Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

“BM’de Ormancılık Organizasyonu” Dr. Kenan KILIÇ & Sadettin KOÇAK 21/12/2010 Antalya.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "“BM’de Ormancılık Organizasyonu” Dr. Kenan KILIÇ & Sadettin KOÇAK 21/12/2010 Antalya."— Sunum transkripti:

1 “BM’de Ormancılık Organizasyonu” Dr. Kenan KILIÇ & Sadettin KOÇAK 21/12/2010 Antalya

2 21/12/2010 Antalya Birleşmiş Milletler, BM 2 BM, uluslararası organizasyon, merkezi New York Kuruluşu; 2. Dünya Savaşı sonrası, 1945 51 ülke (Türkiye); o Uluslararası barış ve güvenliği sürdürme o Milletler arasında dostluk ilişkileri geliştirme o Sosyal gelişim sağlama o Daha iyi yaşam standartları sağlama o İnsan hakları www.un.org.tr

3 21/12/2010 Antalya BM Temel Organları 3 Genel Kurul; temel görüşme/danışma organı, 192 üye ülke temsilcisi, BM’nin yıl içindeki faaliyetlerini talimatlar Ekonomik ve Sosyal Konsey (ECOSOC); BM ve uzman kuruluşların ekonomik ve sosyal işlerini koordine eder Uluslararası Adalet Divanı; BM hukuksal organı, üye ülkeler arasındaki yasal anlaşmazlıkları çözer, tavsiyelerde bulunur Güvenlik Konseyi; uluslararası barış ve güvenliğin sürdürülmesinden asıl sorumludur Vesayet Konseyi; 7 üye ülke yönetiminde bulunan 11 güvenlik bölgesine uluslararası gözetim sağlar Sekretarya; BM’nin rutin işlerini yürütür, 44.000 çalışan

4 21/12/2010 Antalya BM Temel Organları 4 Genel Kurul, Güvenlik Konseyi, Ekonomik ve Sosyal Konsey ile diğer organ ve komiteleri vasıtasıyla, sahip olduğu özel uluslararası karakter ve güç sayesinde; o Geniş ölçüde sorunlara karşı harekete geçebilmekte, o 192 üye ülkeye görüşlerini sunması için forum sunmakta

5 21/12/2010 Antalya BM - Uzman Kuruluşlar 5 Uzman Kuruluşlar; BM ile çalışan otonom organizasyonlardır Devletler arası düzeyde ECOSOC koordinasyon mekanizması çalışmaktadır FAO, Dünya Bankası, ILO, UNESCO, WHO, IMF, ICAO, IMO, ITU, UPU, WMO, WIPO, IFAD, UNIDO, UNWTO

6 21/12/2010 Antalya BM - Uzman Kuruluşlar - FAO 6 FAO; açlığı yok etmek üzere uluslararası çabalara liderlik Kuruluş tarihi 1945, merkezi Roma, 192 ülke + AB 1,736 profesyonel + 1,905 destek personel = 3,645 Hem gelişmiş, hem de gelişmekte olan ülkelere hizmet eder Tüm milletlerin anlaşmaları görüşmek ve politikaları tartışmak üzere eşit olarak buluştuğu, tarafsız bir forumdur Bilgi ve enformasyon kaynağıdır Gelişmekte olan ülkelerin; tarım, ormancılık ve balıkçılığını modernize etmek ve geliştirmek üzere yardımcı olur www.fao.org

7 21/12/2010 Antalya 7 Enformasyon Sağlama; bilgi ağı olarak uzman kadrolarla kalkınmaya yardım edecek verileri toplar, analiz eder, yayar Politika Uzmanlığı Sağlama; üye ülkelerde kırsal kalkınma ve açlığı önlemek üzere politika, planlama, yasa oluşturma ve strateji geliştirme desteği verir Ülkelerin Buluşma Yeri; Dünya genelindeki politika belirleyiciler ve uzmanlar, BM Ofislerinde gıda ve tarım konularını görüşür, tarafsız forum olarak zengin ve fakir ülkeleri bir araya getirir, ortak anlayış sağlar Bilgiyi Sahaya Taşıma; Dünya genelinde binlerce saha projesi ile bilgiler test edilir, projelere kaynak aktarılır BM - Uzman Kuruluşlar – FAO (Faaliyetler)

8 21/12/2010 Antalya 8 Genel Müdürlük Ofisi Tarım ve Tüketici Koruma Departmanı Ekonomi ve Sosyal Kalkınma Departmanı Balıkçılık ve Su Kültürü Departmanı Ormancılık Departmanı o Orman Ekonomileri, Politikaları ve Ürünleri Bölümü o Orman Değerlendirme, Yönetim ve Muhafaza Bölümü Doğal Kaynaklar Yönetimi ve Çevre Departmanı Teknik İşbirliği Departmanı Kurumsal Hizmetler, İnsan Kaynakları ve Finans Departmanı BM - Uzman Kuruluşlar – FAO (Dept.)

9 21/12/2010 Antalya BM - Uzman Kuruluşlar - FAO (Orm. Dept.) 9 Ülkelerin ormanlarını sürdürülebilir yönetmesinde yardımcı Sosyal, ekonomik ve çevresel hedefleri dengeleyerek; Dünya orman kaynaklarının sağladığı faydaları, gelecek nesillerin ihtiyaçlarını da karşılayacak şekilde kullanılması FAO Ormancılık Stratejisi, 2010-2013 Hızla değişen çevreye etkili yanıt vermek, yeni paydaşlarla birlikte hareket etmek, geleneksel ormancılık sektörü dışına ulaşmak, ormancılık konularında uluslararası arenada küresel liderlik yapmak http://www.fao.org/forestry/en/

10 21/12/2010 Antalya BM - Uzman Kuruluşlar - FAO (Orm. Dept.) 10 FAO Ormancılık Stratejisi; genişletilmiş “Ormancılık” tanımı; “Ormancılık; geniş ve çok disiplinli bir kavram olup, sosyal, ekonomik ve çevresel yönleri kapsar. Ormancılık, insanlarla ilgilidir. Ormancılık, sosyal sorunları, politikaları ve kuruluşları, ürün, hizmet ve bunlara bağlı olarak iş üretimini, ormanın dışında cereyan eden ormanla ilişkili geçinme ve piyasayı kapsar. Ormancılık, ormana odaklanmakla beraber, orman sınırlarını aşarak; şehirlerde yaşayanlar kent ormancılığına, çiftçiler ise tarım-ormancılığına (agro-forestry) dahil olur. Ormancılık disiplinler arası olup, dünyadaki pek çok farklı orman ekosistemini ve içinde orman ve ağaçların olduğu geniş peyzajların sosyal ve ekolojik karmaşıklığını dikkate alır”

11 21/12/2010 Antalya 11 FAO’nun ormancılıktaki esas görevi ülkelere direkt olarak teknik destek sağlamaktır Ormanlarla ilgili teknik ve politik konuları tartışmak üzere tarafsız bir forum altında ülkeleri bir araya getirmekte 2010-2011, yaklaşık olarak 1,2 milyar $ gönüllü katkı yapılması beklenilmekte FAO bünyesinde 2008 yılında köklü bir organizasyonel reform başlatıldı İnsan kaynağı öncelikli ve ciddi yatırımlar yapılıyor BM - Uzman Kuruluşlar - FAO (Orm. Dept.)

12 21/12/2010 Antalya 12 Bölgesel Ormancılık Komisyonları; o Avrupa Ormancılık Komisyonu (EFC)  Çalışma Grupları (WP-MMW) o Yakın Doğu Ormancılık Komisyonu (NEFC)... Bölgesel Ofisler; o Avrupa ve Orta Asya Bölge Ofisi (REU);  Orta ve Doğu Avrupa Alt Bölge Ofisi (SEUR)  Orta Asya Alt Bölge Ofisi (SEC) Ormancılık Komitesi (COFO) Dünya Ormancılık Kongresi (WFC) Tek. Kur. (Silvamed) http://www.fao.org/forestry/30106/en/ http://www.fao.org/forestry/organization/2117/en/ http://www.fao.org/forestry/cofo/en/ http://www.fao.org/forestry/wfc/en/ http://www.fao.org/forestry/49275/en/ BM - Uzman Kuruluşlar - FAO (Orm. Dept.)

13 21/12/2010 Antalya BM - Ekonomik & Sosyal Konsey, ECOSOC 13 Bölgesel Komisyonlar;(ECA, ECE, ECLAC, ESCAP, ESCWA) o Avrupa Ekonomik Komisyonu (ECE - UNECE)  Kereste Komitesi (Timber Committee - TC)  Uzmanlar Takımı (ToS) BM Orman Forumu (UNFF) o Ormancılık İşbirliği Ortaklığı (CPF) http://www.unece.org/

14 21/12/2010 Antalya 14 BM Kalkınma Programı (UNDP) Kuruluş tarihi 1965, merkezi New York Sürdürülebilir insan gelişimine yardım eder, Yoksulluğu azaltma, iş olanakları, çevresel iyileştirmeler o Küresel Çevre Fonu (GEF) o Avrupa ve BDT Bölge Bürosu (RBEC)  Türkiye Ülke Ofisi BM - Genel Kurul - Program & Fonlar - UNDP www.undp.org

15 21/12/2010 Antalya 15 BM Çevre Programı (UNEP) Kuruluş tarihi 1972, merkezi Nairobi Çevre sorunlarına karşı liderlik görevi Çevre durumu ve çevresel trendleri analiz Çevresel tehditlere karşı uyarır, politika desteği sağlar o Avrupa Bölge Ofisi (ROE)  Ulusal Komiteler (RBEC) Türkiye Çevre Vakfı BM - Genel Kurul - Program & Fonlar - UNEP www.unep.org

16 21/12/2010 Antalya 16 Dünya Bankası (World Bank Group) 4 kurumun birleşmesi (IBRD, IFC, IDA, MIGA) Merkezi Vaşington Yoksul ülkelerin ekonomilerini güçlendirerek, ekonomik büyüme ve kalkınma yoluyla yoksulluğu azaltmak, yaşam standartlarını geliştirmek o Dünya Bankası Türkiye Ofisi o Orman Programı (PROFOR) BM - Uzman Kuruluşlar - Dünya Bankası www.worldbank.org

17 21/12/2010 Antalya 17 FAOSTAT http://faostat.fao.org/site/291/default.aspxhttp://faostat.fao.org/site/291/default.aspx 2010 FRA Raporu http://www.fao.org/forestry/62318/en/http://www.fao.org/forestry/62318/en/ Dünya Ormanları (SOFO) http://www.fao.org/forestry/sofo/en/ http://www.fao.org/forestry/sofo/en/ Orman Bilgi Servisi (FIS) http://www.fao.org/forestry/library/en/http://www.fao.org/forestry/library/en/ Infosylvia http://www.fao.org/forestry/infosylva/en/http://www.fao.org/forestry/infosylva/en/ Unasylvia http://www.fao.org/forestry/unasylva/en/http://www.fao.org/forestry/unasylva/en/ FAO İletişim Servisi http://www.fao.org/forestry/networking/en/http://www.fao.org/forestry/networking/en/ FAO Ormancılık Rehber Kitapları http://www.fao.org/forestry/guidelines/en/http://www.fao.org/forestry/guidelines/en/ Ormancılık Eğitim Enstitüleri http://www.fao.org/forestry/databases/29425/en/ http://www.fao.org/forestry/databases/29425/en/ Ormancılık Araştırma Enstitüleri http://www.fao.org/forestry/databases/29426/en/ http://www.fao.org/forestry/databases/29426/en/ BM Ormancılık Bilgi Servisleri

18 21/12/2010 Antalya 18 Ülkelerin Ormanlık Alan Bilgileri http://www.fao.org/forestry/country/en/http://www.fao.org/forestry/country/en/ Yangın Yönetimi Bilgi Sistemi http://www.fao.org/nr/gfims/gf-home/en/ http://www.fao.org/nr/gfims/gf-home/en/ BM Resmi Doküman Servisi http://documents.un.org/welcome.asp?language=E http://documents.un.org/welcome.asp?language=E İstatistik Veri Bankası http://w3.unece.org/pxweb/Dialog/http://w3.unece.org/pxweb/Dialog/ Ülkelerin Bakanlık Birimleri http://www.unep.org/resources/gov/MEnvironment.asp http://www.unep.org/resources/gov/MEnvironment.asp Ülkelerin Uydu Görüntüleri http://www.fao.org/ag/agl/agll/terrastat/#terrastatdb http://www.fao.org/ag/agl/agll/terrastat/#terrastatdb Küresel Dünya Gözlem Servisi http://www.fao.org/gtos/http://www.fao.org/gtos/ Terminoloji Sözlüğü http://www.fao.org/termportal/en/http://www.fao.org/termportal/en/ Ormancılık Fotoğraf Arşivi http://www.fao.org/mediabase/forestry/http://www.fao.org/mediabase/forestry/ Orman Genetik Kaynak Veri Bankası http://www.fao.org/forestry/reforgen/index.jsp http://www.fao.org/forestry/reforgen/index.jsp Kurslar http://www.fao.org/forestry/databases/29424/en/ http://www.fao.org/forestry/databases/29424/en/ BM Ormancılık Bilgi Servisleri

19 21/12/2010 Antalya 19 Önemli BM Dokümanları Binyıl Kalkınma Hedefleri (MDGs) 4 Küresel Orman Hedefi (UNFF) BM İklim Değişikliği Çerçeve Anlaşması (UNFCCC) Biyolojik Çeşitlilik Anlaşması (CBD) BM Çölleşmeyle Mücadele Anlaşması (UNCCD) Tüm Orman Tipleri Üzerinde Yasal Bağlayıcılığı Olmayan Belge (UNFF ve BM Genel Kurulu) Rio Çevre ve Kalkınma Deklarasyonu (BM Çevre ve Kalkınma Konferansı - UNCED, Dünya Zirvesi), Gündem 21 (Agenda 21), Orman Prensipleri

20 21/12/2010 Antalya 20 Uluslararası Orman Yılı 2011 BM Genel Kurulu’nun 20 Aralık 2006 tarihli 61/193 kararı

21 21/12/2010 Antalya Saygılarımızla arz ederiz kenankilic@ogm.gov.tr sadettinkocak@ogm.gov.tr


"“BM’de Ormancılık Organizasyonu” Dr. Kenan KILIÇ & Sadettin KOÇAK 21/12/2010 Antalya." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları