Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ANKARA 17 Mart 2009 CARACAL 1.Yetkili Merciler Toplantısı 16-17 Mart 2009 Brüksel Haydar HAZER.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ANKARA 17 Mart 2009 CARACAL 1.Yetkili Merciler Toplantısı 16-17 Mart 2009 Brüksel Haydar HAZER."— Sunum transkripti:

1 T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ANKARA 17 Mart 2009 CARACAL 1.Yetkili Merciler Toplantısı 16-17 Mart 2009 Brüksel Haydar HAZER

2 Gündem: 1- CARACAL Usul Kararları 2- Kısıtlamalar ile ilgili çalışmalar 3-REACH Uygulama Projeleri Grubu (GRIP) için yeni usul 4- REACH Ekleri ve REACH uygulanması 5- Nanomalzemeler 6-Savunma Amaçlı Maddelerde Muafiyetler (Madde 2(3) 7- İyonik Karışımlar 8-Güvenlik Bilgi Formunda Yer Alacak Kayıt Numarasının Formatı 9- AKA’nın Faaliyetleri 10-Sınıflandırma,Etiketleme ve Ambalajlama(CLP) Tüzüğü

3 1- CARACAL Usul Kararları –REACH Yetkili Merciler usul kararları REACH ve CLP Yetkili Merciler (CARACAL) usul kararları olarak değiştirilmiştir (25-26 Eylül 2008 tarihinde yapılan REACH 5.YMT onaylanan kararlar) *Söz konusu belgede geçen REACH YM, CARACAL – REACH, REACH ve CLP olarak değiştirilmiştir. *CLP için de paragraf eklenmiştir. *CARACAL toplantısına Avrupa Birliğine katılımcı ülke olarak iki temsilcimiz katılabilecektir.

4 2- Kısıtlamalar ile ilgili çalışmalar 76/769/EC Direktifi kapsamında kurulan LWG son toplantısını 28 Nisan 2009 da yapacaktır -Komisyon 1Haziran 2009 tarihinden itibaren Kısıtlamalar ile ilgili iş planını güncelleyecektir 1 Haziran 2009 tarihinden itibaren kısıtlamalar ile ilgili çalışmalar CARACAL toplantısında sürdürülebilecek mi? -CARACAL toplantısında kısıtlamalar ile ilgili alt çalışma grubunun oluşturulması önerildi (Danimarka, Polonya ve Hollanda.) --İş yüküne ve gelişmelere göre alt çalışma grubunun oluşturulup oluşturulmayacağına sonraki toplantılarda karar verilmesi(Avusturya ve Almanya )

5 3-REACH Uygulama Projeleri Grubu (GRIP) için yeni usul Yasal ve pratik yorumlara odaklanacak resmi olmayan GRIP grubunun çalışmalara devam etmesini önerildi (Hollanda) -Komisyon, mevcut kaynaklarla grubu desteklemeye hazır olduğunu ancak, REHCORN ve CARACAL arasındaki koordinasyonun devam etmesinin önemli olduğunu belirtmiştir -Bazı sorulara cevap verme süresini azaltmak için bazı önlemlerin alınması gerektiğini vurgulamıştır -Bu kapsamda GRIP bazı soruları gündeme getirebileceği ve önemli görülenlerin de CARACAL’ da tartışılabileceğini belirtilmiştir.

6 4- REACH Ekleri ve REACH uygulanması Ekler I,II; IV,V ve XVII: -Ekler I,II,IV ve V değişiklikler yapıldı, Ek V üye ülke dillerine çevirisi devam ediyor -Ek-IV fruktosun EINECS numarasının yanlış yazıldığı belirtildi(Hollanda) -Nişasta, Şurup ve Karbon’un Ek IV ve Ek V düzeltme (corrigendum) metnine eklenebileceği belirtildi - Ek I,Ek II, Ek IV ve Ek V in düzeltmelerinin onaylanması ile ilgili şu aşamada bir tarih vermenin zor olacağı belirtilmiştir.

7 4- REACH Ekleri ve REACH uygulanması(Devam) Ek XIII’ü güncelleyen taslak metin (4 bülüm): 0: Giriş, genel ilkeler: İzleme ve modelleme verileri, (nicel) madde aktivite ilişkisi (Q)SAR, çapraz-okuma (read-across) ve gruplama sonuçları da dahil tüm ilgili verilerin bütünleşik halde kullanılması ve delilin değerlendirme yaklaşımının uygulanması vurgulanmaktadır. 1-PBT ve vPvB maddelerinin tanımlanması için kriterler: 2-P, B ve T özelliklerin değerlendirmesi ile ilgili bilgiler: Kayıt ve İzin kapsamında P,B ve T değerlendirmesini açıklanmaktadır. 3-İzleme ve diğer bilgiler: Bilgilerin kısıtlı olması durumunda izleme test bilgilerinin kullanılmasına izin verildiği ve ilave bilgilerin PBT özelliklerinin nihai değerlendirmesinde dikkate alınacağı belirtilmektedir.

8 4- REACH Ekleri ve REACH uygulanması(Devam) Test Yöntemleri Tüzüğü 1.Teknik Gelişmeye Uyum (1.ATP)  5 test yöntemi 1.ATP de yer alması için hazır -A.4 Buhar Basıncı ve -C.3 Tatlı Suda Deniz Yosunu ve Siyanobakteri, Büyümeyi Yavaşlatma Testi -A.22 Liflerin Geometrik Ortalama Çaplarının Ağırlıklı Uzunlukları - C.25 Yüzey Sularında Aerobik Mineralizasyon, Benzetim(Similizasyon) Biyolojik Bozunma Testi, -C.26 Lemna Sp. Büyümeyi Yavaşlatma Testi  Cilt tahrişi test metodu  Mayıs veya Haziran 2009

9 5- Nanomalzemeler Nanomalzemeler Yetkili Merciler Alt Grubu (CASG): * 5 Şubat 2009 tarihinde Almanyada EVONİK Rheinfelden kentinde fabrikada inceleme gezisi, *6 Şubat 2009 tarihinde çalıştay. REACH kapsamında nanomalzemeler: *REACH’in nanomalzemelere nasıl uygulanacağı ile ilgili yetkili merciler ve alt gruplarda yapılan tartışmaları yansıtan doküman

10 5- Nanomalzemeler(Devam) CASG (nano) çalışma grubunda nanomalzemelerin karakterizasyonu için ilave açıklayıcı parametrelerin geliştirilmesi için çalışmalar devam ediyor Almanya temsilcisi çoklu maddenin, maddenin nonoformu mu yoksa farklı madde mi olduğuna karar verilecek kriterlerin açık olmadığı belirtildi CASG(nano) da tartışılması önerildi Hollanda, İngiltere ve CEFİC temsilcileri de dokümanın geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

11 6-Savunma Amaçlı Maddelerde Muafiyetler (Madde 2(3) REACH Madde 2(3) kapsamında REACH hükümlerinden muaf tuttukları savunma amaçlı bazı maddeler ile ilgili bilgi(İngiltere) Savunma amaçlı kullanılan tüm maddelerin muaf tutulmadığı bazı maddelerin özel kullanımlarının, yaklaşık 150 uygulama için muaf tutulduğu Amacın bazı maddeleri REACH hükümlerinden kaçırmak olmadığını vurguladı.

12 7- İyonik Karışımlar Su da iyonlaşan maddelerin kayıt yaptırılıp yaptırılmayacağı? (21 Kasım 2008 tarihinde Almanya’dan AKA,REHCRON ve GRIP gönderilen e-mail) Suda tuzların, asitlerin ve bazların çözülmesiyle oluşan potansiyel yeni tuzların kaydı yaptırılalacak mı? -REACH Madde 2(7) b ye göre Ek V kapsamındaki maddeler Başlık II,V ve VI hükümlerinden muaftır - REACH EK V göre, maddelerin,müstahzarların veya eşyaların son kullanımı süresince kimyasal tepkime sonucu oluşan maddeler kendi başlarına üretilmedikçe, ithal veya pazara sürülmedikçe REACH başlık II,V ve VI dan muaftır ( 8 Ekim 2008 tarih ve 987/2008/EC sayılı Komisyon Tüzüğü )

13 7- İyonik Karışımlar (Deterjan Formulasyonu) İlk Liste Sodium lauryl ether sulphate (Linear) alkylbenzene sulphonic acid Oleic acid Nitrilotriacetic acid (NTA) Phosphoric acid Citric acid Sodium hydroxide Potassium hydroxide Non-ionic surfactant, preservative, dyes, fragrance: do not participate to acid/base equilibria

14 7- İyonik Karışımlar (Deterjan Formulasyonu) Son Liste Sodium alkylbenzene sulphonate Potassium alkylbenzene sulphonate Trisodium citrate Disodium citrate Monosodium citrate Tripotassium citrate Dipotassium citrate Monopotassium citrate Monosodium, monopotassium citrate Sodium oleate Potassium oleate Sodium phosphates Potassium phosphates Potassium lauryl ether sulphate Potassium salt of NTA

15 8-Bilgi Formunda Yer Alacak Kayıt Numarasının Formatı. Kayıt numarasının yapısı; - - - ( - - - ) Ör: 05-1234567890-49-0000 Burada; 05 ön kayıt tipi 1234567890 rastgele verilen 10 haneli bir sayı 49 hesaplanan kontrol edilebilir toplam (2 rakam değişkenli) 0000 ise liste numarasına karşılık gelmektedir.

16 8-Bilgi Formunda Yer Alacak Kayıt Numarasının Formatı(Devam) Son dört numaranın kaldırılması ? Son dört numaranın rastgele yazılması ? GBF ekinde madde veya müstahzar üreticilerinin hepsinin listesinin yer alması?

17 9- AKA’nın Faaliyetleri Ön-Kayıt: -65565 firma (27 üye ülke +EEA), İngiltere (22227), Almanya (8655),),Hollanda (5526), İtalya (4638),Fransa (4409), İrlanda (3262). - >2,750,464 ön-kayıt, Almanya (881,835), İngiltere (449,374), Fransa (357,975),Polonya (189,131), Hollanda (135,607), İtalya (120,129), İrlanda (92,080) -150,000 farklı maddenin ön-kayıtı yaptırıldı. - Ön-kayıtı yapılmış maddeler listesi 19 Aralık 2009 tarihinde AKA internet sitesinde yayınlandı (146,014 madde) - 5 Ocak 2009 tarihinden itibaren yaklaşık 1400 maddenin geç önkayıtı yapıldı. - 146,014 farklı madde için Pre-SIEFs oluşturuldu (% 2,5 Pre- SIEFs(3,587) 100 den fazla ön-kayıt yaptıranı var)

18 9- AKA’nın Faaliyetleri Maddeler ile ilgili yeni liste ne zaman yayımlanacak ? Geç ön-kayıt yaptıranlarla ilgili üye ülkelerin yaptırımı oldumu ?

19 10-Sınıflandırma,Etiketleme ve Ambalajlama(CLP) Tüzüğü Madde ve Karışımların Sınıflandırması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Tüzüğü (1272/2008/EC) 20 ocak 2009 tarihinde yürürlüğe girdi Avrupa Komisyonunun 17 Haziran 2009 tarihinde sınıflandırma, etiketleme ve ambalajlama kuralları ile ilgili Avrupa ve Dünya çapında konferans organize edeceği vurgulanmıştır. http:// ec.europa.eu/enterprise/reach/information/events/index-en.htm

20 10-Sınıflandırma,Etiketleme ve Ambalajlama(CLP) Tüzüğü(Devam) Üye Ülkeler (ÜÜ) için görevler Uyumlaştırılmış sınıflandırma ve etiketleme için Yetkili Merci (YM) atanması (Madde 43) CLP hükümlerinin uygulanması için yaptırımdan sorumlu merci atanması (Madde 43) 20 Ocak 2009’a kadar yardım masası kurulması (REACH için kurulanlar olabilir) (Madde 44) YM ve yaptırım mercilerine ilaveten, Üye Ülkeler, piyasaya karışım sunan alt kullanıcı ve ithalatçılardan bilgi almakla görevli bir mercii atamalı. (Bu bilgi, sağlık üzerine etkileri veya fiziko-kimyasal etkileri açısından tehlikeli olarak sınıflandırılan ve piyasaya sürülen karışımların içerikleri hakkındaki ve acil durumlarda önleyici ve iyileştirici önlemlerin alınması için gerekli bilgileri içerir.; ÜÜler bu merciilerin istatistiksel analiz yapmasını isteyebilir (Madde 45-parag.2.b))

21 10-Sınıflandırma,Etiketleme ve Ambalajlama(CLP) Tüzüğü(Devam) Üye Ülkeler (ÜÜ) için görevler SEA’ya uyumsuzluk halinde ceza konması ve Komisyonun, 20 Haziran 2010’a kadar ceza hükümleri hakkında bilgilendirilmesi (Madde 47) PBT ve vPvB’lerin sınıflandırılması ve etiketlenmesinin uyumlaştırılması için BM düzeyinde girişimde bulunması (Madde 53(2)) SEA tüzüğü ile uyumlu olması için ulusal kanunların düzeltilmesi (ÜÜler 67/548/EEC’nin 30. ve 31. ATP’lerini uyumlaştırmamalı)

22 10-Sınıflandırma,Etiketleme ve Ambalajlama(CLP) Tüzüğü(Devam) Üye Ülkeler (ÜÜ) için görevler SEA’nın hükümleri ile maddelerin ve karışımların serbest dolaşımı güvence altına alınması, pazara sunulmasının yasaklanmaması, kısıtlanmaması (Madde 51) SEA altındaki görevlerin yürütüldüğü Forum, RAC, REACH Komitesine katılım sağlanması Uygun görüldüğünde, savunma için muafiyetlerin hazırlanması (Madde 1(4)) Uygun görüldüğünde, diğer dil ihtiyaçlarının karşılanması (Madde 17(2))

23 10-Sınıflandırma,Etiketleme ve Ambalajlama(CLP) Tüzüğü(Devam) YM’ler için görevler Maddelerin alternatif isimlerinin kullanılması için gelen taleplerin sonuçları hakkında AKA’dan bilgi alınması (Madde 24(5)) Uygunsa bir madde için uyumlaştırılmış sınıflandırma ve etiketleme önerilmesi(Madde 37(1)) Uyumlaştırılmış sınıflandırma ve etiketlemenin değiştirilmesi için sanayiden gelen önerilerin alınması, değerlendirilmesi ve cevap verilmesi (Madde 36(6))

24 10-Sınıflandırma,Etiketleme ve Ambalajlama(CLP) Tüzüğü(Devam) YM’ler için görevler AKA’ya maddelerin ulusal dilde isimlerinin gönderilerek bu isimlerin veritabanında yer almasının sağlanması Yaptırım kurumları ile ve diğer ÜÜlerdeki eşdeğer kurumlarla işbirliği yapılması (Madde 43) Halka, güvenli kullanım üzerine bilginin iletilmesi çalışmaları için destek/bilgi talebi olunca AKA ile işbirliği yapılması (Madde 34)

25 10-Sınıflandırma,Etiketleme ve Ambalajlama(CLP) Tüzüğü(Devam) Yaptırımcı Kurumları için Görevler Maddelerin ve karışımların SEA’ya uygun olarak piyasaya arz edilmesinin temini için resmi bir kontrol sisteminin kurulması (Madde 46(1)) Resmi kontrol sonuçlarının ve diğer uygulama önlemlerinin her 5 yıl da AKA’ya rapor edilmesi- ilk rapor 20 Ocak 2012’ye kadar teslim edilecek (Madde 46(2))

26 TEŞEKKÜRLER


"T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ANKARA 17 Mart 2009 CARACAL 1.Yetkili Merciler Toplantısı 16-17 Mart 2009 Brüksel Haydar HAZER." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları