Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SAMSUN İL GELİŞİM STRATEJİSİ UZMAN İŞGÜCÜ KULLANAN SANAYİ SEKTÖRÜ. SABEK A.Ş.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SAMSUN İL GELİŞİM STRATEJİSİ UZMAN İŞGÜCÜ KULLANAN SANAYİ SEKTÖRÜ. SABEK A.Ş."— Sunum transkripti:

1 SAMSUN İL GELİŞİM STRATEJİSİ UZMAN İŞGÜCÜ KULLANAN SANAYİ SEKTÖRÜ. SABEK A.Ş.

2 HEDEFLENEN GELİŞME DÜZEYİ Mevcut Durum 2004 Projeksiyon Değerleri 2023 2004-2023 Büyüme hızı- yıllık % Türkiye Nüfusu (bin kişi) 71.29088.372 Türkiye : Gelir / Kişi (Euro) 3.380.68.5525,01 Türkiye GSYİH (Milyon Euro) 241.000755.7606,20 Samsun- Nüfus 1.232.9501.377.0000,58 Kır Kır512.000486.500 Kent Kent720.950 890.500 Gelir / Kişi- Euro 2.704 8.5536,25 Samsun GSYİH (Milyon Euro) 3.334 11.7776,87

3 2004 2023 yılı beklenen değerler GS İl Hasılası (Milyon Euro)İstihdamGS İl Hasılasıİstihdam Tarım 666,8320.0991.777,00190.000 Sanayi 500,134.6282.974,50126.000 Hizmetler 2.167,10150.3887.655,05315.000 Toplam3.334505.11511.777,00621.000 % Dağılımlar HasılaİstihdamHasılaİstihdam Tarım 20631030 Sanayi 1572520 Hizmetler 65306550 Toplam100 GELİŞME DİNAMİKLERİNİN GELİR ve İSTİHDAM DÜZEYLERİ (Gelir Milyon EURO)

4 GELİŞME DİNAMİKLERİ 1 - Tarım ve Tarıma Dayalı Sanayi Ağırlıklı Yapı 1 - Tarım ve Tarıma Dayalı Sanayi Ağırlıklı Yapı Tarımsal işleme ve il dışına satış için tarımsal üretim. İşleme ve paketleme sanayilerinde büyüme. Tarımsal işleme ve il dışına satış için tarımsal üretim. İşleme ve paketleme sanayilerinde büyüme. 2 - Uluslararası Ticaret ve Gelişmiş Hizmetlere Dayalı Gelişme 2 - Uluslararası Ticaret ve Gelişmiş Hizmetlere Dayalı Gelişme Samsun Karadeniz’e kıyısı olan ülkeler ile ticaret merkezi olmayı hedefleyecek. Daha sonraki aşamalarda bu bağlantılar yerel üretim ve ihtisaslaşmış sağlık ve eğitim hizmetleri için de bir çekim oluşturacak. Samsun Karadeniz’e kıyısı olan ülkeler ile ticaret merkezi olmayı hedefleyecek. Daha sonraki aşamalarda bu bağlantılar yerel üretim ve ihtisaslaşmış sağlık ve eğitim hizmetleri için de bir çekim oluşturacak. 3- Uzman İşgücü Kullanan Sanayileşme 3- Uzman İşgücü Kullanan Sanayileşme Pazar veya hammaddeye bağımlılığı olmayan uzman işgücü, altyapı ve ulaşım olanaklarına duyarlı sanayi tipleri (giyim, makine, hassas aletler, ilaç ve kimya sanayi ve benzeri ürünler. Gelecekte gelişmesi beklenen ancak halen var olmayan yeni sanayi dalları). Pazar veya hammaddeye bağımlılığı olmayan uzman işgücü, altyapı ve ulaşım olanaklarına duyarlı sanayi tipleri (giyim, makine, hassas aletler, ilaç ve kimya sanayi ve benzeri ürünler. Gelecekte gelişmesi beklenen ancak halen var olmayan yeni sanayi dalları).

5 AB’de Az Gelişmiş Yöreler İçin Önerilen Müdahale Araçları: 1- Eğitim, işgücü eğitimi ve istihdam sağlamak 2- Bilgi toplumu İnternet ve Broadband kullanımının yaygınlaşması İnternet ve Broadband kullanımının yaygınlaşması 3- Erişilebilirlik Vurgu çevre ve seyahat güvenliğine, demiryolu ve deniz taşımacılığı öncelikli alanlar 4- Çevre ve tarihi miras (heritage) ı) Sanayide, ulaşımda ve enerji kullanımında güvenlik ıı) İklim değişikliği, biyolojik çeşitlilik gibi konularda uluslararası taahhütlere uyulacak ııı) Temel altyapı (kanalizasyon, katı atık ve yenilebilir enerji) geliştirilecek ıv) Doğal ve kültürel değerler korunacak 5- Araştırma ve keşif/icat (innovasyon) Görece gelişmiş yörelerde hedeflenecek bu gelişmenin amacı ABD ve Japonya ile rekabet etmek

6 Samsun Sanayi Sektörü Bileşimi ve Büyüme Hızı GSYİHİstihdam GSYİH Büyüme Hızı İstihdam Büyüme Hızı 2001 (%)2000 (Sayı) (1987-2001) (%) (1980-2000) (%) 1 Tarım20,4320.0990,6-0,4 2Sanayi 15,234.6281,20,2 Madencilik ve taşocakçılığı 0,0 504 -1,8-0,4 İmalat sanayi 10,6 32.530 2,1 0,0 Elektrik, gaz ve su 4,6 1.594 -1,0 6,3 3İnşaat 518.864-21,2 4Ticaret 21,739.74443,6 5Ulaştırma ve haberleşme 12,911.9003,51,6 6Mali kuruluşlar 1,58.441-1,73,9 7Serbest meslek ve hizmetler 2,632.4392,8___ 8Devlet hizmetleri 1739.0001,9___ 9Diğer 3,7___ 10GSYİH/Toplam 100505.11520,4

7 Sanayi Alt Sektörleri ve Türkiye İçindeki Payları Sektör Kodu SAMSUN İş yeri Say ı s ıİ stihdam İş yeri Say ı s ı Türkiye İ stihdam Türkiye % Toplam 4.3441,7620.6531 15 Gıda 6412,313.8661,5 36 Mobilya/Ağaç 1.2424,243.1243,23 18 Giyim 5421,722.5190,83 16 Tütün 39,681.82016,8 27 Ana Metal 811,441.6292,16 29 Makine Teçhizat 3371,911.4341,03 28 Metal Ürünler 5821,751.2870,94 26 Mineral Ürünler 2171,951.0730,82 17 Tekstil 1900,938820,22 33 Tıbbi Al.etler 341,663161,89 34 Mot. K.Taşıtı 350,922040,24 35 Diğer Ulaş. Ar. 60,65200,15 32 Radyo TV 20,3880,07

8 Globalleşen Dünya’da yatırım ve yatırımcı eğilimleri Emek yoğun sanayi yatırımlarının emeğin ucuz olduğu Asya Bölgesine yapılması (Çin, Pakistan, Hindistan vb.)Emek yoğun sanayi yatırımlarının emeğin ucuz olduğu Asya Bölgesine yapılması (Çin, Pakistan, Hindistan vb.) Teknolojik yatırımların araştırma ve geliştirme kabiliyetinin yüksek olduğu Üniversite yoğun, Teknopark yoğun ülkelerde yapılması (ABD, Japonya vb.)Teknolojik yatırımların araştırma ve geliştirme kabiliyetinin yüksek olduğu Üniversite yoğun, Teknopark yoğun ülkelerde yapılması (ABD, Japonya vb.) Çevre kirliliği yaratan sanayi yatırımlarının çevre bilincinin gelişmediği, insan hayatının daha az değerli olduğu 3. dünya ülkelerinde yapılması.Çevre kirliliği yaratan sanayi yatırımlarının çevre bilincinin gelişmediği, insan hayatının daha az değerli olduğu 3. dünya ülkelerinde yapılması.

9 Uzman İşgücü Kullanan Sanayinin Önündeki Kısıtlar ve Mevcut Sanayi Tamamlayıcı sanayilerin olmayışı, bütün ihtiyaçları firma içinden karşılama zorunluluğuTamamlayıcı sanayilerin olmayışı, bütün ihtiyaçları firma içinden karşılama zorunluluğu Yeterli sayıda sanayi olmayınca destek hizmetlerinin pazar şartlarında ortaya çıkmayışıYeterli sayıda sanayi olmayınca destek hizmetlerinin pazar şartlarında ortaya çıkmayışı Belirli hacimde ve zengin bir ürün yelpazesinde üretim olmayınca Samsun’un alıcılar için bir çekim merkezi olmayışıBelirli hacimde ve zengin bir ürün yelpazesinde üretim olmayınca Samsun’un alıcılar için bir çekim merkezi olmayışı Teknoloji geliştirme veya uygulama için üniversite ve diğer araştırma kurumlarıyla sanayici arasında yeterli ilişkinin olmamasıTeknoloji geliştirme veya uygulama için üniversite ve diğer araştırma kurumlarıyla sanayici arasında yeterli ilişkinin olmaması Samsun’a özgü sanayi üretiminin olmamasıSamsun’a özgü sanayi üretiminin olmaması Uzman işgücü eksikliği ve yeterli eğitim olanaklarının olmayışıUzman işgücü eksikliği ve yeterli eğitim olanaklarının olmayışı Samsun’un teşvik kapsamı dışında olmasıSamsun’un teşvik kapsamı dışında olması Merkezde sanayi arsasının olmayışıMerkezde sanayi arsasının olmayışı

10 Darboğazları Aşmak İçin Önerilen Müdahaleler Üniversite ve eğitim kurumları ile sanayici arasında işbirliği geliştirilmeli Alt yapı eksiklikleri giderilmeli İşyeri açmayı veya büyütme ve üretimde karşılaşılan idari engeller kaldırılmalı İşgücü eğitimi Sanayiye verilen üretim ve pazarlama desteklerinin birbirini tamamlayacak şekilde verilmesi Samsun sanayinin global üretime eklemlenmesi için tanıtım Samsun ilinin yaşam ortamı olarak cazip hale getirilmesi

11 TEŞEKKÜRLER…


"SAMSUN İL GELİŞİM STRATEJİSİ UZMAN İŞGÜCÜ KULLANAN SANAYİ SEKTÖRÜ. SABEK A.Ş." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları