Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN"— Sunum transkripti:

1 BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN
AYRI TOPLANMASI VE BİODİZEL ÜRETİLMESİ

2 Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Günümüzde her geçen gün artan nüfus ve sanayileşmeye paralel petrol kaynaklarının azalması ve artan çevre bilinci ile yenilenebilir enerji kaynaklarına olan ilgi artmıştır.

3 ENERJİ Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü % 49 Artış
Uluslar arası Enerji Ajansı (IEA); Dünya Enerji Projeksiyonu 2010 Toplam Dünya Enerji Tüketimi exaJoule in 2007 779 exaJoule in 2035 % 49 Artış 2010 yılında küresel enerji tüketimi %5,6 artmıştır. Bu artış oranı dünya ekonomik büyüme oranından daha fazladır 2009 yılı dünya petrol üretimi 80,3 milyon varil/gün 2010 yılında 82,1 milyon varil/gün Bununla birlikte; dünya petrol üretiminde yaşanan bu artış, tüketimdeki artışı karşılayamamıştır

4 Enerji İthalat Faturası ($)
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Yıllar Enerji İthalat Faturası ($) 2011 2010 2009 Türkiye, 2010 yılında, petrole 21 milyar $ doğalgaz ve LPG’ye 14 milyar $ taş, kok ve briket kömürüne 3 milyar $ ödemiştir. 2011 yılı için enerjinin toplam ithalattaki payı %22’dir.

5 Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Petrol türevi yakıtlar içerisinde ise en büyük kullanım miktarı motorine aittir. Yıllar LPG (*1000 Ton) Benzin (*1000 Ton) Motorin (*1000 Ton) 2011 883 1.810 7.871 2010 826 1.784 6.713 2009 861 2.007 7.353 Petrol ürünleri yaşamın birçok yerin de kullanılmakla birlikte, özellikle taşımacılık sektöründe önemli bir yere sahiptir yılında petrol kaynaklarından elde edilen enerjinin taşımacılık sektöründe kullanımının 2005 yılına göre 2,0-2,5 kat artacağı tahmin edilmektedir.

6 Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Taşımacılık sektöründe de dizel motorlu araç sayısı, benzin ve LPG’li araç sayısına göre daha fazladır. Yıl Benzin LPG Dizel 2006 2007 2008 2009 2010

7 Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Bütün bu konular dikkate alındığında, sürdürülebilir bir ekonomik kalkınma ve daha temiz bir çevre için yerli kaynaklarla elde edilebilen, yenilenebilir ve çevre dostu bir alternatif enerji kaynağının önemi kolayca anlaşılmaktadır. Alternatif enerji kaynakları içerisinde ulaşılabilirlik ve uygulama noktasında en büyük teknik potansiyele sahip olanlardan bir tanesi de biyoyakıtlardır. Biyoyakıt üretimi 2004 yılında 15 milyon tona ulaşmış ve bunun 2030 yılında 147 milyon tona ulaşması beklenmektedir Biyoyakıtların kara yolu taşımacılığında kullanım miktarı da artmaktadır. 2009 yılında yaklaşık %2’si biyoyakıtlardan karşılanırken, bu rakam 2010 yılında yaklaşık %2,7 olmuştur Dünya biyodizel üretiminde AB-27 lider durumda bulunmakta ve yaklaşık %59’luk bir üretimi tek başına karşılamaktadır. Ülke 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 AB 350,24 537,90 628,43 853,05 995,06 1052,70 947,43 ABD 34,24 94,60 185,71 255,93 190,94 119,24 416,39 (milyon litre)

8 Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
NEDEN BİYODİZEL ??? Yenilenebilir bir alternatif yakıttır, Hemen her ülke kendi imkanları ile üretebilir. Bu nedenle stratejik bir yakıttır. Bakterilerle ayrışarak doğada kolayca bozunur, Toksik değildir, Temel olarak sülfürsüz olduğundan asit yağmurlarına neden olmaz, Küresel ısınmaya yol açmaz, NOx emisyonu hariç egzoz emisyon değerleri oldukça olumludur, Setan sayısı motorininkinden daha yüksek olduğundan motor daha sessiz çalışır, Çok üstün bir yağlayıcılık özelliği vardır. Motorda kayda değer bir modifikasyon gerektirmez.

9 Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Atık kızartma yağlarının doğrudan kanalizasyona dökülmesi durumunda

10 Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Atık yağların; Yem sanayinde kullanımı Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı’nın 2005/24 sayılı tebliği ile Sabun üretiminde kullanımı Sağlık Bakanlığı’nın tarih ve 1967 sayılı yazısı ile YASAKLANMIŞTIR!!! Atık yağlar sadece biyodizel üretiminde hammadde olarak kullanılabilir.

11 Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
İZMİT BELEDİYESİ SINIRLARI İÇERİSİNDEKİ ATIK KIZARTMA YAĞLARININ KARAKTERİZASYONU ve ALTERNATİF YAKIT OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ

12 Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
İzmit Belediyesi ile Kocaeli Üniversitesi TÜBİTAK’ın desteklediği ve 2+2 yılı kapsayan «İzmit Belediyesi Sınırları İçerisindeki Atık Kızartma Yağlarının Karakterizasyonu Ve Alternatif Yakıt Olarak Değerlendirilmesi» projesine imza attılar yılında başlayan proje 2013 Mayıs ayında tamamlanmıştır.

13 Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
AMAÇ Atık bitkisel yağların biyodizel üretiminde hammadde olarak değerlendirilmesi ile ilgili ve bunların ticari olarak değerlendirilmesine ilişkin gerekli altyapıyı oluşturmaya öncülük ederek kamu kuruluşları - üniversite - sanayi işbirliğinin geliştirilmesini sağlamak. Bu proje sayesinde biyodizel kullanımının artmasının yanı sıra çevre kirliliğini önleme ve atık kaynakların ülke ekonomisine katma değerde bulunması noktasında katkı sağlamasını göstermektedir.

14 Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Proje 4 aşamada yürütülmüştür. Atık Karakterizasyonun Belirlenmesi Pilot tesiste küçük ölçekli biyodizel üretimi Üretilen biyodizellerin ve satın alınacak motorinin bir dizel motorda yakıt olarak kullanılması Eğitim

15 bölgelere göre dağılımı
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü İzmit Belediyesi sınırları içindeki atık kızartma yağı toplanan firmaların bölgelere göre dağılımı Bölge İsmi Firma Sayısı Saraybahçe 383 Bekirpaşa 120 Alikahya 29 Kuruçeşme 16 Akmeşe 4 TOPLAM= 552

16 Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
2009 (kg) 2010 (kg) 2011 (kg) 2012 (kg) Ocak 4.200 10.760 6.435 10.031 Şubat 5.312 8.950 8.216 9.810 Mart 5.875 12.335 7.070 10.245 Nisan 5.386 11.132 9.663 Mayıs 5.590 8.680 14.315 10.825 Haziran 8.540 8.500 10.370 8.665 Temmuz 8.655 6.970 10.620 8.345 Ağustos 5.920 7.445 9.030 10.871 Eylül 5.740 6.414 8.730 7.430 Ekim 6.397 7.760 10.360 11.250 Kasım 7.138 9.123 12.895 11.930 Aralık 11.760 7.644 11.150 11.450 TOPLAM 80.513 Belediye Araçlarında Tüketilen Benzin Miktarı (litre) 13.499 19.962 18.330 21.438 Belediye Araçlarında Tüketilen Motorin Miktarı (litre)

17 Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Toplanan bu atık kızartma yağı numunelerinin belirlenen özellikleri; *Toplam Polar Madde (TPM) * Dumanlanma Noktası, * Kinematik Viskozite * Yoğunluk * Su İçeriği * Serbest Yağ Asidi İçeriği * İyot Sayısı * Sabun İçeriği * Isıl Değer * Setan İndeksi

18 Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

19 Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Yakıt özellikleri Avrupa (DIN, ISO, EN) ve Amerika (ASTM) standartlarına uygun olarak belirlenebilmektedir. Bu tesiste belirlenebilen yakıt özellikleri aşağıdaki gibidir;  Viskozite Yoğunluk Isıl değer Parlama noktası Toplam gliserin Bakır-Şerit Korozyon Serbest gliserin Mono-Di ve Trigliserid Metanol içeriği Su içeriği Toplam kirlilik Distilasyon sıcaklıkları Asit değeri Peroksit değeri İyot sayısı Kül tayini Karbon kalıntısı Sakızlaşma Yağ asidi dağılımı Akma ve donma noktası Kükürt İçeriği Oksitlenme Soğuk filtre tıkanma noktası

20 Hanelerden Toplanan Atık Yağ Miktarları
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Sınırlarımız dahilinde bulunan kültürevlerinde ev hanımlarına yönelik çevre toplantıları yapılmakta olup ev hanımına ulaşılmıştır. Vatandaşlarımız atık yağ biriktirmeleri halinde evlerinden alınmakta ayrıca site, alışveriş merkezi vb. yerleri atık yağ toplama bidonları ile Baytomlardan konulmaktadır. Hanelerden Toplanan Atık Yağ Miktarları 2009 400 2010 700 2011 1.920 2012 3.570 2013 2.300

21 Okul Eğitimlerinde Ulaşılan Öğrenci Sayısı
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan izin ile ilköğretim okullarında her sene sınıf düzeyinde çevre eğitimleri verilmektedir. Eğitimler broşür, afiş gibi materyaller ile desteklenmektedir. Çevre eğitimlerine müdürlük personelimizin yanında başta Kocaeli Üniversitesi Çevre Mühendisliği öğrencileri olmak üzere bir çok üniversite öğrencisi de katılmaktadır. Her sene okullararası bitkisel atık yağ toplama yarışması düzenlenmekte ve dereceye giren ilk 3 okul Dünya Çevre Gününde ödüllendirilmektedir. Eğitim Yılı Okul Eğitimlerinde Ulaşılan Öğrenci Sayısı 18.550 9.530 18.830

22 Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

23 Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
6 Mart 2012’de İzmit Belediyesi Meclisince; «Yeni yapılacak olan en az 3 hanesi bulunan binalar, yemek yapımı veya dağıtımı ile hayvansal gıda satışı ve üretimi yapan işyerlerinde yağ tutucu şartı aranacak olup; çizilen projelerde gösterilmesi, iskan aşamasında ise yağ tutucunun çalışır halde bağlanmış olması şartı aranacaktır» Kararı alınarak yürürlüğe girmiş ve Türkiye’de bir ilke imza atılmıştır.

24 Önemli olan yakıt kalitesinde biyodizel üretmek!!!
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Önemli olan yakıt kalitesinde biyodizel üretmek!!! (EN 14214, ASTM D-6751) Biyodizelin yakıt özellikleri, üretildiği hammaddeye bağlı olarak değişmektedir.

25 Biyodizel Harmanlama Zorunluluğu İle;
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü 2011 yılı bitkisel yağ tüketimi - %70 ithalat - 2,7 milyar $ Biyodizel Harmanlama Zorunluluğu İle; 2004 yılında; ,19 bin ton 2005 yılında; ,69 bin ton 2006 yılında; ,98 bin ton yağa ihtiyaç vardır.

26 Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
SONUÇ Atık bitkisel ve hayvansal yağların biyodizel üretiminde hammadde olarak değerlendirilmesi ile ilgili ve bunların ticari olarak değerlendirilmesine ilişkin gerekli altyapıyı oluşturmaya öncülük edecektir. Bunun yanında, proje kapsamında atık bitkisel yağ üreten işyerleri, hayvan kesimhaneleri ve deri sanayi işletmeleri ile kurulan ilişkiler sayesinde kamu kuruluşları-üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesi sağlanacaktır. Bu proje sayesinde biyodizel kullanımının artmasının yanı sıra çevre kirliliğini önleme ve atık kaynakların ülke ekonomisine katma değerde bulunması noktasında katkı sağlaması da beklenmektedir. Yaklaşık TL mal olan proje kapsamında hanelerden toplanan bitksel atık yağlardan biodisel üretilmiş ve bir belediye aracında test amaçlı kullanılmıştır. Bitkisel atık yağ numuneleri 11 farklı kategoride analiz edilmiş ve biodisel dönüşütürme aşamasında bu sonuçlar kullanılmıştır. Üretilen biodiselin 22 farklı özelliği labaratuvarlarda analiz edilerek Avrupa (DIN, ISO, EN) ve ABD (ASTM) standartlarında üretim gerçekleşmiştir. Biodisel kullanan araç motorunun analizleri ve emisyon ölçümleri belirlenmmiştir. Söz konusu proje MİARGED (mahalli İdareler Araştırma ve Geliştirme Derneği) düzenlediği Üretken Belediyeler Yarışmasında çevre dalına 2. olmuştur. Söz konusu proje ile ilgili 4 farklı yerde bilimsel makaleler yayınlanmıştır. İsveç’te düzenlenen “Dünya Yenilenebilir Enerji Komgresi’nde sunumu yapılmıştır.


"BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları