Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

 Radyonükl eer ajanlar.  Radyasyon; enerjinin herhangi bir ortamda parçacık şeklinde veya elektromanyetik dalgalar halinde ilerlemesi (iletilmesi) dir.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: " Radyonükl eer ajanlar.  Radyasyon; enerjinin herhangi bir ortamda parçacık şeklinde veya elektromanyetik dalgalar halinde ilerlemesi (iletilmesi) dir."— Sunum transkripti:

1  Radyonükl eer ajanlar

2  Radyasyon; enerjinin herhangi bir ortamda parçacık şeklinde veya elektromanyetik dalgalar halinde ilerlemesi (iletilmesi) dir.  Nükleer; atom çekirdeği ile ilgili olan demektir.  Radyoaktivite; bir maddenin kararsız yapı göstermesi nedeniyle(özellikle atom çekirdeğindeki nötronların sayıs ı, proton sayısına göre oldukça fazla olan) çekirdeğinin alfa, beta, gama gibi çeşitli ışınlar yaymak suretiyle parçalanmasıdır. Çevresine bu şekilde ışın saçarak parçalanan maddelere radyoaktif madde (ışınımsal madde) denir.

3  Elektromanyetik radyasyon -Cep telefonları, görünür ışık, kızılötesi ışınlar, mikrodalga, mor ötesi ışınlar, radyo, radar, TV dalgaları ile X-ışınları.  Parçacık radyasyon -Alfa ve beta parçacıkları, proton, nötron, diğer atom altı parçacıklar.

4

5

6  Atomdan elektron kopararak yapısının bozulmasına sebep olan radyasyon türleridir. -Parçacık radyasyon; TÜMÜ -EM radyasyon; Sadece X ve Gamma ışınları

7  Yeteri kadar enerjiye sahip olmadıkları için iyonlaştırıcı radyasyon kadar etkili olmaz. Radyo dalgaları, mikrodalgalar, kızıl ötesi ışık, mor ötesi ışık (ultraviyole) ve görünür ışık iyonlaştırıcı olmayan radyasyon olarak isimlendirilir.  Elektrik enerjisi ileten ya da enerjiyle çalışan her türlü araç ve gereç, çalışma durumunda çevresinde bir elektromanyetik alan oluşturur. İyonlaştırıcı olmayan radyasyon kaynaklarının yarattığı manyetik alan, kaynakların yoğunluğuna ve frekanslarına bağlı olarak değişiklik gösterir. İyonlaştırıcı olmayan radyasyon kaynaklarını ultraviyole ışınları ve EMR nitelikli radyasyon şeklinde sınıflandırılır.

8  Fisyon ya da bölünme Kütle numarası çok büyük bir atom çekirdeğinin parçalanarak kütle numarası daha küçük iki çekirdeğe dönüşmesi olayıdır. Fisyon reaksiyonlarında radyoaktif elementler kullanılır ve tepkimeler için bir ilk enerjiye (aktiflenme enerjisi) ihtiyaç vardır. Reaksiyon sonucunda kararsız çekirdekler ve nötron oluşur. Oluşan nötronların her biri yeni bir uranyum atomu ile tepkimeye girer. Bu esnada açığa çıkan nötronlar ortamdan uzaklaştırılmazsa tepkime zincirleme olarak devam eder. Grubuna göre değişen bir element ile kararlı hale gelerek sonlanır.  Füzyon ya da kaynaşma İki hafif elementin nükleer reaksiyonlar sonucu birleşerek daha ağır bir element oluşturmasıdır. Çekirdek tepkimesi olarak da bilinen bu tepkimenin sonucunda çok büyük miktarda enerji açığa çıkar. Bu işlemle oluşturulabilecek en ağır element demirdir.

9  1 gr U-235 deki tüm çekirdekler fisyona uğradığı zaman; –1.96*10 10 Cal  1 gr kömürde ise 5000 Cal  Enerji olarak; 1 gr U-235 = 4 ton kömür

10  Alfa bozunumu;  çekirdeğin kendiliğinden bir alfa parçacığı yayınlaması ile olur. iki protonla iki nötrondan veya bir helyum çekirdeğinden oluşur.  Alfa parçacığı, bazı radyoaktif atomların bozunumu sonucu, çekirdeklerden çıkan yüksek hızlı parçacıklardır. Yükü ise +2e kadardır.  Kütle ve hızları dikkate alındığında çabuk yavaşlar ve fazla uzağa gidemezler. Ölü derilerden geçemezler.  Hemen hemen bütün α-yayıcıları, doğal olarak görülen ve radyoaktif materyal olan uranyum, toryum ve onların ürünleridir

11  İki tip beta bozunumu vardır; ß- (elektron) ve ß+ (pozitron) bozunumu, Beta (β+) parçacığı elektronla özdeş olup çekirdekten çıkan parçacıktır.  β-parçacığı (-e) yüklü olup kütlesi α-parçacığınınkinin 1/7347 sine eşittir. Bu nedenle β-parçacıkları, α- parçacıklarına göre daha fazla nüfuz eder. Bu parçacıklar deriden geçip canlı dokuya zarar verebilir, fakat iç organlara nüfuz edemez.  Vücuda yakın kaynaktan yayılan β-parçacıkları, canlı dokuya ve göz merceğine zarar verebilir. Biyolojik ve tıbbi araştırmalarda kullanılan birçok izotop β aktiftir.

12  Çekirdeğin gamma bozunumu, alfa ve beta yayınımı ile birlikte olur.  Gama radyasyonu, elektromanyetik dalga olmaları bakımından alfa ve beta radyasyonundan farklıdır.  Araştırmalarda yaygın olarak 51Cr, 59Fe, 125I ve 131I kullanılır.

13 Alfa; 2 nötron 2 proton, yavaş hareketli, yüksek iyonizan Beta; yüksek enerjili elektron, güneş yanığı Gama; yüksek enerjili dalgalar, korunma zor Nötronlar; tıbbi etkiler? yerin metrelerce altına iner CERN

14  Bilinen radyoaktif izotopların yarı ömürleri; -(1022 )saniye kadar kısa süreden 1021 yıl kadar uzun bir süreye kadar değişir

15  Radon %55  Karasal %8  Dahili %11  Medikal X ışını %11  Kozmik %8  Nükleer tıp %4  Tüketici %3

16 RADYASYON MARUZİYETİ/ KONTAMİNASYON KAYNAKLARI Kazalar –Nükleer reaktörler –Tıbbi tedavi üniteleri (radyoterapi) –Endüstriyel radyasyon –Kaybolan/çalınan tıbbi/endüstriyel radyoaktif kaynaklar –Depolama, taşıma sırasında meydana gelen kazalar Terörizm –Kirli bomba –Nükleer tesislere saldırı, sabotaj –Düşük kudrette nükleer silahlar 16

17  Genelde konvansiyonel bir bombanın radyolojik bir madde ile karışımı ile elde edilen bombalardır.  uranyum, plütonyum  temin edilmesi daha kolay olan Kobalt- 60, Stronsiyum-90, Sezyum-137, Iridyum- 192 ve Amerikyum-241 gibi radyoaktif maddeler kullanılarak yapılmaktadır.

18 RADYASYON ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ Geiger- Müller dedektörleri (Alfa, Beta duyarlığı fazla, gamma duyarlığı azdır) Kişisel dozimetre (film, dijital)

19 RADYASYON ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ

20

21 RADYASYONDAN KORUNMA Noktasal kaynaklardan yayınlanan radyasyon şiddetleri kaynaktan olan uzaklığın karesiyle azaldığından, uzaklık iyi bir korunma aracı olmaktadır. Örneğin; doz hızı 1 m de 100 mR/s ise 10 m deki doz hızı 1 mR/s dir. Tahliyenin sebebi halkı mümkün olduğunca kaynaktan uzak tutmaktır.

22 RADYASYONDAN KORUNMA Dış radyasyon tehlikelerinden korunmanın en etkin yöntemi zırhlama olup radyasyonun şiddetini azaltmak için radyasyon kaynağı ile kişi arasına uygun özelliklerde koruyucu engel konulmalıdır. En yaygın zırhlama malzemesi beton ve kurşundur.

23 RADYASYONDAN KORUNMA Radyasyon dozu miktarı radyasyon kaynağının yanında geçirilecek süre ile orantılı olarak arttığından kaynak yakınında mümkün olabildiğince kısa süre kalınmalıdır. Yani doz hızı 500 mR/s ise bu alanda 1 s kalınırsa 500 mR, 10 s kalınırsa 5000 mR doz alınır.

24  Buhar, basınçlı su,  Ultrasound  Otların biçilmesi  Asfaltın yıkanması  Bana kaplamaların kaldırılması  Yüzeyin kumla örtülmesi, betonlama  Gıdaların imhası  Hayvanların kapalı oramda tutulması, kuru beslenmesi  Kişilerin maske, kıyafet, kağıt mendil vs ile korunması, sığınak 24/ 26

25  Ermenistan'da kurulu olan Metsamor Nükleer Reaktörü sınırımıza yaklaşık 16 km. uzaklıktadır.  Bulgaristan'da kurulu olan Kozloduy Nükleer Reaktörü ise sınırımıza yaklaşık 300 km. uzaklıktadır  Romanya'da kurulu olan Cernavoda Nükleer Reaktörü yine sınırımıza yaklaşık 300 km. uzaklıktadır RADYASYON MARUZİYETİ/ KONTAMİNASYON KAYNAKLARI 25

26 Işınlama DahiliKontaminasyonDahiliKontaminasyon       HariciKontaminasyonHariciKontaminasyon * * * * * * * *  RADYASYON YARALANMALARI 26/ 57

27 RADYASYONUN BİYOLOJİK ETKİLERİ Değişik seviyelerdeki biyolojik etkiler –Moleküler (DNA) –Sub-cellular –Hücre –Organ –Organizma 27

28 İnsan dokularının radyasyon duyarlılığı; Embryonik doku Hematopoetik sistem Gonadlar Epidermis İntestinal mukozal membran Bağ dokusu Kas dokusu Sinir dokusu RADYASYONUN BİYOLOJİK ETKİLERİ 28

29

30 Prodromal dönem –Bulantı, kusma, diyare, halsizlik –Yüksek dozlarda daha ciddi ve daha erken gelişen semptomatoloji Hastalık dönemi –Hematopoetik –Gastrointestinal –Merkezi sinir sistemi Akut Radyasyon Sendromu Olay oluş zamanı Etkilerin ciddiyeti 30/ 26

31 RadionüklidTedaviYol Cesium-137Prussian blueOral Iodine-125/131Potassium iodideOral Strontium-90Aluminum phosphateOral Americium-241/Ca- ve Zn-DTPAIV infüzyon Plutonium-239/ Cobalt-60 RADYASYON YARALILARININ TIBBİ YÖNETİMİ (DAHİLİ KONTAMİNASYON) 31

32 SEREBROVASKÜLER SENDROM GASTROİNTESTİNAL SENDROM HEMATOPOETİK SENDROM SUBKLİNİK SEMPTOMLAR 30 Gy 12 Gy1 Gy 2 Gy: Destek tedavisi 2-8 Gy: Antibiyotik tedavisi, kan infüzyonu, bakım hizmeti 8-10 Gy: Kemik iliği nakli ? >10 Gy: Ağrı ve fiziksel sıkıntıların giderilmesi RADYASYON YARALILARININ TIBBİ YÖNETİMİ 32

33 RADYASYON YARALANMALARI - IŞINLAMA - 33

34 Yaralının kıyafetlerini ve şahsi eşyalarını dikkatlice çıkartın, torbalayın, emniyetli bir şekilde depolayın (kontaminasyon %95 azaltılır) Yaralıdan mümkünse biyolojik örnekler alın (nazal sürüntü) Yabancı cisimleri aksi söylenene kadar radyoaktif materyalmiş gibi yaklaşın Dekontaminasyon önceliği : –Önce yaralar sonra sağlam cilt –En fazla kontamine olan bölgeden başlayın Her yaralıdan sonra dış eldivenleri değiştirin

35  Kontaminasyonu en aza indirmek için bıyık ve sakalları elektrikli makine yardımı ile traş edin  Kontamine olmayan yaraları su geçirmez malzeme ile kapatın  Kontamine yaralar: › Steril malzeme ile irrige edin, ılık su sabun olabilir › Uzman hekime danıştıktan sonra kontamine debridmanları uzaklaştırın ve güvenli bir yerde biriktirin  Agresif müdahaleden kaçının  Sık sık temizlik malzemesini değiştirin  Saçlı deri ve sağlam cildi su ve sabun ile dekontamine edin  Temizlenmiş ve pansumanı yapılmış yaraları su geçirmez malzeme ile kapatın  IŞINLANMADA DEKONTAMİNASYOM GEREKMEZ


" Radyonükl eer ajanlar.  Radyasyon; enerjinin herhangi bir ortamda parçacık şeklinde veya elektromanyetik dalgalar halinde ilerlemesi (iletilmesi) dir." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları