Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DERİMOD TARİHÇESİ Derimod bundan 30 yıl önce ihracata yönelik bir atölye olarak kuruldu. Ardından Derimod' un ilk mağazası Zeytinburnu' nda açıldı o.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DERİMOD TARİHÇESİ Derimod bundan 30 yıl önce ihracata yönelik bir atölye olarak kuruldu. Ardından Derimod' un ilk mağazası Zeytinburnu' nda açıldı o."— Sunum transkripti:

1 DERİMOD TARİHÇESİ Derimod bundan 30 yıl önce ihracata yönelik bir atölye olarak kuruldu. Ardından Derimod' un ilk mağazası Zeytinburnu' nda açıldı o günden beri Derimod hem ihracat hem de iç piyasa için üretim yapan bir dünya markası. Derimod' un şu an İstanbul' da 16, Ankara, İzmit, Antalya ve Adana' da 7 tane olmak üzere toplam 23 mağazası bulunmakta ve yurtdışında başta Almanya olmak üzere Rusya' İtalya ve Amerika' da temsilcilikleri bulunuyor. Yaklaşık 500 kişiye istihdam sağlamaktadır.

2 DERİMOD

3 STOKLAR- NET SATISLAR 2005 2006 2007 2008 2009 Stoklar Net Satışlar 100 79,5 123,0 152,3 132,54 168,4 193,0 213,0 136 Stok Devir Hızı 94 GÜN 42 GÜN 46 GÜN 30 GÜN 80 GÜN S.D.H Sektör Ortalaması 90 GÜN 83 GÜN 87 GÜN 97 GÜN 122 GÜN Stoklar da net satışlarda artış eğilimi göstermektedir ve her zaman net satışlar stoklardan daha fazla artış göstermiştir. Bu durum stokların hemen eritilebildiği ve iyi bir satış politikası izlediğini gösterir. Böylece stoklara bağlanan fonun hızlı bir şekilde işletmeye dönüp faaliyetlerine tekrar tekrar katılabileceği ve dönen varlıkların nakit bakımından güçlenip işletmenin ana faaliyet konusunda karlılığını artırabilineceğini söyleyebiliriz.

4 TICARI ALACAK-NET SATISLAR
2005 2006 2007 2008 2009 Ticari Alacaklar 5.247 18.863 17.713 Net Satışlar 100 359,5 93,9 490339,0 574826,3 168,4 193,2 213,0 135,9 Alacak Devir Hızı 63 GÜN 133 GÜN 126 GÜN 144 GÜN 266 GÜN A.D.H sektör ortalaması 75 GÜN 87 GÜN 86 GÜN 183,5 GÜN Nakit Oranı 0.004 0.006 0.003 0.001 N.O sektör ortalaması 0,24 0,14 0,19 0,31 0,25 Ele alınan yıllara göre her iki kalemde artış göstermiştir. Fakat ticari alacaklar son iki yılda net satışlara göre yüzdesel olarak daha fazla artmıştır. Buda müşterilerine ödemede vade tanıdığını yada iyi bir tahsilat politikası izleyemediğini gösterir. A.D.H. her zaman sektörden fazladır. Ayrıca nakit oranı da sektör ortalamasının oldukça altındadır. Bu da nakit oranı ve dönen varlıklar miktarının yeterli olmadığını gösterir. Nakit girişi olmadığın için karlılık ve likidite durumunu olumsuz etkiler.

5 DÖNEN VARLIK -KVYK 2005 2006 2007 2008 2009 Dönen Varlıklar K.V.Y.K 100 164,2 231,0 324,4 347,6 162,3 250,0 395,6 450,4 Dönen Varlıklar/Toplam Varlıklar 0,77(s.o: o,50) 0,86(s.o: 0,54) 0,87(s.o:0, 59) 0.91(s.o: 0,57) 0,91(s.o: 0,58) KVYK / Toplam Kaynak 0,50(s.o: 0,77) 0,54(s.o:0, 77) 0,60(s.o: 0,78) 0,71(s.o: 0,80) 0,76(s.o: 0,81) Cari Oran 1,56(s.o: 1,70) 1,57(s.o: 1,66) 1,44(s.o:1,82) 1,27(s.o:2,93) 1,20(s.o: 1,92) Nakit Oranı 0.004(s.o: 0,24) 0.006(s.o: 0,14) 0.004(s.o: 0,19) 0.003(s.o: 0,31) 0.001(s.o:0,25) net çalışma sermaye

6 Her iki kalemde artış eğilim göstermektedir. Fakat 2006’dan sonra k. v
Her iki kalemde artış eğilim göstermektedir. Fakat 2006’dan sonra k.v.y.k artışı daha fazladır. Bu durumda dönen varlıklarının k.v.y.k ödemeye yetmeyeceğini gösterir. Cari oran ve nakit oranı sektör ortalamalarının her zaman altındadır. Bu da net işletme sermayesinin yeterli olmadığını göstermektedir. k.v.y.k azaltma yoluna gitmelidir. Yoksa işletme olağan faaliyetlerini sürdürmekte zorlanabilir. Borçlarını ödemek için yeniden bir borçlanmaya girerse durumu daha kötüye gider ve günlük faaliyetlerin sürdürmede mali güçlük çeker ve işletme bu durum karşısın da zarara uğrama olasılığı çok yüksektir.

7 DURAN VARLIK-DEVAMLI SERMAYE
2005 2006 2007 2008 2009 Duran Varlık Devamlı Sermaye Duran varlıklar 100 90,65966 114,9698 109,743 108,95568 133,2138 160,3484 158,1476 139,44295 D V /Toplam Varlık 0,22(S.O: 51,45) 0,13(S.O: 45,85) 0,13(S.O: 41,01) 0,09(S.O: 43,17) 0,08(S.O: 42,25) DV/Devamlı Sermaye 0,45 (MDV/DEVAMLI SERMAYE: 0,80) 0,30(MDV/DEVAMLI SERMAYE: 0,72) 0,32(MDV/DEVAMLI SERMAYE: 0,55) 0,31(MDV/DEVAMLI SERMAYE: 0,61) 0,34(MDV/DEVAMLI SERMAYE: 0,51) Devamlı sermaye artış hızı hem rakamsal hem de oransal bakımdan duran varlıktan fazladır. Bu da duran varlıklarının devamlı sermayeyle finanse ettiğini göstermektedir. Duran varlık/toplam varlık oranı ve mdv/toplam varlık oranları sektör ortalamalarının altındadır.duran varlıklarını uzun vadeli kaynaklarla finanse edememektedir.

8 YABANCI KAYNAK TOPLAMI-ÖZKAYNAKLAR
2005 2006 2007 2008 2009 Yabancı kaynak toplamı Özkaynaklar 100 157,8 242,6 381,3 432,9 136,7 164,0 162,1 143,3 Kaldıraç oranı 0,52 0,55 0,61 0,71 0,73 Cari oran 1,56(s.o: 1,70) 1,57(s.o: 1,66) 1,44(s.o:1,82) 1,27(s.o:2,93) 1,20(s.o: 1,92) Nakit oranı 0.004(s.o: 0,24) 0.006(s.o: 0,14) 0.004(s.o: 0,19) 0.003(s.o: 0,31) 0.001(s.o:0,25) Kvyk /toplam kaynak 0,50(s.o: 0,77) 0,54(s.o:0, 77) 0,60(s.o: 0,78) 0,71(s.o: 0,80) 0,76(s.o: 0,81) f.v.ö.k/ finansman gideri 11.8 27.10 3.33 0.08 0.37 Net kar/öz sermaye 0,20(s.o: 5,95) 0,26(s.o:8,90) 0,20(s.o:8,37) 0,02(s.o:8,52) 0,00(s.o:5,95)  Net kar/net satış 0,05 0,04 0.004 Net kar/toplam varlık 0,09(s.o:5.30) 0.009(s.o:4,78) 0,01(s.o:4,40) 0,02(s.o:6,40) s.o:3,00 Net çalışma sermayesi

9 Özkaynaklar 2007 yılına kadar bir artış göstermektedir
Özkaynaklar 2007 yılına kadar bir artış göstermektedir. Bu duruma bakılarak işletmenin mali gücünün yerinde olduğu söylenebilir. Ancak yabancı kaynaklarda da sürekli bir artış söz konusudur ve bu olumsuz bir durumdur. Yani sermayemiz azalmaktadır. Bu durumda işletme öz sermayeyle finanse edilmesi gerekirken yabancı kaynaklarla finanse edilmiştir. Faiz ödeme gücü ilk iki yıl dışında sektörün çok altındadır yani borçlarını öderken sıkıntı yaşamaktadır. Bir de k.v.y.k fazla olduğu göz önüne alınırsa durum daha da kötüdür. İşletmenin mali durumunun iyi olmadığı ve alacaklarının tahsilinin güvencede olmadığını gösterir. Karlılık oranlarımız sektörün altındadır. Borçla finansmanı tercih ettiği için karlılık oranları da düşüktür.

10 GENEL YORUM Şirketimizin likidite durumuna baktığımız zaman sektörün ve istenilen değerlerin çok altındadır. İşletmemiz nakit sıkıntısı yaşamaktadır. İşletme k.v.y.k öderken zorluk çekecektir. Stok devir hızı sektöre göre iyidir. Buda ürünlerin bozulma, demode olma riski ve stoklama maliyetinin olmadığını göstermektedir. İşletmemiz kredili çalıştığı için elinde nakdi bulunmamaktadır. Bu da net işletme sermayesinin yetersiz olduğunu göstermektedir. Kredili satışlardan vazgeçip nakit çalışmaya başlarsa hem k.v.y.k kolaylıkla ödeyebilir hem de karlılığını artırabilir. İşletme yabancı kaynakla finansı tercih etmiştir. Karlılık oranlarımız her zaman sektörün altındadır. İlk iki yıl dışında faiz ödeme gücüde çok düşüktür. Yani borçlarını ödemede sıkıntı yaşamaktadır. İşletmemiz duran varlıklarını devamlı sermaye ile finanse etmiştir. K.v.y.k oransal olarak dönen varlıklardan her zaman daha fazla artmıştır.

11 ÖNERİLER Şirket alacaklarını tahsil etmede peşin tahsilat politikasını tercih etmelidir. Kredili satışlarını azaltmalıdır. Nakit sıkıntısı yaşamamak için müşteriye vade tanımamalıdır. İşletme borçla finansman yerine öz sermayeyle finansmanı tercih edebilir. k.v.y.k azaltmaya yönelik çalışmalar yapmalıdır. Dönen varlıklarını azaltıp nakit oranını artırabilir. Böylece karlılığı da artmış olur.


"DERİMOD TARİHÇESİ Derimod bundan 30 yıl önce ihracata yönelik bir atölye olarak kuruldu. Ardından Derimod' un ilk mağazası Zeytinburnu' nda açıldı o." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları