Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ İÇİN Sivil Toplum Geliştirme Merkezi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ İÇİN Sivil Toplum Geliştirme Merkezi"— Sunum transkripti:

1 SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ İÇİN Sivil Toplum Geliştirme Merkezi
KAYNAK OLUŞTURMA Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Gökhan Kılınç Fundraising_v3.1 Sivil Toplum Örgütleri İçin Kaynak Oluşturma Stratejileri Gökhan Kılınç Sivil Toplum Geliştirme Merkezi STGM tarafından yürütülen Türkiye’de Sivil Toplumun Gelişiminin ve Sivil Diyaloğun Desteklenmesi Projesi, AB Komisyonu tarafından desteklenmektedir.

2 Kaynak Geliştirme / Fon Kaynakları

3 BAĞIŞ donörlük, fon sağlama
Sivil Toplum Örgütlerinin Gelir Kaynakları Kermes, açık artırma, bağış karşılığı satışlar, yemek, konser, eğitim, toplantı vb. etkinlikler Bireysel Özel Sektör Uluslar arası Organizasyonlar Devlet kurumsal sponsorluk Sponsorluk KSS Üyelikler BAĞIŞ Maliyetlerin karşılanması İktisadi İşletmeler, Kiralar donörlük, fon sağlama Yerel yönetim kaynakları AB, DB, UNDP vb. proje destekleri sübvansiyonlar Büyükelçilik fonları Uluslar arası Vakıflar Doğrudan destek (kamu yararı) Kamu Hibeleri

4 Sorulacak sorular... STK’nızın gelirlerinin kaçta kaçı hangi kaynaklardan sağlanıyor? STK’nızın gelir kaynakları çeşitlilik arzediyor mu? STK’nız için ideal dağılım nasıl olmalı?

5 Kaynak oluşturma nedir?

6 Kaynak oluşturma... Bir STK’nın gerek kurumsal varlığını sürdürmesi, gerek projelerini hayata geçirmesi için gerek duyulan para, malzeme, araç gereç ve hizmetlerin elde edilmesi için aktif ve sistemli olarak yapılan, kendi hedefleri ve stratejisi olan, profesyonel ve etik değerlere uygun olarak yürütülen çalışmaların bütünüdür.

7 STK’lar neden kaynak oluşturma faaliyetleri yürütür?

8 STK’lar neden kaynak oluşturma faaliyetleri yürütür?
STK’ların faaliyetlerini sürdürebilmeleri için kaynağa ihtiyacı vardır STK’ların destekçilere ihtiyacı vardır STK’lar kaynak oluşturma faaliyetleri yürütürken aynı zamanda ilgili alanda toplum bilinci, ilgi ve fırsat yaratırlar

9 Bir kurum ya da birey bir STK’ya neden destek olur?

10 STK’ya destek  neden? STK iyi bir amaca hizmet eder
Diğerlerinden daha etkili çalışır Dürüst ve sorumludur Çekici ve ikna edicidir Potansiyel destekçinin ilgi alanına ya da ihtiyacına hitap eder Destekçiye yarar sağlama potansiyeli vardır STK’nın yardıma ihtiyacı vardır

11 Kaynak oluşturma süreci
Olası Kaynak destekçilerin Kaynak oluşturma listesinin ihtiyacının yönteminin çıkarılması belirlenmesi belirlenmesi Başvuru , Yanıt Planlama ve Kayıt , Takip bütçeleme yapılması Kampanyanın Destekçiye gerçekleşmesi t eşekkür

12 Kaynak oluşturmanın altın kuralları-I
STK’nızı iyi tanıyın Gelir ve giderleri kayıt altında tutun Kaynak oluşturma planlaması yapın Kurumsal sosyal sorumluluk hakkında bilgi sahibi olun Kaynak talep edilen kurum/ bireyin beklentilerini öğrenin ya da tahmin edin Kaynak talep edilen kurum/ bireyin anlayacağı dilden konuşun

13 Kaynak oluşturmanın altın kuralları-II
Kimin destek vereceğini tahmin edin Gelişmelerden destekçiyi haberdar edin İç kurallar çerçevesinde verilen desteği dile getirin Bunun yanında: Tanınır olun Şeffaf ve hesap verebilir olun Güvenilir olun Yaratıcı ve inandırıcı olun

14 Kaynak oluşturmada stratejiler-I
Mevcut kaynaklara göre misyonunuzu değiştirmeyin Kaynak çeşitliliği yaratın Destekçilerin taleplerini dikkatli değerlendirin Bilgi paylaşımına hazır olun Ortaklıklara açık olun Tüm STK çalışanları ve gönüllülerini kaynak oluşturma faaliyetlerine dahil edin

15 Kaynak oluşturmada stratejiler-II
Bu alanda biriken bilgi ve beceriyi paylaşın Uzun soluklu proje ve programları parçalara bölün Destekçilerden geribildirim/görüş alın Destekçinin ilgi alanı doğrultusunda STK çalışmalarını değiştirmeyin Yerel kaynak arayışına geçin Yerine getirilemeyecek sözler vermeyin

16 destek veriliyor? hangi fonlardan hangi şartlarda hangi alanlarda
kimlere hangi dönemlerde destek veriliyor?

17 HİBE ÇAĞRILARI

18 Kendinizi fon sağlayan kurumun yerine koyun!!!
Proje Fikri; Öncelik alanlarımıza uygun mu? Taleplerimizi karşılıyor mu? Beklediğimiz etkiyi yaratıyor mu? Gerçekçi mi? Gerçekleştirilebilir mi? Fon kaynağı tükendikten sonra devam edebilecek mi? Öngörülen insan kaynağı yeterli tecrübeye sahip mi? Başvuran kurum projeyi gerçekleştirebilecek kapasitede mi?

19 2000 2001 2002 2003 Mali Yardım (milyon €) 209 214 126 144 2004 2005 2006 Toplam Mali Yardım (milyon €) 250 300 500 1050

20 Romanya Bulgaristan Polonya Türkiye (milyar €) 5,1 2,8 15,3 1,7 Dönem Hibe+AYB Kredisi İspanya 200 Milyar € Portekiz 85 Milyar € Yunanistan 90 Milyar €

21 IPA 2007-2010: Aday Ülkelere Sağlanacak Mali Yardım
Dönemi AB Mali Perspektifi (Diğer Aday Ülkeler) IPA : Aday Ülkelere Sağlanacak Mali Yardım Aday Ülke 2007 2008 2009 2010 Türkiye 497.2 538.7 566.4 653.7 Hırvatistan 138.5 146.0 151.2 154.2 Makedonya 58.5 70.2 81.8 92.3 Sırbistan 186.7 190.9 194.8 198.7 Karadağ 31.4 32.6 33.30 34.0 Kosova 63.3 64.7 66.1 67.3 Bosna-Hersek 62.1 74.8 89.1 106.0 Arnavutluk 61.0 70.7 81.2 93.2 Toplam 1098.7 1188.6 1263.9 1399.4

22 I. II. III. IV. V. Mali İşbirliğinde Öncelikleri değişiyor
Kurumsal Kapasite Gelişimi Bölgesel ve Sınırötesi İşbirliği Bölgesel Kalkınma İnsan Kaynakları Kırsal Mevzuat uyumu Kamu Yönetimi Reformu Adalet ve İçişleri Reformları Sivil Toplumun Geliştirilmesi Mali Kontrol Çevre Politikaları Eğitim reformu Sınır ötesi İşbirliği Uluslararası ve bölgelerarası işbirliği Ulaştırma altyapısı Çevre altyapısı Enerji altyapısı Eğitim altyapısı Sağlık altyapısı KOBİ’lere destek İstihdamın artırılması İstihdam kalitesinin artırılması Sosyal dışlanmayla mücadele Mesleki eğitim Tarımsal işletmelere destek Tarımsal mamullerin işlenmesi ve pazarlanması Ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesi Üretici birliklerine teknik destek KATILIM ÖNCESİ YARDIM MEKANİZMASI (2007 – 2013) I. II. III. IV. V. Mali İşbirliğinde Öncelikleri değişiyor

23 AB KAYNAKLARI TOPLULUK PROGRAMLARI KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIM

24 Kırsal Kalkınma Aktif İstihdam Sivil Diyalog Altyapı Gençlik Programları İnsan Hakları KOBİ 7. Çerçeve

25 AB KAYNAKLARI İhaleler Yapım İşleri Hizmet Alımı Hibeler Krediler
Katılım Öncesi Mali Yardımlar Topluluk Programları Krediler Yatırım Bankası Kredileri

26

27

28

29

30

31 Aktif İşgücü Piyasaları (İŞKUR)
Gaziantep Ticaret Odası Halı ve gıda sektörlerine yönelik kalifiye ara eleman yetiştirilmesi ve istihdamın artırılması projesi 207 Bin € Trabzon Sanayici ve İşadamları Derneği Ayakkabıcılık Sektörü Sayacılık Meslek Elemanı Yetiştirilmesi Eğitimi Projesi 273 Bin € Kütahya Belediyesi Çini ve Seramik Ustası Yetiştirme Eğitimi Projesi 203 Bin € Gümüşhane Sanayi ve Ticaret Odası Kent Atölyeleri Projesi 290 Bin € TEMA Vakfı Artvin ilinde Arıcılığı Geliştirme Projesi 167 Bin € Birinci Değerlendirmede 709 Proje Başvurusundan 193 Projeye Finansman Sağlanmasına Karar Verilmiştir. (Toplamda 1400 Başvuru 241 Proje)

32

33 Hollanda Büyükelçiliği İngiltere Büyükelçiliği British Council
STK’lar İçin Açık olan Hibe Programları Büyükelçilikler Hollanda Büyükelçiliği İngiltere Büyükelçiliği British Council ABD Büyükelçiliği Kanada Büyükelçiliği Avustralya Büyükelçiliği Japon Büyükelçiliği

34 AB Topluluk Kültür Programı http://ccp.kulturturizm.gov. tr (Açılacak)
STK’lar İçin Açılacak olan Hibe Programları CULTURE 2007 AB Topluluk Kültür Programı tr (Açılacak) AB Halk Sağlığı Eylem Programı


"SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ İÇİN Sivil Toplum Geliştirme Merkezi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları