Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ulusal Kümelenme Politikasının Geliştirilmesi Projesi 7 Nisan 2008 Yasin TÜRKCAN Dış Ticaret Uzmanı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ulusal Kümelenme Politikasının Geliştirilmesi Projesi 7 Nisan 2008 Yasin TÜRKCAN Dış Ticaret Uzmanı."— Sunum transkripti:

1 Ulusal Kümelenme Politikasının Geliştirilmesi Projesi 7 Nisan 2008 Yasin TÜRKCAN Dış Ticaret Uzmanı

2 Gündem Ulusal Kümelenme Politikasının Geliştirilmesi Projesinin Tanıtımı Gerçekleştirilen Faaliyetler (Nisan 2007 –Mart 2008) Planlanan Faaliyetler (Nisan 2008 - Mart 2009) Sonuç ve Değerlendirmeler

3 Tanım Kümelenme  aynı bölgede ve aynı iş kolunda, aynı değer zincirinde faaliyet gösteren,  birbiriyle işbirliğinde bulunan ve aynı zamanda birbirine rakip olan,  birbiriyle ilişkili işletmelerin  ve onları destekleyici kurumların (üniversiteler, kamu kuruluşları, araştırma kuruluşları, mesleki dernekler, teknoloji ve yenilikçilik merkezleri, bankalar, sigorta şirketleri, lojistik firmaları vb) bir araya geldikleri örgütlenme modelleridir.

4 Tanım işbirliği aracı kurumları devlet, yerel yönetimler araştırma kurumları firmalar finansman kurumları Kümelenmenin Faydaları:  Yenilik (inovasyon) faaliyetini destekler ve yeniliğin ticarileşmesini kolaylaştırır.  Verimlilik ve istihdamı arttırır.  “Rekabet ve işbirliği” olanağı sağlar.

5 1. Ulusal Kümelenme Politikasının Geliştirilmesi Projesinin Tanıtımı Amaç; “Ekonomik, sosyal ve çevre boyutları ile sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlamak üzere kapsamlı bir ulusal kümelenme politikasının oluşturulması”dır. Bütçe: ~ 6 milyon € (36 Milyon €’luk 3 aşamalı Çok Yıllık Küme Geliştirme Programının ilk aşamasıdır) Süre 24 ay (Resmi başlangıç tarihi: 26/03/2007) 1.1. Genel Tanıtım

6 1. Ulusal Kümelenme Politikasının Geliştirilmesi Projesinin Tanıtımı 1.2. Proje Kurumsal Yapılanması Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu (Finansman Sağlayıcı) Danışma Kurulu Merkezi Finans ve İhale Birimi Dış Ticaret Müsteşarlığı (Faydalanıcı Kuruluş) Ada Müh. & Csil, Clusterland, Anteja, Euromed (Yürütücü Kuruluş) Proje Koordinasyon Birimi Teknik Yardım Ekibi

7 1. Ulusal Kümelenme Politikasının Geliştirilmesi Projesinin Tanıtımı 1.3. Proje Bileşenleri ve Faaliyetler 1.Ulusal Politika için Temel Kurumlarda Kapasite Geliştirme 2. Ulusal Kümelenme Politikasının Geliştirilmesi 3. Küme Haritalaması ve Stratejik İş Planları Bileşenler Faaliyetler 1.1 Temel Kurumların Analizi 1.2 Temel Kurumlar için Eğitim Programları 1.3 DTM için İhtiyaç Analizi ve Strateji Planı 1.4 Kümelenme Araç Paketi 1.5 Çalışma Turları 2.1 Ulusal Politika için Kavramsal Rapor Hazırlama 2.2 Ulusal Politika Taslak Dokümanı 2.3 Ulusal Politika Taslağının Paydaşlarla Paylaşımı 2.4 Ulusal Politika Taslağı Pilot Uygulaması 2.5 Ulusal Politika Nihai Rapor Hazırlama 2.6 İletişim Stratejisi ve Uygulama (basılı materyal+medya+web) 3.1 Ulusal Makro Küme Haritası Hazırlama 3.2 Küme Önceliklendirme Niteliksel Ölçütlerin Belirlenmesi 3.3. Yerel/Sektörel bazda 20 Kümenin Önceliklendirilmesi 3.4. 20 Küme için Yerel/Sektörel Küme Haritası 3.5 Küme Önceliklendirme ve 10 Küme Seçimi 3.6 10 Küme için Stratejik Yol Haritası

8 2. Gerçekleştirilen Faaliyetler (Nisan 2007- Şubat 2008) 1.Ulusal Politika için Temel Kurumlarda Kapasite Geliştirme 2. Ulusal Kümelenme Politikasının Geliştirilmesi 3. Küme Haritalaması ve Stratejik İş Planları Bileşenler Faaliyetler 1.1 Temel Kurumların Analizi 1.2 Temel Kurumlar için Eğitim Programları 1.3 DTM için İhtiyaç Analizi ve Strateji Planı 1.4 Kümelenme Araç Paketi 1.5 Çalışma Turları 2.1 Ulusal Politika için Kavramsal Rapor Hazırlama 2.2 Ulusal Politika Taslak Dokümanı 2.3 Ulusal Politika Taslağının Paydaşlarla Paylaşımı 2.4 Ulusal Politika Taslağı Pilot Uygulaması 2.5 Ulusal Politika Nihai Rapor Hazırlama 2.6 İletişim Stratejisi ve Uygulama 3.1 Ulusal Makro Küme Haritası Hazırlama 3.2 Küme Önceliklendirme Niteliksel Ölçütlerin Belirlenmesi 3.3 Yerel/Sektörel bazda 20 Küme Önceliklendirilmesi 3.4 20 Küme için Yerel/Sektörel Küme Haritası 3.5 Küme Önceliklendirme ve 10 Küme Seçimi 3.6 10 Küme için Stratejik Yol Haritası tamamlanan faaliyetler devam eden faaliyetler henüz başlanmamış faaliyetler Ana Bileşenler itibariyla Gerçekleştirilen Faaliyetler

9 Kümelenme Politikası “Politikaların Politikası” Girişimcilik AR+GE & Inovasyon Sanayi ve Kırsal Kalkınma Bölgesel Kalkınma Turizm Politikası Eğitim Politikası Ulaştırma Politikası “Toplamından fazlası” Girişimcilik Sanayi ve Kırsal Kalkınma AR+GE & Inovasyon Bölgesel Kalkınma

10 2.1. Ulusal Politika için Temel Kurumlarda Kapasite Geliştirme (I) Projenin ana paydaşları, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı (DPT), Hazine Müsteşarlığı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, KOSGEB, TOBB, TÜBİTAK, TİM ve TÜSİAD gibi kuruluşlar olarak belirlenmiştir. Yereldeki odalar, borsalar, dernekler, ihracatçı birlikleri gibi kuruluşlar da Proje’nin yan paydaşları arasındadır. Bu bileşen kapsamında Proje’nin tüm paydaşları ile görüşmeler yürütülmüş ve bu paydaşların kümelenme konusundaki altyapıları ve kapasiteleri ölçülmeye çalışılmıştır.

11 2.2. Ulusal Kümelenme Politikasının Hazırlanması (I) Öncelikli Politika Hedefleri Öncelikli Hedefler Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın öncülüğünde katılımcı bir yaklaşım ile belirlenecektir. Öncelikli hedefler arasında uluslararası rekabet edebilirliğin, istihdamın artırılması, Ar-ge ve inovasyonun teşvik edilmesi gibi konular başta gelecektir.

12 2.2. Ulusal Kümelenme Politikasının Hazırlanması (II) Proje bitiminde ülke çapında kümelenme oluşumlarının yönetilebilmesi için: Yatay (merkezi hükümette kurumlar arası) ile, Dikey (merkezi kurumlar ve yerel aktörler arası) koordinasyon için Yönetişim İlkeleri belirlenecektir. Desteklenecek kümeleri belirleme sürecini tanımlayan mekanizma (tabandan veya tavandan başlatılan ya da belirli ölçüde ikisinin karışımı) ve ölçütler (yöre, sektör ve aktör belirleme) belirlenecektir.

13 Ulusal Seviyede Makro Küme Haritası Türkiye Makro Küme Haritası Genel Derecelendirme Küme Rekabet Edebilirliği Küme Çevre Koşulları yöntemlerinden faydalanılarak ve endeksleme yapılarak hazırlanmıştır. Her küme kategorisi/il bazında oluşan yıldız (1,2 & 3 yıldız) değerlerinin performansının İhracat Verileri Yaşam Kalitesi İş Ortamı Fiziksel Altyapı ile ilişkili olduğu da belirlenmiştir.

14 Harvard Business School Küme Kategorileri Listesi 1. Havacılık ve uzay makineleri 2. Havacılık ve uzay araçları ve savunma 3. Tarımsal ürünler 4. Analitik aletler 5. Hazır Giyim 6. Otomotiv 7. İnşaat demirbaşları, ekipman ve hizmetleri 8. İş hizmetleri 9. Kimyasal ürün 10. İletişim ekipmanları 11. İşlenmiş yiyecek 12. Tarımsal ürün 13. Dağıtım hizmeti 14. Eğitim ve bilgi oluşturulması 15. Eğlence 16. Ağır makineleri 17. Finansal hizmetler 18. Balıkçılık ve balıkçılık ürünleri 19. Ayakkabı 20. Orman ürünleri 21. Mobilya 22. Ağır inşaat hizmeti 23. Konukseverlik ve turizm 24. Bilgi teknolojisi 25. Mücevherat ve değerli metaller 26. Deri ürünleri 27. Aydınlatma ve elektrik ekipmanları 28. İnşaat malzemeleri 29. Tıbbi cihazlar 30. Metal imalatı 31. Yağ ve gaz ürünleri ve hizmetleri 32. Biyolojik kökenli ilaçlar 33. Plastik 34. Energi üretimi ve iletimi 35. Prefabrik kapatmalar 36. Üretim teknolojisi 37. Yayıncılık ve basım 38. Spor, eğlence ve çocuk eşyaları 39. Tekstil 40. Tütün 41. Ulaşım ve lojistik

15 Türkiye için Küme Kategorileri 1. Havacılık ve uzay makineleri, araçları ve savunma 2. Tarımsal ürünler ve işlenmiş gıda 3. Analitik aletler ve tibbi cihazlar 4. Hazır giyim 5. Otomotiv ve motorlu ürünler 6. Biyolojik kökenli ilaçlar 7. İnşaat demirbaşları (ekipman ve hizmetler) 8. İş hizmetleri 9. Kimyasal ürünler 10. İletişim ekipmanları ve hizmetleri 11. İnşaat malzemeleri ve hizmetleri 12. Dağıtım hizmetleri 13. Eğitim ve bilgi oluşturulması 14. Eğlence 15. Finansal hizmetler 16. Ayakkabı 17. Orman ürünleri 18. Mobilya 19. Oyunlar ve oyuncaklar 20. Ağır makinalar 21. Bilgi teknolojisi 22. Mücevherat ve değerli metaller 23. Deri ürünleri 24. Aydınlatma ve elektrik ekipmanları 25. Metal üretimi 26. Yağ ve gaz ürünleri ve hizmetleri 27. Plastik 28. Enerji üretimi ve iletimi 29. Yayıncılık ve basım 30. Tekstil 31. Turizm 32. Ulaşım ve lojistik

16 Otomotiv ve Motorlu Ürünler (örnek)

17 Otomotiv ve Motorlu Taşıtlar_ Alt Küme Kategorileri I 3843Motorlu araçların üretimi 3813Yapısal metal ürün üretimi 3829Başka sınıfa dahil olmayan elektriksel cihazlar dışındaki makina ekipman 3839Başka sınıfa dahil olmayan elektrik aparatları ve sarf malzemeleri 3831Elektriksel endüstriel makina ve aparatları üretimi 3320Metal hariç mobilya ve döşeme üretimi 3720Ametal temel sanayi 3551Lastik ve iç lastik sanayi 3821Motor ve türbün üretimi 3699Başka sınıfa dahil olmayan metalik olmayan mineral ürünleri üretimi

18 Otomotiv ve Motorlu Taşıtlar_ Alt Küme Kategorileri II 3620Cam ve cam ürünleri üretimi 3852Fotografik ve optik ürün üretimi 3811Çatal bıçak, el gereçleri ve genel donanım üretimi 3559Başka sınıfa dahil olmayan lastik ürünleri üretimi 3560Başka sınıfa dahil olmayan plastik ürünleri üretimi 3219Başka sınıfa dahil olmayan tekstikl ürünleri üretimi 3529Başka sınıfa dahil olmayan kimyasal ürünlerin üretimi 3909Başka sınıfa dahil olmayan üretim endüstrileri 9513Motorlu araçlar ve motosikletlerin tamiri 9519Başka sınıfa dahil edilmeyen diğer tamir atölyeleri 9320Araştırma ve bilimsel enstitüler

19 Koç Metal Göktepe Elektrik Ak Döşeme Par Lastik Farcam Metal Türbün Modern Tekstil Alsa Optik Hisar Yayıncılık Finansbank Koçbank İsbank TKB Ziraat Bankası Turkcell Coşkun Telekom Türktelekom Öz Nakliyat Delta Bilgisayar Gümrükleme Ünsa Genel Müşavirlik Özmaksan Alarko İl Sn. Md. KOSGEB TSE TEDAŞ Teknopark Üniversite Lab. Patent Büro OTO TALAS GÜROTO MAKPAZAR KOÇ PAZ KOÇOTO Oto Yayıncılık Otomotiv Kümesinde Ana-Yan Üretici İlişkileri

20 Tarım Ürünleri (örnek)

21 Türkiye’de Kümelenme Kritik Kütle Yerel Sahiplenme Aciliyet Hissi Ulusal Rol Modelleri Finansman AdıyamanUrfaDiyarbakırİstanbul MTK Kaynak: Gürsoy, 2007 Verimlilik Kongresi Yüksek Orta Düşük

22 3. Gerçekleştirilecek Faaliyetler (Nisan 2008 – Mart 2009) 1.Ulusal Politika için Temel Kurumlarda Kapasite Geliştirme 2. Ulusal Kümelenme Politikasının Geliştirilmesi 3. Küme Haritalaması ve Stratejik İş Planları Bileşenler Faaliyetler 1.1 Temel Kurumların Analizi 1.2 Temel Kurumlar için Eğitim Programları 1.3 DTM için İhtiyaç Analizi ve Strateji Planı 1.4 Kümelenme Araç Paketi 1.5 Çalışma Turları 2.1 Ulusal Politika için Kavramsal Rapor Hazırlama 2.2 Ulusal Politika Taslak Dokümanı 2.3 Ulusal Politika Taslağının Paydaşlarla Paylaşımı 2.4 Ulusal Politika Taslağı Pilot Uygulaması 2.5 Ulusal Politika Nihai Rapor Hazırlama 2.6 İletişim Stratejisi ve Uygulama 3.1 Ulusal Makro Küme Haritası Hazırlama 3.2 Küme Önceliklendirme Niteliksel Ölçütlerin Belirlenmesi 3.3 Yerel/Sektörel bazda 20 Küme Önceliklendirilmesi 3.4 20 Küme için Yerel/Sektörel Küme Haritası 3.5 Küme Önceliklendirme ve 10 Küme Seçimi 3.6 10 Küme için Stratejik Yol Haritası tamamlanan faaliyetler devam eden faaliyetler gerçekleştirilecek faaliyetler

23 Proje Temel Faaliyetleri Zaman Planı (*) Kurum Anlz. & Eğtmler Kümelenme Araç Paketi Kavramsal Rapor ve Ulusal Politika Dokümanı 20 Küme Analizi ve 10 Kümenin Yol Haritası Makro Haritalama ve 20 Öncelikli Küme İletişim Stratejisi ve Uygulama (medya+internet+etkinlik) (*) Ana faaliyetler ve bir kısmı gruplandırılarak gösterilmiştir.

24 Ulusal Kümelenme Politikası Projesi’ndeki Gelişmelerin Kamuoyu ile Paylaşılması Kümelenme kavramı son yıllarda dünyanın birçok ülkesinde öncelik verilen ve ülkelerin uluslararası rekabetini artıracağına inanılan bir politika haline gelmiştir. Dış Ticaret Müsteşarlığı sahip olduğu ulusal ve uluslararası bağlar ve kurumsal kapasitesi nedeniyle bu Proje’nin yürütülmesi için en uygun kurum olarak görülmektedir. Proje kapsamında yürütülen faaliyetler ülkemizdeki çoğu kuruluş tarafından ilgiyle takip edilmekte ve bu kuruluşlar Proje’nin çıktıları hakkında bilgi ve Proje’ye katılım talep etmektedirler.

25 Ulusal Kümelenme Politikası Projesi’ndeki Gelişmelerin Kamuoyu ile Paylaşılması Bu bağlamda Proje’nin ilk çıktıları olan Kümelenme Kavram Belgesi ile Küme Haritaları hakkındaki bulguları kamuoyu ile paylaşmak üzere Kasım 2008 tarihinde düzenlenecek Uluslararası Konferans kapsamında bir basın toplantısı düzenlenmesi planlanmaktadır.

26 4. Özet ve Değerlendirmeler Kümelenme politikaları her ne kadar ülkelerin kullanımına göre değişmekte ise de temel olarak “Ar-Ge, İnovasyon ve Rekabetçilik” konularında ülke politikalarını destekleyen, ihracatın, uluslararası rekabet edebilirliği ve istihdamın artmasına yardımcı olan bir politikadır. Kümelenme politikası yeni bir teşvik politikası değildir. Yoksulluğu ya da bölgeler arası farklılıkları giderme konuları da kümelenmenin ana amacı değil ancak dolaylı bir sonucu olabilir.

27 4. Özet ve Değerlendirmeler Politikaların Politikası “Kümelenme” katılımlı bir süreçte belirlenecektir. Ancak katılımlı süreç kavramı içerisinde bir uyum oluşması gerekmektedir. Bir çok kurum ve kuruluş kümelenme kavramına kendi görev alanı içerisinden bakmakta ve kümelenme kavramını uluslararası uygulamalardan uzak bir mecraya taşımaktadır. Bu süreç için temel ilgili kurum/kuruluş ekipleri için eğitim programları ve çalışma turları planlanmaktadır. Bu tür eğitim ve çalışma turları sayesinde çeşitli kurum ve kuruluşlar arasında kümelenme konusundaki bilgi seviyesinin artacağı tahmin edilmektedir.

28 4. Özet ve Değerlendirmeler Kümelenme Politikalarının Koordinasyonunda uluslararası örneklerin incelenmesi sonucu ülkemize en çok uyacak modelin, üst düzey ilgili kuruluşların ortaklığında bir “Kümelenme Üst Kurulu” oluşturulması ve bu kurulun düzenli aralıklarla bir araya gelerek kümelenme politikalarına yön vermesi ve yereldeki küme oluşum projeleri için teklif çağrıları yayınlamasıdır.

29 4. Özet ve Değerlendirmeler Halihazırda Türkiye’nin makro seviyede küme haritası oluşturulmuştur. Makro küme haritasının verileri “Kümelenme Niteliksel Ölçütleri” ile birleştirilecek ve 20 adet öncelikli küme belirlenecektir. Bu kapsamda 4 pilot bölgede ön analizler başlatılmış olup, bu analizlerin çıktıları kullanılarak 10 öncelikli küme belirlenecek ve bunlar için “Stratejik Yol Haritası” (küme geliştirme iş planı) tasarlanacaktır.

30  Kümelenme Politikası, AB’nin ve ülkemizin orta-uzun vadeli planlarında yer aldığı üzere, önümüzdeki dönemde sanayi politikamızın önemli bir bölümünü oluşturacaktır.  Kümelenme Politikası ile, özellikle KOBİ’lerin rekabet gücü desteklenecek, ihracatımızdaki hali hazırda düşük olan paylarının artması sağlanacaktır. 4. Özet ve Değerlendirmeler

31 Ulusal Kümelenme Politikasının Geliştirilmesi Projesi TEŞEKKÜRLER... Yasin TÜRKCAN www.clusterturkey.com turkcany@dtm.gov.tr


"Ulusal Kümelenme Politikasının Geliştirilmesi Projesi 7 Nisan 2008 Yasin TÜRKCAN Dış Ticaret Uzmanı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları