Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Farklı kalite süreçlerinin buluşması: Mühendislik akreditasyonu ve Bologna Süreci Prof. Dr. Lerzan Özkale Bologna Uzmanı, İTÜ 22 Ocak 2010 Mustafa Kemal.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Farklı kalite süreçlerinin buluşması: Mühendislik akreditasyonu ve Bologna Süreci Prof. Dr. Lerzan Özkale Bologna Uzmanı, İTÜ 22 Ocak 2010 Mustafa Kemal."— Sunum transkripti:

1 Farklı kalite süreçlerinin buluşması: Mühendislik akreditasyonu ve Bologna Süreci Prof. Dr. Lerzan Özkale Bologna Uzmanı, İTÜ 22 Ocak 2010 Mustafa Kemal Üniversitesi, Hatay

2 Plan Akreditasyona doğru: Sürekli Kalite İyileştirme Bologna Sürecinde yeterliliklerden öğrenme çıktılarına Akreditasyon için yapılanların Bologna Süreci’ne yönelik kullanımı

3 Akreditasyona doğru: Sürekli Kalite İyileştirme

4 Sistematik Süreçler Geliştir Misyon Performans Ölçütleri Ölçme: Veri Toplama, Kanıtların Analizi Değerlendirme: Kanıtların Yorumlanması Sürekli Kalite İyileştirme Paydaşlar Program Çıktıları © 2003 Gloria Rogers - Rose-Hulman Institute of Technology Eğitsel Hedefler Ölçme/ Değerlendirme Eğitsel Uygulamalar/Stratejiler Sürekli Kalite Geliştirme için Geri Besleme

5 Performans Ölçütleri Ölçme: Veri Toplama, Kanıtların Analizi Değerlendirme: Kanıtların Yorumlanması Paydaşlar Program Çıktıları © 2003 Gloria Rogers - Rose-Hulman Institute of Technology Eğitsel Hedefler Ölçme/ Değerlendirme Eğitsel Uygulamalar/Stratejiler Sürekli Kalite Geliştirme için Geri Besleme Misyon Sürekli Kalite İyileştirme Ölçme planlaması kurumun misyon tanımı ile başlar. Kurumun misyonu hizmet verilen toplulukları, kurumsal amaçları ve kurumu tanımlayan diğer özellikleri tanımlar.

6 Sürekli Kalite Geliştirme için Geri Besleme Performans Ölçütleri Ölçme: Veri Toplama, Kanıtların Analizi Değerlendirme: Kanıtların Yorumlanması Paydaşlar Program Çıktıları © 2003 Gloria Rogers - Rose-Hulman Institute of Technology Ölçme/ Değerlendirme Eğitsel Uygulamalar/Stratejiler Misyon Eğitsel Hedefler Eğitsel hedefler mezunların mezuniyetten bir kaç (genellikle 3-5) yıl sonra neler yapabildiklerini tanımlayan ifadelerdir. Bu hedefler programın ve kurumun misyonu ile tutarlı olmalıdır. Sürekli Kalite İyileştirme

7 Performans Ölçütleri Ölçme: Veri Toplama, Kanıtların Analizi Değerlendirme: Kanıtların Yorumlanması Paydaşlar Program Çıktıları © 2003 Gloria Rogers - Rose-Hulman Institute of Technology Eğitsel Uygulamalar/Stratejiler Sürekli Kalite Geliştirme için Geri Besleme Misyon Eğitsel Hedefler Ölçme/ Değerlendirme Sürekli Kalite İyileştirme Eğitsel hedeflerin periyodik olarak ölçülmesi ve değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu genelde mezunlar, işverenler ve danışma kurulu üzerinden ölçülür. Bu hedefler paydaşların ihtiyaçları ile ilişkilerinin sürekliliğini belirlemek üzere sistematik bir temelde değerlendirilmelidir. Bu değerlendirme her 3-5 yılda bir yapılmalıdır.

8 Sürekli Kalite Geliştirme için Geri Besleme Performans Ölçütleri Ölçme: Veri Toplama, Kanıtların Analizi Değerlendirme: Kanıtların Yorumlanması Paydaşlar © 2003 Gloria Rogers - Rose-Hulman Institute of Technology Eğitsel Uygulamalar/Stratejiler Misyon Eğitsel Hedefler Ölçme/ Değerlendirme Program Çıktıları Sürekli Kalite İyileştirme Program çıktıları öğrencilerin mezuniyet sırasında neler bildiklerini ve/veya yapabildiklerini tanımlayan ifadelerdir. Eğer öğrenciler bu çıktıları başarıyor iseler, mezuniyet sonrasında eğitsel hedefleri de başarabilecekleri beklenir.

9 Sürekli Kalite Geliştirme için Geri Besleme Ölçme: Veri Toplama, Kanıtların Analizi Değerlendirme: Kanıtların Yorumlanması Paydaşlar © 2003 Gloria Rogers - Rose-Hulman Institute of Technology Eğitsel Uygulamalar/Stratejiler Misyon Eğitsel Hedefler Ölçme/ Değerlendirme Program Çıktıları Performans Ölçütleri Sürekli Kalite İyileştirme Performans ölçütleri program çıktılarını tanımlayan ifadelerdir. Bu ölçütler, çıktılar ile ilişkili yetkinlikleri gösteren ve öğrencilerin mezuniyet sırasında sahip olmaları gereken bilgi, beceri ve davranışları temsil eden üst düzey indikatörlerdir.

10 Eğitsel Uygulamalar/Stratejiler Ölçme: Veri Toplama, Kanıtların Analizi Değerlendirme: Kanıtların Yorumlanması Paydaşlar © 2003 Gloria Rogers - Rose-Hulman Institute of Technology Sürekli Kalite Geliştirme için Geri Besleme Misyon Eğitsel Hedefler Ölçme/ Değerlendirme Öğrenme Çıktıları Performans Ölçütleri Sürekli Kalite İyileştirme Eğitsel uygulamalar ile stratejiler arasındaki ilişkileri/uygunluğu anlamak, etkin ve doğru ölçme uygulamalarını destekler. Bu iş ancak, eğitsel stratejilerin (ders planı ile ilgili olanlar da dahil) öğrenme çıktıları ile ilişkilendirilmesi ile sağlanabilir.

11 Eğitsel Uygulamalar/Stratejiler Değerlendirme: Kanıtların Yorumlanması Paydaşlar © 2003 Gloria Rogers - Rose-Hulman Institute of Technology Sürekli Kalite Geliştirme için Geri Besleme Misyon Eğitsel Hedefler Ölçme/ Değerlendirme Öğrenme Çıktıları Performans Ölçütleri Ölçme: Veri Toplama, Kanıtların Analizi Veri toplama ve analizi için, ölçülen soru, sahip olunan kaynaklar, bulguların kullanılabilirliği ve geçerliliği ile tutarlı stratejiler geliştirilmelidir. Sürekli Kalite İyileştirme

12 Eğitsel Uygulamalar/Stratejiler Paydaşlar © 2003 Gloria Rogers - Rose-Hulman Institute of Technology Sürekli Kalite Geliştirme için Geri Besleme Misyon Eğitsel Hedefler Ölçme/ Değerlendirme Öğrenme Çıktıları Performans Ölçütleri Ölçme: Veri Toplama, Kanıtların Analizi Değerlendirme: Kanıtların Yorumlanması Sürekli Kalite İyileştirme Değerlendirme, ölçme sonuçlarının anlamını belirleme sürecidir. Bu süreç programın etkinliği ile ilgili olan ölçme sonuçlarının işaret ettiklerini ve geliştirme önerilerini kapsar. Değerlendirme, geliştirme stratejilerini uygulayabilecek kişileri dahil etmelidir.

13 Eğitsel Uygulamalar/Stratejiler Paydaşlar © 2003 Gloria Rogers - Rose-Hulman Institute of Technology Misyon Eğitsel Hedefler Ölçme/ Değerlendirme Program Çıktıları Performans Ölçütleri Ölçme: Veri Toplama, Kanıtların Analizi Değerlendirme: Kanıtların Yorumlanması Sürekli Kalite Geliştirme için Geri Besleme Geri besleme süreci sistematik bir kalite güvence sistemi kurmak ve sürdürmek için çok önemlidir. Başarıyla uygulandığında, kalite güvence sürecinin bütün elemanları birbiri ile etkileşim içindedir. Sürekli Kalite İyileştirme

14 Bologna Süreci: yeterliliklerden öğrenme çıktılarına

15 15 Ders Öğrenme Çıktıları Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi Alana Özgü Yeterlilikler Program Çıktıları

16 Sürekli kalite iyileştirme Bologna’nın hizmetinde

17 İTÜ MÜHENDİSLİK LİSANS PROGRAMLARI İÇİN İÇ DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ (ADEK) 1.Çizelge 1.İTÜ Mühendislik Lisans Programları Çıktıları i.Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik sorunlarını modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi. ii.Karmaşık mühendislik sorunlarını saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. iii.Karmaşık bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve siyasi sorunlar gibi gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. iv.Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. v.Mühendislik sorunlarının incelenmesi için deney/araştırma tasarlama, deney/araştırma yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. vi.Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi ve özgüven. vii.Türkçe ve İngilizce sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi. viii.Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme, kendini sürekli yenileme ve eleştirel düşünme becerisi. ix.Mesleki ve etik sorumluluk bilinci. x.Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalık. xi.Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; kamu ve toplum yararı bilinci; mühendislik çözümlerinin hukuksal ve kültürel sonuçları konusunda farkındalık.

18 İTÜ Mimarlık Lisans Programı Çıktıları 1 Konuşma ve yazma becerileri; Türkçe ve İngilizce etkin okuma, yazma, dinleme ve konuşabilme. 2. 2. Eleştirel düşünme becerisi: Açık ve net soru geliştirme, soyut düşünceleri düşünceyi ifade için kullanma, karşıt görüşleri değerlendirebilme, iyi sorgulanmış sonuçlara ulaşabilme ve bunları benzer ölçüt ve standartlarla test edebilme. 3.3. Grafik anlatım becerisi; uygun sunumlar yapmak için el çizimleri ve bilgisayar teknolojilerinin de kullanıldığı çeşitli tekniklerle programlama ve tasarım sürecinin her aşamasını biçimsel olarak ifade edebilme. 4.4. Araştırma becerisi: Mimari süreçlerde ilgili bilgileri elde etme, değerlendirme, kayıt etme ve uygulama. 5.5. Biçimsel kompozisyon sistemleri: İki ve üç boyutlu tasarım, mimari kompozisyon ve kentsel tasarımda görsel algı ve düzenleme sistemlerinin oluşum, gelişim ve uygulamalarını anlama. 6.6. Tasarım becerileri: Temel mimari ilkelerini bina, iç mekân ve yerleşim tasarımı düzeyinde uygulayabilme. 7.7. Takım çalışması becerileri: Bireysel yetenekleri arttırıcı farklı rolleri teşhis etme ve üstlenme yolu ile tasarım ekibinin bir üyesi olarak ve diğer ortamlarda başarı ile birlikte çalışma. 8.8. Batı mimarlığı: Mimarlık, peyzaj ve kentsel tasarımda batı mimarlığının kuralları ile bunları şekillendiren ve sürdüren iklimsel, teknolojik, sosyo-ekonomik ve diğer kültürel faktörleri anlama. 9.9. Batı dışı mimarlık: Batı mimarlığı dışında kalan mimarlık, peyzaj ve kentsel tasarımda batı mimarlığının kuralları ile bunları şekillendiren ve sürdüren iklimsel, teknolojik, sosyo-ekonomik ve diğer kültürel faktörleri anlama. 10.10. Ulusal ve bölgesel mimarlık: Yöresel mimarlık da dâhil olmak üzere ulusal ve bölgesel mimarlık, peyzaj ve kentsel tasarımda ulusal gelenekler ve tarihi mirasın etkilerini anlama. 11.11. Tarihi çevre koruma ve restorasyon: Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanma; tarihi anıtları ve yapıları belgelemek ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel teknikleri anlama. 12.12. Örneklerden yararlanma becerisi: Mimari ve kentsel tasarım projelerinin oluşturulması ve geliştirilmesinde programa yönelik ve biçimsel olarak uygun örnekleri ortaya çıkarabilme. 13.13. İnsan davranışları: Fiziksel çevre ile insan arasındaki etkileşimi anlama. 14.14. Kültürel farklılıklar: Farklı kültürleri karakterize eden gereksinim istek, davranış kalıpları, sosyal ve mekansal örüntülerin farklılığını anlama. 15.15. Erişilebilirlik: Değişik fiziksel engellilerin yaşamasına uygun bina ve yerleşme tasarımı becerisi. 16.16. Sürdürülebilir tasarım: Sürdürülebilirliğin mimari ve kentsel tasarım kararlarında doğal ve kültürel açıdan önemli bina ve alanları da kapsayan yapay kaynakların korunması ve sağlıklı bina ve yerleşimlerin oluşturulmasını anlama. 17.17. İhtiyaç programı hazırlama: Kapsamlı programı olan bir mimari projenin müşteri ve kullanıcı ihtiyaçlarına, uygun emsallere, mekan ve ekipman ihtiyaçlarına, saha koşullarına, ilgili yasa ve standartlara tasarım kriterlerine göre değerlendirilerek mimari ihtiyaç programının hazırlanma becerisi. 18.18. Arazi koşulları: Arazilerin doğal ve yapay özelliklerinin dikkate alınarak yerleşme ve bina tasarımının sağlanması becerisi. 19.19. Taşıyıcı sistemler: Düşey ve yanal kuvvetlerle ayakta duran strüktürlerin davranış ilkeleri ile çağdaş taşıyıcı sistemlerin gelişim ve uygulamalarını anlama. 20.20. Çevresel sistemler: Çevresel sistemlerin tasarımında aydınlatma, akustik, iklimlendirme ve enerji kullanımı konularının temel ilkelerini anlama. 21.21. Yaşam güvenliği: Acil kaçış konusuna vurgu yaparak yaşam güvenliği sistemlerinin temel ilkelerini anlama. 22.22. Bina kabuğu sistemleri: Bina kabuğu malzemeleri ve sistemleri tasarımının temel ilkelerini ve doğru uygulama şekillerini anlama. 23.23. Bina servis sistemleri: Tesisat, elektrik, düşey sirkülasyon, iletişim, güvenlik ve yangın koruma sistemlerinin oluşturduğu bina servis sistemleri tasarımının temel ilkelerini anlama. 24.24. Bina sistemlerinin entegrasyonu becerisi: Bina tasarımında, strüktürel, çevresel, güvenlik, yapı kabuğu, bina servis sistemlerini değerlendirme, seçme ve entegre edebilme becerisi. 25.25. Yapı malzemeleri ve uygulamaları: Yapı malzemeleri ve bileşenlerinin üretim, kullanım ve uygulamalarıyla ilgili ilke ve standartları anlama. 26.26. Yapım maliyeti kontrolü: Tasarım projesi çerçevesinde; finans, bina ekonomisi ve maliyet kontrolünün temel bilgilerini anlama. 27.27. Teknik dokümantasyon: İnceleme ve yapım amacıyla; bir projenin tam ve doğru teknik tanımını ve dokümantasyonu anlama. 28.28. Mimarlıkta müşterinin rolü: Mimarın müşterinin, mal sahibinin ve kullanıcının gereksinimlerini bulma, çözümleme sorumluluğunu anlama. 29.29. Geniş kapsamlı tasarım yapma becerisi: Geniş kapsamlı programı olan bir mimari projeyi şematik tasarım aşamasından ayrıntılı sistem geliştirme aşamasına kadar (Strüktürel ve çevresel sistemler, güvenlik, bölücü sistemler gibi) geliştirme ve değerlendirme becerisi. 30.30. Mimarın yönetimsel rolü: Görevlendirme, sözleşme yapma, personel yönetimi, danışman belirleme, proje dağıtım yöntemleri ve hizmet sözleşmelerini anlama. 31.31. Mimari uygulama: Mimarlık mesleğini destekleyen ofis organizasyon, iş planlama, pazarlama, finansal yönetim, proje yönetimi, risk azaltma, düzeltme ve liderlik konularının temel ilkelerini ve mesleği etkileyen küreselleşme, outsourcing, proje dağıtımı, genişleyen uygulama alanı ve çeşitlilik konularını anlama. 32.32. Profesyonel gelişme: Mesleki gelişimde stajın rolünü, işveren ve stajyerin karşılıklı hak ve sorumluluklarını anlama. 33.33. Liderlik: Sözleşme yönetimi için proje başlangıç, tasarım ve tasarım geliştirme süreçlerinde mimarın liderlik rolünü anlama. 34.34. Yasal sorumluluklar: Kamu sağlığı, güvenliği ve refahı için, mülkiyet haklar, imar ve iskân yönetmelikleri, kullanıcı hakları gibi bina tasarımını, yapımını ve mimari çalışmaları etkileyen konularda mimarın yasal sorumluluklarını anlama. 35.35. Etik ve mesleki hükümler: Mimari tasarım ve uygulamada mesleki hüküm vermeyle ilgili etik konuları anlama. İTÜ MİMARLIK LİSANS PROGRAMLARI İÇİN İÇ DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ (ADEK)

19 İTÜ Mimarlık Lisans Programı Çıktıları 1 Konuşma ve yazma becerileri; Türkçe ve İngilizce etkin okuma, yazma, dinleme ve konuşabilme. 2. 2. Eleştirel düşünme becerisi: Açık ve net soru geliştirme, soyut düşünceleri düşünceyi ifade için kullanma, karşıt görüşleri değerlendirebilme, iyi sorgulanmış sonuçlara ulaşabilme ve bunları benzer ölçüt ve standartlarla test edebilme. 3.3. Grafik anlatım becerisi; uygun sunumlar yapmak için el çizimleri ve bilgisayar teknolojilerinin de kullanıldığı çeşitli tekniklerle programlama ve tasarım sürecinin her aşamasını biçimsel olarak ifade edebilme. 4.4. Araştırma becerisi: Mimari süreçlerde ilgili bilgileri elde etme, değerlendirme, kayıt etme ve uygulama. 5.5. Biçimsel kompozisyon sistemleri: İki ve üç boyutlu tasarım, mimari kompozisyon ve kentsel tasarımda görsel algı ve düzenleme sistemlerinin oluşum, gelişim ve uygulamalarını anlama. 6.6. Tasarım becerileri: Temel mimari ilkelerini bina, iç mekân ve yerleşim tasarımı düzeyinde uygulayabilme. 7.7. Takım çalışması becerileri: Bireysel yetenekleri arttırıcı farklı rolleri teşhis etme ve üstlenme yolu ile tasarım ekibinin bir üyesi olarak ve diğer ortamlarda başarı ile birlikte çalışma. 8.8. Batı mimarlığı: Mimarlık, peyzaj ve kentsel tasarımda batı mimarlığının kuralları ile bunları şekillendiren ve sürdüren iklimsel, teknolojik, sosyo-ekonomik ve diğer kültürel faktörleri anlama. 9.9. Batı dışı mimarlık: Batı mimarlığı dışında kalan mimarlık, peyzaj ve kentsel tasarımda batı mimarlığının kuralları ile bunları şekillendiren ve sürdüren iklimsel, teknolojik, sosyo-ekonomik ve diğer kültürel faktörleri anlama. 10.10. Ulusal ve bölgesel mimarlık: Yöresel mimarlık da dâhil olmak üzere ulusal ve bölgesel mimarlık, peyzaj ve kentsel tasarımda ulusal gelenekler ve tarihi mirasın etkilerini anlama. 11.11. Tarihi çevre koruma ve restorasyon: Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanma; tarihi anıtları ve yapıları belgelemek ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel teknikleri anlama. 12.12. Örneklerden yararlanma becerisi: Mimari ve kentsel tasarım projelerinin oluşturulması ve geliştirilmesinde programa yönelik ve biçimsel olarak uygun örnekleri ortaya çıkarabilme. 13.13. İnsan davranışları: Fiziksel çevre ile insan arasındaki etkileşimi anlama. 14.14. Kültürel farklılıklar: Farklı kültürleri karakterize eden gereksinim istek, davranış kalıpları, sosyal ve mekansal örüntülerin farklılığını anlama. 15.15. Erişilebilirlik: Değişik fiziksel engellilerin yaşamasına uygun bina ve yerleşme tasarımı becerisi. 16.16. Sürdürülebilir tasarım: Sürdürülebilirliğin mimari ve kentsel tasarım kararlarında doğal ve kültürel açıdan önemli bina ve alanları da kapsayan yapay kaynakların korunması ve sağlıklı bina ve yerleşimlerin oluşturulmasını anlama. 17.17. İhtiyaç programı hazırlama: Kapsamlı programı olan bir mimari projenin müşteri ve kullanıcı ihtiyaçlarına, uygun emsallere, mekan ve ekipman ihtiyaçlarına, saha koşullarına, ilgili yasa ve standartlara tasarım kriterlerine göre değerlendirilerek mimari ihtiyaç programının hazırlanma becerisi. 18.18. Arazi koşulları: Arazilerin doğal ve yapay özelliklerinin dikkate alınarak yerleşme ve bina tasarımının sağlanması becerisi. 19.19. Taşıyıcı sistemler: Düşey ve yanal kuvvetlerle ayakta duran strüktürlerin davranış ilkeleri ile çağdaş taşıyıcı sistemlerin gelişim ve uygulamalarını anlama. 20.20. Çevresel sistemler: Çevresel sistemlerin tasarımında aydınlatma, akustik, iklimlendirme ve enerji kullanımı konularının temel ilkelerini anlama. 21.21. Yaşam güvenliği: Acil kaçış konusuna vurgu yaparak yaşam güvenliği sistemlerinin temel ilkelerini anlama. 22.22. Bina kabuğu sistemleri: Bina kabuğu malzemeleri ve sistemleri tasarımının temel ilkelerini ve doğru uygulama şekillerini anlama. 23.23. Bina servis sistemleri: Tesisat, elektrik, düşey sirkülasyon, iletişim, güvenlik ve yangın koruma sistemlerinin oluşturduğu bina servis sistemleri tasarımının temel ilkelerini anlama. 24.24. Bina sistemlerinin entegrasyonu becerisi: Bina tasarımında, strüktürel, çevresel, güvenlik, yapı kabuğu, bina servis sistemlerini değerlendirme, seçme ve entegre edebilme becerisi. 25.25. Yapı malzemeleri ve uygulamaları: Yapı malzemeleri ve bileşenlerinin üretim, kullanım ve uygulamalarıyla ilgili ilke ve standartları anlama. 26.26. Yapım maliyeti kontrolü: Tasarım projesi çerçevesinde; finans, bina ekonomisi ve maliyet kontrolünün temel bilgilerini anlama. 27.27. Teknik dokümantasyon: İnceleme ve yapım amacıyla; bir projenin tam ve doğru teknik tanımını ve dokümantasyonu anlama. 28.28. Mimarlıkta müşterinin rolü: Mimarın müşterinin, mal sahibinin ve kullanıcının gereksinimlerini bulma, çözümleme sorumluluğunu anlama. 29.29. Geniş kapsamlı tasarım yapma becerisi: Geniş kapsamlı programı olan bir mimari projeyi şematik tasarım aşamasından ayrıntılı sistem geliştirme aşamasına kadar (Strüktürel ve çevresel sistemler, güvenlik, bölücü sistemler gibi) geliştirme ve değerlendirme becerisi. 30.30. Mimarın yönetimsel rolü: Görevlendirme, sözleşme yapma, personel yönetimi, danışman belirleme, proje dağıtım yöntemleri ve hizmet sözleşmelerini anlama. 31.31. Mimari uygulama: Mimarlık mesleğini destekleyen ofis organizasyon, iş planlama, pazarlama, finansal yönetim, proje yönetimi, risk azaltma, düzeltme ve liderlik konularının temel ilkelerini ve mesleği etkileyen küreselleşme, outsourcing, proje dağıtımı, genişleyen uygulama alanı ve çeşitlilik konularını anlama. 32.32. Profesyonel gelişme: Mesleki gelişimde stajın rolünü, işveren ve stajyerin karşılıklı hak ve sorumluluklarını anlama. 33.33. Liderlik: Sözleşme yönetimi için proje başlangıç, tasarım ve tasarım geliştirme süreçlerinde mimarın liderlik rolünü anlama. 34.34. Yasal sorumluluklar: Kamu sağlığı, güvenliği ve refahı için, mülkiyet haklar, imar ve iskân yönetmelikleri, kullanıcı hakları gibi bina tasarımını, yapımını ve mimari çalışmaları etkileyen konularda mimarın yasal sorumluluklarını anlama. 35.35. Etik ve mesleki hükümler: Mimari tasarım ve uygulamada mesleki hüküm vermeyle ilgili etik konuları anlama.

20 Çizelge 1. İTÜ Konservatuar, Müzik ve Sahne Sanatları Lisans Programları Çıktıları i.Müzik, sahne sanatları ve sanat alanında yeterli bilgi birikimi. ii.Sanat ve sanatsal tasarımın sosyal, kültürel, artistik, siyasi ve ekonomik çerçevedeki yerini felsefi, estetik ve sosyolojik açıdan bilimsel metotlarla değerlendirecek, tartışacak, yönlendirecek düzeyde bilgi. iii.Sanat ve sanatsal tasarımın kuramsal ve uygulamalı bilgileri ile ilgili sorunları modellemek ve çözmek için uygulayabilme becerisi. iv.Edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri, saptadığı ve tanımladığı farklı alanlarda kullanabilme, yeni uygulamalar yapabilme becerisi. v.Yeni uygulamalar için uygun teknik ve yöntem oluşturma, kullanabilme ve var olanları uygulama becerisi. vi.Yaratıcı düşünce, yenilikçilik ve özgün sanat yapıtı veya sanatsal tasarım üretebilme, işitsel ve görsel algılamaya yönelik ifadeyi somutlaştırabilme, sanat ve sanatsal tasarım alanında üç boyutlu düşünme ve uygulayabilme becerisi. vii.Sanat ve tasarım alanında kültürel ve toplumsal değerlerin farkında olarak, Türkçe ve İngilizce dilinde sözlü ve yazılı iletişim yöntemlerini etkin ve doğru kullanabilme, fikirlerini ve kişisel tasarım süreçlerini uzman ve uzman olmayan kitlelere anlatabilme becerisi. viii.Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi. ix.Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, sanat, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme, kendini sürekli yenileme ve eleştirel düşünme becerisi. x.Mesleki ve etik sorumluluk bilinci. xi.Sanat ve ilgili bilim uygulamalarının kültür, çevre, evrensel ve toplumsal boyutlarda etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; sanatsal ve bilimsel üretimlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. xiiProje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalık. İTÜ KONSERVATUAR LİSANS PROGRAMLARI İÇİN İÇ DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ (ADEK)

21 Akreditasyon için belgelemenin Bologna ile buluşmasıbelgelemenin


"Farklı kalite süreçlerinin buluşması: Mühendislik akreditasyonu ve Bologna Süreci Prof. Dr. Lerzan Özkale Bologna Uzmanı, İTÜ 22 Ocak 2010 Mustafa Kemal." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları