Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Yalçıneli Buluş Akademisi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Yalçıneli Buluş Akademisi"— Sunum transkripti:

1 Yalçıneli Buluş Akademisi
Melih Yalçıneli

2 Proje tanımı Kucuk Mucitler projesinin mevcut yapısı baz alınarak buluş-icat atölyesi isimli modul ile başlayacak Zaman içinde farklı bilim-teknoloji hobi ve sanat-yaratıcılık ve iş kurma, pazarlama, iletişim modul programları ile geliştirilip zenginleştirilecek Başlangıçta haftasonlarına yönelik ama ilerleyen aşamada hafta içi uygulamaların da olabileceği Özel ve devlet ilköğretim okulları ile anaokullarındaki 5-12 yaş grubundaki çocukların hedeflendiği Yalçıneli Buluş Akademisi isimli bir sertifika programı tasarlanmaktadır.

3 Pazar analizi İlk aşamada hedef olarak tasarlanan Ankara’da belirlenen hedef kitlede 400 bin çocuk vardır. Bu çocukların % 10 unun haftada 1 ayda 4 saat süren ve aylık bedeli 50 YTL olan 8 ay süren ve Yalçıneli Buluş Akademisinin ilk modulu olan buluş-icat sertifika programına katılabileceği düşünülebilir. Bu şekilde sadece Ankara için yıllık 16 milyon YTL lik bir pazar olduğu hesaplanabilir. Bu hedef kitlenin ilk yıl sonunda sadece %1 ine yani 400 çocuğa ulaşılması beklenmektedir.Ancak ilk ay sadece 100 çocukla başlanması öngörülebilir .Bu durumda ilk yıl sonunda en çok 180 bin YTL(en az 120 bin YTL lik) yada ayda ortalama 15 bin YTL lik bir ciroya ulaşılması beklenebilir.

4 Olası Gelir Analizi Aylar Öğrenci sayısı Gelir (bin YTL) Ekim 100 5
Kasım 150 7.5 Aralık 200 10 Ocak 250 12.5 Şubat 300 15 Mart 350 17.5 Nisan 400 20 Mayıs Yıl içi uygulamalar 2.250 cocuk-saat 22.5 Yaz dönemi 50 Yıl sonu toplam cocuk-saat 180

5 Gider Analizi (1 yıllık)
Personel giderleri 3 part-time yardımcı ve eğitmen ile stajerler bir yıllık brüt 40 bin YTL Melih Yalçıneli brüt 50 bin YTL Malzeme giderleri 5 bin YTL Tefrişat giderleri 20 bin YTL Tanıtım(afiş,broşur,web) giderleri Kira giderleri 25 bin YTL Cari giderler 10 bin YTL Uluslararası seyahat giderleri

6 Bütçe analizi Hafta içi programlarının ( ortalama olarak her hafta 75 çocuk-saat,yıllık çocuk-saat) devreye girmesi ve diğer sponsorluk tabanlı bilim gösterileri , kış yada yaz okulu çalışmalarıyla yaklaşık 60 bin YTL düzeyinde bir gelir oluşacağı düşünülmektedir. İkinci dönem olası yıllık cironun %5 i yani yaklaşık 10 bin YTL bütçeli ARGE amaçlı uluslarlarası işbirliği seyahatlerinin yıllık bütçeye alınması çalışmaların geleceği , globalliği ve sürekliliği açısından önemli bir yatırım olacaktır. Melih Yalçıneli ilk yıl için hedeflenen başlangıç kayıt sayısı tutturulması halinde aylık 3000 YTL net ücret (yıllık brüt 50 bin YTL ) şeklinde yaşamsal ihtiyaçları için bir getiri alacaktır. Hedeflenen başlangıç kayıt sayısı daha düşük çıkması durumunda rakamla orantılı yada daha yüksek çıkması durumunda farkın yarısı ile orantılı bir aylık gelir ( örneğin kayıt sayısı 50 olması halinde 1500 YTL veya 200 olması halinde 4500 YTL gibi) hesaplanacaktır. Yalçıneli finansal yatırımcı ile %50 ortaklık kuracaktır.

7 Olası senaryolar: İlk kayıt sayısı
A)100 rakamının çok altında kalabilir. Bu durumda ekip sayısı ve MY maaşında azaltma yoluna gidilebilir.Satış ve pazarlama sorumlusunun acilen göreve alınması gündeme gelebilir. B)100 rakamının çok üstüne çıkabilir. Bu durumda ekip sayısı acilen artırılır. Hizmetiçi eğitimlere daha çok öncelik verilir. C)Büyüme hızı çok yavaş kalabilir. Yıl sonu hedefleri tutturulması zorlaşacağından ikinci dönem rakamlarına bakılarak ekip sayısı ve MY maaşında azaltma yoluna gidilebilir. D)Büyüme hızı çok hızlı çıkabilir. Bu durumda ekip sayısı yavaş yavaş artırılır. Hizmetiçi eğitimlere ayrılan zaman artırılır.

8 Ücretlendirmeler Yıllık kayıt parasını
Taahhüt edenler için 400 YTL peşin ücret yada aylık 60 YTL taksitler halinde alınabilir Taahhüt etmeyenlerden her ay 70 YTL alınabilir. Tek bir dersi denemek isteyenlerden 20 YTL alınabilir Okullarla yapılan anlaşmalarda sınıf bazlı ve uygulamaya dayalı etkinliklerde saat için çocuk başına Tek seferlik uygulamalarda 15 YTL Periyodik uygulamalarda 10 YTL alınabilir. Sponsor destekli yada bilet girişli halka açık ve geniş katılımlı ve izlemeye dayalı uygulamalarda Katılımcı başına 5 YTL alınabilir Yaz ve kış okul tarzı hızlandırılmış programlarda Bir yıla yayılmış program 32 saatlik bir haftalık yoğun yada 2 haftaya seyreltilmiş yarım tempolu program halinde tasarlanarak normal yıllık ücret olan 400 YTL yerine 250 YTL şeklinde uygulanabilir.

9 Program Başlangıçta hedeflenen 100 çocuk 20 şer öğrenciden oluşan 5 sınıf ( ilk aşamada sadece ctesi günü )şeklinde programlanabilir.Gelişen aşamada hedeflenen 400 sayısına ulaşılması halinde 20 sınıfa ulaşılır ki bu durumda ctesi ve pazar günleri 10 ar sınıf ortalama 2 eğitmen ile yürütülebilir. Buluş-İcat Atölye programı detayları adresinde yer alan Küçük Mucitler programının 19 teması baz alınarak kurugulanmıştır.Bu temalar : Akışkanlar , Beyin-görme, Elektromanyetizma, Gıdalar, Gökyüzü olayları, Hava basıncı, Isı, İnşaat, Kağıt oyunları, Kuvvetler-Denge, Mühendislik, Optik aletler, Dönme hareketi, Sesler, Su ve sıvılar, Taşıtlar, Uçan taşıtlar, Vücudumuz ve Yerçekim konularından oluşmaktadır. Bunun yanında buluş patent alma satış pazarlama süreçleri eğitimlerinin geliştirilmesi ve Küçük Mucitler programına eklenmesi planlanmaktadır. İlerleyen aşamada bazı bilim, teknoloji, araştırma ve üretim merkezleriyle kurulacak işbirlikleri sonucunda ziyaretler ve bu merkezlerle ortaklaşa programlar düzenlenmesi düşünülmektedir.

10 Mekan kullanımı Ana mekan olarak tercihen müstakil bir binada bir büro, bir depo ile iki sınıf ile başlanması yeterlidir. Sınıfların alışılageldik sıra düzenli sınıf ortamı yerine laboratuvar benzeri bir ortam yada çocukların relaks olabileceği otellerdeki boş çalışma odalarına benzer yerler halı ve cafe ortamlarını anımsatan kanepeleri olan serbest bir ortam olması uygun olabilir. Büroda telefon faks internet erişimli 3 bilgisayar 3 çalışma masası bir bir dijital kamera , klima benzeri olanaklar olması uygundur. Depoda ise yıl içinde tasarlanan deneylerin gerekli malzemelerinin yer aldığı camekanlı dolaplar uygun olabilir. Gerektiğinde bu depo veli ve ziyaretçiler için tanıtım amaçlı olarak da kullanılabilir. Bunun yanında ilerleyen aşamada çocukların buluş ve yapıtlarını sergileyebileceğimiz bir sergi odası da düşünülebilir.

11 Hazırlık ve tanıtım çalışmaları
11-30 Eylül arasında Ekibin seçilmesi için ilan verilmesi, mülakatlar yapılması, ekibin oryantasyonu Bir reklam ajansı ile ortaklaşa tanıtım afişlerinin bastırılması Geniş katılımlı bir basın toplantısı düzenlenmesi Alışveriş merkezlerine, metro benzeri diğer toplu alanlara, okullara duyuruların yapılması ve afişlerin dağıtılması ve asılması Mekanın ve malzemelerin hazır hale getirilmesi Kayıtların yapılması ve yakın yaşlardaki çocukları içeren sınıfların oluşturulması

12 İdari İşleri Geliştirme Çalışmaları
Sertifikaların tasarlanması, bastırılması ve gerekecek ise MEB tarafından onaylatılması Bilim, teknoloji, araştırma ve üretim merkezleriyle işbirlikleri kurulması ve ortaklaşa programlar geliştirilmesi Sertifikaların mesleki kariyer ve çocukların geleceği açısından anlam ve değerini oluşturan iş-dünyası işbirlikleri ve sponsorlukların yaratılması Çocuk sayısının artmasına bağlı olarak bir ulaşım firması ile anlaşılarak ulaşım işlerinin outsource edilmesi Her çocuğun bireysel gelişim dosyasının takibi sisteminin kurulması Programa daha sonradan dahil olanlar gündemdeki konsept ile çalışmalara başlayıp eksik kalan moduller aşağıdaki yöntemlerle tamamlanacaktır. Telafi programları, Yaz programları, Bir sene sonranın programları Zaman içinde farklı bilim teknoloji hobi programları (robot, elektronik, bilgisayar, yazılım, maket tasarımı, arkeoloji, genetik, çevre, havacılık ) ile Sanat-yaratıcılık ( müzik dans resim seramik drama grafik tasarım vs vs ) ve iş kurma, pazarlama, iletişim programları ile sunulan hizmetlerinin çeşitliliğinin artırılması

13 Ekibin büyüme planları
2 eğitmen yanında Melih Yalçıneli’ye arge ve iletişimde destek olan bir yardımcı ile birlikte 4 kişilik bir ekip çekirdeği oluşturabilir.En kısa zamanda ve muhtemelen Ekim ayında ekip çalışmasını rahatlatmak gerektiği durumlarda yedeklemek ve projenin büyümesi halinde hazır eleman sağlamak düşüncesi ile staj, çıraklık yada partime bazlı 2 eğitmen ve 1 asistan ekibe katılabilir. Gelişim hızına bağlı olarak Ekim – Kasım aylarında bir satış ve pazarlama yöneticisi arayışına gidilebilir. Benzer şekilde bir muhasebe ve finans sorumlusuna ihtiyaç olabilir. Melih Yalçıneli hafta sonlarında 2 tam gün ve hafta içi ortalama 2 yarım gün ekibin başında ve uygulamanın içinde olacaktır. (İlk yıl için hedeflenen kayıt sayısı yakalanamazsa çalışma günü sayısı ve ücretde orantılı bir azaltma yapılacaktır.Kayıt sayısı beklenenden yüksek çıkarsa yada gelişmeler çok hızlı olursa çalışma günü sayısı ve ücretde orantılı bir artırma yapılacaktır ) İlerleyen zaman içinde ekibin yetişmesi ve sistemin oturmasına bağlı olarak Melih Yalçıneli kurumsal bağlantılar geliştirilmesi, personel eğitimi ve yeni programlar oluşturulmasını hedefleyen idari koordinasyon görevlerine zaman ayıracaktır.


"Yalçıneli Buluş Akademisi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları