Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AKNEDE İZOTRETİNOİN NE KADAR ? NASIL ?

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AKNEDE İZOTRETİNOİN NE KADAR ? NASIL ?"— Sunum transkripti:

1 AKNEDE İZOTRETİNOİN NE KADAR ? NASIL ?
Prof.Dr.Serap ÖZTÜRKCAN Celal Bayar Üniversitesi Dermatoloji Anabilim Dalı MANİSA

2 Akne Vulgaris Sürekli yeni oluşan lezyonlar
Şiddetli olgularda bıraktığı kalıcı izler nedeniyle Önemli kozmetik, psikolojik ve sosyal sorunlar Yaşam kalitesine olumsuz etki

3 Tedavi Hafif şiddetli aknesi olanlarda
Genellikle topikal tedaviler yeterli Orta ve şiddetli lezyonlu hastalarda Topikal ve Sistemik tedavilerin birlikte kullanımı

4 Retinoid Retinoid terimi A vitamini (retinol) A vitamini ile
Yapısal veya işlevsel olarak benzerlik gösteren bileşikler A vit. vücutta sentezlenemez Diyetle alınması gerekmektedir

5 İsotretinoin (13- cis retinoik asit)
Sentetik A vitamini türevi 1982 yılında Akne tedavisinde FDA onayı Akne etyolojisinde yer alan faktörlerin hepsine etkilidir

6 İsotretinoin Başlangıçta sadece şiddetli nodülokistik aknede
kullanım onayı

7 İsotretinoin Günümüzde izotretinoin kullanma kriterleri
Altı ay süreyle oral antibiyotik veya hormonal tedaviye cevap vermeyen hastalar ( %50’den az) yanıt Antibiyotiklere dirençli akneler Yeterli 3 kür tedaviye karşın yanıt alınamayan veya nüks görülen hastalar Klasik tedaviden sonra çok çabuk ve ısrarla nüks eden hastalar

8 İsotretinoin Günümüzde izotretinoin kullanma kriterleri
Sikatris bırakan orta şiddetli akne Psikolojik sorunlara ve depresyona sebep olan akneler Geç ortaya çıkışlı akne Aşırı seboresi olan hastalar Akne fulminans, piyoderma fasiyale, gr(-) folikülit

9 İsotretinoin Ne kadar? Toplam 120-150mg/kg’lık doza ulaşmak üzere
4-12 aylık sürede 0.5-1mg/kg/gün Çok şiddetli aknesi olan olgularda 2mg/kg/gün’e çıkılabilir En sık uygulanan doz rejimi 0.5-1mg/kg/gün, ortalama hafta süre

10 İsotretinoin İlk kullanıldığı zamanlarda 1mg/kg/gün önerilmiş
YE’lerden kaçınabilmek için Günümüzde 0.5mg/kg/gün başlangıç dozu Tok, günde 2 doz Hasta tolere edebiliyorsa 2-4 hafta sonra doz 1mg/kg/güne yükseltilebilir

11 İsotretinoin Derin nodüllerin olduğu akne formlarında
Tedavi süresi daha uzun (24-32 hf) gerekebilir Gençlerde ve lezyonları şiddetli ve yaygın olanlarda Gövde lezyonları bulunanlarda Tedaviye 1mg/kg/gün başlanabilir Her 2 dozla da yaklaşık aynı sürede remisyon elde edilirken 0.5mg/kg/gün dozda yeniden tedavi gereksinimi daha sık

12 İsotretinoin Şiddetli aknede bu tedavi rejimi ile
Cevap 8. haftada alınır 20.hf sonlarında belirgin düzelme gözlenir Bangıç döneminde ortaya çıkabilen alevlenme İlacın başlangıç dozunun 0.5mg/kg/gün veya daha az olması ile En aza indirgenebilir

13 İsotretinoin Hastanın ağırlığı Tedavi edilen spesifik hastalık
Hastalığın şiddeti ve tedaviye yanıtı Eş zamanlı kullanılan diğer tedaviler Yan etkilerin şiddeti gibi çok sayıda faktör Göz önünde bulundurularak İlacın dozu Hastalara göre kişiselleştirilmelidir

14 İsotretinoin Klinik bulgularda düzelmeye veya
Yan etkilerin gelişmesi gibi durumlara bağlı olarak Tedavi süresince doz ayarlamaları yapılabilir Son yıllarda Düşük doz veya aralıklı tedavi protokollerinin Etkin olduğu ile ilgili makaleler Aralıklı izotretinoin protokolünün Özellikle hafif ve orta şiddetli akne olgularında Alternatif olduğu bildirilmektedir

15 İsotretinoin Klasik dozda tedaviyi tolore edemiyen hastalarda
Düşük yan etki ve Tedavi maliyeti avantajı nedeniyle tercih edilebilir İzotretinoin 0.5mg/kg/gün dozundan Daha düşük dozlarda da etkili olmaktadır ancak mg/kg olan kümülatif doza ulaşmak Daha uzun zaman almakta ve Uzun süre ilaç kullanmayan hastalarda Sık nüks gözlenmekte

16 İsotretinoin Akneli hastalarda izotretinoin tedavisi sonrası
Nüks oranı %5.6-%82 Nükslere yol açan başlıca nedenler Düşük dozda tedavi ( mg/kg/gün) Şiddetli akne Uzun süreli akne Polikistik over sendromu 25 yaş üzeri kadın hastalar 12 yaştan küçük hastalar Gövde yerleşimli lezyonlar

17 İsotretinoin Toplam kümülatif doz verilen olguların
%15’inde tam remisyon elde edilememekte Hatta ideal doz verilen olguların Yaklaşık %20-%40’ında relaps gelişmekte Bir veya birkaç kez daha izotretinoinle tedavi Kümülatif doza ulaşan hastaların Yaklaşık üçte birinde İlk üç yıl içinde İkinci kür tedavi gerekmektedir

18 İsotretinoin Tedavi sonrası hastalıkta yineleme olursa
Yeni bir kür tedavi Genellikle etkili ve emniyetlidir Birinci kür tedavisinin bitiminden iki ay sonrasına kadar Yeni bir kür tedaviye başlamamak gerekir Birinci kür kesildikten sonra Kümülatif etki nedeniyle Akne lezyonlarında düzelme devam eder

19 İsotretinoin Birden fazla kür izotretinoin tedavisi gerektiren durumlar Düşük dozda tedavi (0.5mg/kg/gün) Şiddetli akne Tedavi başlangıcında hastanın 25 yaş üzeri olması Kronik akne Genç hastalar Gövde yerleşimli lezyonlar Etyolojide hormonal faktörlerin yer alması

20 İsotretinoin Sistemik izotretinoin tedavisi sırasında
Lokal veya sistemik tedavilere gerek duyulmaz Açık ve kapalı komedonların cerrahi çıkarılması İyileşmeyi hızlandırabilir Tedavinin başında gözlenen İnflamatuar atakları azaltabilir

21 İsotretinoin Komedonlar çok fazlaysa
Tedaviye 0.25mg/kg/gün düşük dozda başlanıp Dozun yavaş artırılması Başlangıçta ortaya çıkan alevlenmeleri önleyebilir

22 İsotretinoin Layton ve ark. çok merkezli retrospektif çalışma
Tedavi sonrası relaps riskini En aza indirebilmek için Total doz en azından 120mg/kg Tedavi süresi şiddetli olgularda En azından 12 ay olacak şekilde hesaplanmalı Total dozun 150mg/kg üzeri olmasının Ek bir yararı olmadığı gösterilmiştir

23 Düşük doz aralıklı uygulamada YE az
Şid Sayı Doz Küm Süre Sonrası İzlem İyileşm% relaps % Sonuç Borghi Ort-Şid 139 80.92 İyil.kadar %0.1 Adp 1 yıl Ted Sonrası 2 yıl 9.35 Etkili Çıkım 94 0.5-1 120 24-32hf 96.8 İzol Ort 35 20(3gün/hf) 12-19ay 94.3 Kaymak 100 91 tam 9 ksmi Haf-orta 60 4hf.da 1 hf 6 ay 82.9 tam 17.1 kısmi Goulden 80 0.54hf.da 1 hf 6ay 88 Düşük doz aralıklı uygulamada YE az Palmer Stnd İzotr Nüks Ort 8 20 hftda1-2gün Tdv sonrası relaps yok

24 Şid Sayı Doz Küm Süre Sonrası İzlem İyileşm% relaps % Sonuç
Akman Haf-orta 66 0.5mg 1.Herayın ilk 10 günü 6 ay Aralıklı tedavi klasik kadar etkili Akne skar oluşumundaki azalma klasik tedavide daha fazla 2.İlk ay her gün 5ay her ayın ilk 10 günü Grup1de %14 hastada nüks 1 ve 2de YE ve şiddeti daha az Her gün Seukeran Geriatrik akne 9 0.25 36 ay 90 1

25 Şid Sayı Doz Küm Süre Sonrası İzlem İyileşm% relaps % Sonuç
Amichai Stnd İzotr 6ay-2yıl nüks 12 20 Haftada 1gün 3 yıl 92 Ort 638 20/gün 6 ay 4 yıl 12-20 yaş 94.8, 21-35yaş 92.6 3.9

26 8.hf’dan sonra tüm gruplarda belirgin düzelme
Sayı Doz Agarwal 120 1.1mg/kg/gün 16hf 2.1mgkg/gün Alterne gün 16 hf 3.1mg/kg/gün 4hfda bir hafta 4.20mg/gün 8.hf’dan sonra tüm gruplarda belirgin düzelme 16 hf’nın sonunda gruplarda karşılaştırılabilir düzeyde, en kötü yanıt 3.grupta Hafif şiddetli hastalıkta tüm gruplarda eşit iyileşme Orta şiddetli hastalıkta 3.grup hariç diğerlerinde daha iyi sonuç Şiddetli hastalıkta en iyi yanıt 1.grupta

27 Bu sonuçlara göre Düşük doz İzotretinoin tedavisinin Günlük yüksek doz tedavi ile ayni etkinliğe sahip olduğu YE riski ve tedavi maliyetinin ise daha düşük olduğu belirtilmiştir Şiddetli aknede ilk sekiz hafta konvansiyonel yüksek doz izotretinoin tedavisi uygulandıktan sonra İdamede düşük doz tedaviye geçilebileceği belirtilmiştir

28 1 ve 2. gruplar arasında anlamlı düzeyde farklılık saptanmamış
Sayı Doz Lee ve ark Ort 60 mg/kg/gün 24hf 2.0.25mgkg/gün 24 hf mg/kg/gün 4hfda bir hafta 6hf 3.grupta düzelme daha az 1-3.gruplar ve 2-3.gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık 1 ve 2. gruplar arasında anlamlı düzeyde farklılık saptanmamış

29 Bu sonuçlara göre İzotretinoin ile konvansiyonel tedavi rejimi ve Düşük doz tedavi rejimleri Akne tedavisinde benzer etkinliğe sahiptir Orta şiddetli hastaların tedavisinde Tolerabilite, etkinlik ve hasta memnuniyeti açısından En uygun tedavi rejimi, düşük doz rejimi (2.grup) olarak bildirilmiştir

30 Şiddetli nodülokistik aknede
Klasik dozlarda ve ideal kümülatif doza ulaşan İzotretinoin kullanımı Herkes tarafından kabul görmüş Etkinliği kanıtlanmıştır

31 Klasik tedavilere yanıtsız
Sık nüks eden Psikososyal etkilenimi olan Skar bırakmaya eğilimli Orta şiddetli akne olgularında İzotretinoinin aralıklı veya düşük dozda kullanılması ile Kümülatif dozlara ulaşmadan da Etkin sonuçlar alınabildiği İyilik süresinin daha uzun olduğu Çok sık oral antibiyotik kullanmak zorunda kalınmayacağı

32 Bu kullanım hastaların kullanımı açısından da daha
konforlu olup Hasta uyumunu artırmaktadır Standart doz izotretinoin uygulamasında olduğu gibi Relapsların önlenmesi için Topikal retinoik asit seçeneklerinden biri ile devam edilmelidir

33 Sonuç olarak Klasik tedavilere yanıtsız Sık nüks eden Skar bırakmaya eğilimli Orta şiddetteki akne hastalarında Düşük doz veya aralıklı izotretinoin tedavisinin etkili ve güvenilir olduğu Standart tedaviye göre daha iyi tolere edildiği


"AKNEDE İZOTRETİNOİN NE KADAR ? NASIL ?" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları