Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 İsveç İstatistik Kurumu Performans İdare Süreci Stratejik Planlama ve Performans Bütçeleme Konulu Ankara Atölye Çalışması Gunilla Lundholm İsveç İstatistik.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 İsveç İstatistik Kurumu Performans İdare Süreci Stratejik Planlama ve Performans Bütçeleme Konulu Ankara Atölye Çalışması Gunilla Lundholm İsveç İstatistik."— Sunum transkripti:

1 1 İsveç İstatistik Kurumu Performans İdare Süreci Stratejik Planlama ve Performans Bütçeleme Konulu Ankara Atölye Çalışması Gunilla Lundholm İsveç İstatistik Kurumu 11 Ocak 2005

2 2 Neden Performans Yönetimi? Devamlı iş gelişimi için gerekli bir araçtır Nasıl organize olmamız gerektiğine kendimiz karar verebilmekteyiz İşin nasıl yürütülmesi gerektiğine kendimiz karar verebilmekteyiz Çalışanlar arasında maliyet ve kalite bilinci yüksek düzeydedir Yeni planlamalar için girdi sağlamaktadır Plandan sapma olup olmadığı konusunda bilgi sağlamaktadır

3 3 İçindekiler İsveç İstatistik Kurumu İdare sistemi ve süreci Dış planlama süreci İsveç İstatistik Kurumu İdaresi İç planlama süreci Sistem takibi

4 4 İsveç İstatistik Kurumu’nun Sorumlulukları İstatistik üretmek Hükümet için Komisyona yönelik olarak Resmi istatistikleri koordine etmek

5 5 Mali Yapı ve Personel Yapısı 880 milyon Kron geliri var Bu gelirin yarısı resmi görevlerden elde edilmektedir 1,400 personeli bulunmaktadır Stockholm ve Örebro’da büroları bulunmaktadır Anketörlerle çalışmaktadır

6 6 Organizasyon Genel Müdürlük I nger Eklund ARGE Dairesi Ulf Jorner Finansman Dairesi Bo Lundholm Bilgi ve Yayın Dairesi Berit Olsson Personel Dairesi Crister Haglund Anket Dairesi Åke Pettersson Uluslararası İstişare Şubesi Ronnie Andersson İş ve Eğitim İstatistikleri Dairesi Anna Wilén Nüfus ve Refah İstatistikleri Dairesi Berndt Öhman Ekonomik İstatistikler Dairesi Staffan Wahlström Çevre ve Bölgesel İstatistikler Dairesi Lars Melin Genel Müdür Svante Öberg Genel Müdür Yardımcısı Hans Lindblom

7 7 Resmi istatistiklerin tabi olduğu yasa ve mevzuat Resmi İstatistik Kanunu İstatistik Nizamnamesi İsveç İstatistik Kurumu Yönetmelik ve Nizamnamesi Yayın Hakkında Hüküm ve Tavsiyeler Resmi İstatistiklerin içerik ve kapsamlarının belirlenmesine ilişkin prensipler Yıllık Bütçe Tahsisatı Yönergeleri

8 8 İsveç Parlamentosu Resmi İstatistik Kanunu’nu belirler İsveç İstatistik Kurumu ile resmi istatistiklerden sorumlu diğer kamu kurumlarının bütçelerini belirleyen mercîdir.

9 9 İsveç Hükümeti İsveç Resmi İstatistiklerinin hangi konuları kapsayacağını belirlemektedir Bu konulara ait resmi istatistiklerden hangi kamu kurumunun sorumlu olacağını belirlemektedir

10 10 İsveç İstatistik Kurumu’na Yönelik Yönergeler Uzun vadeli misyon Devlet Kuruluşları için Nizamname Uygulaması İsveç İstatistik Kurumu’nun Yönetilmesi İdari Konsey Personelin temsili (işçi sendikası) Kurulun sorumlulukları ve görevleri Resmi İstatistikler Konseyi Bilim Konseyi İnşaat Fiyat Endeksi ve Tüketici Fiyat Endeksi Komiteleri Görev atamaları

11 11 Yönetici Kadrosu Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Daire ve Şube Başkanları Genel görüşmelerde bulunmak üzere ayda bir toplanmaktadırlar Senede bir defa vizyon, amaçlar ve stratejiler üzerinde tartışılmaktadır

12 12 Toplam Kalite Yönetimi Kavramı Müşteri ve süreç oryantasyonu Deming’in geliştirdiği PUKÖ-çevrimi (Planla-Uygula-Kontrol Et-Önlem Al) Planla Uygula Kontrol Et Önlem Al

13 13 Planlama ve Takip Bir mali yıla dair süreç Stratejik planlama Bütçe teklifleri Kalkınma planı İş planı Yönlendirme belgesi Mali plan Personel planı Faaliyet planları Yıllık rapor Altı aylık rapor Kalite raporu Yıllık performans görüşmesi Stratejik planlama İş planlaması İzleme, değerlendirme

14 14 Strateji görüşmeleri Yönlendirme belgeleri Bütçe ve fiyat görüşmeleri Aylık, üç aylık ve yıllık takip İdare ekibinin aylık toplantıları Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı ve dairelerin yönetim kadrosunun iki ayda bir gerçekleştirdikleri toplantılar Yılda beş kez düzenlenen İdare Konseyi toplantıları 1. Yıl, Ocak İç Planlama Süreci 2. Yıla dair dış planlama süreci Aralık Süreç takvimi 2. Yıl, Ocak Aralık 1. Yıl, Yıllık Rapor Bütçe talebi 2. Yıl, Bütçe Tahsisatı Yönergeleri

15 15 İŞ İS TİH BA RA TI İŞ İS TİH BA RA TI

16 16 Bakanla yapılan görüşmede kullanılan belgeler Yıllık Bütçe talebi Bütçe önerileri Ödenek yönergeleri Çalışma planı Yıllık rapor Resmi İstatistikler Konseyi Raporu Denetim raporu

17 17 Bütçe teklifi Yıllık, 1 Mart Gelecek üç yıllık döneme yönelik mali gereksinimleri ifade etmektedir Harcamalara dair tahminler içermektedir Finansman sağlanamaması halinde oluşacak sonuçları ortaya koymaktadır

18 18 Yıllık Bütçe Tahsisatı Yönergeleri Bütçe tahsisat yönergeleri İsveç İstatistik Kurumu faaliyetlerinin yıllık yönlendirme sürecinin temelini oluşturmaktadır -Hedefler ve Amaçlar -Performans gereklilikleri -Kaynaklar -Çerçeve şartlar

19 19 Çalışma Planı 2005 senesine ait yeni plan Hükümetçe sunulan bir tekliftir Gelecek sene boyunca üretimlerde meydana gelecek değişikliklere odaklanmaktadır

20 20 Dış destek sağlamak Kullanıcılarla ve kullanıcı danışma komiteleriyle görüşmeler Mevcut istatistik gereksinimlerini sunmak üzere Genel Müdürün çeşitli bakanlıkların müsteşarlarıyla yaptığı görüşmeler Bakanla yapılan görüşme Genel Müdürün resmi istatistik ve diğer hususlardan sorumlu kurumlarla görüşmeleri AB Çalışma Grubu bünyesindeki görüşmeler ve AB Yönergeleri’nin uygulanması Parlemento ve politik partilerle toplantılar

21 21 İş istihbaratı l Ağ oluşturma l Kıyaslama l Konsey ve Kullanıcı Grupları

22 22 İsveç İstatistik Kurumu’nun İdaresi Organlar ve dış temsiliyet İdari Konsey Resmi İstatistikler Konseyi Bilim Konseyi Tüketici Fiyat Endeksi Komitesi İnşaat Fiyat Endeksi Komitesi Kullanıcı Komiteleri Diğer Kullanıcı Grupları

23 23 İsveç İstatistik Kurumu’nun İdaresi Dahili organlar Yönetim Kadrosu Alt Danışma Kurulu İdare Komiteleri Danişma Konseyleri İşçi sendikaları

24 24 İsveç İstatistik Kurumu’nun İdaresi Politikalar Komisyon çalışması Gizlilik Personel (çalışanlar) Çalışma ortamı Maaşlar Liderlik Bilgi Teknolojileri Çevre Yeterlik Kalite

25 25 İsveç İstatistik Kurumu Stratejik Planı Misyon Vizyon Misyon Beyanı Değerler Odaklanılan alanlara dair stratejiler Faaliyetler Kullanıcılar ve Müşteriler Personel Finansman

26 26 İsveç İstatistik Kurumu’nun Vizyonu İstatistik geliştirme, üretim ve istatistiklerin yayılması konularında dünya lideri olmak

27 27 İsveç İstatistik Kurumu’nun Değerleri Kullanıcı ve Müşteri Odaklılık İşbirliği Geliştirme ve Yenileme Önleyici Eylemler Yeterlik Geliştirme Liderlik ve Katılım Bütüncül Yaklaşım

28 28 İsveç İstatistik Kurumu’nun İdaresi İdare sürecinde kullanılan araçlar İş planı Yönlendirme belgeleri Gelir tablosu/Maliyet fiyat hesaplamaları Bütçe kontrolü Planlama ve izleme

29 29 Dahili Planlama Süreci İş istihbaratı ve GZFT analizi Stratejik plan desteği İş planı Genel Müdür yönergeleri Daireler seviyesindeki yönergeler Bütçe kararları

30 30 Dahili Planlama Süreci İş planı Yıllık plan Dengelİ kartlar modeli Faaliyetler Kullanıcılar ve Müşteriler Personel Finansman Hususi amaçlar Hem genel hem de belirlenmiş olanlar İzleme kriterleri

31 31 Dahili Planlama Süreci Yönlendirme belgeleri İki seviyelidir Üst Düzey İdare – Daire Daire– Şube Odak Noktaları Faaliyetler Müşteriler/Kullanıcılar/Muhataplar Personel Finansman

32 32 Dahili Planlama Süreci Daire seviyesi Daire seviyesinde yönerge ve bütçe kararları Fiyat hesaplaması Şube seviyesi Finansmanı ödenekle gerçekleştirilen her bir istatistik ürününün üretilmesi için gerekli olan kaynakların tahmini olarak belirlenmesi ve daha sonra şube düzeyinde detaylandırılması (personel, danışmanlar, harcamalar vb.) Pazarlama dahil olmak üzere Kurum’un sözleşmeli işlerinin üretilmesi için gerekli olan kaynakların tahmini olarak belirlenmesi Bilgisayar, ekipman, Bilgi Teknolojileri sistemleri vb. yatırımları

33 33 Dahili Planlama Süreci Şube seviyesi Yönlendirme belgeleri –Daire - şube Odak noktaları –Program birimi için faaliyetler –Müşteriler/Kullanıcılar/Muhataplar –Personel –Finansman

34 34 Dahili Planlama Süreci Şube seviyesi Gelir/maliyet hesapları Faaliyet planı Yayın planı Personel planı Çalışma ortamı planı Yeterlik planı

35 35 İzleme Modeli AylıkÜç AylıkAltı Aylık/Yıllık Mali sonuç Mali sonuç Mali sonuç CevapsızYayınGörev ve süreçlerYayın BelgelemeVerimlilik Müşteri memnuniyeti Kalite raporu Çalışan sayısı Personel memnuniyeti vb.

36 36 İzleme Modeli Ürün Veritabanı Mali raporlama sistemi, yayınlama sistemi ve personel veritabanıyla bağlantılar Resmi istatistikler için tüm istatistik ürünlerini içermektedir Koordinasyon aracı Resmi isim ve kimlikler

37 37 İzleme Modeli Personel Veritabanı Personel istatistikleri Emniyet ve güvenlik Yetkilendirme Personele ait doğru ve güncel bilgileri içeren, İsveç İstatistik Kurumu bünyesindeki diğer tüm sistemlerle kurulmuş bağlantılar

38 38 İzleme Modeli Kalite Anketi Yıllık “Düzenli” ürünlerin tamamı, yaklaşık 145 adet İdare bilgileri (Merkezi ve yerel) iyileştirme çalışmalarına temel teşkil etmektedir

39 39 Kalite Anketi II Öznel önlemler Kalite Kavramına dayanmaktadır Değişim tahminleri Anket yöneticisi – değişimleri motive eder Nesnel önlemler Süreçler ve faaliyetler Cevap verme yükümlülüğü

40 40 İzleme Modeli Müşteri anketleri Müşteri Memnuniyet Endeksi Yıllık 60 soru İsveç İstatistik Kurumu/ İlgili daireler Teslimat Anketi Devam etmektedir 8 soru Sonuç 4’den düşük ise müşteriyle yeniden temasa geçilecektir İmaj anketi Yıllık

41 41 İzleme Modeli Yayın ve Belgeleme Basın duyuruları Gazete makaleleri İnternet sitesini ziyaret edenler İstatistik veritabanı kullanıcıları ile bu veritabanı dışına çıkarılanlar E-posta ve telefon yoluyla yöneltilen talepler Satılan kitap ve istatistik ürünleri Ürünler, tanımları ve kalite belgeleri Sürecin belgelenmesi Cinsiyete göre ayrıştırılmış istatistikler Dakiklik ve Üretim süresi

42 42 Süre raporlama sistemi İşgücü en önemli ve başat üretim faktörüdür. Süre raporlama her bir ürünün gerçek maliyetini tespit etmekte kullanılan bir araçtır Maliyet hesaplarına esas teşkil etmektedir

43 43 Bir ürünün maliyeti Süre raporlama sürecinden elde edilen standart ücret Ürünlere fiyat artışı olarak yansıtılan, merkezi yönetim ve altyapı maliyetleri gibi genel giderler

44 44 Üretkenliğin Ölçülmesi ve Kullanılması Üretkenlik son 30 yıl içerisinde yüzde 2-3 oranında artış göstermiştir Finansman ve muhasebe sistemi gerekli bilgileri sağlamaktadır Üretkenlik önlemleri bütçe kesintilerine karşı bir savunmadır Üretkenlikte elde edilen kazanımlar istatistiklerin iyileştirilmesinde kullanılabilmektedir Buna dayanak oluşturacak istatistiksel ürünlerin belirlenmesi gerekeceğinden, Hükümet tarafından üretkenlikten elde edilen kazanımların ötesindeki miktarlardaki bütçe kesintilerinin teklif edilmesi güçtür.

45 45 Neden Performans Göstergeleri? İç planlama ve takip amaçlı olarak, cezalandırma ve ödüllendirmeden daha çok iş geliştirme amacıyla kullanılmaktadır Hükümetlerin takibi için gereklidir

46 46 Yöntem, sürekli gelişmedir Vision Dagens situation Mål Medel Värderingar Uppdrag Omvärld (hot, och ändrade förutsättningar) Vizyon Bugün Amaç Araçlar Değerler Güncelleme İş İstihbaratı SWOT ANALİZİ

47 47 Başarı faktörleri Tarihçe bağımsız personel süre raporlama sistemi program bütçelemenin deneysel kullanımı Harici destek ihtiyacı - bakanlıklar - parlamento - kullanıcılar İç planlama ve takip Kaliteli çalışma


"1 İsveç İstatistik Kurumu Performans İdare Süreci Stratejik Planlama ve Performans Bütçeleme Konulu Ankara Atölye Çalışması Gunilla Lundholm İsveç İstatistik." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları