Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÜST GİS İLAÇLARI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÜST GİS İLAÇLARI."— Sunum transkripti:

1 ÜST GİS İLAÇLARI

2 MUKOZA KORUYUCULAR Sucralfat Antepsin tb, süsp 1gr
2x2 tb veya ölçek aç PROSTOGLANDİN E2 analoğu Misoprostol Cytotec tb 200 mcg – 4x1

3 HELİKOBAKTER PİLORİ

4 HELİKOBAKTER PİLORİ ERADİKASYONU; kime, ne zaman?
(1) Gastrik/duodenal ülser (2) Malt lenfoma (3) Opere mide (subtotal rezeksiyon, perforasyon vs) (4) Malt lenfoma (5) 1. derece akrabada mide Ca. (6) NSAİİ gastropatisi? (7) Dispepsi???

5 HP ERADİKASYONU 14 gün Proton pompa inhibitörü; 2 x 1 (aç) veya
Pylorid tb; 2 x 1 (aç) (2) Klaritromisin 500 mg; 2 x 1 (tok) (3) Amoksisilin 1 gr; 2 x 1 (aç)

6 ANTİASİTLER

7 Alüminyum asetoasetat
Acidrine tb 250 mg Alüminyum hidroxide icerenler Alujel fort çig. Tb 400 mg Bismomagnesie toz.ç.tb Gaviscon ç.tb 100 mg Mucaine süsp.291/5 ml Simeco süsp.215mg/5ml Ca carbonat içerenler Rennie ç.tb 680 mg, süs. 680mg/5ml, Gaviscon liquid 160mg/10ml Dimeticon simeticon icerenler Alujel forte tb 20 mg Meteospasmyl kapsül 300mg Metsil forte ç tb Pankreoflat granul 80 mg/2g Simeco süsp Simelgat plus çig tb Dihidroksi alüminyum Na karbonat Alma pastil 500mg Dank çiğ.tb 340mg Kompensan tb.340mg Hidrotalsit Talcid ç.tb 500 mg, forte 1 gr Talcid süsp 500mg/5ml Magaldrat Asidopan plus 540mg Simelgat plıs ç.tb 480mg Magnezyum karbonat içerenler Bismomagnesie Rennie Magnezyum hidroksit Alma pastil Alujel forte Acidal ç.tb Magnokal toz 3g/ölçek

8 ANTİASİTLER Mideden bir saat içerisinde atılırlar
Semptomlar üzerinde kısa süreli etkilidirler Epiteli iyileştirmezler

9 Antiasit / Aljinik asit preparatları:
Aljinik asit mide asidi ile reaksiyona girerek koruyucu bir raft ve sonuçta reflü oluşumuna karşı mekanik engel oluşturur.

10 ALJİNİK ASİT – ANTİASİT KOMBİNASYONU
Aljinat tabanlı tedavilerin etkinliği (bazıları antiasit kapsarsa da) mide asit salınımını nötralize etme kapasitesinden bağımsızdır. Bu nedenle antiasitlerin ilaç performansına ek katkı sağlayıp sağlamadıkları belirsizdir. Mandel. APT. 2000; 14.

11 H2 BLOKERLERİ

12 H2 RESEPTÖR BLOKERLERİ Ranitidin Famotidin Nizatidin
Ranitab tb 150 mg/300 mg Ulcuran film tb 150/300mg Ulcuran ampul 50mg/2ml Ranitab ampul İM/IV 50mg Zantac 150/300 mg tb eff Zantac şurup 150 mg/10 ml Nizatidin Axid kapsül 150/300 mg Famotidin Duovel tb.20/40 mg Famodin 20/40 mg tb Famoser 20/40 mg film tb Gastrosidin 40 mg tb Neotab 40 mg f.tb Nevofam tb 20/40 mg, Nevofam L enj.20 mg Pepdif tb 40 mg

13 PROTON POMPA İNHİBİTÖRLERİ

14 Proton Pompası İnhibitörleri

15 FARMAKOKİNETİK İlaçların tümü asit-labil olup midede degrade olmamaları için enterik kaplıdır. Duodonumdan hızla emilirler. Yarı ömürleri yaklaşık 1 saattir. Enzime kovalent bağlandıkları için etki süreleri saat sürmelidir???

16 FARK VAR MI? Hayır yok: Etki mekanizmaları aynı
Evet var: * Formulasyon * Metabolizma * Farmakokinetik * İlaç etkileşimi Tartışma konuları: * Bu farklar klinik olarak anlamlı mı? * mg bazında karşılaştırmada eşitler mi? *Güvenilirlikleri aynı mı?

17 GÖRH’DA DEĞİŞİK PPİ İLAÇLARIN ETKİSİ 8 haftada iyileşen hasta %
L = lansoprazol P = pantoprazol O = omeprazol R = rabeprazol 30 = 30 mg/day, 20 = 20 mg/day, 40 = 40 mg/day Petite et al. L30/O20 Castell et al. L30/O20 Mee et al. L30/O20 Mulder et al. L30/O40 Mossneret al. P40/O20 Corinaldesi et al. P40/O20 Hotz et al. P40/O20 Data from double-blind, randomised, multicentre controlled trials comparing GORD healing rates for PPIs. Healing rates are generally comparable for lansoprazole and omeprazole, although there may be a trend for faster symptom relief with lansoprazole. No difference in healing rates or symptom relief with pantoprazole and omeprazole, and rabeprazole and omeprazole. Vicari et al. P40/O20 Thjodleifsson et al. R20/O20 Dekkers et al. R20/O20 8 haftada iyileşen hasta % Thomson, Curr Gastroenterol Rep 2000; 2: 482–93.

18 Omeprazol Demeprazol kapsül 20mg Erbolin kaps 20 mg Gastromax kaps 20 mg Losec Enj.flc.40mg Omeprazid kaps 20mg Omeprol kaps 20mg Prosek kaps 20mg

19 Lansoprazol Aprazol mikropellet kapsül 30 mg
Degastrol mikropellet kaps. 30 mg Helicol mikropellet kaps 30 mg Lansazol mikropellet kaps mg Lansoprol kaps. 30 mg Lansor mikropellet kaps mg Lanzedin mikropellet kaps 30 mg Zoprol mikropellet kaps 30 mg

20 OMEPRAZOL VE LANSOPRAZOLUN KARŞILAŞTIRILMASI (Castell Am J Gastroenterol. 1996)
100 90 6. Hafta 8. Hafta 80 * 4. hafta 70 60 İyileşme oranları % 50 40 30 20 10 2. hafta Plasebo(213) Omeprazol 20mg (431) Lansoprazol 15mg (218) Lansoprazol 30 mg (422)

21 3. PANTOPRAZOL: Yaşlılarda
En önemli avantajı ilaç etkileşimlerinin azlığıdır. Yaşlılarda Göğüs, Kardiyoloji sitokrom p 450 ile metabolize olan ilaçları kullananlarda. PPI direnci bulunan olgularda kullanılabilir. Maliyeti daha yüksektir ? Etki gücü aynı.

22 Pantoprazol tb 40 mg Panthec enterik tb Pantpas ent tb Panto ent tb
Pulcet ent tb Ulcorex ent tb Protonex ent tb

23 Rabeprazol Pariet 20 mg tb Esomeprazol Nexium 20/40 mg tb

24 4. RABEPRAZOL: En önemli avantajı hızlı etkili oluşu. Bunun dışında etkide daha iyi değil. PPI direnci bulunan olgularda kullanılabilir. Maliyeti yüksektir

25 İLK DOZ PPİ’DAN 24 SAAT SONRA MİDE pH’SI
Mean 24 saatlik intragastrik pH Pantoflickova D et al. Acid inhibition on the first day of dosing: comparison of four proton pump inhibitors. Aliment Pharmacol Ther 2003;17:

26 Pro-drug’tan aktif şekle dönüşüm
En hızlı rabeprazolde görülür. Avantajı: ilacın ilk dozundan sonra en kısa sürede asit inhibisyonunu gerçekleştirir. bu dönüşüm en yavaş pantaprazolde olur.

27 ESOMEPRAZOL: En önemli avantajı ülseröz özofajitte daha etkili oluşu. Bunun dışında etkide daha iyi değil. PPI direnci bulunan olgularda kullanılabilir. Etki geç çıkıyor. Maliyeti çok yüksektir

28 PPI ETKİLEMİYORSA!... Reflü mü? Fonksiyonel dispepsi, irritabl barsak sendromu, maliniteler... GÖRH ile birlikte bulunabilen ve reflü ile ilişkisiz semptomların kaybolmaması (gaz, şişkinlik, erken doyma). Az sayıda olguda iyileşme 8-12 hafta sürebilir. Peptik striktür varlığı Çok az sayıdaki olguda asit dışı reflü (alkalen reflü) bulunabilir.

29 PPI ETKİNLİĞİNDEKİ SORUNLAR
Bioyararlanım farklılılar gösterir. Tok karnına alım ile artar Sadece aktif olarak sekrete edilen ATPaz molekülleri PPI tarafından inhibe edilir. Karaciğerde sitokrom P-450 2C ile metabolize edilir. Enzim kapasitesi genetik olarak düzenlenir. Hızlı metabolize edicilerde ilacın etkisi düşüktür. Gastrik asit hipersekresyonunda ilaç etkinliği azdır. “Omeprazole direnç” ilacın kan düzeyi normaldir fakat olasılıkla proton pompasında bozukluk vardır. H. pilori varlığında PPI ile oluşturulan asit inhibisyonu artar. HP (-) olgularda tedaviye yanıt daha düşüktür.

30 UZUN SÜRELİ PPİ KULLANIMI:
Bakteriyel aşırı üreme sorunları ve enterik enfeksiyonlara eğilimin artması Yağ, B12 vitamini, mineral absorbsiyonu bzk Hipergastrinemi ve gastrik karsinoid riski Ribaund asit hipersekresyonu Fundik polipler Atrofik gastrit, intestinal metaplazi, Barrett ve bu zeminde malinite gelişme eğilimi Kalça kırıklarında artma Pnömöni sıklığında artma

31 Uzun süreli asit inhibitör tedavi Gastrinin artması trofik etki paryetal ve ECL hücre sayısının artması ASİT RİBAUND

32 UZUN SÜRELİ PPI TEDAVİSİ
H2B rezistan, ciddi özofajitli 230 olguda omeprazol >/=20 mg; 6.5 yıl ( ) kullanımı ile yıllık korpus atrofisi H. pilori-pozitiflerde %4.7 H. pilori-negatiflerde % 0.7 . Reflü özofajitte uzun süreli (6.5 yıla kadar) omeprazol tedavisi efektif ve güvenilirdir Klinkenberg-Knol EC Gastroenterology 2000 Apr;118(4):661-9

33 Trisiklik antidepresanlar

34 Fonksiyonel dispepside trisiklik antidepresanlar
plasebo amitriptilin Günlük abdominal semptom Hafta

35 Antidepresanların etkileri
(1) Komorbid psikiyatrik durum varlığı (2) Visseral ağrının santral değerlendirilmesinin düzeltilmesi (3) Barsak sensorimotor fonksiyonlarının düzenlenmesi.

36 ANTİDEPRESANLAR: Amitriptilin, imipramine, Trazodon, paroksetin, sertralin kullanılabilecek ilaçların bir kısmıdır. Yan etkileri iyi bilinmeli ve dikkatle kullanılmalıdır.

37 ANTİDEPRESANLAR: OR: 4.2. Etkili.
Bir hastayı düzeltmek için 3 hasta tedavi edilmeli. Jackson 2000.

38

39 ?


"ÜST GİS İLAÇLARI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları