Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TIBBİ CİHAZLARDA KALİBRASYON ŞANLIURFA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TIBBİ CİHAZLARDA KALİBRASYON ŞANLIURFA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ."— Sunum transkripti:

1 TIBBİ CİHAZLARDA KALİBRASYON ŞANLIURFA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ

2 KALİBRASYON Belirlenmiş koşullar altında doğruluğu bilinen bir referans ölçüm standardı veya ölçüm sistemini kullanarak doğruluğu aranan diğer bir standart veya test/ölçü aleti ya da sistemin doğruluğunun ölçülmesi, sapmalarının belirlenmesi ve rapor edilme işlemine kalibrasyon denir.

3 BAŞKA BİR ANLATIMIYLA KALİBRASYON Test ve ölçü aletlerinin belirlenmiş çevre şartlarında (sıcaklık, nem, titreşim vb), metrolojik özellikleri bilinen referans standartlarla (etalon) karşılaştırılması, gösterdiği değerin referans standarttan sapmasının tespit edilmesidir.

4 AYARLAMA Bir cihaz veya ölçü aletinin kalibrasyonu sonucu tespit edilen sapmaların tolerans değerleri dahiline getirilme işlemine denir. Tıbbi cihazların, kalibrasyon sonucunda uygun ölçülerde çalışma aralığına sahip değilse tamir edilerek kullanılma durumu

5 KALİBRASYON - SAPMA SINIRI AYAR REFERANS DEĞER + SAPMA SINIRIÖLÇÜLEN DEĞER

6 Bi r önceki grafiklerden de anlaşılabileceği gibi kalibrasyon ve ayar farklı şeylerdir. Hastanemizde tıbbi cihazların bakım onarım ve ayar işlerini tıbbi cihazlar birimi yürütmektedir. Kalibrasyon işlemlerini ise Kalibrasyon Laboratuvarını oluşturup kendi bünyemizde yapmayı hedeflemekteyiz.

7 İZLENEBİLİRLİK Doğruluğu en kaba ölçme faaliyetinden primer standarda kadar kesintisiz olarak yapılan mukayeseli ölçme işlemleri dizisidir. PRİMER STANDART Belirli bir alanda en yüksek metrolojik vasfa sahip standart (VIM 6.04)

8 İZLENEBİLİRLİK PTB NPL NIST UME Primer Standart ULUSAL AKREDİTE LABORATUVARLAR Sekonder Standart KALİBRASYON LABORATUVARLARI ÖLÇÜMLERDE KULLANILAN CİHAZLAR

9 NE ZAMAN KALİBRASYON GEREKİR ? Kalibrasyon sadece belirlenen periyotlarda yapılmaz. Aşağıdaki durumlar oluştuğunda da kalibrasyona ihtiyaç vardır. Cihaz hiç kullanılmamış ise, yani yeni satın alınmışsa, Cihaz arızalanmış veya mekanik bir darbe görmüşse,

10 Cihaz kullanma talimatlarına uygun kullanılmamışsa, Cihazda fonksiyon arızaları meydana gelmiş ise, Belirlenen periyotlarda bakımı yapılmamış ise, Ayar mekanizmalarına müdahale edilmiş ise, Cihazdan alınan sonuçlardan şüphe duyuluyor ise, NE ZAMAN KALİBRASYON GEREKİR ?

11 KALİBRASYON PERYOTLARININ TESPİTİ Eğer imalatçı bu konuda bir zaman tayin etmemiş ise; Cihazın: Ölçme belirsizliğine, Stabilitesine, Kullanım amacı ve kullanım sıklığına, Sapma sınırlarına, Deneyimlere veya normlara göre karar verilir.

12 KALİBRASYON İÇİN GEREKEN ŞARTLAR Çevre şartları stabil olmalıdır, Çevre şartları stabil olmalıdır, Kullanılan kalibratörün izlenebilirliği sağlanmış olmalıdır, Kullanılan kalibratörün izlenebilirliği sağlanmış olmalıdır, Cihazın ölçüm aralığı belirlenmeli ve aralık taranmalıdır, Cihazın ölçüm aralığı belirlenmeli ve aralık taranmalıdır,

13 Referans etalonun kalibre edilen cihazdan en az 10 kat daha iyi özellikte olmalıdır, Referans etalonun kalibre edilen cihazdan en az 10 kat daha iyi özellikte olmalıdır, Kalibrasyon ölçme tekniğine uygun yapılmalıdır, Kalibrasyon ölçme tekniğine uygun yapılmalıdır, Kalibrasyonlar eğitimli personeller tarafından yapılmalıdır. Kalibrasyonlar eğitimli personeller tarafından yapılmalıdır. KALİBRASYON İÇİN GEREKEN ŞARTLAR

14 CİHAZ ENVANTERİ ÇIKARILMASI Kalibrasyon yapılacak cihazların tespit edilmesi, envanterlerinin çıkarılıp kayıt edilmesi, Kalibrasyon yapılacak cihazların tespit edilmesi, envanterlerinin çıkarılıp kayıt edilmesi, Gruplandırılarak çeşitlerinin belirlenmesi (örn. Basınç, sıcaklık, hacim kalibrasyonları gibi), Gruplandırılarak çeşitlerinin belirlenmesi (örn. Basınç, sıcaklık, hacim kalibrasyonları gibi), Kalibrasyon periyotlarının belirlenmesi, Kalibrasyon periyotlarının belirlenmesi,

15 Kalibrasyon işlemleri için metotlar belirlenmesi, dokümante edilmesi ve uygulanması, Kalibrasyon işlemleri için metotlar belirlenmesi, dokümante edilmesi ve uygulanması, Kayıtların tutulması, Kayıtların tutulması, Sonuçlara göre cihazların sertifikalandırılması ve cihazların etiketlenmesi. Sonuçlara göre cihazların sertifikalandırılması ve cihazların etiketlenmesi. CİHAZ ENVANTERİ ÇIKARILMASI

16 KALİBRASYONUN ÖNEMİ Gelişen teknolojide elektronik cihazların teşhis ve tedavide ne kadar önemli olduğu tartışma götürmez bir gerçektir, Durum böyle olunca kullanılan bu cihazların bakım ve kalibrasyonlarının

17 zamanında yapılması ve kayıt altına alınması oldukça önemlidir, Kalibrasyonu bozuk olan cihaz hekimi yanlış yönlendirecek, yanlış teşhis veya tedavi sonucunda telafisi mümkün olmayan hatalar ortaya çıkacaktır. KALİBRASYONUN ÖNEMİ

18 Doğru ölçmeyen tıbbi teşhis ve tedavi cihazları ile dolu bir kurumdan sağlık hizmeti almak veya bu kurumda çalışmak ister miydiniz? !!!

19 Hasta ve çalışan memnuniyetinin sağlanması rekabet ortamında kaliteli sağlık hizmeti sunulması açısından kaçınılmaz. KALİBRASYON NEDEN GEREKLİDİR

20 Yükselen maliyetler ve rekabet eldeki tıbbi cihazları en verimli şekilde kullanmayı zaruret haline getirmiştir. KALİBRASYON NEDEN GEREKLİDİR

21 Koruyucu bakım, onarım ve kalibrasyon hizmetleri ile cihaz ve sistemlerin ortalama ömrü %30 artmakta, Onarım masrafları %50, Yatırım maliyetleri %20 azalmaktadır.

22 KALİTELİ HİZMET VE KALİBRASYON ISO, akreditasyon gibi tüm kalite yönetim sistemlerinde kalibrasyona vurgu yapılmaktadır. Kurumun sunduğu hizmet kalitesine doğrudan etki etmesi de kaçınılmaz bir sonuçtur.

23 GENEL DURUM Kurumlarımızda kalibrasyon çalışmaları son derece yetersiz bir durumdadır. Bu durum sunulan sağlık hizmetini olumsuz yönde etkilemektedir. Kalibrasyon konusunda acil bir düzenleme ihtiyacı vardır.

24 KARAR SÜRECİ Kalibrasyon Yapılacak Cihazlar Tespit Edildi. Gerekli Kalibratörlerin Maliyeti Tespit Edildi. Laboratuvar İçin Uygun Yer Bulundu, Tadilat Masrafı Tespit Edildi Durum Değerlendirmesi Yapılarak Yönetim Kurulu Tarafından Karar Alındı. KARAR OLUMLU VERİLDİ Kalibrasyonu Kurum İçerisinde Yapmamızın Avantajları Tartışıldı.

25 KALİBRASYONU KURUM İÇİNDE YAPMANIN AVANTAJLARI Hizmeti ucuza maletmek Arızalanan cihazların re-kalibrasyon işlemi Cihazların kalibrasyonu hastane içerisinde yapıldığı için tıbbi cihazların uzun süre

26 meşgul olmaması. Teşhis ve tedavi sürecini aksatmaması Kalibrasyon zamanlarının sıkı takibi ve zamanında yapılması. KALİBRASYONU KURUM İÇİNDE YAPMANIN AVANTAJLARI

27 İŞE BAŞLARKEN Personel Tespiti Yapıldı ve Gerekli Eğitimler Alındı. Laboratuvar İçin Fiziksel Ortam Hazırlandı. Çalışma Yöntemi Belirlenerek Talimat ve Prosedürler Hazırlandı. Yaptığımız İşe Uygun Yazılım Hazırlandı. İŞE BAŞLANDI Kalibrasyon Yapılacak Cihazlar Tespit Edildi. Hastanemizde Sayıca Fazla Olan Cihazlardan Başlayarak Kalibratörlerin Alımı Yapıldı.

28 KALİBRASYON LABORATUVARI PERSONELİNİN ALMAYI PLANLADIĞI EĞİTİMLER BİYOMEDİKAL KALİBRASYON (TSE) GENEL METROLOJİ VE KALİBRASYON (TSE) BASINÇ KALİBRASYONU (TSE) ELEKTRİKSEL KALİBRASYON (TSE) ÖLÇÜMLERİN İZLENEBİLİRLİĞİ VE ÖLÇÜM BELİRSİZLİĞİ (TSE) KALİBRATÖRLERİN KULLANIM EĞİTİMLERİ (FİRMA)

29 SATIN ALINMASI PLANLANAN KALİBRASYON CİHAZLARI SIRAKALİBRATÖRÜN ADI 1 ELEKTRİKSEL GÜVENLİK ANALİZÖRÜ 2 ANESTEZİK GAZ ANALİZÖRÜ 3 GAZ AKIŞ ANALİZÖRÜ 4 MULTİPARAMETRE SİMÜLATÖRÜ 5 ELEKTROCERRAHİ ANALİZÖRÜ 6 DEFİBRİLLATÖR ANALİZÖRÜ 7 SPO2 ANALİZÖRÜ 8 DİJİTAL TAKOMETRE 9 NON-INVASIVE KANBASINCI ANALİZÖRÜ 10 İNFÜZYON POMPASI ANALİZÖRÜ 11 ETÜV KALİBRASYON SİSTEMİ 12 BASINÇ KALİBRATÖRÜ

30 SATIN ALINMASI PLANLANAN KALİBRASYON CİHAZLARI 13 X-RAY CİHAZLARI KALİBRATÖRÜ 14 E2 SINIFI KÜTLE SETİ ( 1mg - 200g ) F1 SINIFI KÜTLE SETİ ( 1g - 2kg ) M1 SINIFI KÜTLE SETİ(5-5-10-10-20-20-20-20-20-20)kg 15 PİPET KALİBRASYON SİSTEMİ 16 PARAMETRE TEST CİHAZI 17 SICAKLIK KALİBRATÖRÜ 18 ISI NEM ÖLÇÜM (Termo-Hygrometre) 19 KUVEZ ANALİZ CİHAZI 20 DİYALİZ CİHAZI ANALİZÖRÜ 21 STERİLİZATÖR KALİBRASYON SİSTEMİ

31 KALİBRASYON LABORATUVARIMIZDA YAPMAYI PLANLADIĞIMIZ KALİBRASYONLAR 1. Hastabaşı Monitörler 2. Anestezi Cihazları 3. Tansiyon Aletleri 4. EKG Cihazları 5. Solunum Ventilatörleri 6. Kalp Akciğer Pompaları 7. Santrifüjler 8. Eforlu Ekg Sistemi 9. İnfüzyon Pompaları 10. Defibrillatörler 11. SpO2 Saturasyon Cihazları 12. İntroartrik Balon Pompası 13. Eletrocerrahi Cihazları

32 KALİBRASYON LABORATUVARIMIZDA YAPMAYI PLANLADIĞIMIZ KALİBRASYONLAR 14.Etüv Cihazları 15.Otoklavlar 16.Buzdolapları 17.Kan saklama dolapları 18.Benmariler 19.Dereceler 20.Pipetler 21.Hassas kaba teraziler 22.Manometreler 23.Aspiratörler 24.Küvözler 25.X ışın cihazları 26.Diyaliz Cihazları

33 M.ALİ ÖZBAY ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSİ TEŞEKKÜRLER SORULAR ??????


"TIBBİ CİHAZLARDA KALİBRASYON ŞANLIURFA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları