Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SEM İ NER İ M İ ZE HOŞ GELD İ N İ Z! (2 Saat). Bu SEM İ NERde toplumda var olan sosyal ve kültürel problemler aile sorunları, çalışma hayatındaki sorunlar.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SEM İ NER İ M İ ZE HOŞ GELD İ N İ Z! (2 Saat). Bu SEM İ NERde toplumda var olan sosyal ve kültürel problemler aile sorunları, çalışma hayatındaki sorunlar."— Sunum transkripti:

1 SEM İ NER İ M İ ZE HOŞ GELD İ N İ Z! (2 Saat)

2 Bu SEM İ NERde toplumda var olan sosyal ve kültürel problemler aile sorunları, çalışma hayatındaki sorunlar ve çözüm yolları ile ilgili hususlar anlatılacaktır. Ayrıca yaşanan hayatta karşılaşılan bazı ola ğ anüstü durumlar karşısında neler yapılabilece ğ i, içinde bulunulan durumu, olayı do ğ ru de ğ erlendirmenin ve problemlere çözüm üretebilmenin ilkeleri ile din görevlilerine olan güven duygusunun ola ğ an üstü durumlarda toplumu bilgilendirme ve teskin etmedeki rolü üzerinde durulacak, konu ile ilgili örnek vaazlar incelenecektir.

3 1.Toplumsal sorunlarla ilgili vaaz ve hitabet 2. Tabii afetlerde vaaz ve hitabet 3. Mahalli problemlerle ilgili vaaz ve hitabet 4. Önemli gün ve gecelerde vaaz ve hitabet

4 KAYNAKLAR 1. De ğ işen Dünyada Kadın, Dr. Hafsa Fidan, Diyanet vakfı yayınları. 2. Din Şurası IV. Diyanet işleri başkanlı ğ ı yayınları Ank. 2009 3. Aile İ lmihali, Prof. Dr. Hamdi Döndüren. 4. Vaizelerin Cemaat, Vaaz Materyali, Kişisel Donanım ve Kadın Sorunları Açısından Karşılaştıkları Problemleri, Kadriye Avcı, I. Din Hizmetleri Sempozyumu (3-4 Kasım 2007), 2008 5. Milli Mücadelede Din Adamları I-II, Prof. Dr. Ali Sarıkoyuncu. 6. Ola ğ anüstü hallerde din hizmetleri [Ola ğ anüstü Hallerde Din Hizmetleri Paneli (2006 : Sakarya)]. -- Ankara: Diyanet İ şleri Başkanlı ğ ı, 2008.(Diyanet İ şleri Başkanlı ğ ı yayınları ; 732. İ lmi eserler ; 123) 7. Ola ğ anüstü Hallerde ve Kriz Anlarında Verilecek Dini Hizmetlerin Psiko-Sosyal Temelleri, Cengil, Muammer, I. Din Hizmetleri Sempozyumu (3-4 Kasım 2007), 2008, cilt: I, s. 606-619

5 SEM İ NER İ M İ ZE KATILIMINIZDAN DOLAYI TEŞEKKÜR EDER İ Z!!! HAZIRLAYAN VE SUNAN Mevlana TAŞKAYA ULUDERE İ LÇE VA İ Z İ


"SEM İ NER İ M İ ZE HOŞ GELD İ N İ Z! (2 Saat). Bu SEM İ NERde toplumda var olan sosyal ve kültürel problemler aile sorunları, çalışma hayatındaki sorunlar." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları