Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MATLAB’ de Programlama

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MATLAB’ de Programlama"— Sunum transkripti:

1 MATLAB’ de Programlama
XI Yrd. Doç. Dr. İrfan KAYMAZ Yrd. Doç. Dr. Bülent ÇAKMAK Yrd. Doç. Dr. A.Samet HAŞILOĞLU Yrd. Doç. Dr. Tevhit KARACALI Hafta 11 Matlab Ders Notları

2 Örnek MATLAB’de GRAFİK İŞLEMLERİ
MATLAB diğer programlama dillerine nazaran oldukça güçlü bir grafik araçkutusuna (toolbox)’a sahip olmasıdır. MATLAB’de grafik çizebilmenin en kolay yollarından biri plot komutunu kullanmaktır. Örnek Fonksiyonun herhangi bir aralıktaki grafiği aşağıda verilen MATLAB komutlarını icrası ile elde edilebilir x=1:20; y=x.^2-9*x-20; plot(x,y) Hafta 11 Matlab Ders Notları

3 Örnek GRAFİK DÜZENLEYEN KOMUTLAR
Bir grafikte aşağıda verilen tanımlamalar mevcut olmalıdır: Grafiğin başlığı Eksen takımlarının isimleri Grafiğe bir isim, başlık vermek için title komutu kullanılır X eksenine bir eksen ismi verilmesi için xlabel Y eksenine bir eksen ismi verilmesi için ylabel komutu kullanılır Örnek x=[1:1:20]; y=x.^2-9*x-20; plot(x,y) title('x.^2-9*x-20 fonksiyonun grafigi'); xlabel('x ekseni'); ylabel('y ekseni'); Hafta 11 Matlab Ders Notları

4 ÇOKLU GRAFİKLER MATLAB’de tek bir grafik penceresinde birden fazla graifk çizdirmek mümkündür. Örnek Fonksiyonu ile türevi olan Fonksiyonun t’ye göre değişimlerini aynı grafik üzerinde gösterebilmek için aşağıda verilen MATLAB programı icra edilir: t=[0:1:20]; y_1=t.^3-5*t+8; y_2=6*t-5; plot(t,y_1,t,y_2) Hafta 11 Matlab Ders Notları

5 uygulama 0 ila 2*pi arasındaki açı değerleri için sin(x) ve cos(x) fonksiyonlarını aynı grafik penceresinde çizen bir MATLAB programı yazınız Hafta 11 Matlab Ders Notları

6 GRAFİKLERDE ÇEŞİTLİ DÜZENLEMELER
Elde edilen grafiklerde aşağıda belirtilen düzenlemeler yapılabilir: çizgi rengi ve tipini değiştirmek x değişkeni ile fonksiyon değerinin kesişitiği noktaların işaretlemek Grafiklere açıklama eklemek Plot(x,y,’r-’) şeklindeki bir komut ile x ve y vektörlerinin grafik çizgi renginin kırmızı ve düz bir çizgi olması sağlanmıştır Hafta 11 Matlab Ders Notları

7 Renk İşaretleme Biçimi Çizgi biçimi Y: sarı . : nokta
- : sürekli çizgi M:magna o : yuvarlak : : nokta nokta B:mavi x : x işareti -. : kesikli çizgi ve nokta R:kırmızı + :artı işareti -- : kesikli çizgi G:yeşil * :yıldız işareti W:beyaz S : kare D: elmas V : aşağı üçgen ^ : yukarı üçgen <: sola üçgen >: sağa üçgen P: beşgen Hafta 11 Matlab Ders Notları

8 Örnek x=[0:pi/10:4*pi]; y1=sin(x); y2=cos(x);
Legend fonksiyonu ile hangi eğrinin hangi fonksiyona ait olduğu belirtilir. Örnek x=[0:pi/10:4*pi]; y1=sin(x); y2=cos(x); plot(x,y1,'b.:',x,y2,'b<-') xlabel('x degisimi'); ylabel('Fonksiyonun degisimi'); title('sinx ve türevinin değişimi') legend('sin(x)','cos(x)',-1) Hafta 11 Matlab Ders Notları

9 Örnek x=0:pi/30:2*pi; y1=sin(x); y2=cos(x); figure(1),plot(x,y1,'bo:')
Figure fonksiyonu ile Çoklu Grafikler Birden fazla grafik penceresini açmak için figure(n) komutu kullanılır. Burada n grafik penceresini belirtmektedir. Örnek x=0:pi/30:2*pi; y1=sin(x); y2=cos(x); figure(1),plot(x,y1,'bo:') figure(2),plot(x,y2,'r*-') Hafta 11 Matlab Ders Notları

10 Subplot fonksiyonu ile Alt Grafikler
Aynı grafik penceresinde birden fazla grafik çizmek için subplot (a,b,c) fonksiyonu icra edilir. Burada a: grafik penceresinin satır sayısı b: grafik penceresinin sütün sayısı c: alt pencere numarası Hafta 11 Matlab Ders Notları

11 Örnek subplot(2,2,2) x=0:pi/30:2*pi; y1=sin(x); plot(x,y1)
title('f(x)=sin(x)') y2=cos(x); plot(x,y2) title('f(x)=cos(x)') subplot(2,2,3) y3=tan(x); plot(x,y3) title('f(x)=tan(x)') subplot(2,2,4) y4=cot(x); plot(x,y4) title('f(x)=cot(x)') Örnek Hafta 11 Matlab Ders Notları

12 Örnek Hold komutu x=0:pi/30:2*pi; y1=sin(x); plot(x,y1,'k*:') hold
Aynı eksen takımında birden fazla grafik çizmek için hold komutu kullanılır. Figure fonksiyonu kullanılmadığı sürece işletilen herbir plot komutu aynı grafik penceresinde işlem görür. Örnek x=0:pi/30:2*pi; y1=sin(x); plot(x,y1,'k*:') hold y2=exp(2*sin(x)); plot(x,y2,'ro--') legend('sin(x)','\bf{e}^{2*sin(x)}') Hafta 11 Matlab Ders Notları


"MATLAB’ de Programlama" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları