Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SIVILAR Sezen KURŞUN 040225023.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SIVILAR Sezen KURŞUN 040225023."— Sunum transkripti:

1 SIVILAR Sezen KURŞUN

2 Sıvılar bastırılamayan akışkanlardır;basınçla hacimleri değişmez
Sıvılar bastırılamayan akışkanlardır;basınçla hacimleri değişmez.Sıvı molekülleri arasında yok denecek kadar yavaş çarpışmalar vardır. Bu çarpışmalarda tanecikler momentum aktarırlar. Enerjisi yeterince yüksek olan,sıvı yüzeyine yakın hareketi sıvı yüzeyinden dışarı doğru olan tanecikler buharlaşırlar. Sıvıları buharlaştırmak için ısıtmak gerekmez.Her sıcaklıkta buharlaşma olur.

3 Eğer sıvı bir kapta buharıyla beraberse buhar basıncından söz edebiliriz.Buhar basıncı gaz taneciklerin sıvı yüzeyine uyguladığı basınçtır. Buharlaşma devam ettikçe kaptaki sıvı seviyesi azalırmı? Kaptaki bütün sıvı buharlaşabilirmi? Yoğunlaşma varmıdır?

4 Bu durumda buharlaşma hızına bakılmalıdır.
Buharlaşma hızı: Birim zamanda buhar fazına geçen molekül sayısıdır. Yüzey ne kadar geniş olursa o kadar çok buharlaşma olur.Buharlaşma hızı sıvının miktarından bağımsızdır.Sıvının cinsine bağlıdır. Yoğunlaşma olabilmesi için gaz taneciklerinin sıvı yüzeyine çarpması gerekir. Her çarpışma yoğunlaşmayla sonuçlanmayabilir.

5 Buharlaşmayla beraber ilk zamanlar yoğunlaşma olması ihtimali çok küçüktür ancak gaz fazına geçen tanecik sayısının artmasıyla yoğunlaşmada başlar. Yoğunlaşma hızı buharlaşma hızına eşit olana kadar artar ve bir denge hali oluşur.Buna dinamik denge denir.Artık kapta bir basınç değişimide gözlenmez. Buharlaşma entalpisi: 1 mol sıvının 1 mol buhar olması için gerekli olan enerjidir.ΔHb ile gösterilir.

6 Vs ihmal(1mol subuharı=22400cm3)
Clausius-clapyron Eşitliği Buhar basıncının sıcaklıkla değişimi; Vs ihmal(1mol subuharı=22400cm3) (1mol sıvı su=18cm3)

7

8 a)Grafik çizerek buharlaşma entalpisini bulunuz.
Soru:n-propil alkol (C3H7OH) buharının değişik sıcaklıklarda denge buhar basıncı altındaki yoğunlukları verilmiştir. t°C 50 60 70 80 (g/L) 0.26 0.425 0.671 1.026 a)Grafik çizerek buharlaşma entalpisini bulunuz. b)Hangi sıcaklıkta buhar basıncı 200torr olur?

9 Çözüm: Grafiği çizmek için öncelikle yoğunluktan basınca geçmeliyiz.Sıcaklıgı kelvin basıncıda torr cinsinden yazmalı daha sonrada 1/T ye karşı lnP yi grafige geçirmeliyiz. T(K) 323 333 343 353 P(torr) 87.227 146.99 239.05 376.18 1/T*104 30.96 30.02 29.14 28.32 lnP 4.468 4.990 5.477 5.930 eğim

10

11 A)Eğim= ΔH=-(5557) x 1,987=11040 cal/mol B) T=241K

12 Yüzey Gerilimi Kütlesel çekim kuvvetinin olmadığı bir yere örneğin uzay boşluğuna bırakılan bir miktar sıvı küre şeklini alarak hemen en küçük yüzey alanına sahip olur. Sıvının içindeki moleküller üzerine etkiyen çekim kuvvetlerinin bileşkesi 0 olduğu halde sıvı yüzeyindeki moleküller sıvı içine doğru çeken net bir kuvvetin etkisi altındadır.

13 Yüzeyi küçültmeye çalışan bu kuvvetleri yenmek için dışarıdan sıvıya enerji vermek gerekmektedir.
Sabit sıcaklık ve basınçta sıvı yüzeyini 1m2 veya 1cm2 büyütmek için verilmesi gereken enerjiye yüzey gerilimi denir.Ve σ ile gösterilir. d F l Yüzeyi büyütmek için uygulanan kuvvet ve sisteme verilen yüzey gerilim işi

14 Sıvı ile cam arasındaki çekim kuvvetlerine adezyon kuvvetleri denir
Sıvı ile cam arasındaki çekim kuvvetlerine adezyon kuvvetleri denir.Kılcal boruda yükselmeye bu adezyon kuvvetleri yol açmaktadır. su Sıvı molekülleri arasındaki çekim kuvvetlerine kohezyon kuvvetleri adı verilir.kılcal boruda alçalmaya yol açan bu kohezyon kuvvetleridir. civa

15 Sıvıların Viskozluğu Gazlarda sıvılar gibi akmaya karşı direnç gösterirler.Akışkanların gösterdiği bu dirence viskozluk denir. Sıvıların viskozluğu molekül yapıları ve moleküller arası etkileşmelerle yakından ilgilidir. Herhangi bir boru içinde akan bir sıvının akış hızı akımı sağlayan yürütücü kuvvet ile akımı engellemeye çalışan direncin büyüklüğüne bağlıdır.

16 Viskozluk Ölçümü Şekildeki v akan sıvının hacmini,t akma süresini r kılcalın yarı çapını, h akmanın başladığı andaki hidrostatik yüksekliği, l işaretli iki çizgi arasında kalan kılcalın uzunluğunu , ρ sıvının yoğunluğunu, η ise viskozluğunu göstermektedir. Böyle bir viskozimetre için k bir sabit olmak üzere ; =vt OSTWALD viskozimetresi

17 Bir metal bilyenin sıvı içinde limit düşme hızı ölçülerek de viskozluk bulunabilir.Sıvı içinde düşmekte olan bir metal küre yerçekimi kuvveti ile buna ters yönde olan Stokes sürtünme kuvvetinin etkisi altındır.Bu iki kuvvet eşitliğinde küre limit hıza erişir ve sıvı içinde düzgün doğrusal bir hareketle aşağıya düşer. Şekilde görülen belli bir limit hıza ulaşma aralığı geçildikten sonra kürenin a ve b arasındaki z yüksekliğinden limit hızla düşme süresi olan t ölçülür.Buradan v=z/t limit hızı bulunur. Stokes yasası uyarınca viskozluk tayini


"SIVILAR Sezen KURŞUN 040225023." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları