Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

WEB 2.0 NE DEMEKT İ R? Web 2.0 ne demektir ? Web 2.0 sitelerinin amaçları nelerdir? Web 2.0 siteleri nelerdir?

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "WEB 2.0 NE DEMEKT İ R? Web 2.0 ne demektir ? Web 2.0 sitelerinin amaçları nelerdir? Web 2.0 siteleri nelerdir?"— Sunum transkripti:

1 WEB 2.0 NE DEMEKT İ R? Web 2.0 ne demektir ? Web 2.0 sitelerinin amaçları nelerdir? Web 2.0 siteleri nelerdir?

2 WEB 2.0 Web 2.0, O’Reilly Media tarafından 2004‘de kullanılmaya başlayan bir sözcüktür ve ikinci nesil internet hizmetlerini – toplumsal iletişim sitelerini, vikileri, iletişim araçlarını, folksonomileri- yani internet kullanıcılarının ortaklaşa ve paylaşarak yarattı ğ ı sistemi tanımlar. Kelimenin tam anlamı tartışmaya açıktır, Tim Berners-Lee gibi teknoloji uzmanları da kelimenin manasını sorgulamıştırO’Reilly Media 2004internet vikileriiletişimfolksonomileri Tim Berners-Lee

3 WEB 2.0 Bu vesile ile basit bir dille, Web 2.0 Vikipedi, Youtube, MSN, ICQ, Ekşi Sözlük, arkadaşlık siteleri vb. gibi kullanıcıların di ğ er kullanıcılar için ziyaret ettikleri İ nternet siteleri veya kullandıkları programlardır. VikipediYoutubeMSNICQEkşi Sözlük

4 Tek cümle söyleyece ğ im: Web 2.0, sanal dünyada mutualist komünite yaşamıdır. – Eren Soydaş demokrasidir. halka verilen söz hakkıdır. – Volkan Yılmaz (w) “Web 2.0, aslında var olan şeylerin yenilikçi ve etkin bir şekilde kullanımddır” diye özet bir cümle geçsem? – Simto ALEV Kullanıcının sisteme dahil olması, müdahele etmesidir… - hakan nural Web 2.0 öncelikle bloglardır, facebook, friendfeed, twitter, flickr’dır. Rss’dir, youtube’dir sosyal imleme siteleridir, web 2.0 tam anlamıyla internet kullanıcılarıdır. Yani web 2.0 biziz… – Burak Budak Evde kendin yaptigin, catalla cirptigin ayrandir J- muzo “Hayatı sanala taşıyan araçlar toplulu ğ u.” desek yanlış olurmu ki – Serkan CURA “Ziyaretçi defteri”dir web 2.0… Bir nesil sonrası “Mesaj panosu”dur.. 2000 ′ lerde artık Phorum’dur, ardından türlü forumlardır tabii.. – Simto ALEV miting alanıdır. – Kerim Taylan GERDAN başkasına yaptırıp kendin zengin olmaktır. (pragmatik yaklaşım) – Anıl Yügen kullanıcıyı muhatap almaktır. (demokratik yaklaşım) – Anıl Yügen

5 Ana içeri ğ in kullanıcılar tarafından üretildi ğ i, bir sonraki adımda kullanıcılar tarafından denetlendi ğ i ve yönetildi ğ i sitelerdir. ( İ çerik portalları yönünden yaklaşım) – Ozgur Poyrazoglu Genç adam sevdi ğ i kızdan karşılık göremez ve bunu gidip bir sayfaya(web) yazar ise, onu ögren arkadaşları da o yazdı ğ ına birşeyler yazar ise, biri bir yerden şiir bulur biri foto ğ raf bulur o sayfaya ekler ise, yönetim gelip bazı yazılanları siler/düzeltir ise bu Web 2.0 olur. – irfan Web 2.0, internetin sosyalizme doydu ğ u andır. – Onur Özdemir Kullanıcıların hızlı, kolay ve interaktif bir şekilde veri paylaşımına, saklamasına ve verilere ulaşımına imkan veren internet platformlarınının tamamıdır. – Burcu B. Web 2.0 gizli defterleri gün yüzüne çıkaran bir olgudur. Bizden kimsenin zorla alamayaca ğ ı bilgileri bize isteyerek verdiren sistemdir. – uyuyang friendfeed’dir. – Gökmen Karasu Kendine u ğ raş bulmak isteyenlerin işidir. Buna mukabil yapılan tasarımı, programlama yada çalışma mantı ğ ını bir kalıba sokmak için ürettilen, tamamen hayal ürünü bir “şey”dir web 2.0. (Komplo Teorileri vol 1.0.) – Yusuf Yıldız

6 Kullanıcı katkılı internet makinesi. Türkiye’de üzerine en çok konuşulup da görülen aksiyonu en az olan kavramdır. Gelecektir, saz-söz hakkıdır. – Ça ğ atay Öztürk interneti günlük yaşamın içine dahil eden, günlük yaşamı da internete taşıyan yapının tamamına web 2.0 diyebiliriz.. – Ethem USLUO Ğ LU Son kullanıcıya konuşma hakkı vererek artık onu insan yerine koymaya karar veren yapıdır. Online ortamda demokrasinin altın ça ğ ını yaşamasını sa ğ layan dönemin de başlangıcını tetiklemiştir. Kendilerine minnettarız. – osman faruk Aslında öyle bir şey yok, hayali bir terim Web 2.0. Önceden site yapmayı bilen insanlar sitelerine gerekli/gereksiz her bilgiyi doldururlardı, çorba olurdu. Bugün Web 2.0 denen konsept ile siteler belli bir amaca hizmet ediyor. Artık internet=ansiklopedi yerine internet=hayat oluyor ve biz ihtiyaçlarımızın bir kısmını internetten giderebiliyoruz. Olay bu. – Ahmet Alp Balkan

7 Duyunca insanları internette bir şey yapmaya sevk eden sihirli kelime. – Ahmet Yükseltürk Boş şablonu kullanıcılara belirledikleri yönde doldurtan sitelerin oluşturdu ğ u ve kullanıcılara internette birer hit de ğ il birey olduklarını hatırlatan, paylaşım ana temalı internet ça ğ ı. – Deniz Gür sıkıcı derslerde önümüzdeki ka ğ ıtlara rastgele içimizden geçeni karalardık yanımızdakiyle e ğ lenirdik, hocaya çaktırmamaya çalıarak. web 2.0 bunun online hali herkes kendi zevk aldı ğ ı/bildi ğ i/ilginç buldu ğ u şeyleri sosyal alanına yazıyor/iliştirior ama bu sefer hoca da görüyor sınıfın geri kalanı da… – Hüseyin KILIÇ internet ba ğ ımlılı ğ ını gerçek anlamda sa ğ layan, interneti bir yaşam tarzı haline getiren teknoloji – Kazım Fatih Özçelik Resim yapmak için ressam olmanın gerekmedi ğ ine internetteki delildir. Artık elindeki bütün boyayı (foto ğ raf, grafik, video, müzik, yazı vs.) tuale (web sayfası) boca edebilir, kimseyi memnun etme kaygısı gütmeden alabildi ğ ine uçabilir, sonra da dönüp “sürreal çalıştım” diye hava atabilirsin. Evet ço ğ u yemez bunu, hatta bazıları seninle akrabalık kurma dileklerini dile getirebilir. Sen de bu dilekleri “modere” edersin olur biter. Üstelik bunları beş kuruş harcamadan oturma organının üzerinde yaparsın. – Mehmet Çakır web 2.0, projelerin insanlar için geliştirildiklerini hatırlamasıdır. - Sinan Ata

8 Mesela WebCam’inizi alıyorsunuz evde bişiler çekiyorsunuz yada HD kameranızla kendi kendinize bir klip yapıyorsunuz sonra Youtube ‘ye gönderiyorsunuz… Yani kuralları siz koyuyorsunuz diyebilirim. Bunlardan en meşhur olanı Eksisözlük Vikipedia youtube örneklerini verebiliriz tabiki…Youtube Eksisözlük

9 Vikipedia‘nın içeri ğ ini herkes biliyordur oraya üye olursunuz bir yazınız vardır bilimsel e ğ lence yada tanıtım bilgi amaçlı herhangi birşey olabilir kayıt edip çıktı ğ ınızda artık oradaki yazı tüm insanlara açılıyor… Herkesin kendine ait yazıları resimleri videoları Vikipedia

10 Önceleri hatırlarsanız nasıldı ? Web 2.0 dan önce site sahibi yazar site sahibi eklerdi. Güncellenmeyen yüzbinlerce HTML sitesi vardı. Şimdi ise ortalık Youtube kopyaları Eksisözlüktarzındaki sitelerle ve Vikipediagibi ansiklopedik fakat site sahibine ait de ğ ilde kullanıcılara ait içeriklerle dolmaya başladı. İ nterneti kendi özgürlü ğ ümüzle idare etmeye başladık EksisözlükVikipedia

11 Tabi bunun zararı kısımlarıda var tabi… Çocu ğ un birinin kamerayı alıp yan komşunun penceresine yönettikten sonra içeride olan SeXY görüntüleri Youtube’ ye eklemeside ap ayrı bir kısım… Gerçi bu görüntü youtube’den kaldırılabilir fakat youtube kopyalarından kaldırmak o kadar kolay mı ? Birde bunu düşünmek lazım..

12 BLOG W İ K İ W İ K İ PODCAST RSS

13 Web 2.0 Araçları ile Ö ğ renmenin Olumlu Yönleri http://www.sagliklibiryasam.net/web-2-araclari-ile- ogrenme Web 2.0 araçları sayesinde ö ğ renenler a ğ üzerinde birbirleriyle işbirli ğ i yapabilir oldular. Artık çevrimiçi ortamlarda bilginin üretimi ve bu bilginin paylaşımını gerçekleştirebiliyorlar. Buradaki bilgi üretimi ile kastedilen ö ğ renenin kendi üretti ğ i bilgi olabilece ğ i gibi İ şbirli ğ ine Dayalı Ö ğ retimde çok güzel bir ortam hazırlayan Web 2.0 araçlarıyla bilginin birlikte üretimini de gerçekleştirebiliyor olmasıdır. Yani ö ğ renenler artık kendi içeriklerini aktif bir şekilde hemde dijital bir ortamda kendileri yaratabiliyorlar. Ö ğ renenler Web 2.0 araçlarıyla hem bilgiyi okuma hemde yazma işlemlerini gerçekleştirebiliyorlar http://www.sagliklibiryasam.net/web-2-araclari-ile- ogrenmeWeb 2.0 araçları İ şbirli ğ ine Dayalı Ö ğ retimde

14 Web 2.0 Araçları ile Ö ğ renmenin Olumsuz Yönleri Bilgiyi okuma, paylaşma, erişme, yazma, sunma gibi birçok durumda bize kolaylık sa ğ layan Web 2.0 araçları bazı yönleriyle ö ğ renme sürecinde eksikliklere neden olabiliyor. Bu eksiklikleri şu şekilde sıralayabiliriz: İ nternet ba ğ lantısı sınırlı olabilir. Do ğ rulu ğ undan emin olunamayan açık kaynak kodlarına, bilgilere bedava erişimi sa ğ lar. Ö ğ renenler tarafından amatörce üretilen niteliksiz ortamların ilerlemesini, dolayısıyla ortamların kalitesinin ve ö ğ renmelerin veriminin düşmesine neden olur.


"WEB 2.0 NE DEMEKT İ R? Web 2.0 ne demektir ? Web 2.0 sitelerinin amaçları nelerdir? Web 2.0 siteleri nelerdir?" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları