Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

USD/TL Aracı KuruluşVarantları

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "USD/TL Aracı KuruluşVarantları"— Sunum transkripti:

1 USD/TL Aracı KuruluşVarantları
TSKB Varantları USD/TL Aracı KuruluşVarantları Mayıs 2011

2 Varant – Tanım ve Mevzuat
Varant, alıcısına dayanak varlığı ya da göstergeyi önceden belirlenen bir fiyattan belirli bir tarihte (Avrupa Tipi) veya belirli bir tarihe kadar (Amerikan Tipi) alma veya satma hakkı veren, bu hakkın kaydi teslimat ya da nakti uzlaşı ile kullanıldığı menkul kıymet niteliğindeki sermaye piyasası aracını ifade eder. 21 Temmuz 2009 Salı günü resmi gazetede yayınlanan sayılı SPK “Aracı Kuruluş Varantlarının Kurul Kaydına Alınmasına ve Alım Satım İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliği” ile aracı kuruluşlara aşağıda tanımlanan dayanak varlıklar için varant ihraç etme yetkisi verilmiştir. İMKB 30 endeksinde yer alan hisse senedi İMKB 30 endeksi kapsamında yer alan birden fazla hisse senedinden oluşan sepet Konvertibl döviz Kıymetli maden Emtia Geçerliliği uluslararası alanda genel kabul görmüş endeksler gibi diğer varlık ve göstergeler İşlem Görecek Varantların Özellikleri Avrupa ve Amerikan tipi varantlar işlem görebilir Hem alım (call) hem de satım (put) hakkı veren varantlar işlem görebilir. Vadesi üç aydan az, beş yıldan fazla olamaz. İtibari değerleri 1 kuruştan aşağı olamaz. Varant – Tanım ve Mevzuat

3 TSKB Varantının Özellikleri
TSKB 100,000 adet Alım ve 100,000 adet Satım varantı ihraç edecektir. 1 adet varant 100 USD nominal değer taşıyacaktır. Vadesi 3 ay , kullanım fiyatı ise 3 ay vadeli forward kur seviyesi (ATM) olacaktır. Avrupa Tipi olacaktır. Varant İhracı KÜP’te (IMKB Kurumsal Ürünler Pazarı) gerçekleşecektir. Alım satım işlemleri KÜP’te (IMKB Kurumsal Ürünler Pazarı) gerçekleşecektir. Piyasa yapıcılığı, çoklu fiyat, sürekli müzayede yöntemi ile 9:50-12:30 ve 14:20-17:30 saatleri arasında işlem görecektir. Varant İşlemleri sonucunda yatırımcı lehine oluşacak karlar %10 stopaja tabidir Piyasa yapıcı için minimum kotasyon miktarı 250 adet ( USD) iken yatırımcı minimum 1 adet varant alım satımı yapabilecektir TSKB Aracı Kuruluş Varantı Kap Açıklaması: TSKB Varantının Özellikleri Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: Bankamız tarafından ihraç edilecek, dayanak varlık konvertible döviz (USD/TL) olacak şekilde 3 ay vadeli adet alım (call) aracı kuruluş varantı ve dayanak varlık konvertible döviz (USD /TL) olacak şekilde 3 ay vadeli adet satım (put) aracı kuruluş varantı Sermaye Piyasası Kurulu kaydına alınmıştır. Bu ihraçlardan dolayı alınabilecek maksimum  ekonomik pozisyon alım varantları için USD ve satım varantları için USD olacaktır.   T.SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. / TSKB [] :10:47

4 Varantın Değerini Ne Belirler ?
Varantın fiyatı iki değerden oluşur. İçsel Değer: Kullanım Fiyatı ile Dayanak Spot Fiyatı Arasındaki Fark Zaman Değeri: Aşağıdaki değişkenlere bağlıdır. DEĞİŞKENLER ALIM VARANTI SATIM VARANTI Spot Fiyat Kar Zarar Vadeye Kalan Gün Sayısı Volatilite Faiz Oranları Varantın Değerini Ne Belirler ? 3

5 Avantajlar ve Dezavantajlar
Yatırımcı baştan sabit bir prim ödeyerek piyasa koşullarına bağlı olarak sınırsız kar imkanı elde eder. Varant bir haktır, alıcısına alma veya satma hakkı verir, yükümlülük getirmez, teminat gerektirmez. Yüksek kaldıraç imkanı sağlar. Kısa ve orta vadeli yatırımların düşük işlem komisyonu ile yapılmasını sağlar. Piyasa yapıcılığı sistemi sayesinde yatırımcılar etkin fiyata kolaylıkla ulaşabilirler. Risk yönetim amaçlı kullanılabilir. IMKB KÜP Pazarında işlem göreceğinden yatırım yapmak oldukça kolaydır. Vade sonunda kullanılmazsa değersiz olarak itfa olur ve yatırımcı ödediği primi kaybetmiş olur. Açığa satış imkanı yoktur. Yatırımcı varantı ihraç eden aracı kuruluşun kredi riskine tabidir. Avantajlar ve Dezavantajlar 4

6 TSKB Döviz Alım Varantı
Alım varantı, yatırımcısına belirli bir tarihte ilgili dayanak varlığı belirli bir fiyattan alma hakkı verir. Yatırımcının alım yükümlülüğü yoktur. İhraç Tarihi: TakasYöntemi: Nakdi Takas İşlem Miktarı: 100 Lot ( USD) Spot USD/TL Fiyat: 1.5170 Opsiyon Tipi: USD/TRL Alım Varantı (Avrupa Tipi) Kullanım Fiyatı: 1.5410 Vade Tarihi: (3 ay ) Varant Fiyat : 3.55 TL Takas Tarihi: (Vadede T+3, Vadeye kadar T+2 ) Ödenen Toplam Tutar : 355 TL (T+2’de ödenir.) Vadeden Önce : KÜP Pazarında işlem gören Kullanım Fiyatlı Alım Varantının Fiyatı = > 3.55 TSKB Döviz Alım Varantı (5.50 – 3.55) * 100 lot = 195 TL Müşteri vadeden önce pozisyondan çıkarsa 195 TL kar eder. KÜP Pazarında işlem gören Kullanım Fiyatlı Alım Varantının Fiyatı = < 3.55 (2.80 – 3.55) * 100 lot = -75 TL Müşteri vadeden önce pozisyondan çıkarsa 75 TL zarar eder. Vade Tarihinde : Vade Tarihinde TCMB Döviz Satış Kuru : İhraççı varant sahibine spot ve kullanım fiyatı arasındaki fark olan TL’yi öder. Yatırımcının net kazancı 735 TL’dir. Vade Tarihinde TCMB Döviz Satış Kuru : Hiç bir işlem gerçekleşmez, varant değersiz olarak son bulur. Müşterinin zararı sadece varant için başta ödediği 355 TL ile sınırlı kalır. 5

7 Alım Varantı Kar/Zarar (TL)
Spot (USD/TL) 1.5170 Uygulama Fiyatı 1.5410 Vade 01/08/2011 1 Adet Varant 100 USD Fiyat (TL) 3.55 Yatırımcının sermaye riski 355 TL’lik varant primiyle sınırlı iken kar potansiyeli sınırsızdır. Başabaş Noktası = ( ) x – 355 = 0 Kullanım Fiyatı Başabaş Noktası Kar (TL) 1.5410 1.5765 USD/TL 1.735 1.7500 Vadede Dayanak Fiyatı Alım Varantı Kar/Zarar (TL) Alım Varant Prim Net Kar/Zarar (TL) 1.4000 - -355 1.4500 1.5000 1.5410 1.5500 90 -265 1.5600 190 -165 1.5700 290 -65 1.5765 355 1.5850 440 85 1.5950 540 185 1.6050 640 285 1.6500 1.090 735 1.7000 1,590 1,235 1.7500 2,090 1,735 Vade Sonu Kar/Zarar Analiz -355 6

8 TSKB Döviz Satım Varantı
Satım varantı, yatırımcısına belirli bir tarihte ilgili dayanak varlığı belirli bir fiyattan satma hakkı verir. Yatırımcının satım yükümlülüğü yoktur. İhraç Tarihi: TakasYöntemi: Nakdi Takas İşlem Miktarı: 100 Lot ( USD) Spot USD/TL Fiyat: 1.5170 Opsiyon Tipi: USD/TRL Satım Varantı (Avrupa Tipi) Kullanım Fiyatı: 1.5410 Vade Tarihi: (3 ay ) Varant Fiyat : 3.55 TL Takas Tarihi: (Vadede T+3, Vadeye kadar T+2 ) Ödenen Toplam Tutar : 355 TL (T+2’de ödenir.) Vadeden Önce : KÜP Pazarında işlem gören Kullanım Fiyatlı Satım Varantının Fiyatı = > 3.55 TSKB Döviz Satım Varantı (5.60 – 3.55) * 100 lot = 205 TL Müşteri vadeden önce pozisyondan çıkarsa 205 TL kar eder. KÜP Pazarında işlem gören Kullanım Fiyatlı Satım Varantının Fiyatı = < 3.55 (2.90 – 3.55) * 100 lot = -65 TL Müşteri vadeden önce pozisyondan çıkarsa 65 TL zarar eder. Vade Tarihinde : Vade Tarihinde TCMB Döviz Satış Kuru : İhraççı varant sahibine spot ve kullanım fiyatı arasındaki fark olan TL’yi öder. Yatırımcının net kazancı 855 TL’dir. Vade Tarihinde TCMB Döviz Satış Kuru : Hiç bir işlem gerçekleşmez, varant değersiz olarak son bulur. Müşterinin zararı sadece varant için başta ödediği 355 TL ile sınırlı kalır. 7

9 Satım Varantı Kar/Zarar (TL)
Spot (USD/TL) 1.5170 Uygulama Fiyatı 1.5410 Vade 01/08/2011 1 Adet Varant 100 USD Fiyat (TL) 3.55 Yatırımcının sermaye riski 355 TL’lik varant primiyle sınırlı iken kar potansiyeli sınırsızdır. Başabaş Noktası = ( ) x – 355 = 0 Vadede Dayanak Fiyatı Satım Varantı Kar/Zarar (TL) Alım Varant Prim Net Kar/Zarar (TL) 1.7500 - -355 1.7000 1.6500 1.6000 1.5410 1.5350 60 -295 1.5250 160 -195 1.5150 260 -95 1.5100 310 -45 1.5055 355 1.5000 410 55 1.4500 910 555 1.4000 1,410 1,055 1.3500 1,910 1,555 Kullanım Fiyatı Başabaş Noktası Kar (TL) 1.5410 1.5055 USD/TL 1.555 1.3500 Vade Sonu Kar/Zarar Analiz -355 8

10 İletişim Bilgilerimiz
Meclisi Mebusan Caddesi No: 81 Fındıklı Istanbul – Turkey Tel: +90 (212)   Tel: +90 (212)   Tel: +90 (212)   Fax: +90 (212) Internet: İletişim Bilgilerimiz 9


"USD/TL Aracı KuruluşVarantları" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları