Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Mali Muhasebede Dönem Sonu Kapanışı SAP Best Practices.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Mali Muhasebede Dönem Sonu Kapanışı SAP Best Practices."— Sunum transkripti:

1 Mali Muhasebede Dönem Sonu Kapanışı SAP Best Practices

2 ©2011 SAP AG. All rights reserved.2 Amaç, Faydalar ve Anahtar Süreç Adımları Amaç  Kapanış işlemleri bileşeni, gün sonu, ay sonu ve yıl sonu kapanışı için gerekli aktiviteleri hazırlamanıza ve yürütmenize yardımcı olur.  Sistem bu amaçla, kaydedilen hesap bakiyesinin değerlendirmelerini ve analizlerini doğrudan üretmek için kullanabileceğiniz bir dizi standart rapor sağlar. Faydalar  Sistem, aşağıdakileri gerçekleştirmenize yardımcı olur: –bilançolar ve kâr&zarar hesapları yaratma ve –kayıt verilerini belgeleme. Anahtar Süreç Adımları  gün sonu kapanışı,  ay sonu kapanışı ve  yıl sonu kapanışı

3 ©2011 SAP AG. All rights reserved.3 Gerekli SAP Uygulamaları ve Şirket Rolleri Gerekli SAP Uygulamaları  Enhancement package 5 for SAP ERP 6.0 Şirket Rolleri  Finansman Yöneticisi  Satıcılar Muhasebesi Müdürü  Müşteriler Muhasebesi Müdürü

4 ©2011 SAP AG. All rights reserved.4 Ayrıntılı Süreç Tanımı Mali Muhasebede Gün Sonu Kapanışı  Döviz Kurlarını Güncelleyin  Belge Numara Tayininde Boşluklar  İki kez Tayin Edilen Fatura Numaraları  Özet Yevmiye Defterini Görüntüleyin.

5 ©2011 SAP AG. All rights reserved.5 Ayrıntılı Süreç Tanımı Mali Muhasebede Ay Sonu Kapanışı (I)  Döviz Kurlarını Güncelleyin  Belge Numara Tayininde Boşluklar  İki kez Tayin Edilen Fatura Numaraları  Kayıt Dönemlerini Açın ve Kapatın  Devamlı Kayıtlar Girin  Devamlı Kayıtları Kaydedin  Toplu Girdi Oturumu Çalıştırın  MG/FG Hesabı Özel Prosesi Otomatik Mahsuplaştırması  MG / FG Mahsuplaştırma Hesaplarını Analiz Edin  MG/FG Hesabı Otomatik Mahsuplaştırması  Düzeltme Kayıtlarını Kaydedin

6 ©2011 SAP AG. All rights reserved.6 Ayrıntılı Süreç Tanımı Mali Muhasebede Ay Sonu Kapanışı (II)  Yabancı Para Biriminin Yeniden Değerlemesi  Vergi Borcunu Kaydedin  Katma Değer Vergisi Ön Bildirimi  AB Satış Listesi  Dış Ticaret Mevzuat Raporları Z4  Dış Ticaret Mevzuat Raporları Z5A  Karşılaştırma Belgeleri / İşlem Rakamları  Önceki Muhasebe Dönemini Kapatın  Bakiye Faizi Hesaplaması  Yevmiye Defteri Görüntüsü  Mali Tablo.

7 ©2011 SAP AG. All rights reserved.7 Ayrıntılı Süreç Tanımı Mali Muhasebede Yıl Sonu Kapanışı  Yeni Yıl için Fabrika Takvimi Yaratın  AP/AR Bakiyelerinin Devri  DK Bakiyelerinin Devri  Alacak/Borç Yeniden Gruplaması  Bakiye Teyit Alacağı  Bakiye Teyit Borcu  Son Kapanış ve Onay Finansal Raporlaması  Önceki Muhasebe Dönemini Kapatın  Yevmiye Defteri Görüntüsü.

8 ©2011 SAP AG. All rights reserved.8 İş Akışı Diyagramı Proses 1, Gün Sonu Kapanışı Finansman Yöneticisi Olay Proses Kararı Döviz Kurlarını Güncelleyin Güncelleme Değerlendir me Raporlama Özet Yevmiye Defterini Görüntüleyin İki Kez Tayin Edilen Fatura Numaraları Belge Numara Tayininde Boşluklar

9 ©2011 SAP AG. All rights reserved.9 İş Akışı Diyagramı Proses 2, Ay Sonu Kapanışı (I) Finansman Yöneticisi Olay Proses Kararı Döviz Kurlarını Güncelleyin Güncelleme Değerlendir me Kayıt Proses Kararı Kayıt Dönemlerini Açın ve Kapatın Önceki Muhasebe Dönemini Kapatın Karşılaştırma Belgeleri/ İşlem Rakamları Belge Numara Tayininde Boşluklar İki Kez Tayin Edilen Fatura Numaraları Düzeltme Kayıtlarını Kaydedin Yabancı Para Biriminin Yeniden Değerlemesi Vergi Borcunu Kaydedin Katma Değer Vergisi Ön Bildirimi Devamlı Kayıtları Kaydedin Devamlı Kayıtlar Girin Toplu Girdi Oturumu Çalıştırın Bakiye Faizi Hesaplaması 54632

10 ©2011 SAP AG. All rights reserved.10 İş Akışı Diyagramı Proses 2, Ay Sonu Kapanışı (II) Finansman Yöneticisi Accounts Payable Manager Olay DenkleştirmeRaporlama MG / FG GR Mahsuplaştırma Hesabını Analiz Edin MG/FG Hesabı Otomatik Mahsuplaştırmas ı Dış Ticaret Mevzuat Raporları Z5A Dış Ticaret Mevzuat Raporları Z4 AB Satış Listesi MG/FG Hesabı Özel Prosesinin Otomatik Mahsuplaştırması Yevmiye Defteri Görüntüsü Mali Tablo 562 3 4

11 ©2011 SAP AG. All rights reserved.11 İş Akışı Diyagramı Proses 3, Yıl Sonu Kapanışı Finansman Yöneticisi Satıcılar Muhasebes i Yöneticisi Olay Müşteriler Muhasebesi Yöneticisi Proses Kararı Alacak/Borç Yeniden Gruplaması Güncelleme DK = Defteri Kebir DK Bakiyeleri Devri AP/AR Bakiyeleri Devri Yeni Yıl için Fabrika Takvimi Yaratın Yevmiye Defteri Görüntüsü Son Kapanış ve Onay Finansal Raporlaması Bakiye Teyit Borcu Bakiye Teyit Alacağı Raporlama Önceki Muhasebe Dönemini Kapatın

12 ©2011 SAP AG. All rights reserved.12 Anahtar SembolTanımKullanım Açıklamaları Bant: Accounts Payable Clerk veya Sales Representative gibi bir kullanıcı rolünü tanımlar. Bu bant aynı zamanda belirli bir rolden çok, bir organizasyon birimi veya grubunu da tanımlayabilir. Bu tablodaki diğer iş akışı sembolleri bu satırlara dahildir. Senaryodaki tüm rolleri kapsamaya yetecek sayıda satırınız vardır. Rol bandı söz konusu rol için yaygın görevleri içerir. Harici Olaylar: Senaryoyu başlatan, sonlandıran veya senaryodaki olayların gidişatını etkileyen olayları içerir. Akış çizgisi (kesiksiz):: Çizgi, adımların normal sırasını ve senaryodaki akış yönünü gösterir. Akış çizgisi (kesikli): Çizgi, senaryodaki sık kullanılmayan veya şartlı görevlere akışı gösterir. Çizgi ayrıca iş akışına dahil belgelere de gidebilir. Bir senaryo prosesindeki veya adım olmayan bir olaydaki iki görevi birbirine bağlar İş Bağlantısı / Olayı: Senaryoya girilmesine veya senaryodan çıkılmasına yol açan veya senaryo sırasında gerçekleşen harici bir Prosese giden bir işlemi tanımlar Belgedeki bir görev adımına karşılık gelmez Birim Proses: Senaryonun adım adım kapsadığı bir görevi gösterir Belgedeki bir görev adımına karşılık gelir Proses Referansı: Senaryo başka bir senaryonun tamamına referans veriyorsa, senaryo numarasını ve adını buraya girin. Belgedeki bir görev adımına karşılık gelir Alt Proses Referansı: Senaryo kısmen başka bir senaryoya referans veriyorsa, senaryo numarasını, adını ve bu senaryodaki adım numaralarını buraya girin Belgedeki bir görev adımına karşılık gelir Proses Kararı: Son kullanıcı tarafından yapılacak bir seçimi gösteren, bir karar / dallanma noktasını belirtir. Çizgiler, karonun değişik bölümlerinden çıkan farklı seçenekleri temsil eder. Genellikle belgedeki bir görev adımına karşılık gelmez; adımın yürütülmesinde n sonra yapılacak bir seçimi yansıtır SembolTanımKullanım Açıklamaları Sonraki Diyagrama / Son Diyagramdan: Diyagramın sonraki / önceki sayfasına yönlendirir Akış diyagramı sonraki / önceki sayfada devam eder Yazılı Kopya / Belge: Basılı bir belge, rapor veya formu gösterir Belgedeki bir görev adımına karşılık gelmez; bir görev adımı tarafından oluşturulan bir belgeyi yansıtmak için kullanılır; bu şekil, çıkan hiçbir akış çizgisini içermez Mali Gerçekleşmeler: Bir mali kayıt belgesini gösterir Belgedeki bir görev adımına karşılık gelmez; bir görev adımı tarafından oluşturulan bir belgeyi yansıtmak için kullanılır; bu şekil, çıkan hiçbir akış çizgisini içermez Bütçe Planlama: Bir bütçe planlama belgesini gösterir Belgedeki bir görev adımına karşılık gelmez; bir görev adımı tarafından oluşturulan bir belgeyi yansıtmak için kullanılır; bu şekil, çıkan hiçbir akış çizgisini içermez Manüel Proses: Manüel olarak yapılan bir görevi kapsar Genellikle belgedeki bir görev adımına karşılık gelmez; depoda bir kamyonun boşaltılması gibi manüel olarak gerçekleştirilen ve iş akışını etkileyen bir görevi yansıtmak için kullanılır. Var Olan Versiyon / Veriler: Bu blok, harici bir prosesten beslenen verileri kapsar Genellikle belgedeki bir görev adımına karşılık gelmez; bu şekil harici bir kaynaktan gelen verileri yansıtır; bu adım gelen herhangi bir akış çizgisini içermez Sistem Başarılı / Başarısız Kararı: Bu blok, yazılım tarafından alınan otomatik bir kararı kapsar Genellikle belgedeki bir görev adımına karşılık gelmez; bir adımın yürütülmesinden sonra sistem tarafından alınan otomatik bir kararı yansıtmak için kullanılır. SAPHarici İş Bağlantısı / Olayı Birim Proses Proses Referansı Alt Proses Referansı Proses Kararı Diyagram Bağlantısı Yazılı Kopya / Belge Mali Gerçekleşmeler Bütçe Planlama Manüel Proses Mevcut Versiyon / Veriler Sistem Başarılı / Başarısız Kararı

13 ©2011 SAP AG. All rights reserved.13 No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of SAP AG. The information contained herein may be changed without prior notice. Some software products marketed by SAP AG and its distributors contain proprietary software components of other software vendors. Microsoft, Windows, Excel, Outlook, and PowerPoint are registered trademarks of Microsoft Corporation. IBM, DB2, DB2 Universal Database, System i, System i5, System p, System p5, System x, System z, System z10, System z9, z10, z9, iSeries, pSeries, xSeries, zSeries, eServer, z/VM, z/OS, i5/OS, S/390, OS/390, OS/400, AS/400, S/390 Parallel Enterprise Server, PowerVM, Power Architecture, POWER6+, POWER6, POWER5+, POWER5, POWER, OpenPower, PowerPC, BatchPipes, BladeCenter, System Storage, GPFS, HACMP, RETAIN, DB2 Connect, RACF, Redbooks, OS/2, Parallel Sysplex, MVS/ESA, AIX, Intelligent Miner, WebSphere, Netfinity, Tivoli and Informix are trademarks or registered trademarks of IBM Corporation. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other countries. Adobe, the Adobe logo, Acrobat, PostScript, and Reader are either trademarks or registered trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries. Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation. UNIX, X/Open, OSF/1, and Motif are registered trademarks of the Open Group. Citrix, ICA, Program Neighborhood, MetaFrame, WinFrame, VideoFrame, and MultiWin are trademarks or registered trademarks of Citrix Systems, Inc. HTML, XML, XHTML and W3C are trademarks or registered trademarks of W3C®, World Wide Web Consortium, Massachusetts Institute of Technology. Java is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc. JavaScript is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc., used under license for technology invented and implemented by Netscape. SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, SAP BusinessObjects Explorer, StreamWork, and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP AG in Germany and other countries. © 2011 SAP AG. All rights reserved Business Objects and the Business Objects logo, BusinessObjects, Crystal Reports, Crystal Decisions, Web Intelligence, Xcelsius, and other Business Objects products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of Business Objects Software Ltd. Business Objects is an SAP company. Sybase and Adaptive Server, iAnywhere, Sybase 365, SQL Anywhere, and other Sybase products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of Sybase, Inc. Sybase is an SAP company. All other product and service names mentioned are the trademarks of their respective companies. Data contained in this document serves informational purposes only. National product specifications may vary. The information in this document is proprietary to SAP. No part of this document may be reproduced, copied, or transmitted in any form or for any purpose without the express prior written permission of SAP AG. This document is a preliminary version and not subject to your license agreement or any other agreement with SAP. This document contains only intended strategies, developments, and functionalities of the SAP® product and is not intended to be binding upon SAP to any particular course of business, product strategy, and/or development. Please note that this document is subject to change and may be changed by SAP at any time without notice. SAP assumes no responsibility for errors or omissions in this document. SAP does not warrant the accuracy or completeness of the information, text, graphics, links, or other items contained within this material. This document is provided without a warranty of any kind, either express or implied, including but not limited to the implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, or non-infringement. SAP shall have no liability for damages of any kind including without limitation direct, special, indirect, or consequential damages that may result from the use of these materials. This limitation shall not apply in cases of intent or gross negligence. The statutory liability for personal injury and defective products is not affected. SAP has no control over the information that you may access through the use of hot links contained in these materials and does not endorse your use of third-party Web pages nor provide any warranty whatsoever relating to third-party Web pages.


"Mali Muhasebede Dönem Sonu Kapanışı SAP Best Practices." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları