Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kaynakların Dağılımı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kaynakların Dağılımı."— Sunum transkripti:

1 Kaynakların Dağılımı

2 Kritik Yol Yöntemi(KYY) -Projenin hızlandırılması ( Crashing a Project)
KYY, proje takviminde belirlenmiş yolları kullanmakla fiziki kaynakların dağılımını gösteren bir yöntemdir Bu yöntem proje yöneticisine zaman kaybından doğan maliyetle bağlı veya tersi…işlem yapma imkanı sağlar Chapter 9-1

3 KYY-Projenin hızlandırılması
Normal ve «hızlandırılımış» girişimler KYY’de, normal ve «hızlandırılmış» girişim için süreler ve maliyetler belirlenir «Hızlandırılmış» süre ,ilave kaynaklar uygulamakla girişimi hızlandırma çabasının sonucudur Eğim=(«hızlandırılmış» maliyet-normal maliyet) /(«hızlandırılmış» süre-normal süre)

4 Kaynak Dağılımı Eğim-maliyet/hızlanma periyodu İki zamanlı KYY örneği
Eğim=(«hızlandırılmış» maliyet-normal maliyet) /(«hızlandırılmış» süre-normal süre) * Kısmı hızlanma mümkündür; ** kısmı hızlanma mümkün değildir Eğim-maliyet/hızlanma periyodu girişim Eğim (TL/gün) a 40/-1=-40 b 60/-1=-60 c -- d 90/-3=-30 e -70(2 gün)

5 Kaynak Dağılımı Figure 9-1

6 Kaynak Dağılımı maliyet Toplam süreç(günler) Figure 9-2
Tüm girişimler hızlandırılmıştır maliyet Toplam süreç(günler) Figure 9-2

7 Kritik Yol Yöntemi-Projenin hızlandırılması
İyi planlama, projenin hızlandırılması sürecinde çok önemlidir Hızlandırma meyli bazı sorunlar oluşturuyor; bu sorunlardan birisinin çözümü, yeni çözümler gerektiren diğer sorunlar oluşturur Chapter 9-3

8 Kaynak Dağılımı sorunu
Programlama(takvim) yöntemlerinin eksik yönü, kaynakların kullanımını ve edinebilirliğini ele almamasıdır Programlama (takvim) yöntemleri fiziki kaynaklardan ziyade zamana odaklıdır Zaman proje yönetiminde en önemli kaynaktır; eşsizliği ise ondadır ki, zaman ne oluşturula, nede yenilenebilir Chapter 9-5

9 Kaynak kullanımı sorunu
Programlama (takvim) yalnız projenin esas adımlarının sağlanması yönünden değil, aynı zamanda sınırlı kaynakların kullanılması ve zamanlanması yönünden de değerlendirilmelidir Proje yöneticisinin başarısının başlıca ölçüsü onun verimlilik, zaman ve mali masrafların yönetimi arasında denge oluştura bilme yeteneğinidir Chapter 9-6

10 Kaynak Dağılımı Sorunu
Zaman kullanımı ve kaynak kullanımı arasındaki ilişkinin uç noktaları: Zaman sınırlaması: Proje belirlenmiş zaman içinde , mümkün olduğunca az kaynak kullanmakla tamamlanmalıdır. Kaynak sınırlaması:Proje mümkün olduğunca erken tamamlanmalıdır; ama kaynak kullanımının belirlenmiş seviyesi veya genel kaynak kullanımı sınırı aşılmamalıdır Chapter 9-7

11 Kaynak Dağılımı Sorunu
Eğer her üç değişken- zaman, maliyet ve başarım kriterleri sabit ise, sistem çok belirlenmiş sayılıyor Bu halde ,proje yöneticisinin, bu değişkenler üzerinde projeyi başarıyla tamamlamak için gerekli olan esnek kullanım imkanı bulunmuyor Chapter 9-8

12 Kaynak Gereksinimi (Yükleme)
Proje takviminin belirlenmiş zaman periyotlarında gerektirdiği bireysel kaynak miktarlarını ifade eder Her bir kaynak türünün yüklenmesi(gereksinimi) zaman periyodunun fonksiyonu olarak ifade ediliyor Kaynak yükleme, şirket kaynakları üzerinde yapılacak proje veya projeler kümesine talepleri genel biçimde anlama imkanı sağlar Chapter 9-9

13 Kaynak dağılımı-çizelge
EOT-olayın erken oluşma zamanı Kenarların altında parantez içinde 1. sayı A kaynağından,2. sayı B kaynağından ne kadar gerek olduğunu ifade ediyor Figure 9-4

14 Kaynak Tesviye Kaynak tesviyesi , gevşek ödenekler içinde görevleri değişmekle dönem-dönem kaynak yüklemeyi en aza indirmek içindir . Amaç ,kaynak kullanımının pürüzsüz dağılımını sağlamaktır artıları: Elle yönetim çok fazla gerekmez «zamanında kullanmak-“just-in-time” stok politikası uygulamak mümkün olabilir

15 Kaynak Tesviyesi Kaynaklar tesviye edildikten sonra uygun maliyetler de tesviye edilmelidir Proje yöneticisi, proje ile ilgili nakit akışlarının ve ana firma için yararlı şekillerde değişen araçlarının farkında olmalıdır Kaynak tesviye, kaynaklar kısıtlı olsun veya olmasın, hemen hemen tüm projeler için kullanılabilir bir prosedürdür Chapter 9-13

16 Kaynak Tesviyesi Tesviyeden önce Tesviyeden sonra

17 Kaynak Dağılımı Figure 9-9b

18 Kısıtlı Kaynak Planlama
İki temel yöntem: Sezgisel Yöntemler Optimalleştirme Modelleri Sezgisel yaklaşımlar, başparmak kurallarının uygulanmasına (rules of thumb) dayanan yaklaşımlardır Optimizasyon yaklaşımlar en iyi çözümleri arar; ama çok daha sınırlı yeteneklerini karmaşık durumlarda ve büyük sorunları çözümünde imkanları sınırlıdır Chapter 9-14

19 Optimalleştirme yöntemleri
Sınırlı kaynak dağılımının optimal çözümünü bulmak için kullanılıyor: Matematik programlama Sayısal yöntemler Kaynak ve girişimlerin çok büyük sayıda olduğu iri projelerde doğrusal programlamanın uygulanması makul değildir. Bu durumlarda sınırlı sayısal yöntemlerin kullanımı daha uygundur. Ağaç araması, dal ve sınır yöntemleri bu tür yöntemlerdendir Chapter 9-19

20 Sezgisel Yöntemler Kısıtlı kaynak planlaması sorunu için yaygın kullanılmasının nedenleri: 1. Proje yöneticiliğinde büyük, karmaşık, doğrusal olmayan sorunların optimal yöntemlerle çözülememesi 2. sezgisel yöntemlerin sonuçlarının çoğu zaman belirlenmiş hedef için yeterli bulunması Chapter 9-15


"Kaynakların Dağılımı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları