Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Pelvik Ağrı: Kontraseptif yönetmler açısından bir bakış Erkut Attar, M.D, PhD. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Pelvik Ağrı: Kontraseptif yönetmler açısından bir bakış Erkut Attar, M.D, PhD. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum."— Sunum transkripti:

1 Pelvik Ağrı: Kontraseptif yönetmler açısından bir bakış Erkut Attar, M.D, PhD. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Bilim Dalı

2 Etkinlik Yan etkiler Geri Dönüşme İdeal korunma yöntemi Korunma Yöntemleri Güvenilirlik Kontrasepsiyon Dışı Yararlar

3 OKS-Ek Yararlanım Dismenore Endometriozis PMS PMDD (Premenstrual Dysphoric Disorder) Adet düzensizlikleri Over kistleri PCOS (Antiandrojenik) Fibrokistik Hastalık Endometrium CA Over CA PID

4 PMS/PMDD % 4 PMDD %20 - 50 PMS % 75 premenstruel semptomlar Adet gören tüm kadınlar PMS, premenstrual syndrome; PMDD, premenstrual dysphoric disorder.

5 PMS Anksiyete Gerginlik Vücutta şişkinlik hissi İştah değişiklikleri gibi tekrarlayıcı özellik gösteren semptomları içerir. Östrojene bağlı sıvı tutulumunun, premenstruel sendroma yolaçan faktörlerden biri olduğu düşünülmektedir

6 Adet Gören Kadınlarda Premenstruel Semptomların Şiddeti 10 0 20 30 40 50 Kadın yüzdesi (%) Semptom yok Tolere edilebilen semptomlar Medikal tedavi gerektiren semptomlar PMDD

7 Toplam PMS & PMDD Araştırma Sonuçları - Türkiye Tüm kadınlar n: 3314 %100 Hiç Premenstruel semptomu olmayanlar n: 97 Premenstruel semptomu olanlar n:3217 Premenstruel sendromu olanlar (PMS) n:1068 PMDD’si olanlar n:299 %3 %97 %32 %9 PMS %32, PMDD %9 oranında gözlenmiştir

8 Yeni Düşük Doz Östrojen: 20  cg Etinil Östradiol +Drospirenon (Yazz ® ) 2 RCT (Çok Merkezli, Çift Kör, Plasebo Kontrollü) –Fizik ve ruhsal semptomlarda düzelme FDA tarafından PMDD için kullanılmak üzere onaylanmıştır (etkileri klinik olarak kanıtlanan tek oral kontraseptiftir)

9 20  cg Etinil Östradiol +Drospirenon (Yazz ® )

10 PMS/PMDD Fizik semptomplar azalır –Meme hassasiyeti –Baş ağrısı –Dolgunluk –Kramplar Emosyonel semptomlar azalır PMS, premenstrual syndrome; PMDD, premenstrual dysphoric disorder. 1 Sulak P, et al. Headache. 2007;47:27-37. 2 Coffee AL, et al. Contraception. 2007;75:444-449. 3 Coffee AL, et al. Am J Obstet Gynecol. 2006;195:1311-1319.

11 Sonuç PMS ve PMDD yüksek sıklıkta karşımıza çıkan sorunlardır Etiyopatogenez tam olarak aydınlatılmış değil Tanıda güçlükler vardır Tedavide kar ve zarar dengesi esas alınmalıdır

12 Sonuç OKS kullanımında değişik rejimler uygulanabilir Uzun rejimlerin koruyuculuğu daha yüksek olabilir Uzun rejimler veya 24/4 (20  cg E 2 ) kullanım endometriozis, PKOS, PMS, PMDD gibi hastalıklarda tercih edilebilir Yeni preparatların anti-andojen ve antimineralokortikoid etkisinden yaralanılabilir

13 Mirena Kullanım Alanları Gebelikten Korunmak İdiopatik Menoraji HRT tedavisinde progesteron desteği… Pelvik Ağrı ve ENDOMETRİOZİS???

14 LNG-RIA: Etki Meknaizması? Endometrial hücre proliferasyonunu azaltır, apoptotik aktiviteyi artırır, glandüler atrofiye neden olur Antienflamatuar ve Immunomodlatuar etkisi vardır Östrojen ve progesteron reseptörlerinde azalma Östrojenle indüklenen growth faktörlerin inhibisyonu Peritoneal sıvıda LNG artışı peritoneal implantlara lokal etki oluşturur Ektopik endometriumda hücre proliferasyonunda azalma, gland epitelinde ER-  ve PR-A ekspresyonunda azalma, Fas ekspresyonunda artma Effects of the levonorgestrel-releasing intrauterine system on cell proliferation, Fas expression and steroid receptors in endometriosis lesions and normal endometrium. Gomes et al. Human Reproduction, Vol.00, No.0 pp. 1–10, 2009 Serum and peritoneal fluid levels of levonorgestrel in women with endometriosis who were treated with an intrauterine contraceptive device containing levonorgestrel. Fertil Steril. Lockhat et al. 2005 Feb;83(2):398-404.

15 Endometrial concentration Nilsson et al., Fertil Steril., 1982 LNG-IUS 30 µg/24 h (n = 9) Oral LNG 2 mg E2/250 µg LNG (n = 4) Endometrium 808 ± 511 3.5 Myometrium 2.43 ± 1.861.42 ± 0.46 Fallopian tube 1.81.7

16 Serum CA-125 seviyeleri CA-125 serum levels in patients with endometriosis. Fertil Steril 2006;86:742– 4. –This study compared the long-term effects of the levonorgestrel-releasing intrauterine device with those of GnRH agonist administration on serum levels of CA-125 in patients with endometriosis. The levonorgestrelreleasing intrauterine device was found to be as efficient as GnRH agonist in reducing CA-125 serum levels.

17 Endometriozise Bağlı Ağrı Tedavisi 1. Sürekli düşük doz monofazik OKS (+gerektikçe NSAID) 2. Progestinler (oral veya yerel- levonorgestrel RIA) 3. GnRH agonistleri Düşük doz Danazol (100–200 mg/gün)

18 Ağrı –Tıbbi Tedavi (Karşılaştırmalı Çalışmalar) GnRHa vs. Danazol 15 Çalışma-Fark Yok GnRHa vs. Progestinler 2 Çalışma-Fark Yok GnRHa vs. OKS 1 Çalışma-Fark Yok, GnRH dismenore veya disparonide daha etkin

19 GnRH vs. Mirena Randomized clinical trial of a levonorgestrel- releasing intrauterine system and a depot GnRH analogue for the treatment of chronic pelvic pain in women with endometriosis. Petta AC. et al. Human Reproduction Vol.20, No.7 pp. 1993–1998, 2005 Effects of the levonorgestrel-releasing intrauterine system on cardiovascular risk markers in patients with endometriosis: a comparative study with the GnRH analogue.Ferreira RA, et al. Contraception. 2010 Feb;81(2):117-22.

20 Changes in the visual analogue score pain scores between the two treatment groups

21 Bleeding pattern in the first 5-year period Rönnerdag M, Odlind V. Acta Obstet Gynecol Scand 1999;78:716–21 Amenorrhea 26% Infrequent 3.7% Regular 70.3%

22 Bleeding pattern in the second 5- year period Rönnerdag M, Odlind V. Acta Obstet Gynecol Scand 1999;78:716–21 Amenorrhea 60% Infrequent 11.8% Regular 28.2%

23 Luukkainen & Lähteenmäki, 1991 Kanama Günleri

24 P.C.Sholten.The Levonorgestrel IUD; Clinical performance and impact on menstruation, Thesis University Utrecht, 1987 Menstrual blood loss (MBL)

25 Changes in the bleeding scores between the two treatment groups

26 Ağrı: Tıbbi Tedavi Klasik tıbbi tedavilerin hepsi eşit derecede etkindir Başlangıç Tedavisi yan etkiler ve maliyete göre saptanmalıdır Mirena: Ağrı tedavisinde yeni bir seçenek (Etki, Maliyet ve Yan etkiler açısından) The efficacy, side-effects and continuation rates in women with symptomatic endometriosis undergoing treatment with an intra-uterine administered progestogen (levonorgestrel): a 3 year follow-up. Farhana B et al. Human Reproduction Vol.20, No.3 pp. 789–793, 2005 The evaluation of the effectiveness of an intrauterine-administered progestogen (levonorgestrel) in the symptomatic treatment of endometriosis and in the staging of the disease. Lochat FB. et al.Hum Reprod. 2004 Jan;19(1):179-84.

27  Effectiveness of the levonorgestrel-releasing intrauterine system in the treatment of adenomyosis diagnosed and monitored by magnetic resonance imaging. Aristides M. Contraception 76 (2007) 195–199  Clinical effects of the levonorgestrel-releasing intrauterine device in patients with adenomyosis. SiHyun Cho et al. Am J Obstet Gynecol. 2008 Apr;198(4):373.e1-7.  The LNG-IUS study on adenomyosis: a 3-year follow-up study on the efficacy and side effects of the use of levonorgestrel intrauterine system forthe treatment of dysmenorrhea associated with adenomyosis. Sheng J. Contraception 79 (2009) 189–193 Adenomyozis Tedavisi

28 Cerrahi Sonrası Kullanım Levonorgestrel-releasing intrauterine device (LNG-IUD) for symptomatic endometriosis following surgery (Review) Abou-Setta AM, Al- Inany HG, Farquhar C. Cochrane Database of Systematic Reviews 2006, Issue 4. Art. No.: CD005072. DOI: 10.1002/ 14651858. CD005072. pub2. –Limited evidence from one study has shown that postoperative use of the LNG-IUD reduces the recurrence of painful periods in women who have had surgery for endometriosis. There is a need for further, well-designed RCTs of this approach.

29 ESHRE Kılavuzu: Kanıt 1a: LNG-IUD endometriozise bağlı ağrıyı azaltır. Medical treatment for rectovaginal endometriosis: what is the evidence? Vercellini P. Hum Reprod. 2009 Oct;24(10):2504-14. Epub 2009 Jul 2.

30 Endometriozis Tedavisi: Maliyet Medikal TedaviAylık Maliyet (TL) OKS10 Progestinler MPA12 NETA16 GnRHa Depo Leuprolide300 Goserelin250 Depot Triptoreline430 Add-back18 Danazol110 MirenaOKS

31 Sonuçlar 1. Deneysel çalışmalar Levonorgestrel RIA’nın endometriotik lezyonlar üzerinde etkili olduğunu göstermektedir 2. Adenomyozis tedavisinde ağrı ve kan kaybını azaltmaktadır 3. Levonorgestrel RIA pelvik ve rektovaginal endometriozis olgularında ağrıyı azaltır 4. Konzervatif cerrahiden sonra dismenore tekrarlama riskini azaltır 5. Levonorgestrel RIA maliyet olarak avantajlıdır


"Pelvik Ağrı: Kontraseptif yönetmler açısından bir bakış Erkut Attar, M.D, PhD. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları