Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

EDUTIME Java Day 9 Serdar TÜRKEL.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "EDUTIME Java Day 9 Serdar TÜRKEL."— Sunum transkripti:

1 EDUTIME Java Day 9 Serdar TÜRKEL

2 Java’da Güvenlik JAR aracının tanımlanması
Bir JAR dosyasını oluşuturmak Appletleri tanımak için Sayısal imzalar Güvenlik anahtarı aracı oluşturmak Sayısal sertifikalarlar çalışmak Java.security paketini anlamak

3 JAR Aracı JAR Dosyası: JAR aracını çalıştırmak için :
Java arşivleme aracının(JAR) oluşturduğu sıkıştırılmış bir arşiv dosyasıdır. Bir çok dosyayı tek bir arşiv dosyasında birleştirir. Web tarayıcılarına verimli yüklemeyi sağlar JAR aracını çalıştırmak için :  jar [options] [manifest] jar-file input-file(s)

4 JAR Aracı Seçenek Açıklama c t x v f m O M Yeni arşiv oluşturur
Arşivin içerik tablosunu listeler x İsimleri verilen dosyaları arşivden çıkarır v Standard hata üzerinden detaylı çıktı oluşturur f Arşiv dosya isimlerini belirtir m Belirtilen manifesto dosyalarından manifesto bilgisi alır O Dosyaları sadece birleştir, sıkıştırma M Manifesto dosyarı oluşturmaz

5 JAR Aracı Bir dizin içindeki tüm sınıf dosyalarını ve java dosyalarını ‘pack’ isimli bir jar dosyasına arşivleme jar cf pack.jar *.class ‘pack.jar’ dosyasındaki dosyaları listeleme jar tf pack.jar

6 JAR Aracı ‘pack.jar’ dosyasını bir aplette kullanmak için, HTML sayfasını açın ve ARCHIVE = “pack.jar” özelliğini aplet biçiminde aşağıdaki gibi kullanın: <applet code = “class file name” ARCHIVE = “pack.jar” height = “125” width = “350”> </applet> ‘pack.jar’ dosyasında sıkıştırılmış tüm dosyaları çıkarır.   jar xvf pack.jar

7 Jar Aracı import java.awt.*; import java.io.*;
import java.awt.event.*; public class jar1 extends Frame implements WindowListener{ public jar1(){ addWindowListener(this); } public static void main(String args[]){ jar1 f=new jar1(); f.setTitle("pencere"); f.setSize(400,400); f.setVisible(true); public void windowDeactivated(WindowEvent we){} public void windowActivated(WindowEvent we){} public void windowDeiconified(WindowEvent we){} public void windowIconified(WindowEvent we){} public void windowClosing(WindowEvent we){System.exit(0);} public void windowClosed(WindowEvent we){} public void windowOpened(WindowEvent we){}

8 Apletleri tanımak için sayısal imzalar
Apletlerin desteklemediği bazı özellikler: Apleltin çalışmakta olduğu sistemeden dosyaları okuma ve yazma. Sistemdeki bir dosya hakkında bilgi alma Sitemden dosya silme Java 2, appletler güvenilir bir applet sunucudan geldiği ve sayısal imza ile imzalandığı sürece, yukarıdaki işlemlerin hepsini gerçekleştirebilir.

9 Apletleri tanımak için sayısal imzalar
Anahtar tabanlı şifreleme

10 Apletleri tanımak için sayısal imzalar
Sayısal imza, bir programla gelen şifrelenmiş bir dosya olmasının yanısıra, dosyanın nerden geldiğini ayrıntılı bir şekilde belirten bir dosyadır Özel anahtarı(private key) elinde tutan kişi, nesnenin içeriğinin doğruluğunu sağlayabilir. Sayısal imzada, şifreleme için özel anahtar, ve şifreyi çözmek içinde ortak anahtar (public key)kullanılır Bu imzayı temsil eden dökümanın adı ‘Sertifika’dır. Şu an itibariyle, aşağıdaki şirketler sertifika doğrulama servisi sunar: VeriSign ThawtCertification

11 Java güvenlik anahtarı
Apleti imzalamadan önce: ‘jar’, ‘jarsigner’, ve ‘keytool’ isminde üç araç oluşturmalıyız. Bir ortak/özel anahtar çifti oluşturulmalı, ve jarsigner aracı için erişilebilir yapmalıyız. ‘keystore’ bir anahtar deposu, anahtarlardan oluşan bir veritabanıdır ‘keytool’, javanın güvenlik anahtarı aracıdır. Bu: Ortak/özel anahtar çiftlerini yönetir Ortak anahtarları tutar Doğruluk kontrolü için sertifikalar kullanır Kaynak verinin doğruluğunu kontrol eder.

12 Java güvenlik anahtarı
Jarsigner komutunun bazı seçenekleri Seçenek Açıklama keyStore Kullanılacak anahtar-deposunun ismini belirtir storePassword Anahtar-deposunun şifresini belirtir keyPassword Gizli anahtar şifresini belirtir JARFileName İmzalanacak JAR dosyasının ismini belirtir Alias İmzalayanın kaynak adını belirtir.

13 Java güvenlik anahtarı
JAR dosyasını imzalamak için komut jarsigner –keystore keyStore –storepass storePassword keypass keyPassword ‘pack.jar’ JAR dosyasını, ‘store’ anahtar deposu, depo ve gizli anahtar için ‘password’ şifresiyle imzalamak için komut jarsigner –keystore store –storepass password –keypass password pack.jar p İmzalanmış bir JAR dosyasının imzasının doğruluğunu kontrol etmek için komut jarsigner –verify pack.jar

14 Java güvenlik anahtarı
Doğrulama süreci:  ‘.DSA’ dosyasının. ‘.SF’ imza dosyası için geçerli bir imza taşıyıp taşımadığını İmza dosyasındaki dosya girişlerinin, ilgili manifesto dosya girişleri için geçerl özetler olup olmadığını kontrol eder.

15 Sayısal Sertifikalar Sayısal sertifika, bir sertifika yetkesi tarafından imzalanan bir dosya, nesne veya mesajdır. CA (certificate authority- Sertifika yetkisi), şahısın kamusal anahtarının doğruluğunu kontol eder. Uluslar arası Standartlar Organizasyonunun X.509 sertifikaları, popüler sayısal sertifika formatlarıdır. Keytool bu sertifikaları destekler.

16 Sayısal Sertifikalar ‘keytool’, bir sertifika edinmek için ilk adımdır. ‘keytool’ u, yeni bir ortak/özel anahtar çiftleri oluşturmak için kullanıyoruz. Keytool, başkaları tarafından oluşturulan ve imzalanan sertifikaları ithal eder. Keytool, yeni ortak anahtarı ile birlikte yeni bir sertifika paketler. Ortak anahtarı oluşturan nesne, bu sertifikayı imzalar. Sertifika-imzalama isteği oluşturmak için gereklidirler

17 Sayısal Sertifikalar ‘keytool’ ve the ‘–certreq’ seçeneği, sertifikayı oluşturmak için kullanılır Sertifika oluşturmak için komut: keytool – keystore store – alias mykey – certreq –file mykey.txt

18 Java Güvenlik paketleri
 java.security Temel güvenlik paketidir.  java.security.acl Erişim protokolü politikalarını gerçekleştirmek için kullanılan arayüzlerden oluşur  java.security.cert X.509 sertifikaları için destek sağlar java.security.interfaces Sayısal imzalama algoritmasına erişmek için kullanılan arayüzler tanımlar  java.security.spec Anahtarlar için algoritma bağımlı ve bağımsız sınıflar sunar

19 Bir Class Şifrelemek bir java dosyası oluşturmak
Bir jar dosyası oluşturmak Bir anahtar deposuna bakmak Anahtar oluşturmak Jar dosyasını anahtar ile imzalamak Jar dosyasını HTML dosyasına gömmek.

20 Bir Java Dosyası Oluşturmak
import java.awt.*; import java.applet.*; import java.io.*; public class jar2 extends Applet{ public void paint(Graphics g){ g.drawRect(10,10,20,60); g.drawString("Edutime",10,20); }

21 Bir Jar Dosyası Oluşturmak
Jar –cvf jar1.jar jar2.class Manifest.mf dosyasını düzenlemek Manifest.mf dosyasına Main-Class:jar2 yazılmalıdır.

22 Anahtar Deposuna Bakmak
Keytool –list eğer bir anahtar çiftiniz yok ise, “keytool error” hatası alacaksınız.

23 Anahtar Oluşturmak Keytool –genkey –alias anahtar –keypass qwerty
Keytool : anahtar deposuna erişmek ve oluşturmak için kullanılan araç. Genkey : Oluşturma işleminin yapılacağını belirtir. Anahtar : Anahtara verilen kısa isim Keypass : özel anahtarı korumak için konulan şifre.

24 Anahtar Oluşturmak Enter keystore password: 123456
Bu komut yazıldıktan sonra aşağıdaki mesaj alınacaktır. Enter keystore password: What is your first and last name? [Unknown]: Serdar TÜRKEL What is the name of your organizational unit? [Unknown]: Eğitmen What is the name of your organization? [Unknown]: Edutime What is the name of your City or Locality? [Unknown]: Marmara What is the name of your State or Province? [Unknown]: İstanbul What is the two-letter country code for this unit? [Unknown]: TÜRKİYE Is CN=Serdar TÜRKEL, OU=Eğitmen, O=Edutime, L=Marmara, ST=İstanbul, C=TÜRKİYE correct? [no]: yes

25 Jar Dosyasını İmzalamak
jarsigner   -keystore c:\keys\key1 -storepass  -keypass qwerty -signedjar sjar2.jar jar2.jar ANAHTAR

26 Jar Dosyasının Kontol Edilmesi
jarsigner -verify sjar2.jar

27 .cer oluşturma keytool  -export –keystore
c:\keys\key1 -alias ANAHTAR -file ser.cer


"EDUTIME Java Day 9 Serdar TÜRKEL." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları