Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI PROJELERE YÖNELİK FİNANSAL KAYNAKLAR

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI PROJELERE YÖNELİK FİNANSAL KAYNAKLAR"— Sunum transkripti:

1 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI PROJELERE YÖNELİK FİNANSAL KAYNAKLAR
Hazırlayan: Dr. Nejla Can Güler AB Uzmanı Sağlık Bakanlığı, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü 21 Mayıs 2012, ZTBEAH

2 SUNUŞUN KAPSAMI I- TÜBİTAK DESTEK PROGRAMLARI
II-SAĞLIK BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE KAYNAKLARI III- KALKINMA BAKANLIĞI (DPT) PROGRAMLARI IV-AVRUPA BİRLİĞİ MALI KAYNAKLARI V-ANKARA KALKINMA AJANSI MALI DESTEKLERİ

3 I- TÜBİTAK DESTEK PROGRAMLARI Kaynak Başlıkları
Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı (1001) (TÜBİTAK) Hızlı Destek Programı (1002) (TÜBİTAK) TÜBİTAK Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı (1007) (TÜBITAK-S.B. Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü) Patent Başvurusu Teşvik ve Destekleme Programı (1008) (TÜBİTAK) Evrensel Araştırmacı (EVRENA) Programı (1010) (TÜBİTAK) Uluslararası Bilimsel Araştırma Projelerine Katılma Programı (1011) (TÜBİTAK)

4 I- TÜBİTAK DESTEK PROGRAMLARI Kaynak Başlıkları
7. Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Ağları ve Platformları Kurma Girişimi Projeleri (İŞBAP) Destekleme Programı (1301) (TÜBİTAK) 8. Ulusal Genç Araştırmacı Kariyer Geliştirme Programı (Kariyer Programı) (3501) (TÜBİTAK) 9. Yurt İçi Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı (2218) (TÜBITAK) 10. Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı (2219) (TÜBİTAK) 11. Konuk Bilim İnsanı Destekleme Programı (2221) (TÜBİTAK)

5 I- TÜBİTAK DESTEK PROGRAMLARI Kaynak Başlıkları
12. Yurt İçi Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Programı (2223) (TÜBİTAK) 13. Yurt Dışı Bilimsel Etkinliklere Katılma Desteği Programı (2224) (TÜBİTAK) Bilimsel İşbirliğine Yönelik Etkinlikleri Destekleme Programı (2234) (TÜBİTAK) Proje Eğitimi Etkinliklerini Destekleme Programı (2237) (TÜBİTAK) (yeni) 16. Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Programı (1003) (TÜBİTAK) (yeni) 17. Uluslararası İşbirlikleri (TÜBİTAK)

6 1.1- Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı (1001) (TÜBİTAK)
Programın amacı: Yeni bilgiler üretilmesi, bilimsel yorumların yapılması veya teknolojik problemlerin çözümlenmesi için bilimsel esaslara uygun olarak yurtiçinde yapılan çalışmaları desteklemek. Son başvuru tarihi: I.Dönem:  2 Mart 2012 II.Dönem: 7 Eylül 2012

7 1.2- Hızlı Destek Programı (1002) (TÜBİTAK)
Programın amacı: Üniversitelerde, araştırma hastanelerinde ve araştırma enstitülerinde yürütülecek acil, kısa süreli, küçük bütçeli araştırma ve geliştirme projelerine destek sağlamak. Son başvuru tarihi: Başvurularda herhangi bir zaman kısıtlaması yoktur.

8 1.3- TÜBİTAK Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı (KAMAG-1007) (TÜBITAK-S.B. Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü) Programın amacı: Evrensel gelişmeler ve ülke öncelikleri doğrultusunda, kamu kurumlarının Ar-Ge ile giderilebilecek ihtiyaçlarını karşılamak ve sorunlarına çözüm üretmek  amacıyla bilim ve teknoloji alanlarında Ar-Ge projelerini desteklemek. Son başvuru tarihi: II. Dönem: Henüz açıklanmadı (tahmini Haziran-Temmuz)

9 1.4- Patent Başvurusu Teşvik ve Destekleme Programı (1008) (TÜBİTAK)
Programın amacı: Türkiye’nin ulusal ve uluslararası patent başvuru sayısının arttırılması, kişilerin patent başvuru yapmaya teşvik edilmesi ve ülkemizde fikri ve sınai hakların tescili yönünde bilinçlenmeye katkıda bulunmak. Son başvuru tarihi: Başvuru için belli bir dönem kısıtlaması yoktur.

10 1.5- Evrensel Araştırmacı (EVRENA) Programı (1010) (TÜBİTAK)
Programın amacı: Ülkemizdeki araştırmacıların yetkinliğinin sınırlı ve yetersiz kaldığı konularda, yurt dışında çalışmakta olan bilim insanlarının projeye araştırmacı olarak dahil edilerek, araştırmacılarımızın TÜBİTAK destekleriyle yürüttüğü projelerin uluslararası boyutlarını zenginleştirmektir. Son başvuru tarihi: I.Dönem:  2 Mart 2012 II.Dönem: 7 Eylül 2012

11 1.6- Uluslararası Bilimsel Araştırma Projelerine Katılma Programı (1011) (TÜBİTAK)
Programın amacı: Ülkemizde istihdam edilmekte olan araştırmacıların, birden fazla ülkenin araştırmacılarının ve kuruluşlarının ortaklaşa yürüttükleri uluslararası projelere katılmak için ihtiyaç duydukları desteğin sağlanması. Son başvuru tarihi: I. Dönem:  09 Mart 2012 II. Dönem: 14 Eylül 2012

12 1.7- Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Ağları ve Platformları Kurma Girişimi Projeleri (İŞBAP) Destekleme Programı (1301) (TÜBİTAK) Programın amacı: Ulusal ve uluslararası kurum, kuruluş, birim ve gruplar arasında temel bilimler, mühendislik, sağlık bilimleri, sosyal bilimler ve ilgili teknoloji dallarında, özellikle ülkemizin, bilim ve teknoloji öngörüleri doğrultusunda gelişmesini sağlamak üzere, işbirliği ağlarının ve platformların kurulmasını desteklemek. Destek türü: Toplantı organizasyonu, seyahat ve konaklama giderleri, büro, makine ve teçhizat, bilgi yayma ile ilgili giderler, web sayfaları, veri bankaları ve sanal laboratuarlar kurmak için gerekli harcamalar (donanım, yazılım ve diğer), fikri ve sınai hizmetler ile danışmanlık ücretleri. Son başvuru tarihi: Başvurularda herhangi bir zaman kısıtlaması yoktur.

13 1.8- Ulusal Genç Araştırmacı Kariyer Geliştirme Programı (Kariyer Programı) (3501) (TÜBİTAK)
Programın amacı: Kariyerlerine yeni başlayan doktoralı genç bilim insanlarının çalışmalarını, proje desteği vererek, teşvik etmektir. Böylece, hem genç bilim insanlarının kariyerlerini araştırmacı ve eğitimci olarak en iyi şekilde sürdürmelerini, hem de bilimsel düzen geliştirilmesini ve bilimin ülke kalkınmasındaki rolünün artırılmasını sağlamaktır. Son başvuru tarihi: I.Dönem:  2 Mart 2012 II.Dönem: 7 Eylül 2012

14 1.9- Yurt İçi Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı (2218) (TÜBİTAK)
Programın amacı: Üniversitelerde/araştırma kuruluşlarında doktora sonrası araştırma yapacak genç araştırmacılara karşılıksız burs vermek. Son başvuru tarihi: Başvurularda herhangi bir zaman kısıtlaması yoktur.

15 1.10- Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı (2219) (TÜBİTAK)
Programın amacı: Doktorasını ya da tıbbi bilimlerde doktora ya da uzmanlığını almış, yurt dışında araştırma yapacak bilim insanlarını desteklemek üzere burs vermek.  Son başvuru tarihi: Başvurularda herhangi bir zaman kısıtlaması yoktur.

16 1.11- Konuk Bilim İnsanı Destekleme Programı (2221) (TÜBİTAK)
Programın amacı: Yurt dışındaki üniversitelerde ve/veya araştırma kuruluşlarında çalışmakta olan bilim insanlarının, üniversitelerimiz, kamu veya özel sektör kurum ve kuruluşlarımızda araştırmalara katılmak, teknolojik yenilikler getirmek, seminerler, konferanslar, dersler vermek üzere, davet edilmesi için destek vermek. Son başvuru tarihi: Başvurularda herhangi bir zaman kısıtlaması yoktur.

17 1.12- Yurt İçi Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Programı (2223) (TÜBİTAK)
Programın amacı: Yurt içinde düzenlenecek ulusal, uluslararası katılımlı etkinliklere destek vermek. Destek istenen bilimsel etkinliklere, yazım-basım ve etkinlik kalemlerinden kısmi destek talep edilebilir. (yaş sınırı var) Son başvuru tarihi: Başvurularda herhangi bir zaman kısıtlaması yoktur.

18 1.13- Yurt Dışı Bilimsel Etkinliklere Katılma Desteği Programı (2224) (TÜBİTAK)
Programın amacı: Yurt dışında uluslararası kongre ve konferanslara bildiri ile katılmak isteyen araştırmacılara destek vermek. Son başvuru tarihi: Başvurularda herhangi bir zaman kısıtlaması yoktur.

19 1.14- Bilimsel İşbirliğine Yönelik Etkinlikleri Destekleme Programı (2234) (TÜBİTAK)
Programın amacı: A: Bilimsel ve teknolojik işbirliği ağları ve platformları kurma girişimi toplantıları B:Uluslararası işbirliğinin geliştirilmesine yönelik yapılacak bilimsel işbirliği toplantıları, çalıştaylar ve benzeri etkinlikler C: Uluslararası ortak programlama girişimleri kapsamındaki etkinlikler ve kısa süreli araştırmacı değişimler Son başvuru tarihi: Başvurularda herhangi bir zaman kısıtlaması yoktur.

20 1.15- Proje Eğitimi Etkinliklerini Destekleme Programı (2237) (TÜBİTAK) (yeni)
Programın amacı: Türkiye’de yerleşik üniversiteler/araştırma kuruluşları tarafından belirli bir bilim alanında düzenlenen, yeterliliğini almış ve tezinin son aşamasında olan doktora öğrencilerine yada araştırmacılara yönelik teorik ve pratik uygulamaları içeren proje yazma eğitim programlarının uygulandığı etkinliktir. Bilimsel etkinlik süresi bir haftayı geçemez. Son başvuru tarihi: I.   Dönem: 13 Nisan 2012

21 1. 16- Öncelikli Alanlar Ar-ge Projeleri Destekleme
1.16- Öncelikli Alanlar Ar-ge Projeleri Destekleme Programı (1003) (TÜBİTAK) (yeni) Programın amacı: İlgili kurum ve kuruluşlarla belirlenecek öncelikli alanlarda; sonuç odaklı, izlenebilir hedefleri olan, ilgili bilim/teknoloji alanlarının dinamiklerini gözeten ve yurt içinde yapılan Ar-Ge projelerini desteklemek ve bu projeler arasında eşgüdüm sağlamak. Son başvuru tarihi:Sağlık alanı henüz ilan edilmedi Her çağrı konusu için çağrı takvimi TÜBİTAK tarafından belirlenir ve çağrı metni ile birlikte ilan edilir.

22 1.17- Uluslararası İşbirlikleri (TÜBİTAK)
Programın amacı: İşbirliği üç faaliyet alanını kapsamaktadır. a-İkili İşbirlikleri b-Çok Taraflı İşbirlikleri c-Avrupa Birliği ile İşbirliği Son başvuru tarihi: İlgili birim web sayfalarından bilgi edinilebilir. Daha fazla bilgi için: İkili ve Çoklu İlişkiler Müdürlüğü Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı  http://www.tubitak.gov.tr/home.do?sid=172

23 II- SAĞLIK BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE KAYNAKLARI
Programın İçeriği: Ar-Ge faaliyetleri kapsamında, döner sermaye kaynaklarından, mal-sarf malzemesi-ekipman vb. alımı (S.B. Strateji Geliştirme Başkanlığı) 2. Ar-Ge faaliyetleri kapsamında, döner sermaye kaynaklarından, hizmet satın alımı (S.B. Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü)

24 2.1- Döner Sermaye Kaynaklarından Ar-Ge Faaliyetleri Kapsamında Mal-Sarf Malzemesi-Ekipman vb. Alımı (S.B. Strateji Geliştirme Başkanlığı) Programın amacı: Finansmanı döner sermayeden karşılanmak üzere, araştırma ve geliştirme faaliyetleri için Sağlık Bakanlığı Merkez ve Taşra teşkilatına mal ve hizmet alımı yapılabilir. Sağlık Bakanlığı kurum ve kuruluşları ile bağlı kuruluşlarında; sağlık alanında verilecek kurs, eğitim, araştırma, yayın ve danışmanlık hizmetlerinden elde edilecek gelirler döner sermayeye gelir olarak kaydedilebilir. Döner sermaye kaynaklarından ödenmek üzere, eğitim, kongre, konferans ve sempozyum gibi organizasyonlara katılım sağlanabilir.

25 2.1- Döner Sermaye Kaynaklarından AR-GE Faaliyetleri Kapsamında Mal-Sarf Malzemesi-Ekipman vb. Alımı (S.B. Strateji Geliştirme Başkanlığı) Sağlık Bakanlığına bağlı döner sermaye işletmeleri, sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi…, eğitim, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesi..,.. amacıyla tahsil edilen tutarın yüzde 5'sini geçmemek üzere, Sağlık Bakanlığınca belirlenecek oran, Bakanlık Döner Sermaye Merkez Saymanlığı hesabına aktarılır. Döner Sermayeden merkeze aktarılan %5’lık payın asgari %50’si sağlık kurum ve kuruluşlarının kendi imkânlarıyla karşılayamadıkları ihtiyaçların giderilmesi, eğitim, araştırma ve geliştirme faaliyetlerini desteklemek için ayrılır. Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında, araştırma-geliştirme kapsamında yürütülen faaliyetler için döner sermaye bütçesinden kaynak kullanılabilmekte ve elde edilen sonuçlarla döner sermayeye kaynak yaratılabilmektedir. Son başvuru tarihi: Başvurularda herhangi bir zaman kısıtlaması yoktur.

26 2.2- Döner Sermaye Kaynaklarından Ar-Ge Faaliyetleri Kapsamında Hizmet Satın Alınması (S.B. SAGM)
Programın amacı: Sağlık Bakanlığı Merkez ve Taşra teşkilatı, finansmanını kendi bütçesinden (döner) karşılamak ve elde edilecek sonuçları diğer ilgili taraflarla paylaşmak kaydıyla, yapacağı araştırma ve geliştirme hizmet alımını (Ar-Ge Hizmet Alımı) Bakanlık Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü’nün uygun görüşü ile yapar. Ar-Ge projeleri kapsamında talep edilen Ar-Ge hizmet alımlarının bedeli, her bir hizmet bedeli ayrı hesaplanmak üzere, Üç Milyon Türk Lirası olarak belirlendi.

27 2.2- Döner Sermaye Kaynaklarından Ar-Ge Faaliyetleri Kapsamında Hizmet Satın Alınması (S.B. SAGM)
Programın kapsamı: Finansmanı kendileri tarafından karşılanmak ve Elde edilecek faydanın diğer ilgili taraflarla paylaşılmak üzere, Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı tarafından yapılacak her türlü “araştırma ve geliştirme hizmet alımlarını kapsamaktadır. Son başvuru tarihi: Başvurularda herhangi bir zaman kısıtlaması yoktur.

28 III- KALKINMA BAKANLIĞI (DPT) PROGRAMLARI
Üniversiteler ile kamu kurum ve kuruluşlarına; I.Büyük ölçekli araştırma altyapılarında II. Araştırmacı insangücü yetiştirilmesinde (üniversiteye yönelik) Destek verilmektedir.

29 3. I-Araştırma Altyapılarını Destekleme Programı (DPT, S. B
3.I-Araştırma Altyapılarını Destekleme Programı (DPT, S.B. Strateji Geliştirme Başkanlığı) Programın amacı: Ülkesel ve bölgesel öncelikleri, kamu ve özel sektörün ihtiyaçlarını göz önüne alarak, temel ve uygulamalı çok disiplinli araştırma faaliyetlerini yürütecek, nitelikli araştırmacıların bir arada çalışabilecekleri ortamı oluşturacak ve araştırma sonuçlarının etkin bir şekilde paylaşımını sağlayacak projeler desteklenmektedir. Program iki alt baslıkta yürütülmektedir. 1.Uzmanlık ve Mükemmeliyet Merkezleri 2.Merkezi Araştırma Laboratuarları

30 3.1.1.Uzmanlık ve Mükemmeliyet Merkezleri
Programın amacı: Ar-Ge altyapısında ve araştırmacı insan gücünde belli kapasiteye ulaşmış üniversite ve araştırma kurumlarında “uzmanlık ve mükemmeliyet Merkezleri’nin desteklenmesi hedeflenmektedir. Projede; Önerilen merkezin ülke için neden öncelikle gerekli olduğu, bu merkezin neden özellikle söz konusu kurumda kurulması gerektiği, söz konusu merkezin kurulması için hangi nedenlerle diğer destek mekanizmalarının uygun olmadığı hususlarının, somut analizlere dayalı olarak, ortaya konması gerekmektedir.

31 3.1.2.Merkezi Araştırma Laboratuarları
Programın amacı: Araştırma altyapısı eksik olan üniversite ve araştırma kurumlarında, ileri düzeydeki araştırma projelerinin yürütülmesini sağlayacak ve kurumdaki bütün araştırmacıların ihtiyaçlarını dikkate alacak büyük ölçekli “merkezi laboratuarlar” desteklenmektedir. Merkezi laboratuar projeleri, rektörlüklerin ya da kurum idarelerinin koordinasyonunda, kurumdaki tüm araştırmacıların ortak ihtiyaçlarından yola çıkılarak oluşturulmalıdır. Farklı araştırma grupları veya farklı bölümler tarafından ayrı ayrı sunulan projeler değerlendirmeye alınmamaktadır. Son başvuru tarihi: İlan, Kurum tarafından, yılda bir kez yapılmaktadır. 2012 Yılı Yatırım Programı kapsamında desteklenmeye ilişkin proje çağrı süresi 30 Nisan 2011 tarihinde kapanmıştır yılı için Proje Teklif Çağrısına çıkılmama kararı alınmıştır.

32 IV-AVRUPA BİRLİĞİ MALI KAYNAKLARI
Katılım Öncesi Malı Yardım Aracı (IPA) (AB Bakanlığı, S.B.DIABGM) TAIEX (Teknik Destek ve Bilgi Değişim Ofisi)(AB Bakanlığı,S.B.DIABGM) Hayat Boyu Öğrenme Leonardo da Vinci (LdV) Programı (Ulusal Ajans) 4. Hayat Boyu Öğrenme Hazırlık Ziyaretleri ve İrtibat Seminerleri (Ulusal Ajans)* 5. Hayat Boyu Öğrenme Grundtvig (Yetişkin Eğitimi) (Ulusal Ajans) 6. MATRA Programı (AB Bakanlığı, S.B.DIABGM) 7. AB Çerçeve Programları (TÜBİTAK)

33 4.1-Katılım Öncesi Malı Yardım Aracı (IPA) (AB Bakanlığı, S.B. DİABGM)
Programın amacı: AB müktesebatına uyum sağlamak. Beş bileşenden oluşmaktadır: Geçiş dönemi desteği ve kurumsal yapılanma, Sınır ötesi işbirliği, Bölgesel kalkınma, İnsan kaynaklarının geliştirilmesi, Kırsal kalkınma Katılım Öncesi AB Mali Yardımlar kapsamında, uygulanan projelerle, illerin AB mali Yardımından faydalanma imkânı olmaktadır. İllerin, AB mali yardımlarından faydalanması iki farklı şekilde gerçekleşmektedir. Pilot Uygulamalar: Kamu kurum ve kuruluşlarının geliştirdiği projelerin pilot uygulamalarının illerde gerçekleşmesiyle. Hibe Programları: Belediye, Valilik, İl Özel İdaresi, Sivil Toplum Kuruluşları, KOBİ’ler vb Kuruluşlar tarafından geliştirilen hibe projelerine doğrudan finansman sağlanmasıyla. Son başvuru tarihi: İlan, AB Bakanlığı tarafından yapılmaktadır.

34 4. 2-TAIEX (Teknik Destek ve Bilgi Değişim Ofisi) (AB Bakanlığı, S. B
4.2-TAIEX (Teknik Destek ve Bilgi Değişim Ofisi) (AB Bakanlığı, S.B. DİABGM) Programın amacı: AB Müktesebatının iç hukuka aktarılması, uygulanması, idari ve teknik alt yapının oluşturulması aşamalarında faydalanıcı ülkelere kısa süreli (uzman desteği, çalışma ziyaretleri, çalıştay), teknik destek sağlar. Taşra teşkilatı çalışmalarda katılımcı olarak yer alabilir. Son başvuru tarihi: Başvurularda herhangi bir zaman kısıtlaması yoktur.

35 4.3- AB Programı: Hayat Boyu Öğrenme Programı (Ulusal Ajans)
1- Sektörel Programlar Comenius Okul Eğitimi Erasmus Yüksek Öğretim & İleri Eğitim Leonardo da Vinci Mesleki Eğitim ve Öğretim Grundtvig Yetişkin Eğitimi 2- Ortak Konulu Program 4 Temel Faaliyet – Politika Geliştirme; Dil Öğretimi; Bilişim; Yaygınlaştırma 3- Jean Monnet Programı 3 Temel Faaliyet – Jean Monnet; Avrupalı Kurumlar; Avrupalı Topluluklar AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI 35

36 4.3- Hayat Boyu Öğrenme Leonardo da Vinci (LdV) Programı (Ulusal Ajans)
Programın amacı: Avrupa Birliği’ne üye ve aday ülkelerin, mesleki eğitime yönelik politika ve uygulamalarını desteklemek ve geliştirmektir. Faaliyet türleri: A- Hareketlilik (Mobility) B- Yenilik Transferi (Transfer of Innovation) C- Ortaklıklar (Partnerships)

37 A- Hareketlilik (Mobility) Projeleri
Programın amacı: Sorumlu kişilerin ve çalışanların; Mesleki bilgi ve becerilerinin artmasını Teknolojiyi kullanabilmelerini Yabancı dillerini geliştirmelerini Sosyal ve kültürel yönden gelişmelerini Sağlamak. Meslekî eğitim hibesi kullanılarak, belirli bir süre için, AB üye ülkelerinden birindeki kurum/kuruluşların ziyaret edilmesini sağlar. Bu program üç ana başlığa ayrılır.

38 A-Hareketlilik Projesi Hedef Grupları
IVT PLM VETPRO Temel mesleki eğitim alanlar İş hayatındaki kişiler, yeni mezunlar, işe yeni başlayanlar, iş arayanlar Mesleki eğitimden sorumlu kişiler

39 A- Hareketlilik (Mobility) Projeleri
1- Temel Mesleki Eğitim (IVT): Temel mesleki eğitim görmekte olan öğrenci ve çıraklar, meslek lisesi öğrencileri AB üyesi bir ülkede staj veya eğitim faaliyeti Süre: 2–39 hafta 2- İş Hayatındaki Kişiler (PLM): Çalışma hayatındaki kişiler, işsizler ve yeni mezunlar, işe yeni başlayanlar Süre: 2–26 hafta 3- Mesleki Eğitimden Sorumlu Kişiler (VETPRO): Mesleki eğitim ve öğretim uzmanları, mesleki eğitimden sorumlu kişiler AB üyesi bir ülkede çalışma ziyareti Süre: 1–6 hafta

40 A- Hareketlilik (Mobility) Projeleri
Kimler müracaat edebilir: Eğitimden sorumlu kişiler, insan kaynakları uzmanları, meslekî eğitim planlayıcıları ve yöneticileri, öğretmenler, meslekî rehberlik uzmanları. Proje sunacak kurumlar: Mesleki Eğitim Kurumları, Kamu Kurumları, Yerel Yönetimler, İşletmeler, KOBİ’ler, Meslek Örgütleri (Odalar, Borsalar), Sivil Toplum Kuruluşları (Sendikalar, Vakıflar, Dernekler) Son Başvuru tarihi: Şubat (Yeni dönem başvurusu, muhtemelen, Şubat 2013)

41 B-Yenilik Transferi (Transfer of Innovation) Projeleri
Programın amacı: AB ortaklığı yoluyla, iyi uygulamaların ülkeler arasında yaygınlaştırılması, farklı içeriklerde geliştirilmiş yeni ürün, araç, yöntem ve uygulamaların ulusal ihtiyaçlara uyarlanması. Temel amaç; hedef kitle ya da sektöre, yenilikçi eğitim araçlarını ve imkanlarını kazandırmaktır. Başvurular kurumsal düzeyde yapılmaktadır. Son Başvuru tarihi: Şubat (Yeni dönem başvurusu, muhtemelen, Şubat 2013)

42 C- Ortaklıklar (Partnerships) Projeleri
Programın amacı: Mesleki eğitim alanında faaliyet gösteren kurumlar arasında gerçekleştirilecek işbirliğini teşvik etmek. Yenilik geliştirme ve iyi uygulama odaklı eğitim sistemlerini amaçlayan çok ortaklı projeler desteklenmektedir. Destekler üç baslık atında yürütülmektedir: *Yenilik Geliştirme *Ağ Geliştirme *Destek Faaliyetleri Son Başvuru tarihi: Şubat (Yeni dönem başvurusu, muhtemelen, Şubat 2013)

43 Leonardo da Vinci Bütçe Dağılımı
AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI 43

44 4.4- Hayat Boyu Öğrenme Hazırlık Ziyaretleri ve İrtibat Seminerleri (Ulusal Ajans)
Programın Amacı: LdV Programı kapsamında sunulması muhtemel potansiyel fikir ve projelere (Hareketlilik, Ortaklık ve Yenilik Transferi ile Komisyon merkezli faaliyet alanı olan Yenilik Geliştirme Projeleri) ortak bulmak, proje çalışmalarına ön hazırlık yapmak amacıyla kurum ve kuruluşlara, proje ortaklarını daha yakından tanımaları, çalışma planı hazırlamaları ve başvuru formu ile diğer ilgili ve gerekli dokümanları birlikte doldurmaları gibi hazırlık ve planlama faaliyetleri için verilen bir destektir.

45 4.4- Hayat Boyu Öğrenme Hazırlık Ziyaretleri ve İrtibat Seminerleri (Ulusal Ajans)
Hazırlık Ziyareti: Hazırlık ziyaretinden yararlanmak isteyen kurum ve kuruluşlar, bu ziyaret kapsamında yurtdışına göndermek için hibe talep edecekleri kişileri seçerek, yurtdışındaki ortaklarından edinecekleri davet mektupları ile birlikte müracaat ederek hibe desteği alabilir. İrtibat seminerleri: Belirli tarihlerde “Program ülkesi Ulusal Ajanslar” tarafından düzenlenen toplantılar; ortaklık kurması muhtemel çeşitli kurumları temsil eden kişileri bir araya getirmeyi amaçlayan, Ajans tarafından yapılan duyurulara istinaden yapılan müracaatlar doğrultusunda, önceden belirlenen kotaya göre katılımcılara, Merkez tarafından, ortak bulma semineridir.

46 4.4- Hayat Boyu Öğrenme Hazırlık Ziyaretleri ve İrtibat Seminerleri (Ulusal Ajans)
2012 Yılı LdV Hazırlık Ziyaret Başvuruları  1.Dönem ( ve sonrasında gerçekleşecek ziyaretler için) 1 Nisan 2012 2.Dönem ( ve sonrasında gerçekleşecek ziyaretler için) 1Temmuz 2012 3.Dönem ( ve sonrasında gerçekleşecek ziyaretler için) 1 Eylül 2012 4.Dönem ( ve sonrasında gerçekleşecek ziyaretler için) 1 Kasım 2012

47 4.5- Hayat Boyu Öğrenme Grundtvig (Yetişkin Eğitimi) (Ulusal Ajans)
Programın Amacı: Avrupa Birliği’ne üye ve aday ülkelerin yetişkin eğitimine yönelik politika ve uygulamalarını desteklemek ve geliştirmektir. Grundtvıg Öğrenme Ortaklıkları Grundtvıg Gönüllü Projeleri Grundtvıg Çalışma Grupları Grundtvıg Hizmetiçi Eğitim Faaliyeti Grundtvıg Ziyaret ve Değişimleri Faaliyeti Grundtvıg Asistanlığı Grundtvıg Hazırlık Ziyaretleri Başvuru sahiplerinin, yetişkin eğitimiyle bağlantısının olması gerekir. Son Başvuru tarihi: Her alt gruba göre farklılık göstermektedir

48 4.6- MATRA Programı (AB Bakanlığı, S.B.DIABGM) (not: Kapalı)
Programın amacı: AB müktesebatının veya katılım amaçlı politikaların uygulanmasına, Hollanda ile Türk kamu kurum/kuruluşları arasında sürdürülebilir bir işbirliği kurulmasına yardımcı olmaktır. Program iki bileşen içermektedir. “Avrupa İşbirliği için MATRA” “İyi Yönetişim için MATRA”

49 4.6- MATRA Programı (AB Bakanlığı, S.B.DİABGM)
Avrupa İşbirliği için MATRA’nın alt-bileşeni olan “MATRA Katılım Öncesi Projeler Programı” kapsamında; birincil ve ikincil mevzuatın uyumu, kamu idari reformu, eğitim, adalet ve içişleri, sağlık, çevre, bayındırlık, sosyal politika ve çalışma şartları alanları desteklenmektedir. Son Başvuru tarihi: İlan, AB Bakanlığı tarafından yapılmaktadır. Program kapalı

50 4.7- AB Çerçeve Programları (7.ÇP) (TÜBİTAK)
Programın amacı: Ülkelerin ulusal bilim ve teknoloji politika ve uygulamalarının birbirine yakınlaştırılması, Avrupa’nın bilim ve teknoloji temelinin güçlendirilmesi, ekonomik ve sosyal uyumun desteklenmesi, küresel düzeyde endüstriyel rekabetin desteklenmesi, üniversite-sanayi işbirliğinin teşvik edilmesi amacıyla, AB üye ülkeleri ve aday ülkeleri arasındaki işbirliğinin teşvik edilmesi. Süre : 2007–2013 Bütçe : 53,2 Milyar € (EURATOM ve JRC dâhil)

51 4.7- AB Çerçeve Programları (7.ÇP) (TÜBİTAK)
10 Tematik Alan Sağlık 6,0 milyar € Gıda, Tarım ve Biyoteknoloji 1,9 milyar € Bilgi ve İletişim Teknolojileri 9,1 milyar € Nanoteknoloji 3,5 milyar € Enerji 2,3 milyar € Çevre (İklim Değişikliği dahil) 1,9 milyar € Taşımacılık (Havacılık dahil) 4,1 milyar € Sosyo-ekonomik ve Beşeri Bilimler 0,6 milyar € Uzay 1,4 milyar € Güvenlik 1,3 milyar € Tematik Alan-SAĞLIK Amaç: Avrupa’da sağlık koşullarının iyileştirilmesi; Sağlığa ilişkin yeni endüstriler geliştirilmesi; Yaşlı sağlığını da içeren yeni teknoloji ve metotlar üretilmesi; Etkin ve sürdürülebilir bir sağlık sistemi oluşturulması.

52 4.7- AB Çerçeve Programları (7.ÇP) (TÜBİTAK)
Sağlık- Ana Konu Başlıkları Biyoteknoloji ve insan sağlığı için jenerik araçlar İnsan sağlığı için, temel çalışmaların klinik uygulamalara yansıtılması Sağlık hizmetlerinin halka ulaştırılmasının optimizasyonu d. Diğer “Yatay Konular” Sağlık hizmetlerinin ekonomik değerlendirilmesi Sağlık Politikaları Yaşlı Sağlığı Çocuk Sağlığı

53 4.7- AB Çerçeve Programları (7.ÇP) (TÜBİTAK)
Sağlık Alanı 2012 Yılı çağrıları 20 Temmuz 2011 tarihinde açılmış ve kapanmıştır Çağrıda; aktif ve sağlıklı yaşlanma, nadir hastalıklar, organ nakli, kök hücre terapileri, sistem biyolojisi, transplantasyon  ve yapay  organlar için medikal teknolojiler, bulaşıcı hastalıkların tanısı, duyusal bozukluklar ve sağlık hizmetleri gibi birçok farklı konuda, ortaklı Ar-Ge projeleri ile koordinasyon ve destek eylemi projeleri desteklenmiştir. Son Başvuru Tarihi: Teklif çağrıları, her yıl TÜBİTAK tarafından ilan edilmektedir. Sağlık 2013 taslak çalışma programı yayınlanmıştır. Sağlık Alanı 2013 yılı çağrısının Temmuz ayında açılması beklenmektedir.

54 4.7- AB Çerçeve Programları (7.ÇP) (TÜBİTAK)
AB Çerçeve Programı Kapsamında Diğer Kaynaklar: Fikirler Özel Programı (7,4 Milyar Euro), PEOPLE-MARIE CURIE Burs ve Destek Programları (4,7 Milyar Euro), Kapasiteler Özel Programı (4,2 Milyar Euro), EURATOM Çerçeve Programı AB Ortak Araştırma Merkezleri (Joint Research Centers-JRC) ERA-NET Projeleri Destekleme Programı COST (Bilim ve Teknolojide Avrupa İşbirliği -European Cooperation in Science and Technology) AB Programları bu kapsamda yer almakta olup, Türkiye adına TÜBİTAK tarafından takip edilmektedir.

55 5- ANKARA KALKINMA AJANSI MALI DESTEKLERİ
Ankara Kalkınma Ajansı tarafından sağlanan destekler; “teknik destek” ve “mali destek” olarak ikiye ayrılır. 5.1-TEKNİK DESTEK Programın amacı: Eğitim verme, program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama, geçici uzman personel görevlendirme, danışmanlık sağlama, lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma gibi kurumsal nitelikli ve kapasite geliştirici faaliyetleri desteklemek. Ajans, aynı proje veya faaliyet için, mali destek veya teknik destekten sadece birini sağlayabilir. Ancak, girişimcilik ve yenilikçilik altyapısını geliştirme amaçlı güdümlü projeler için bu hüküm uygulanmaz.

56 5- ANKARA KALKINMA AJANSI MALI DESTEKLERİ
Programın amacı: Özel işletmelerin, sivil toplum kuruluşlarının, kamu kurum ve kuruluşlarının, üniversitelerin, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarının, yerel yönetimlerin ve bunların birliklerinin, kooperatiflerin ve bunların birlikleri ile diğer gerçek ve tüzel kişilerin projelerine mali destek sağlamak. Mali Destekler; Faiz Desteği, Faizsiz Kredi Desteği, Doğrudan Finansman Desteği (kamu kurumlarının kullandığı), Olarak verilmektedir.

57 5- ANKARA KALKINMA AJANSI MALI DESTEKLERİ
5.2- MALİ DESTEK: Doğrudan Finansman Desteği Çeşitli proje ve faaliyetlere, proje teklif çağrısı yöntemiyle kullandırılan karşılıksız destektir. İstisnai olarak, proje teklif çağrısı yapmaksızın “Doğrudan Faaliyet Desteği” ve “Güdümlü Proje Desteği” şeklinde de destek sağlanabilmektedir. Doğrudan Finansman Desteği üç bileşenden oluşur: Proje Teklif Çağrısı Yöntemi Güdümlü Proje Desteği Doğrudan Faaliyet Desteği

58 5- ANKARA KALKINMA AJANSI MALI DESTEKLERİ
5.2- MALİ DESTEK:Doğrudan Finansman Desteği Ulusal plan ve programlar çerçevesinde, bölgesel gelişme planları ve programların uygulama kapasitesini geliştirmeye ve yerel ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlamaya yönelik stratejik araştırma, planlama ve fizibilite çalışmalarına mali destek sağlamak. Yatırım bileşeni olmayan faaliyetler desteklenmektedir. Azami süre üç aydır. Destekten yerel yönetimler, üniversiteler, diğer kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ile birlikler ve kooperatifler yararlanabilir. Ayrıca, Ajans’tan talep edilen destek, proje teklifinin toplam uygun maliyetinin % 25’inden az ve % 100’ünden fazla olamaz. Ankara Kalkınma Ajansı’nın 2012 Yılı “Doğrudan Faaliyet Desteği” ve “Teknik Destek” Programları açılmıştır.

59 5.1-2012 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği (DFD) Programı
Programın özel amacı: Ankara’nın kalkınmasını ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasını hedefleyen çalışmaları, kritik öneme sahip araştırma ve planlama çalışmalarının yanı sıra bölgenin yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesini geliştirmeye yönelik faaliyetleri desteklemektir. Destek miktarı: Asgari TL ile azami TL. Proje süresi: 3 ay. Kimler Başvurabilir: Ankara’da faaliyet gösteren; Kamu kurum ve kuruluşları, Yerel yönetimler, Üniversiteler, Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları, Sivil toplum kuruluşları, birlikler ve kooperatifler Organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi siteleri, endüstri bölgeleri, İş geliştirme merkezleri, Teknoparklar, teknoloji geliştirme bölgeleri ile bunların kurdukları veya ortağı oldukları işletmeler.

60 5.1-2012 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği (DFD) Programı
2012 Yılı DFD Konuları: Bölgenin Ar-Ge ve yenilikçilik potansiyelinin geliştirilmesine yönelik araştırma faaliyetleri Eğitim kurumları ile işletmeler arası yeni işbirliği modellerinin geliştirilerek beşeri kaynakların ve kurumsal kapasitenin artırılmasına yönelik araştırma ve fizibilite çalışmaları Bölgede sağlık, kongre, kırsal ve kentsel turizmin geliştirilmesine yönelik araştırma ve fizibilite çalışmaları İlçelerde entegre atık yönetim sistemlerinin geliştirilmesi fizibilite çalışmaları Bölgedeki afet risklerinin araştırılması ve bunların önlenmesi ve zararlarının azaltılması üzerine araştırma ve fizibilite çalışmalarının yapılması Bölgede eğitim, bilişim, sağlık, gibi hizmet sektörlerinde uzmanlaşma analizinin yapılması ve insan sermayesinin profilinin çıkartılması

61 5.1-2012 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği (DFD) Programı
2012 Yılı DFD Programının öncelikleri:  1. Bölgenin ekonomik kalkınmasına katkı sağlamak üzere; Yatırım ve istihdamın çeşitlendirilmesi, İş gücü arz ve talebi, Girişimcilik, rekabetçilik ve yenilikçilik Konularında mevcut durum tespiti, analiz, fizibilite ve benzeri çalışmalar 2. Bölgenin çevresel kalkınmasına\çevresel sürdürülebilirliğine katkı sağlamak üzere; Atık yönetimi, Afet yönetimi konularında mevcut durum veya sorun tespiti, teknik veya mekânsal analiz, fizibilite ve benzeri çalışmalar

62 5.1-2012 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği (DFD) Programı
Son Başvuru Tarihi: Başvuru sahipleri, tarihinden itibaren Ajansa proje başvurusunda bulunabilecektir. Belirli bir son başvuru tarihi bulunmamakta olup, başarılı bulunan projelere sağlanacak mali desteğin program bütçesi olan TL’ye ulaşması durumunda başvurular sonlandırılacaktır. Özel Düzenleme: Bir başvuru sahibi aynı faaliyet yılı içerisinde DFD programı kapsamında, en fazla 1 (bir) projesi için destek alabilir. Bir tanesi Başvuru Sahibi, ikisi Proje Ortağı olarak en fazla üç ayrı projede yer alabilirler.

63 5.2- 2012 Yılı Teknik Destek (TD) Programı
Programın özel amacı: Kurum/kuruluşların; eğitim verme, program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama, geçici uzman personel görevlendirme, danışmanlık sağlama, lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma gibi kurumsal nitelikli ve kapasite geliştirici ihtiyaçlarının karşılanması hedeflenmektedir.  Toplam bütçe: TL Destek miktarı: TL Proje süresi: 1 ay. Kimler Başvurabilir: Ankara’da faaliyet gösteren; Kamu kurum ve kuruluşları, Yerel yönetimler, Üniversiteler, Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları, Sivil toplum kuruluşları, birlikler ve kooperatifler Organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi siteleri, endüstri bölgeleri, İş geliştirme merkezleri, Teknoparklar, teknoloji geliştirme bölgeleri ile bunların kurdukları veya ortağı oldukları işletmeler.

64 5.2- 2012 Yılı Teknik Destek (TD) Programı
2012 Yılı TD Konuları: Eğitim, Program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama, Geçici uzman personel görevlendirme, Danışmanlık sağlama, Lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma gibi kurumsal nitelikli ve kapasite geliştirici faaliyetler 2012 Yılı Başvuru Konular:  Yerel yönetimlerin, faaliyet gösterdikleri bölgelerde geliştirilebilecek ekonomik faaliyetlerin araştırılması ve stratejilerin belirlenmesi  Kurumsallaşma ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesi Proje hazırlama ve yönetimi kapasitesinin geliştirilmesi Kurumlar arası işbirliği ağları oluşturulması Üretim, ticarileşme ve pazarlama kapasitesinin geliştirilmesi Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım alımlarının gerçekleştirilmesi ve artırılması Dış ticaret, uluslararası pazarlama/tanıtım, rekabet ve markalaşma kapasitesinin geliştirilmesi

65 5.2- 2012 Yılı Teknik Destek (TD) Programı
Son Başvuru Tarihi: Başvuru Dönemleri: I. Dönem : Bitiş Tarihi: 30 Nisan II. Dönem : 2 Mayıs - 29 Haziran III. Dönem: 2 Temmuz - 31 Ağustos IV. Dönem: 3 Eylül - 31 Ekim V. Dönem : 2 Kasım- 7 Aralık Özel Düzenleme: Başvuru sahibi ve varsa ortağına bir dönem içerisinde en fazla bir kez, yıl içerisinde ise en fazla iki kez Teknik Destek sağlanabilir.

66 TEŞEKKÜRLER /1626 SB-SAGM


"T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI PROJELERE YÖNELİK FİNANSAL KAYNAKLAR" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları