Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Yükü İSG Hafiflet! AVRUPA HAFTASI 2007 Mustafa BİRBENLİ İSGGM Daire Başkanı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Yükü İSG Hafiflet! AVRUPA HAFTASI 2007 Mustafa BİRBENLİ İSGGM Daire Başkanı."— Sunum transkripti:

1 Yükü İSG Hafiflet! AVRUPA HAFTASI 2007 Mustafa BİRBENLİ İSGGM Daire Başkanı

2 Avrupa İSG Ajansı (OSHA), işyerlerinin daha sağlıklı, güvenli ve verimli hale getirecek bilgiyi sağlamayı amaçlayan bir AB kuruluşudur. 18 Temmuz 2006 tarihinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Avrupa İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansı arasında “Avrupa İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansı’na Türkiye ve Hırvatistan’ın İlerideki Katılımlarına İlişkin Önlemler” adı altında bir katılım protokolü imzalanmış bulunmaktadır. Ajans İle İşbirliği

3 Protokolün Amacı Çalışma planı ve bir çalışma takvimi üzerinde mutabakata varmak Ortak bir anlayış oluşturmak Hırvatistan ve Türkiye’yi, Ajans’ın ağına tam üye olarak katılım için yürüttükleri hazırlıklarda desteklemektir.

4 Protokol Kapsamındaki Faaliyetler Türk Odak Noktası’nın kurulması Ulusal bilgilendirme ağının geliştirmesi Ajans’ın Türkiye internet sitesinin devamlılığının sağlanması 2006 ve 2007 Avrupa İSG Haftalarının düzenlenmesi Ajans’ın Bilbao’ da gerçekleştirilecek bilgilendirme ve uzman grup toplantılarına katılım

5 Proje Kapsamında Gerçekleştirilen Faaliyetler Ulusal Ağ Üyeleri Toplantıları Çeviriler İnternet Sitesi Sağlıklı İşyerleri Girişimi Kampanyası Avrupa İSG Haftaları –2006 Genç Çalışanlar –2007 Kas İskelet Sistemi Hastalıkları

6 OSHA Çalışmaları kapsamında, üçlü yapıda “Ulusal İSG Ağı” kurulmuştur. Ağ üyelerimiz: Türk-İş, Hak-iş, Kesk, Disk gibi işçi sendikaları, Tisk, Tobb, Tesk gibi işveren örgütleri İş Teftiş Kurulu, Çaşgem, İsgüm, SSK gibi Devlet Kurumları İş Müfettişleri Derneği gibi STK’ları içermektedir. ULUSAL AĞ ÜYELERİ

7 Ulusal Ağ üyeleri ile yapılan toplantılar periyodik bir hale getirilmiştir. 17 Nisan 2007 tarihinde ağ üyeleri için bir bilgilendirme toplantısı yapılmıştır. Toplantıda protokol ve planlanan çalışmalar hakkında bilgi verilmiş, görüşleri alınmıştır.

8 4 Eylül 2007 tarihinde ikinci ulusal ağ üyeleri toplantısı gerçekleştirilmiştir. Toplantının amacı ve içeriği Projenin gidişatı ve faaliyetler hakkında bilgi verilmesi Üyelerin isteklerinin ve ihtiyaçlarının tespiti Önceliklerin birlikte belirlenmesi, Ağ içi iletişimi kuvvetlendirecek yolların araştırılması olmuştur.

9 Proje kapsamında 1130 sayfa dokümanın çeviri yapılacaktır. Ülke önceliklerimiz göz önüne alınarak, OSHA’nın ve Ajans’a üye ülkelerin yayınları incelenip, 2007 yılı içinde çevirisi yapılması planlanan dokümanlar belirlenmiştir. OSHA bültenleri, Risk değerlendirmesinde kullanılacak sektörlere özel kontrol listeleri bu kapsamda çevrilen başlıca dokümanlardır. Çeviri yapılan dökümanlara yakın zamanda http://tr.osha.europa.eu sitesinden ulaşmak mümkün olacaktır. http://tr.osha.europa.eu ÇEVİRİLER

10 İSG ile ilgili bilgilendirme merkezi olması hedefiyle kurulmuş Ajans’ın Türkiye sayfasının yürütümü ve güncellenmesi devam etmektedir. http://tr.osha.europa.eu İNTERNET SİTELERİ

11 Genel Müdürlük ve İSGÜM web siteleri için web master tarafından yeni siteler hazırlanmıştır. www.isggm.gov.tr Editörlükle görevlendirilecek personele ilgili eğitimler verilmiştir. İNTERNET SİTELERİ

12 Ajans’ın KOBİ’lere yönelik bir projesi olan ‘HWI-Sağlıklı İşyerleri Girişimi’ kampanyası dahilinde, 18 Ekim 2007 yılında ilk defa Türkiye’de de düzenlenmiştir. SAĞLIKLI İŞYERLERİ GİRİŞİMİ KAMPANYASI

13 2007 Sağlıklı İş Yerleri Girişimi Kampanya Sloganı İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HERKESİ İLGİLENDİRİR! SİZİN İÇİN DE İYİDİR; İŞİNİZ İÇİN DE! olarak belirlenmiştir.

14 Kampanyanın Hedefleri İş sağlığı ve güvenliğinin önemine ilişkin bilinç düzeyini artırmak, Avrupa çapında bilgiyi etkin bir biçimde yaymak ve daha güvenli, daha sağlıklı ve daha üretken işyerlerinin oluşturulmasına destek olmak,

15 Önleme kültürü geliştirmek, KOBİ’lerin belirli ihtiyaçlarını karşılayabilmek için bilgi transferini sağlamaktır. Yaklaşık 100 katılımcıyla düzenlenen seminerde Riski Yönetin!Sağlığı Koruyun!İşinizi Geliştirin! mesajı verilmiştir.

16 İSG esasları hakkında bilgilendirme, İşletmeler, sosyal taraflar ve ilgili kuruluşlar için iyi uygulamalar konusunda bilgilendirme Basılı ve internet üzerinden kullanılabilecek risk değerlendirme araçları, kontrol listeleri, broşür, poster, bülten geliştirilmesi, İnşaat, tarım sektörleri, biyolojik riskler, psiko- sosyal faktörler, işgöremezlik gibi öncelikli İSG konularında, Ajans’ın mevcut bilgisinin Türkçe’ye aktarımı, Seminer düzenlenmesi SAĞLIKLI İŞYERLERİ GİRİŞİMİ KAMPANYASI- Etkinlikler

17 AVRUPA İSG HAFTASI 2006 – GENÇ ÇALIŞANLAR Ajans, Avrupa İSG Haftası adı altında, her yıl belirlediği bir konuda bir yıl süren bir kampanya yürütmektedir. 2006 yılı konusu öncelikli risk gruplarından “Genç Çalışanlar” olarak belirlenmiştir. Ajans tarafından, İyi Uygulama ödülleri ve video yarışması düzenlenmiştir. Sonuçlar, kampanyanın sitesinden http:ew2996.osha.europa.eu adresinden görülebilir

18 Sloganı “Güvenli Başla” Kampanyanın amacı: Gençlerin, hem eğitim aldıkları kurumlarda, hem de ilk adımını attığı günden itibaren işyerlerinde, mesleki riskler ve bu risklerden korunma konularında bilgilendirilmelerini sağlayarak onlarda risk bilinci ve risk önleme kültürünü geliştirmek, böylece “yarının sağlıklı çalışanlarını bugünden yetiştirmek” tir. AVRUPA İSG HAFTASI 2006 – GÜVENLİ BAŞLA- Amaç

19 2006 yılı konusu Genç Çalışanlar olan kampanya, protokol kapsamında Türkiye’de de gerçekleştirilmiştir. Kampanya kapsamında, bülten, broşür, basılmıştır. 19. İş Sağlığı ve Güvenliği Haftasında “Genç Çalışanlar” konulu bir panel düzenlenmiştir. Bir canlı radyo programı yapılmıştır. İSG bilinci kazandırmayı hedefleyen eğitimler verilmiştir. AVRUPA İSG HAFTASI 2006 – GÜVENLİ BAŞLA - Etkinlikler

20 Güvenli Başla konulu NAPO Türkçeleştirilmiştir. Genel Müdürlüğümüzün periyodik yayını olan İSG Dergisinde bu konuya kapsamlı bir şekilde yer verilmiştir. 22 Mart 2007 tarihinde Bilbao’da gerçekleştirilen, ‘Genç Çalışanlar’ Kapanış Etkinliğine katılım sağlanmıştır. 12 Aralık 2006 tarihinde ‘Genç Çalışanlar’ konulu 150 kişilik Avrupa Haftası Sempozyumu gerçekleştirilmiştir.

21 2007 yılı Avrupa İSG Haftası kapanış etkinliği bugün siz değerli katılımcılarla birlikte “Kas İskelet Sistemi Hastalıkları” üzerine düzenlenmektedir. “İşe bağlı kas iskelet sistemi hastalıkları”, çok yaygın olması ve önlenebilir olması nedeni ile seçilmiştir. Konu ile ilgili bilgilendirici ve destekleyici dokümanlar çantalarınızda mevcuttur. AVRUPA İSG HAFTASI 2007 – KAS İSKELET SİSTEMİ HASTALIKLARI

22 Kampanyanın amacı, işyerindeki kas – iskelet sistemi rahatsızlıklarının önlenmesinde işverenlere, çalışanlara, güvenlik temsilcilerine ve politika belirleyicilere yardımcı olmaktadır. Kampanya, kas – iskelet sistemi rahatsızlıklarıyla mücadelede hem bu tür rahatsızlıkların önlenmesini hem de işyerinde kas – iskelet sistemi rahatsızlıklarından şikayeti olan çalışanların işyerinde tutulmasına yönelik çalışmaları kapsayan bütünleşmiş bir yönetim yaklaşımını desteklemektedir. Bu yaklaşım taşınan yükün yanında vücuda binen gerilimlerin tamamını içine alan “yükün yönetilmesi” kavramını vurgulamaktadır. AVRUPA İSG HAFTASI 2007 –YÜKÜ HAFİFLET - Amaç

23 Sağlıklı İşyerleri Girişimi Seminerinde bu konuda bir sunum yapılmıştır. Konu ile ilgili bir doküman ulusal düzeyde çalışmalarla hazırlanmıştır. Ajans yayınlarından konu ile ilgili dökümanlar Türkçe’ye kazandırılmıştır. AVRUPA İSG HAFTASI 2007 – YÜKÜ HAFİFLET - Etkinlikler

24 OSHA’nın Avrupa Haftası içinde haftayı destekleyen temel aktivitelerden biri, iyi uygulama örneklerinin toplanmasıdır. Amacı;işyeri düzeyindeki yerlerde iş sağlığı ve güvenliğinden sorumlu kişilere, çalışanların sağlık ve güvenlik risklerini nasıl azaltacaklarını gösterecek bilgiyi sağlamak olan iyi uygulama ödülleri için gerekli duyurular yapılmıştır. İyi Uygulama Ödülleri

25 Ülkemizde, ulusal düzeyde yükü hafifleten çözümler toplanmıştır. Bu bağlamda ağ üyelerinden gereken destek istenmiş ve sağlanmıştır. Kas İskelet Sistemi Hastalıkları ve önlenmesi üzerine 18 iyi uygulama örneği toplanmış, konunun uzmanlarının oluşturduğu bir Jüri Kurulu tarafından değerlendirilmiştir. İyi Uygulama Ödülleri

26 Avrupa İSG Haftası 2008 konusu “Risk Değerlendirmesi” olacaktır. Bu kapsamda, ülkemizde iyi uygulama örnekleri toplanacaktır. İlk kez Ajans’ın iyi uygulamalar yarışmasına katılım sağlanacaktır Riski Yöneten Başarılı Uygulamalar Ajans’a gönderilecektir. Başvurularınızı bekliyoruz.

27 TEŞEKKÜRLER mbirbenli@csgb.gov.tr


"Yükü İSG Hafiflet! AVRUPA HAFTASI 2007 Mustafa BİRBENLİ İSGGM Daire Başkanı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları