Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

 Konferans; bir insanı hazır bir insan haline getirir. Yazma da bir insanı tam bir adam yapar.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: " Konferans; bir insanı hazır bir insan haline getirir. Yazma da bir insanı tam bir adam yapar."— Sunum transkripti:

1

2  Konferans; bir insanı hazır bir insan haline getirir. Yazma da bir insanı tam bir adam yapar.

3  İçerik 2.Konferansçı 4.Konferansın Konusu 1.Konferans Nedir? 3.Konferansçının Özellikleri

4  İçerik 6.Konferansın Özellikleri 8.Konferans Örneği 5.Konferans Hazırlama 7.Konferans Planı

5  Konferans Nedir? Sahasında uzman bir kişinin bir konu hakkında, duygu ve düşüncelerini açıklamak maksadıyla bir topluluk karşısında yaptığı ön hazırlıklı konuşmadır. Kısaca,önceden belirlenmiş herhangi bir konuda, belirli bir topluluğa karşı yapılan konuşmadır.

6  Konferansçı Konferansçı istediği konuyu anlatabilir. Konferans verene konferansçı adı verilir. Konferansçı önemli kelimeler üzerinde durmasını, önemli fikirlerden önce ve sonra duraklamasını bilmelidir.

7  Konferansçı Temiz giyinmeli, Havayı tutabilmeli, Dinleyicilerin karşısına huzur yüklü çıkmalı, Gülümsemeli,

8  Konferansçı Sinirli hareketlerden çekinmeli, Vakit darlığından,sözü kısa kesmekten bahsetmek doğru değildir. Aydınlığa dikkat etmeli, Hareketleri canlı bir içtenlik taşımalıdır.

9  Konferansçı Sözler kolaylıkla anlaşılmalı, Konuşmaya başalarken,konuşurken,dinleyicilerin ilgileri çekilmeli, Konu dağıtılmamalı, Dinleyicilerin yaşları,anlayış dereceleri göz önünde bulundurulmalı,

10  Konferansçı Ne fazla bağırmalı ne yavaş konuşmalı, Fazla el, kol, yüz, göz işaretlerinden kaçınmalı, Sıkıcılıktan kaçınmalı, Keskin sesler çıkarmamalı,

11  Konferansçı Konferansların en çok bir buçuk saat olabileceği düşünülmelidir. Konferansçı,bütün heyecanlarını dışarıda bırakabilmeli;iyi hazırlanmalı,deney ve görgü tekniğini ilerletmelidir. Cümleler dilbilgisi kurallarına uygun olmalı, Konuşma tamamı ile yazılmış olabilir;fakat konferansçı,ancak gerektiği yerlerde notlarına bakmalıdır.

12  Konferansçının Özellikleri Konferansçı,konusuna ait kitapları,bilgileri gerekenden çok fazla materyali toplamış bulunmalıdır. Bir tek kişinin uzun süre konuşmasından doğan monotonluk ve durgunluk,çoğu zaman dinleyicileri sıkar.

13  Konferansçının Özellikleri İstenilen nitelikte olmayan bir konferansçı, dinleyicilerden ilgi görmez. Bir tek kişinin uzun süre konuşmasından doğan monotonluk ve durgunluk,çoğu zaman dinleyicileri sıkar.

14  Konferansçının Özellikleri Bu bakımdan profesyonel bir konferansçı,bu sakıncaları önceden düşünür;ona göre hazırlanır. İyi bildiği,üzerinde iyi düşündüğü bir konu seçer, çeşitli görüşleri bir yan tutmadan ortaya koymasını bilir.

15  Konferansın Amacı Konferansın amacı bir fikri dinleyicilere benimsetmektir. Halka bir konuyu aydınlatmak,öğretmek gayesini güttüğü için bu yönüyle öğretici edebiyata girer.

16  Konferansın Amacı Bilimsel bir düşünceyi,akademik bir konuyu,orijinal bir görüşü anlatmak,bir tezi savunmak konferansın en belirli gayesidir. Bunun için konferansın dinleyicileri az çok okumuş aydın kimseler olmalıdır ki,istenilen fayda sağlanabilsin.

17  Konferansın Konusu Konferansın konusu konuşmacıya bırakıldığı gibi, konferansı verdiren kişi veya topluluk tarafından da belirlenir. Eğer konu konuşmacıya bırakılmış ise o zaman konferansçı,kendisinin iyi bildiği ve hitap edeceği topluluğu birinci derecede ilgilendiren bir konu seçmelidir.

18  Konferansın Konusu Toplumun ilgilendiği,aktüel olan çeşitli yurt ve dünya olayları konferans konusu olabilir. Konferansçı konusunu iyice araştırmalı,daha önce konu üzerinde söylenenleri incelemeli,bu husustaki değişik görüşleri tespit etmeli,ülkedeki ve dünyadaki gelişmeleri gözden geçirmelidir.

19  Konferansın Konusu Mutlaka neyi,nerede,nasıl söyleyeceğini belirlemeli ve zamanını sınırlamalıdır. Zamanı sınırlanmamış bir konuşmada, söylenmesi gereken pek çok önemli nokta atlanabileceği gibi, dikkatleri dağılan dinleyiciler de konuşmayı rahat takip edemezler.

20  Konferans Hazırlama Konferans verilmeden önce konuşmacı bir başkası tarafından dinleyicilere takdim edilmelidir. Bu takdimde;konferansçının konudaki yeterliliği, konuyla ilgili çalışmaları,gerekirse konunun önemi kısa ve özlü olarak belirtilmelidir.

21  Konferans Hazırlama Takdimi yapan kimsenin konferans sonunda konferansçıya teşekkür etmesi yerinde olur. Bu takdimde;konferansçının konudaki yeterliliği, konuyla ilgili çalışmaları,gerekirse konunun önemi kısa ve özlü olarak belirtilmelidir.

22  Konferansa Hazırlık Konferans verecek kişi,yapacağı konuşma ile ilgili gerekli inceleme ve araştırmaları yapmalı,konferans bitiminde kendisine sorulabilecek sorulara da hazırlıklı olmalıdır.

23  Konferansın Özellikleri Konferans Nutuk (Hitabet)’e benzer.Konusu bakımından ayrılır. Konferansta daha çok popüler bir konu,düşünce veya bir mesele ortaya konur.

24  Konferansın Özellikleri Konferansçının amacı nutukta olduğu gibi dinleyiciyi heyecanlandırmak değil,bilgilendirmektir.Onun için dinleyicisi belli bir kültür seviyesinde olan kimselerden meydana gelir. Konferansta en çok sanat,bilim,kültür,fen,eğitim ve ekonomi konularında hazırlanan bir konuşma türü olduğundan,konferansçının sunduğu bilgiler orijinal olmalıdır.

25  Konferansın Özellikleri Kılık kıyafet,jest,mimik ve hareketler yerli yerinde ve samimi olmalıdır. Aynı zamanda,uluslar arası düzeyde bir konunun çözülmesi için,uzmanlar nezdinde;bakanların, diplomatların,hükümet başkanlarının yaptıkları toplantılar da uluslar arası konferanslar olarak adlandırılır.

26  Konferansın Özellikleri Konferansın verildiği yer kapalı salondur. Konferans da diğer sözlü kompozisyon türlerinde olduğu gibi dili sade,akıcı,tesirli ve düzgün olmalıdır.

27  Konferansın Özellikleri Konuşmaya,konferansı tertipleyenlere ve dinleyicilere teşekkür,saygı bildiren ve iltifat edici birkaç sözle başlanmalıdır. Sonra konunun çerçevesi çizilmeli ve ortaya konulmalıdır.

28  Konferansın Özellikleri Bundan sonra konuşmacı,maksadına göre konusunu açmalı,o konudaki çeşitli görüşleri kırıcı ve tahkir edici olmayana ifadelerle tenkit süzgecinden geçirmelidir. Bayağı ve argo sözler kullanmaktan kaçınmalıdır.

29  Konferansın Özellikleri Zaman zaman canlı misaller ve fıkralarla,konuşma tarzının değiştirilmesiyle,ses tonuna verilecek iniş ve çıkışlarla dinleyicilerin dikkatini ve ilgisini uyanık tutmaya çalışmalıdır. Bir konferansta,bir konunun bütün yönlerinin ve ayrıntılarının verilmesinin mümkün olmadığı unutulmamalıdır.

30  Konferansın Özellikleri Konuyu fazla dağıtmak,dinleyicinin konuşmayı takibini önler.Çok fazla ayrıntı,herkesi aynı ölçüde ilgilendirmeyeceği için dinleyiciyi sıkar. Sorulacak soruları kısaca ve incitmeden cevaplanmalıdır.

31  Konferansın Özellikleri Konferans bir konuşma olduğu için ses tonu çok önemlidir.Çok yavaş veya süratli konuşmak,çok bağırmak veya sesi pek duyulmamak,konuşmayı hep aynı ses tonunda sürdürmek başarıyı değil başarısızlığı gösterir. Bir konferansta,bir konunun bütün yönlerinin ve ayrıntılarının verilmesinin mümkün olmadığı unutulmamalıdır.

32  Konferansın Özellikleri Konferansçı ne bir bilgisayar veya ses aygıtıdır ne de tiyatrocudur.Şaklabanlık da,bağırıp çağırmak da, ağızdan köpükler saçarak dinleyicilerine saldıracakmış gibi konuşmak da hoş karşılanmaz. Konferans, anlatılanların kısa bir özeti,maksadın verilmesi ve dinleyicilere saygı ve iltifat eden sözlerle bitirilmelidir.

33  Konferansın Özellikleri Konuşmanın etkili olması için konuşmacı,sözlü anlatım tekniklerine uymalı;elindeki notları okumak yerine,onlara,ancak hatırlamak ve konudan uzaklaşmamak için bakmalıdır. Sonuç bölümünde genel bir yargıya ulaşılır.

34  Konferansın Özellikleri Dinleyicilerin zihinlerinde beliren sorular tespit edilir, söylenir,sonra bu sorular çeşitli açılım yollarıyla örnek ve kaynaklar yardımıyla açıklanır. Sonuç bölümünde genel bir yargıya ulaşılır.

35  Konferansın Özellikleri Söylevde dinleyicileri bir davaya inandırmak veya onları bir telkin altında bulundurmak amacı ön planda olmasına rağmen,konferans öğreticili niteliği ile konuşur gibi konuların açıklanmasıyla söylevden ayrılır.

36  Konferans Planı 1. 1.Konferansın gayesi, 2. 2.Konunun kısa bir özeti, 3. 3.Sorulabilir suallerin cevapları 4. 4.Sonuca götüren notlar

37  Konferans Planı Çok teknik kelime kullanmamalı, Bol örnek vermeli,verilen örnekleri dinleyicilerin hayatından almalı, Anlaşılması güç cümleler kurmamalı, Kitap üslubu ile konuşmamalı,

38  Konferans Planı Çok teknik kelime kullanmamalı, Bol örnek vermeli,verilen örnekleri dinleyicilerin hayatından almalı, Konferansın giriş,gelişme,sonuç bölümlerinde anılardan, fıkralardan,seçme sözlerden faydalanmalı, Elden geldiği kadar konuşma diline yaklaşılmalıdır.

39  Konferans Planı Konferansçı hazırladığı yazılı metni düzenli bir şekilde sunabilmesi için konuşma planı hazırlamalıdır.Böyle bir plan konferansın bütünlük içerisinde sunulmasını sağlar.

40  Konferans Planı Konferans,şöyle bir planla sunulabilir: 1. 1.Dinleyiciler arasında protokol düzenine göre bakan,rektör,dekan,öğretim elemanları, öğrenciler ve dinleyiciler varsa,hitap cümlesi protokol sırasına göre söylenir. Yani,Sayın Bakan’ım,Sayın Rektör’üm,Sayın Dekan’ım, Sayın Öğretim Elemanları,Sayın Öğrenciler ve Değerli Konuklar gibi.

41  Konferans Planı Konferans,şöyle bir planla sunulabilir: 2. 2.Konunun tanıtılması veya açılması,gelişme bölümü olarak değerlendirilir.Bu bölümde konferansçı konuyla ilgili çeşitli görüş ve düşüncelerini sıralar.Ardından da kendi görüş ve düşüncelerini katarak,örneklerle ispatlamaya çalışır.Böylece konuyu daha inandırıcı ve doyurucu hale getirir.

42  Konferans Planı Konferans,şöyle bir planla sunulabilir: 3. 3.Sonuç bölümünde de konuyu kısaca özetleyerek,konu hakkındaki görüş ve düşüncelerini daha belirgin bir hale getirir.Bu bölümdeki cümleler daha tesirli,daha kuvvetli ve çarpıcı olmalıdır.

43  Teşekkürler


" Konferans; bir insanı hazır bir insan haline getirir. Yazma da bir insanı tam bir adam yapar." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları