Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BALIKESİR SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2005.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BALIKESİR SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2005."— Sunum transkripti:

1

2 BALIKESİR SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2005

3 RESMİ YAZIŞMA KURALLARI BALIKESİR - 2005 HAZIRLAYAN Hasan GÖKÇİN Sağlık Müdürlüğü Eğitim Şube Müdürü

4 RESMİ YAZIŞMA KURALLARI DEĞİŞTİ 17.02.1994 ve 1994/4 sayılı genelge ile uygulanan Resmi yazışma kuralları yürürlükten kaldırıldı. Yeni Resmi Yazışma Kuralları 03.12.2004 Tarih ve 25659 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

5 YAZININ BÖLÜMLERİ BAŞLIK SAYI BİRİM KOD NUMARASI KONU TARİH GÖNDERİLEN MAKAM İLGİ METİN İMZA EK DAĞITIM PARAF

6 BAŞLIK Başlıklar 3 Satırı geçmemeli ve Kağıda ortalanarak yazılmalıdır. T.C. BALIKESİR VALİLİĞİ İl Sağlık Müdürlüğü

7 Başlık, kağıdın üst kenarından iki aralık aşağıda ve orta bölümünde bulunur. İlk sıraya T.C. kısaltması, bir aralık altına ortalanarak kuruluşun yasal adı büyük harflerle, bunun bir aralık altına da yine ortalanarak birimin adı küçük harflerle yazılır.

8 2 KOL ARALIĞI T.C. BALIKESİR VALİLİĞİ İl Sağlık Müdürlüğü

9 T.C. KEPSUT KAYMAKAMLIĞI Sağlık Grup Başkanlığı

10 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Kanser Savaş Daire Başkanlığı

11 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Salur Sağlık Ocağı

12 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Halkapınar Sağlık Evi

13 Uygulamalarda birlikteliğin sağlanması bakımından Bakanlığımıza bağlı tüm sağlık kurum ve kuruluşları tabelalarında T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ……Devlet Hastanesi ……Sağlık Ocağı ……Sağlık Evi ibarelerinin kullanılması gerekiyor. Sağlık BakanlığıTem.Sağ.Hiz.Gnl.Md.nün 28.04.2000/5710 Sayılı Yazıları(2000/29 Genelge)

14 SAYI VE EVRAK KAYIT NO Sayı: 310/16 Sayı ve evrak kayıt numarası arasına slaş(eğik çizgi) ( / ) işareti konur. Başlığın son satırından itibaren iki aralık verilerek “Sayı” yazılır.

15 KAYIT NUMARASI, YAZININ EVRAK KAYIT DEFTERİNDE KAYDEDİLDİĞİ NUMARADIR.

16 BAŞLIĞIN SON SATIRINDAN İKİ ARALIK AŞAĞIDAN VE KAĞIDIN SOL KENARINDAN 12 KARAKTER İÇERİDEN BAŞLANARAK Sayı YAZILIR VE ÖNÜNE ( : ) İŞARETİ KONUR.

17 T.C. BALIKESİR VALİLİĞİ İl Sağlık Müdürlüğü 2 ARALIK Sayı : 12 ARALIK

18 KOD NUMARASI VERİLİR, KOD NUMARASINDAN SONRA ( - ) İŞARETİ KONULARAK DOSYA NUMARASI, DOSYA NUMARASINDAN SONRA DA YİNE ( - ) İŞARETİ KONULARAK KAYIT NUMARASI YAZILIR. GENEL EVRAK BİRİMİNDEN SAYI VERİLMESİ DURUMUNDA ( / ) EĞİK ÇİZGİ KONULARAK YAZILIR.

19 BAKANLIK, İL VE İLÇE TEŞKİLATLARINCA KALLANILACAK SAYI SİSTEMİ KALLANILACAK SAYI SİSTEMİ

20 T.C. BALIKESİR VALİLİĞİ İl Sağlık Müdürlüğü Sayı : B1041SM4100009/ 1250 KOD NUMARASI DOSYA NUMARASI KAYIT NUMARASI

21 13 / 08 / 1991 tarih ve 08-3-383- 16649 (1991 / 17 ) sayılı Başbakanlık genelgesi ile 01/01/ 1992 tarihinden itibaren yürürlüğe konulan “ Resmi Yazışmalarda Kod Sistemi ” ne mutlaka uyulacaktır.

22 GENEL EVRAK NUMARASI DAMGA VEYA YAZI İLE YAZININ ORTA KISMINA GELECEK ŞEKİLDE BASILMAZ VE YAZILMAZ.

23

24 Konu sayının bir aralık altına “Konu” yan başlığından sonra, başlık bölümündeki “T.C.” kısaltmasının hizasını geçmeyecek biçimde yazılmalıdır.

25 Konu sonunda; “Hk”, “Dair”, “Ait “ GİBİ KISALTMALAR YAPILMAZ.

26 Konu bölümü kesinlikle başlık bölümündeki T.C. kısaltması hizasını geçmemelidir. İlk satıra sığmazsa, alt satır KONU :sözcüğünün altı boş bırakılarak, ilk satırın hiza- sından başlatılır. Yazının konusu anlamlı ve özlü bir şekilde ifade edilmelidir.

27

28 Yazının gönderildiği kurum, kuruluş ve kişi ile bunların bulundukları yeri belirtir. Konunun son satırından 2-4 satır aşağıdan kağıdı ortalayacak biçimde yazılır. Yazının gönderileceği makamın resmi adı kısaltma yapılmadan büyük harflerle Yazı bir alt makama gönderiliyorsa parantez içerisinde küçük harflerle yazılır.

29 T.C. BALIKESİR VALİLİĞİ İl Sağlık Müdürlüğü Sayı : B104ISM41000010-...../......../01/2005 Konu : Hizmet İçi Eğitim 2-4 ARALIK SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNE ( Eğitim Şube Müdürlüğü )

30 BALIKESİR VALİLİĞİNE ( İl Sağlık Müdürlüğü) ÖRNEK-1

31 Resmi görevli olmayan kişilere yazılan yazılarda “ Sayın ” kelimesinden sonra ad küçük, soyadı BÜYÜK harflerle yazılır. Varsa unvanı adın hizasında ve alt satırda yer alacaktır..

32 T.C. BALIKESİR VALİLİĞİ İl Sağlık Müdürlüğü Sayı : B104ISM4100009 -......../........../01/2005 Konu : Hizmet İçi Eğitim Sayın Doç. Dr. Ayşe KALMAZ Atatürk Cad. NO: 18 06100 Yenişehir / BURSA

33 Resmi görevli kişilere yazılan yazılarda da ad küçük, soyadı büyük yazılır. Ünvan ise yine küçük harflerle yazılır.

34 T.C. BALIKESİR VALİLİĞİ İl Sağlık Müdürlüğü Sayı : B104ISM4100009-........../.........../01/2005 Konu : Hizmet İçi Eğitim Akif KALAYCI Devlet Hastanesi Müdürü Havran/BALIKESİR

35 İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNE BALIKESİR ÖRNEK-2

36 Sayın Dr.Mustafa AKPINAR Bulaşıcı Hast.Şube Müdürü ÖRNEK-3

37 Kuruluş dışı yazılarda, gerekiyorsa yazının gideceği yerin adresi küçük harflerle ve başlığın ilk satırının hizasında, iki aralık bırakılarak ayrıca belirtilir.

38 T.C. BALIKESİR VALİLİĞİ İl Sağlık Müdürlüğü Sayı : B104ISM4100009-..../......./01/2005 Konu : Hizmet İçi Eğitim TABİBLER ODASI BAŞKANLIĞINA Kızılay Caddesi No : 25/5 BALIKESİR

39

40 İLGİ, YAZILAN YAZININ ÖNCEKİ BİR YAZIYA EK YA DA KARŞILIK OLDUĞUNU YA DA BAZI BELGELERE BAŞVURULMASI GEREKTİĞİNİ BELİRTEN BÖLÜMDÜR,

41 Gönderilen makamdan sonra üç aralık verilerek kağıdın sol kenarından 12 karakter içerden başlanır ve İlgi sözcüğü küçük harflerle yazılır. İlgi sözcüğünden sonra ( : ) işareti konulur.

42 Gerekli durumlarda mevzuat da, ilgi olarak gösterilebilir. İlgi’de zorunluluktan kaynaklanan hallerde kurum veya kuruluş isminin anlaşılabilirliğinin bozulmaması kaydıyla (Gn.Md.lüğü, D.Bşk.lığı vb. ) şekillerde kısaltmalar yapılabilir.

43 Fax ile gelen yazı üzerinde işlem yapılmış ve bu işleme Fax’la cevap verilmeyecek ise ilgide belirtilen yazının Fax’la geldiği ve fax referans numarasının belirtilmesi gerekir.

44 T.C. BALIKESİR VALİLİĞİ İl Sağlık Müdürlüğü Sayı : B104ISM4100010-.../......./01/2005 Konu : Hizmet İçi Eğitim SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNE ( Eğitim Şube Müdürlüğü ) İlgi : a) 4/071975 tarih ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 64’üncü maddesi b) Başbakanlığın 05 / 02 / 2001 tarih ve 0024 Referans No’lu fax’ı c) 15 /01 / 2005 tarih ve 1549 sayılı yazımız

45 İlgi: 15/03/2005 tarihli ve B100KSD000071-3800-236 sayılı yazı. ÖRNEK-1

46 İlginin birden fazla olması halinde ; a,b,c,d gibi küçük harfler kullanılır. İlgiyi belirleyen harften sonra parantez kapatma işareti konulur ve bir karakter boşluk bıraktıktan sonra ilginin içeriğine geçilir,

47 ÖRNEK-2 İlgi: a) 10/01/2005 tarihli ve F.B.6-0-1907/ 14 sayılı yazı, b) 25/02/2005 tarihli ve F.B.6-0-1907/ 15 sayılı yazı, c) 03/03/2005 tarihli ve F.B.6-0-1907/ 16 sayılı yazı, İlgi birden fazlaysa a,b,c gibi küçük harfler yanlarına ayraç işareti konularak kullanılır.

48 İlgi’de “..........tarihli ve...........sayılı” ifadeleri kullanılır. İlgi tarih sırasına göre yazılır.

49 T.C. BALIKESİR VALİLİĞİ İl Sağlık Müdürlüğü Sayı : B104ISM4100010-.../......./01/2005 Konu : Hizmet İçi Eğitim SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNE ( Eğitim Şube Müdürlüğü ) İlgi : a) 4/071975 tarih ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 64’üncü maddesi b) Başbakanlığın 05 / 02 / 2001 tarih ve 0024 Referans No’lu fax’ı c) 15 /01 / 2005 tarih ve 1549 sayılı yazımız

50

51 METİN “İlgi”den sonra başlayıp “İmza”ya kadar süren kısımdır. İlginin son satırından sonra 2 aralık, ilgi yoksa gönderilen yerden sonra 3 aralık bırakılarak başlanır. Paragraf başlarına yazı alanının 1.25 cm içerisinden başlanır.

52 T.C. BALIKESİR VALİLİĞİ İl Sağlık Müdürlüğü SAYI : B104ISM41000010-......../.........../01/2005 KONU : Hizmet İçi Eğitim SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNE ( Eğitim Şube Müdürlüğü ) İlgi : a)14/071975 tarih ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 2 ARALIK(İlgi yoksa 3 aralık) 19ARALIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 12ARALIK1 ARALIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

53 METİNLERDE UYULACAK KURALLAR Şekil Yönünden İçerik Yönünden Metin yönünden

54 ŞEKİL YÖNÜNDEN UYULACAK KURALLAR

55 Metin bölümü maddeler halinde yazılıyorsa: Sayı ve harf dizileri aynı hizada bulunmalıdır. Sayı ve harflerden sonra ( - ) işareti konularak satıra başlanmalıdır.

56 Yazılar kağıdın bir yüzüne okunaklı olarak yazılmalı, kazıntı, silinti ve düzeltmeler olmamalıdır. Paragraf başı, satır başı ve sonları aynı hizada olmalıdır.

57 Zorunlu haller dışında yazı metni tek sayfaya sığdırılmalı, tek satırla ikinci sayfanın bitirilmemesine özen gösterilmelidir. Metin içinde geçen sayılar rakamla ya da yazı ile yazılmalıdır. Metinde kullanılan noktalama işaretlerinden sonra bir vuruşluk boşluk bırakılmalıdır.

58 İÇERİK YÖNÜNDEN UYULACAK KURALLAR

59 Yazı Türk Dil Kurumunca çıkartılan İmla kılavuzu ve sözlüğünde yer alan yazım kurallarına uygun duru bir Türkçe ve kısa cümlelerle yazılmalıdır. Metinde zorunlu haller ve teknik terimler dışında yabancı kelimelere yer verilmemelidir. Kısaltma yapılmamalıdır.

60 METNİN SONUNDA UYGULANACAK KURALLAR

61 Üst ve alt makamlara dağıtımlı olarak yazılan yazılar. “Arz ve rica ederim” Alt makama yazılan yazılar “ Rica ederim” Üst ve aynı düzey makamlara yazılan yazılar “Arz ederim” ŞEKLİNDE BELİRTİLMELİDİR.

62

63 İMZA Metnin bitiminden sonra 2-4 aralık bırakılır. İmzalayacak olan makam sahibinin adı, soyadı ve ünvanı yazı alanının en sağına yazılır. İmza ad ve soyadın üzerine atılır. Ad küçük, soyad BÜYÜK harflerle yazılır. Ünvanlar ad ve soyadın altına küçük harflerle yazılır.

64 Akademik kariyer unvanları ismin sol başına küçük harflerle kısaltılarak yazılabilir

65 Yazıyı imzalayacak olan makam yazının gideceği makama göre kurum/kuruluşun “ İmza Yetkileri Yönergesi ” ne veya yetkili makamlarca verilen imza yetkisine uyularak seçilir.

66 Yazıyı makam sahibi yerine başka bir yetkili imzalayacaksa ad ve soyadı altına ortalanarak yazılacak ve bunun altına da gene ortalanarak makam ünvanı yazılır. Vekaleten imza atılıyorsa, vekalet eden kişinin adı soyadı ile vekalet edilen görev ve vekaleten imza ettiği belirtilir.

67 İmza Dr.Murat KARAKÖSE Sağlık Müdürü V. Sağlık Müdür Yard. ÖRNEK

68 İmza Adı Soyadı Vali a. Vali Yardımcısı ÖRNEK

69 ÖRNEK-2 İmza Dr.Önder ÖNVERMEZ Yat.Ted.Kurm.Şube Müdürü

70 İmza Kadim DOĞAN Vali a. Vali Yardımcısı ÖRNEK-3 Yazıyı makam sahibi yerine yetki devredilen kişi imzaladığında, imzalayanın ad ve soyadı birinci satıra, yetki devredenin makamı ikinci satıra, imzalayan makamın ünvanı ise üçüncü satıra yazılır.

71 ÖRNEK-4 İmza Mehmet ÖZENÇ Personel Şube Müdürü İmza Dr. Süleyman BAYSAL Sağlık Müdürü Yazının iki yetkili tarafından imzalanması durumunda üst makam sahibinin adı soyadı ve imzası sağda bulunur.

72 Yazının ikiden fazla yetkili tarafından imzalanması durumunda ise üst makam sahibinin adı soyadı ve imzası solda olmak üzere yetkililer makam sırasına göre soldan sağa sıralanırlar. İmza Mehmet ÖZENÇ Personel Şube Müdürü İmza Dr. Süleyman BAYSAL Sağlık Müdürü İmza Hülya ÖZCAN Şef ÖRNEK-4

73

74 Bir yazının üst makamın onayına sunulması halinde imza bölümünün dört aralık altına ve kağıdın ortasına büyük harflerle “ OLUR ” yazılır. OLUR’u ortalayacak biçimde tarih yeri hazırlanır. İmza için yeterli boşluk bırakıldıktan sonra onaylayanın adı küçük harf, soyadı büyük harfle yazılarak altına da ünvanı ortalanır. ONAY

75 İmza Dr.Murat KARAKÖSE Sağlık Müdürü V OLUR 01/01/2005 Mustafa ERDOĞAN Vali a. Vali Yardımcısı

76 ÖRNEK-1 O L U R 11/03/2005İmza Kadim DOĞAN Vali a. Vali Yardımcısı

77 Onaylanmak üzere ilgili makamlara sunulacak yazıların yetkili bir makam tarafından teklifi, Bağlı ise ilgili makam tarafından sunulması ve onaylayacak makam tarafından da onaylanması gerekmektedir.

78 Bu durumda ilk teklif edenin imzasından sonra, dört aralık aşağıya ve kağıdın sol tarafına 12 karakter içeriden başlanılarak, küçük harflerle“ Uygun Görüşle Arz ederim ” yazılır. Altına da onayda yer alan esaslara uygun olarak imza düzenlemesi yapılır. Yine 4 aralık boşluk bırakılarak kağıt ortalanır ve “ ONAY ” bölümü açılır.

79 ÖRNEK-2 Yazıyı teklif eden birim ile onay makamı arasında makamlar varsa; O L U R 13/03/2005İmza Atıl ÜZELGÜN Balıkesir Valisi Uygun görüşle arz ederim 12/03/2005İmza Kadim DOĞAN Vali Yardımcısı

80

81 EKLER İmza bölümünden sonra uygun satır aralığı bırakılarak yazı alanının soluna konulan “ EK / EKLER” ifadesinin altına yazılır. EK: Yönetmelik (4 sayfa) ÖRNEK-1

82 ÖRNEK-2 EKLER : 1- Yazı örneği (5 sayfa) 2- Yönetmelik (3 Adet) Ek adedi birden fazla ise

83 Ek adedi boşluğa sığmayacak kadar uzun olursa liste olarak yazıya iliştirilmelidir. Birden fazla kurumu ilgilendiren yazışmalarda, eklerin bazılarının gönderilmesi / gönderilmemesi şeklinde ibare var ise o kuruluşun hizasına “ek konulmadı ” veya “....sayılı ek konuldu ” ibarelerinin yazılması gerekir.

84 ÖRNEK-3 EKLER: 1- 2005/9 nolu genelge (2 sayfa) 2- Döküman ( 4 sayfa) DAĞITIM: Merkez Yataklı Tedavi Kurumları Halk Sağlığı Laboratuvar Müdürlüğü(ek konulmadı) Merkez İlçe Sağlık Grup Başkanlığı (Ek konulmadı)

85 EKLER : 1-Yazı(3 sayfa) 2-Yönetmelik(8sayfa) 3-Disket(1 Adet)

86

87 PARAF - PARAPHE Yazının kurum içinde kalan nüshası, yazıyı hazırlayan ve kurum tarafından belirlenen en fazla 5 görevli tarafından paraf edilir. Paraflar adres bölümünün hemen üstünde ve yazı alanının solunda yer alır. Yazıyı paraflayan kişilerin unvanları gerektiğinde kısaltılarak yazılır.

88 Gizli yazılarda yazıyı yazan memurun da parafı bulunmalıdır. Unvan ve isimlerin alt - alta yazılmalarına dikkat edilmelidir.

89 12/03/2005Memur :H.ŞALLI (Paraf) 12/03/2005Şef :S.AVŞAR 12/03/2005 Md.Yrd :Dr.M.KARAKÖSE (Paraf) ÖRNEK

90

91 ÖRNEK-1 Eklerden sonra uygun satır aralığı bırakılarak yazı alanının soluna “DAĞITIM” yazılır. EK: Yazı Örneği (2 sayfa) DAĞITIM: 19 İlçe Sağlık Grup Başkanlığı

92 ÖRNEK-2 Yazının gereğini yerine getirme durumunda olanlar “Gereği” kısmına, yazının içeriğinden bilgilendirilmesi istenenler ise “Bilgi” kısmına protokol sırasıyla yazılır. DAĞITIM: Gereği: Bilgi: Sağlık Grup Başkanlıkları İl ve İlçe M.E.M.

93 DAĞITIM : Gereği : Bilgi : Eğitim Şube Müdürlüğü İstatistik Şube Müdürlüğü

94 DAĞITIM: Şube Müdürlükleri Mer.Yat.Ted.Kurm. Halk Sağ.Lab.Md. 19 İlçe Sağ.Grup Başk.

95 KOORDİNASYON Başka birimlerle işbirliği yapılarak hazırlanan yazılarda, paraf bölümünden sonra bir satır aralığı bırakılarak “Koordinasyon:” yazılır ve işbirliğine dahil olan personelin unvan, ad ve soyadları paraf bölümündeki biçime uygun olarak düzenlenir.

96 11/03/2005Mem.:E.ÖZER (Paraf) 11/03/2005Şube Md.:Ş.SON (Paraf) ÖRNEK Koordinasyon: 11/03/2005Şube Md. E.AVCI (Paraf) 11/03/2005Md.Yard. :A.ASYA (Paraf)

97

98 ADRES Sayfa sonuna soldan başlayarak yazıyı gönderen kurum ve kuruluşun adresi, telefon ve faks numarası, e-posta adresi ve elektronik ağ sayfasını içeren iletişim bilgileri yazılır. İletişim bilgileri yazıdan bir çizgi ile ayrılır. Ayrıntılı bilgi için görevlinin adı soyadı ve ünvanı da yazılabilir.

99 ÖRNEK Atatürk M.Yeniyol Cad.Devlet Hastanesi Arkası-BALIKESİR Telefon: (0266)241 90 12-241 61 95 Fax.(0266)241 13 29 e-posta: blksaglikmud@ttnet.tr Elektronik ağ:www.balıkesirsaglik.gov.trblksaglikmud@ttnet.tr Not:Verilecek cevapta yazımızın tarih ve numarasının yazılması.

100

101

102 Gizlilik derecesi, yazının gizlilik durumunu belirten bölümdür.

103 GİZLİ YAZILAR Gizlilik derecesi belgenin üst ve alt ortasına büyük harflerle kırmızı renkli olarak belirtilir. GİZLİLİK DERECELERİ çok gizli gizli gizli özel özel hizmete özel hizmete özel şeklinde görev alanı ve hizmet özelliğine göre kurum veya kuruluşça belirlenir.

104

105 Acelelik derecesi zarfın sağ üst köşesine kırmızı mürekkep ile damgalanır.

106 Zarfın ortasına gideceği makam ve adresi posta koduyla birlikte açıkça yazılır.

107 Zarfların sol üst köşelerine gönderen makamların kaşeleri basılır ve yazının sayısı yazılır.

108

109 Gizlilik derecesi çok olan yazılar çift zarf ile gönderilir. İç zarfa yazı konularak zarf yapıştırılır. Zarfın kapanma yerlerine hazırlayanın parafları atılır ve şeffaf bant ile örtülecek şekilde kapatılır.

110 Zarfın ön yüzüne sol üst köşeye gönderen makamın kaşesi ve evrakın numarası yazılır. Ortaya gideceği makam yazıldıktan sonra zarfın ön ve arka yüzüne üst ve alt ortalarına gelecek şekilde kırmızı damga ile gizlilik derecesi basılır. Ayrıca acelelik derecesi varsa sağ üst köşeye kırmızı damga ile basılır.

111 Bu zarf, aralarında karbon kağıdı bulunan 2 suret evrak senedi ikinci zarfın içine konularak gizlilik derecesi olmayan yazılar gibi kapatılır. Üzerine gideceği yer ve evrak sayısı yazılır. İkinci zarfın üzerinde gizlilik derecesi bulunmaz. Sadece acelelik derecesi kırmızı damga ile basılır.

112

113 “Çok gizli” GİZLİLİK DERECELİ YAZILARIN ALINMASI “Çok gizli” GİZLİLİK DERECELİ YAZILARIN ALINMASI Dış zarfı açan görevli iç zarf üzerinde yer alan “çok gizli” ibaresini gördüğünde zarfı açmadan yetkili makama sunar. Bu görevli dış zarfın içinde yer alan evrak senedini imzalayarak bir nüshasını gönderen makama iade eder.

114 İVEDİ VE GÜNLÜ YAZILAR, Yazıya cevap verilmesi gereken tarih, metin içinde belirtilir. BÜYÜK KIRMIZIYazının ivedi ve günlü olduğu sayfanın sağ üst kısmında BÜYÜK harflerle KIRMIZI renkli olarak belirtilir.

115 TEKİT YAZISI Resmi bir yazının tekid edilmesi o yazının gereğinin süresi içinde yapılmadığı anlamını taşır. Yazıya uygun sürede cevap vermeyen kurum ve kuruluşlara tekit yazısı yazılır.

116 Birinci tekidde hatırlatmada bulunulur, İkinci tekidde gecikme nedenleri sorulur, Üçüncü tekidde ise sorumlular hakkında yasal işlem yapılır.

117

118 SAYFA NUMARASI Yazı alanının sağ altına toplam sayfa sayısının kaçıncısı olduğunu gösterecek şekilde sayfa numarası verilir. 3/5 ÖRNEK

119 ASLINA UYGUNLUK ONAYI Örneğin uygun bir yerine “Aslının aynıdır” İfadesi yazılarak imzalanır ve mühürlenir. Mühür ismin okunmasına engel olmamalıdır. Bir yazıdan örnek çıkartılması gerekiyorsa ;

120 RESMİ YAZILARIN GÖNDERİLİŞ VE ALINIŞLARINDA YAPILACAK İŞLEMLER

121 1- KAYIT KAŞESİ Gelen evraklar uygun bir kaşe hazırlanarak kaydedilir. Bu kaşeler evrakın ARKA yüzüne basıldıktan sonra evrakın tarih ve sayısı yazılır.

122 ÖRNEK BALIKESİR Sağlık Müdürlüğü KAYIT TARİH SAYI HAVALE GEREĞİ BİLGİ DOSYA NO EKLER

123 2- YAZILARIN GÖNDERİLMESİ Yazıyı gönderenin iletişim bilgileri zarfın sol üst köşesinde, yazının gideceği yerin iletişim bilgileri ise zarfın ortasında yer alır. Yazının gizlilik derecesi zarfın üst ve alt ortasına, yazının ivedilik derecesi sağ üst köşeye gelecek biçimde KIRMIZI renkte belirtilir.

124 ÖRNEK GİZLİ İVEDİ T.C. GİZLİ İVEDİ Balıkesir Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü Posta Kodu:10100 Sayı : İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE BALIKESİR GİZLİ GİZLİ

125 GÖNDERENALANTARİHSENEDİ HAZIRLAYAN SIRA NO Belgenin Konusu (Tarih ve Sayısı) Kopya Adedi Kopya No EklerDil SENEDİ İADE EDENİN: Adı ve Soyadı: Görevi : İmzası : Tarih Saat ÖRNEK- EVRAK SENEDİ

126

127 Fax’la gönderilen yazılara(mesaj) göre hemen işlem yapılmakla birlikte, söz konusu yazı ancak teyidinin yapılmasından sonra resmi evrak özelliğindedir, Fax’ la gönderilen yazıların(mesaj) beş gün içinde resmi yazı ile teyidinin yapılması gerekir.

128

129 BELGE BOYUTU Resmi yazışmalarda A4 (210X297 mm) veya A5(210X148 mm) boyutunda kağıt kullanılmalıdır. A4 A5

130 YAZI TİPİ VE KARAKTER BOYUTU Bilgisayarda yazılan yazılarda “Times New Roman” 12 Yazı tipi ve 12 karakter boyutunun kullanılması esastır.

131 –Rapor, form ve analiz gibi özelliği olan metinlerde farklı yazı tipi ve karakter boyutu kullanılabilir.

132

133 NÜSHA SAYISI Resmi yazıların en az (2) iki nüsha olarak düzenlenmesi gerekir.

134 NEDEN F KLAVYE ?

135 STANDART TÜRK KLAVYESİ ( F KLAVYE )’ dir. STANDART TÜRK KLAVYESİ ( F KLAVYE )’ dir. 1949 yılında F Klavye Kullanımına başlanılmıştır. Türkçeye en uygun

136 Milli Eğitim Bakanlığının 2003/20 sayılı Genelgeleri doğrultusunda F klavye kullanma mecburiyeti getirilmiştir. Her türlü resmi yazı Standart Türk Klavyesi ( F klavye) kullanılarak yazılmalıdır.

137 F klavye hazırlanırken; 30.000 kelime ve 185.000 harf incelenmiştir. Bütün sesli harfler sol elde toplanmış. Sessiz harfler de sağ elle yazılacak şekilde tasarlanmıştır. Çok kullanılan harfler güçlü parmaklara paylaştırılarak yazım kolaylığı sağlanmıştır. Belli bir eğitimden sonra F Klavye ile 10 parmakla bakmadan yazı yazmak mümkündür.

138 Q klavye İngiliz tasarımıdır. Q Klavyede; Türkçede çok kullanılan harfler kenarlarda kalmış ve bunun neticesi yazım zorlaşmıştır. Daktilo ile yapılan hızlı yazı yazma yarışmalarına ülkemiz adına katılanlar F klavye ile birinci olmuşlardır. Bu nedenle; İş yerimize ya da evimize Bilgisayar alırken klavyenin F klavye olmasına dikkat etmeliyiz…

139 Sabrınızdan dolayı teşekkür etmeyi borç biliriz. EĞİTİM ŞUBESİ


"BALIKESİR SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2005." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları