Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

“BM’de Ormancılık Organizasyonu”

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "“BM’de Ormancılık Organizasyonu”"— Sunum transkripti:

1 “BM’de Ormancılık Organizasyonu”
21/12/2010 Antalya “BM’de Ormancılık Organizasyonu” Dr. Kenan KILIÇ & Sadettin KOÇAK

2 BM, uluslararası organizasyon, merkezi New York
Birleşmiş Milletler, BM 21/12/2010 Antalya BM, uluslararası organizasyon, merkezi New York Kuruluşu; 2. Dünya Savaşı sonrası, 1945 51 ülke (Türkiye); Uluslararası barış ve güvenliği sürdürme Milletler arasında dostluk ilişkileri geliştirme Sosyal gelişim sağlama Daha iyi yaşam standartları sağlama İnsan hakları 2

3 Sekretarya; BM’nin rutin işlerini yürütür, 44.000 çalışan
BM Temel Organları 21/12/2010 Antalya Genel Kurul; temel görüşme/danışma organı, 192 üye ülke temsilcisi, BM’nin yıl içindeki faaliyetlerini talimatlar Ekonomik ve Sosyal Konsey (ECOSOC); BM ve uzman kuruluşların ekonomik ve sosyal işlerini koordine eder Uluslararası Adalet Divanı; BM hukuksal organı, üye ülkeler arasındaki yasal anlaşmazlıkları çözer, tavsiyelerde bulunur Güvenlik Konseyi; uluslararası barış ve güvenliğin sürdürülmesinden asıl sorumludur Vesayet Konseyi; 7 üye ülke yönetiminde bulunan 11 güvenlik bölgesine uluslararası gözetim sağlar Sekretarya; BM’nin rutin işlerini yürütür, çalışan 3

4 Geniş ölçüde sorunlara karşı harekete geçebilmekte,
BM Temel Organları 21/12/2010 Antalya Genel Kurul, Güvenlik Konseyi, Ekonomik ve Sosyal Konsey ile diğer organ ve komiteleri vasıtasıyla, sahip olduğu özel uluslararası karakter ve güç sayesinde; Geniş ölçüde sorunlara karşı harekete geçebilmekte, 192 üye ülkeye görüşlerini sunması için forum sunmakta 4

5 Uzman Kuruluşlar; BM ile çalışan otonom organizasyonlardır
BM - Uzman Kuruluşlar 21/12/2010 Antalya Uzman Kuruluşlar; BM ile çalışan otonom organizasyonlardır Devletler arası düzeyde ECOSOC koordinasyon mekanizması çalışmaktadır FAO, Dünya Bankası, ILO, UNESCO, WHO, IMF, ICAO, IMO, ITU, UPU, WMO, WIPO, IFAD, UNIDO, UNWTO 5

6 FAO; açlığı yok etmek üzere uluslararası çabalara liderlik
BM - Uzman Kuruluşlar - FAO 21/12/2010 Antalya FAO; açlığı yok etmek üzere uluslararası çabalara liderlik Kuruluş tarihi 1945, merkezi Roma, 192 ülke + AB 1,736 profesyonel + 1,905 destek personel = 3,645 Hem gelişmiş, hem de gelişmekte olan ülkelere hizmet eder Tüm milletlerin anlaşmaları görüşmek ve politikaları tartışmak üzere eşit olarak buluştuğu, tarafsız bir forumdur Bilgi ve enformasyon kaynağıdır Gelişmekte olan ülkelerin; tarım, ormancılık ve balıkçılığını modernize etmek ve geliştirmek üzere yardımcı olur 6

7 BM - Uzman Kuruluşlar – FAO (Faaliyetler)
21/12/2010 Antalya Enformasyon Sağlama; bilgi ağı olarak uzman kadrolarla kalkınmaya yardım edecek verileri toplar, analiz eder, yayar Politika Uzmanlığı Sağlama; üye ülkelerde kırsal kalkınma ve açlığı önlemek üzere politika, planlama, yasa oluşturma ve strateji geliştirme desteği verir Ülkelerin Buluşma Yeri; Dünya genelindeki politika belirleyiciler ve uzmanlar, BM Ofislerinde gıda ve tarım konularını görüşür, tarafsız forum olarak zengin ve fakir ülkeleri bir araya getirir, ortak anlayış sağlar Bilgiyi Sahaya Taşıma; Dünya genelinde binlerce saha projesi ile bilgiler test edilir, projelere kaynak aktarılır 7

8 Tarım ve Tüketici Koruma Departmanı
BM - Uzman Kuruluşlar – FAO (Dept.) 21/12/2010 Antalya Genel Müdürlük Ofisi Tarım ve Tüketici Koruma Departmanı Ekonomi ve Sosyal Kalkınma Departmanı Balıkçılık ve Su Kültürü Departmanı Ormancılık Departmanı Orman Ekonomileri, Politikaları ve Ürünleri Bölümü Orman Değerlendirme, Yönetim ve Muhafaza Bölümü Doğal Kaynaklar Yönetimi ve Çevre Departmanı Teknik İşbirliği Departmanı Kurumsal Hizmetler, İnsan Kaynakları ve Finans Departmanı 8

9 Ülkelerin ormanlarını sürdürülebilir yönetmesinde yardımcı
BM - Uzman Kuruluşlar - FAO (Orm. Dept.) 21/12/2010 Antalya Ülkelerin ormanlarını sürdürülebilir yönetmesinde yardımcı Sosyal, ekonomik ve çevresel hedefleri dengeleyerek; Dünya orman kaynaklarının sağladığı faydaları, gelecek nesillerin ihtiyaçlarını da karşılayacak şekilde kullanılması FAO Ormancılık Stratejisi, Hızla değişen çevreye etkili yanıt vermek, yeni paydaşlarla birlikte hareket etmek, geleneksel ormancılık sektörü dışına ulaşmak, ormancılık konularında uluslararası arenada küresel liderlik yapmak 9

10 FAO Ormancılık Stratejisi; genişletilmiş “Ormancılık” tanımı;
BM - Uzman Kuruluşlar - FAO (Orm. Dept.) 21/12/2010 Antalya FAO Ormancılık Stratejisi; genişletilmiş “Ormancılık” tanımı; “Ormancılık; geniş ve çok disiplinli bir kavram olup, sosyal, ekonomik ve çevresel yönleri kapsar. Ormancılık, insanlarla ilgilidir. Ormancılık, sosyal sorunları, politikaları ve kuruluşları, ürün, hizmet ve bunlara bağlı olarak iş üretimini, ormanın dışında cereyan eden ormanla ilişkili geçinme ve piyasayı kapsar. Ormancılık, ormana odaklanmakla beraber, orman sınırlarını aşarak; şehirlerde yaşayanlar kent ormancılığına, çiftçiler ise tarım-ormancılığına (agro-forestry) dahil olur. Ormancılık disiplinler arası olup, dünyadaki pek çok farklı orman ekosistemini ve içinde orman ve ağaçların olduğu geniş peyzajların sosyal ve ekolojik karmaşıklığını dikkate alır” 10

11 FAO bünyesinde 2008 yılında köklü bir organizasyonel reform başlatıldı
BM - Uzman Kuruluşlar - FAO (Orm. Dept.) 21/12/2010 Antalya FAO’nun ormancılıktaki esas görevi ülkelere direkt olarak teknik destek sağlamaktır Ormanlarla ilgili teknik ve politik konuları tartışmak üzere tarafsız bir forum altında ülkeleri bir araya getirmekte , yaklaşık olarak 1,2 milyar $ gönüllü katkı yapılması beklenilmekte FAO bünyesinde 2008 yılında köklü bir organizasyonel reform başlatıldı İnsan kaynağı öncelikli ve ciddi yatırımlar yapılıyor 11

12 Bölgesel Ormancılık Komisyonları; Avrupa Ormancılık Komisyonu (EFC)
BM - Uzman Kuruluşlar - FAO (Orm. Dept.) 21/12/2010 Antalya Bölgesel Ormancılık Komisyonları; Avrupa Ormancılık Komisyonu (EFC) Çalışma Grupları (WP-MMW) Yakın Doğu Ormancılık Komisyonu (NEFC)... Bölgesel Ofisler; Avrupa ve Orta Asya Bölge Ofisi (REU); Orta ve Doğu Avrupa Alt Bölge Ofisi (SEUR) Orta Asya Alt Bölge Ofisi (SEC) Ormancılık Komitesi (COFO) Dünya Ormancılık Kongresi (WFC) Tek. Kur. (Silvamed) 12

13 Bölgesel Komisyonlar;(ECA, ECE, ECLAC, ESCAP, ESCWA)
BM - Ekonomik & Sosyal Konsey, ECOSOC 21/12/2010 Antalya Bölgesel Komisyonlar;(ECA, ECE, ECLAC, ESCAP, ESCWA) Avrupa Ekonomik Komisyonu (ECE - UNECE) Kereste Komitesi (Timber Committee - TC) Uzmanlar Takımı (ToS) BM Orman Forumu (UNFF) Ormancılık İşbirliği Ortaklığı (CPF) 13

14 BM Kalkınma Programı (UNDP) Kuruluş tarihi 1965, merkezi New York
BM - Genel Kurul - Program & Fonlar - UNDP 21/12/2010 Antalya BM Kalkınma Programı (UNDP) Kuruluş tarihi 1965, merkezi New York Sürdürülebilir insan gelişimine yardım eder, Yoksulluğu azaltma, iş olanakları, çevresel iyileştirmeler Küresel Çevre Fonu (GEF) Avrupa ve BDT Bölge Bürosu (RBEC) Türkiye Ülke Ofisi 14

15 BM Çevre Programı (UNEP) Kuruluş tarihi 1972, merkezi Nairobi
BM - Genel Kurul - Program & Fonlar - UNEP 21/12/2010 Antalya BM Çevre Programı (UNEP) Kuruluş tarihi 1972, merkezi Nairobi Çevre sorunlarına karşı liderlik görevi Çevre durumu ve çevresel trendleri analiz Çevresel tehditlere karşı uyarır, politika desteği sağlar Avrupa Bölge Ofisi (ROE) Ulusal Komiteler (RBEC) Türkiye Çevre Vakfı 15

16 Dünya Bankası (World Bank Group)
BM - Uzman Kuruluşlar - Dünya Bankası 21/12/2010 Antalya Dünya Bankası (World Bank Group) 4 kurumun birleşmesi (IBRD, IFC, IDA, MIGA) Merkezi Vaşington Yoksul ülkelerin ekonomilerini güçlendirerek, ekonomik büyüme ve kalkınma yoluyla yoksulluğu azaltmak, yaşam standartlarını geliştirmek Dünya Bankası Türkiye Ofisi Orman Programı (PROFOR) 16

17 BM Ormancılık Bilgi Servisleri
21/12/2010 Antalya FAOSTAT 2010 FRA Raporu Dünya Ormanları (SOFO) Orman Bilgi Servisi (FIS) Infosylvia Unasylvia FAO İletişim Servisi FAO Ormancılık Rehber Kitapları Ormancılık Eğitim Enstitüleri Ormancılık Araştırma Enstitüleri 17

18 BM Ormancılık Bilgi Servisleri
21/12/2010 Antalya Ülkelerin Ormanlık Alan Bilgileri Yangın Yönetimi Bilgi Sistemi BM Resmi Doküman Servisi İstatistik Veri Bankası Ülkelerin Bakanlık Birimleri Ülkelerin Uydu Görüntüleri Küresel Dünya Gözlem Servisi Terminoloji Sözlüğü Ormancılık Fotoğraf Arşivi Orman Genetik Kaynak Veri Bankası Kurslar 18

19 Binyıl Kalkınma Hedefleri (MDGs) 4 Küresel Orman Hedefi (UNFF)
Önemli BM Dokümanları 21/12/2010 Antalya Binyıl Kalkınma Hedefleri (MDGs) 4 Küresel Orman Hedefi (UNFF) BM İklim Değişikliği Çerçeve Anlaşması (UNFCCC) Biyolojik Çeşitlilik Anlaşması (CBD) BM Çölleşmeyle Mücadele Anlaşması (UNCCD) Tüm Orman Tipleri Üzerinde Yasal Bağlayıcılığı Olmayan Belge (UNFF ve BM Genel Kurulu) Rio Çevre ve Kalkınma Deklarasyonu (BM Çevre ve Kalkınma Konferansı - UNCED, Dünya Zirvesi) , Gündem 21 (Agenda 21), Orman Prensipleri 19

20 BM Genel Kurulu’nun 20 Aralık 2006 tarihli 61/193 kararı
Uluslararası Orman Yılı 2011 21/12/2010 Antalya BM Genel Kurulu’nun 20 Aralık 2006 tarihli 61/193 kararı 20

21 Saygılarımızla arz ederiz
21/12/2010 Antalya Saygılarımızla arz ederiz


"“BM’de Ormancılık Organizasyonu”" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları