Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SUÇİÇEĞİ ve AŞI UYGULAMASI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SUÇİÇEĞİ ve AŞI UYGULAMASI"— Sunum transkripti:

1 SUÇİÇEĞİ ve AŞI UYGULAMASI
Manisa Halk Sağlığı Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalık Kontrol Programları Şb. Müd.

2 Suçiçeği Virusu Enfeksiyonları
Varicella Zoster Virusu (VZV) Herpes ailesinden Zarflı: Eter, deterjan, kuru hava ile etkisizleşir Çocukluk çağı hastalığı: Olguların %90’ı 13 yaşın altında, en sık 1-6 yaşta Toplumun %10-20’si yaşamı boyunca 1 kez geçirir 1 kez geçirenlerin %4’ünde 2. atak görülebilir Primer enfeksiyonun ardından duysal nöron gangliyonlarında ömür boyu latent kalabilir. Virüsle organizmanın direnci arasındaki denge virüs lehine bozulursa zona görülür

3 Epidemiyoloji Çok bulaşıcı: Aynı odada 1 saat yeterli
İnkübasyon süresi: gün (ort 14 gün) Bulaştırıcılık: Döküntüden 2 gün önce başlar: solunum yoluyla Döküntüler kabuklanana dek sürer: temasla Zonada daha azdır

4 Suçiçeğinin seyri -12-22. gün -1-2. gün 0.gün 7. gün İnkübasyon
Prodrom Döküntü Bulaşma Prodrom başlangıcı Döküntü başlangıcı Veziküllerin kabuklanması ATEŞ BULAŞTIRICILIK

5 Patogenez Üst solunum yolu mukozası veya konjonktiva teması ile alınır
Vücutta replikasyon sonrası kana karışır Mononükleer hücrelerle deriye taşınır Veziküller meydana gelir Veziküldeki sıvı zamanla bulanıklaşır, patlar ya da reabsorbe olur, lezyonlar kabuklanır

6 Klinik belirtiler-1 Prodromal dönem: Ateş (döküntüden 1-2 gün önce)
Karın ağrısı Baş ağrısı Halsizlik, iştahsızlık Öksürük, boğaz ağrısı

7 Klinik belirtiler-2 Döküntü 3 aşamalı:
Kırmızı makül halinde başlayıp papüle dönüşür. 1-2 saat içinde vezikül halini alır. Vezikül sıvısı bulanıktır. Gövdeden başlayıp, baş ve yüze yayılır. Ekstremitede nadirdir, saçlı deride bulunur, mukozalarda görülür. Döküntüler farkı evrededir. Kaşıntılıdır.

8 İmmun yetmezlikli kişilerde: * vezikül sayısı fazla, hemorajik olabilir, * geç iyileşir, visseral komplikasyonlar daha sık

9 Komplikasyonlar İkincil bakteriyel deri enfeksiyonları
A Grubu beta-hem. Streptokoklara bağlı selülit Nekrotizan fasiit Strep. Toksik Şok Sendromu Sepsis Kemik enf. Reye Sendromu: Enf. Sırasında salisilat kullanımıyla ilgili A. Serebellar ataksi Ensefalit: %0,1-0,2 Menenjit Transvers myelit Pnömoni: yetişkinde %4.5-50, %70’i ilk 3 günde Rabdomyoliz Myokardit Nefrit Kanama diatezi Hepatit

10 Gebelikte tehlikeli Gebelikte ağır:
Son trimesterde pnömoni, erke doğum, ölüm riski ↑ Doğum öncesi 5 gün, doğum sonrası 48 saatte geçirilirse yenidoğan için de risk ↑ İlk trimesterda geçirilirse konjenital anomaliye neden olabilir

11 Hastalığın Klinik Biçimleri
Primer enfeksiyon(Suçiçeği) Latent dönem Reaktivasyon Zoster sine herpete Zona Bağışıklık sistemi yeterli hastalarda Bağışıklık sistemi zayıf hastalarda Myelit Fokal vaskülopati Postherpetik nevralji Myelit Multifokal vaskülopati Zoster sine herpete: Döküntü olmaksızın ağrı (+) Postherpetik nevralji: Döküntü kaybolduktan sonra 6 haftadan uzun süren ağrı (+)

12 Laboratuar tanı Klinik örneklerden virüs izolasyonu
Kanda Varisella IgG antikor titresinde anlamlı artış olması Kanda Varisella IgM antikorunun saptanması

13 Suçiçeği: Tedavi Semptomatik tedavi Ateş: parasetamol
Kaşıntı: Antihistaminik ilaçlar Antiviral tedavi (asiklovir) Bağışıklık sistemi baskılanmış hastalar Doğumdan 5 gün önce ya da 4 gün sonrası arasında suçiçeği başlayan annenin bebeğine

14 Suçiçeği: Korunma AKTİF KORUNMA: Aşı 1 yaşından sonra
<13 yaş  Tek doz >13 yaş  2 doz: 4-8 hafta arayla Temastan sonraki ilk 72 saatte etkili Aşı sonrası hafif suçiçeği geçirilebilir: %1 PASİF KORUNMA: Varisella-zoster İmmunglobulin (VZIG): Temastan sonraki ilk 96 saatte etkili Kanser hastaları, yenidoğan ve gebelerde kullanılabilir

15 SUÇİÇEĞİ AŞISININ ULUSAL AŞI TAKVİMİMİZE EKLENMESİ

16 Aşı kime ve kaç doz yapılacak?*
1 Ocak 2012 ve sonra doğanlara 12. ayın sonunda Tek doz *Türkiye Halk Sağlığı Kurumunun tarih ve 9133 sayılı yazısı ile duyrulmuştur.

17 Suçiçeği Aşı Uygulaması
Tek dozluk liyofilize toz içeren flakon ve çözücü içeren flakon veya enjektör şeklinde Kullanıma hazırlık: Çözücü, liyofilize içeren flakona eklenir Yavaşça çalkalanıp karışması sağlanır Bekletilmeden uygulanır Kolun üst kısmında, deltoid kasa uyan bölgeye ya da uyluğun dış tarafına cilt altına-subkutan 0,5 ml

18 Aşı: Canlı virüs aşısı- 2 hatırlatma
Parenteral 2 canlı aşı aynı anda ya da en az 4 hafta ara ile Canlı virüs aşıları tüberkülin deri testini bozabilir. Bu yüzden: PPD uygulaması suçiçeği aşısıyla aynı anda ya da 4-6 hafta sonra yapılmalı

19 Aşının Saklanması 2-8 ⁰ C’de: kesinlikle dondurulmamalı
Buzdolabının orta/alt rafında Sulandırılmadan önce ışıktan korunmalı Kurumların buzdolabı gereksinimi gözden geçirilmeli: Çift kapılı-no-frost-geniş hacimli

20 Genel Aşı Kontraendikasyonları
Bir aşıya karşı gelişen anafilaktik reaksiyon, o aşının sonraki dozları için kesin kontraendikasyon oluşturur Bir aşı bileşenine karşı gelişen anafilaktik reaksiyon, bu maddeyi içeren bütün aşılar için kesin kontraendikasyon oluşturur Ateşli veya ateşsiz ciddi hastalık durumunda izleyen hekime danışılmadan aşı uygulanmaz

21 Aşıya Özel Durumlar Kesin Kontraendikasyonlar
Gebelik Suçiçeği aşısının uygulamasını takiben 1 ay gebelikten kaçınılmalı 12 aydan küçük çocuklar Neomisin veya jelatine karşı anafilaktik reaksiyon Jeneralize malign hastalık, lösemi, lenfoma, konjenital immun yetmezlik ya da HIV nedeniyle immun cevabın bozulduğu durumlar Kortikosteroidler, alkilleyici ajanlar, antimetabolitler veya radyasyon nedeniyle immun cevabın baskılandığı durumlar Salisilat kullanımı

22 Önlem Alınarak Aşı Yapılacak Durumlar
Orta derecede ya da ciddi akut hastalık Yakın zamanda kan veya kan ürünü almış olma

23 Aşı Yapıldıktan Sonra Dikkat Edilecek Durumlar
Kişi aşılamadan sonra 6 hafta boyunca duyarlı, yüksek risk taşıyan kişilerle yakın temastan kaçınmalı Aşı uygulamasından sonra 6 hafta boyunca salisilat kullanımından kaçınmalı

24 Çocukluk Dönemi Aşı Takvimi
Doğumda 1.Ayın sonu 2.Ayın sonu 4.Ayın sonu 6.Ayın sonu 12. Ayın sonu 18. Ayın sonu 24. Ayın sonu İlköğretim 1.sınıf 8.sınıf Hep-B I II III BCG DaBT-İPA-Hib R KPA KKK DaBT-İPA OPA Td Hep-A Su çiçeği

25 Kaynaklar Varisella zoster virus infeksiyonları ( Clinical features of varicella zoster virus infection of the nervous system ( THSK’nın tarih ve 9133 sayılı yazısı


"SUÇİÇEĞİ ve AŞI UYGULAMASI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları