Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SAMSUN İL GELİŞİM STRATEJİSİ UZMAN İŞGÜCÜ KULLANAN SANAYİ SEKTÖRÜ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SAMSUN İL GELİŞİM STRATEJİSİ UZMAN İŞGÜCÜ KULLANAN SANAYİ SEKTÖRÜ"— Sunum transkripti:

1 SAMSUN İL GELİŞİM STRATEJİSİ UZMAN İŞGÜCÜ KULLANAN SANAYİ SEKTÖRÜ
SABEK A.Ş.

2 HEDEFLENEN GELİŞME DÜZEYİ
Mevcut Durum 2004 Projeksiyon Değerleri 2023 Büyüme hızı- yıllık % Türkiye Nüfusu (bin kişi) 71.290 88.372 Türkiye : Gelir / Kişi (Euro) 8.552 5,01 Türkiye GSYİH (Milyon Euro) 6,20 Samsun- Nüfus 0,58 Kır Kent Gelir / Kişi- Euro 2.704 8.553 6,25 Samsun GSYİH (Milyon Euro) 3.334 11.777 6,87

3 GELİŞME DİNAMİKLERİNİN GELİR ve İSTİHDAM DÜZEYLERİ (Gelir Milyon EURO)
2004 2023 yılı beklenen değerler GS İl Hasılası (Milyon Euro) İstihdam GS İl Hasılası Tarım 666,8 1.777,00 Sanayi 500,1 34.628 2.974,50 Hizmetler 2.167,10 7.655,05 Toplam 3.334 11.777,00 % Dağılımlar Hasıla 20 63 10 30 15 7 25 65 50 100

4 GELİŞME DİNAMİKLERİ 1 - Tarım ve Tarıma Dayalı Sanayi Ağırlıklı Yapı
Tarımsal işleme ve il dışına satış için tarımsal üretim. İşleme ve paketleme sanayilerinde büyüme. 2- Uluslararası Ticaret ve Gelişmiş Hizmetlere Dayalı Gelişme Samsun Karadeniz’e kıyısı olan ülkeler ile ticaret merkezi olmayı hedefleyecek. Daha sonraki aşamalarda bu bağlantılar yerel üretim ve ihtisaslaşmış sağlık ve eğitim hizmetleri için de bir çekim oluşturacak. 3- Uzman İşgücü Kullanan Sanayileşme Pazar veya hammaddeye bağımlılığı olmayan uzman işgücü, altyapı ve ulaşım olanaklarına duyarlı sanayi tipleri (giyim, makine, hassas aletler, ilaç ve kimya sanayi ve benzeri ürünler. Gelecekte gelişmesi beklenen ancak halen var olmayan yeni sanayi dalları).

5 AB’de Az Gelişmiş Yöreler İçin Önerilen Müdahale Araçları:
1- Eğitim, işgücü eğitimi ve istihdam sağlamak 2- Bilgi toplumu İnternet ve Broadband kullanımının yaygınlaşması 3- Erişilebilirlik Vurgu çevre ve seyahat güvenliğine, demiryolu ve deniz taşımacılığı öncelikli alanlar 4- Çevre ve tarihi miras (heritage) ı) Sanayide, ulaşımda ve enerji kullanımında güvenlik ıı) İklim değişikliği, biyolojik çeşitlilik gibi konularda uluslararası taahhütlere uyulacak ııı) Temel altyapı (kanalizasyon, katı atık ve yenilebilir enerji) geliştirilecek ıv) Doğal ve kültürel değerler korunacak 5- Araştırma ve keşif/icat (innovasyon) Görece gelişmiş yörelerde hedeflenecek bu gelişmenin amacı ABD ve Japonya ile rekabet etmek

6 Samsun Sanayi Sektörü Bileşimi ve Büyüme Hızı
GSYİH İstihdam GSYİH Büyüme Hızı İstihdam Büyüme Hızı 2001 (%) 2000 (Sayı) ( ) (%) ( ) (%) 1 Tarım 20,4 0,6 -0,4 2 Sanayi 15,2 34.628 1,2 0,2 Madencilik ve taşocakçılığı  0,0  504  -1,8 -0,4  İmalat sanayi 10,6  32.530  2,1  0,0  Elektrik, gaz ve su  4,6  1.594  -1,0  6,3  3 İnşaat 5 18.864 -2 4 Ticaret 21,7 39.744 3,6 Ulaştırma ve haberleşme 12,9 11.900 3,5 1,6 6 Mali kuruluşlar 1,5 8.441 -1,7 3,9 7 Serbest meslek ve hizmetler 2,6 32.439 2,8 ___ 8 Devlet hizmetleri 17 39.000 1,9 9 Diğer 3,7 10 GSYİH/Toplam 100 0,4

7 Sanayi Alt Sektörleri ve Türkiye İçindeki Payları
Sektör Kodu SAMSUN İşyeri Sayısı İstihdam İşyeri Sayısı Türkiye % Toplam 4.344 1,76 20.653 1 15 Gıda  641 2,31 3.866 1,5 36 Mobilya/Ağaç 1.242 4,24 3.124 3,23 18  Giyim 542 1,72 2.519 0,83 16  Tütün 3 9,68 1.820 16,8 27 Ana Metal 81 1,44 1.629 2,16 29 Makine Teçhizat 337 1,91 1.434 1,03 28 Metal Ürünler 582 1,75 1.287 0,94 26 Mineral Ürünler 217 1,95 1.073 0,82 17  Tekstil 190 0,93 882 0,22 33 Tıbbi Al.etler 34 1,66 316 1,89 34 Mot. K.Taşıtı 35 0,92 204 0,24 35 Diğer Ulaş. Ar. 6 0,65 20 0,15 32 Radyo TV 2 0,38 8 0,07

8 Globalleşen Dünya’da yatırım ve yatırımcı eğilimleri
Emek yoğun sanayi yatırımlarının emeğin ucuz olduğu Asya Bölgesine yapılması (Çin, Pakistan, Hindistan vb.) Teknolojik yatırımların araştırma ve geliştirme kabiliyetinin yüksek olduğu Üniversite yoğun, Teknopark yoğun ülkelerde yapılması (ABD, Japonya vb.) Çevre kirliliği yaratan sanayi yatırımlarının çevre bilincinin gelişmediği, insan hayatının daha az değerli olduğu 3. dünya ülkelerinde yapılması.

9 Uzman İşgücü Kullanan Sanayinin Önündeki Kısıtlar ve Mevcut Sanayi
Tamamlayıcı sanayilerin olmayışı, bütün ihtiyaçları firma içinden karşılama zorunluluğu Yeterli sayıda sanayi olmayınca destek hizmetlerinin pazar şartlarında ortaya çıkmayışı Belirli hacimde ve zengin bir ürün yelpazesinde üretim olmayınca Samsun’un alıcılar için bir çekim merkezi olmayışı Teknoloji geliştirme veya uygulama için üniversite ve diğer araştırma kurumlarıyla sanayici arasında yeterli ilişkinin olmaması Samsun’a özgü sanayi üretiminin olmaması Uzman işgücü eksikliği ve yeterli eğitim olanaklarının olmayışı Samsun’un teşvik kapsamı dışında olması Merkezde sanayi arsasının olmayışı

10 Darboğazları Aşmak İçin Önerilen Müdahaleler
Üniversite ve eğitim kurumları ile sanayici arasında işbirliği geliştirilmeli Alt yapı eksiklikleri giderilmeli İşyeri açmayı veya büyütme ve üretimde karşılaşılan idari engeller kaldırılmalı İşgücü eğitimi Sanayiye verilen üretim ve pazarlama desteklerinin birbirini tamamlayacak şekilde verilmesi Samsun sanayinin global üretime eklemlenmesi için tanıtım Samsun ilinin yaşam ortamı olarak cazip hale getirilmesi

11 TEŞEKKÜRLER…


"SAMSUN İL GELİŞİM STRATEJİSİ UZMAN İŞGÜCÜ KULLANAN SANAYİ SEKTÖRÜ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları