Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

 Derimod bundan 30 yıl önce ihracata yönelik bir atölye olarak kuruldu.  Ardından Derimod' un ilk ma ğ azası Zeytinburnu' nda açıldı o günden beri Derimod.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: " Derimod bundan 30 yıl önce ihracata yönelik bir atölye olarak kuruldu.  Ardından Derimod' un ilk ma ğ azası Zeytinburnu' nda açıldı o günden beri Derimod."— Sunum transkripti:

1  Derimod bundan 30 yıl önce ihracata yönelik bir atölye olarak kuruldu.  Ardından Derimod' un ilk ma ğ azası Zeytinburnu' nda açıldı o günden beri Derimod hem ihracat hem de iç piyasa için üretim yapan bir dünya markası.  Derimod' un ş u an İ stanbul' da 16, Ankara, İ zmit, Antalya ve Adana' da 7 tane olmak üzere toplam 23 ma ğ azası bulunmakta ve yurtdı ş ında ba ş ta Almanya olmak üzere Rusya' İ talya ve Amerika' da temsilcilikleri bulunuyor.  Yakla ş ık 500 ki ş iye istihdam sa ğ lamaktadır.  Derimod bundan 30 yıl önce ihracata yönelik bir atölye olarak kuruldu.  Ardından Derimod' un ilk ma ğ azası Zeytinburnu' nda açıldı o günden beri Derimod hem ihracat hem de iç piyasa için üretim yapan bir dünya markası.  Derimod' un ş u an İ stanbul' da 16, Ankara, İ zmit, Antalya ve Adana' da 7 tane olmak üzere toplam 23 ma ğ azası bulunmakta ve yurtdı ş ında ba ş ta Almanya olmak üzere Rusya' İ talya ve Amerika' da temsilcilikleri bulunuyor.  Yakla ş ık 500 ki ş iye istihdam sa ğ lamaktadır.

2

3 Stoklar Net Satı ş lar Stoklar 10079,5123,0152,3132,54 Net Satı ş lar ,4193,0213,0136 Stok Devir Hızı 94 GÜN42 GÜN46 GÜN30 GÜN80 GÜN S.D.H Sektör Ortalaması 90 GÜN83 GÜN87 GÜN97 GÜN122 GÜN Stoklar da net satışlarda artış eğilimi göstermektedir ve her zaman net satışlar stoklardan daha fazla artış göstermiştir. Bu durum stokların hemen eritilebildiği ve iyi bir satış politikası izlediğini gösterir. Böylece stoklara bağlanan fonun hızlı bir şekilde işletmeye dönüp faaliyetlerine tekrar tekrar katılabileceği ve dönen varlıkların nakit bakımından güçlenip işletmenin ana faaliyet konusunda karlılığını artırabilineceğini söyleyebiliriz.

4 Ticari Alacaklar Net Satı ş lar Ticari Alacaklar ,593, , ,3 Net Satı ş lar ,4193,2213,0135,9 Alacak Devir Hızı 63 GÜN133 GÜN126 GÜN144 GÜN266 GÜN A.D.H sektör ortalaması75 GÜN87 GÜN86 GÜN126 GÜN183,5 GÜN Nakit Oranı N.O sektör ortalaması0,240,14 0,190,310,25 Ele alınan yıllara göre her iki kalemde artış göstermiştir. Fakat ticari alacaklar son iki yılda net satışlara göre yüzdesel olarak daha fazla artmıştır. Buda müşterilerine ödemede vade tanıdığını yada iyi bir tahsilat politikası izleyemediğini gösterir. A.D.H. her zaman sektörden fazladır. Ayrıca nakit oranı da sektör ortalamasının oldukça altındadır. Bu da nakit oranı ve dönen varlıklar miktarının yeterli olmadığını gösterir. Nakit girişi olmadığın için karlılık ve likidite durumunu olumsuz etkiler.

5 Dönen Varlıklar K.V.Y.K Dönen Varlıklar ,2231,0324,4347,6 K.V.Y.K ,3250,0395,6450,4 Dönen Varlıklar/Toplam Varlıklar 0,77(s.o: o,50)0,86(s.o: 0,54)0,87(s.o:0, 59)0.91(s.o: 0,57)0,91(s.o: 0,58) KVYK / Toplam Kaynak 0,50(s.o: 0,77) 0,54(s.o:0, 77)0,60(s.o: 0,78)0,71(s.o: 0,80)0,76(s.o: 0,81) Cari Oran 1,56(s.o: 1,70)1,57(s.o: 1,66)1,44(s.o:1,82)1,27(s.o:2,93)1,20(s.o: 1,92) Nakit Oranı 0.004(s.o: 0,24)0.006(s.o: 0,14)0.004(s.o: 0,19)0.003(s.o: 0,31)0.001(s.o:0,25) net çalışma sermaye

6 Her iki kalemde artış eğilim göstermektedir. Fakat 2006’dan sonra k.v.y.k artışı daha fazladır. Bu durumda dönen varlıklarının k.v.y.k ödemeye yetmeyeceğini gösterir. Cari oran ve nakit oranı sektör ortalamalarının her zaman altındadır. Bu da net işletme sermayesinin yeterli olmadığını göstermektedir. k.v.y.k azaltma yoluna gitmelidir. Yoksa işletme olağan faaliyetlerini sürdürmekte zorlanabilir. Borçlarını ödemek için yeniden bir borçlanmaya girerse durumu daha kötüye gider ve günlük faaliyetlerin sürdürmede mali güçlük çeker ve işletme bu durum karşısın da zarara uğrama olasılığı çok yüksektir.

7 Duran Varlık Devamlı Sermaye Duran varlıklar 10090, , ,743108,95568 Devamlı Sermaye , , , ,44295 D V /Toplam Varlık 0,22(S.O: 51,45)0,13(S.O: 45,85)0,13(S.O: 41,01)0,09(S.O: 43,17)0,08(S.O: 42,25) DV/Devamlı Sermaye 0,45 (MDV/DEVAMLI SERMAYE: 0,80) 0,30(MDV/DEVAMLI SERMAYE: 0,72) 0,32(MDV/DEVAMLI SERMAYE: 0,55) 0,31(MDV/DEVAMLI SERMAYE: 0,61) 0,34(MDV/DEVAMLI SERMAYE: 0,51) Devamlı sermaye artış hızı hem rakamsal hem de oransal bakımdan duran varlıktan fazladır. Bu da duran varlıklarının devamlı sermayeyle finanse ettiğini göstermektedir. Duran varlık/toplam varlık oranı ve mdv/toplam varlık oranları sektör ortalamalarının altındadır.duran varlıklarını uzun vadeli kaynaklarla finanse edememektedir.

8 Yabancı kaynak toplamı Özkaynaklar Yabancı kaynak toplamı ,8242,6381,3432,9 Özkaynaklar ,7164,0162,1143,3 Kaldıraç oranı 0,520,550,610,710,73 Cari oran 1,56(s.o: 1,70)1,57(s.o: 1,66)1,44(s.o:1,82)1,27(s.o:2,93)1,20(s.o: 1,92) Nakit oranı 0.004(s.o: 0,24)0.006(s.o: 0,14)0.004(s.o: 0,19)0.003(s.o: 0,31)0.001(s.o:0,25) Kvyk /toplam kaynak 0,50(s.o: 0,77) 0,54(s.o:0, 77) 0,60(s.o: 0,78)0,71(s.o: 0,80)0,76(s.o: 0,81) f.v.ö.k/ finansman gideri Net kar/öz sermaye 0,20(s.o: 5,95)0,26(s.o:8,90)0,20(s.o:8,37)0,02(s.o:8,52)0,00(s.o:5,95) Net kar/net satış 0,05 0, Net kar/toplam varlık 0,09(s.o:5.30)0.009(s.o:4,78)0,01(s.o:4,40)0,02(s.o:6,40)s.o:3,00 Net çalışma sermayesi

9 Özkaynaklar 2007 yılına kadar bir artış göstermektedir. Bu duruma bakılarak işletmenin mali gücünün yerinde olduğu söylenebilir. Ancak yabancı kaynaklarda da sürekli bir artış söz konusudur ve bu olumsuz bir durumdur. Yani sermayemiz azalmaktadır. Bu durumda işletme öz sermayeyle finanse edilmesi gerekirken yabancı kaynaklarla finanse edilmiştir. Faiz ödeme gücü ilk iki yıl dışında sektörün çok altındadır yani borçlarını öderken sıkıntı yaşamaktadır. Bir de k.v.y.k fazla olduğu göz önüne alınırsa durum daha da kötüdür. İşletmenin mali durumunun iyi olmadığı ve alacaklarının tahsilinin güvencede olmadığını gösterir. Karlılık oranlarımız sektörün altındadır. Borçla finansmanı tercih ettiği için karlılık oranları da düşüktür.

10 Şirketimizin likidite durumuna baktığımız zaman sektörün ve istenilen değerlerin çok altındadır. İşletmemiz nakit sıkıntısı yaşamaktadır. İşletme k.v.y.k öderken zorluk çekecektir. Stok devir hızı sektöre göre iyidir. Buda ürünlerin bozulma, demode olma riski ve stoklama maliyetinin olmadığını göstermektedir. İşletmemiz kredili çalıştığı için elinde nakdi bulunmamaktadır. Bu da net işletme sermayesinin yetersiz olduğunu göstermektedir. Kredili satışlardan vazgeçip nakit çalışmaya başlarsa hem k.v.y.k kolaylıkla ödeyebilir hem de karlılığını artırabilir. İşletme yabancı kaynakla finansı tercih etmiştir. Karlılık oranlarımız her zaman sektörün altındadır. İlk iki yıl dışında faiz ödeme gücüde çok düşüktür. Yani borçlarını ödemede sıkıntı yaşamaktadır. İşletmemiz duran varlıklarını devamlı sermaye ile finanse etmiştir. K.v.y.k oransal olarak dönen varlıklardan her zaman daha fazla artmıştır.

11 ÖNER İ LER Şirket alacaklarını tahsil etmede peşin tahsilat politikasını tercih etmelidir. Kredili satışlarını azaltmalıdır. Nakit sıkıntısı yaşamamak için müşteriye vade tanımamalıdır. İşletme borçla finansman yerine öz sermayeyle finansmanı tercih edebilir. k.v.y.k azaltmaya yönelik çalışmalar yapmalıdır. Dönen varlıklarını azaltıp nakit oranını artırabilir. Böylece karlılığı da artmış olur.


" Derimod bundan 30 yıl önce ihracata yönelik bir atölye olarak kuruldu.  Ardından Derimod' un ilk ma ğ azası Zeytinburnu' nda açıldı o günden beri Derimod." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları