Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

/ 321 Zekeriya Aktürk Aras ̧ tırma tasarımı ve SPSS ile biyoistatistik

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "/ 321 Zekeriya Aktürk Aras ̧ tırma tasarımı ve SPSS ile biyoistatistik"— Sunum transkripti:

1 / 321 Zekeriya Aktürk Aras ̧ tırma tasarımı ve SPSS ile biyoistatistik zekeriya.akturk@gmail.com http://aile.atauni.edu.tr

2 Kurs Planı 13:00-13:15 Tanışma, beklentilerin alınması 13:15-14:00 Sunum: Araştırma yöntemleri 14:00-15:00 Grup çalışması: Veri analizi 15:00-15:15 Ara 15:15-16:00 Grup sunumları 16:00-17:00 Grup çalışması: Proje hazırlama 17:00-17:45 Grup sunumları 17:45-18:00 Kursu Değerlendirme ve Kapanış / 322

3 Aile Hekimliğinde Bilimsel Araştırma / 323

4 4

5 5 Amaç ve Hedefler Bu kursta katılımcılara kısa bir sunum yapıldıktan sonra katılımcıların kendi bilimsel araştırma projelerini oluşturmaları ve ardından da daha önce verisi toplanmış bir araştırmanın SPSS ile istatistik analizinin demonstrasyonu gerçekleştirilecektir. Kursa katılan aile hekimlerinin bilimsel araştırma metodolojisi hakkında bilgi sahibi olmaları ve kendi araştırmalarını planlayabilmeleri hedeflenmektedir.

6 Aile hekimliğinde başarılı bir uygulama yapabilmek için hizmet verilen nüfusun tanınması ve özelliklerinin iyi bilinmesi elzemdir. / 326 Hickner J. 40 years of helping family physicians refine their care. The Journal of Family Practice. 2014;63(5):245.

7 Aile hekimliği pratiğinde öncelikli konuları Bakım içeriği ile ilgili araştırma başlıkları, Bakım işleyişi/süreci/seyri ile ilgili araştırma başlıkları, Bakım yapısı ile ilgili araştırma başlıkları. / 327 Ungan M, Yaman H. Aile Hekimliği Pratiğinde "Araştırma" ve Konuları. In: Görpelioğlu S, editor. Aile Doktorları İçin Kurs Notları. Ankara: TC Sağlık Bakanlığı; 2004. p. 114-20.

8 / 328 Tanımlar Biyoistatistik: Sağlık alanında veri toplama, düzenleme, analiz etme, yorumlama ve sunma işidir. Statistics is the study of the collection, organization, analysis, interpretation, and presentation of data. It deals with all aspects of this, including the planning of data collection in terms of the design of surveys and experiments. Biostatistics is the application of statistics to a wide range of topics in biology. http://en.wikipedia.org/wiki/Statistics

9 / 329 Bir araştırmanın aşamaları 1.Araştırma sorusu sorma 2.Literatür tarama (Soru daha önce cevaplanmış mı?) 3.Hipotez kurma 4.Araştırma yöntemi belirleme 5.Veri toplama (araştırmayı yürütme) 6.Verileri bilgisayara girme ve istatistik analiz yapma 7.Bulguları yorumlama ve literatu ̈ rle karşılaştırma 8.Rapor yazma. Tyler CW, Epidemiyoloji

10 / 3210 1-Yanıtlanabilir klinik soru Patient/problemHasta/problem/populasyon InterventionGirişim ComparisonKarşılaştırma OutcomesSonuç/Çıktı Örn.: Şişmanlığın tedavisinde kalori diyeti ile glisemik endekse bağlı bir diyet arasında vücut kitle endeksini düşürme ve yaşam kalitesini artırma açısından fark var mıdır? Centre for EBM http:www.cebm.net/

11 / 3211 2-Sorunuz Cevaplanmış mı? Literatür taraması –PubMed, Google Akademik, Atıf Dizini Konunun uzmanları Meslektaşlar Arkadaşlar Kitaplar İnternet …

12 / 3212 3-Hipotez kurma H 0 –Şişmanlığın tedavisinde kalori diyeti ile glisemik endekse bağlı bir diyet arasında vücut kitle endeksini düşürme ve yaşam kalitesini artırma açısından fark yoktur. H 1 –Şişmanlığın tedavisinde kalori diyeti ile glisemik endekse bağlı bir diyet arasında vücut kitle endeksini düşürme ve yaşam kalitesini artırma açısından fark vardır.

13 / 3213 4-Araştırma yöntemleri (Soruyu nasıl cevaplarız?) Gözlemsel –Vaka sunumu (case report) –Prevalans (yaygınlık) –Vaka kontrol (case control) –Kalitatif araştırmalar –Kohort çalışmaları Deneysel –Randomize kontrollü çalışmalar –Saha deneyleri Metodolojik –Geçerlilik, güvenilirlik çalışması

14 Yöntem 1.Ortam 2.Evren 3.Örneklem sayısı 4.Örnekleme yöntemi 5.Dahil edilme kriterleri 6.Dışlama kriterleri 7.Araştırma tasarımı 8.Ana sonuç ölçütü 9.Bağımsız değişkenler 10.Veri toplama 11.İstatistik analiz / 3214

15 Örnek Bir Yöntem ve Analiz / 3215 Selim C ̧ eli ̇ k, Zekeriya Aktu ̈ rk. Klasik Sınıf Ortamında O ̈ g ̆ renci Bas ̧ arısını Artırmak I ̇ c ̧ in Bir Giris ̧ im: Oturma Du ̈ zeni ve O ̈ dev Yapmanın Etkisi. Milli Eğitim Dergisi 2009:37-42

16 Yöntem 1. Ortam Riyad Uluslararası Türk Okulu 4C sınıfında 2006- 2007 eğitim-öğretim döneminde 33 öğrenci eğitim görmekteydi. Sınıftaki oturuş düzeni ikişerli gruplar halinde arka arkaya oturulan üç sıra ve öğretmenin ön tarafta bulunduğu klasik oturma düzeniydi. / 3216

17 Yöntem 2. Evren Riyad Uluslararası Türk Okulu 4C sınıfında 2006-2007 eğitim-öğretim döneminde eğitim gören 33 öğrenci. / 3217

18 Yöntem 3. Örneklem sayısı Zayıf öğrencilerin ortalama 1. sınav puanları 55 puan civarında, standart sapması ise 9 civarında beklenmetkedir. Öncesi sonrası arasındaki 5 puanlık bir artışın önemli olduğu kabul edildiğinde %80 güç için her bir grupta 53 kişi (toplam 104 kişi) gerekir. Evrenin tamamı (33 öğrenci) örneklendi. / 3218

19 Yöntem 4. Örnekleme yöntemi Deneysel tasarım. Dahil edilme kriterlerini karşılayan 12 öğrenci. / 3219

20 Yöntem 5. Dahil edilme kriterleri 3C sınıfındaki okuyan öğrencilerden ilk sınav ortalamaları en yüksek olan 6 öğrenci ve en düşük olan 6 öğrenci. / 3220

21 Yöntem 6. Dışlama kriterleri Sınav sonuç bilgileri eksik olan bireyler. (1 öğrenci) / 3221

22 Yöntem 7. Araştırma tasarımı Randomize olmayan, öncesi-sonrası tasarımlı deneysel çalışma. / 3222

23 Yöntem 8. Ana sonuç ölçütü Ortalama sınav puanı ( Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji ile Sosyal Bilgiler ) / 3223

24 Yöntem 9. Bağımsız değişkenler –Cinsiyet –Dakikada okunan kelime sayısı –1. dönem 1. yarı eksik ödev –1. dönem 2. yarı eksik ödev / 3224

25 Yöntem 10. Veri toplama Her öğrencinin yıl boyunca yazılı sınavlardan aldığı puanlar ve yapmadıkları ödev sayıları kaydedildi. Birinci dönemde yapılan ilk Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji ile Sosyal Bilgiler sınavlarındaki not ortalamasına göre başarı durumu en düşük olan 6 öğrenci ve başarı durumu en yüksek olan 6 öğrencinin oturma yerlerinde değişiklik yapıldı. / 3225

26 Yöntem Veri toplama Başarılı öğrencilerle başarısız öğrenciler bir araya gelecek şekilde not ortalaması sıralamasına göre öğrenciler ikişerli gruplara ayrıldı ve öğretmen tarafından yeni yerlerine oturtuldu. (Başlangıçta başarılı ve başarısız öğrencilerden bir arada oturan yoktu). Birinci dönemin ikinci sınavlarına kadar bu oturma düzeni korundu. Birinci dönemin sonunda bu 12 öğrencinin notlarındaki değişimler analiz edildi. / 3226

27 Yöntem 11. İstatistik analiz Analizlerde; –Bağımlı örneklemlerde t testi, Wilcoxon testi –Bağımsız örneklemlerde t testi, Mann Whitney U testi –Marginal homogeneity –Tekrarlayan ölçümlerde ANOVA Friedman –Pearson korelasyon analizi kullanılabilir. Spearman / 3227

28 / 3228

29 / 3229

30 / 3230

31 Grup Çalışması: Kendi Araştırma Projemizi Yazalım / 3231


"/ 321 Zekeriya Aktürk Aras ̧ tırma tasarımı ve SPSS ile biyoistatistik" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları