Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 Antianginal İlaçlar. 2 Ders Planı  Angina Tipleri  Antianginal Etki Mekanizmaları  Antianginal İlaçlar –Organik Nitratlar (Nitrovazodilatörler) –Beta-Adrenerjik.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 Antianginal İlaçlar. 2 Ders Planı  Angina Tipleri  Antianginal Etki Mekanizmaları  Antianginal İlaçlar –Organik Nitratlar (Nitrovazodilatörler) –Beta-Adrenerjik."— Sunum transkripti:

1 1 Antianginal İlaçlar

2 2 Ders Planı  Angina Tipleri  Antianginal Etki Mekanizmaları  Antianginal İlaçlar –Organik Nitratlar (Nitrovazodilatörler) –Beta-Adrenerjik Reseptör Blokörleri (Beta Blokörler) –Kalsiyum Kanal Blokörleri

3 3 Angina Tipleri  Stabil angina (klasik angina) (efor anginası)  Stabil-olmayan angina (unstable angina)  Varyant angina (Prinzmetal angina) (vazospastik angina)

4 4

5 5

6 6

7 7 ↑= antianginal etki O 2 sunumu/O 2 tüketimi ↓= anginal etki

8 8 Myokardın Oksijen Gereksinimini Etkileyen Parametreler  Kalp atış hızı ve arteriyel kan basıncı ikili çarpım  Ventrikülün diyastol sonu gerilmesi  Kontraktilite

9 9 TA = Debi x TPD Debi = Atım Hacmi x Nabız W= TA x Debi W = V x I W= TPD x Debi x Debi W= TPD x Debi 2 W= TPD x Nabız 2

10 10 Antianginal Etki Mekanizmaları  Koroner dilatasyon  Preşarjın azaltılması  Postşarjın azaltılması  Kalp üzerindeki sempatik etkinliğin azaltılması

11 11 Organik Nitratlar (Nitrovazodilatörler)

12 12 Organik Nitratlar (Nitrovazodilatörler)  Gliserol ve benzeri polialkollerin nitrat esterleridirler.  100 yıldan fazla süredir kullanılmaktadırlar. nitrogliserin izosorbid dinitrat izosorbid mononitrat eritritil tetranitrat

13 13 Farmakodinamik Özellikler  Nitratlar vücutta nitrik oksid (NO) açığa çıkararak etkilerini oluştururlar.  NO, solubl guanilat siklaz’ı aktive eder; hücre içinde sGMP düzeyini yükseltir.  sGMP damar düz kaslarında gevşemeye neden olur.  Tüm düz kaslı yapıları gevşetirler.  Venler arterlerden daha duyarlıdır.  Preşarjı ve postşarjı azaltırlar.  Koroner dilatasyon yaparlar.  Kan basıncını düşürürler ve refleks taşikardi yaparlar.

14 14 Arjinin Kasılma Nitratlar NO İnaktif Guanilil siklaz Aktif Guanilil siklaz GTPsGMP M-LC M-LC-PO 4 M-LC M-LCK Aktin Gevşeme Endotel Düz kas NOS

15 15 Membranda reseptöre bağlı ve sitoplazmada çözünmüş (soluble) olmak üzere 2 tip guanilil siklaz vardır.

16 16 Farmakokinetik  Liposolübiliteleri yüksektir.  Ciltten, mukozalardan hızlı emilirler. Sublingual Transdermal Oral yoldan kullanılabilirler.  Gastrointestinal kanaldan emilimleri tama yakındır; ancak ilk-geçiş etkisine uğrarlar. Biyoyararlanımları düşüktür.  Karaciğerde denitrasyona uğrayarak metabolize edilirler.

17 17 Nitrogliserin, liposolubilitesinin fazlalığı nedeniyle ciltten, mukozalardan hızlı emilir. TTS ve oral sprey formlarında kullanılabilir.

18 18

19 19

20 20 İlaçEtkinin başlamasıEtki süresiDoz Nitrogliserin İntravenözHemenİnfüzyon süresince 10-200  g/dak Transdermal30 dak24 h SR tabletYavaş8-12 h Sublingual tabletHızlı (1-4 dak)<30 dak0.4-0.6 mg* SpreyHızlı (1-4 dak)<30 dak0.4 mg Bukkal tabletHızlı (1-4 dak)4-8 h İsosorbid dinitrat İntravenözHemenİnfüzyon süresince2-10 mg/saat SR tabletYavaş8-12 h30-120 mg Sublingual tabletHızlı<30 dak5-10 mg Oral tablet30-40 dak4-8 h30-120 mg İsosorbid mononitrat Oral tablet30-40 dak6-12 h20 mg x 2-3 SR tabletYavaş12-24 h50 mg x 1 Farmakokinetik SR: sürekli salıveren (sustained release) *Ağrı geçmezse 3 dakika sonra ikinci tablet verilir.

21 21 Endikasyonlar  Stabil angina pektoris  kriz tedavisi  profilaktik tedavi  Stabil-olmayan angina pektoris  Akut myokard infarktüsü  Vazospastik angina  Konjestif kalp yetmezliği  Hipertansif kriz veya vazokonstriktör ilaçlara bağlı akut hipertansiyon  Kontrollü hipotansiyon istenen durumlar

22 22 Tolerans ve Bağımlılık  Nitratların vazodilatör etkilerine karşı tolerans gelişir.  Tolerans tam değil kısmidir.  Tolerans bütün hastalarda görülmez. Kişiler arasında toleransın derecesi farklılık gösterir.  Sürekli ve yüksek dozda kullanma durumunda tolerans daha belirgindir.  Aralıklı (intermitent) uygulama tolerans gelişme olasılığını ve şiddetini azaltır. TTS gece yatarken çıkarılıp kalsiyum antagonisti verilebilir. Oral verilişlerin asimetrik yapılması (örneğin saat 8 ve 14’te vermek gibi)  Uzun süre nitrat kullanan hastalarda ilaç birden kesilmemeli, doz azaltılarak kesilmelidir. rebound vazokonstriksiyon ve angina riski

23 23 Nitrogliserin NİTROGLYCERİN 25 mg, 1 flakon PERLİNGANİT 10 mg/10 ml, 10 ampul DEPONİT NT 5 Flaster, 10 ve 30 flaster (5 mg/24 saat serbestleşme hızı) 10 Flaster, 10 ve 30 flaster (10 mg/24 saat serbestleşme hızı) NİTRODERM TTS-5 flaster: 25 mg, 5 ve 30 flaster TTS-10 flaster: 50 mg, 5 ve 30 flaster NİTROLİNGUAL 400 mcg/sıkım, 250 sıkım oral sprey İsosorbid dinitrat CARDİOKET %0.1, 10 ml’lik 10 ampul 5 mg, 40 dilaltı tablet 20 mg, 20 retard tablet 40 mg, 50 ve 100 retard tablet İSORDİL 5 mg, 50 dilaltı tablet 10 mg, 50 tablet NİTROFİX 5 ve 10 mg, 20 tablet (SR dilaltı tablet) İsosobid mononitrat İSORAT 20 ve 40 mg, 20 tablet MONODUR 60 mg, 30 tablet MONOKET 20 ve 40 mg, 20, 50 ve 100 tablet 50 mg, 20, 50 ve 100 long retard kapsül MONOLONG SR 40 ve 60 mg, 30 mikropellet kapsül Pentaeritritol tetranitrat DANİTRİN FORTE 20 mg, 50 tablet (200 mg meprobamat içerir) Spesiyaliteler

24 24 Sorpsiyon  Nitrogliserin’in intravenöz infüzyonu için cam şişe, infüzyon borusu olarak polietilen boru kullanılır.  Polivinilklorürden (PVC) yapılmış olağan borular kullanılırsa, ilaç molekülleri infüzyon setinin çeperine yapışır ve damara ulaşan ilaç miktarı azalır.

25 25 Yan Etkileri  Hipotansiyon (ortostatik)  Refleks taşikardi  Flushing  Başağrısı (intrakraniyal basınç artışı olanlarda kontrendike)  Göz içi basıncı yükselmesi  Methemoglobinemi

26 26 Kontrendikasyonlar  Hipertrofik obstrüktif kardiyomiyopati  Kor pulmonale ve diğer nedenlere bağlı hipoksemisi olan hastalar  İntrakraniyal basınç artışına neden olan durumlar

27 27 Beta Blokörler

28 28 Beta Blokörler  Kalpteki beta-1 reseptörleri bloke ederek kalbin oksijen tüketimini azaltırlar.  Kardiyoselektif olanlarla olmayanlar arasında antianginal etkinlik yönünden bir fark yoktur.  Stabil ve stabil-olmayan anginalı hastalarda kullanılırlar.  Vazospastik anginada kontrendikedirler.

29 29 Kalsiyum Kanal Blokörleri

30 30 Kalsiyum Kanalları  Reseptörle çalıştırılan kalsiyum kanalları  Voltaja-bağımlı kalsiyum kanalları –Düşük voltajla aktive edilenler (düşük eşikli) -80 mV, -70 mV değerlerinde aktive olurlar T-tipi kanallarblokör: amilorid, mibefradil –Yüksek voltajla aktive edilenler (yüksek eşikli) 0 mV’da aktive, -10 mV’da inaktive olurlar L-tipi kanallar: damar düz kaslarında ve kalpte bulunurlar. N-tipi kanallar: presinaptik yerleşimli, mediyatör salıverilmesini düzenleyen kanallardır. Q-tipi kanallar: SSS’deki nöronlarda bulunurlar R-tipi kanallar: SSS’deki nöronlarda bulunurlar P-tipi kanallar: SSS ve periferde bazı presinaptik uçlardan mediyatör salıverilmesini düzenleyen kanallardır.

31 31 L-Tipi Kalsiyum Kanalları  5 alt birimden oluşur:       Kanal fonksiyonu yapan ve ilaçları bağlayan alt   alt birimdir.    Alt birim üzerinde bulunan bağlanma yerleri: Dihidropiridin bağlanma yeri Fenilakilamin bağlanma yeri Benzotiazepin bağlanma yeri

32 32

33 33 Kasılma Ca 2+ Kalmodulin Ca 2+ -kalmodulin kompleksi M-LCK M-LCK* M-LC M-LC-PO 4 M-LC Aktin Gevşeme Endotel Düz kas Ca 2+

34 34 Kalsiyum Kanal Blokörleri  Dihidropiridinler Amlodipin Barnidipin Benidipin Felodipin İsradipin Lasidipin Lerkanidipin Nifedipin Nikardipin Nilvadipin Nimodipin Nitrendipin Nizoldipin  Fenilalkilaminler Verapamil Gallopamil  Benzotiazepinler Diltiazem

35 35 Etkiler  Vazodilatasyon (arteriyoller venüllerden daha duyarlı) –Arteriyoler dilatasyon (postşarj ↓↓) –Venöz dilatasyon (preşarj ↓)  Koroner vazodilatasyon  Negatif inotrop etki (oksijen tüketiminin azalması)  Bradikardi (dihidropiridinlerde taşikardi)  A-V iletimin yavaşlaması (- dromotrop etki) (verapamil ve diltiazem için)

36 36 EtkiDihidropiridinlerFenilalkilaminlerBenzotiazepinler Antianjinal+++ Vazodilatör++++++ Antiaritmik  +++++ Klinik Kullanılış

37 37 Farmakokinetik İlaçVSOral F (%)t 1/2 (h)PPB (%)Oral Doz (antianginal olarak) Amlodipin++65-9030-50>905-10 mg x 1 Felodipin5.415-2011-16>905-10 mg x 1 İsradipin7.415-258>952.5-5 mg x 1 Nikardipin17.0352-4>9520-40 mg x 3 Nifedipin3.145-704~9020 mg x 1 veya 10 mg x 2 Nimodipin++131-398 Nisoldipin++<106-129910-40 mg x 1 Nitrendipin14.410-305-129820 mg x 1 veya 10 mg x 2 Lasidipin++1013-19>952-6 mg x 1 Diltiazem0.340-653-470-8060-180 mg x 2 Verapamil1.320-356>9080-120 mg x 3 VS: vazoselektiflik (IC 50 damar/IC 50 kardiyak kalsiyum kanal blokajı); ++ belirgin vazoselektiflik; PPB: Plazma Proteinlerine Bağlanma Genellikle karaciğerde yüksek oranda metabolize edilirler. Biyotransformasyon kalıbı üyeler arasında değişkenlik gösterir.

38 38 Spesiyaliteler Amlodipin AMLODİS AMLOKARD AMLOVAS BİOCARD CADUET DİLOPİN MONOVAS NİPİDOL NORLOPİN NORMOPRES NORVADİN NORVASC VASOCARD VAZKOR 5 ve 10 mg, 20 tablet İsradipin DYNACİRC SRO 5 mg, 30 kapsül Lasidipin LACİPİL 4 mg, 28 tablet Nifedipin ADALAT CRONO 30 ve 60 mg, 20 tablet (kontrollü salıveren) KARDİLAT 10 mg, 30 tablet 20 mg, 10 ve 30 kapsül (mikropelet kapsül) NİDİCARD 10 mg, 30 kapsül NİDİLAT 10 mg, 30 kapsül Lerkanidipin LERCADİP 10 mg, 20 tablet Nilvadipin NİLVADİS 8 ve 16 mg, 28 tablet Nitrendipin BAYPRESS 10 mg, 30 tablet 20 mg, 20 tablet Felodipin PLENDİL 2.5, 5 ve 10 mg, 20 tablet Nimodipin NİMOTOP 30 mg, 30 tablet 10 mg/50 ml, 50 ml solüsyon

39 39 Spesiyaliteler Verapamil İSOPTİN 5 mg, 5 ampul 40 mg, 30 tablet 80 mg, 50 tablet ORMİL 40 mg, 30 tablet 80 mg, 50 tablet VEROPTİN 80 80 mg, 50 tablet FİBROKARD L.P. 240 mg, 30 mikropellet kapsül İSOPTİN 240 mg, 50 SR tablet 120 mg, 50 KKH tablet TARKA 180 mg, 28 tablet (tabletler 2 mg trandolapril içerir) Diltiazem ALTİZEM-SR 60 mg, 30 kapsül 120 mg, 120 kapsül DİLTİCARD 30 ve 60 mg, 50, 90, 500 ve 1000 tablet DİLTİZEM 25 mg, 1 ampul 30 ve 60 mg, 48 tablet 90 ve 120 mg, 48 SR tablet 240 mg, 16 SR tablet Barnidipin LİBRADİN 10 ve mg, 30 kapsül Benidipin CONİEL 4 mg, 20 tablet Nikardipin LOXEN 20 mg, 30 tablet

40 40 Endikasyonlar  Hipertansiyon  Stabil angina  Stabil-olmayan angina (nitratlar ve beta blokörler daha önce düşünülmeli) (verapamil ve diltiazem)  Vazospastik angina  Migren  Hipertrofik kardiyomiyopati  Difuz özofagus spazmı  Dismenore  Üriner inkontinens  Pulmoner hipertansiyon

41 41 Yan Etkiler  Başağrısı  Yüzde ve boyunda kızarma  Ayak bileklerinde ödem  Refleks taşikardi (dihidropiridinler) bradikardi ve A-V blok (verapamil ve diltiazem)  Ortostatik hipotansiyon

42 İncelenen Yeni Medikal Antianginal Tedaviler  Ranolazin  Trimetazidin  Perheksilin  Nikorandil  Endotelin reseptör antagonistleri (bosentan)  İvabradin  Fasudil  Testosteron 42

43 43 TUS Soruları Nitrogliserinin kontrendike olduğu durum hangisidir? (Nisan 1990) a)Kalp yetmezliği b)Unstabil angina c)Raynaud hastalığı d)Myokard infarktüsü e)Stabil angina(Cevap ?) Nitratların vazodilatör etkisi aşağıdaki enzim sistemlerinden hangisinin aktivasyonuna bağlıdır? (Nisan 1994) a)Adenilil siklaz b)Guanilil siklaz c)Na +, K + -ATPaz d)Fosfodiesteraz e)Diaminoksidaz (Cevap B) Guanilil siklaz aktivasyonu ile etkisini gösteren hangisidir? (Eylül 1994) a)Forskolin b)Dopamin c)Nitrik oksid d)Asetilkolin e)Adrenalin (Cevap C) Nitrik oksid hücrede temel etkisini nereye bağlanarak gösterir? (Eylül 2002) a)L-arginindeki guanidino grubu b)L-sitrülindeki karboksil terminali c)Nitrik oksid sentaz – G proteini bağlantı bölgesi d)cAMP molekülleri e)Çözünür guanilil siklaz hem demiri (Cevap E) Antianginal etkisi en uzun süren ilaç hangisidir? (Eylül 1999) a)Nitrogliserin b)Amil nitrit c)Sublingual isosorbid dinitrat d)Oral isosorbid dinitrat e)Oral isosorbid mononitrat (Cevap E)


"1 Antianginal İlaçlar. 2 Ders Planı  Angina Tipleri  Antianginal Etki Mekanizmaları  Antianginal İlaçlar –Organik Nitratlar (Nitrovazodilatörler) –Beta-Adrenerjik." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları