Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Terimbilim Doç. Dr. Ender Ateşman. Neden terminoloji?  Özel iletişimin temeli olarak terminoloji  Yasalar, yönetmelikler ve uluslararası işbirliği 

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Terimbilim Doç. Dr. Ender Ateşman. Neden terminoloji?  Özel iletişimin temeli olarak terminoloji  Yasalar, yönetmelikler ve uluslararası işbirliği "— Sunum transkripti:

1 Terimbilim Doç. Dr. Ender Ateşman

2 Neden terminoloji?  Özel iletişimin temeli olarak terminoloji  Yasalar, yönetmelikler ve uluslararası işbirliği  Terminoloji ve ekonomi  Özel sektör ve terminoloji  Çevirmenler için terminoloji  Terminoloji ve bilgisayar çevirisi

3 Terimbilimin görevleri  Terim çalışması, yani belirli bir alana ait terimlerin belirlenmesi, tanımlanması ve geliştirilmesi farklı alanlarda ve farklı amaçlarla yapılabilir.  Bu nedenle terim uzmanları için genel bir görev tanımı yoktur.  Ancak, zahmetli ve masraflı bir çalışma olan terim çalışmasının nasıl ve hangi yöntemlerle yapılacağı konusunda ilkeler tanımlanmıştır.

4 Terimbilim: Disiplinlerarası bir alan  Dilbilimi  Do ğ a bilimleri  Standartlaştırma ve dil planlaması  Felsefe ve bilgi kuramı  Bilgi ve belge yönetimi  Bilgisayarlı dilbilim ve bilgi tekniği (knowledge engineering)

5 Terminoloji nedir?  Terminoloji çalışması  Alan dili  Terim  Terimlerin üretilmesi  Özel alan dili ve sözdizimi  Özel dilin derecelendirilmesi  Genel dil ve özel dil

6 Terimlik  ad: bir özel kavramın dilsel gösterimi.  belirtim: (terim, terminus) belirli bir bilim, bilgi ya da teknik alanına ait bir genel kavramın göstergesi.  bağlam: (konteks) bir belirtimin ya da özel bir deyişin içinde yer alabileceği dil içi ya da dil dışı ilişkiler bütünü.  eşanlamlı: bir dilde aynı kavramı göstermek için kullanılan göstergeler (belirtimler) arasındaki ilişki.  eşdeğerlik: aynı kavramın farklı dillerdeki belirtimleri arasındaki ilişki.  eşyazımlı: (homonym) bir dilde farklı kavramları göstermek için kullanılan belirtimler arasındaki ilişki.

7 Terimlik (devam)  genel kavram: birden çok nesneden soyutlama yoluyla elde edilen kavram. Örnek: gezegen, kule.  gösterge: bir kavramın dilsel ya da başka araçlarla temsili.  kavram: bir nesneler kümesinden soyutlama yoluyla elde edilen özelliklerden oluşan düşünce birimi. Açıklama: Kavramlar belirli bir dile bağlı değildir, ancak belirli bir dilsel topluluğun toplumsal ve kültürel birikiminin etkisi altındadır.  özel kavram: tek bir nesneden soyutlama yoluyla elde edilen kavram. Örnek: Mars, Kızkulesi.  kısa biçim: bir belirtimin ya da adın kısa gösterimi.

8 Terimlik (devam)  sözlük: bir ya da birden çok dile ait sözcük hazinesine ait birimlerin ilgili bilgilerle birlikte belirli bir düzen içinde gösterilmesi.  sözlükbilim: (leksikoloji) sözlük hazinesi ile ilgilenen bilim.  sözlükyazım: (leksikografi) sözlükbilim alanında elde edilen bilgiler temelinde sözcük hazinesinin belirli bir sırayla gösterilişi ve sözcük hazinesinin gösteriliş biçimiyle ilgilenen bilim alanı.  sözlükçe: (glossar) tanım ya da açıklamalar içeren sözlük.  terimbilimsel kayıt: bir terim veritabanın tek bir terimle ilgili verilerden oluşan bölümü.  terminoloji: özel alan sözcük hazinesi. Bir özel alandaki kavramların ve onların belirtimlerinden oluşan toplam.


"Terimbilim Doç. Dr. Ender Ateşman. Neden terminoloji?  Özel iletişimin temeli olarak terminoloji  Yasalar, yönetmelikler ve uluslararası işbirliği " indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları