Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1508 - TEKNOLOJİ VE YENİLİK ODAKLI GİRİŞİMLERİ DESTEKLEME PROGRAMI (TEKNOGİRİŞİM) Ülkemizde her yıl kurulan binlerce firmanın büyük çoğunluğunun ilk bir.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1508 - TEKNOLOJİ VE YENİLİK ODAKLI GİRİŞİMLERİ DESTEKLEME PROGRAMI (TEKNOGİRİŞİM) Ülkemizde her yıl kurulan binlerce firmanın büyük çoğunluğunun ilk bir."— Sunum transkripti:

1 1508 - TEKNOLOJİ VE YENİLİK ODAKLI GİRİŞİMLERİ DESTEKLEME PROGRAMI (TEKNOGİRİŞİM)
Ülkemizde her yıl kurulan binlerce firmanın büyük çoğunluğunun ilk bir yıl içinde, kalanının önemli bir kısmının ise sonraki beş yıl içerisinde kapandığı bilinmektedir. Bu durumun nedenleri arasındaki küçük bir payı; kabul edilebilir, doğal sebepler oluştururken, temel neden işletmelerin iyi planlanmadan kurulması ve iyi işletilmemeleridir. Diğer önemli payı ise teknolojik değişim karşısında ürünlerini ya da kendilerini yenileyemeyen firmalar oluşturmaktadır. Bugün çevremizde gördüğümüz pek çok işyeri veya ürünün beş yıl önce pazarda olmaması, firmaların ve ürünlerin teknolojik değişime ayak uydurabilmesi zorunluluğuna işaret etmektedir. Ayrıca yapılan uluslararası araştırmalar büyümeye ve ileri teknoloji alanlarına yönelik olmayan bu tür iş kurma girişimlerinin gelişmekte olan ülke ekonomilerinde durağanlık yarattığını göstermektedir.

2 Yüksek eğitimli (lisans, yüksek lisans veya doktora) kişilerin yenilikçi iş fikirleri, yeterli destek ve ortam sağlanmadığı için katma değeri yüksek girişimlere dönüşmeden yok olmaktadır. Bu durum sahip olunan beyin gücünün ülke çıkarları için tüm potansiyeli ile kullanılmasına engel teşkil etmekte, ülkemizdeki beyin göçünün başlıca nedenini oluşturmaktadır.

3 Bu gerçeklerden hareketle girişimcilik olgusunun teknoloji ve yenilik odaklı firmalara yönelmesini ve lisans, yüksek lisans veya doktora düzeyinde eğitimli öğrenci ve mezunların bilgi ve araştırmalarını ticari ve katma değeri yüksek ürünlere dönüştürebilmelerini teşvik etmek amacıyla TÜBİTAK, Teknoloji ve Yenilik Odaklı Girişimleri Destekleme Programını (TEKNOGİRİŞİM) kurgulamış ve uygulamaya almıştır.

4 Program kapsamında, girişimcilerin firmalarını kurmalarının ardından, personel, malzeme, alet/teçhizat/yazılım, seyahat, danışmanlık, hizmet alımı, ofis kira gideri ve ofise ait su, elektrik, ısıtma ve iletişim giderlerinin TÜBİTAK tarafından %75 oranında, en fazla YTL ve bir yıl süre ile desteklenmesi öngörülmektedir.

5 Programın amacı nedir? Bu programla girişimcilerin, teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini, katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmeleri için çekirdek sermaye sağlanarak desteklenmesi amaçlanmaktadır.

6 Başvuru Süreci Program başvuru koşulları nelerdir?
Programa üniversitelerin örgün öğrenim veren, herhangi bir lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrenci, yüksek lisans veya doktora öğrencisi ya da lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini ön başvuru tarihinden en çok 5 yıl önce almış gerçek kişiler başvurabilmektedir.

7 Programda sağlanan desteğin süresi ve oranı ne kadardır?
Destekleme süresi 12 ay olup, desteklenmesine karar verilen iş fikirlerinin giderlerine uygulanan destek oranı %75’dir.

8 Programa ne zaman başvurulabilir?
Programa başvuru zamanı için bir sınırlama yoktur.

9 Programda hangi giderler desteklenecektir?
Programda aşağıdaki harcamalar kabul edilir: a) Personel giderleri, b) Proje personeline ait seyahat giderleri (şehirlerarası ve uluslararası uçak, tren, otobüs, gemi ile yapılan ulaşım, konaklama giderleri), c) Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri d) Malzeme ve sarf giderleri, e) Yurt içi danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri,

10 f) Türk Patent Enstitüsü’nden alınacak ulusal patent tescili, faydalı model tescili ve endüstriyel tasarım tescili ile ilgili giderler. g) İletişim giderleri (internet ve sabit telefon giderleri) h) Ofis ve işlik kira giderleri ile ofis ve işliğe ait su, elektrik, ısıtma giderleri ı) Yeminli mali müşavir ücretleri (Maliye Bakanlığınca her yıl yayımlanan “Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir asgari ücret tarifesi”nde belirtilen TÜBİTAK tarafından yapılan Ar-Ge yardımları işlemlerinde geçerli ücret tarifesindeki yeminli mali müşavirlik ücretleri desteklenir.)

11 Programda hangi giderler desteklenmeyecektir?
Katma değer vergisi,her türlü kar, fırsat maliyeti, sermaye kullanım maliyeti,amortismanlar, depozitolar, avans ödemeleri, sözleşme masrafları,dağıtım, pazarlama ve reklâm giderleri,coğrafi işaret tescil giderleri, marka tescil giderleri,huzur hakkı, brüt ücretin yanında teşvik, motivasyon, vb. prim giderleri,personele nakdi ya da ayni olarak verilen yemek ve ulaşım giderleri,kuruluş ortaklarına ait Bağ-Kur primleri, sosyal yardımlaşma vakıf ödentileri,seyahatlerde ulaşım ve konaklama dışındaki taksi, metro ve benzeri şehir içi ulaşım giderleri, şehir içi nakliye giderleri (gümrüklerden ve limanlardan yapılan nakliye hariç), kargo ve posta giderleri,seyahatlerde özel oto ve kuruluş otosu ile yapılan yakıt giderleri, proje Ar-Ge faaliyetleri ile ilintili olmayan altyapı yatırımı ağırlıklı giderler vergi mevzuatındaki kanunen kabul edilmeyen giderler, inşaat ve tesisat giderleri, yurt dışından alınan danışmanlık ve diğer hizmet alımları destek kapsamı dışındadır.

12 Proje Başvuru Formlarını (AGY102-A ve AGY102-B) doldurulurken hangi kılavuz ve esastan yararlanılmalıdır? AGY102-A ve AGY102-B formları "Teknoloji ve Yenilik Odaklı Girişimleri Destekleme Destek Programı Girişim Önerisi ve Girişim Planı  Hazırlama Kılavuzu" okunarak doldurulmalı, uygulamayla ilgili esaslara ihtiyaç duyulduğunda "Teknoloji ve Yenilik Odaklı Girişimleri Destekleme Programı Uygulama Esasları"ndan yararlanılmalıdır.

13 AGY102-A ve AGY102-B formları TÜBİTAK’a kaç adet gönderilmelidir?
AGY102-A formu TÜBİTAK’a ön yazı ekinde tek kopya olarak sunulmalıdır. Girişim önerilerinin ön değerlendirmesinin olumlu sonuçlandığı bildirilen girişimciler, talep etmeleri halinde TÜBİTAK tarafından ücretsiz sağlanacak Girişimcilik ve İş Planı Hazırlama Eğitimine katılır ve Girişim Planlarını TÜBİTAK’a sunarlar. AGY102-B formu her biri ayrı klasör içerisinde (mavi renkli, iki delikli klasör olmalı, her bölüm seperatör ile ayrılmalı, sayfalar tek tek veya topluca bir naylon dosyaya konulmamalı, zımbalanmamalı, spiral ya da cilt yapılmamalıdır), biri asıl toplam üç nüsha ve bir adet CD ortamında (Microsoft Word veya Acrobat PDF formatında) kayıtlı olarak TÜBİTAK’a ön yazı ekinde teslim edilmelidir. CD ortamında sunulan bilgilerin, dosyalarda sunulan bilgiler ile aynı içeriğe sahip olması girişimcinin sorumluluğundadır.

14 İLGİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER…


"1508 - TEKNOLOJİ VE YENİLİK ODAKLI GİRİŞİMLERİ DESTEKLEME PROGRAMI (TEKNOGİRİŞİM) Ülkemizde her yıl kurulan binlerce firmanın büyük çoğunluğunun ilk bir." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları