Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

RENAL TRANSPLANTASYON

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "RENAL TRANSPLANTASYON"— Sunum transkripti:

1 RENAL TRANSPLANTASYON
DR.GİRGİN

2 BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞMİŞ OLMALI
DONÖRDEN GEÇEBİLECEK PATOLOJİ EKARTE EDİLMELİ TRANSPANTE EDİLECEK ORGAN KALİTESİ DEĞERLENDİRİLMELİ

3 YAŞ SINIRI 65 YAŞ ÜZERİ DONÖR ,GENÇ YAŞ GRUBU İLE BENZER KISA DÖNEM SONUÇLAR UZUN DÖNEM BAŞARI DÜŞÜK ÜST LİMİT GENEL OLARAK 55 İLE SINIRLI

4 VASKÜLER DURUM VE RENAL FONKSYONLAR
ENFEKSYON -HIV-1,-2 -HEPATİT C -HEPATİT B -EBV -CMV -AKTİF SİFİLİS -VİRAL ENFEKSYONLAR,TBC,NEDENİ AÇIKLANAMAYAN ENFEKSYON -CRAUTZFELDT-JACOBS HASTALIĞI BELİRTİ VEYA AİLE HİKAYESİ MALİGNANSİLER -AKTİF KANSER VARLIĞI -METASTATİK KANSER HİKAYESİ -MEME KANSERİ,MELANOMA,LÖSEMİ VE LENFOMA GİBİ YÜKSEK REKÜREN GÖSTEREN KANSER HİKAYESİ VASKÜLER DURUM VE RENAL FONKSYONLAR -RETİNAL VASKÜLER HASARLI ,UZUN SÜRELİ DM VE HT VARLIĞI

5 GEÇİRİLMİŞ MI BY-PASS VEYA ANJİNA CİDDİ SİSTEMİK VASKÜLER HASTALIK UZUN SÜRELİ HİPOTANSYON SEBEBPLERİ OLİGÜRİ UZUN SÜRELİ YOĞUN BAKIM

6 KREATİNİN KLERENSİ 50 ML/DK ALT SINIR
BAZI MERKEZLER RENAL BİOPSİ İLE GLOMERÜLOSKLEROZ VE ARTERİOLAR SKLEROZU TESPİT EDER

7 SINIRDA DONÖR: RİSK FAKTÖRÜ OLMAYAN 70 YAŞ ÜSTÜ
DM ,HT,RETİNAL VASKÜLER DEĞİŞİKLİK VE 1GR/GÜN PROTEİNÜRİ HİKAYELİ YAŞ ARASI CREATİNİN KLERANSI 50ML/DK CRETİNİN KLERANSI<50ML/DK-DUAL GRAFT VEYA UYGUNSUZ BİOPSİDE %5-%20 GLOMERÜLOSKLEROZ >%20 GLOMERÜLOSKLEROZ VARLIĞI- RENAL FONKSYONA GÖRE KARAR VER

8 İKİLİ RENAL TRANSPLANTASYON:
1-İKİLİ RENAL TRANSPLANTASYON,NEFRON SAYISINI ARTTIRIR VE RENAL HASARI ÖNLER 2-ORGAN HAVUZUNU DARALTIR SONUÇ OLARAK : TRANSPLANTA UYGUN OLMAYAN BÖBREKLER YA İKİLİ NAKLEDİLİR YA DA DIŞLANIR

9 TRANSPLANTASYON KADAVRADAN CANLI DONÖR

10 CANLI DONÖR AVANTAJLARI
KISA VE UZUN SONUÇLARI DAHA İYİ ERKEN FONKSYON UYUMU TRANSPLANT BEKLEME SÜRESİ KISA AZ AGRESİF İMMÜNOSÜPRESYON DONÖRE DUYGUSAL KAZANÇ GLOBAL TRANSLANT ORANLARINI ARTIRIR

11 MR ANGİOGRAFİ VEYA 3D –BT OLOANAĞI YOK İSE RENAL ANGİOGRAFİ GEREKİR

12 CANLI DONÖR İÇİN KESİN KONTRAENDİKASYON:
<18 YAŞ KONTROLSÜZ HT DM PROTEİNÜRİ(>300MG/GÜN) YAŞA GÖRE ANORMAL GFR MİKROSKOPİK HEMATÜRİ TROMBOEMBOLİ İÇİN YÜKSEK RİSK BELİRGİN MEDİKAL HASTALIK BİLATERAL BÖBREK TAŞI HİKAYESİ HİV POZİTİF

13 CANLI DONÖR İÇİN RELATİF KONTRAENDİKASYON
AKTİF KORNİK ENFEKSYON -TBC,HEPATİT B/C,PARAZİT OBESİTE PSİKİYATRİK RAHATSIZLIKLAR

14 CANLI DONÖRDE CERRAHİ YAKLAŞIM
KLASİK TRANSPERİTONEAL SUB YADA SUPRA KOSTAL EKSTRAPERTONEAL DORSAL LOMBER LAPAROSKOPİK

15 TRANSPERİTONEL BASİT VE RADİKAL NEFREKTOMİ GİBİ
TRANSPERİTONEL DAHA FAZLA İNTESTİNAL KOMPLİKASYON GENELLİKLE SOL BÖBREK İŞLEM ÖNCESİ MANNİTOL İLE DİÜREZ ARTIRILIR ARTERİAL SPAZMIN ÖNLENMESİ İÇİN PAPAVERİN VERİLİR LAPAROKOPİK KISA İNTERNASYON,AZ AĞRI,DONÖR ORANLARINI ARTIRIR

16 A-TRANSPERİTONEAL LAPAROSKOPİK -GENİŞ HAREKET ALANI -BÖBREK EKSTRAKSYONU KOLAY B-EKSTRAPERİTONEAL LAPAROSKOPİK -DAR HAREKET ALANI -BÖBREK EKSTRAKSYONU ZOR -RENAL ARTERE ERİŞİM KOLAY

17 TRANSPLAN KORUYUCU SOLUSYONLAR:
HİPOTERMİK İSKEMİ SÜRECİNDE, HÜCRE ŞİŞMESİNİ ÖNLER İSKEMİ SÜRECİNDE ,İNTRA VE EKSTRA SELÜLER ELEKTROLİT BALANSINI SAĞLAR ASİDOZU TAMPONLAR ENERJİ SAĞLAR OKSİDATİF REPERFÜZYON HASARINI ÖNLER

18 CELSİOR SOLÜSYONU UW(UNIVERSITY OF WISCONSIN)SOLÜSYONU HTK(HİSTİDİN-TRİPTOFAN- KETOGLUTARAT)SOLUSYONU

19 YAŞLI(>55) VE SINIRDA DONÖRLER ,GENÇLERE GÖRE İSKEMİYE DAHA DUYARLI
ORGAN PREZERVASYONU ASIL OLARAK HİPOTERMİYLE SAĞLANIR

20 TRANSPLANT ÖNCESİ TERAPİ
SON DÖNEM BÖBREK YETMEZLİĞİ,KONJENİTAL VEYA KAZANILMIŞ ALT ÜRİNER SİSTEM PATOLOJİSİ NEDENİ İLE OLUŞMUŞ İSE DÜZELT KONJENİTAL VEYA KAZANILMIŞ PATOLOJİLER GREFT ÖMRÜNÜ ETKİLEMEZ

21 ÇOĞU OTÖR TRANS PLANTASYONDAN 8-12 HAFTA ÖNCE SUPRAPUBİK DİVERSYONU ÖNERİR
AUGMENTASYON VEYA KONDUİT ,TRANSPLANT SONRASI BAŞARI İLE YAPILABİLİR

22 TRANSPLANT ÖNCESİ NEFREKTOMİ
OTOZOMAL DOMİNANT PKB DİRENÇLİ HT KRONİK OLARAK ENFEKTE BÖBREK RENAL VEYA ÜROTELİAL KANSER ŞÜPHESİ NEFROLİTİAZİS

23 ALICI DIŞLAMA KRİTERLERİ
KANSER AKTİF ENFEKSYON PSİKİYATRİK RAHATSIZLIKLAR KARDİAK HASTALIKLAR PERİFERİK DAMAR RAHATSIZLIĞI DM BAĞLI RİSK FAKTÖRLERİ OBEZİTE YAŞ(KO MORBİDİTE?) REKÜRRENSİ YÜKSEK RENAL HASTALIKLAR

24 TRANSPLANTASYON YAPILMIŞ HASTALAR
GREFT KAYBI VARSA,HASTALARI MALİGNANSİ,KVH VE İMMUNİZASYON AÇISINDAN DEĞERLENDİR GREFT KAYBI SEMPTOMATİK İSE ACİL TARNSPLANTEKTOMİ PROFİLAKTİK TRANSPLANEKTOMİ YARARLI DEĞİL

25 GEBELİKTE TRANSPLANTASYON
2.POST TRANSPLANT YILI EN UYGUN DÖNEM BİRKAÇ YIL SONRA OLUŞAN GEBELİK,GECİKMİŞ REJEKSYON RİSKİ TAŞIR ERKEN DÖNEM GEBELİKTE İMMUNOSUPRESYONU DÜZENLE

26 SİKLOSPORİN VEYA TAKROLİMUS(AZATİOPRİN VE PREDNİZOLON)
GEBELİK SÜRECİNDE -PROTEİNÜRİ -HİPERTANSYON -RENAL FONKSYON -REJEKSYON -ENFEKSYON SİKLOSPORİN VEYA TAKROLİMUS(AZATİOPRİN VE PREDNİZOLON) ABORTUS ORANLARI KONTROL GRUBU İLE AYNI VAJİNAL DOĞUM OLASI PRETERM EYLEM VE SEZERYAN ORANI FAZLA (PREDNİZOLON KULLANIMI)

27 ERKEN KOMPLİKASYONLAR
DUVAR ABSESİ(%5) KANAMA HEMATÜRİ İNSİZYONEL HERNİ(%3-5) ÜRİNER FİSTÜL (EN SIK) ARTERİAL TROMBOZ(%0.5) VENÖZ TROMBOZ(%0.5)

28 GEÇ KOMPLİKASYONLAR: ÜRETERAL STENOZ(%2-7.5) REFLÜ VE AKUT PYELONEFRİT
BÖBREK TAŞI RENAL ARTER STENOZU(%2-38) AVF VE PSÖDOANEVRİZMA(%7-17) LENFOSEL(%1-20)

29 DONÖR VE ALICI UYUMU ABO VE HLA-A,-B,-DR UYUMU
HİPERAKUT REJEKSYON DAN KAÇINMAK İÇİN (BÖBREK VE KOMBİNE BÖBREK/PANKREAS) -LENFOSİT KROS UYUMU TESTİ

30 HLA UYUMU HLA UYUMSUZLUĞU ALICI CD4 VE CD8 AKTİVASYONU
B HÜCRE ANTİKOR AKTİVASYONU HÜCRESEL VE HUMORAL REJEKSYON

31 KADAVRA DAN TRANSPLANTARDA
DOKU UYUMU CANLI DÖNERLERDEN DAHA ÖNEMLİ

32 HİPER AKUT REJEKSYONDAN KAÇINMAK İÇİN
-CROSS MATCH TEST (CDC TEST) yapılmalı ALICIDA DONÖR DOKUSUNA KARŞI VAR OLAN ALLO-ANTİKORLARIN TESPİTİ

33 PAZİTİF T-HÜCRE CROSS MATCH KONTRAENDİKE
OTOİMMÜN HASTALIKLARDA -YANLIŞ POZİTİF CROSS-MATCH (KLİNİK ÖNEMSİZ İgM AK TESPİTİ) DDT(DİTHİOTHREİTOL) İLE İNAKTİVASYON

34 ABO UYUMU ABO UYMUMSUZLUĞU YÜKSEK HAR RİSKİ
AK ELİMİNASYON YÖNTEMLERİ VE ANTİ B- HÜCRE AJANLARI İLE BİRÇOK MERKEZDE MÜMKÜN

35 RENAL TRANSPLANTASYON SONRASI İMMÜNOTERAPİ
İMMÜNOSUPRESYON ERKEN POST- TRANSPLAN DÖNEMDE ÖNEMLİ İLERLEYEN DÖNEMDE SUPRESYON DOZLARI AZALTILIR

36 NON SPESİFİK YAN ETKİLER:
-ARTMIŞ KANSER OLUŞUM RİSKİ -OPORÇUNİSTİK ENFEKSYON RİSKİ DOZ BAĞIMLI YAN ETKİLER

37 KULLANILAN AJANLAR KALSİNÖRİN İNHİBİTÖRLERİ(SİKLOSPORİN/TAKROLİMUS)
MİKOFENOLAT (MMF VE EC-MPS) AZATİOPRİN STEROİD(PREDNİZOLON/METİLPREDNİZOLON) m-TOR İNHİBİTÖRLERİ(SİROLİMUS VE EVRELİMUS) İL-2 ANTKORLARI

38 TRANSPLANT SONRASI KOMPLİKASYONLAR
İMMÜNOLOJİK KOMPLİKASYONLAR -HİPER-AKUT REJEKSYON -AKUT REJEKSYON -KRONİK REJEKSYON MALİGNANSİLER

39 HİPER AKUT REJEKSYON(HAR)
KOMPLEMAN BAĞLAYAN IgG Ab ABO UYUMSUZ DONÖRLERDE -VAR OLAN IgM Ab (KAN GRUBLARINA KARŞI) ABO UYUMLU DONÖRLERDE -ANTİ-DONÖR HLA IgG Ab

40 GÜNÜMÜZDE HAR -ABO UYUMU -KOMPLEMAN BAĞIMLI SİTOTOTKSİSİTE TESTİ(CDC) NADİR!!!!!!!!!

41 AKUT GRAFT REJEKSYONU AKUT SİTOTOKSİK REJEKSYON(ACR)
-T HÜCRE ARACILI REJEKSYON AKUT HUMORAL REJEKSYON(AHR) -ANTİKOR ARACILI REJEKSYON

42 ACR %10-40 GENELLİKLE İLK 5 GÜN İÇİNDE STEROİD BOLUS TEDAVİSİNE İYİ YANIT AHR %5-20 GENELLİKLE 3 AY İÇİNDE ACR DEN KÖTÜ PROGNOZ

43 GRAFT REJEKSYONU TANISI
KLİNİK OLARAK GRAFT REJEKSYONU TANISI MÜMKÜN DEĞİL

44 GRAFT REJEKSYONUNDA RENAL BİOPSİ ALTIN STANDART!!!!

45 KRONİK GRAFT REJEKSYONU
AYLAR VEYA YILLAR İÇİNDE PROTEİNÜRİ VE HT PROGRESİF BFT BOZUKLUĞU DAHA ÖNCE ACR GEÇİRENLERDE YÜKSEK RİSK AYIRICI TANIDA -NEFROSTOKSİSİTE -MARJİNAL BÖBREK TRANSPLANTASYONU

46 TAKİPLERDE DÜZENLİ KREATİN,KREATİN KLİRENSİ,KAN BASINCI,İDRAR PROTEİN KAÇAĞI PARAMETRELERDE BOZULMA İLERİ İNCELEME -RENAL BİOPSİ -Anti-HLA -ENFEKSYON

47 MALİGNANSİ Donör den transmisyon Alıcıda latent malignansi
Transplant sonrası de-novo gelişimi

48 NON MELANOM CİLT TÜMÖRLERİ(%31)
MSS TÜMÖRLERİ(%25) ÜTERİN VE SERVİKAL ( %13) MELANOM VE KORİOKARSİNOM EN AGRESİF!!!

49 -İNSİDANSI 10 İLE 100 KAT ARTMIŞ
ÜROTELİAL KANSER -İNSİDANSI 3 KAT FAZLA -GENELLİKLE TRANSİZYONEL HÜCRELİ -MESANE VE NEFROJENİK ADENO CA İNSİDANSI ARTMIŞ BÖBREK TÜMÖR -İNSİDANSI 10 İLE 100 KAT ARTMIŞ -RCC VEYA TÜBÜLO PAPİLLER KARSİNOMA


"RENAL TRANSPLANTASYON" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları