Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SINIF YÖNETİMİ Tarık İŞCAN Devlet ASLAN

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SINIF YÖNETİMİ Tarık İŞCAN Devlet ASLAN"— Sunum transkripti:

1 SINIF YÖNETİMİ Tarık İŞCAN-261659 Devlet ASLAN-261638
Ünal GÜNER Elif ÖZKANCA Onur YILMAZ

2 DİSİPLİN Ünal Güner

3 Basit anlamda mevcut yasa, kural, ilke ve düzene uygun davranmayı ifade eder.
Aynı zamanda; sıkı düzen, intizam, itaat anlamında da kullanılmaktadır. Okulda eğitimin verimli olabilmesi için bir düzene ihtiyaç vardır, bu düzen de disiplinle sağlanır.

4 EĞİTİMDE DİSİPLİN Eğitimde disiplin, öğrenciye istenilen davranışları; anlatmak, gösterip öğretmek ve bunları uygulama durumlarını gözlemektir. Disiplin başkalarını kontrol etmek değildir, onların kendi kontrollerini sağlamasına yardımcı olmaktır

5 DİSİPLİN SORUNLARININ KAYNAKLARI
Yaşama Yönelik Olmayan Eğitim Düşünme Becerisi Öğretmede Yetersizlik Gerçek Olmayan Yüksek Başarı Beklentisi Yarışmacı Sınıf İlişkileri Dokusu Yanlış Disiplin Süreçleri

6 YAŞAMA YÖNELİK OLMAYAN EĞİTİM
Okulda öğretilenler gerçeklerle kopuk olduğunda çocuklar kendilerini anlamsız bir ortamda bulurlar. Kendi çabalarıyla bu anlamsız ortamı anlamlandırmaya çalışırlar. Böylece olumsuz davranışlar sergileyerek disiplin sorunlarına neden olurlar.

7 DÜŞÜNME BECERİSİ ÖĞRETMEDE YETERSİZLİK
Düşünme becerisi öğretmedeki yetersizlikten dolayı çocuklar doğru düşünemezler. Sorunlarını kendi becerileriyle çözmeye çalışırlar. Şiddet de dahil olmak üzere farklı yollara baş vururlar.

8 GERÇEK OLMAYAN YÜKSEK BAŞARI BEKLENTİSİ
Öğrenciden kapasitesinden fazla bir başarı beklenmesi bu durumu ortaya çıkarır. Yapabildiğinden fazlasının istenmesi öğrencide baskı oluşturur. Bu baskı yüzünden öğrenci olumsuz davranışlara yönelebilir.

9 YARIŞMACI SINIF İLİŞKİLERİ DOKUSU
Öğrencileri yarıştırmaya dayalı bir sistem yıkıcı bir rekabet ortamı oluşturur. Bu durum öğrencilerin olumsuz davranışlara yönelmesine neden olur. Böylece disiplin sorunları ortaya çıkar.

10 YANLIŞ DİSİPLİN SÜREÇLERİ
Cezanın ön plana çıktığı bir disiplin anlayışında disiplin sorunları azalmaz hatta daha çok artabilir. Öğrenci üzerinde bir kontrol ve baskı mekanizması kurulması öğrenciyi rahatsız eder. Öğrenci bu baskı ve kısıtlamadan kurtulmak ister.

11 SINIFTA DİSİPLİN SORUNLARININ SONUÇLARI
Sınıf düzeninin bozulması. Failin kendisi ve diğer arkadaşlarının eğitimine engel olması. Huzursuz bir öğretim ortamının doğması

12 Öğretmende ilerlemiş gerginlik düzeyinin oluşması.
Öğretmen ya da öğrenci eşyasının zarar görmesi.

13 DİSİPLİN KURAMLARI İntikamcı Disiplin Kuramı
Cezalandırıcı Disiplin Kuramı Korku Yoluyla Engelleme Disiplin Kuramı İyileştirici Disiplin Kuramı Önleyici Disiplin Kuramı

14 İNTİKAMCI DİSİPLİN KURAMI
İlkel bir disiplin kuramıdır. Otorite ve kurallar; kişisel amaçlar ve beklentiler doğrultusunda kullanılır. Keyfi cezalar verilir. Modern eğitim sisteminde kullanılamaz.

15 CEZALANDIRICI DİSİPLİN KURAMI
İntikamcı kuramın biraz daha esnek halidir. Keyfi ve şahsi cezalar verilmez. Bir sorumluluk dahilinde cezalandırma vardır. Ceza üzerine kurulu bir sistemdir. Yasak ve kurallara uyulmazsa ceza verilir.

16 KORKU YOLUYLA ENGELLEME KURAMI
İnsan doğasına ilişkin kötümserlik görüşüne dayanır. İnsan doğarken kötülüklerle doğmuştur. İsyankar, asi, tembel ve saldırgan olmak insanda doğuştan mevcut olan özelliklerdir. Bağırma, dayak vb. yöntemler kullanılır. Cezalar sınıf huzurunda verilir.

17 İYİLEŞTİRİCİ DİSİPLİN KURAMI
Mevcut kural ve yasalara itaat edilmelidir. Öğrenci istenmeyen davranış sergileyebilir. Önemli olan bu davranışın nedenini bulup yok etmektir.

18 İstenmeyen davranışlar ve bunların doğuracağı sonuçlar öğrenciye aktarılır.
Bu yolla olumsuz davranışa meyilli olan öğrenci caydırılır. Etkin bir rehberlik ve danışmanlık yoluyla bu kuram kullanılabilir.

19 ÖNLEYİCİ DİSİPLİN KURAMI
Felsefesi " iyimserlik " düşüncesidir. İnsan iyiliklerle ve tertemiz doğar. Kötülükleri sonradan yaşadığı çevrede öğrenir. Çevre kontrol edilirse uygun davranış kazandırılabilir. Bu kontrol öğrencinin öz denetimiyle olur. Okullarda kullanılan en modern kuramdır.

20 DİSİPLİNİN İŞLEVLERİ Öz denetim Toplumsallaşma Değer verme Sorumluluk
İçselleştirme Kişilik kazandırma Takım üyeliği kazanma Tarafsızlık İyi alışkanlık

21 DİSİPLİN MODELLERİ Elif ÖZKANCA

22 Canter Modeli: Etkin, güvengen disiplin. 1976 Canter.
Sınıfta öğretmen etkin. Öğrenci üzerinde sağlam otorite kurulur. Bütün öğrencilerden aynı başarı beklenir.

23 Glasser Modeli: Sınıfta öğretmen etkin.
İstenmeyen davranış yaptıysan sorumluluğu üslenmeyi bil. Öğrenciler mantıklıdır isterseler davranışları kontrol edebilirler. İyi rehber=İyi sonuç Gerektiğinde nasıl davranmasını belirt ve geliştir.

24 Kounin Modeli: Öğretmenlerin disiplin hakkındaki endişesinin temel nedeni sınıftaki gruptur. Sınıfta çoğu yaptıklarımızın amacı sınıftaki grubun başarısını artırmaktır. Model, öğretmenin sınıftaki etkisi ve yetkisiyle, öğretmenlerin sınıfta etkili bir çalışma ortamını nasıl oluşturacağı ile ilgilidir.

25 Dalga Etkisi: Öğretmen bir olumsuz davranışı düzelttiğinde, cesaret veya kınama belirttiğinde dalga etkisiyle diğer öğrencilere de etki eder Örtüşme: aynı anda birden fazla iş yapabilme, bir taşla iki kuş! Hareket yönetimi: Etkinlikler arası dikkat dağılmadan yumuşak geçişler yapma. Şahitlik: Öğretmen sınıfın her bir noktasında neler olduğunu bilmelidir! Öğretmen Herşeyi Görür!

26 Davranışçı Model Davranışlar çevre tarafından ceza, ödülle öğrenilir.
Davranışın getirilerini ödüllendirmeler değiştirebilir. Kurallara uyanlara pekiçtireşler verilir. Uymayanlara ceza veya ödülden yoksun bırakılır.

27 Etkili Öğretmenlik Eğitimi Modeli
Devlet ASLAN

28 Gardon tarafından düzenlenmiştir.
Öğretmen öğrenci arasındaki olumlu ilişkiyi amaçlar. İletişimler açık ve kışkırtıcı olmamalı. Öğretmen anlayışlı tavırlar sergilemelidir.

29 Öğretmenlerin sınıfta etkili yönetimi için şunları söyleyebilir:
Öğrencinin sorunu çözebileceğine içten inanmalı. Öğretmen öğrenciye sorun çözmede yardım etmeli. Sorunlar çözerken kendi kimliğini gizlemeli.

30 Bu modelin üstün yönleri:
Öğretmen öğrenci ilişkilerini geliştirir. Öğrencinin kişisel sorunlarını ele alır.

31 Bu modelin zayıf yönleri:
Öğrenciyi yönetme ve kontrol etme rolüne geçmektedir. Aralarındaki farklı değerleri kabul etmede zorlanabilir.

32 Mantıksal Sonuçlar Modeli:
Rudolf Dreikurs (1982) tarafından geliştirilmiştir. Öz disiplin oluşturma ve geliştirme. Öğrencilere dünya gerçeklerinin öğretilmesi gereği uygulanmıştır. Öğrencilere durum değerlendirme ve yaşayarak öğrenmeyi öğretir.

33 Bu modelin üstün yönleri:
Öğrenci özerkliğini arttırır. Önleyici disiplin davranışı göstermez. Öğrencinin yaptıklarının nedenini anlamalarına olanak sağlar. Öğrencinin doğru davranış öğrenmelerine yardımcı olur.

34 Bu modelin zayıf yönleri:
Öğretmenler öğrencilerin günlük hareketlerini anlamakta zorlanır. Öğrencilerin davranışların sebebini belirtmek zordur.

35 Sınıf Yönetiminde Kural Oluşturma
Tarık İŞCAN

36 "Kural, davranışlarımıza yön veren, uyulması gereken ilke" olarak tanımlanmaktadır.
Sınıf açısından bakıldığında kural "öğrencilere sınıfta hangi davranışın kabul edilebilir hangi davranışın kabul edilemez olduğunu açıklayan yargı" olarak açıklanmaktadır. Kural, davranışa yönelik genel beklentiler ya da standartlardır.

37 Kurallar, önceden verilmiş hazır kararlardır
Kurallar, önceden verilmiş hazır kararlardır. Deneyimlere dayanarak, gelecekteki belirli durumlarda nelerin nasıl yapılmasının iyi olacağını, nelerin beklendiğini, uyulmadığında nelerin olacağını açıklayarak, işleri kolaylaştırır.

38 Kurallar Koymanın Sağlayacağı Yararlar
Kurallar herkes için olduğundan, yansızlığı sağlar, kişisel isteklerle ilgili sapmalara hayır deme olanağı verir. Ödül ve cezayı kişisellikten çıkarır, kabul edilebilir hale koyar.

39 İnsanları göreve yöneltir, değerlendirme ölçütü olurlar.
Kurallar, sınıfta öğretmenin karar gereksinimini, öğrencinin yönlendirme aramasını azaltırlar. Kendisinden nelerin beklendiğini, neleri yapmasının istenmediğini, bunların sonuçlarını önceden bilen öğrenci, davranışlarını düzenlemeye yöneltir.

40 Kural Oluşturmanın Doğurabileceği Sakıncalar
Kuralların aşırı katılıkla izlenmesi, tekdüzelik, can sıkıntısı, hatta haksızlık yaratır, Değişik durumlarda gösterilmesi gereken esnekliği önler, İlişkileri mekanikleştirir, morali düşürüp örgüt iklimini bozabilir.

41 Kurallara sıkı sıkıya bağlılık, amaçlarla araçların yer değiştirmesine neden olur. Kurallar araç olmaktan çıkar, kurala uymak amaç olur. Kurallar, beklenen davranışın en alt düzeyini belirttiğinden, kişilerde kayıtsızlık, çaba düşüklüğü yaratabilir, birey, kuralın belirttiğinden fazlasını, iyisini yapmaktan kaçınabilir. Kurala uyulması yeterli sayılınca, örgütün düzeltme ve gelişme yeteneği zayıflayabilir.

42 İnsan toplu yaşamda düzenliliğin bir ürünüdür.
Düzen toplumu oluşturan bir güç dengesidir. Otorite olgusu bir ilişkinin temelidir. İnsanlar astlık-üstlük ilişkisi içinde yaşar.

43 Amacı düzeni sağlamak ve güvenli ortam oluşturmaktır.
Kurallar gerginlik ve çatışmaları önler Kuralsız bir toplum ve okul düşünülemez.

44 Sınıfta Belli Kurallar Geliştirmenin Basamakları
Kuralın gerekliliğini tartışma. Liste oluşturma. Kurallara uymayı kabul etme ve içselleştirme. Kurallara uymaya rehberlik etme ve gözden geçirme.

45 Sınıf Kurallarının Tanıtımında Kullanabilecek Yollar
Kuralları sunma. Listelenen kuralları göstermek. Kurallar olumlu ve olumsuz örneklerle açıklığa kavuşturma.

46 Öğrencilerde açık bir güven sağlamak.
Öğrencilere düzenli bir şekilde kuralları hatırlatmak. Kurallara bağlılığın olumlu sonuçlarını vurgulamak. Yeni kural ekleme veya kuralları değiştirmeye yönelik öneriler hakkında soru sorma.

47 Sınıflar İçin Gerekli Kurallar Geliştirmenin Basamakları
Onur YILMAZ(261622)

48 Kurallara Uymayı Kabul Etme ve İçselleştirme
Kurallar , öğrencileri başarıya götürecek bir rehber olmalıdır. Öğrencilere, kuralların niçin oluşturulduğunun açıklanması gerekir.

49 Kuralları uygulamak isteyen bir öğretmenin dikkat etmesi gerekenler
Kuralları sınıfa duyurmalı Sınıfın onayını almalı , itirazlar varsa cevaplamalı Her kuralın uygulanışını birer örnekle göstermeli

50 Kuralları sıklıkla hatırlatmalı
Kurallara uymanın olumlu sonuçlarına dikkat çekmeli Kurallara uygun davranan öğrencileri ödüllendirmeli

51 Kurallara Rehberlik Etme ve Gözden Geçirme
Geliştirilen kuralların etkili olabilmesi, öğrencilerin bu kuralları doğru bir biçimde anlamalarına ve bu kurallara uymalarına bağlıdır.

52 Wolfgang’ın üç aşamalı öğretim süreci:
Söyleme Gösterme Kontrol ve Yeniden Gösterme

53 Kural Öğretme Yolları Tombala Kukla Oyunları Posterler-Resimler
Ayrımlaştırma Oyun Oluşturma

54 Dinlediğiniz İçin Teşekkürler


"SINIF YÖNETİMİ Tarık İŞCAN Devlet ASLAN" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları