Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AVRUPA BİRLİĞİNİN KURUMSAL YAPISI ve TÜRKİYE – AB İLİŞKİLERİ (AB-TÜRKİYE İŞBİRLİĞİ DERNEĞİ)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AVRUPA BİRLİĞİNİN KURUMSAL YAPISI ve TÜRKİYE – AB İLİŞKİLERİ (AB-TÜRKİYE İŞBİRLİĞİ DERNEĞİ)"— Sunum transkripti:

1 AVRUPA BİRLİĞİNİN KURUMSAL YAPISI ve TÜRKİYE – AB İLİŞKİLERİ (AB-TÜRKİYE İŞBİRLİĞİ DERNEĞİ)

2 THE EUROPEAN COUNCIL: Avrupa Birliği Konseyi ya da Avrupa Zirvesi THE EUROPEAN COUNCIL: Avrupa Birliği Konseyi ya da Avrupa Zirvesi COUNCIL OF MINISTERS: Avrupa Birliği Bakanlar Konseyi COUNCIL OF MINISTERS: Avrupa Birliği Bakanlar Konseyi THE COUNCIL OF EUROPE: Avrupa Konseyi THE COUNCIL OF EUROPE: Avrupa Konseyi AB KURUMLARI

3 AVRUPA TOPLULUĞU AVRUPA TOPLULUĞU AVRUPA TOPLULUKLARI AVRUPA TOPLULUKLARI AVRUPA BİRLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ GÜMRÜK BİRLİĞİ GÜMRÜK BİRLİĞİ ORTAK PAZAR ORTAK PAZAR

4 Ekonomik Topluluk Ortak Pazar/Tek Pazar Gümrük Birliği Serbest Serbest Ticaret Bölgesi

5 Avrupalı düşünürlerin fikirleri: Bağımsız devletlerden oluşan bir Avrupa Birliği- Meclis Common Assembly önerisi - William Penn (1693)- Öneriye göre, 90 sandalyeli Mecliste Almanya12Fransa 10 İspanya10İtalya 8 İngiltere6Türkiye10 sandalyeye sahip olabilecek. AVRUPA BİRLİĞİ TARİHÇESİ

6 Kont Richard Coudenhove-Kalergi Pan-Europe fikri : Avrupa bir federasyon kurmaya çalışmalıdır. İsterse Türkiye, bu federasyona üye olabilir. İngiltere Birleşik Krallığı bu federasyon dışındadır Fransa Dışişleri Bakanı Aristide Briand, Avrupa Milletler Cemiyeti kurulması önerisinde Türkiyeyi de davet etmeyi önerir. İspanya ve Yunanistan destekler.

7 AVRUPA BİRLİĞİ FİKRİNE DOĞRU Savaşlar sonrası barışı nasıl sağlarız? Winston Churchill Birleşik Avrupa benzeri yapılanma fikri Jean Monnet ve Robert Schuman Demir-Çelik üretiminde Üst Kurul Denetimi önerisi (9 Mayıs 1950) 18 Nisan 1951 Paris Anlaşması (Almanya, Belçika, Fransa, İtalya, Hollanda, Lüksemburg)

8 ABnin Kuruluş Öyküsü ABnin temelleri, 1951 yılında Almanya, Fransa, İtalya, Hollanda, Belçika ve Lüksemburg tarafından imzalanan Paris anlaşmasına dayanmaktadır. ABnin temelleri, 1951 yılında Almanya, Fransa, İtalya, Hollanda, Belçika ve Lüksemburg tarafından imzalanan Paris anlaşmasına dayanmaktadır. Bu anlaşma ile, Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu kurulmuştur. Bu anlaşma ile, Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu kurulmuştur. Ana fikir, uluslar üstü kurumlar türü bir yönetim yapılanması oluşturmaktı. Ana fikir, uluslar üstü kurumlar türü bir yönetim yapılanması oluşturmaktı.

9 Güçbirliği Boyutlanıyor... Aynı 6 ülke tarafından 1957de yapılan Roma Anlaşması ile: Aynı 6 ülke tarafından 1957de yapılan Roma Anlaşması ile: a) Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) b) Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu (EURATOM) (EURATOM) hayata geçirilmiştir. hayata geçirilmiştir.

10 Avrupa Birliği Kavramına Doğru Adım Adım 1986 yılındaki Lüksemburg Zirvesinde, Avrupa Birliği için anlaşma taslağı Tek Senet adıyla kabul edilmiştir yılındaki Lüksemburg Zirvesinde, Avrupa Birliği için anlaşma taslağı Tek Senet adıyla kabul edilmiştir. 1992de imzalanan Maastricht Anlaşması (Avrupa Birliği Anlaşması), köklü değişiklikler getirmiştir. 1992de imzalanan Maastricht Anlaşması (Avrupa Birliği Anlaşması), köklü değişiklikler getirmiştir Kopenhag Zirvesi, Kopenhag Kriterlerini kabul etmiştir Kopenhag Zirvesi, Kopenhag Kriterlerini kabul etmiştir tarihinde yürürlüğe giren Amsterdam Anlaşması, üye ve aday ülkelerin birliğe uyum çalışmalarını zorunlu kılmıştır tarihinde yürürlüğe giren Amsterdam Anlaşması, üye ve aday ülkelerin birliğe uyum çalışmalarını zorunlu kılmıştır.

11 AVRUPA BİRLİĞİ AVRUPA TOPLULUKLARI ODGP AD.VE İÇŞL. İŞB. 1) AVRUPA TOPLULUĞU (AT) / (AET) Gümrük Birliği ve Ortak/Tek Pazar Gümrük Birliği ve Ortak/Tek Pazar Ortak Tarım Politikası Ortak Tarım Politikası Ortak Ticaret Politikası Ortak Ticaret Politikası Eğitim, kültür, sosyal politika, çevre vs.Eğitim, kültür, sosyal politika, çevre vs. 2) AKÇT 3) EURATOM 1) DIŞ POLİTİKA İşbirliği, ortak tavır ve önlemlerİşbirliği, ortak tavır ve önlemler Barışın korunmasıBarışın korunması İnsan haklarıİnsan hakları DemokrasiDemokrasi Üye olmayan ülkelere yardımlarÜye olmayan ülkelere yardımlar 2) GÜVENLİK POLİTİKASI ABnin güvenliği ABnin güvenliği Silahsızlanma Silahsızlanma Medeni hukuk ve ceza hukukunda işbirliğiMedeni hukuk ve ceza hukukunda işbirliği Polis işbirliği Polis işbirliği Irkçılık ve yabancı düşmanlığı ile mücadelede işbirliği Irkçılık ve yabancı düşmanlığı ile mücadelede işbirliği Organize suçlarla işbirliği Organize suçlarla işbirliği Çocuklara karşı işlenen suçlar ve insan ticareti ile mücadelede işbirliğiÇocuklara karşı işlenen suçlar ve insan ticareti ile mücadelede işbirliği

12 Genişleme Sürecinin Kilometre Taşları 1973 İngiltere, Danimarka ve İrlanda (İlk genişleme) 1973 İngiltere, Danimarka ve İrlanda (İlk genişleme) 1981Yunanistan 1981Yunanistan 1986İspanya ve Portekiz 1986İspanya ve Portekiz 1995 Avusturya, İsveç ve Finlandiya 1995 Avusturya, İsveç ve Finlandiya yeni katılım : Çek Cumhuriyeti, Estonya, Kıbrıs (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi), Letonya, Litvanya, Macaristan, Malta, Polonya, Slovakya, Slovenya yeni katılım : Çek Cumhuriyeti, Estonya, Kıbrıs (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi), Letonya, Litvanya, Macaristan, Malta, Polonya, Slovakya, Slovenya.

13 Son Genişleme Sonrası AB Üye sayısı: 25 ülke Üye sayısı: 25 ülke Toplam nüfüs: Toplam nüfüs: Kişi başına yıllık gelir : EURO Kişi başına yıllık gelir : EURO Erkeklerde beklenen yaşam süresi: 75 yıl Erkeklerde beklenen yaşam süresi: 75 yıl Kadınlarda beklenen yaşam süresi: 81 yıl Kadınlarda beklenen yaşam süresi: 81 yıl

14 Bugün Gelinen Nokta Bulgaristan ve Romanya ile 2002de başlamış olan üyelik müzakereleri devam etmektedir. Bulgaristan ve Romanya ile 2002de başlamış olan üyelik müzakereleri devam etmektedir. Türkiye Cumhuriyeti ve Hırvatistana müzakere tarihi verilmiş bulunmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti ve Hırvatistana müzakere tarihi verilmiş bulunmaktadır.

15 KOPENHAG KRİTERLERİ Siyasi Kriterler Ülkede demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan haklarına ve azınlık haklarına saygıyı teminat altına alan istikrarlı kurumların varlığı. Siyasi Kriterler Ülkede demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan haklarına ve azınlık haklarına saygıyı teminat altına alan istikrarlı kurumların varlığı. Ekonomik Kriterler İstikrarlı piyasa ekonomisinin mevcudiyeti; Başta AB olmak üzere dış dünya rekabetine dayanma kapasitesi. Ekonomik Kriterler İstikrarlı piyasa ekonomisinin mevcudiyeti; Başta AB olmak üzere dış dünya rekabetine dayanma kapasitesi. Uyum Kriterleri Siyasi Birlik ile Ekonomik ve Parasal Birlik de dahil olmak üzere, ABnin müktesebatına uyum kapasitesi. Uyum Kriterleri Siyasi Birlik ile Ekonomik ve Parasal Birlik de dahil olmak üzere, ABnin müktesebatına uyum kapasitesi.

16 AVRUPAPARLAMENTOSU BAKANLARKONSEYİ AVRUPA ZİRVESİ AVRUPAKOMİSYONU AVRUPA TOPLULUKLARI ADALET DİVANI BİRİNCİ DERECE MAHKEMESİ AVRUPA YATIRIM BANKASI BÖLGELERKOMİTESİ AVRUPA MERKEZ BANKASI SAYIŞTAY EKONOMİK VE SOSYAL KOMİTE OMBUDSMAN

17 AVRUPA ZİRVESİ Devlet ve hükümet başkanlarının düzenli toplantıları. Yılda en az iki kez toplanıyor ve Parlamentoya bir rapor sunuyor. Görevleri/Yetkileri: Toplantılar gayrıresmi bir ortamda ve kişisel temaslar şeklinde cereyan ediyor. Sonuçta bir Deklarasyon yayınlanıyor. 1) Birliğin genel politik yönelimini belirlemek 2) Bakanlar Konseyi düzeyinde çözülemeyen sorunları çözmeye çalışmak

18 BAKANLAR KONSEYİ Birliğin ana karar alma organıdır. Karar alma prosedüründe önemli yeri vardır. Dışişleri Bakanları, Tarım Bakanları ve Ekonomi ve Maliye Bakanları Konseyleri her ay, diğerleri daha seyrek toplanırlar. Bazen karma toplantılar yapılır. Kararlar şu oylama yöntemleriyle alınır:Kararlar şu oylama yöntemleriyle alınır: 1) Basit çoğunluk 2) Ağırlıklı çoğunluk 3) Oybirliği (kendi kaynakları, kişilerin serbest dolaşımı, yeni üye kabulü) Konsey başkanlığını her Üye Ülke sıra ile ve altı aylık bir süre ile yapar. Troika kuralı uygulanır. 1996dan beri her Troikada bir büyük Üye Devletin yer alması uygulaması getirilmiştir.Konsey başkanlığını her Üye Ülke sıra ile ve altı aylık bir süre ile yapar. Troika kuralı uygulanır. 1996dan beri her Troikada bir büyük Üye Devletin yer alması uygulaması getirilmiştir.

19 KONSEYDE OYLARIN DAĞILIMI KONSEYDE OYLARIN DAĞILIMI ÜLKE KONSEYDEKİ OY SAYISINÜFUSU (x 1000 kişi) Genişlemeden Önce Genişlemeden Sonra Almanya İngiltere Fransa İtalya İspanya Polonya Romanya Hollanda Yunanistan Çek Cumhuriyeti Belçika Macaristan Portekiz İsveç Bulgaristan Avusturya Slovakya Danimarka Finlandiya İrlanda Litvanya Letonya Slovenya Estonya Güney Kıbrıs-4855 Lüksemburg24429 Malta-3379 TOPLAM87 (62 oy gerekli)

20 AVRUPA KOMİSYONU Bir anlamda Birliğin mutfağı olarak bilinir. Bir anlamda Birliğin mutfağı olarak bilinir. Her biri, çevre, eğitim, rekabet politikası gibi birer konudan sorumlu 20 Komiserlik (DG) vardır. Her biri, çevre, eğitim, rekabet politikası gibi birer konudan sorumlu 20 Komiserlik (DG) vardır. Komisyon Başkanı, Üye Ülkelerin tamamının üzerinde anlaşmaya vardığı bir kişi olur. Burada Parlamentonun da onayı alınır. Komisyon Başkanı, Üye Ülkelerin tamamının üzerinde anlaşmaya vardığı bir kişi olur. Burada Parlamentonun da onayı alınır. 25 komiser, çevre, rekabet politikası gibi 23 Genel Direktörlüğün sorumluluğunu kendi aralarında anlaşarak paylaşırlar. 25 komiser, çevre, rekabet politikası gibi 23 Genel Direktörlüğün sorumluluğunu kendi aralarında anlaşarak paylaşırlar. Komiserler ehil olmaları esas alınarak kendi ülkeleri tarafından seçilir, Adalet Divanı önünde tarafsızlık yemini eder ve başka bir meslekle uğraşamazlar. Komiserler ehil olmaları esas alınarak kendi ülkeleri tarafından seçilir, Adalet Divanı önünde tarafsızlık yemini eder ve başka bir meslekle uğraşamazlar.

21 Genişleme sonrasında, komiser sayısı 25 oldu. Ancak hantallaşma olmaması için Anayasada Komiserlik sayısını 20de tutma ve fakat dönüşüm usulünde bir değişiklik yapma kararı alındı. Genişleme sonrasında, komiser sayısı 25 oldu. Ancak hantallaşma olmaması için Anayasada Komiserlik sayısını 20de tutma ve fakat dönüşüm usulünde bir değişiklik yapma kararı alındı. Parlamento güvensizlik oyu vererek Komisyonun bir bütün halinde yeniden atanmasını talep edebilir. Parlamento güvensizlik oyu vererek Komisyonun bir bütün halinde yeniden atanmasını talep edebilir. Komisyonun görev ve yetkileri:Komisyonun görev ve yetkileri: 1) Yasa tasarıları hazırlayıp Konsey ve Parlamentonun onayına sunmak, 2) Topluluk yasaları, bütçesi ve programlarını uygulamak, 3) Topluluk hukukunun gerektiği gibi uygulanıp uygulanmadığını denetlemek, 4) Birliği uluslararası alanda, özellikle de ticari ve ekonomik konularda temsil etmek.

22 AVRUPA PARLAMENTOSU 5 yıl için seçilen 732 parlamenterden (MEP) oluşur. 5 yıl için seçilen 732 parlamenterden (MEP) oluşur. Parlamenterler 1979dan beri Avrupa çapında ve doğrudan seçimle belirlenirler. Parlamenterler 1979dan beri Avrupa çapında ve doğrudan seçimle belirlenirler. Merkezi Strazburgta bulunan, komiteleri Brükselde toplanan, Sekreterliği ise Brüksel ve Lüksemburga bölüştürülmüştür. Merkezi Strazburgta bulunan, komiteleri Brükselde toplanan, Sekreterliği ise Brüksel ve Lüksemburga bölüştürülmüştür. Parlamentonun üç temel görevi vardır: Parlamentonun üç temel görevi vardır: 1) Yasama sürecinde yer alır. 2) Komisyonun hazırladığı bütçeyi Konsey ile birlikte kabul eder. 3) Komisyon Üyelerinin atamalarını onaylar. Bir bütün olarak Komisyona ilişkin güvenoylaması gerçekleştirip, Komisyonu lağvedebilir. Parlamenterler partilere göre oturur. Parlamenterler partilere göre oturur.

23 PARLAMENTODA SANDALYELERİN DAĞILIMI ÜLKE ADI1995 ÖNCESİ 1995 SONRASIYENİ GENŞ. GELECEK PRLMNTR S. PRLMNTR. S. PRLMNTR. S. PRLMNTR S. PRLMNTR. S. PRLMNTR. S. Almanya Avusturya-2117 Belçika Bulgaristan--17 Çek Cumh.--20 Danimarka Estonya--6 Finlandiya Fransa Hollanda İngiltere İrlanda İspanya İsveç-2218 İtalya Kıbrıs--6 Letonya--8 Litvanya--12 Lüksemburg666 Macaristan--20 Malta--5 Polonya--50 Portekiz Slovakya--13 Slovenya--7 Romanya--33 Yunanistan Toplam:

24 AVRUPA TOPLULUKLARI ADALET DİVANI Üye Ülkelerden 6 yıllığına atanan 25 yargıçtan oluşur. Üye Ülkelerden 6 yıllığına atanan 25 yargıçtan oluşur. Yargıçların her birine 8 kanun sözcüsü eşlik eder. Yargıçların her birine 8 kanun sözcüsü eşlik eder. Mahkemenin yargı yetkisi şu alanlarda geçerlidir: Mahkemenin yargı yetkisi şu alanlarda geçerlidir: 1) Bir Üye Ülkenin Antlaşmadan kaynaklanan yükümlülüğünü yerine getirmemesi 2) Bir kanuni metnin hukukiliğini denetleme 3) Konsey, Komisyon veya Parlamentonun Ülkenin Antlaşmadan kaynaklanan yükümlülüğünü yerine getirmemesi 4) Bir ulusal mahkemeden mütalaa istenmesi.

25 Bölgeler Komitesi: Bölgesel kalkınmayı sağlamak, bölgeler arası farklılıkları azaltmak Bölgesel kalkınmayı sağlamak, bölgeler arası farklılıkları azaltmak Ekonomik ve Sosyal Komite: Ekonomik ve sosyal alanda refahı sağlamak, istihdamla ilgili konular. Çiftçiler, işçiler, işverenler, küçük esnaf, KOBİler, taşımacılar, serbest meslek sahipleri, çevreciler gibi ekonomik ve sosyal hayatın çeşitli kesimlerin temsilcileri yer alır. Ekonomik ve sosyal alanda refahı sağlamak, istihdamla ilgili konular. Çiftçiler, işçiler, işverenler, küçük esnaf, KOBİler, taşımacılar, serbest meslek sahipleri, çevreciler gibi ekonomik ve sosyal hayatın çeşitli kesimlerin temsilcileri yer alır. Avrupa Merkez Bankası: Ulusal Merkez Bankalarından oluşan bir sistemi yürüterek, üye ülkelerin rezervlerini korur ve işletir, para hacmini yönlendirir ve ödemeler sistemlerinin aksamadan çalışmasını sağlar. Ulusal Merkez Bankalarından oluşan bir sistemi yürüterek, üye ülkelerin rezervlerini korur ve işletir, para hacmini yönlendirir ve ödemeler sistemlerinin aksamadan çalışmasını sağlar.

26 Avrupa Ombudsmanı: Uzlaştırıcı. Vatandaşların şikayetlerini inceleyip değerlendirir. Uzlaştırıcı. Vatandaşların şikayetlerini inceleyip değerlendirir. Avrupa Yatırım Bankası: Topluluğun dengeli büyümesine katkıda bulunacak yatırım projelerini finanse eder.Topluluğun dengeli büyümesine katkıda bulunacak yatırım projelerini finanse eder. Dilekçe Hakkı: Tüm Avrupa Birliği vatandaşları ile üye ülkelerden birisinde ikamet eden tüm gerçek ve tüzel kişilerin AB nezdinde dilekçe verme hakkı vardır. Dilekçe hakkı, vatandaşları doğrudan ilgilendiren ve AB yetkisi dahilindeki konularda, Avrupa Parlamentosuna istek ya da şikayetlerin bildirilmesi için verilen bir haktır.

27 BİRLİĞİN ORTAK POLİTİKALARI Malların Serbest Dolaşımı Malların Serbest Dolaşımı Ortak Ticaret Politikası Ortak Ticaret Politikası Ekonomi ve Para Politikası Ekonomi ve Para Politikası Rekabet Politikası Rekabet Politikası Tüketicinin Korunması Politikası Tüketicinin Korunması Politikası Sanayi Politikası Sanayi Politikası Ortak Tarım Politikası Ortak Tarım Politikası Çevre Politikası Çevre Politikası Trans-Avrupa Ağları Trans-Avrupa Ağları Enerji Politikası Enerji Politikası Ortak Dış ve Güvenlik Politikası Ortak Dış ve Güvenlik Politikası Adalet ve İçişlerinde İşbirliği Adalet ve İçişlerinde İşbirliği Sosyal Politika ve İstihdam Sosyal Politika ve İstihdam Eğitim, Mesleki Eğitim ve Gençlik Politikaları Eğitim, Mesleki Eğitim ve Gençlik Politikaları Kültür Politikası Kültür Politikası Görsel-İşitsel Politika Görsel-İşitsel Politika Kamu Sağlığı Politikası Kamu Sağlığı Politikası Bölgesel Politika Bölgesel Politika Araştırma-Geliştirme Politikası Araştırma-Geliştirme Politikası Bilgi Teknolojilerini Geliştirme Politikası Bilgi Teknolojilerini Geliştirme Politikası

28 AB Müktesebatı Üye ülkeleri ABye bağlayan hukuk çerçevesi Müktesebat (Acquis Communitaires) adıyla anılır. Üye ülkeleri ABye bağlayan hukuk çerçevesi Müktesebat (Acquis Communitaires) adıyla anılır. Müktesebat, sürekli gelişen karakterdedir. Bugün için 31 başlıktan ve yaklaşık sayfadan oluşmaktadır. Müktesebat, sürekli gelişen karakterdedir. Bugün için 31 başlıktan ve yaklaşık sayfadan oluşmaktadır.

29 ABnin Temel Değerleri ve İlkeleri İnsanlık Onuru İnsanlık Onuru Demokrasi Demokrasi Hukukun Üstünlüğü Hukukun Üstünlüğü Adalet Adalet Eşitlik Eşitlik Temel Özgürlükler Temel Özgürlükler Ulusal Kimliğe Saygı Ulusal Kimliğe Saygı Azınlık Haklarının Gözetilmesi Azınlık Haklarının Gözetilmesi Barış Barış Dayanışma Dayanışma

30 Avrupa Konvansiyonu ve ANAYASA Konvansiyonun amacı: ABnin işlevselliğini arttırmak Yönetimdeki eksiklikleri gidermek Avrupa halklarını yakınlaştırmak,bütünleştirmek Fransa eski Cumhurbaşkanı Valery Giscard DEstaing başkanlığında kurulan ve 108 üyeden oluşan Konvansiyonda Türkiye de diğer adaylarla birlikte temsil edildi. Avrupa Konvansiyonu hazırladığı Anayasa taslağını 2003te ABye sundu. Büyük tartışmalar sonunda 29 Ekim 2004 tarihinde Avrupa liderleri AB Anayasasını imzaladı.

31 AB Anayasasının yürürlüğe girebilmesi için : - Üye 25 ülkenin tamamının ulusal parlamentolarında Anayasayı onaylamaları gerekli. -AB ülkelerinin yarısı konuyu referanduma götürme eğiliminde. Referandumların birinde hayır çıkarsa, Anayasa yürürlüğe giremez. -- Tüm üyelerin onayından sonra Anayasa 1 Kasım 2006da yürürlüğe girecek. Ancak bazı alanlardaki kararlar 2009da yürürlüğe girecek.

32 Anayasanın Temel Özellikleri Anayasa, Avrupayı barış alanı olarak, barışın güvencesini de farklılıkların birlik içinde var olabilmesini kabul eder Anayasa, Avrupayı barış alanı olarak, barışın güvencesini de farklılıkların birlik içinde var olabilmesini kabul eder Anayasa ile egemenlik paylaşımı artar, ama ulusal parlamentoların denetimi sürer Anayasa ile egemenlik paylaşımı artar, ama ulusal parlamentoların denetimi sürer Avrupa vatandaşlığı, ulusal vatandaşlığa ek olan bir hak olarak tanımlanır Avrupa vatandaşlığı, ulusal vatandaşlığa ek olan bir hak olarak tanımlanır Güvenlik politikasını sağlamlaştırır, bir üye devletin saldırı ile karşılaşması halinde diğer üye devletlerin yardım etmesini, terör karşısında da dayanışma sağlamalarını öngörür Güvenlik politikasını sağlamlaştırır, bir üye devletin saldırı ile karşılaşması halinde diğer üye devletlerin yardım etmesini, terör karşısında da dayanışma sağlamalarını öngörür AB kurumlarında değişiklikler getirir AB kurumlarında değişiklikler getirir

33 Anayasanın Getirdiği Değişiklik-Yenilikler AB Komisyonundaki üye sayısında değişiklik : AB Komisyonundaki üye sayısında değişiklik : 2014e kadar her üye ülkenin Komisyonda bir temsilcisi olacak; 2014ten sonra bu sayı, üye ülke sayısının üçte ikisi kadar olacaktır. Komisyon üyeleri rotasyon ile göreve gelecektir. 2014e kadar her üye ülkenin Komisyonda bir temsilcisi olacak; 2014ten sonra bu sayı, üye ülke sayısının üçte ikisi kadar olacaktır. Komisyon üyeleri rotasyon ile göreve gelecektir. Avrupa Parlamentosundaki parlamenter sayısı üye ülke sayısı arttıkça artmayarak; 750de sabitlenmektedir. Nüfusa göre sandalye dağılımı yapılacak Parlamentoda, bir üyenin en az 6, en çok 96 sandalyesi olabilecektir. Avrupa Parlamentosundaki parlamenter sayısı üye ülke sayısı arttıkça artmayarak; 750de sabitlenmektedir. Nüfusa göre sandalye dağılımı yapılacak Parlamentoda, bir üyenin en az 6, en çok 96 sandalyesi olabilecektir. AByi dünyada temsil edecek bir AB Başkanı olacaktır. AByi dünyada temsil edecek bir AB Başkanı olacaktır. Görev süresi 2.5 yıl olacak, AB Konseyi tarafından nitelikli oyçokluğu ile seçilecek. 6 ayda bir değişen dönem başkanlığı sistemi kalkacak. AB Dışişleri Bakanı makamı gelecek. AB Dışişleri Bakanı makamı gelecek. Komisyonun başkan yardımcılığını yapıp ortak dış politika-güvenlik ve dış ilişkilerden sorumlu olacak.

34 Oybirliği yerine oyçokluğu ile karara bağlanacak konuların kapsamı da genişlemekte, Avrupa Parlamentosunun yetkileri genişlemektedir. Oybirliği yerine oyçokluğu ile karara bağlanacak konuların kapsamı da genişlemekte, Avrupa Parlamentosunun yetkileri genişlemektedir. AB Konseyinde karar alma mekanizması olarak çifte çoğunluk sistemi devreye girmektedir. AB Konseyinde karar alma mekanizması olarak çifte çoğunluk sistemi devreye girmektedir. Bir kararın alınması için iki koşulun gerçekleşmesi gerekmektedir: 1) Karar için 15 üye ülkenin onayı alınmalı 2) Bu 15 ülkenin nüfusu AB toplam nüfusunun yüzde 65ini temsil etmeli. İsteyen ülke ayrılabilecek; ayrılan ülke dönme imkanına sahip olacak İsteyen ülke ayrılabilecek; ayrılan ülke dönme imkanına sahip olacak

35 TÜRKİYE – AB İLİŞKİLERİ

36 Türkiyenin Avrupa organizasyonları ile bağı 17.yy kadar gider. Avrupalı düşünürlerin fikirlerine bakarsak: Bağımsız devletlerden oluşan bir Avrupa Birliği- Meclis Common Assembly önerisi - William Penn (1693)- Öneriye göre, 90 sandalyeli Mecliste Almanya12Fransa 10 İspanya10İtalya 8 İngiltere6Türkiye10 sandalyeye sahip olabilecek.

37 Türkiyenin İlk Avrupalılık belgesi : 1856 Paris Anlaşması Avusturya İmparatoru, Fransız İmparatoru, Büyük Britanya ve İrlanda Birleşik Kraliçesi, Prusya Kralı, Sardunya Kralı ve Rusya İmparatoru, Osmanlı Hükümetinin Avrupa Devleti sayılmasını, Avrupa Devletlerinin bütün haklarından ve Avrupa Devletleri Konseyinden faydalanmasını kabul ettiklerini duyururlar. Bu hükümdarlardan her biri, Osmanlı Devletinin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı göstermeyi kabul ederlerken bu saygının devamı konusunda birbirlerine kefil olurlar. Bu kurala aykırı olan her hareket, kendileri tarafından genel çıkarlarla ilgili bir mesele şeklinde görülecektir. (Paris Anlaşması- Madde 7) Böylece, Türkiye Sultan Abdülmecid döneminde Avrupa Devletleri Konseyine girmiş olur. (Anlaşma savaşlardan dolayı uygulanamaz.)

38 İLİŞKİLERİN KRONOLOJİSİ 1959: AETye ortaklık başvurusu. 1959: AETye ortaklık başvurusu. Prof. Hallstein (Bu anlaşma ile Türkiye kaderini ve geleceğini Avrupa Topluluğuna bağladı 1963: Ankara Antlaşması 1963: Ankara Antlaşması 1970: Katma Protokol 1970: Katma Protokol 1982: Türkiye ile İlişkiler donduruldu. 1982: Türkiye ile İlişkiler donduruldu. 1986: İlişkiler canlandırıldı. 1986: İlişkiler canlandırıldı. 1987: Tam üyelik başvurusu 1987: Tam üyelik başvurusu 1989: Başvurunun kabul edilmemesi 1989: Başvurunun kabul edilmemesi

39 İLİŞKİLERİN KRONOLOJİSİ 1995: 1/95 sayılı Gümrük Birliği Kararı 1995: 1/95 sayılı Gümrük Birliği Kararı 1996: Gümrük Birliğinin yürürlüğe girmesi 1996: Gümrük Birliğinin yürürlüğe girmesi 1997: Lüksemburg Zirvesi- Türkiye aday ülkeler arasında sayılmadı. 1997: Lüksemburg Zirvesi- Türkiye aday ülkeler arasında sayılmadı. 1999: Helsinki Zirvesi – Adaylığın tanınması 1999: Helsinki Zirvesi – Adaylığın tanınması 2001: Katılım Ortaklığı Belgesi 2001: Katılım Ortaklığı Belgesi 2001: Ulusal program 2001: Ulusal program 2004: Brüksel Zirvesi- Türkiyeye müzakere tarihi verilmesi- 3 Ekim : Brüksel Zirvesi- Türkiyeye müzakere tarihi verilmesi- 3 Ekim 2005

40 ÜYELiK YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ ÜSTLENEBİLME YETENEĞİ 1.Malların Serbest Dolaşımı21. Bölgesel Politika 2. Kişilerin Serbest Dolaşımı22. Çevre 3. Hizmetlerin Serbest Dolaşımı 23. Tüketicilerin ve Sağlığın Korunması 4. Sermayenin Serbest Dolaşımı24. Adalet ve İçişleri 5. Şirketler Hukuku25. Gümrük Birliği 6. Rekabet Politikası26. Dış İlişkiler 7. Tarım27. Ortak Dış ve Güvenlik Politikası 8. Balıkçılık28. Mali Kontrol 9. Ulaştırma29. Mali ve Bütçe ile ilgili Konular 10. Vergi Politikası30. Kurumlar 11. Ekonomik ve Parasal Birlik31. Diğer 12. İstatistiki Bilgiler 13. Sosyal Politika ve İstihdam 14. Enerji 15. Sanayi Politikası 16. KOBİler 17. Bilim ve Araştırma 18. Eğitim ve Öğretim 19. Telekomünikasyon ve Bilgi Toplumu 20. Kültür ve Görsel-işitsel Politika

41 AB Genişlemesinin politik hedefi : Avrupada daha ileri düzeyde entegrasyonu sağlayıp daha güçlü siyasi birliği oluşturmak Güçlü siyasi birlik için güçlü ekonomik birlik oluşturmak Ekonomik Açıdan AB ve Genişleme 7 Büyük Gücün Dünyadaki Payı (2003) YüzölçümüYüzde)Nüfus(Yüzde)GSMH(Yüzde) AB (29) 3,868,9222,94 ABD7,194,6421,27 Çin7,1720,5412,54 Japonya0,282,037,10 Hindistan2,4616,975,98 Brezilya6,382,822,58 Rusya12,752,292, yılı verileri bazında 29 üyeli AB, dünya GSMHndan % 23 pay alacaktır.

42 Türkiyenin bugün üye olması halinde: ABnin 1) Nüfusu % ) Yüzölçümü% ) Milli Geliri% 4.3 artacak 4) Ortalama Geliri ise % 9.8 düşecektir 29 Üye ile AB nüfusu560 milyona ulaşır 15 üyeli ABnin milli geliri ABDnin 831 milyar$ altında 29 üyeli ABnin milli geliriABDnin 856 milyar$ üstünde

43 ABye devredilecek yetkiler İç Pazarın işleyebilmesi için gerekli olan rekabet kuralları, İç Pazarın işleyebilmesi için gerekli olan rekabet kuralları, Para Politikası, Para Politikası, Ortak Ticaret Politikası, Ortak Ticaret Politikası, Gümrük Birliği, Gümrük Birliği, Ortak balıkçılık politikası altında yer alan canlı deniz kaynakları Ortak balıkçılık politikası altında yer alan canlı deniz kaynakları İç Pazar, Özgürlük, güvenlik ve adalet alanları (ABnin bu konularda yasama yetkisi yoktur), Tarım ve Balıkçılık (sudaki biyolojik kaynakların korunması dışında), Ulaşım ve Trans-Avrupa ağları, Enerji, Sosyal politika (ekonomik, sosyal, bölgesel uyumlaşma), Çevre, tüketici korunması ve kamu sağlığına ilişkin ortak güvenlik. AB ile paylaşılacak yetkiler

44 Genişlemenin Ekonomik Hedefleri İstikrarlı Birlik İstikrarlı Birlik Fiyat istikrarı çapası Fiyat istikrarı çapası Daimi Bütçe Disiplini Daimi Bütçe Disiplini Tek Pazarın oluşturulması (döviz kuru riski elimine edilerek) Tek Pazarın oluşturulması (döviz kuru riski elimine edilerek) Tek para birimi EURO ile şeffaflık ve rekabet ortamının yaratılarak, istihdam ve büyümenin güçlendirilmesi Tek para birimi EURO ile şeffaflık ve rekabet ortamının yaratılarak, istihdam ve büyümenin güçlendirilmesi

45 AB Neden Genişlemek İstiyor? Türkiyenin Üyeliğinden ABnin beklentisi nedir? AB Açısından: 1) Avrupalı firmaların rekabet gücünü geliştirecek bir süreç Pazar yakınlığı Pazar yakınlığı Düşük emek maliyeti Düşük emek maliyeti Doğal Kaynaklara erişim Doğal Kaynaklara erişim 2) Dünyanın en büyük tek pazarı olma yolunda bir adım daha atılması Ekonomik büyüme Ekonomik büyüme İstihdam İstihdam

46 3) Avrupada yaşam kalitesinde iyileşme sağlanması Çevrenin korunması Çevrenin korunması Suç ve kanun dışı göçe karşı AB politikalarının benimsenmesi Suç ve kanun dışı göçe karşı AB politikalarının benimsenmesi 4) AB GSYİH yıllık artışında sürekliliğin sağlanması 5) AB üyelerine yeni iş olanakları yaratılması

47 ABye Katılan Üyelerin Ekonomik Nedenleri (1) Piyasaların küçük olması (2) Tüketicilerin satın alma gücünün zayıflığı (3) Sermaye yetersizliği (4) GSYİHnın artacak olması (5) İstihdam olanaklarının artacak olması (6) Tüketiciler için fırsatlar oluşması Sağlık ve güvenlik standartlarını taşıyan ve daha düşük fiyattan mal ve hizmetlerden yararlanma

48 AB Üyeliği ile Türkiyede Beklentiler ABye giren 10 yeni üye ülke GSMHnın uzun dönemde % arası artması beklenir ABye giren 10 yeni üye ülke GSMHnın uzun dönemde % arası artması beklenir Mevcut üyelerde artış en fazla %0.4 Mevcut üyelerde artış en fazla %0.4 Türkiyenin katılımının etkisi%0.2 artış Türkiyenin katılımının etkisi%0.2 artış Türkiyede ise Türkiyede ise Gayri Safi Milli Hasılanın %0.8 Tüketimin %1.4 artması Refah düzeyinin ilk aşamada %1.4 sıçraması Kurumsal reformların GSMHya katkısının %8.9 (22.4milyar EURO) olması bekleniyor.

49 Eğer tüm yapısal reformlar zamanında gerçekleştirebilirse, Türkiyenin ticari hacmi %50 arttırılabilir ABnin Türkiyeye ihracatı yaklaşık %20 artabilir. AB üyeliği ile faizler düşeceği için, Türkiye ABnin diğer ülkelerinden daha hızlı kalkınacaktır. Türkiyenin ithalatında %12.2, ihracatında %8.1 artış olacağı tahmin ediliyor.

50 Türkiyenin ABye Katkıları (ABnin Kazanımları): Siyasi Boyutu: Bölgesinde güçlü Türkiye, istikrar unsuru Bölgesinde güçlü Türkiye, istikrar unsuru Avrupanın siyasi birlik olmasına katkı Avrupanın siyasi birlik olmasına katkı Güvenlik Boyutu: Avrupa güvenliğine destek; AB ortak savunma ve güvenlik boyutunu güçlendirme Avrupa güvenliğine destek; AB ortak savunma ve güvenlik boyutunu güçlendirme Orta Doğu ve İslam Konferansı Örgütü ülkeleri ile ilişkide olan Türkiye, ABnin dış politikasına katkı sağlar Orta Doğu ve İslam Konferansı Örgütü ülkeleri ile ilişkide olan Türkiye, ABnin dış politikasına katkı sağlar Türkiye üyelikle, AB standartlarında sınır kontrolü gerçekleştirir, böylece kaçak göç, uyuşturucu, silah kaçakçılığı ile mücadelede destek Türkiye üyelikle, AB standartlarında sınır kontrolü gerçekleştirir, böylece kaçak göç, uyuşturucu, silah kaçakçılığı ile mücadelede destek Ekonomik Boyutu: Türkiye AB için büyük pazar Türkiye AB için büyük pazar Genç nüfusu ve yetişmiş kalifiye vatandaşları ile insan kaynağı Genç nüfusu ve yetişmiş kalifiye vatandaşları ile insan kaynağı Ekonomik anlamda güçlenecek Türkiyeden ABye göç azalacak Ekonomik anlamda güçlenecek Türkiyeden ABye göç azalacak Türkiye, Avrasya enerji koridoru üzerindedir Türkiye, Avrasya enerji koridoru üzerindedir Kültürel Boyutu: Renkli kültürel değerleri ile Türkiye, kültürel kaynaşmaya önem veren ABye zenginlik katacak Renkli kültürel değerleri ile Türkiye, kültürel kaynaşmaya önem veren ABye zenginlik katacak Dünya vatandaşı yaratma fikrini güçlendirecek Dünya vatandaşı yaratma fikrini güçlendirecek

51 Türkiyenin Kazanımları: Türkiye, Avrupa Birliğini yöneten ülkeler arasına katılacaktır. Türkiye, Avrupa Birliğini yöneten ülkeler arasına katılacaktır. Avrupa Parlamentosunda önemli bir güç olacaktır. Avrupa Parlamentosunda önemli bir güç olacaktır. Avrupa Birliğinin ekonomik kriterlerine ulaşacak, mevcut fonlardan yararlanacak, yabancı sermayenin doğrudan akışı bir ölçüde hızlanacaktır. Avrupa Birliğinin ekonomik kriterlerine ulaşacak, mevcut fonlardan yararlanacak, yabancı sermayenin doğrudan akışı bir ölçüde hızlanacaktır. Avrupa Birliğine üyelik, Türkiyedeki istikrarı sağlamlaştıracaktır. Avrupa Birliğine üyelik, Türkiyedeki istikrarı sağlamlaştıracaktır. Gelir dağılımı daha adil olacak Gelir dağılımı daha adil olacak Bölgesel gelişmişlik farklılıkları azalacak Bölgesel gelişmişlik farklılıkları azalacak Çevre, eğitim, sağlık ve sosyal güvenlik ile çalışma ilişkileri başta olmak üzere, toplum yaşamının birçok alanında belirgin iyileşmeler yaşanacaktır. Çevre, eğitim, sağlık ve sosyal güvenlik ile çalışma ilişkileri başta olmak üzere, toplum yaşamının birçok alanında belirgin iyileşmeler yaşanacaktır. Bürokratik hantallıkla ve yolsuzlukla mücadelede önemli ölçüde yol alınabilecektir. Bürokratik hantallıkla ve yolsuzlukla mücadelede önemli ölçüde yol alınabilecektir. Küresel boyutta ise; AB gibi siyasal, ekonomik ve sosyal anlamda güçlü bir bloka üye olacak olan Türkiyenin dünya ölçeğindeki konumu ve rolü güçlenecektir. Küresel boyutta ise; AB gibi siyasal, ekonomik ve sosyal anlamda güçlü bir bloka üye olacak olan Türkiyenin dünya ölçeğindeki konumu ve rolü güçlenecektir.

52 ABDE EĞİTİM POLİTİKALARI VE PROGRAMLARI

53 ABDE EĞİTİM HEDEFLERİ Eğitimin özellikle üye ülkelerin dillerinin öğretimi yoluyla geliştirilmesi Ülkeler arasında öğrenciler ve öğretmenlerin hareketliliğinin ve diplomaların tanınmasının sağlanması Öğretim kurumları arasında işbirliğinin geliştirilmesi Üye ülkelerin öğretim sistemlerinin ortak sorunları üstüne bilgi ve deneyimlerin aktarılması Gençler ve eğitmenlerin ülkeler arasında değişiminin desteklenmesi Açık öğretim ve uzaktan öğretimin geliştirilmesi Uluslararası kurumlar ile eğitim konusunda işbirliğinin geliştirilmesi Teknolojik gelişmelere uyum sağlanması, sürekli mesleki eğitimin iyileştirilmesi, mesleki eğitime erişim olanaklarının arttırılması Eğitim kurumlarıyla işyerleri arasında işbirliğinin geliştirilmesi Hedefleri gerçekleştirebilmek için hazırlanan programlar devamlı olarak iyileştirilmekte ve geliştirilmektedir. (örnek: Socrates Programı, Leonardo da Vinci Programı, Avrupa Gençliği Programı, Merkez ve Doğu Avrupa ülkeleri ile eski Sovyetler Birliğine mensup ülkeler için özel olarak düzenlenen Tempus Programı)

54 AB EĞİTİM ve GENÇLİK PROGRAMLARI SOCRATES : Comenius Erasmus Grundtvig Lingua Minerva Arion Ortak Faaliyetler (Joint Action) Naric Eurydice Destek Faaliyetleri (Accompanying Measures) LEONARDO de VINCI A Tipi Projeler Pilot Projeler (B & C Tipi)

55 GENÇLİK : Eylem 1 – Gençlik Değişimleri Eylem 2- Avrupa Gönüllüleri Hizmeti Eylem 3- Gençlik Girişimleri Eylem 4- Ortak Eylemler Eylem 5- Destek Faaliyetleri İş Geliştirme Fizibilite Gezileri İrtibat Seminerleri Çalışma Gezileri Seminerler Eğitim Kursları Gençlik Enformasyonu Uluslar arası Ortaklıklar ve Ağlar Nitelik ve Yaratıcılık için Destek

56 1- Okullar arası ortaklıklar Okul Projeleri- Socrates programına katılan ülkeler arasında en az üç okul ortak ilgi alanında birlikte çalışma yapar. Okul Projeleri- Socrates programına katılan ülkeler arasında en az üç okul ortak ilgi alanında birlikte çalışma yapar. Dil Projeleri- Yabancı dil öğrenimi amacı ile üye ülkelerden iki okul ile öğrenci değişimini de (asgari 14 yaş) kapsayan çalışmalar. Dil Projeleri- Yabancı dil öğrenimi amacı ile üye ülkelerden iki okul ile öğrenci değişimini de (asgari 14 yaş) kapsayan çalışmalar. Okul Gelişim Projeleri - En az üç ülkeden en az üç kurumla yürütülen çalışmalardır. Okul Gelişim Projeleri - En az üç ülkeden en az üç kurumla yürütülen çalışmalardır. 2- Eğitim personelinin ve öğretmenlerin eğitimi Çok Yönlü İşbirliği Projeleri – Eğitim personelinin eğitimi ve sınıfta kullanılmak için programlar, kurslar, stratejiler ve öğretim materyalleri hazırlayan ve özellikle öğretmen yetiştiren kurumlar arasında işbirliğini amaçlar. Çok Yönlü İşbirliği Projeleri – Eğitim personelinin eğitimi ve sınıfta kullanılmak için programlar, kurslar, stratejiler ve öğretim materyalleri hazırlayan ve özellikle öğretmen yetiştiren kurumlar arasında işbirliğini amaçlar. Bireysel Yurtdışı Eğitim Destekleri –Aday öğretmenleri, aday öğretmenler için asistanlık uygulamasını, müdürleri, müfettişleri, rehber öğretmenleri Avrupa Ülkelerindeki okul ve şirketlerdeki kurslara katmak için gerekli maddi desteği sağlamak. Bireysel Yurtdışı Eğitim Destekleri –Aday öğretmenleri, aday öğretmenler için asistanlık uygulamasını, müdürleri, müfettişleri, rehber öğretmenleri Avrupa Ülkelerindeki okul ve şirketlerdeki kurslara katmak için gerekli maddi desteği sağlamak. Comenius : SOCRATES

57 Yükseköğretim kurumları arasında Avrupa boyutunun teşviki amaçlı ortak projeler ve programlar Yükseköğretim kurumları arasında Avrupa boyutunun teşviki amaçlı ortak projeler ve programlar Üniversite öğrencileri ve öğretim elemanları için mübadele bursları Üniversite öğrencileri ve öğretim elemanları için mübadele bursları Akademik Uzmanlık Ağları Akademik Uzmanlık Ağları Erasmus: Grundtvig- Yetişkin Eğitimi: Ülkeler üstü işbirliği projeleri Ülkeler üstü işbirliği projeleri Hayat boyu öğrenmeyi sağlamak için yetişkin eğitimi Hayat boyu öğrenmeyi sağlamak için yetişkin eğitimi Öğrenme amaçlı işbirliği v ortaklıklar Öğrenme amaçlı işbirliği v ortaklıklar Yaygın eğitim personelinin kısa süreli eğitim imkanları, örgün eğitim personeline eğitim imkanı Yaygın eğitim personelinin kısa süreli eğitim imkanları, örgün eğitim personeline eğitim imkanı Lingua- Avrupa Dilleri Eğitimi: Birlik içerisindeki dil çeşitliliğini teşvik etmek ve desteklemek için faaliyetler (bilgilendirme kampanyaları, yarışmalar, ödüller, inceleme, dil eğitim kurumları arasında işbirliği projeleri vs.) Birlik içerisindeki dil çeşitliliğini teşvik etmek ve desteklemek için faaliyetler (bilgilendirme kampanyaları, yarışmalar, ödüller, inceleme, dil eğitim kurumları arasında işbirliği projeleri vs.) Dil öğretimi ve yabancı dil becerilerinin değerlendirilmesi araçlarının geliştirilmesi ( dil eğitim müfredatında yenilikler projesi, yeni eğitim materyalleri geliştirme vs.) Dil öğretimi ve yabancı dil becerilerinin değerlendirilmesi araçlarının geliştirilmesi ( dil eğitim müfredatında yenilikler projesi, yeni eğitim materyalleri geliştirme vs.)

58 Eğitimde yenilikleri, yeni fikirleri anlamak ve desteklemek için projeler Eğitimde yenilikleri, yeni fikirleri anlamak ve desteklemek için projeler Eğitimde yenilikçi ortamları geliştirmek için yeni eğitim yöntemlerini ve kaynaklarını tasarlamak amacıyla hazırlanan projeler Eğitimde yenilikçi ortamları geliştirmek için yeni eğitim yöntemlerini ve kaynaklarını tasarlamak amacıyla hazırlanan projeler Projelerin sonuçlarına erişim sağlamaya ve bu konuda karşılıklı bilgi akışı temin etmeye yönelik faaliyetler Projelerin sonuçlarına erişim sağlamaya ve bu konuda karşılıklı bilgi akışı temin etmeye yönelik faaliyetler Eğitimde Bilgi-İletişim Teknolojilerinin kullanımı ile Açık-Uzaktan Eğitime ilişkin tecrübe ve fikirlerin paylaşımını destekleme ve bu konuda ağlar oluşturma amaçlı projeler Eğitimde Bilgi-İletişim Teknolojilerinin kullanımı ile Açık-Uzaktan Eğitime ilişkin tecrübe ve fikirlerin paylaşımını destekleme ve bu konuda ağlar oluşturma amaçlı projeler Eğitim Sistemleri ve Politikalarında Gözlem ve Yenilikler : Bilgi ve deneyim paylaşımı iyi uygulama tanımı, eğitim sistemlerinin ve politikalarının karşılaştırmalı analizi, ortak eğitim ilgi alanlarındaki konuların tartışılması ile ilgili projeler sayesinde eğitim sistemlerinin kalitesini ve şeffaflığını geliştirmeye ve Avrupa daki eğitim yeniliğinin ilerletilmesine katkıda bulunmak Bilgi ve deneyim paylaşımı iyi uygulama tanımı, eğitim sistemlerinin ve politikalarının karşılaştırmalı analizi, ortak eğitim ilgi alanlarındaki konuların tartışılması ile ilgili projeler sayesinde eğitim sistemlerinin kalitesini ve şeffaflığını geliştirmeye ve Avrupa daki eğitim yeniliğinin ilerletilmesine katkıda bulunmak Diplomaların, mesleki niteliklerin eğitim sürelerinin karşılıklı incelenmesi, bilgi alışverişi Diplomaların, mesleki niteliklerin eğitim sürelerinin karşılıklı incelenmesi, bilgi alışverişi Eurydice: Avrupa Eğitim Sistemleri ve Politikaları Bilgi ağı faaliyetleri; Eurydice: Avrupa Eğitim Sistemleri ve Politikaları Bilgi ağı faaliyetleri; Naric: Ulusal Akademik Tanıma ve Bilgi Merkezleri ağı faaliyetleri Naric: Ulusal Akademik Tanıma ve Bilgi Merkezleri ağı faaliyetleri Arion: Eğitimde karar alıcılar, yöneticiler ve uzmanların karşılıklı araştırma ziyaretleri Arion: Eğitimde karar alıcılar, yöneticiler ve uzmanların karşılıklı araştırma ziyaretleri Minerva- Açık-Uzaktan Eğitim ve Eğitimde Bilgi ve İletişim Teknolojileri:

59 Genel Eğitim (Sokrates) programının diğer topluluk programları olan Mesleki Eğitim ( Leonardo da Vinci) ve/veya Gençlik (Youth) programları ile birlikte yürüttükleri faaliyetlerdir. Genel Eğitim (Sokrates) programının diğer topluluk programları olan Mesleki Eğitim ( Leonardo da Vinci) ve/veya Gençlik (Youth) programları ile birlikte yürüttükleri faaliyetlerdir. Destek Faaliyetleri : Ortak Faaliyetler: Socrates hakkında bilgilendirme ve bilinçlendirici tanıtım faaliyetleri, yayım ve eğitim faaliyetleri ile kamu kuruluşları veya vakıflar gibi sivil toplum kuruluşları tarafından gerçekleştirilecek etkinlikler vasıtasıyla, programın genel amaçlarına ulaşmasında katkı sağlayan her tür faaliyeti destekler. Socrates hakkında bilgilendirme ve bilinçlendirici tanıtım faaliyetleri, yayım ve eğitim faaliyetleri ile kamu kuruluşları veya vakıflar gibi sivil toplum kuruluşları tarafından gerçekleştirilecek etkinlikler vasıtasıyla, programın genel amaçlarına ulaşmasında katkı sağlayan her tür faaliyeti destekler. Socrates İçin Başvuru Tarihleri : Comenius: 1 Kasım 2004, 1 Şubat 2005, 1 Mart 2005 Grundtvig: 1 Kasım 2004, 1 Şubat 2005 Lingua: 1 Kasım 2004 Minerva: 1 Kasım 2004 Destek Faaliyetleri: 1 Nisan 2005, 1 Ekim 2005

60 Hareketlilik Projeleri- A Tipi Projeler: LEONARDO da VINCI Mesleki eğitim alan kişiler ve mesleki eğitimden sorumlu olanlar için ülkeler arası hareketlilik projelerini destekleyen bu eylemde, 3 seçenek söz konusudur. Mesleki eğitim alan kişiler ve mesleki eğitimden sorumlu olanlar için ülkeler arası hareketlilik projelerini destekleyen bu eylemde, 3 seçenek söz konusudur. Ülkeler arası yerleştirme projeleri Ülkeler arası yerleştirme projeleri Ülkeler arası karşılıklı değişim projeleri Ülkeler arası karşılıklı değişim projeleri Çalışma ziyaretleri Çalışma ziyaretleri Meslek eğitiminde kalite ve yeniliklerin transferine yönelik ülkeler arası pilot projeleri destekleyen eylemler. Mesleki eğitimde iletişim ve bilgi teknolojilerinin kullanımıyla ilgili faaliyetler. Meslek eğitiminde kalite ve yeniliklerin transferine yönelik ülkeler arası pilot projeleri destekleyen eylemler. Mesleki eğitimde iletişim ve bilgi teknolojilerinin kullanımıyla ilgili faaliyetler. Dil Yeterlilikleri – Ülkeler arası pilot projeler ve karşılıklı değişim projeleri yoluyla mesleki eğitim alanında dil becerilerinin ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesi projeleri Dil Yeterlilikleri – Ülkeler arası pilot projeler ve karşılıklı değişim projeleri yoluyla mesleki eğitim alanında dil becerilerinin ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesi projeleri Ülkeler Arası Ağlar – Avrupa deneyiminin yaygınlaştırılması ve Avrupa uzmanlığında yenilikçi yaklaşımların toplanması, biriktirilmesi ve inşasını amaçlayan projeler Ülkeler Arası Ağlar – Avrupa deneyiminin yaygınlaştırılması ve Avrupa uzmanlığında yenilikçi yaklaşımların toplanması, biriktirilmesi ve inşasını amaçlayan projeler Başvuru Kaynakları – Avrupa İstatistik Ofisi ve Avrupa Mesleki Eğitim Geliştirme Merkezi ile işbirliği içinde verilerin, etütlerin ve analizlerin karşılaştırılması, iyi uygulamaların gözlemlenmesi ve yaygınlaştırılmasına yönelik projeleri Başvuru Kaynakları – Avrupa İstatistik Ofisi ve Avrupa Mesleki Eğitim Geliştirme Merkezi ile işbirliği içinde verilerin, etütlerin ve analizlerin karşılaştırılması, iyi uygulamaların gözlemlenmesi ve yaygınlaştırılmasına yönelik projeleri NOT: B Tipi Projelerde ön teklif Ulusal Ajansa yapılırken C Tipi Projelerde ön teklif AB Komisyonuna yapılır. Ön ve tam proje teklif kopyaları Ulusal Ajansa yollanır. Pilot Projeler- B & C Tipi Projeler:

61 LdV programındaki koşullar: Önerilen proje, ülkeler arası işbirliğini gözetmelidir. Önerilen proje, ülkeler arası işbirliğini gözetmelidir. Hareketlilik ve Dil Yeterlilikleri grubuna dahil projeler için -birisi AB üyesi ülke olmak üzere- en az iki farklı ülkeden oluşan ortaklıklar içermesi gerekmektedir. Diğer grup projeler için ise, yine birisi AB üyesi ülke olmak şartıyla, en az üç farklı ülkeden oluşan ortaklık içermesi gerekmektedir. Hareketlilik ve Dil Yeterlilikleri grubuna dahil projeler için -birisi AB üyesi ülke olmak üzere- en az iki farklı ülkeden oluşan ortaklıklar içermesi gerekmektedir. Diğer grup projeler için ise, yine birisi AB üyesi ülke olmak şartıyla, en az üç farklı ülkeden oluşan ortaklık içermesi gerekmektedir. Projenin, LdV program hedeflerinden birini veya birden fazlasını içermesi ve yürütülen eylemlere uygun formatta olması gerekmektedir. Projenin, LdV program hedeflerinden birini veya birden fazlasını içermesi ve yürütülen eylemlere uygun formatta olması gerekmektedir. Proje, önceden belirlenmiş zaman çizelgesine göre zamanında sunulmuş ve önceden ilan edilmiş proje teklif çağrısında belirtilen önceliklerden birisi ile ilgili olmalıdır. Proje, önceden belirlenmiş zaman çizelgesine göre zamanında sunulmuş ve önceden ilan edilmiş proje teklif çağrısında belirtilen önceliklerden birisi ile ilgili olmalıdır.

62 Eylem 1- Gençlik Değişimleri : GENÇLİK PROGRAMLARI Değişik konularda (sanat, müzik, çevre, bilgi teknolojileri, yerel miras, kadın, çocuk gibi) gençlik değişim projelerini içerir. Değişik konularda (sanat, müzik, çevre, bilgi teknolojileri, yerel miras, kadın, çocuk gibi) gençlik değişim projelerini içerir. İki ya da daha çok ülkeden gelen gençlerin bir araya gelmesi yaş arası gençler katılabilir. En az 1 AB üye devleti içermelidir. Değişim etkinliği seyahat süresi hariç 6-21 gün arası olmalı. İki ya da daha çok ülkeden gelen gençlerin bir araya gelmesi yaş arası gençler katılabilir. En az 1 AB üye devleti içermelidir. Değişim etkinliği seyahat süresi hariç 6-21 gün arası olmalı. Eylem 2- Avrupa Gönüllü Hizmeti: Çevre, kültür, sanat, çocuklar, gençler veya yaşlılarla ilgili etkinlikler, Çevre, kültür, sanat, çocuklar, gençler veya yaşlılarla ilgili etkinlikler, kültürel miras, spor gibi alanlarda gönüllü hizmetleri kapsar. 6 ile 12 ay kültürel miras, spor gibi alanlarda gönüllü hizmetleri kapsar. 6 ile 12 ay arasında değişen sürelerde başka ülkede gönüllü olma. arasında değişen sürelerde başka ülkede gönüllü olma. Gönderen ve ev sahibi kuruluşlar ortaklık ruhu ile hizmetleri planlamalı, Gönderen ve ev sahibi kuruluşlar ortaklık ruhu ile hizmetleri planlamalı, uygulamalı. uygulamalı. İki ülkeyi içerir. İki ülkeyi içerir.

63 Kültür, sanat, çevre, kültürel mirası koruma, kır/kent kalkınması, eşitçilik, ırkçılık ve yabancı düşmanlığıyla mücadele, uyuşturucu ile mücadele, sosyal dışlanmayı önleme, sağlık, yaygın eğitim, gençlik politikaları, boş zamanları değerlendirme, aktif vatandaşlık bilinci, Avrupalılık bilinci oluşturmak konularında araştırma ve çalışma yapma, proje haline getirme, projenin etkinliklerini geliştirerek projeye uluslararası bir boyut kazandırma gibi çalışmaları amaçlar. Proje süresi 3 ay ile bir yıl arasında Grup en az dört kişiden oluşur. Eylem 3- Gençlik Girişimleri (Grup girişimi, Ağ Kurma, Geleceğin Sermayesi Projesi): Eylem 4- Ortak Eylemler: Bilgi Avrupasının oluşumunu desteklemek, Socrates, Leonardo ve Gençlik programı ile ilgili Avrupa düzeyinde projeler üretilmesini içerir. Birden çok alana dahil sorunların analizi edilmesi, çözülmesine ilişkin yaratıcı yaklaşımlar geliştirmek için ulus ötesi ağ kurma, iletişim. Eylem 5- Destek Faaliyetleri: Gençlik ile ilgili konularda proje ve girişimler hazırlayanlara işbaşı eğitimi, fizibilite gezileri, irtibat seminerleri, çalışma gezileri ve seminerler düzenlenmesini amaçlar.

64 Proje Hazırlama Yol Haritası I. İlk adım, internet üzerinden Ulusal Ajans - Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı adresine ulaşmaktır: Bu adreste, Socrates, Leonardo da Vinci ve Gençlik (Youth) ana sayfaları yer almaktadır. II. İkinci adım, başvurulacak program sayfasının seçilmesi ve ayrıntılı biçimde incelenmesidir. III. Her program için söz konusu olan Ana Menü kapsamında yer alan başlıklar: Programın Tanıtımı; Başvurulabilecek Proje Tipleri Konu Alanları Sık Sorulan Sorular Faydalı Dokümanlar; İlgili Siteler /Faydalı Linkler, Sunular; Ortak Arayanlar; Haberler. IV. Bir fikir edinmek için, Örnek Projelerin incelenmeli

65 Proje Hazırlama Yol Haritası V. Gereken bilgi ve belgeler (örneğin, Proje Başvuru Formu), Faydalı Dokümanlar bölümünde yer almaktadır. VI. Projeye AB ve EFTA ülkelerinden ortak bulabilmek konusunda yardımcı olacak bilgiler için Ortak Arayanlar bölümüne bakılması uygun olacaktır. VII. Ortak bulabilmek için, Sunular bölümünde bulunan Ortak Bulma Seminerleri de yardımcı olacaktır. VIII. Bundan sonraki aşama, Başvuru Formunun eksiksiz biçimde doldurulması ve yıl içine yayılmış kesin tarihler çerçevesinde gerekli başvurunun yapılmasıdır.

66 TURKAB (AB-Türkiye İşbirliği Derneği) İletişim Bilgileri Adres: Adres: Barbaros Bulvarı Meneşe Apt. 24/10 Balmumcu Beşiktaş İstanbul Tel: ; Tel: ; E-posta: E-posta: İnternet sitesi: İnternet sitesi:


"AVRUPA BİRLİĞİNİN KURUMSAL YAPISI ve TÜRKİYE – AB İLİŞKİLERİ (AB-TÜRKİYE İŞBİRLİĞİ DERNEĞİ)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları