Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Primary colors R 0 G 39 B 118 R 0 G 161 B 222 R 60 G 138 B 46 R 114 G 199 B 231 R 201 G 221 B 3 R 146 G 212 B 0 VAN, 30 EKİM 2010 Piyasa Uygulamalarında.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Primary colors R 0 G 39 B 118 R 0 G 161 B 222 R 60 G 138 B 46 R 114 G 199 B 231 R 201 G 221 B 3 R 146 G 212 B 0 VAN, 30 EKİM 2010 Piyasa Uygulamalarında."— Sunum transkripti:

1 Primary colors R 0 G 39 B 118 R 0 G 161 B 222 R 60 G 138 B 46 R 114 G 199 B 231 R 201 G 221 B 3 R 146 G 212 B 0 VAN, 30 EKİM 2010 Piyasa Uygulamalarında Gün Öncesi Piyasası IV. OSB ENERJİ ZİRVESİ NEZİR AY ELEKTRİK PİYASASI MALİ UZLAŞTIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

2 Mevcut Elektrik Piyasasının İşleyişi Hedeflenen Piyasa Yapısı ve Gün Öncesi Piyasası Piyasa İlişkin İstatistiksel Göstergeler Gündem

3  Gün Öncesi Piyasası  Dengeleme Güç Piyasası  Saatlik Uzlaştırma Nihai Dönem  Dengeleme Mekanizması  Aylık 3 Zamanlı Uzlaştırma Geçiş Dönemi  Gün Öncesi Planlama  Dengeleme Güç Piyasası  Saatlik Uzlaştırma Mevcut Durum 1 Aralık 20092011  DUY ile birlikte; –bir Dengeleme Sistemi tesis edilmiş, –dengeleme talimatlarının mali sonuçlarının uzlaştırılmasına ilişkin kurallar belirlenmiş, –dengesizliklerin uzlaştırılmasına yönelik kurallarda önemli değişiklikler tanımlanmıştır.  Nihai DUY iki aşamalı bir yapı öngörmektedir. Nihai DUY ile Düzenlenen Yapı (1/2) 1 Temmuz 2006

4 Nihai DUY ile:  Gün Öncesi ve Gün İçi piyasası ayrıştırılmaktadır. Buna göre, Gün öncesi teklifleri (ilk aşamadan Gün Öncesi Planlama, ikinci aşamada Gün Öncesi Piyasası) ve gün içi teklifleri (Dengeleme Güç Piyasası) ayrı ayrı verilmektedir.  Uzlaştırma saatlik bazda yapılmaktadır.  Ticari faaliyetin çok büyük bir kısmı Gün Öncesinde gerçekleşmekte, Gün içerisinde ise sistem emniyeti ön plana çıkamaktadır  Denge sorumluluğu kavramı getirilmiştir. Denge sorumluluğu içinde, katılımcılara “dengeden sorumlu grup” oluşturma imkanı sunulmuştur. Nihai DUY ile Düzenlenen Yapı (2/2)

5 Gün Öncesi Planlama Dengeleme Güç Piyasası Saatlik Uzlaştırma Katılımcılar tarafından tekliflerin sunulması (11:30) Sİ tarafından yük tahmini yapılması (11:30) Sİ tarafından kısıtların sisteme girilmesi (11:30) Pİ tarafından sistemin çalıştırılarak marjinal fiyatların ve alış / satış miktarlarının belirlenmesi (13:00) İtiraz süreci (13:30) Gün öncesi programının sonuçlandırılması (14:00) Mekanizma Gün Öncesi Planlama

6 Dengeleme Güç Piyasası Gün Öncesi PlanlamaDengeleme Güç Piyasası Saatlik Uzlaştırma Sİ’ne kesinleşmiş gün öncesi üretim / tüketim programlarının sunulması (16:00) Sİ’ne yük alma, yük atma tekliflerinin sunulması (16:00) Sİ tarafından hatalı bildirimlerin kontrol edilmesi ve düzeltilmesinin sağlanması (17:00) Tekliflerin sistem ihtiyaçları doğrultusunda Sİ tarafından değerlendirilerek kullanılması (17:00......) Mekanizma

7 Gün Öncesi Fiyatı ve Sistem Marjinal Fiyatı Arasındaki İlişki TL/MWh MW Gün Öncesi Fiyatı Miktar SGÖF SMF MW TL/MWh Gün Öncesi Dengelemede Fiyat Belirleme Dengeleme Güç Piyasası Fiyat Belirleme

8 Saatlik Uzlaştırma Gün Öncesi PlanlamaDengeleme Güç Piyasası Saatlik Uzlaştırma Piyasa faaliyetleri sonucunda oluşan alacak / borç hesaplamalarını yapmak ve faturalama için gerekli bilgileri sağlamak, Dengeleme maliyetlerini, maliyetlere neden olan piyasa katılımcılarına yansıtmak suretiyle sıfır bakiye düzeltme kaleminin miktarını azaltmak, Günlük avans ödemeleri ile beraber tahsilat süresini azaltarak piyasa katılımcılarından alınması gereken teminat tutarını azaltmak. Amaç Sayaç değerlerinin PMUM’a ulaştırılması (ayın ilk 4 günü) Ön uzlaştırma bildirimlerinin hazırlanması (ayın 6 ncı günü) Nihai uzlaştırma bildirimlerinin hazırlanması (ayın 11 inci günü) Faturalama süreci (ayın 15 inci günü....) Mekanizma

9 Mevcut Elektrik Piyasasının İşleyişi Hedeflenen Piyasa Yapısı ve Gün Öncesi Piyasası Piyasa İlişkin İstatistiksel Göstergeler Gündem

10 Hedeflenen Piyasa Yapısı Bir gün öncesine kadar Bir gün öncesiGerçek zaman Spot Fiyat SMF MW Gün Öncesi Piyasası Dengeleme Piyasası İkili Anlaşmalar Piyasası Vadeli İşlemler (Türev) Piyasası MW TL/MWh Arz Talep Spot Fiyat Elektrik Enerjisi TicaretiSistem İşletimi

11 Gün Öncesi Piyasası Dengeleme Güç Piyasası Saatlik Uzlaştırma Piyasa katılımcılarına, ikili anlaşmalarına ek olarak bir sonraki gün için enerji alış ve satışı yapma fırsatı tanıyarak, üretim ve/veya tüketim ihtiyaçları ile sözleşmeye bağlanmış yükümlülüklerini gün öncesinde dengeleme olanağını sağlama, Elektrik enerjisi referans fiyatını belirleme, Sistem İşletmecisine gün öncesinden dengelenmiş bir sistem sağlama, Teklif bölgeleri oluşturularak, Sistem İşletmecisine gün öncesinden kısıt yönetimi yapabilme imkanı sağlama. Amaç Sİ tarafından teklif bölgelerinin belirlenmesi Sİ tarafından teklif bölgeleri arasındaki emreamade kapasitelerin duyurulması (09:30) Katılımcılar tarafından tekliflerin sunulması (11:30) Pİ tarafından tekliflerin değerlendirilmesi (12:00) Pİ tarafından gün öncesi fiyatının hesaplanması ve alış/satış miktarlarının katılımcılara duyurulması (13:00) Katılımcıların itirazlarının kabulü (13:30) Fiyat ve alış/satış talimatlarının verilmesi (14:00) Mekanizma

12 Gün Öncesi Piyasası Teklifleri Saatler Fiyat (TL/MWh) 0556060,0180901051201505000 00.00 – 01.00150 1005000-40-250-350 07.00 – 08.00300 22515000-100 -200  Gün öncesi piyasasına saatlik alış, satış teklifi sunmak üzere kullanılacak olan asgari ve azami fiyat limitleri Piyasa İşletmecisi tarafından belirlenen teknik limitlerdir.  Fiyatların yükselen sıra ile dizilmesi gerekir.  Pozitif miktarlar alışı, negatif miktarlar ise satışı ifade etmektedir.  İki fiyat/miktar arasındaki boş alanlar doğrusal enterpolasyon ile Piyasa İşletmecisi tarafından doldurulur.  Gün öncesi piyasasında katılımcılar, gün öncesi planlamada olduğu gibi blok alış/satış ve esnek satış teklifi verebilirler. Gün Öncesi Piyasası Teklifleri

13 Yük (MW) Ekonomik Elektrik Fiyatı (TL/MWh) Açıklama Baz Yük40Fiyattan bağımsız Ayarlanabilir Yük2036 TL/MWh Fiyat 36 TL/MWh’yi geçerse fabrikanın bir bölümünde üretim yapılması ekonomik değildir. Ayarlanabilir Yük2056 TL/MWh Isıtma: Fiyat 56 TL/MWh olduğunda alternatif yakıtla ısınabilir. TOPLAM80 İkili Anlaşmalar201 yıllık alış anlaşması mevcuttur. Fiyat, TL/MWh0203035404550556065200500 Katılımcı A, MW60 40 20 Gün Öncesi Piyasasında Teklif Verme (1/4) Katılımcı A (Toptan Satış Şirketi)

14 Yük (MW) Ekonomik Elektrik Fiyatı (TL/MWh) Açıklama Baz Yük80Fiyattan bağımsız Ayarlanabilir Yük0--- TOPLAM80 İkili Anlaşmalar601 yıllık alış anlaşması mevcuttur. Fiyat, TL/MWh0203035404550556065200500 Katılımcı B, MW20 Katılımcı B (Toptan Satış Şirketi) Gün Öncesi Piyasasında Teklif Verme (2/4)

15 Yük (MW) Marjinal Maliyet (TL/MWh) Açıklama Baz Yük40Fiyattan bağımsız Santral 12020 TL/MWh Fiyat 20 TL/MWh ve üzerinde olduğunda üretim yapması ekonomiktir. Santral 22030 TL/MWh Fiyat 30 TL/MWh ve üzerinde olduğunda üretim yapması ekonomiktir. Santral 34040 TL/MWh Fiyat 40 TL/MWh ve üzerinde olduğunda üretim yapması ekonomiktir. Santral 42045 TL/MWh Fiyat 45 TL/MWh ve üzerinde olduğunda üretim yapması ekonomiktir. Santral 56055 TL/MWh Fiyat 55 TL/MWh ve üzerinde olduğunda üretim yapması ekonomiktir. TOPLAM120 Fiyat, TL/MWh0203035404550556065200500 Katılımcı C, MW402000-40-60 -120 Katılımcı C (Otoprodüktör Grubu) – Bara Müşterisi Gün Öncesi Piyasasında Teklif Verme (3/4) Toplam Üretim Kapasitesi 160 MW

16 Kapasite (MW) Marjinal Maliyet (TL/MWh) Açıklama Santral 15030 TL/MWh Fiyat 30 TL/MWh’den yüksek olduğunda üretim yapması ekonomiktir. Santral 23040 TL/MWh Fiyat 40 TL/MWh’den yüksek olduğunda üretim yapması ekonomiktir. Santral 32045 TL/MWh Fiyat 45 TL/MWh’den yüksek olduğunda üretim yapması ekonomiktir. Santral 410050 TL/MWh Fiyat 50 TL/MWh’den yüksek olduğunda üretim yapması ekonomiktir. TOPLAM200 İkili Anlaşma Miktarı100Müşterisi ile 6 aylık satış anlaşması imzalamıştır. Fiyat, TL/MWh0203035404550556065200500 Katılımcı D, MW100 50 200-100 Katılımcı D (Üretim Şirketi) Gün Öncesi Piyasasında Teklif Verme (4/4)

17 Fiyat, TL/MWh0203035404550556065200500 Katılımcı A, MW60 40 20 Katılımcı B, MW20 Katılımcı C, MW402000-40-60 -120 Katılımcı D, MW100 50 200-100 MW 4080120160200240 20 40 60 80 10 0 TL/MWh 45 TL/MWh 60 MW TalepArz Toplam, Alış (MW)220200130 8060 40 Toplam, Satış (MW)0000-40-60-160-220 Gün Öncesi Piyasasında Fiyat Oluşumu

18 OSB’lerin Piyasaya İlişkin Faaliyetleri  OSB’ler dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiliklerdir ve bu kapsamda sayaç okuma, okunan sayaç değerlerinin PMUM’a bildirilmesi gibi yükümlülükleri bulunmaktadır.  Diğer yandan, OSB’ler veya OSB içerisinde yer alan tüzel kişilikler Serbest Tüketici Yönetmeliğinde yer alan koşulları karşılamak suretiyle, Serbest Tüketici olarak (ikili anlaşma yaparak) kendi tedarikçilerini belirleme hakkına sahiplerdir.  Bu kapsamda serbest tüketicilere ilişkin UEVCB ve sayaçlar, serbest tüketicinin tedarikçisi olan piyasa katılımcısı tarafından PMUM’a kayıt ettirilir.  Gün öncesi planlama/piyasası ve dengeleme güç piyasasına ilişkin faaliyetler ilgili piyasa katılımcısı tarafından PYS üzerinden yürütülür.

19 Mevcut Elektrik Piyasasının İşleyişi Hedeflenen Piyasa Yapısı ve Gün Öncesi Piyasası Piyasa İlişkin İstatistiksel Göstergeler Gündem

20 Aralık 2009 - Ağustos 2010 arası dönemde: PMUM’daki toplam nakit akışı (alacak ve borçlar) : 10.657.981.121 TL Aylık ortalama nakit akışı : 592.110.062 TL Aylık ortalama uzlaştırmaya esas veriş/çekiş miktarı yaklaşık 15.600.000 MWh olup, bunun yaklaşık 4.056.000 MWh’ı piyasada işlem görmektedir. Serbest tüketiciler tarafından sistemden enerji çekiş miktarı 1.360.604 MWh. Şu anda toplam piyasa hacminin yaklaşık %26’sı dengeleme piyasası, %74’ü ise ikili anlaşmalardan oluşmaktadır. Finansal Göstergeler

21 Piyasa Hacimleri Saatlik uzlaştırma ile birlikte nakit akışının büyük bir kısmı (~%62) gün öncesi işlemlerinden kaynaklanmaya başlamıştır. Nakit akışının kalan 38%’i ise dengeleme güç piyasası ve dengesizliklerden oluşmaktadır. EDM: Enerji Dengesizlik Miktarı ÖEDM: Öngörülen Enerji Dengesizlik Miktarı DGP: Dengeleme Güç Piyasası GÖP: Gün Öncesi Planlama Bu durum dengesizliklerin büyük bir kısmının gün öncesinde giderildiğini göstermektedir.

22 Sistem Fiyat Gelişimi Ekonomik krizi takip eden Aralık 2009 sonrasında, sistem gün öncesi fiyatları ortalama 2009 fiyatlarının altına düşmüştür. Fakat, Temmuz ve Ağustos aylarında mevsimsellik sebebiyle artan elektrik tüketimi fiyatların da artmasına sebep olmuştur.

23 Sıfır Bakiye Düzeltme Tutarının Gelişimi Aralık 2009 sonrasında SBDT’nin düşme sebepleri arasında;  Yeni uygulama ile gerçek zamanda yaşanan dengesizlik maliyetlerinin dengesizliğe düşen katılımcı tarafından karşılanması (SMF’nin ilgili saatin sonunda teklifi kabul edilen en son santralin teklif fiyatından belirlenmesi),  1 kodlu talimat miktarındaki azalma yer almaktadır.

24 Serbest Tüketicilerin Gelişimi Eylül 2010 itibariyle serbest tüketici sayısı 4.529’a yükselmiştir. Bu artışın temel sebepleri arasında Otomatik Fiyatlandırma Mekanizması sebebiyle artan perakende satış fiyatları ve 2009 senesi sonunda yaşanan tüketim azalışı sebebiyle düşen piyasa fiyatları yer almaktadır. Serbest Tüketici Sayısının Gelişimi Serbest Tüketici Sayaç Sayısının Gelişimi


"Primary colors R 0 G 39 B 118 R 0 G 161 B 222 R 60 G 138 B 46 R 114 G 199 B 231 R 201 G 221 B 3 R 146 G 212 B 0 VAN, 30 EKİM 2010 Piyasa Uygulamalarında." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları