Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KALİTE Y Ö NETİM ŞUBE M Ü D Ü RL Ü Ğ Ü 2010, ANKARA Y.İlhan MÜFTÜOĞLU DSİ SÜREÇ YÖNETİM SİSTEMİ VE UYGULAMALARI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KALİTE Y Ö NETİM ŞUBE M Ü D Ü RL Ü Ğ Ü 2010, ANKARA Y.İlhan MÜFTÜOĞLU DSİ SÜREÇ YÖNETİM SİSTEMİ VE UYGULAMALARI."— Sunum transkripti:

1 KALİTE Y Ö NETİM ŞUBE M Ü D Ü RL Ü Ğ Ü 2010, ANKARA Y.İlhan MÜFTÜOĞLU DSİ SÜREÇ YÖNETİM SİSTEMİ VE UYGULAMALARI

2 Program Kalite kavramı ve Kalite Yönetim Sistemi DSİ’de Kalite yolculuğu Süreç ve Süreç Yönetim Sistemi Kavramları Fonksiyonel Yönetim Mükemmellik Modeli ve Süreç Yönetimi DSİ’de Süreç Yönetim Sistemi Performans Yönetim Sistemi 5018 Sayılı Kamu Mali Yön.ve Kontrol Kanunu ve Stratejik Plan İç Kontrol Sistemi Genel Değerlendirme 2

3 KALİTE ŞARTLARA İLK DEFA SIN DA ZAMANINDA HER DEFASINDA UYMAKTIR. HİZMET ALICILARIN / ÜRÜNÜNÜZÜ ALANLARIN MEMNUNİYETİDİR.

4 Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi 4 KALİTE PRENSİBİ “ İlk defasında ”

5 Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi 5 KALİTE PRENSİBİ “ Zamanında ”

6 Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi 6 KALİTE PRENSİBİ “ Her defasında ” DOĞRU İŞLERİ DOĞRU YÖNTEMLE YAPMAKTIR ! Yeni gelenlerin hepsi çorba istiyor !

7

8  Kalite Yönetim Sistemi; müşteri memnuniyeti ve kalite isteklerini karşılamak amacıyla kalite politikası ve hedeflerinin başarı ile elde edilmesi için sürdürülen faaliyetlerdir.  Toplam K alite Y önetim i ise, yönetim ve tüm çalışanların katılımı ile müşteri ve çalışanların memnun edilmesidir. KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

9 TS EN ISO 9001:2008 Kalite Y ö netim Sistemlerinin kurulması esnasında uygulanması gereken şartların tanımlandığı ve belgelendirme denetimine tabi olan standarttır. TS EN ISO 9001:2008 NEDİR? TS EN ISO 9001:2008 Revizyon Tarihi Uluslararası Standart Kuruluşu T ü rk Standardları Enstit ü s ü Avrupa Standartlar Kuruluşu Standart Numarası

10 Okyanusu ge ç mekte olan bir gemi ü zerinde en fazla kimin kontrol ü vardır? Kaptan Kaptan Makine dairesi şefi Makine dairesi şefi D ü menci D ü menci ÖNLEMEYE DÖNÜK YAKLAŞIM

11 Dr. Deming ’in cevabı ise; “Geminin tasarımcısıdır. Çünkü gemi, tasarımının izin verdiğinden daha iyisini asla yapamaz.

12 “Dünyanın en iyi eğitim görmüş, motivasyonu en yüksek insanlarını işe alın ve işe yaramaz bir sistemin içine yerleştirin, göreceksiniz; her seferinde kazanan sistem olacaktır.”

13 DSİ ’de KALİTE YOLCULUĞU 2007 yılı Mart ayında teşkilatlanarak, Merkezde Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı bünyesinde Şube Müdürlüğü, taşrada doğrudan Makam’a bağlı müstakil Başmühendislikler kuruldu. 32 / 32

14 Münferit belgeler ile yönetim, standart hizmet üretmede engel teşkil edeceğinden, tüm teşkilatı aynı belge çatısı altında toplamak için çalışmalara başlandı. 32 / 32 DSİ ’de KALİTE YOLCULUĞU

15 Geçen süre içerisinde, gerek DSİ Genel Müdürlüğü’nce, gerekse diğer kurumlardan alınmak suretiyle; 51 adet eğitim, 18 adet çalıştay, 7 adet panel, 3 sempozyum, 1 seminer, 1 toplantı olmak üzere Toplam 81 adet eğitim faaliyeti yapılmıştır. 32 / 32 DSİ ’de KALİTE YOLCULUĞU

16 2009 yılı Haziran ayında, Kalite Yönetim Şube Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı bünyesine alındı. Bölge teşkilatları, taşradaki veri akışı ve sistem yönetimi adına aynen bırakıldı. 32 / 32 DSİ ’de KALİTE YOLCULUĞU

17 SÜREÇ NEDİR? SÜREÇ; Belirli bir girdiyi, müşterileri için belirli bir dizi faydalı çıktıya dönüştüren; tanımlanabilen, sınırları konulabilen, tekrarlanabilen, ölçülebilen, mutlaka bir sorumlusu olan, fonksiyonlar arası ve birbirine bağlı değer yaratan faaliyet dizinidir. 32 / 32

18 SÜREÇ YÖNETİMİ NEDİR? Süreçlerin tanımlanması, sahiplerinin, tedarikçilerinin, müşterilerinin, vatandaş ihtiyaçlarının belirlenmesi, gerekli adımlarda ölçümler yapılarak performansının izlenmesi ve gerekli iyileştirmelerin yapılmasını içeren faaliyetlerin tümüdür.

19 SÜREÇLERLE YÖNETİM NEDİR? Değişim m ü hendisliğinin ikinci aşaması s ü re ç lerle y ö netim aşamasını i ç ermektedir. S ü re ç lerle y ö netim; y ö netim kavramlarının ve yaklaşımlarının değişen koşullara ayak uyduramaması sonucunda ortaya ç ıkmıştır.

20 20

21 İş, belli sonuçları elde etmek amacıyla bir araya gelen, birbirini takip eden faaliyetlerin bütünüdür. İş, bu sonucu gerçekleştirmek üzere yatayda ilerlemektedir, bir bütündür ve hiyerarşilere göre tasarlanmamıştır. FONKSİYONEL YÖNETİM

22 Fonksiyonel yönetim anlayışının temeli, iş bölümü ve hiyerarşidir. Hiyerarşik yapı ve fonksiyonel bölünme, işin doğal akışını engelleyici niteliktedir. FONKSİYONEL YÖNETİM

23 BANKA ÖRNEĞİ 4 dk.

24 BANKA ÖRNEĞİ 1 dk.4 dk.

25 FİDAN DİKME İŞİ

26

27 FONKSİYONEL YÖNETİM  Ortak hedefler belirsizdir veya yoktur.  Bölümler arası iletişim ve işbirliği zayıftır, hatta kötü iletişim ve iç çekişmeler vardır.  Yöneticiler sadece kendi birimlerine ait faaliyetlerin performansı ve yönetimiyle ilgilenmektedirler.  Gelişmeler çoğunlukla faaliyet dahilinde kalmakta, bütüne yayılamamaktadır.

28 Fonksiyonel Yönetimde Yaşanan Problemler Birim/bölüm bakış açısı çalışanları ve yönetimi bütünü görmekten alıkoyabilir. Bir sorun olduğunda birimler ortak hedeflere kilitlenmek yerine kendi hedeflerini ön plana alabilirler. Çalışanlar görevlerinin işin bütünündeki rolü ve öneminin farkına varmayabilir. Çalışanların performansı işin bütününün performansından bağımsız olarak değerlendirilebilir. 28

29 A.Mahmut ULAŞ29 “Fonksiyonel Yönetim” “Süreçlerle Yönetim” Dikey, Fonksiyonel Yönetim Org. Süreçlerle Çakışan Fonksiyonel Yön. Org. Fonksiyonlarla Çakışan Süreçlerle Yön. Org. Yatay, Süreçlerle Yönetim Org. “Her kuruluş ne zaman ve ne kadar değişmesi gerektiğine kendi karar vermelidir.” ZAMAN

30 Stratejik Yönetimin Süreçlerle İlişkisi VİZYONMİSYON DEGERLER KURUM STRATEJİK HEDEFLERİ FONK/ SÜREÇ HEDEFLERİ BİREYSEL HEDEFLER 30

31 EFQM Mükemmellik Modeli Girdiler Sonuçlar Yenilik ve Öğrenme Liderlik Çalışanlar Politika & Strateji İşbirlikleri & Kaynaklar SÜREÇLERSÜREÇLER Çalışanlarla ilgili sonuçlar Müşterilerle ilgili sonuçlar Toplumla ilgili sonuçlar Temel Performans Sonuçları 31

32 SÜREÇ NEDİR?

33 SÜREÇ = TEKRARLANAN İŞ 32 / 32

34 SÜREÇ NEDİR ? ÖRNEK-1: Projelendirme işi bir süreçtir. Ancak,Çine Barajı ve HES İnşaatı bir süreç DEĞİLDİR !... ÖRNEK-2: Nüfus ve Vatandaşlık hizmetleri işi bir süreçtir. Nüfus kağıdı çıkarılması otomasyon projesi bir süreç DEĞİLDİR !... 32 / 32

35 GENEL SÜREÇ ŞEMASI TEDARİKÇİLER ÇIKTILAR GİRDİLER SÜRECİN SESİ (ÖLÇME) MÜŞTERİNİN SESİ (ÖLÇME) FAALİYETLER

36 Tanımlanabilirlik Tutarlılık Tekrarlanabilirlik Ölçülebilirlik SÜRECİN ÖZELLİKLERİ

37 Süreç Yönetiminin Hedefleri Nelerdir? Etkinlik Verimlilik Uyumluluk Kapasite Çevrim Süresi

38 SÜREÇLERİN SINIFLANDIRILMASI TEMEL SÜREÇLER ALT SÜREÇLER DETAY SÜREÇLER

39 DSİ’DE SÜREÇ YÖNETİM SİSTEMİ DSİ Genel Müdürlüğü; 9 adet temel, 34 adet alt, 30 adet detay olmak üzere Toplam 73 adet süreç ile yönetilmektedir. 32 / 32

40 40 / 32 SÜREÇLERİMİZ O P E R A S Y O N E L S Ü R E Ç L E R 1-SU VE SUYA BAGLI KAYNAKLARIN VE YAPILARIN GELISTIRILMESI VE URETILMESI TEMEL S Ü RECİ 1.1. Ö N İNCELEME VE PLANLAMA ALT S Ü RECİ 1.1.1.İlk Değerlendirme Detay S ü reci 1.1.2.Hidrometeorolojik Veri Analizi ve Değ. Detay S ü reci 1.1.3.Haritalama Detay S ü reci 1.1.4.Jeolojik.-Jeoteknik Araştırma ve Değerlendirme Detay S ü reci 1.1.5.Arazi Sınıflandırma ve Drenaj Analizi ve Değerlendirilmesi Detay S ü reci 1.1.6.Tarımsal Ekonomi Analizi ve Değerlendirilmesi Detay S ü reci 1.1.7.Çevresel Etki Değerlendirme(ÇED) Detay Süreci 1.1.8. Ö n İnceleme, Master Plan, Planlama Raporu Hazırlama Detay S ü reci 1.2.YERALTISUYU POTANSİYELİ DEĞERLENDİRME ALT S Ü RECİ 1.2.1.Yeraltı Sulama Suyu İ ç mesuyu Temini Detay S ü reci 1.2.2.Kuyu Ruhsatı Verilmesi Detay S ü reci 1.3.PROJELENDİRME ALT S Ü RECİ 1.4.KAMULAŞTIRMA HİZMETLERİNİN Y Ü R Ü TÜLMESİ ALT S Ü RECİ 1.5.ARAZİ TOPLULAŞTIRMA VE TARLA İ Ç İ GELİŞTİRME HİZMETLERİ ALT S Ü RECİ 1.6.TATBİKAT ALT S Ü RECİ 1.7.MALZEME OCAK RUHSATI ALIMI ALT S Ü RECİ 1.8.DENEY HİZMETİ SUNUMU VE KALİTE KONTROL FAALİYETLERİ ALT SÜRECİ 2.HİZMET SUNUMU TEMEL S Ü RECİ 2.1.DEVİR EDİLEN TESİSLERİN Y Ö NETİMİ ALT S Ü RECİ 2.1.1.Devir edilen tesislerin devri ve izlenmesi detay s ü reci 2.1.2.Devir edilen tesislerin bakım onarım detay s ü reci 2.2.DSİ TARAFINDAN İŞLETİLEN TESİSLERİN Y Ö NETİMİ ALT S Ü RECİ 2.2.1.DSİ tarafından işletilen tesislerin kontrol ü detay s ü reci 2.2.2.DSİ tarafından İşletilen tesislerin, bakım ve onarım detay s ü reci 2.3. Ö ZEL HİZMET SUNUMU ALT S Ü RECİ 2.3.1.Protokollü Deney hizmeti sunumu detay s ü reci 2.3.2.M ü şavirlik hizmeti sunumu detay s ü reci 2.3.3.Et ü d ve Hidrojeolojik Etüd Hizmeti Sunumu Detay S ü reci

41 3.İNSAN KAYNAKLARI Y Ö NETİMİ TEMEL S Ü RECİ 3.1.İŞ G Ü C Ü PLANLAMASI VE İŞE ALMA ALT S Ü RECİ 3.2. Ö ZL Ü K HAKLARI VE PERSONEL KAYITLARININ Y Ö NETİMİ ALT S Ü RECİ 3.3.EĞİTİM ALT S Ü RECİ 3.3.1.Kurum i ç i planlı ve İlave Eğitim Faaliyetleri Y ö netimi Detay S ü reci 3.3.2.Kurum Dışı Eğitim Faaliyetlerine Katılımın Y ö netimi Detay S ü reci 3.3.3.Oryantasyon Ç alışmalarının Y ü r ü t ü lmesi Detay S ü reci 3.4. Ç ALIŞAN MEMNUNİYETİ Ö L Ç ME VE DEĞERLENDİRME ALT S Ü RECİ 3.5.İŞ SAĞLIĞI VE İŞ G Ü VENLİĞİ Y Ö NETİMİ ALT S Ü RECİ 3.6 PERSONEL KAYITLARININ YÖNETİMİ ALT SÜRECİ 4.FİNANSAL KAYNAKLARIN Y Ö NETİMİ TEMEL S Ü RECİ 4.1.YATIRIM B Ü T Ç ESİ HAZIRLAMA ALT S Ü RECİ 4.2.CARİ VE CARİ TRANSFER B Ü T Ç E HAZIRLAMA ALT S Ü RECİ 4.3.KANUNLAŞAN B Ü T Ç ENİN UYGULANMASI ALT S Ü RECİ 5.FİZİKSEL KAYNAKLARIN Y Ö NETİMİ TEMEL S Ü RECİ 5.1.TAŞINIR MAL Y Ö NETİMİ ALT S Ü RECİ 5.1.1.Makine Parkının İşletilmesi Detay S ü reci 5.1.2.Taşınır Mal Bakım-Onarım Detay S ü reci 5.1.3.Ambar Y ö netimi Detay S ü reci 5.2.SOSYAL TESİS HİZMETLERİNİN Y Ö NETİMİ ALT S Ü RECİ 5.3.İZLEME VE Ö L Ç ME CİHAZLARININ KONTROL Ü ALT S Ü RECİ 6.BİLGİ KAYNAKLARININ Y Ö NETİMİ TEMEL S Ü RECİ 6.1.BİLGİ KAYNAKLARININ PLANLANMASI ALT S Ü RECİ 6.1.1.Yazılım İhtiyacının Belirlenmesi ve Y ö netimi Detay S ü reci 6.1.2.Donanım İhtiyacının Belirlenmesi ve Y ö netimi Detay S ü reci 6.2.BİLGİNİN PAYLAŞIMI VE DAĞITIMI ALT S Ü RECİ 6.3.BİLGİNİN DEPOLANMASI ALT S Ü RECİ 41 / 32 7 İHALE TEMEL S Ü RECİ 7.1.A Ç IK İHALE YAPILMASI ALT S Ü RECİ 7.2. BELLİ İSTEKLİLER ARASINDA İHALE YAPILMASI ALT SÜRECİ 7.3. PAZARLIK USULÜ İHALE ALT SÜRECİ 7.4.DOĞRUDAN TEMİN Y Ö NTEMİ İLE İHTİYACIN KARŞILANMASI ALT S Ü RECİ 8 İYİLEŞTİRME VE GELİŞİMİN Y Ö NETİMİ TEMEL S Ü RECİ 8.1.S Ü RE Ç Y Ö NETİMİ ALT S Ü RECİ 8.1.1. S ü re ç lerin, Kritik S ü re ç lerin Belirlenmesi ve G ü ncellenmesi Detay S ü reci 8.1.2. S ü re ç Performans İzleme ve Analiz Detay S ü reci 8.1.3. S ü re ç İyileştirme Detay S ü reci 8.2 STRATEJİK Y Ö NETİM ALT S Ü RECİ 8.2.1. Stratejik Plan Hazırlama ve Güncelleme Detay Süreci 8.2.2. Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Detay Süreci 9 KURULUŞ DIŞI İLİŞKİLER TEMEL S Ü RECİ 9.1. MÜŞTERİ TALEP VE ŞİKAYETLERİNİN Y Ö NETİMİ ALT S Ü RECİ 9.2. M Ü ŞTERİ MEMNUNİYET Ö L Ç ME VE DEĞERLENDİRME ALT S Ü RECİ SÜREÇLERİMİZ(DEVAMI) YÖNETSEL VE DESTEK SÜREÇLER

42 İŞ AKIŞ ÇİZELGESİ NEDİR? Bir işin nasıl yapıldığını, hangi birimler arasında dolaştığını, uluslararası belirli sembollerle ve faaliyet adımları şeklinde g ö steren diyagramlardır. 32 / 32

43 Akış Diyagramlarında kullanılan semboller Semboller En Basit OlanlarDaha Karmaşık Olanlar Aktivite Karar Baş / Son Aktivite Akış Yönü Depolama Dosyalama Bekleme Taşıma Kağıt Dokümanlar Bağlantı Kontrol Denetim Tanımlı süreç Veri girişi

44 44 /32 İŞ AKIŞ ÇİZELGESİ

45 45 / 32 S Ü REÇ İZLEME KARTI

46 Bilmediğinizi Ö l ç emezsiniz, Ö l ç mediğinizi Y ö netemezsiniz. 46 / 32

47 Performans Göstergeleri İşlev (Etkililik) Süre (Esneklik + Kapasite) Maliyet (Verimlilik + Çevrim Süresi) s Süreçlerin etkinliğini ve iş üzerindeki etkisini ölçmek amacıyla belirlenen parametrelerdir. s Bunlar için hedefler belirlenir ve düzenli ölçümlerle gerçek durum tespit edilir. s Göstergeler, gidilen yönü ve zaman içinde kaydedilen iyileşmeleri gösterir.

48 Performans Göstergeleri Stratejik Amaçlar Bölüm Performans Göstergeleri Stratejik Stratejik Temel Alt Amaçlar Hedefler Süreçler Süreçler 48 BüyümeBüyüme Yeni Ürünler Mevcut Ürünler Yeni Pazar Ürün Gerçekleştirme Süreci Tasarım Süreci Planlama Süreci Tedarik Süreci Üretim Süreci

49 PERFORMANS GÖSTERGELERİ Stratejik Amaçlar Bölüm performans Göstergeleri Alt Süreç Performans Bölüm Performans Süreçler Göstergeleri Göstergeleri 49 Tasarım Süreci Planlama Süreci Tedarik Süreci Üretim Süreci Çevrim zamanı Planlanmayan duruş Verim Hata oranı Ürün Geliştirme Bölümü Hataları Kalite Kontrol Bölümü Hataları Satınalma Bölümü Hataları Üretim Bölümü Hataları

50 PERFORMANS YÖNETİM SİSTEMİ AMAÇLARI KURUM ÇALIŞAN 50 Kurumun performansının artırılmasını ve rekabet avantajı elde etmesini sağlamak Kurumun hedeflerinin gerçekleştirilmesini sağlamak Çalışanın bireysel hedefleri ile kurumun hedefleri arasındaki bağı kurmak GELİŞİM: Çalışanın performansı hakkında geri bildirimde bulunarak daha etkin ve verimli çalışmasını sağlamak MOTİVASYON: Çalışanın aldığı geri bildirimle motivasyon düzeyini yükseltmek İDARİ KARARLAR: Çalışanın ücreti, ödüllendirilmesi, terfisi vb konularda karar verilmesi

51 51 / 32 PERFORMANS GÖSTERGELERİ Rapor gerçekleşme oranı Hazırlanan rapor sayısı (ad.) / Planlanan rapor sayısı (ad.) Su ve toprak kaynaklarının kullanım oranı İşletmeye açılan brüt sulama alanı (ha) / Toplam ekonomik olarak sulanabilir alan (ha) (%) Taşkın tesisi gerçekleştirme oranı Taşkından kurtarılan alan (ha) / Taşkın tesisi yapılması talep edilen taşkına maruz toplam alan (ha) İçmesuyu projesi gerçekleşme oranı Gerçekleştirilen içmesuyu projesi sayısı(ad.)/ İçmesuyu talebi olan belediye sayısı(ad.)

52 52 / 32 SA1-H1 ’ e ait stratejilerin performans g ö stergeleri Tamamlanan raporların onaylanma oranı Onaylanan rapor sayısı (Adet) / Tamamlanan rapor sayısı (Adet) Uygulamaya yönelik projeler için zaman aşımı kaynaklı revizyon ihtiyacı Zaman aşımı kaynaklı revize edilen planlama sayısı (Adet) Bütçenin kullanma oranı Harcanan ödenek (TL) / Toplam ödenek (TL) Hazırlanan havza master planı oranı Eylem planı hazırlanan havza sayısı (Adet) / Tüm havza sayısı (Adet)

53 53 / 32 5018 SAYILI KAMU MALİ Y Ö NETİMİ VE KONTROL KANUNU VE STRATEJİK PLAN MADDE 9.-Kamu idareleri, kamu hizmetlerinin istenilen d ü zeyde ve kalitede sunulabilmesi i ç in b ü t ç eleri ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini; stratejik planlarına, yıllık ama ç ve hedefleri ile performans g ö stergelerine dayandırmak zorundadırlar.

54 54 İdarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin; Etkili,ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, Varlık ve kaynakların korunmasını, Muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, Mali bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından oluşturulan; Organizasyon, yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayan mali ve diğer kontroller bütünüdür. İÇ KONTROL

55 55 İç Kontrol Nedir Ne Değildir ?

56 56 Dün atadığınız iş tamamlandı mı? Biriminizdeki işlerde sorunlar var, biliyorsunuz. Peki bu sorunlar neler ve neden kaynaklanıyor? İlişkili olduğunuz stratejik hedefe ne kadar ulaşıldı? Yoksa engeller mi var? Size atanmış olan performans hedefi beklenenin altında mı kaldı? Nasıl iyileştireceksiniz? NEYİ KONTROL EDERSİNİZ?

57 57 Bir iç denetim faaliyeti değildir. Salt ön mali kontrol değildir. İç denetim de bir teftiş faaliyeti değildir.

58 58 Amaçlara ulaşmanın önündeki riskleri yönetmek için bir araçtır. Sonuçların beklediğimiz gibi olması için yaptıklarımızdır. Tüm işlevleri (finansal, insan kaynakları, operasyonel, teknoloji, lojistik…) kapsayan temel bir yönetim işlevidir. İÇ KONTROL

59 59 Organizasyonun her seviyesindeki kişileri (yönetim kurulu, yöneticiler, çalışanlar) kapsayan, insan kaynakları bazlı bir süreçtir. NEDEN? İÇ KONTROL

60 60 Kontrol, sadece riski azaltmaktır. Kontrolleri bir kez tanımlamak yeterlidir. Daha çok kontrol daha iyidir. Kontrol denetçinin işidir. İÇ KONTROL EFSANELERİ

61 61 İÇ KONTROL EFSANELERİNE YANITLAR Kontrol yönlendirici, ortaya çıkarıcı ve iyileştirici nitelikte olabilir. Riski azaltan tipi “önleyici” kontroldür. Strateji ve hedefler değiştikçe kontroller yeniden tanımlanmalıdır. Ayrıca kontrol etkinliği de sürekli izlenmelidir. Maliyet etkinliği unutulmamalıdır. Ayrıca kötü tasarlanmış çok sayıda kontrol, amacı sağlamayabilir. Denetçinin asli işi, kontrollerin etkinliğini izlemek ve iyileştirme önerisi sunmaktır. Kontrol ise herkesin işidir.

62 62 YÖNETİCİLERİN İÇ KONTROL SORUMLULUKLARI Olumlu atmosfer yaratma, Kurum değerlerine uygun davranış tarzı için rehberlik, Kötüye teşviki engelleme, Gerekli seviyede disiplin uygulama, Çalışanlar için davranış kodları tanımlama, Personel yetkinliği sağlama, eğitimi ve gelişimi sürekli kılma

63 63 Kritik yetki ve sorumluluk alanlarını belirleme, Rapor akışlarını tanımlama, Risk analizine göre, yönetim kontrol prosedürlerini oluşturma, Yönetim kontrolünü; eğitim, toplantılar ve günlük destek hareketleri ile canlı tutma, Kontrol aktivitelerini izleme ve üst yönetime raporlama YÖNETİCİLERİN İÇ KONTROL SORUMLULUKLARI

64 64 Etrafınızda şunları duyduğunuz oluyor mu? “Böyle yapıldığını bilmiyordum..” “Bu alımın sözleşmesi nasıl olacak?” “Eskiden beri böyle yapıyoruz.” Bu gibi ifadeler, kurumun prosedürleri ve yasal düzenlemelerle ilgili bilgi eksikliğinin sinyalleridir. İÇ KONTROL İHTİYACI

65 65 X işini kim yapıyor dediğinizde, nasıl yanıt alıyorsunuz? Şuna benziyor mu: “Ali ‟ ye güveniyoruz. Bu işleri o halleder.” Görevler net tanımlanmamış ve görevlerin ayrılığı tarif edilmemiş gibi..

66 66 Aya ilk ayak basan COSO değil!

67 67 1985 ‟ te bir araya gelmiştir (Treadway Komisyonu) Bir grup kaliteli finansal raporlama gönüllüsüdür. 6 kişidir. Bir başkan ve 5 temsilciden (sponsor kuruluş temsilcileri) oluşur. Yılda 2 kez toplanır. Her temsilci 3 yıl görev yapar. Kadrosu yoktur. COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission)

68 68  Amerikan Muhasebeciler Birliği  Amerikan Yeminli Mali Müşavirler Enstitüsü  Uluslar arası Mali Yöneticiler Birliği  İç Denetçiler Enstitüsü  Ulusal Muhasebeciler Birliği (MuhasebeYöneticileriEnstitüsü) AMERİKANIN 5 BÜYÜK PROFESYONEL KURULUŞUNDAN TEŞEKKÜL ETMİŞTİR.

69 69 Sistem değil, süreçtir. (O halde yönetilmelidir!) Kişilerden etkilenir. Sadece politika ve prosedürler değildir! Mutlak değil, belirli oranda güvence sağlar. Stratejik hedeflere, planlandığı gibi ulaşılmasını sağlamak üzere tasarlanmıştır. COSO’ya Göre İç Kontrol;

70 70 COSO’ya TEPKİSEL ÖNGÖRÜSEL İNSAN ODAKLI RİSK ODAKLI TESPİT ET / DÜZELT ÖNLE / İZLE KALİTEYİ DENETLE KALİTEYİ ÜRET KATKI SINIRLI HERKES KATKI SAĞLAYABİLİR DENETİM YOLUYLA OPERASYONLAR YOLUYLA ÇÖZÜM ÇÖZÜM GELENEKSEL’den

71 71 COSO PİRAMİDİ Kontrol ortamı temelde yer alır, kontrol faaliyetleri ve risk değerlendirme yapılırken bilgi ve iletişim kanalları kullanılarak gözetimin ihtiyaç duyduğu bilgiler sağlanır.

72 72

73 73

74 74 İş ahlakınızı nasıl tanımlarsınız? Yönetim anlayışınız ve tarzınız nedir? Organizasyon yapınız bilgi akışını kolaylaştırıyor mu? Zorlaştırıyor mu? Yetki ve sorumluluklar açıkça tanımlı mıdır? Personeliniz yeterli sayıda mı? Uygun yeteneklere sahip mi? Uygun eğitimi almış mı? İnsan Kaynakları fonksiyonlarını uyguluyor musunuz? Politikalar tanımlı mı? KONTROL ORTAMI: ATMOSFER

75 75 Risklerin tanımlanması, değerlendirilmesi ve kritik risklere karşılık aksiyon alınması sürecidir. Yönetim, riskleri tanımlar ve analiz eder. Denetçiler Risk Değerlendirme Süreci ‟ ni değerlendirir. Tüm riskleri tanımlamak ve önlem almak mantıksızdır. Ekonomiklik unutulmamalıdır. Riskleri sadece yönetim değerlendirir, çalışanlar hedeflere ulaşmakla sorumludur. Denetçiler, risklerin değerlendirilmesi ile ilgili rehberlik yapabilir. RİSK DEĞERLENDİRME

76 76 KONTROL AKTİVİTELERİ Politika ve prosedürlerdir. Risklerin ortaya çıkmasını önleyecek aksiyonları tanımlar. Kurum çapında, tüm fonksiyonlar ve tüm seviyelerde gerçekleşir. Kontrol aktivitesi türleri; Hedeflerle Yönetim, Performans değerlendirme, Fiziksel kontroller, Yetkilendirme, Mutabakat, Gözden geçirme, Onay, Görevlerin ayrılmasıdır.

77 77 BİLGİ VE İLETİŞİM Bir işin yapılmasında gerek duyulan bilginin, gerek duyulduğu anda ve gereken güven seviyesinde hazır bulunması sağlanmalı Kritik bilgi, zaman ölçeği ile tanımlanmalı İletişim ortamları (bültenler, e-postalar, web sunuları, toplantılar) çalışır durumda tutulmalı ve kullanımı teşvik edilmeli

78 78 İZLEME VE DEĞERLENDİRME Yönetimin sürekli gözetimi İç Denetçilerin periyodik gözden geçirmeleri Kontrol hataları raporlama (Kontroller düzgün çalışıyor mu?) Özdeğerlendirmeler

79 79 Stratejiler belirlendi ve dokümante edildi. Hedefler tanımlandı. Hedeflere nasıl ulaşılacağının takip edilmesi için araçlar da tanımlandı (Süreçler ve Performans Göstergeleri). Gösterge değerleri girildi (Performans Hedefleri). Performans hedeflerine ulaşmak için ne yapılacağı da belli! (proje ve faaliyetler/performans programı) Peki nasıl gidiyor? NEYİ KONTROL EDERSİNİZ?

80 80

81 81

82 82

83 83 Stratejik Yönetim Alt süreci iş akış şemasını koy.

84 Sabırla Dinlediğiniz İ ç in TEŞEKK Ü R EDERİM. 84 / 50 SON OLARAK…


"KALİTE Y Ö NETİM ŞUBE M Ü D Ü RL Ü Ğ Ü 2010, ANKARA Y.İlhan MÜFTÜOĞLU DSİ SÜREÇ YÖNETİM SİSTEMİ VE UYGULAMALARI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları