerçek dünya ile fen-matematik kavramları arasında ilişkiler kurma, Matematik ve fen öğrenmenin önemini anlama, Disiplinler arası (matematik ve fen) ilişkileri görerek, bilginin sadece tek disipline ait bir olgu olmadığının farkına varması sonucu disiplinler arası geçiş yapabilme, Fen ve matematiksel problem çözme becerilerini geliştirme, Bireysel ve iş birliğine dayalı öğrenme ortamlarında çalışma imkânı bulmaları sağlanabilir. 10.01.2015 Yrd.Doç.Dr. Necati HIRÇA9

11 Projeler ve ev ödevleri birbirleri ile çok karıştırılmakta, hatta kimi zaman birbirileri yerine bile kullanılmaktadır. Oysa ev ödevleri ve projeler birbirini destekleyen çalışmalardır. Ev ödevleri özellikle derste öğrenilenlerin tekrarlanması ya da uygulanması şeklinde daha çok ders dışı bir faaliyet olarak görülmekte, projeler ise öğretim sırasında gerçekleştirilmektedir. 10.01.2015 Yrd.Doç.Dr. Necati HIRÇA10

12 hayal etme planlama tasarı ya da tasarı geliştirme PROJE TABANLI ÖĞRENME 10.01.2015 11Yrd.Doç.Dr. Necati HIRÇA

13 Proje ile proje tabanlı öğretim arasında ne fark vardır? Proje Ürün Proje Tabanlı Öğretim Ürünün elde edilme sürecidir

14 Proje, tamamlanmış olanı değil; kurgulananı ya da kurgulamayı ifade eder. 10.01.2015 13Yrd.Doç.Dr. Necati HIRÇA

15 Proje tabanlı öğrenme, Öğrencilerin süreçte aktif olarak yer aldıkları, Kendi öğrenme süreçlerini planladıkları, Süreci değerlendirdikleri, Bireysel ve grup olarak çalışabilecekleri bir öğrenme sürecidir. 10.01.2015 14Yrd.Doç.Dr. Necati HIRÇA

16 PROJE TABANLI ÖĞRENME Proje tabanlı öğrenme, öğrencilerin problem çözme becerilerini ve diğer anlamlı öğrenmelerini kapsayan, öğrencilerin bilgilerini yapılandırmaları için kendi kendilerine çalışmalarına ve gerçekçi bir şekilde çalışmalarını sonuçlandırıp kendi ürünlerini ortaya koymalarına olanak sağlayan, odak noktası kavramlar ve bilimsel ilkeler olan eğitim ve öğretim modelidir 10.01.2015 Yrd.Doç.Dr. Necati HIRÇA15

17 Proje tabanlı öğrenme; süreç odaklı ve sınıf içi etkileşimli ortamları gerektiren bir öğrenme anlayışıdır. Bu öğrenme ortamları, öğrencilerin kendi öğrenmelerini kurgulayıp yönlendirdikleri ve böylece yaratıcılıklarını geliştirdikleri, karşılaştıkları sorunları iş birliği içinde çözmeye çalıştıkları, başarıları konusunda karar verici oldukları, yaşamın sınıfa taşındığı, ailelerin aktif olarak öğrenme sürecine katıldığı, teknoloji tabanlı öğrenme ortamlarıdır 10.01.2015 Yrd.Doç.Dr. Necati HIRÇA16

18 Peki, proje tabanlı öğrenme süreci nasıl bir öğrenme anlayışına dayanır? 10.01.2015 17Yrd.Doç.Dr. Necati HIRÇA

19 Öğrenme ile ilgili hangi bulgular proje tabanlı öğrenmenin yaşantımıza girmesine neden olmaktadır? –………………………… –……………………….. –………………………… 10.01.2015 18Yrd.Doç.Dr. Necati HIRÇA

20 Davranış kalıpları??? Davranışçı kuram Birey, sunulan uyarıcı karşısında önceden belirlenmiş bir davranışı gösteriyorsa öğrenme gerçekleşmiştir. 10.01.2015 19Yrd.Doç.Dr. Necati HIRÇA

21 Bilişselciler davranışı ise öğrenmenin göstergesi sayıyor. Bilişselciler Bireylerde olası davranış kalıpları 10.01.2015 20Yrd.Doç.Dr. Necati HIRÇA

22 Davranış kalıplarının yerine, Öğrenme sürecine yönelik yeterliklerin ve merak duygusunun kazandırılması. Yapılandırmacılar 10.01.2015 21Yrd.Doç.Dr. Necati HIRÇA

23 10.01.2015 22Yrd.Doç.Dr. Necati HIRÇA

24 Bilginin bir sonu yok, asıl olan bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve örgütleme yeterliklerinin kazandırılması. Günümüz insanından da bu beklenmiyor mu? 10.01.2015 23Yrd.Doç.Dr. Necati HIRÇA

25 Proje tabanlı öğrenme de sadece ürün değil, ürüne giden süreç önemlidir. Proje bir hedef değil, alt yapı unsurudur. Proje süreç içerisindeki becerileri kazandırması için bir araçtır. 10.01.2015 24Yrd.Doç.Dr. Necati HIRÇA

26 10.01.2015 25Yrd.Doç.Dr. Necati HIRÇA

27 10.01.2015 Yrd.Doç.Dr. Necati HIRÇA26 PROJE TABANLI ÖĞRENMEDE ÖĞRETMENİN ROLLERİ Öğretmen, projenin ne ile ilgili olduğu konusunda açık, çalışma grubunun belirlenmesinde seçici ve dikkatli olmalıdır, Öğrenciler gerçek bir takım olarak çalışma yapma konusunda cesaretlendirilmeli, takım kuralları önceden belirlenmeli ve öğrencilerin bir iş planı çerçevesinde hareket ederek eşit roller üstlenmeleri sağlanmalıdır. Öğrencilerin önceden planlanmış düzenli toplantılar yapmalarını sağlamak da öğretmenin dikkat etmesi gereken bir diğer husustur.

28 PROJE TABANLI ÖĞRENMENİN YARARLARI NELERDİR? Öğrencilerin kendi öğrenmelerini kurguladıkları Yaratıcılıklarını geliştirebildikleri Karşılaştıkları sorunları işbirliği içinde çözmeye çalıştıkları Başarıları konusunda karar verici oldukları Yaşamın sınıfa taşındığı Ailenin öğrenme sürecine katıldığı 10.01.2015 27Yrd.Doç.Dr. Necati HIRÇA

29 PROJE TABANLI ÖĞRENMENİN YARARLARI NELERDİR? Teknolojinin öğrenme sürecinde kullanıldığı bir öğrenme ortamı Birden çok alandaki bilgilerini kullanmalarını, İşbirliği içinde çalışma becerisini geliştirmelerini, Bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve örgütleme yeteneklerini kazanmalarını, Sosyal anlamda gelişmelerini de sağlama. 10.01.2015 28Yrd.Doç.Dr. Necati HIRÇA

30 Tamam, karar verdim, proje tabanlı öğrenme sürecini uygulayacağım. Ama iyi bir projede hangi özellikler bulunmalıdır? 10.01.2015 29Yrd.Doç.Dr. Necati HIRÇA

31 BİR PROJEDE BULUNMASI GEREKEN ÖZELLİKLER NELERDİR? 10.01.2015 30Yrd.Doç.Dr. Necati HIRÇA

32 Öğrencilerin ilginç sorular sormalarına zemin hazırlamalıdır. Öğrenciler tarafından ilgi duyulan bir durum ya da problem üzerine kurulmalıdır. Öğrencilerin gerçek yaşamlarından ve düş dünyalarından alınmış olmalıdır. 10.01.2015 31Yrd.Doç.Dr. Necati HIRÇA

33 Birden fazla disiplindeki becerilerin kullanılmasını sağlamalıdır.Farklı kaynakları araştırmaya yönlendirmelidir. Sınıf ortamında çalışılabilecek nitelikte olmalıdır. Öğrencilerin yaratıcılıklarının gelişmesine olanak sağlamalıdır. 10.01.2015 32Yrd.Doç.Dr. Necati HIRÇA

34 Öğrenme sürecini öğrencinin kendisinin planlamasına izin vermelidir. 10.01.2015 33Yrd.Doç.Dr. Necati HIRÇA

35 İşbirliği içinde çalışma olanakları yaratmalı ve öğrencileri işbirliği içinde çalışmaya yönlendirmelidir. 10.01.2015 34Yrd.Doç.Dr. Necati HIRÇA

36 Öğrencilere bir kimlik vermeli ve motive etmelidir. ( Gazeteci, yazar, yönetmen, bilim adamı vb), 10.01.2015 35Yrd.Doç.Dr. Necati HIRÇA

37 Çalışmanın süresi belirlenmelidir. Özgün ürünler ortaya çıkarmaya yönlendirilmedir Öğrenciden beklenilenler ve ürünün ölçütleri belirtmelidir Çalışma takvimi doğrultusun da çalışmaya yönlendirilmelidir. Öğrencilerin teknolojiyi kullanmaları sağlamalıdır 10.01.2015 36Yrd.Doç.Dr. Necati HIRÇA

38 1.Hedeflerin Belirlenmesi 2.Yapılacak isin yada Ele Alınacak Problemin Belirlenmesi 3.Sonuç Raporunun Özelliklerinin Ve Sunuş Biçiminin Belirlenmesi 4.Takımların oluşturulması. 5.Alt Soruların Belirlenmesi, Bilgi Toplama Sürecinin Planlanması 10.01.2015 37Yrd.Doç.Dr. Necati HIRÇA

39 6.Çalışma Takviminin Oluşturulması 7.Kontrol Noktalarının Belirlenmesi. 8.Bilgilerin Toplanması. 9.Bilgilerin Örgütlenip, Raporlaştırılması 10.Projenin Sunulması 10.01.2015 38Yrd.Doç.Dr. Necati HIRÇA

40 PROJE TABANLI ÖĞRENME PLANI Ünite:Dünya Ve Uzay Projenin Süresi:25 İş Günü(5 Hafta) Hedef:Dünyadaki Uzaylı Anlayışını Temel Alan Bir Uzaylı Maketi Oluşturabilme Problem(projenin Slagonu):Hayalimizdeki Uzaylı Ürünün-Raporun ölçütleri: Araştırmadan elde edilen bilgiler maksimum 5 sayfayı geçmeyecek şekilde kaynakçalar da belirtilerek rapor halinde verilecek Maketin yapımında kullanılan malzemeler gruplar tarafından belirlenecek. Uzaylının yaşam hikayesi, fiziksel ve zihinsel özellikleri raporda yer alacak Hayalimizdeki uzaylı maketleri ve oluşturulan uzaylıların özelliklerini anlatan posterler sergilenecek. Değerlendirme ölçütleri: Temel soruları belirleme ve İşbölümü (%5) Araştırma / Bilgi Toplama (%25) Bilgiyi örgütleme (%25) Rapor yazma (%15) Sunu (%15) İşbirliği içinde çalışma (%15) Takımlar :4-5 kişilik gruplar Alt problemler : 1.Uzaylı kimlere denmektedir? Neden? 2.İnsanlar hangi nedenlerden dolayı uzaylıların var olduğunu düşünmüşlerdir? 3.Bu güne kadar uzaylılarla ilgili ne gibi haberler çıkmıştır? Öğrenci kimliği: Tasarımcı, yazar, araştırmacı,uzay bilimci.....vb. 39

41 PROJE TABANLI ÖĞRENME PLANI Ünite: Projenin süresi: Hedef:İnsanın kimliğinin oluşmasında kalıtımsal ve çevresel faktörlerin etkisini açıklayan bir gazete yazısı hazırlayabilme. Problem:Herkesin birbirine benzediği bir dünya yaratabilir miyiz ? Ürünün-Raporun ölçütleri: Yazı, yarım gazete sayfası olacak  Yazı, bilimsel ve istatistiksel veriler içerecek.  Bir bilim kurgu öyküyle desteklenecek.  Sunu elektronik ortamda gerçekleştirilecek.  Sunu için 30 dakika verilecek.  Yazı, okul gazetesinde yayınlanacak. Değerlendirme ölçütleri: Temel soruları belirleme ve İşbölümü (%5) Araştırma / Bilgi Toplama (%25) Bilgiyi örgütleme (%25) Rapor yazma (%15) Sunu (%15) İşbirliği içinde çalışma (%15) Takımlar : Alt problemler : Kimliğimizin oluşmasında kalıtımın payı nedir? »Kimliğimizin oluşmasında yaşantılarımızın etki gücü nedir? »Anneme, babama ya da kardeşime ne kadar benziyorum? »Klonlama benzer kimlikler oluşturur mu? Öğrenci kimliği : 40

42 PROJE HAZIRLAMADA ÖNEMLİ BOYUTLAR I. PROJENIN AŞAMALARI Proje konusunun seçimi, Z aman takviminin ve maliyet hesabının yapılması, İlgili kaynakların taranması, Yöntemin belirlenmesi, Elde edilen bulguların değerlendirilmesi ve tüm bunların ardından bir sonuca ulaşılması II. PROJENIN YAZILMASI Rapor hazırlama

43 Proje konusunun seçimi

44 1-Proje konusunun seçimi: Proje hazırlama sürecinin en önemli kısmı problem seçimidir. Projenin problemini öğrenci/öğrenciler, öğretmen veya her ikisi birlikte belirlerler. Projenin seçiminde bölgesel problemlerin (Malatya’da kayısı, Trabzon’da fındık, Adana’da pamuk vb. konulardaki problemlerin) çözümüne yönelik olması, ekonomik olması, uygulanabilir olması ve öğrencilerin konuyu sevip benimsemesi gibi faktörler göz önüne alınmalıdır.

45 1-Proje konusunun seçimi: Aşağıda proje geliştirilebilecek problemlere örnekler verilmiştir. Su, hava, ses ve görüntü kirliliği nasıl giderilebilir? Hayvan ve bitki türlerinin yok olması nasıl önlenebilir? Enerjinin tasarruflu kullanılması nasıl sağlanabilir? Öğrencilerin internet kullanımı nasıl verimli hale getirilebilir? Ekmek nasıl daha iyi yapılabilir? Ekmek israfı nasıl önlenebilir?

46 Kâğıt, tuvalet kâğıdı ve kâğıt mendilin israf edilmeden kullanılması ülke ekonomisini nasıl etkiler? Atık kâğıt, cam vb. toplanmasının ülke ekonomisine katkısı nedir? Herhangi bir bitki ile yapılacak deneyler, Karınca, sinek, solucan, kelebek vb. bir hayvanın hayat evreleri, bunlarla yapılacak deneyler problem olarak seçilebilir. Bunlardan başka araç-gereç yapımı da problem olarak seçilebilir.

47 Zaman takviminin ve maliyet hesabının yapılması

48 2- Zaman takvimi ve maliyet hesabının yapılması: Projeye başlamadan önce zaman takvimi ve maliyet hesabı mutlaka yapılmalıdır. Bunların takibi öğretmen tarafından titizlikle yapılmalı, belirlenen zaman ve maliyet aşılmamaya çalışılmalıdır Elde olmayan sebeplerle bunların aşılabileceği plan yapılırken göz önüne alınmalıdır.

49 İlgili kaynakların taranması

50 3-Kaynak tarama: Projenin konusu ile ilgili bilgiler; kitaplar, makaleler, bildiriler, tezler, dergiler, ansiklopediler v.b. yazılı kaynaklardan, internetten ve konunun uzmanı kişilerden faydalanılarak toplanır. Kaynaklardan elde edilen bilgiler özetlendikten sonra kaynağın adı, yılı, yazar veya yazarların adı, yayın yeri, sayfası, kullanılan kaynak kitapsa kaçıncı baskı olduğu, dergi ise kaçıncı sayı olduğu (Yalçın, 2004, s:42-49) internetten elde edilen bilgilerde ise internet adresi, bilginin alındığı gün ve saat özet ile birlikte bilgi kartlarına yazılmalıdır.

51 Yöntemin belirlenmesi

52 YÖNTEM VE ARAŞTIRMA MODELİ NİCEL YÖNTEM ***** ? ***** NİTEL YÖNTEM ***** ? ******

53 Projenin problemine göre amaç ve bu amaç doğrultusunda alt problemler ve/veya hipotezler, sayıtlılar (kabuller), sınırlılıklar, varsa araştırmanın evreni ve örneklemi belirlenmelidir Evren, bütündeki belirli bir özelliğe sahip tüm nesne ya da kişileri ifade eder. Örneklem, evrenden belli tekniklerle seçilen gözlemlerin bir alt grubudur. Örneklem, evreni temsil eder.

54 4- Yöntem: Çalışmanın deneysel bir çalışma mı, tarama modelinde bir çalışma mı, yoksa karşılaştırmalı bir çalışma mı olacağına karar verilip, araştırmanın modeli belirlenmelidir. Ayrıca kullanılacak materyaller, malzemeler seçilmelidir. Yapılacak etkinlikler planlamalıdır. Araştırma anket çalışması ise evren ve örnekleminin ne olacağına karar verilmelidir. Araştırmada kullanılacak ölçü aletleri güvenilir olmalı, ölçülmek istenen şeyi tam olarak ölçebilmelidir. Anket çalışmalarında soruların geçerlilik ve güvenirliğine bakılmalıdır.

55 Elde edilen bulguların değerlendirilmesi

56 5-Bulgular ve yorumlar: Araştırmadan elde edilen bulgular kaydedilmeli, tablolar, grafikler çizilmeli, yorumlar yapılmalıdır. Yapılan tüm çalışmaların, deneylerin hipotezimizi doğrulayıp doğrulamadığına bakılmalıdır. Doğrulamıyorsa yapılanlar tekrar gözden geçirilir ve yanlış veya eksik yaptığımız yer bulunmaya çalışılmalıdır. Deneyler her zaman hipotezi doğrulamayabilir. Bu da bilim açısından önemli bir sonuçtur (Şahin, 2004, s:34).

57 Sonuçların Değerlendirilmesi

58 6- Sonuç: Araştırmadan elde edilen sonuçlar maddeler halinde yazılmalı, hipotezlerin gerçekleşip gerçekleşmediğine bakılmalı, araştırma sırasında yapılan hatalar varsa neler olduğu kaydedilmeli, nedenleri tartışılmalıdır. Bu konuda daha önce araştırma yapılmışsa bu araştırmalarla arada paralellik olup olmadığına bakılmalıdır. Araştırma konusunda çalışma yapacaklara önerilerde bulunulmalıdır.

59 II. PROJE RAPORU YAZIMI Projenin yapılması kadar, yazımı ve sunumu da önemlidir.

60 PROJE YAZIM KURALLARI  BAŞLIK SAYFASI  ÖZET KISALTMALAR VE SEMBOLLER -Tablo listesi -Şekil listesi

61 Başlık Sayfası Ve Özet Başlık sayfasında projenin adı, öğrenci veya öğrencilerin adları, numaraları, sınıf ve okul adı, rehber öğretmenin adı bulunmalıdır Özette problem, amaç, bilimsel yöntem, aşamalar, bulgular yazılmalıdır.

62 I-GİRİŞ Problem Amaç Alt problemler Projenin Önemi Sayıltılar Sınırlılıklar

63 I.BÖLÜM GİRİŞ Rapora girişle başlanmalı, problem cümlesi net bir şekilde ortaya konmalıdır. Aşağıda problem, alt problem ve/veya hipotezlerin yazılmasına, sayıltı ve sınırlılıkların belirlenmesine örnekler verilmiştir:

64 “Derenin kirlenmesinin sebepleri nelerdir ve nasıl önlenebilir?”sorusu araştırmanın problemi ise, amacı; “Derenin kirlenmesinin nedenlerini ve kirlenmenin nasıl önlenebileceğini araştırmaktır”. Bu amaç doğrultusunda belirlenen alt problemler ise: Dereyi kirleten fabrikalar var mıdır? Dereyi kirleten köyler, evler var mıdır?

65 Derenin kirletilmesi önlenebilir mi? şeklinde belirlenmişse, Araştırmanın hipotezleri: Dereyi kirleten fabrikalar vardır. Dereyi kirleten köyler, evler vardır. Derenin kirletilmesi önlenebilir olarak yazılabilir.

66 Sayıltılar (Kabuller) Yukarıda belirlenen problem için sayıtlı, “Dereyi kirletenlerin onlara sorulan sorulara samimi cevaplar verdikleri var sayılmıştır.”olabilir. Anket çalışması yapılmışsa; Ankete katılanların anket sorularına samimi cevap verdiği varsayılmıştır. Örneklemin evreni temsil ettiği varsayılmıştır vb.

67 Sınırlılıklar Araştırma........yılıyla.......konusuyla ……örneklemle sınırlıdır. Veya başka bir problem için Şu sıcaklık dereceleri ile Şu materyallerle Şu ilaçlarla vb. sınırlıdır. Şeklinde sınırlılıklar belirlenir.

68 II-LİTERATÜR BİLGİLERİ

69 II.BÖLÜM: Literatür Bilgileri Konu ile ilgili bilgiler araştırmalar kitaplar, tezler, makaleler, internetten alınan kaynaklar vb. kaynak gösterilerek özetlenir.

70 III-YÖNTEM Model Evren-Örneklem Testler (ölçme araçları)

71 III.BÖLÜM: Yöntem Bu kısımda model belirtilmelidir. Çalışmanın deneysel bir çalışma mı, tarama modelinde bir çalışma mı, karşılaştırmalı bir çalışma mı olduğu; örneklemi, evreni belirtilmeli, kullanılan malzemeler ve yapılan etkinlikler maddeler halinde yazılmalıdır. Bir çalışmada örneklem bir özel okulun altıncı sınıfları ise; evren yaklaşık bunun on katı kadar olabilir. Bu durumda evren, çalışmanın yapıldığı okulun bulunduğu ilçedeki özel okulların altıncı sınıf öğrencileridir. Araştırmada kullanılan ölçü aletleri güvenilir olmalıdır ve tam olarak ölçülmek istenen şeyi ölçebilmelidir. Anket çalışmalarında soruların geçerlilik, güvenirliliğinin sağlanması gerekir (Erktin, 2004, s:58).

72 IV-BULGULAR VE YORUM

73 IV.BÖLÜM: Bulgular ve Yorumlar Araştırmadan elde edilen bulgular tablolar haline getirilmeli, grafik varsa çizilmeli, yorumlar yapılmalıdır.

74 V-SONUÇ ve ÖNERİLER Sonuç Öneriler

75 V.BÖLÜM: Sonuç ve Öneriler Sonuçlar maddeler halinde yazılmalı, hipotezlerin gerçekleşip gerçekleşmediği belirtilmeli, bu konuda yapılmış araştırma sonuçlarıyla paralellik gösterip göstermediği yazılmalıdır.

76 VI-Kaynaklar.

77 Kaynak Gösterme Proje yazımı içinde kaynak gösterme; numaralandırma, dip not veya aşağıdaki şekilde yapılır(Gürdal,2004, s:73-74):

78 Kaynak gösterme-konu içinde Aynen alıntı Aynen alıntıda; alınan kısım tırnak içinde gösterilir, parantez içine alıntının yapıldığı yazarın soyadı, yayımlanma yılı ve kaynaktaki sayfa numarası yazılır. “ …….” (soyadı,yılı,s). Örnek: “…”(Gürdal, 2004, s: 73). Alıntı - Alıntı kendi cümleleri ile yazılır(soyadı,yılı,s). - - Gürdal’a ( 1998) göre.....................( s:73).

79 Kaynak gösterme-konu içinde Alıntıdan alıntı -....................................................................... ( Bayram,2002,s;8,alıntı, Gardner,1983). - Gardner (1983)’e göre………. ……………...................( Bayram,2002,s.8)

80 Kaynak gösterme-konu içinde İnternetten alıntıda........(www.kimyaokulu.com.tr)www.kimyaokulu.com.tr …………….(www.marmara.edu.tr)www.marmara.edu.tr

81 Kaynak göstermeye Örnekler TEZ den Alıntıda Kurt,I. (2001) “Fen Eğitiminde İşbirlikli Öğrenme Yönteminin Öğrencilerin Başarısına,Kavram Öğrenmesine ve Hatırlamasına Etkisi”, M.Ü.Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi,124,İstanbul.

82 Kaynak göstermeye Örnekler KİTAP tan Alıntıda Gürdal,A.,Şahin,F.,Çağlar,A.(2003) “Fen Eğitimi 2,Etkinlikler”, Marmara Üniversitesi Yayın No:668,Atatürk Eğitim Fakültesi Yayın No:44, İstanbul.

83 Kaynak göstermeye Örnekler MAKALE den Alıntıda Gürdal, A., Şahin, F., Bayram, H. (1999). “İlköğretim Öğretmen Adaylarının Enerji Konusunda Bütünlüğü Sağlama ve İlişki Kurma Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma” Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi.11.382-395.

84 Kaynak göstermeye Örnekler İNTERNET www.marmara.edu.tr, Erişim tarihi:25.05.2005, 20:30

85 4 PROJE İÇERİĞİ 1 Projenin Özeti Projenin Önemi Sayıltılar Sınırlılıklar Projenin Amacı Bulgular ve Yorum Maliyet Hesabı Zaman Çizelgesi Yöntem Literatür Bilgileri Kaynaklar Sonuçlar ve Öneriler

86 Başlık sayfası Özet Kısaltmalar ve Semboller Tablolar Listesi Şekiller Listesi I.Bölüm: Giriş Problem Amaç Alt problemler ve/veya hipotez Projenin Önemi Sayıltılar (Kabuller) Sınırlılıklar II.Bölüm: Literatür Bilgileri III.Bölüm: Yöntem Model Evren- Örneklem Verilerin Toplanması ve Değerlendirilmesi (Testler, Ölçme araçları). IV.Bölüm: Bulgular ve Yorumlar V.Bölüm: Sonuç ve Öneriler Sonuç ve Tartışma Öneriler Kaynaklar (Proje raporu 8-10 sayfayı geçmeyecek şekilde yazılmalıdır).

87 Panolar 100 x 70 cm boyutlarında hazırlanmalı. Bilgisayar sunumu yapılacaksa bu ölçüler yarısı kadar alınabilir Panolar istenilen şekilde hazırlanabilir –Mantar panolar –Karton panolar Poster Hazırlama Başlık sayfası Özet Giriş Problem Amaç Hipotezler Yöntem Bulgular ve Yorumlar Sonuç ve Tartışma Öneriler Kaynaklar Ekler

88 Projeyi hazırlayan öğrenciler projede geçen her kavramı tam olarak bilmelidir. Proje sunumu sırasında sorulan sorulara doğru cevaplar verilebilmelidir. Proje ekip olarak hazırlandıysa sunum eşit olarak paylaşılmalıdır. Her madde öğrencilerin ifadeleriyle yazılmalıdır. Öğretmenler proje yazımına ve poster hazırlamaya karışmamalı, rehber olmalı, yönlendirmelidir. Poster Hazırlama

89 Poster etkileyici bir başlıkla sunulmalı, renkler ve resimler kullanılarak görsel hale getirilmeli Yazı karakteri ve puntosu uygun olarak seçilmeli Görsel Sunum –Okunabilir ve anlaşılır olmalı İçerik ve Tasarım –Alana, öğrenci seviyesine uygun olmalı –Özgün ve öğrencinin kendi fikri olmalı –İçerik ve sonuçlar uyumlu olmalı –Bilim etiğine uygun olmalı –Konu açıkça tanımlanmalı

90 Poster Hazırlama Sözlü Sunum Öğrenci; –Amacını ve çalışmasını net olarak ortaya koyabilmeli –Sunumda kendinden emin olmalı –Süreyi etkin kullanabilmeli –Dili iyi kullanabilmeli –İlgiyi canlı tutabilmeli

91 ÜRÜN ODAKLI PROJE DEĞERLENDİRME A) GÖRSEL SUNUM Yazılı materyallerin kolayca okunabilir ve anlaşılabilir olması(5p) Görsel materyallerin konuyla bağlantılı ve kolayca anlaşılır olması(5p)

92 B1) İÇERİK VE TASARIM Seçilen konunun Fen Bilimleri/Matematik v.b. alanına Uygunluğu(5P) Konunun/konuların açık bir şekilde tanımlanması (10P) Metod ve materyallerin öğrencinin düzeyine uygunluğu (5p) Proje içeriğinin ve sonuçlarının konuyla uyumlu olması(5p)

93 B2) İÇERİK VE TASARIM Sonuçların bilimsel gerçeklerle uyumlu olması (10P) Projenin Bilim etiğine uygunluğu (5P) Projenin öğrencinin kendi ürünü olması (10P) Projenin fikrinin ve formatının özgünlüğü (10P)

94 C) SÖZLÜ SUNUM Öğrencinin Projede neyi amaçladığını ve neler yaptığını açık bir şekilde ifade edebilmesi(10P) Projeyi anlatırken kendinden emin olması(5p) Proje dilini iyi kullanarak önemli noktaları anlatabilmesi (5p) Konuşurken jürinin ilgisini canlı tutabilmesi(5p) Kendisine tanınan sunum süresini etkili kullanabilmesi(5p)

95 A) GÖRSEL SUNUM 10p B) İÇERİK VE TASARIM 60p C) SÖZLÜ SUNUM 30p TOPLAM 100p

96 SÜREÇ ODAKLI PROJE DEĞERLENDİRMEDE Süreç odaklı proje değerlendirmede:  Projenin ne ölçüde başarılı planlandığı,  Ne kadar başarılı yürütüldüğü,  Grubun işbirlikli öğrenme sürecindeki başarısı vb. değerlendirilir.

97 Bu amaçla  Proje günlükleri (journals)  Plan defterleri (idea books) kullanılabilir (Kaynak erişim: http://pblmm.k12.ca.us ).

98 Proje Günlüğü (Journals) Günlükler,  Öğrencilerin proje ile ilgili düşüncelerini,   Yorumlarını ve sorularını,  İşbirlikli çalışma sürecini,  Neler öğrendiklerini kaydettikleri yerlerdir.

99 Günlük hazırlama etkinliği,  Öğretmen tarafından ortaya atılan özel sorular,  Konu önerileri,  Öğrenci düşünceleri,  Ya da her üçüne yer verilerek başlatılabilir. (Kaynak erişim: http://fhs.fcps.org).

100 Günlüklerin Kullanımı

101 Günlük Soruları 1.Bu konu hakkında önceden ne biliyordum? 2. Ne yaptım ? 3.Ne öğrendim? 4.Ne tür güçlüklerle karşılaştım ? 5.Ne sonuca ulaştım? 6.Neyi çözemedim? Hatalarım Neler? Bu konuda çalışma yapacaklara ne önerebilirim?

102 Plan Defterleri (Idea Books) Plan Defterleri her öğrencinin  Fikirlerini,  Planlarını,  Organizasyonlarını,  Problem ve çözümleri ile proje hakkındaki soruları kaydedeceği yerlerdir.

103 Rubrikler  Rubrikler puanlamayı belirlemeye yardım eden alternatif değerlendirme araçlarıdır.  Rubrikler bir değerlendirme türü değil; bir değerlendirmenin yapılmasında rol oynayan kriterlerdir.  Değerlendirme hedeflerini ve beklentileri netleştirmeye yardımcı olurlar.

104 Rubrik geliştirmek için  Hangi kavram, beceri ya da performanslar değerlendirilir,  Bilişsel ve performansa dayalı unsurları yansıtacak kavramlar listelenir ve cümleler haline getirilir,  Her bir görevin amacı dikkate alınarak puanlara karar verilir,  Beklenen performansla başlanır, her bir görev ve performansın önemi göz önünde bulundurularak bunların her birinin hangi sayı ya da seviye olarak tanımlanacağına karar verilir.

105  Öğrenci çalışmasıyla rubrik karşılaştırılmalıdır. Öğrenci çalışmasında olan ancak sizin yer vermediğiniz performans unsurlarını dikkate alarak hazırlanan rubrik revize edilmelidir.  Rubrikteki her bir puanlama ölçeğinin, öğrenci çalışmaları arasındaki farklarını göstermek konusunda yeterli olup olmadığı gözden geçirilmelidir (Kaynak erişim: http://www.cotf.edu).

106 BİLİMSEL METODUN KULLANILMASI Bilimsel yöntemi anlama Veri toplama Sonuçları Yorumlama İleriBilimsel metot ve basamaklara göre deney tasarlandı. Datalar etraflı bir şekilde toplandı ve değerlendirildi. Datalar doğru bir şekilde yorumlandı. Yetenek li Bütün basamaklar bilimsel metotlara göre kullanıldı ve uygun basamaklara müracaat edildi. Deneyde tanımlandığı şekilde datalar toplandı. Datalar deneyin gerektirdiği şekilde yorulandı. Kısmen yeterli Bilimsel metodun bazı basamaklarına doğru bir şekilde başvuruldu. Datalar deneyde belirtildiği şekliyle tam olarak toplanamadı. Dataların yorumlanması tamamlanmadı. Yetersi z Bilimsel metodun basamakları yerine getirlmedi. Az sayıda data toplandı ya da hiç toplanmadı. Datalar yorumlanmadı.

107 PORTFOLYO DEĞERLENDİRME FORMU Gelişim Alanları Nasıl Bir Gelişim Gösterdi? Bilimsel Kavramlar Bilimsel Süreç ve Kritik Düşünme Becerileri Bilimsel Muhakeme Becerisi Bireysel ya da Grupla Çalışma Becerisi Özet:………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………. Düşünceler:…………………………………………………… …………………………………………………………………………… ……………………………………………………………

108 Çok İyi 4 İyi 3 Geliştirilm eli 2 Zayı f 1 Kabul edilemez 0 Adı Soyadı: Sınıf: Puan: Ödevin Konusu: Tüm kaynakları kullanarak somut bir anlatım ve yöntem kullanmış Çözüm yolunda pratikliği Bütün konular öncelik ve ilgilere göre sunulmuş Kendi yorumunu kullanmış Ödevin sunumunu farklı sorulara cevap verecek düzeyde hazırlamış Sunulan örnekler yeterli ve etkili Görünüş ve geçerliği uygun Cümleler düzgün, yazım yanlışı yok Ödev yeterli başlıklardan oluşmuş ÖDEV SUNUMUNDA ÖĞRENCİYİ DEĞERLENDİRME ENVANTERİ

109 Ödev Değerlendirme Kriterleri KRİTERLER 1234Puan Düzen Sunulan bilgi takip edilemiyor Bilgi ardışıklığı tam İçerik Bilgi içeriği yetersiz Verilen bilgi mantıklı, enteresan Gramer ve Yazım Çok başarılı ifade

110 ÖDEV SUNUMU PUANLAMASI A dı Soyadı:Öğretmen: Tarih:Çalışmanın Başlığı: KRİTERLER 4 Çok başarılı 3 Başarılı 2 Geliş tirilmeli 1 Başarısız Puan Vücut Dili Göz Teması Giriş ve Kapanış

111

112 Plan defterleri öğrencilerin  Ne öğrendiğine,  Grup çalışma sürecine  Proje hakkındaki genel düşüncelere daha çok odaklanır (Kaynak erişim: http://fhs.fcps.org).

113 Bilimsel yöntemi kullanma becerisi artacak Konuşma ve yazma becerisi gelişecek Merak ettiği konuda bilgisi artacak Deneyim kazanacak Kendine güveni artacak O alana karşı pozitif tutum kazanacak Kendini küçük bir bilim adamı gibi hissedecek Proje Hazırlayan Öğrencilerin Kazancı Ne Olacak?

114 Projenin Avantajları Hamurcu’ya (2000) göre proje çalışması öğrencilere:  Yaşamsal beceriler  Teknoloji kullanma becerisi  Bilişsel beceriler  Öz denetim becerileri  Tutumlar  Eğilimler (Öz denetim, başarı hissi),  İnançlar (Öz yeterlik inancı) kazandırır.

115 Projenin Dezavantajları Çepni (2000) proje çalışmalarının bazı dezavantajlarını şöyle sıralamaktadır;  Öğretmenin iş yükünü ve sorumluluklarını arttırır.  Öğrenme için ayrılan süre artabilir.  Araştırmanın sınırları iyi çizilmezse, konuda aşırı bir sapma ve dağılma gözlenebilir  Maliyet sorunu çıkabilir.  Grup çalışmalarında sorun çıkabilir.  Velilerin yardım etmesinden dolayı öğrencilerin gerçek performansları gözlenemez (s:121).

116 Öğretmenlere Öneriler  Geriye dönük planlama yapılmalıdır.  Değerlendirme üç anahtar kavram üzerinde odaklanmalıdır (Kaynak erişim: http://www.techlearning.com) http://www.techlearning.com

117  Öğrencilerimizin neyi bilmelerini ve neyi yapmalarını istiyoruz (kazanımlar/standartlar) ?  Bunu yapabileceklerinden nasıl emin olabiliriz (değerlendirme) ?  Öğretmen olarak bunu nasıl yapabilirim (yüksek nitelikli öğretim) ?

118 Projenin sunulması 10.01.2015 117Yrd.Doç.Dr. Necati HIRÇA

119 10.01.2015 118Yrd.Doç.Dr. Necati HIRÇA

120 YA TEK HÜCRELİ CANLILAR OLMASAYDI! 10.01.2015 119Yrd.Doç.Dr. Necati HIRÇA

121 10.01.2015 120Yrd.Doç.Dr. Necati HIRÇA

122 10.01.2015 121Yrd.Doç.Dr. Necati HIRÇA

123 10.01.2015 122Yrd.Doç.Dr. Necati HIRÇA

124 10.01.2015 123Yrd.Doç.Dr. Necati HIRÇA

125 Sürecin Değerlendirilmesi Öğrencinin arkadaşlarını değerlendirmesi (Arkadaşlarımı Değerlendiriyorum Formu) Öğrencinin kendini değerlendirmesi (Kendimi Değerlendiriyorum Formu) Öğretmenin grupları değerlendirmesi (Grup Değerlendirme Formu) 10.01.2015 124Yrd.Doç.Dr. Necati HIRÇA

126 Sürecin Değerlendirilmesi Öğrencinin arkadaşlarını değerlendirmesi (Arkadaşlarımı Değerlendiriyorum Formu) 10.01.2015 125Yrd.Doç.Dr. Necati HIRÇA

127 10.01.2015 126Yrd.Doç.Dr. Necati HIRÇA

128 10.01.2015 127Yrd.Doç.Dr. Necati HIRÇA

129 Sürecin Değerlendirilmesi Öğrencinin kendini değerlendirmesi (Kendimi Değerlendiyorum Formu) 10.01.2015 128Yrd.Doç.Dr. Necati HIRÇA

130 10.01.2015 129Yrd.Doç.Dr. Necati HIRÇA

131 10.01.2015 130Yrd.Doç.Dr. Necati HIRÇA

132 Sürecin Değerlendirilmesi Öğretmenin grupları değerlendirmesi (Grup Değerlendirme Formu) 10.01.2015 131Yrd.Doç.Dr. Necati HIRÇA

133 10.01.2015 132Yrd.Doç.Dr. Necati HIRÇA

134 Sevgili öğrencileri proje çalışmalarında işbirliği içinde çalıştığınız ve başarı gösterdiğiniz için sizleri kutluyoruz. Bilgiden ürüne giden bu çalışmada daha projeler çıkarabileceğinize inanıyoruz. 3.Sınıf Öğretmenleri ve PGB 10.01.2015 133Yrd.Doç.Dr. Necati HIRÇA


"PROJE TABANLI ÖĞRENME 10.01.2015 2Yrd.Doç.Dr. Necati HIRÇA." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları