Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Paratiroidektomi Komplikasyonlarımız

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Paratiroidektomi Komplikasyonlarımız"— Sunum transkripti:

1 Paratiroidektomi Komplikasyonlarımız
Murat AKIN1, Harun KARABACAK2, Aydın YAVUZ1, Onur ERTUNÇ3, Özgür EKİNCİ3, Ümit Özgür AKDEMİR4, Ferit TANERİ1 1Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, ANKARA 2Sağlık Bakanlığı Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, ANKARA 3Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbı Patoloji Ana Bilim Dalı, ANKARA 4Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nükleer Tıp Ana Bilim Dalı, ANKARA

2 Anatomi % 13 üç gland % 80 dört gland % 6 beş gland % 1 altı gland
Her biri yaklaşık 6*4*2 mm ebatlarında ve ortalama mg ağırlığındadır.

3 Üst paratiroid glandlar
Rekürren laringeal sinirin inferior faringeal konstriktör kas altından geçip larenkse girdiği noktada

4 Alt paratiroid glandlar
Genellikle tiroidin alt kutbu yakınındadırlar Thyro-timic ligaman içinde Genellikle inferior tiroid arterin aşağısında ve rekürren laringeal sinirin önündedirler

5 Pr.Hiperparatiroidi (PHPT)
Sık görülen endokrin hastalık. 3.cüsü Ca , buna uygunsuz normal ve PTH -% tek adenom -% 10 multi -% 3 çift -% 2 ca Patogenez net değil K/E: 3/1 Vit D eksikliği ile birlikte,multiple,daha büyük MEN sendromunda hiperplazi daha sık Yüksek PTH,büyük adenom

6 Sekonder HPT Paratiroidektomi prevalansı diyaliz tedavi suresi ile ilişkili 10-15 yılda %9.2 16-20 yılda %20.8 20 yılın üstünde %40 Kadınlarda yüksek, yaşlı ve diyabetlilerde düşük Periton diyalizinde hemodiyalize oranla daha yüksek

7 İnatçı PT Primer HPT’ye bağlı yüksek serum kalsiyum düzeylerinin ameliyattan sonra normal değerlere inmemesidir (%80-90) Nüks HPT Primer HPT’ye bağlı serum kalsiyum düzeylerinin, normale indikten aylar sonra (en az 6 ay) yeniden yükselmesidir (%10-20)

8 İnatçı ve Nüks Hiperparatiroidi
Reoperasyon planlanan olgularda sintigrafik ve radyolojik çalışmaların büyük önemi vardır Anestezi riski yönünden değerlendirilmelidir Cerrah ilk ameliyatı, patolog ilk ameliyat spesimenlerini, radyolog ve nükleer tıp uzmanları da ilk ve yeni yapılan lokalizasyon çalışmalarını dikkatle gözden geçirmelidir Komplikasyon oranı 3-5 kat daha yüksektir

9 Preoperatif dönemde gereken tek lokalizasyon çalışması vardır, o da cerrahlar arasından deneyimli birinin bulunmasıdır.” Fuller Albright 1948

10 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Kliğinde Haziran 2006 ve Aralık 2012 Tarihleri Arasında PHPT(182 hasta) ve SHPT(95 hasta) Nedeniyle Opere Ettigimiz Hastaların Verileri Retrospektif Olarak İncelendi

11 182 hasta Kadın 140 Erkek 42 169 adenom %92.85 7 hiperplazi %3.84
GÜTF Genel Cerrahi Anabilim Dalı’nda PHPT nedeniyle opere edilen hastalar (Haziran 2006-Aralık 2012) 182 hasta Kadın 140 Erkek 42 169 adenom %92.85 7 hiperplazi %3.84 5 çift adenom % 2.74 1 negatif eksplorasyon % 0.55 (3 kez)

12 PHPT Komplikasyonları (n:182)
Hipokalsemi: 13 %7.14 (Geçici) Sinir hasarı: 6 %3.29(3İHPT) (Geçici) Seroma: 1 %0.54 Enfeksiyon: 0 Hemoraji: 0 Yetersiz cerrahi: 1 %0.55 (3 kez)

13 İnatçı PHPT :8 (6 dış merkez)
2 negatif ekplorasyon 4 hiperplazi 2 senkron adenom Nüks :4 (1 dış merkez) 3 hiperplazi 1 ektopik metakron adenom

14 GÜTF Genel Cerrahi Anabilim Dalı’nda SHPT nedeniyle opere edilen hastalar (Haziran 2006-Aralık 2012)
Kadın 55 ort yaş:41.6 Erkek 44 ort yaş:37.1 Aynı seansta tiroidektomi % 10.4 95 hiperplazi

15 SHPT Komplikasyonları (n:95)
Hipokalsemi: 13 % (Geçici) Sinir hasarı: 3 %3.15 (Geçici) Seroma: 0 Enfeksiyon: 0 Hemoraji: 1 %1.05 Yetersiz cerrahi: 8 %8.42**

16 SHPT PREOPERATİF BAKIM
KBY ve Renal Osteodistrofili hastanın ameliyata hazırlığı zordur Nefroloji, Genel Cerrahi, Anestezi, Kardiyoloji, Yoğun Bakım ve Nöroloji bölümlerinin işbirliği gerekir Hiperkalemi, hipomagnesemi, hipervolemi ile mücadele edilmelidir Anemi vardır Hipertansiyon ve kardiyovasküler hastalıklar yönünden iyi hazırlanmalıdır Preoperatif ve postoperatif hemodiyaliz yapılmalıdır

17 AV fistül nedeniyle derin boyun venleri, tiroid ve brakiosefalik venler dolgun ve frajildir
Sık hemorajiler nedeniyle eksplorasyonu zordur Retrofaringeal, retroözofageal ve mediastinal eksplorasyon risklidir Postoperatif komplikasyon riski yüksektir. Hepatit B ve C pozitifliği sıktır,

18 Literatür ?? Paratiroidektomi(PT) komplikasyonları
Sinir hasarı %0-0.3 Geçici Kalıcı Metabolik komplikasyonlar (Hipokalsemi) PHPT % SHPT %0.8-7 Enfeksiyon %0 Kanama %0 Yetersiz Cerrahi !!?? %

19 SONUÇ KESİN HEMOSTAZ İYİ EKSPLORASYON SABIR VE UZUN ZAMAN
ANATOMİ VE EMBRİYOLOJİ SİSTEMATİK OLARAK TÜM BEZLERİ ARAMAK !!???

20


"Paratiroidektomi Komplikasyonlarımız" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları