Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kaynakların Dağılımı. Kritik Yol Yöntemi(KYY) -Projenin hızlandırılması ( Crashing a Project) zKYY, proje takviminde belirlenmiş yolları kullanmakla fiziki.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kaynakların Dağılımı. Kritik Yol Yöntemi(KYY) -Projenin hızlandırılması ( Crashing a Project) zKYY, proje takviminde belirlenmiş yolları kullanmakla fiziki."— Sunum transkripti:

1 Kaynakların Dağılımı

2 Kritik Yol Yöntemi(KYY) -Projenin hızlandırılması ( Crashing a Project) zKYY, proje takviminde belirlenmiş yolları kullanmakla fiziki kaynakların dağılımını gösteren bir yöntemdir zBu yöntem proje yöneticisine zaman kaybından doğan maliyetle bağlı veya tersi…işlem yapma imkanı sağlar Chapter 9-1

3 KYY-Projenin hızlandırılması zNormal ve «hızlandırılımış» girişimler zKYY’de, normal ve «hızlandırılmış» girişim için süreler ve maliyetler belirlenir z«Hızlandırılmış» süre,ilave kaynaklar uygulamakla girişimi hızlandırma çabasının sonucudur zEğim=(«hızlandırılmış» maliyet-normal maliyet) /(«hızlandırılmış» süre-normal süre)

4 Kaynak Dağılımı * Kısmı hızlanma mümkündür; ** kısmı hızlanma mümkün değildir Eğim=(«hızlandırılmış» maliyet-normal maliyet) /(«hızlandırılmış» süre-normal süre) Eğim-maliyet/hızlanma periyodu İki zamanlı KYY örneği girişimEğim (TL/gün) a40/-1=-40 b60/-1=-60 c-- d90/-3=-30 e-70(2 gün)

5 Kaynak Dağılımı Figure 9-1

6 Kaynak Dağılımı Figure 9-2 Tüm girişimler hızlandırılmıştır Toplam süreç(günler) maliyet

7 Kritik Yol Yöntemi-Projenin hızlandırılması zİyi planlama, projenin hızlandırılması sürecinde çok önemlidir zHızlandırma meyli bazı sorunlar oluşturuyor; bu sorunlardan birisinin çözümü, yeni çözümler gerektiren diğer sorunlar oluşturur Chapter 9-3

8 Kaynak Dağılımı sorunu zProgramlama(takvim) yöntemlerinin eksik yönü, kaynakların kullanımını ve edinebilirliğini ele almamasıdır zProgramlama (takvim) yöntemleri fiziki kaynaklardan ziyade zamana odaklıdır zZaman proje yönetiminde en önemli kaynaktır; eşsizliği ise ondadır ki, zaman ne oluşturula, nede yenilenebilir Chapter 9-5

9 Kaynak kullanımı sorunu zProgramlama (takvim) yalnız projenin esas adımlarının sağlanması yönünden değil, aynı zamanda sınırlı kaynakların kullanılması ve zamanlanması yönünden de değerlendirilmelidir zProje yöneticisinin başarısının başlıca ölçüsü onun verimlilik, zaman ve mali masrafların yönetimi arasında denge oluştura bilme yeteneğinidir Chapter 9-6

10 Kaynak Dağılımı Sorunu zZaman kullanımı ve kaynak kullanımı arasındaki ilişkinin uç noktaları: yZaman sınırlaması: Proje belirlenmiş zaman içinde, mümkün olduğunca az kaynak kullanmakla tamamlanmalıdır. yKaynak sınırlaması:Proje mümkün olduğunca erken tamamlanmalıdır; ama kaynak kullanımının belirlenmiş seviyesi veya genel kaynak kullanımı sınırı aşılmamalıdır Chapter 9-7

11 Kaynak Dağılımı Sorunu zEğer her üç değişken- zaman, maliyet ve başarım kriterleri sabit ise, sistem çok belirlenmiş sayılıyor zBu halde,proje yöneticisinin, bu değişkenler üzerinde projeyi başarıyla tamamlamak için gerekli olan esnek kullanım imkanı bulunmuyor Chapter 9-8

12 Kaynak Gereksinimi (Yükleme) zProje takviminin belirlenmiş zaman periyotlarında gerektirdiği bireysel kaynak miktarlarını ifade eder zHer bir kaynak türünün yüklenmesi(gereksinimi) zaman periyodunun fonksiyonu olarak ifade ediliyor zKaynak yükleme, şirket kaynakları üzerinde yapılacak proje veya projeler kümesine talepleri genel biçimde anlama imkanı sağlar Chapter 9-9

13 Kaynak dağılımı-çizelge Figure 9-4 EOT-olayın erken oluşma zamanı Kenarların altında parantez içinde 1. sayı A kaynağından,2. sayı B kaynağından ne kadar gerek olduğunu ifade ediyor

14 Kaynak Tesviye zKaynak tesviyesi, gevşek ödenekler içinde görevleri değişmekle dönem-dönem kaynak yüklemeyi en aza indirmek içindir. zAmaç,kaynak kullanımının pürüzsüz dağılımını sağlamaktır z artıları: yElle yönetim çok fazla gerekmez y«zamanında kullanmak-“just-in-time” stok politikası uygulamak mümkün olabilir

15 Kaynak Tesviyesi zKaynaklar tesviye edildikten sonra uygun maliyetler de tesviye edilmelidir zProje yöneticisi, proje ile ilgili nakit akışlarının ve ana firma için yararlı şekillerde değişen araçlarının farkında olmalıdır zKaynak tesviye, kaynaklar kısıtlı olsun veya olmasın, hemen hemen tüm projeler için kullanılabilir bir prosedürdür Chapter 9-13

16 Kaynak Tesviyesi Tesviyeden önce Tesviyeden sonra

17 Kaynak Dağılımı Figure 9-9b

18 Kısıtlı Kaynak Planlama zİki temel yöntem: ySezgisel Yöntemler yOptimalleştirme Modelleri zSezgisel yaklaşımlar, başparmak kurallarının uygulanmasına (rules of thumb) dayanan yaklaşımlardır zOptimizasyon yaklaşımlar en iyi çözümleri arar; ama çok daha sınırlı yeteneklerini karmaşık durumlarda ve büyük sorunları çözümünde imkanları sınırlıdır Chapter 9-14

19 Optimalleştirme yöntemleri zSınırlı kaynak dağılımının optimal çözümünü bulmak için kullanılıyor: yMatematik programlama ySayısal yöntemler zKaynak ve girişimlerin çok büyük sayıda olduğu iri projelerde doğrusal programlamanın uygulanması makul değildir. zBu durumlarda sınırlı sayısal yöntemlerin kullanımı daha uygundur. Ağaç araması, dal ve sınır yöntemleri bu tür yöntemlerdendir Chapter 9-19

20 Sezgisel Yöntemler zKısıtlı kaynak planlaması sorunu için yaygın kullanılmasının nedenleri: y1. Proje yöneticiliğinde büyük, karmaşık, doğrusal olmayan sorunların optimal yöntemlerle çözülememesi y2. sezgisel yöntemlerin sonuçlarının çoğu zaman belirlenmiş hedef için yeterli bulunması Chapter 9-15


"Kaynakların Dağılımı. Kritik Yol Yöntemi(KYY) -Projenin hızlandırılması ( Crashing a Project) zKYY, proje takviminde belirlenmiş yolları kullanmakla fiziki." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları