Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI BAŞVURUSU DEVAM EDEN ve 2011 YILINDA AÇILACAK OLAN HİBE DUYURULARI Kasım 2011.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI BAŞVURUSU DEVAM EDEN ve 2011 YILINDA AÇILACAK OLAN HİBE DUYURULARI Kasım 2011."— Sunum transkripti:

1 1 AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI BAŞVURUSU DEVAM EDEN ve 2011 YILINDA AÇILACAK OLAN HİBE DUYURULARI Kasım 2011

2 2 AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI BAŞVURUSU DEVAM EDEN HİBE DUYURULARI VE TEKLİF ÇAĞRILARI Kasım 2011

3 3 BAŞVURUSU DEVAM EDEN HİBE PROGRAMLARI KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIM ARACI (IPA) KAPSAMINDAKİ TEKLİF ÇAĞRILARI

4 4 BAŞVURUSU DEVAM EDEN HİBE PROGRAMLARI KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIM ARACI (IPA) KAPSAMINDAKİ TEKLİF ÇAĞRILARI Bulgaristan- Türkiye Sınırötesi İşbirliği Programının İkinci Teklif Çağrısı Ulusal Otorite görevinin Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından ifa edildiği "Bulgaristan- Türkiye Sınırötesi İşbirliği Programının İkinci Teklif Çağrısı" Programı yönetmek ve uygulamakla görevli Ortak Yönetim Otoritesi, Bulgaristan Bölgesel Kalkınma Bakanlığı tarafından duyurulmuştur. Program kapsamında yer alan ve Ortak Operasyonel Program belgesinde potansiyel faydalanıcı olarak tanımlanan, Bulgaristan'dan Burgaz, Yambol ve Haskovo ile Türkiye'den Edirne ve Kırklareli'nde faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar proje başvurusunda bulunabilirler. Öngörülen toplam hibe tutarının 8.941.025 Avro olduğu teklif çağrısı kapsamında, proje teklifleri Başvuru Kılavuzunda Sürdürülebilir Sosyal ve Ekonomik Kalkınma ile Yaşam Kalitesinin Artırılması şeklinde ifade edilen iki öncelik alanına yönelik olmak durumundadır. Son Başvuru Tarihi: 16 Ocak 2012’dir. Ayrıntılı bilgi için: http://www.abgs.gov.tr/index.php?p=46565&l=1

5 5 BAŞVURUSU DEVAM EDEN HİBE PROGRAMLARI KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIM ARACI (IPA) KAPSAMINDAKİ TEKLİF ÇAĞRILARI TKDK Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı Üçüncü Başvuru Çağrı İlanı Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma (IPARD) Fonları, programın amacı ve öncelikli eksenlerine yönelik projeleri destekleyen Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti eş finansmanından oluşturulan bir fondur. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun yayınladığı Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı Üçüncü Teklif Çağrısı bütçesi, üç ayrı öncelik ekseninde toplam bütçesi (AB+TC katkısıyla) 106.020.000 Avro'dur. Bu kamu katkısı, program çerçevesinde gerçekleşmiş yatırımlar için geri ödemesiz olarak kullandırılacaktır. Başvurular 19.12.2011 tarihi saat 09.00’dan itibaren, ilgili alt tedbirin destekleneceği ve yatırımın uygulanacağı ilde bulunan TKDK İl Koordinatörlüklerinde kabul edilmeye başlayacaktır. Son Başvuru Tarihi: 10 Ocak 2012’dir. Ayrıntılı bilgi için: http://www.tkdk.gov.tr/BasvuruFiles/BasvuruCagriIlani/Ucuncu_Basvuru%20_Cagri_Ilani.pdf

6 6 BAŞVURUSU DEVAM EDEN HİBE PROGRAMLARI BİRLİK (TOPLULUK) PROGRAMLARI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI

7 7 BAŞVURUSU DEVAM EDEN HİBE PROGRAMLARI BİRLİK PROGRAMLARI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI KOBİ'lerin Finansmana Erişimine Dair Bilgi ve Veri Toplanması, Analiz Edilmesi Yayınlanması Hizmetleri Niyet Beyanları Çağrısı Avrupa Komisyonu’nun İşletme Finansman İndeksi başlığı altında yer alan Niyet Beyanları Çağrısı’na göre, Avrupa Birliği’nde ve diğer ülkelerdeki KOBİ’lerin finansmana erişim durumlarını değerlendirebilmek için kullanılan birtakım göstergelerle ilgili mevcut veri ve bilgileri bünyesinde toplayan bir havuz oluşturulmuştur. İşletme Finansman İndeksi başlıca şunları amaçlamaktadır: - Avrupa Birliği ve Üye Ülkeler düzeyinde işletmelerin finansmana erişimi ile ilgili politika yapma konusunda bir somut temel geliştirmek. - Avrupa Birliği’nde işletmeler için finansmana erişim konusunda anlaşılabilirliği artırmak. - Merkez tarafından yürütülen finansmana erişim araştırmalarının KOBİ’lere getirdiği yükü kaldırmak, Avrupa Birliği ve Üye Ülkeler düzeyinde politikacılara ana bir araç sağlamak. KOBİ’lerle ilgili söz konusu verilerin toplanması, analiz edilmesi ve ortaya konulması çalışmalarını yürütecek tüzel ve gerçek kişiler Niyet Beyanlarını son başvuru tarihinden önce göndermelidir. Son Başvuru tarihi: 30.01.2013’tür. Ayrıntılı bilgi için: http://www.abgs.gov.tr/index.php?p=46792&l=1http://www.abgs.gov.tr/index.php?p=46792&l=1 http://ab.sanayi.gov.tr/Files/Documents/kobi-%e2%80%98lerin-finansmana-er-08072010140053.doc

8 8 BAŞVURUSU DEVAM EDEN HİBE PROGRAMLARI BİRLİK PROGRAMLARI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI Hayat Boyu Öğrenme Programı 2012 Genel Teklif Çağrısı Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) 2012 Genel Teklif Çağrısı, Avrupa Komisyonu tarafından 09.08.2011 tarihinde yayınlanmıştır. Genel Teklif Çağrısı, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Ulusal Ajans) tarafından 09.09.2011 tarihinde yayınlanan Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) 2012 ULUSAL TEKLİF ÇAĞRISI'nın ayrılmaz bir parçasıdır. Ulusal Teklif Çağrısı ile birlikte programa ilişkin son başvuru tarihleri belirlenmiştir. Ayrıntılı bilgi için: http://www.ua.gov.tr/uploads/hayatboyuogrenme/teklifCagrilari/2012_HAYATBOYU_OGRENME_PRO GRAMI_%28LLP%29_ULUSAL_TEKLIF_CAGRISI.pdf http://ec.europa.eu/education/llp/doc848_en.htm http://www.abgs.gov.tr/index.php?p=46435&l=1

9 9 BAŞVURUSU DEVAM EDEN HİBE PROGRAMLARI BİRLİK PROGRAMLARI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI Jean Monnet Programı Anahtar Etkinlik 3- Avrupa Entegrasyonu, Eğitim ve Öğretim Alanında Avrupa Çapında Faaliyet Gösteren Kurumların Desteklenmesi Bu teklif çağrısının amacı eğitim ve öğretim alanında aktif olarak çalışan Avrupa çapındaki kurumların Avrupa Entegrasyonu konuları ve Avrupa Eğitim ve Öğretim politikası hedeflerini izleme konularındaki çalışmalarına destek olmaktır. Bu çağrının özel amacı ise; üst düzey Avrupa Kurumlarının Eğitim ve öğretim yoluyla Avrupa entegrasyon süreci bilgi ve farkındalığının artırılması çabalarına ve eğitim ve öğretim alanında Avrupa İşbirliği İçin Stratejik Çerçeve Belgesinde yer alan stratejik hedeflerin en az birinin uygulanmasına katkı sağlamalarına destek olmaktır. 27 AB üyesi ülke, İzlanda, Liechtenstein, Norveç, Türkiye, Hırvatistan ve İsviçre'de kar amacı gütmeyen eğitim ve öğretim alanında faaliyet gösteren birlik, dernek ve kurumlar başvuru yapabilir. Programın toplam bütçesi yaklaşık 700.000 Avro'dur. Her proje için tahsis edilecek azami bütçe tutarı 100.000 Avro'yu geçmeyecektir. Son Başvuru Tarihi: 30 Kasım 2011’dir. Ayrıntılı bilgi için: http://www.abgs.gov.tr/index.php?p=46735&l=1 http://eacea.ec.europa.eu/llp/funding/2012/call_jm_ka3_structural_support_2011_en.php

10 10 BAŞVURUSU DEVAM EDEN HİBE PROGRAMLARI 7. Çerçeve Programı 2012 yılı teklif çağrısı içeriği aşağıdaki gibidir; İşbirliği Özel Programı ile sağlık, gıda, tarım, balıkçılık, biyo-teknoloji, bilgi ve iletişim teknolojileri, enerji, çevre, ulaştırma, uzay ve güvenlik gibi konulara, Marie Curie Burs ve Destek Programları ile üniversiteler, araştırma merkezleri ve sanayi kuruluşlarının düzenleyecekleri araştırma ve eğitim programlarına, Fikirler Özel Programı (ERC) ile doktorasını 2-12 yıl önce almış tüm araştırmacılara ve tüm araştırma konularına, Kapasiteler Özel Programı Çağrıları ile sosyo-ekonomik beşeri bilimlerinden yaşam bilimlerine, KOBİ'lerin Ar-Ge ihtiyaçlarını karşılayan projelerden, uluslararası işbirliği faaliyetlerine, araştırma kapasitelerinin artırılmasına yönelik koordinasyon ve destek projelerine kadar çok geniş alandaki projelere destek verilecektir. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'nun (TÜBİTAK) koordine ettiği Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı hakkında detaylı bilgiye ulaşmak için: Ayrıntılı bilgi için: http://www.fp7.org.tr/home.do?ot=5&rt=&sid=0&pid=0&cid=14794http://www.fp7.org.tr/home.do?ot=5&rt=&sid=0&pid=0&cid=14794 BİRLİK PROGRAMLARI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI 7. Çerçeve Programı 2012 yılı Teklif Çağrısı(FP7)

11 11 BAŞVURUSU DEVAM EDEN HİBE PROGRAMLARI 2006 yılından bu yana her yıl düzenlenen Araştırmacı Gecesi Etkinliği, araştırmacıları toplumla bir arayı getirmeyi ve araştırmacıların toplumdaki rollerinin güçlendirilmeyi amaçlamaktadır. Önümüzdeki yıl çağrı kapsamında desteklenen tüm Avrupa Ülkelerinde aynı anda düzenlenecek Araştırmacı Gecesi Etkinliği'nin tarihi 28 Eylül 2012'dir. Çağrının toplam bütçesi 4.000.000 Avro'dur. Her ülkeden tek bir proje sunulması Avrupa Komisyonu tarafından tavsiye edimekte ve her ülkeden tek proje desteklenmektedir. Avrupa Birliği üye ülkelerinde veya Asosiye ülkelerde faaliyet gösteren tüzel kişilikler uygun başvuru sahipleridir. Araştırmacı Gecesi Etkinlikleri genellikle üniversiteler, araştırma kuruluşları, kamu kurumları, müzeler, aile/öğretmen/araştırmacı birlikleri vb. tarafından gerçekleştirilmektedir. Son Başvuru tarihi: 10 Ocak 2012'dir. Ayrıntılı bilgi için: http://www.abgs.gov.tr/index.php?p=46736&l=1http://www.abgs.gov.tr/index.php?p=46736&l=1 http://www.fp7.org.tr/ http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/people?callIdentifier=FP7-PEOPLE-2012- NIGHT BİRLİK PROGRAMLARI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI Marie Curie - Araştırmacı Gecesi Etkinliği 2012 Yılı Çağrısı

12 12 BAŞVURUSU DEVAM EDEN HİBE PROGRAMLARI 7. Çerçeve Programı Marie Curie Araştırma Programları ve Bursları kapsamında yer alan Kariyer Gelişim Destekleri (Career Integration Grants-CIG) çağrısı 20 Ekim 2011 tarihinde açılmış olup; ilk dönem 6 Mart 2012 tarihinde; ikinci dönemi ise 18 Eylül 2012 tarihinde kapanacaktır. AB 7. Çerçeve Programı Marie Curie Araştırma Programları ve Bursları kapsamında gelişmiş ülkelerdeki doktora sonrası araştırmacıların kariyer gelişimlerini desteklemek ve Avrupa'ya dönüşlerini kolaylaştırmak amacı ile 2007-2010 yılları arasında Avrupa'ya Geri Dönüş Hibeleri (International Reingtegration Grants - IRG) programı yürütülmüştür. Yeni adıyla Kariyer Gelişim Destekleri (Career Integration Grants - CIG) olarak adlandırılan bu burs programı ile dünyanın herhangi bir yerindeki bir araştırmacının AB üye ülkelerine ya da Çerçeve Programlarına anlaşma ile dahil olmuş asosiye ülkelere gelerek araştırma yapmasının teşvik edilmesi; ve bu sayede Avrupa içerisinde de beyin dolaşımının sağlanması hedeflenmiştir. Doktora derecesine sahip ya da en az 4 yıl tam zamanlı araştırma deneyimi olan tüm araştırmacılar yurtdışından Türkiye'ye dönmek ya da Türkiye'den herhangi bir Avrupa kuruluşuna gitmek için bu programa başvurabilirler. Ayrıntılı bilgi için: http://www.abgs.gov.tr/index.php?p=46796&l=1http://www.abgs.gov.tr/index.php?p=46796&l=1 http://www.fp7.org.tr/home.do?ot=5&rt=&sid=3360&pid=0&cid=23151 BİRLİK PROGRAMLARI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI Marie Curie 2012 Yılı CIG Çağrısı

13 13 BAŞVURUSU DEVAM EDEN HİBE PROGRAMLARI Çağrı kapsamında üniversiteler, araştırma merkezleri ve sanayi kuruluşlarının ortaklaşa yapacakları araştırma ve eğitim programları desteklenecektir. Marie Curie Sanayi Akademi Ortaklığı (Industry and Academia Partnership and Pathways-IAPP) Programı kapsamında desteklenen projelerde ; -Sanayi ve akademi sektörü arasında araştırmacı / Ar-Ge personeli değişimi ile teknik ve idari personel değişimi, -Sanayi ve akademi ortaklarının dışarıdan deneyimli araştırmacı istihdamı, -Ortaklar arasındaki seyahat, çalıştay, konferans, saha ziyareti gibi faaliyetler, -Proje ortağı KOBİ'lerin proje bütçesinin %10'u kadar ekipman alımı finanse edilir. Programın bütçesi 80 milyon Avro olup, son başvuru tarihi 19 Nisan 2012'dir. Ayrıntılı bilgi için: http://www.abgs.gov.tr/index.php?p=46797&l=1http://www.abgs.gov.tr/index.php?p=46797&l=1 http://www.fp7.org.tr/home.do?ot=5&rt=1&sid=3360&pid=0&cid=23144 BİRLİK PROGRAMLARI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI Marie Curie Sanayi Akademi Ortaklığı 2012 Yılı Çağrısı

14 14 BAŞVURUSU DEVAM EDEN HİBE PROGRAMLARI Türkiye ile Romanya arasında işbirliğinin arttırılması ve iki ülkedeki firmaların ortak Ar-Ge çalışmalarının EUREKA ve Eurostars programları kapsamında desteklenmesi için Türkiye-Romanya Ortak Proje Çağrısı 5 Eylül 2011 tarihinde açılmıştır. EUREKA Programının amaçlarına paralel olarak ticarileşme potansiyeli yüksek ve pazara yönelik ürün ve süreçlerin geliştirilmesine yönelik, her iki ülkeden en az birer kuruluşun katılmasıyla oluşturulacak projeler, bu çağrı kapsamında TÜBİTAK ve National Authority for Scientific Research (ANCS) tarafından EUREKA çerçevesinde desteklenecektir. Aşağıdaki teknoloji alanları öncelikli olmak üzere tüm alanlarda oluşturulan EUREKA projeleri Türkiye - Romanya Ortak Proje Çağrısı'na sunulabilecektir. Elektronik, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Endüstriyel İmalat, Yeni Malzemeler ve Ulaştırma Otomotiv İki aşamalı olan çağrının ilk aşaması 15 Aralık 2011 tarihinde kapanacaktır. İlk aşamayı geçen projeler EUREKA standart projesi olarak ya da 1 Mart 2012 tarihinde kapanacak olan 8. Eurostars çağrısına hazırlanarak sunulabilecektir. Ayrıntılı bilgi için: http://www.abgs.gov.tr/index.php?p=46634&l=1 BİRLİK PROGRAMLARI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI Türkiye - Romanya İkili İşbirliği Ortak Proje Çağrısı

15 15 BAŞVURUSU DEVAM EDEN HİBE PROGRAMLARI KALKINMA AJANSLARI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI

16 16 BAŞVURUSU DEVAM EDEN HİBE PROGRAMLARI KALKINMA AJANSLARI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI Zafer Kalkınma Ajansı 2011 Yılı Faaliyet Destek Programı  TR33 Bölgesi’nde (Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa, Uşak) faaliyet göstermekte olan kâr amacı gütmeyen tüzel kişilerin, 1) Bölge’nin ulusal ve uluslararası alanda rekabet gücünün ve tanınırlığının arttırılması, 2) Bölge’nin yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesi, 3) Bölge’de etkin işbirliği ağları oluşturulması ve Bölge’nin bilgi & iletişim altyapısının geliştirilmesi ve 4) Bölge’nin yaşam kalitesinin arttırılması kapsamındaki faaliyetleri desteklenecektir.  Kimler Başvurabilir: Valilikler, Kaymakamlıklar, İl Özel İdareleri, Belediyeler, Bakanlıkların Taşra Teşkilatı (İl ve İlçe Müdürlükleri ayrı ayrı başvuru yapabileceklerdir.), Kamu Kurum ve Kuruluşu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları, Organize Sanayi Bölge Müdürlükleri, Üniversiteler (Fakülteler, Enstitüler, Yüksekokullar ve Meslek Yüksekokulları ayrı ayrı başvuru yapabileceklerdir.) Sivil Toplum Kuruluşları  Son Başvuru : 02.12.2011 Ayrıntılı bilgi için: http://www.zafer.org.tr

17 17 BAŞVURUSU DEVAM EDEN HİBE PROGRAMLARI KALKINMA AJANSLARI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI Ahiler Kalkınma Ajansı İmalat Sanayiinde Yenilikçiliğin Geliştirilmesi Mali Destek Programı Bölgede imalat sanayi sektöründe yer alan kurum ve kuruluşların; Ar-Ge ve yenilikçilik çalışmalarının artması, ürettikleri ürünlerin katma değerinin artması, rekabet güçlerinin geliştirilmesi, verimliliklerinin artırılması, kurumsallaşma çalışmaları, ortaklık ve işbirliği kültürlerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 6.500.000 TL’dir. Her bir başvuru için verilecek toplam destek miktarı asgari 75.000 TL ve azami 400.000 TL’dir. Kimler Başvurabilir: KOBİ olarak faaliyet gösteren tüzel kişiler Son Başvuru : 30.11.2011 Ayrıntılı bilgi için: www.ahi-ka.org.trwww.ahi-ka.org.tr

18 18 BAŞVURUSU DEVAM EDEN HİBE PROGRAMLARI KALKINMA AJANSLARI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI Ahiler Kalkınma Ajansı Tarım Ve Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı Bölgede mevcut tarımsal üretim yöntemlerine alternatif olarak modern üretim tekniklerinin yaygınlaştırılması, tarımsal üretim değerini artıracak farkındalık ve markalaşma çalışmaları ve insan kaynakları kapasitesinin geliştirilmesi yoluyla kırsal kalkınmayı sağlamak amaçlanmaktadır. Program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 2.510.000 TL’dir. Her bir başvuru için verilecek toplam destek miktarı asgari 35.000 TL ve azami 350.000 TL’dir. Kimler Başvurabilir: Kamu kurum ve kuruluşları, Yerel yönetimler (Belediyeler, İl Özel İdareleri ve Köy Muhtarlıkları), 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu çerçevesinde kurulmuş birlikler, Üniversite rektörlükleri, rektörlüğe bağlı araştırma merkezleri, enstitüler, fakülteler, meslek yüksek okulları, Sivil toplum kuruluşları (odalar, birlikler, dernekler, vakıflar, sendikalar vb.), 1163 sayılı Kooperatifler Kanuna göre kurulmuş tarımsal amaçlı ve diğer kooperatifler, 5200 sayılı Üretici Birlikleri Kanunu’na göre kurulmuş üretici birlikleri, 4631 sayılı Hayvan Islah Kanunu’na göre kurulmuş birlikler. Son Başvuru : 30.11.2011 Ayrıntılı bilgi için: www.ahi-ka.org.trwww.ahi-ka.org.tr

19 19 BAŞVURUSU DEVAM EDEN HİBE PROGRAMLARI KALKINMA AJANSLARI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI Ahiler Kalkınma Ajansı Turizm Mali Destek Programı Bölgedeki doğal ve kültürel değerlerin korunmasına öncelik verilerek turizm sektöründe yenilikçilik, katma değer artışı, çeşitlendirme ve sürdürülebilirliğin sağlanması amaçlanmaktadır. Program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 6.500.000 TL’dir. Her bir başvuru için verilecek toplam destek miktarı asgari 50.000 TL ve azami 350.000 TL’dir. Kimler Başvurabilir: 1) Kar amacı güden; 18 Kasım 2005 tarih ve 25997 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik kapsamında KOBİ olarak faaliyet gösteren kurum veya kuruluşlar. 2) Kar amacı gütmeyen; a) Kamu kurum ve kuruluşları, b) Yerel yönetimler (Belediyeler, İl Özel İdareleri ve Muhtarlıklar), c) 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu çerçevesinde kurulmuş birlikler, d) Üniversite rektörlükleri, rektörlüğe bağlı araştırma merkezleri, enstitüler, fakülteler, meslek yüksek okulları, e) Sivil toplum kuruluşları (odalar, birlikler, dernekler, kooperatifler, vakıflar, sendikalar vb.). Son Başvuru : 30.11.2011 Ayrıntılı bilgi için: www.ahi-ka.org.trwww.ahi-ka.org.tr

20 20 BAŞVURUSU DEVAM EDEN HİBE PROGRAMLARI KALKINMA AJANSLARI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI Ankara Kalkınma Ajansı 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programı Ankara’nın kalkınmasını ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasını hedefleyen çalışmalar desteklenecektir. Ayrıca, kritik öneme sahip araştırma ve planlama çalışmaları yanı sıra bölgenin yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesini geliştirmeye yönelik faaliyetler de desteklenecektir. Program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 1.000.000 TL’dir. Her bir başvuru için verilecek toplam destek miktarı asgari 20.000 TL ve azami 75.000 TL’dir. Kimler Başvurabilir: Kamu kurum ve kuruluşları, Yerel yönetimler, Üniversiteler, Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları, Kar amacı gütmeyen sivil toplum kuruluşları (program ilan tarihinden en az 3 ay önce kurulmuş olmalıdır), Kar amacı gütmeyen birlikler ve kooperatifler (program ilan tarihinden en az 3 ay önce kurulmuş olmalıdır) Son Başvuru : 09.12.2011 Ayrıntılı bilgi için: http://www.ankaraka.org.trhttp://www.ankaraka.org.tr

21 21 BAŞVURUSU DEVAM EDEN HİBE PROGRAMLARI KALKINMA AJANSLARI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI Ankara Kalkınma Ajansı 2011 Yılı Teknik Destek Programı Program, Ankara’daki yerel aktörlerin çalışmalarına destek sağlamayı amaçlamaktadır. Toplam bütçesi 500.000 TL olan programdan kamu kurum ve kuruluşları yanı sıra kar amacı gütmeyen sivil toplum kuruluşları ile birlik ve kooperatifler yararlanabilecektir. Azami teknik destek maliyetinin 15.000 TL olduğu programda desteklenecek faaliyetler ise, eğitim verme; program ve proje hazırlanmasına katkı; geçici uzman personel görevlendirme; danışmanlık sağlama; lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma gibi kurumsal nitelikli ve kapasite geliştirici faaliyetler olarak belirlenmiştir. Son Başvuru : 30.11.2011 Ayrıntılı bilgi için: http://www.ankaraka.org.trhttp://www.ankaraka.org.tr

22 22 BAŞVURUSU DEVAM EDEN HİBE PROGRAMLARI KALKINMA AJANSLARI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı Program kapsamında, bölgenin potansiyellerinin ortaya çıkarılmasına yönelik araştırma, istatistiki veri, planlama, analiz ve raporlama çalışmaları; tarım, denizcilik, mermercilik, alternatif turizm, yenilenebilir enerji, tıbbi ve aromatik bitkiler, lojistik sektörlerine yönelik araştırma çalışmaları; sektörel kümelenmeyi teşvik etmeye yönelik araştırma, geliştirme ve planlama faaliyetleri; bölgenin yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesini geliştirmeye yönelik iş geliştirme merkezleri, teknoloji geliştirme merkezleri, teknoparklar gibi kuruluşların kurulması amacıyla yapılacak fizibilite benzeri ön çalışmalar gibi bölge için önemli olabilecek stratejik eylemlerin başlatılmasına ve geliştirilmesine yönelik faaliyetler; büyük hacimli yatırım kararlarına kısa vadede etki edilmesi ve yönlendirilmesine katkı sağlamasına yönelik faaliyetler desteklenecektir. Program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 1.100.000 TL’dir. Her bir başvuru için verilecek toplam destek miktarı asgari 19.500 TL ve azami 75.000 TL’dir. Kimler Başvurabilir: Valilikler, Kaymakamlıklar, İl Özel İdareleri, Belediyeler, Üniversiteler, Diğer kamu kurum ve kuruluşları, Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, Sivil toplum kuruluşları, 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu Çerçevesinde Kurulmuş Birlikler, İhracatçı Birlikleri Son Başvuru : 30.12.2011 Ayrıntılı bilgi için: http://www.baka.org.trhttp://www.baka.org.tr

23 23 BAŞVURUSU DEVAM EDEN HİBE PROGRAMLARI KALKINMA AJANSLARI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI Bursa, Eskişehir, Bilecik Kalkınma Ajansı Ar-Ge ve Yenilikçilik Mali Destek Programı Bu destek programında amaç; TR41 bölgesinde araştırma-geliştirme ve yenilikçilik alanlarında kapasite ve işbirliğinin geliştirilmesi ile bölgenin rekabet gücünün artırılmasıdır. Program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 5.000.000 TL’dir. Her bir başvuru için verilecek toplam destek miktarı asgari 30.000 TL ve azami 300.000 TL’dir. Kimler Başvurabilir: 1) Kar amacı güden; 18 Kasım 2005 tarih ve 25997 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik kapsamında KOBİ olarak faaliyet gösteren kurum veya kuruluşlar. 2) Kar amacı gütmeyen; a) Kamu kurum ve kuruluşları, b) Yerel yönetimler (Belediyeler, İl Özel İdareleri ve Muhtarlıklar), c) 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu çerçevesinde kurulmuş birlikler, d)Üniversite rektörlükleri, rektörlüğe bağlı araştırma merkezleri, enstitüler, fakülteler, meslek yüksek okulları, e) Sivil toplum kuruluşları (odalar, birlikler, dernekler, kooperatifler, vakıflar, sendikalar vb.) Son Başvuru : 15.12.2011 Ayrıntılı bilgi için: http://www.bebka.org.trhttp://www.bebka.org.tr

24 24 BAŞVURUSU DEVAM EDEN HİBE PROGRAMLARI KALKINMA AJANSLARI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI Bursa, Eskişehir, Bilecik Kalkınma Ajansı Çevre ve Enerji Mali Destek Programı Bu destek programında amaç; TR41 bölgesinde çevresel kirliliğin önlenmesi, mevcut kontrol ve arıtma tesislerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi, enerji verimliliğinin artırılması ve yenilenebilir enerjiye geçişin sağlanması ile sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmaktır. Program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 9.000.000 TL’dir. Her bir başvuru için verilecek toplam destek miktarı kar amacı güden kuruluşlar için asgari 40.000 TL ve azami 400.000 TL, kar amacı gütmeyen kuruluşlar için asgari 50.000 TL ve azami 500.000 TL’dir. Kimler Başvurabilir: 1) Kar amacı güden; 18 Kasım 2005 tarih ve 25997 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik kapsamında KOBİ olarak faaliyet gösteren kurum veya kuruluşlar. 2) Kar amacı gütmeyen; a) Kamu kurum ve kuruluşları, b) Yerel yönetimler (Belediyeler, İl Özel İdareleri ve Muhtarlıklar), c) 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu çerçevesinde kurulmuş birlikler, d)Üniversite rektörlükleri, rektörlüğe bağlı araştırma merkezleri, enstitüler, fakülteler, meslek yüksek okulları, e) Sivil toplum kuruluşları (odalar, birlikler, dernekler, kooperatifler, vakıflar, sendikalar vb.) Son Başvuru : 15.12.2011 Ayrıntılı bilgi için: http://www.bebka.org.trhttp://www.bebka.org.tr

25 25 BAŞVURUSU DEVAM EDEN HİBE PROGRAMLARI KALKINMA AJANSLARI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI Bursa, Eskişehir, Bilecik Kalkınma Ajansı Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı Bu destek programında amaç; TR41 bölgesinde engelliler, kadınlar ve yaşlıların yaşam kalitelerinin artırılması ve hayatın tüm alanlarına katılımlarının sağlanmasıdır. Program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 2.000.000 TL’dir. Her bir başvuru için verilecek toplam destek miktarı asgari 20.000 TL ve azami 200.000 TL’dir. Kimler Başvurabilir: Kar amacı gütmeyen; a) Kamu kurum ve kuruluşları, b) Yerel yönetimler (Belediyeler, İl Özel İdareleri ve Muhtarlıklar), c) 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu çerçevesinde kurulmuş birlikler, d)Üniversite rektörlükleri, rektörlüğe bağlı araştırma merkezleri, enstitüler, fakülteler, meslek yüksek okulları, e) Sivil toplum kuruluşları (odalar, birlikler, dernekler, kooperatifler, vakıflar, sendikalar vb.) Son Başvuru : 15.12.2011 Ayrıntılı bilgi için: http://www.bebka.org.trhttp://www.bebka.org.tr

26 26 BAŞVURUSU DEVAM EDEN HİBE PROGRAMLARI KALKINMA AJANSLARI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI Bursa, Eskişehir, Bilecik Kalkınma Ajansı Teknik Destek Programı Eğitim verme, program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama, geçici uzman personel görevlendirme, danışmanlık sağlama, lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma alanlarında Ajans, kurumsal nitelikli ve kapasite geliştirici faaliyetlere Teknik Destek sağlayacaktır. Program kapsamında desteklenecek projeler için destek miktarı azami 15.000 TL’dir. Kimler Başvurabilir: Kamu kurum ve kuruluşları, Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, Sivil toplum kuruluşları Son Başvuru : Kasım-Aralık 2011 Ayrıntılı bilgi için: http://www.bebka.org.trhttp://www.bebka.org.tr

27 27 BAŞVURUSU DEVAM EDEN HİBE PROGRAMLARI KALKINMA AJANSLARI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı Doğrudan Faaliyet Mali Destek Programı Doğrudan Faaliyet Mali Destek Programının genel amacı; yerel ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak olan stratejik araştırma, planlama ve fizibilite çalışmalarına destek sağlamaktır. Program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 500.000 TL’dir. Her bir başvuru için verilecek toplam destek miktarı asgari 20.000 TL ve azami 75.000 TL’dir. Kimler Başvurabilir: Kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler, araştırma enstitüleri, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, birlikler ve kooperatifler Son Başvuru : 25.11.2011 Ayrıntılı bilgi için: http://www.dogaka.org.tr/http://www.dogaka.org.tr/

28 28 BAŞVURUSU DEVAM EDEN HİBE PROGRAMLARI KALKINMA AJANSLARI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programının genel amacı; TR63 Bölgesinde tarihi ve kültürel dokunun korunup turizme kazandırılması, alternatif turizm potansiyelinin harekete geçirilerek turizmin çeşitlendirilmesi, bölge illerinin markalaştırılması, bölgeye gelen turist sayısının ve konaklama sürelerinin artırılarak bölgenin kültür ve turizm açısından cazibe merkezi haline dönüştürülmesine katkı sağlamaktır. Program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 7.000.000 TL’dir. Her bir başvuru için verilecek toplam destek miktarı asgari 100.000 TL ve azami 500.000 TL’dir. Kimler Başvurabilir: Kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler, araştırma enstitüleri, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, birlikler ve kooperatifler Son Başvuru : 30.12.2011 Ayrıntılı bilgi için: http://www.dogaka.org.tr/http://www.dogaka.org.tr/

29 29 BAŞVURUSU DEVAM EDEN HİBE PROGRAMLARI KALKINMA AJANSLARI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı Tarıma Dayalı Sanayinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı Tarıma Dayalı Sanayinin Geliştirilmesi Mali Destek Programının genel amacı; tarıma dayalı sanayi ve gıda sanayi işletmelerinin, ulusal ve uluslararası pazarlarda talep edilen standartlara uygun üretim, ürün çeşitliliği, pazarlama ve satış uygulamaları geliştirebilmelerine yönelik olarak Ar-Ge ve yenilik içeren, kapasite ve istihdam artırıcı projelerle desteklenmesi, TR63 bölgesinde tarımsal sanayinin gelişmesine katkı sağlanmasıdır. Program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 10.000.000 TL’dir. Her bir başvuru için verilecek toplam destek miktarı asgari 40.000 TL ve azami 300.000 TL’dir. Kimler Başvurabilir: KOBİ’ler, Tarımsal amaçlı Kooperatif ve Birlikler Son Başvuru : 30.12.2011 Ayrıntılı bilgi için: http://www.dogaka.org.tr/http://www.dogaka.org.tr/

30 30 BAŞVURUSU DEVAM EDEN HİBE PROGRAMLARI KALKINMA AJANSLARI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Teknik Destek Programı Teknik Destek Programının genel amacı; yerel ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak olan stratejik araştırma, planlama ve fizibilite çalışmalarına destek sağlamaktır. Program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 262.217 TL’dir. Kimler Başvurabilir: Kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler, araştırma enstitüleri, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, birlikler ve kooperatifler Son Başvuru : 30.12.2011 Ayrıntılı bilgi için: http://www.daka.org.tr/http://www.daka.org.tr/

31 31 BAŞVURUSU DEVAM EDEN HİBE PROGRAMLARI KALKINMA AJANSLARI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI Güney Ege Kalkınma Ajansı Doğrudan Faaliyet Destek Programı Doğrudan Faaliyet Destek Programının genel amacı; kalkınma ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılması, bölge ekonomisinin önündeki engellerin kaldırılması, yenilikçilik ve rekabetçiliğin artırılması, kalkınmaya ivme kazandıracak stratejik eylemlerin başlatılması için bölgenin potansiyellerinin tespit edilmesine katkı sağlamaktır. Program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 650.000 TL’dir. Her bir başvuru için verilecek toplam destek miktarı asgari 20.000 TL ve azami 75.000 TL’dir. Kimler Başvurabilir: Kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler, araştırma enstitüleri, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, birlikler ve kooperatifler Son Başvuru : 10.01.2012 Ayrıntılı bilgi için: http://www.geka.org.tr/http://www.geka.org.tr/

32 32 BAŞVURUSU DEVAM EDEN HİBE PROGRAMLARI KALKINMA AJANSLARI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI İpekyolu Kalkınma Ajansı Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programının genel amacı; bölgedeki tarihi, turistik ve kültürel varlıkların turizme kazandırılmasına ve korunmasına yönelik altyapı faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve sanayi sektöründe altyapının geliştirilmesidir. Program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 6.500.000 TL’dir. Her bir başvuru için verilecek toplam destek miktarı asgari 300.000 TL ve azami 1.200.000 TL’dir. Kimler Başvurabilir: Kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler, araştırma enstitüleri, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, birlikler ve kooperatifler Son Başvuru : 30.12.2011 Ayrıntılı bilgi için: http://www.ika.org.tr/http://www.ika.org.tr/

33 33 BAŞVURUSU DEVAM EDEN HİBE PROGRAMLARI KALKINMA AJANSLARI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI İzmir Kalkınma Ajansı 2011 Teknolojik Üretim ve Yenilik Mali Destek Programı Teknolojik Üretim ve Yenilik Mali Destek Programının genel amacı İzmir (TR31) bölgesinde faaliyet gösteren KOBİ’lerde yenilik odaklı verimlilik ile rekabet gücünün artırılmasıdır. Programın özel amacıysa, “Belirlenen anahtar sektörlerde Ar-Ge ve yenilik kapasitesinin artırılması ve ileri teknolojilerin geliştirilmesi” olarak belirlenmiştir. Program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 14.000.000 TL’dir. Her bir başvuru için verilecek toplam destek miktarı asgari 100.000 TL ve azami 800.000 TL’dir. Kimler Başvurabilir: İzmir il sınırları içerisinde; Yenilenebilir Enerji, Lojistik, Gıda ve İçecek Sanayi, Tekstil/Giyim Eşyası, EndüstriMakineleri İmalat Sanayi, Kimyasal Madde ve Ürünlerin İmalatı, Tıbbi, Hassas ve Optik Aletler ve Bilişim sektörlerinden birinde faaliyet gösteren KOBİ’ler Son Başvuru : 25.11.2011 Ayrıntılı bilgi için: http://www.izka.org.trhttp://www.izka.org.tr

34 34 BAŞVURUSU DEVAM EDEN HİBE PROGRAMLARI KALKINMA AJANSLARI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI Karacadağ Kalkınma Ajansı 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Mali Destek Programı Bu programla Diyarbakır ve Şanlıurfa (TRC2) Bölgesinin mevcut potansiyellerinin tespit edilip harekete geçirilmesi; kalkınmanın önündeki risklerin engellenmesi ve bölgede yenilikçilik ve rekabetçiliğin artırılması amacıyla yapılacak araştırma, geliştirme, planlama ve diğer faaliyetlerin desteklenmesi amaçlanmaktadır. Kimler Başvurabilir: Valilikler, Kaymakamlıklar, Bölge, İl ve İlce Müdürlükleri, Bakanlıklara bağlı kurum ve kuruluşlar ile enstitüler, Yerel Yönetimler, Fakülte, Yüksekokul ve Enstitüler, Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları, Sivil Toplum Kuruluşları Kar Amacı Gütmeyen Kooperatifler ve Birlikler yararlanabilir. Program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 630.000 TL’dir. Her bir başvuru için verilecek toplam destek miktarı asgari 20.000 TL ve azami 70.000 TL’dir. Son Başvuru : 16.12.2011 Ayrıntılı bilgi için: http://www.karacadag.org.trhttp://www.karacadag.org.tr

35 35 BAŞVURUSU DEVAM EDEN HİBE PROGRAMLARI KALKINMA AJANSLARI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı KOBİ Mali Destek Programı Programın genel amacı yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına destek olmaktır. Programın özel amacı ise yerel yönetimlerin planlama çalışmalarını ve kapasitelerini arttırıcı çalışmalarını desteklemek ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile STK’ların yerel ve bölgesel kalkınmaya katı sunabilecek çalışmalarına destek vermektir. Program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 500.000 TL’dir. Her bir başvuru için verilecek toplam destek miktarı azami 15.000 TL’dir. Kimler Başvurabilir: Yerel Yönetimler, Mahalli İdare Birlikleri, Üniversiteler, Meslek Okulları, Araştırma Enstitüleri, diğer kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, STK’lar, birlikler ve kooperatifler Son Başvuru : 5. Dönem için; 30.12.2011 Ayrıntılı bilgi için: http://www.kudaka.org.tr/http://www.kudaka.org.tr/

36 36 BAŞVURUSU DEVAM EDEN HİBE PROGRAMLARI KALKINMA AJANSLARI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı KOBİ’lerin Rekabet Gücünün Artırılması ve Dış Ticaretin Geliştirilmesi Mali Destek Programı Program ile TR 83 bölgesinde faaliyet gösteren ve öncelikle katma değer yaratma kapasitesi yüksek olan KOBİ’lerin uluslararası düzeyde rekabet güçlerinin artırılması, Ar-Ge ve inovasyon kapasiteleri ile birlikte ihracata dönük ileri teknoloji, kalite ve katma değere sahip ürün geliştirme ve üretme imkanlarının geliştirilmesine katkı sağlanacaktır. Program kapsamında verilecek destek tutarları asgari 30.000 TL, azami 400.000 TL olacaktır. Hibe miktarı projenin toplam uygun maliyetinin % 25’inden az ve % 50’sinden fazla olamayacaktır. Kimler Başvurabilir: KOBİ olarak faaliyet göstermekle birlikte proje faaliyetinin görev ve yetki alanı içerisinde bulunan gerçek veya tüzel kişiler Son Başvuru : 26.12.2011 Ayrıntılı bilgi için: http://www.oka.org.tr

37 37 BAŞVURUSU DEVAM EDEN HİBE PROGRAMLARI KALKINMA AJANSLARI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı İnsan Kaynaklarının Ve Toplumsal Yapının Geliştirilmesi Mali Destek Programı Program ile TR83 Bölgesi’nde kadın, genç, engelli ve kırsal alanda yaşayan nüfusa yönelik olarak insan kaynaklarının geliştirilmesine, işgücü niteliğinin artırılarak istihdam edilebilirliğin önündeki engellerin kaldırılmasına ve işsizlik oranının azaltılmasına yönelik faaliyetler desteklenecektir. Program kapsamında verilecek destek tutarları asgari 20.000 TL, azami 150.000 TL olacaktır. Hibe miktarı projenin toplam uygun maliyetinin % 25’inden az ve % 90’ından fazla olamayacaktır. Kimler Başvurabilir: Valilikler ve kaymakamlıklar, kamu kurumlarının il ve bölge müdürlükleri, yerel yönetimler (belediye, il özel idaresi) ve bunların birlikleri, üniversiteler, kamu kurumlarına bağlı olmayan araştırma enstitüleri, kamu yararına hizmet eden sivil tüzel kişilikler (odalar, iş destek merkezleri, meslek odaları, çiftçi birlikleri, birlikler, vakıflar, sendikalar (işçi sendikaları, memur sendikaları), işveren kuruluşları ve bu birliklerin konfederasyonları vb.) Son Başvuru : 26.12.2011 Ayrıntılı bilgi için: http://www.oka.org.tr

38 38 BAŞVURUSU DEVAM EDEN HİBE PROGRAMLARI KALKINMA AJANSLARI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI GÜNEY MARMARA AJANSI 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı  Amacı: TR22 Düzey 2 Bölgesi’nin (Balıkesir, Çanakkale) rekabet gücünü artıracak, bölgesel kalkınmaya hız kazandıracak fizibilite çalışmalarına ve belirlenen öncelikli alanlarda sektörel ve tematik araştırmalara mali destek sağlamayı amaçlamaktadır.  Kimler Başvurabilir: Kamu Kurum ve Kuruluşları, Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları, Sivil Toplum Kuruluşları  GMKA’nın bu program kapsamında ayırdığı toplam bütçe miktarı 400.000TL’dir.  Başvuruların alınması için son tarih 25.11.2011 saat 17:00’dır. Ayrıntılı bilgi için: http://www.gmka.org.tr

39 39 BAŞVURUSU DEVAM EDEN HİBE PROGRAMLARI KALKINMA AJANSLARI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansının düzenlediği 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteğinden yerel yönetimler ve mahalli idare birlikleri, üniversiteler, meslek okulları, araştırma enstitüleri, diğer kamu kurum ve kuruluşları, birlikler, kooperatifler ve sivil toplum kuruluşları faydalanabilirler. Son başvuru tarihi 30.12.2011’dir. Ayrıntılı bilgi için: http://www.kudaka.org.tr/http://www.kudaka.org.tr/

40 40 BAŞVURUSU DEVAM EDEN HİBE PROGRAMLARI KALKINMA AJANSLARI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2011 Yılı Teknik Destek Programı Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansının düzenlediği 2011 Yılı Teknik Destek Programına yerel yönetimler, mahalli idare birlikleri, üniversiteler, meslek okulları, araştırma enstitüleri, diğer kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, birlikler ve kooperatifler başvurabilirler. Son başvuru tarihleri: 5. Dönem (Kasım - Aralık): 30.12.2011 Ayrıntılı bilgi için: http://www.kudaka.org.tr/http://www.kudaka.org.tr/

41 41 BAŞVURUSU DEVAM EDEN HİBE PROGRAMLARI KALKINMA AJANSLARI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı Doğrudan Faaliyet Mali Destek Programı Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansının düzenlediği Doğrudan Faaliyet Mali Destek Programına yerel yönetimler, üniversiteler, valilikler, kaymakamlıklar, bölge il ve ilçe müdürlükleri, 5355 sayılı kanun kapsamındaki mahalli idare birlikleri, Bakanlıklara bağlı kurum ve kuruluşlar ile enstitüler...vb, Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, sivil Toplum kuruluşları başvurabilirler. Son başvuru tarihi 23.12.2011’dir. Ayrıntılı bilgi için: http://www.doka.org.trhttp://www.doka.org.tr

42 42 BAŞVURUSU DEVAM EDEN HİBE PROGRAMLARI KALKINMA AJANSLARI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı Tarıma Dayalı Sanayi Mali Destek Programı Programın özel amacı, bölgede tarıma dayalı sanayide faaliyet gösteren işletmelerin katma değer üretme kapasitesi ve rekabet gücünün yükseltilmesi, sektörel ve bölgesel işbirliği ağının geliştirilmesi, kapasitelerinin, verimliliğinin ve yenilikçiliğinin artırılması, finansal yönetim, pazarlama, teknoloji konularında danışmanlık desteği verilmesi ve bölge ekonomisine uygun beşeri sermayesinin güçlendirilmesidir. Program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 10.000.000 TL’dir. Her bir başvuru için verilecek toplam destek miktarı asgari 30.000 TL ve azami 250.000 TL’dir. Kimler Başvurabilir: KOBİ olarak faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişiler Son başvuru tarihi: 20.01.2012’dir. Ayrıntılı bilgi için: http://www.doka.org.trhttp://www.doka.org.tr

43 43 BAŞVURUSU DEVAM EDEN HİBE PROGRAMLARI KALKINMA AJANSLARI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI Fırat Kalkınma Ajansı Teknik Destek Programı Fırat Kalkınma Ajansının düzenlediği Teknik Destek Programına yerel yönetimler ve mahalli idare birlikleri, üniversiteler, meslek okulları, araştırma enstitüleri, diğer kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları başvurabilirler. Son başvuru tarihi: Kasım-Aralık 2011 Ayrıntılı bilgi için: http://www.fka.org.tr/http://www.fka.org.tr/

44 44 BAŞVURUSU DEVAM EDEN HİBE PROGRAMLARI KALKINMA AJANSLARI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI Fırat Kalkınma Ajansı Doğrudan Faaliyet Destek Programı FIRAT Kalkınma Ajansının düzenlediği bu programa kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, kar amacı gütmeyen birlik ve kooperatifler başvurabilirler. Program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 700.000 TL’dir. Her bir başvuru için verilecek toplam destek miktarı asgari 20.000 TL ve azami 75.000 TL olabilecektir. Program başvuruları, 30.12.2011 saat 18.30’a kadar sürekli olarak kabul edilecektir. Ayrıntılı bilgi için: http://www.fka.org.tr/haber-Detay.asp?NewsId=185http://www.fka.org.tr/haber-Detay.asp?NewsId=185

45 45 BAŞVURUSU DEVAM EDEN HİBE PROGRAMLARI KALKINMA AJANSLARI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI Dicle Kalkınma Ajansı Doğrudan Faaliyet Destek Programı Dicle Kalkınma Ajansının düzenlediği bu programa kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, kar amacı gütmeyen birlik ve kooperatifler başvurabilirler. Program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 600.000 TL’dir. Her bir başvuru için verilecek toplam destek miktarı asgari 20.000 TL ve azami 75.000 TL olabilecektir. Program başvuruları, 01.12.2011 saat 18.00’a kadar kabul edilecektir. Ayrıntılı bilgi için: http://www.abmar.gov.tr/web/abmar/haberdetay.asp?id=365&kategori=Duyurular

46 46 BAŞVURUSU DEVAM EDEN HİBE PROGRAMLARI KALKINMA AJANSLARI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI Dicle Kalkınma Ajansı Teknik Destek Programı Ajans tarafından sağlanacak teknik desteğin genel amacı; yerel aktörlerin TRC3 Bölge Planı’nda yer alan Gelişme Eksenlerine ve Stratejik Önceliklere paralel olarak bölgesel kalkınma açısından önem arz eden fakat hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına teknik destek sağlamaktır. Program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 400.000 TL’dir. Her bir başvuru için verilecek toplam destek miktarı azami 15.000 TL olacaktır. Kimler Başvurabilir: Kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler, araştırma enstitüleri, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, birlikler ve kooperatifler Son Başvuru : 31.12.2011 Ayrıntılı bilgi için: http://www.dika.org.tr/?g1=haberler&g2=534&g3=2011-yili-teknik-destek- basvurulari-basladi

47 47 BAŞVURUSU DEVAM EDEN HİBE PROGRAMLARI DİĞER TEKLİF ÇAĞRILARI

48 48 BAŞVURUSU DEVAM EDEN HİBE PROGRAMLARI DİĞER TEKLİF ÇAĞRILARI Tübitak Kamu Kurumları Araştırma Ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı (1007 Programı) 1007 Programı kamu kurumlarının Ar-Ge ile giderilebilecek ihtiyaçlarının karşılanması ya da sorunlarının çözüme kavuşturulması amacıyla kurulmuştur. Bu programa bakanlıklar, müstakil müsteşarlıklar, müstakil genel müdürlükler, müstakil başkanlıklar, valilikler, il ve büyükşehir belediyeleri olmak üzere tüzel kişiliğe sahip kamu kurumları başvurabilirler. Son Başvuru tarihi: 2. Aşama için 13.01.2012’dir. Ayrıntılı bilgi için: http://www.tubitak.gov.tr/home.do?sid=370&pid=364

49 49 AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI 2011 YILINDA AÇILACAK OLAN HİBE DUYURULARI Kasım 2011

50 50 2011 YILI İÇERİSİNDE DUYURULMASI PLANLANAN HİBE PROGRAMLARI  Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülecek olan “Demokrasi, İnsan Hakları ve Vatandaşlık Eğitimi Hibe Programı”nın tahmini duyuru zamanı 2012 yılının 1. çeyreğidir.  İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek olan “Kadına Karşı Şiddetin Engellenmesi Hibe Programı”nın tahmini duyuru zamanı 2012 yılının 1. çeyreğidir.  Özürlüler İdaresi tarafından yürütülecek olan “Engellilerin Topluma Kazandırılması Hibe Programı”nın tahmini duyuru zamanı 2012 yılının 1. çeyreğidir.  TOBB tarafında yürütülecek olan “Türkiye-AB Odalar Forumu”nun tahmini duyuru zamanı 2011 yılının 4. çeyreğidir.

51 51 2011 YILI İÇERİSİNDE DUYURULMASI PLANLANAN HİBE PROGRAMLARI  Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülecek olan “Mesleki Eğitimin Kalitesinin Artırılması Hibe Programı”nın tahmini duyuru zamanı 2012 yılının 1. yarısıdır.  Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülecek olan “ Kız Çocuklarının Okullaşma Oranının Artırılması Hibe Programı-II ”nın tahmini duyuru zamanı 2012 yılının 1. yarısıdır.  Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülecek olan “ Hayatboyu Öğrenme Hibe Programı-II” nın tahmini duyuru zamanı 2012 yılının 1. yarısıdır.

52 52 2011 YILI İÇERİSİNDE DUYURULMASI PLANLANAN HİBE PROGRAMLARI  Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından yürütülecek olan “Türkiye ile AB Arasında Sivil Toplum Diyaloğu-III: Siyasi Kriterler Hibe Programı”nın tahmini duyuru zamanı 2012 yılının 1. çeyreğidir.  Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından yürütülecek olan “Türkiye ile AB Arasında Sivil Toplum Diyaloğu-III: Medya Hibe Programı”nın tahmini duyuru zamanı 2012 yılının 1. çeyreğidir.  Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından yürütülecek olan “Türkiye ile AB Arasında Sivil Toplum Diyalogu-III: Mikro Hibe Programı”nın tahmini duyuru zamanı 2012 yılının 1. çeyreğidir.

53 53 AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Hibe ve Birlik Programları duyurularını takip etmek için; Avrupa Birliği Bakanlığı www.ab.gov.trwww.ab.gov.tr Merkezi Finans ve İhale Birimi www.cfcu.gov.trwww.cfcu.gov.tr Hayat Boyu Öğrenme ve Gençlik-Ulusal Ajans www.ua.gov.trwww.ua.gov.tr Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı-TÜBİTAK www.fp7.org.trwww.fp7.org.tr Kültür 2007 Programı-TC Kültür İrtibat Noktası www.ccp.gov.trwww.ccp.gov.tr PROGRESS-Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Koordinasyon Dairesi Başkanlığı www.csgb.gov.trwww.csgb.gov.tr Rekabetçilik ve Yenilik Programı-Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı http://ab.sanayi.gov.tr/ http://www.bilgitoplumu.gov.tr/ sitelerini ziyaret edebilirsiniz.

54 www.mfib.gov.tr

55

56 www.ab.gov.tr

57


"1 AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI BAŞVURUSU DEVAM EDEN ve 2011 YILINDA AÇILACAK OLAN HİBE DUYURULARI Kasım 2011." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları