Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TUSENET PROJES İ ÇEVRE MODÜLÜ İSTANBUL, ZEYTİNBURNU, BÜYÜKÇEKMECE, ADALAR & STOCKHOLM, NACKA.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TUSENET PROJES İ ÇEVRE MODÜLÜ İSTANBUL, ZEYTİNBURNU, BÜYÜKÇEKMECE, ADALAR & STOCKHOLM, NACKA."— Sunum transkripti:

1 TUSENET PROJES İ ÇEVRE MODÜLÜ İSTANBUL, ZEYTİNBURNU, BÜYÜKÇEKMECE, ADALAR & STOCKHOLM, NACKA

2 PROJENİN AMACI İstanbul geneli ve pilot ölçekte proje ilçe belediyeleri için Katı Atık Master Planının Hazırlanması, İ stanbul’daki 4 belediyede çevre konusunda çalışan personelin e ğ itim seviyesini n artırılması, Stockholm ve Nacka Belediyelerinden alınan bilgiler ve tecrübelerin önce proje b elediyeler ine daha sonra ise İstanbul’daki diğer belediyelere akta rılması.

3 ÇEVRE MODÜLÜ PROJE GRUPLARI İ STANBUL BÜYÜKŞEH İ R BELED İ YES İ  Dr. Nafiz Eyüp KORKUT İ BB Atık Yönetimi Müdürü  Çevre Yük. Müh. Burcu TAŞKINO Ğ LU  Çevre Yük. Müh. Halide SA Ğ LAM

4 ÇEVRE MODÜLÜ PROJE GRUPLARI ZEYT İ NBURNU BELED İ YES İ  Gökhan KASAP Başkan Yardımcısı  Zehra TAŞKESENL İ O Ğ LU Başkan Danışmanı  Mehmet UÇAR Çevre Mühendisi

5 ÇEVRE MODÜLÜ PROJE GRUPLARI BÜYÜKÇEKMECE BELED İ YES İ  Sedat ÖZKAN Başkan Yardımcısı  Başak SANCAR Temizlik İ şleri Müdürü  Sibel KÖKDEM İ R Çevre Mühendisi

6 ÇEVRE MODÜLÜ PROJE GRUPLARI ADALAR BELED İ YES İ  Meral AK Fen İ şleri Müdürü  Dikmen U Ğ UZ İ nsan Kaynakları Müdürü  Ahmet AKDEM İ R Fen İ şleri Saha Şefi

7 ÇEVRE MODÜLÜ PROJE GRUPLARI STOCKHOLM VE NACKA BELED İ YELER İ  Carl Lennard ASTEDT (Stockholm Belediyesi)  Nils LUNDKV İ ST (Stockholm Belediyesi)  Anders LINDH (Nacka Belediyesi)  Ingegard ANGSTROM (Nacka Belediyesi)  Elinor NORDQU İ ST (Nacka Belediyesi)

8 ÇEVRE MODÜLÜ ÇALIŞMA KONULARI  Katı Atık Master Planı Hazırlanması ( İ TÜ İ şbirli ğ i ile)  Stockholm’de Alınan Çevresel İ letişim E ğ itimi nin Mümkün Olduğunca Geniş Bir Kitleye Aktarılması

9 KATI ATIK MASTER PLANI  Uygulanabilir ve gerçekçi bir plan hazırlanması,  Hazırlık döneminde t üm ilçe belediyelerinin görüş ve önerilerinin alınması,  Hazırlanan Master Planın Çevre ve Orman Bakanlı ğ ı tarafından onaylanması,  Ülke genelinde örnek bir format oluşturulması öngörülmektedir.

10 KATI ATIK MASTER PLANI Yürütülen Faaliyetler:  Katı Atık Master Planı için zaman çizelgesi  Her ayın son haftası rutin toplantılar  Katı Atık Anketi tüm ilçe belediyelerine  Anketlerin değerlendirilmesi

11 KATI ATIK MASTER PLANI Anket sonuçlarına göre;  32 ilçenin 31’inden geri dönüş olmuştur.  İstanbul genelindeki atık toplama sistemi ve geri kazanımla ilgili sorunlar tespit edilmiştir.  İlçe belediyelerinin Katı Atık Master Planı için önerileri alınmıştır.

12 ÇEVRESEL İ LET İ Ş İ M E Ğİ T İ M İ  Proje amaçları doğrultusunda İsveç grubunun hazırladığı program dahilinde 8-15 Haziran 2008 tarihleri arasında Stockholm’de eğitim alınmıştır.  Eğitim grubuna 13 Haziran’da katılmak üzere İstanbul ilçe belediyeleri temizlikten sorumlu Belediye Başkan Yardımcıları ve Temizlik İşleri Müdürleri davet edilmiştir.  Proje grubu hariç 45 katılımcı ile eğitim tamamlanmıştır.

13 ÇEVRESEL İ LET İ Ş İ M E Ğİ T İ M İ  İsveç dönüşü 19.06.2008 tarihinde Mihrabat Korusu’nda (Beykoz) bir değerlendirme toplantısı yapılmış ve toplantıya sadece İsveç’e gelen belediyeler değil tüm ilçe belediyeleri davet edilmiştir. Konu ile ilgili bilgilendirme yapılmıştır.

14 ÇEVRESEL İ LET İ Ş İ M E Ğİ T İ M İ  26 Kasım 2008 tarihinde İ.B.B. Florya Sosyal Tesislerinde İ.B.B.’nin ev sahipliğinde proje amaçlarında belirtilmiş olan proje belediyelerinin projede aktif olarak yer almayan departmanlarına (Kentsel Dönüşüm Md., Zabıta Md. ve Çevre Koruma Md. gibi) çevresel iletişim eğitimine ilişkin bilgilendirme yapılmıştır.

15 ÇEVRESEL İ LET İ Ş İ M E Ğİ T İ M İ İ sveç Teknik Gezisi 8-15 HAZ İ RAN 2008

16 İ letişim E ğ itimi…

17  Eğitmen: Agneta Setterwall Konu: İletişimin Temeli  Eğitmen: Prof. Dr. Ulrich Konu: Çevresel İletişim Eğitimi  Eğitmen: Lars Palm Konu: Atık Geri Kazanımı, Birey Davranışları, Belediye Görevleri ve Vatandaşlara Düşen Görevler  Eğitmen:Jonas Hed Konu: Çevre Bilinci  Eğitmen: Barbro Asp Konu: Stockholm’deki Öğrenci – Öğretmenler Arası İletişim Konusunda Deneyimlerin Aktarılması  Eğitmen: Tord Görling Konu: Üreticilerin Sorumluluğu Kapsamında Ambalaj Atıklarının Toplanması ve Geri Dönüşümü

18 Okul E ğ itimleri…

19 Konteynerler…

20 Nacka Do ğ a Okulu…

21 Üre Arıtımı…

22 Kayna ğ ında Ayrı Toplama…

23 Nacka Su Kulesi…

24 Högdalen Yakma Tesisi

25 Çocuk Parkları…

26 Vakumlu Atık Toplama Sistemi…

27 Depozito Uygulaması…

28 Atık Getirtme Merkezi…

29 Biyoyakıt…

30 Teşekkürler…


"TUSENET PROJES İ ÇEVRE MODÜLÜ İSTANBUL, ZEYTİNBURNU, BÜYÜKÇEKMECE, ADALAR & STOCKHOLM, NACKA." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları