Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Fransız kalite politikası Yönetişim yaklaşımı Véronique Fouks Institut National de l’Origine et de la qualité Uluslararası Antalya Semineri 11 Ekim 2012.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Fransız kalite politikası Yönetişim yaklaşımı Véronique Fouks Institut National de l’Origine et de la qualité Uluslararası Antalya Semineri 11 Ekim 2012."— Sunum transkripti:

1 Fransız kalite politikası Yönetişim yaklaşımı Véronique Fouks Institut National de l’Origine et de la qualité Uluslararası Antalya Semineri 11 Ekim 2012

2 Kalitenin önemi Fransa’da tarım ve gıda kalkınması stratejisinin başlıca öğelerinden birisi Tüm tüketiciler için önemli bir konu –Gıda ürünlerinin güvenceliği –Dengeli beslenme –Damak zevki

3 Katılımcı bir politika Gıda ürünleri arzının kalite ve çok çeşitliliğini sağlamak Sorumlulukları : Kamu güçleriKamu güçleri Ekonomik aktörlerEkonomik aktörler TüketicilerTüketiciler arasında paylaşmak

4 Fransız politikasının üç ekseni Yüksek kalite Çevreye saygılı kalite Geleneklere ve kökene bağlı kalite

5 Coğrafi işaretlerin dört başarı anahtarı Özgün bir ürün (« özgünlük ») : ayrışım nesnel olmalıdır Başvuru sahiplerinin ve filyer ortaklarının istekli ve uyumlu olmaları İlgili piyasa : bilgilendirilmiş tüketiciler Kamu güçlerinin desteği

6 Titizlik ve şeffaflık Meslek gruplarının (üreticiler ve tüccarlar) üstlendiği gönüllü ve toplu girişim Kamusal bir çerçeve içersinde üreticiler tarafından hazırlanan etkili üretim şartnameleri Üretim şartnamesine uyumu denetleyen süreçler = ürünün özelliklerini güvence altına alan bir sistem Uygun bir koruma ve kontrol sistemi

7 2006 yılında yürürlüğe giren yeni bir örgütlenme Üçlü kaygı: –yalınlaştırma –okunabilirlik –İyileştirilmiş genel verim Hedefler: –Ürünlerin kökenleri ve kaliteleri yönünde kamu politikalarını birleştirmek –Üreticilerin olduğu kadar tüketicilerinde ilgisini güçlendirmek

8 Üç eksen Yeni bir yönetişim : Toplu girişimi, kurumsal düzenlemenin merkezine yerleştirmek –Bir coğrafi işaretler yönetim ve savunma kurumunun tanınması –Temsil edilebilirlik, şeffaflık ve demokratik bir işleme sistemi –Ana görevleri: -Başvurunun hazırlanması : Tanınma dosyasındaki tarihi, ejonomik ve teknik öğelerin sunumu Tescil edilen menşe veya mahreç işaretinin izlenmesi ve geliştirilmesi (üretim şartnamesinin evrimi, tanıtım, aktörlere destek, eğitim, iç denetim ….)

9 Üretim şartnamesinin tanımı : –Tüm üretim koşullarınnı toparlanması ve ürünün yöreye ya da coğrafi kökenine olan bağının incelenmesi –Bu konu için özel olarak oluşturulmuş bir kurumda (İNAO) tanınma süreçlerinin iyileştirilmesi Üç eksen

10 Yeni bir denetim örgütü –Tüketici gözünde sistemin inandırıcı olma çabası –Uzman ve bağımsız üçüncü kurumlar tarafından gerçekleştirilen kontrol –Ortak bir taban üzerinde her bir ürüne ayrı ayrı uyumu sağlanmış kontrol yöntemleri (kontrol planının tanımı) –Sistemin INAO tarafından gözetimi Üç eksen

11 Kamu güçlerinin rolü Bu konu için özel olarak oluşturulmuş bir kurumun varlığı –Ulusal köken ve kalite enstitüsü (INAO) Bakanlıkların müdahalesi –Ekonomi ve Tarım Bakanlıkları

12 Görevler Kalite işaretlerinin tanınması İzleme Kontroller Koruma Tasarımların tanıtımı ve bilgi akımı  Özgün bir yapı  İşaretlerin tanınmasından sorumlu profesyonel kişiler  Bölgelere dağılmış idari yapılar : üretici birlikleri ve kalite işaretleri alanında faaliyet gösteren bölgesel ve yerel yapıların ayrıcalıklı ortakları INAO’nun görevleri

13  Üretim şartnamelerinin tanınması, sınırlandırılması ve yeniden gözden geçirilmesi ile ilgili süreçlerde teknik ve idari destek,  Coğrafi İşaretlerin (Menşe ve Mahreç işaretleri) ad ve yöre kökenlerinin korunmasında yardım,  kontrol süreçlerinin gerçekleştirilmesine katılım. … yakınlık ortamındaki eylemler açısından INAO’nunn verdiği hizmetler…

14 Coğrafi işaretin tanınma evresindeki rolü Profesyonel kişilere eşlik etmek, onları yönlendirmek ve teknik, yasal ve idari konulardaki sorularına yanıtlar vermek Kurumsal aktörlere, destekleme politikalarının etkinliğini iyileştirmek yaklaşımlarında eşlik ve yardım etmek

15 Sonuç Merkezi bir hizmet ve aynı zamanda yakınlık ortamında eylemler Topluluklara eşlik etmek ve kurumsal aktörlerin girişimlerinde onlarla paylaşmak için insan kaynakları Soruşturma komisyonları ve uzmanlar (belgeler üzerine çalışmalar, saha çalışması ve dosyalar) tarafından profesyonellerin önemli rolü

16 Bakanlıklar Tarım Bakanlığı –INAO’nun denetlenmesi ve finansmanını sağlar –Coğrafi işaretlerin tanınması metinlerini imzalar Ekonomi Bakanlığı –Tanınma metinlerini imzalar –Rekabet koşullarına uygunluğu sağlar –Ürünlerin hem üretim hem tüketim evrelerinde kontrolunden sorumludur

17 Coğrafi İşaret almış bir ürün : …toplu bir girişimden doğar Kökenine bağlı kendine özgü özelliklere sahiptir Profesyoneller tarafından önerilen ve kamu güçleri tarafından onaylanan üretim koşullarına uyar INAO’nun denetimi altında uzman, bağımsız ve tarafsız bir üçüncü kurum tarafından kontrol edilir Tüketici tarafından bilinir, belirlenir

18 Menşe işaretli şaraplar ve likörler 360 ‘dan fazla adlandırma 70 000 işletme (80 000 üretici) Toplam bağ alanının %59,7’si (Cognac ve Armagnac dışında) Fransız şarap rekoltesinin %47,8’i (Cognac ve Armagnac dışında) Şaraplar : 11,9 Mılyar € ciro, Likörler: 2 milyar € ciro Korunan menşe işaretli süt ürünleri 51 Adlandırma 18 - 21 000 üretici 1.5 Milyar € ciro Korunan menşe işaretli gıda ürünleri 45 adlandırma (2012 verileri) 9 300 tarım işletmesi 150 milyon € ciro Gıda ürünlerinde 107 mahreç işareti (2012) 17 000 tarım işletmesi (kanatlılar ve yumurta dışında) 1,2 Milyar € ciro Mahreç işareti 75 ülke şarabı Fransız şarap rekltesinin %27,5’i 2 elma şırası Nicel göstergeler (2010 verileri) Fransa’da

19 İlginize teşekkür ederim v.fouks@inao.gouv.fr


"Fransız kalite politikası Yönetişim yaklaşımı Véronique Fouks Institut National de l’Origine et de la qualité Uluslararası Antalya Semineri 11 Ekim 2012." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları