Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

NOKTALAMA İŞARETLERİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "NOKTALAMA İŞARETLERİ."— Sunum transkripti:

1 NOKTALAMA İŞARETLERİ

2 SORU:1 Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna soru işareti gelmez?
A)İnsan zamanın kıymetini neden bilmez B)Hangi otobüse bineceksiniz C)Yanındaki kardeşin mi D)Ne güzel bir araba bu böyle

3 CEVAP:D ŞIKKI

4 SORU:2 Şiir ( ) roman hikaye ve masaldan daha yoğun bir anlatıma sahiptir ( ) Yukarıdaki cümlede yay ayraçla ( ) belirtilen yerlere hangi noktalama işaretleri gelmelidir? A)(;), (,), (.) B)(;), (.), (!) C)(:), (,), (.) D)(:), (,), (!)

5 CEVEP:A ŞIKKI

6 SORU:3 Müzik( ) sanatların en zevklisidir( ) ama bir şey öğretmez( ) Buna karşılık şiir( ) hem ruhun gıdası hem de iyi bir öğretmendir. Yukarıdaki cümlede parantezlerle boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir? A)(,) (;) (.) (,)   B) (;) (,) (.) (,)   C) (,) (;) (:) (;)  D)(,) (,) (.) (,)

7 CEVAP:A ŞIKKI

8 SORU:4 Öğretmen ve öğrenciler( ) öğrendiklerini uygularlarsa bir işe yarar( ) uygulamamaları halinde hastanın ilaçlarını kullanmaması gibi bir durum hasıl olur( ) Yukarıdaki cümlede parantezlerle boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir? A) (, ) (:) (.)   B) (;) (, ) (.)   C) (,) (;) (.)  D) (,) (;) (!)

9 CEVAP:C ŞIKKI

10 SORU:5 Cahillik üç türlüdür( ) Hiçbir şey bilmemek( ) gerekeni bilmemek ve bir sürü gereksiz şeyleri bilmek( ) Yukarıdaki cümlede parantezlerle boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir? A) (.) (,) (.)   B) (:) (,) (…)   C) (:) (;) (.)   D) (:) (,) (.)

11 CEVAP:D ŞIKKI

12 SORU:6 Öğrenmek( ) öğrenciye( ) öğretmek( ) hocaya mahsustur.
Yukarıdaki cümlede parantezlerle boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir? A) (,) (;) (,)   B)(;) (,) (,)   C) (:) (;) (,)   D) (,) (,) (,)

13 CEVAP:A ŞIKKI

14 SORU:7 Deniz( ) düşünceye benzer( ) Denizin ürünü inci( ) düşüncenin ürünü akıldır( ) Yukarıdaki cümlede parantezlerle boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir? A) (,) (.) (,) (.)   B) (;) (.) (;) (.)   C) (,) (.) (:) (.)   D) (,) (:) (,) (!)

15 CEVAP:A ŞIKKI

16 SORU:8 İnsanlar( ) üçe ayrılır( ) Paranın kölesi olanlar( ) paranın arkadaşı olanlar ve paranın patronu olanlar( ) Yukarıdaki cümlede parantezlerle boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir? A) (;) (.) (,) (.)   B) (,) (:) (,) (…)   C) (,) (:) (;) (.)  D) (,) (:) (,) (.)

17 CEVAP:D ŞIKKI

18 SORU:9 Aşağıdakilerden hangisi virgülün görevlerinden biri değildir?
A)Yazıda sıralanan eş görevli sözcükler ya da söz gruplarını ayırmada kullanılır. B)Anlama güç katmak için tekrarlanan sözler arasına konur. C)Hitaplardan sonra kullanılır. D)Önceki cümleye “fakat, oysa ,lakin, ancak, çünkü…” gibi bağlaçlarla bağlanan cümlelerde, bağlaçlardan önce kullanılır.

19 CEVAP: D ŞIKKI

20 SORU:10 Aşağıdaki cümlelerin hangisine ünlem iminin kullanımı yanlıştır? A) Bu mahallenin en akıllısı (!) senmişsin, öyle mi? B) Defol git başımdan bir daha seni görmek istemiyorum! C) Adam olacak da bize bakacak! D) Şair (!- 1786),Türk şiirinde yeni ufuklar açmıştır.

21 CEVAP:D ŞIKKI

22 SORU:11 İdam edilmek üzere olan bir mahkuma( ) ( )Diyeceğin bir şey var mı?( ) diye sorduklarında( ) ( ) Bu bana iyi bir ders oldu. ( ) der. Yukarıaki cümlede parantezlerle boş bırakılan yerlere sdırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir? A) (:) ( “) (”) (:) (“) (”)   B) (;) (“) (”) (;) (“) (”) C) (:) (-) (-) (:) (-) (-)    D) (,) (“) (”) (,) (“) (”)

23 CEVAP:A ŞIKKI

24 SORU:12 Bir filozofa sormuşlar ( ) ( )Şansa inanır mısınız? Filozof( ) ( )Evet cümlede parantezlerle boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden ( ) yoksa sevmediğim insanların başarısını neyle açıklarım? Yukarıdaki hangileri getirilmelidir? A) (:) ( —) (:) (—) (,)   B) (:) ( —) (:) (—) (;) C) (;) ( —) (;) (—) (,)   D) (,) ( —) (,) (—) (,)

25 CEVAP:A ŞIKKI

26 SORU:13 Aşağıdakilerden hangisinde noktanın kulla- nımı yanlıştır? A) Neden geleceğimi söylemedi. B) TDK başkanı Prof. Dr. Ş. Haluk Akalın, benim hocamdı. C) 21. Mart. 1978’de Saimbeyli’de doğmuşum. D) Yeğenim henüz 5. sınıfa gidiyor.

27 CEVAP:C ŞIKKI

28 SORU:14 Aşağıdakilerden hangisi noktanın (.) görevi değildir? A)Kısaltmalardan sonra kullanılır. B)Sıra gösteren rakamlardan sonra “-inci” eki yerine kullanılır. C)Tarihlerin yazılışında gün,ay ve yılı gösteren sayıları birbirinden ayırmak için konur: D) Küçümseme , yerme,alay etme amacıyla parantez içinde kullanılır.

29 CEVAP:D ŞIKKI

30 SORU:15 Yaptığımız en büyük hata şudur( ) Biz( )her zaman dünyaya eğlenmek için geldiğimizi düşünürüz( ) halbuki bunun böyle olmağını kavrarsak bütün zorluklara katlanırız. Yukarıdaki cümlede parantezlerle boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir? A) (.) (,) (,)   B) (:) (;) (;)   C) (:) (,) (;)   D) (.) (,) (;)

31 CEVAP:D ŞIKKI

32 SORU:16 Kıskançlık( ) yılan zehrinden daha beterdir
( )çünkü yılan zehri sadece bir kişiyi ( )kıskançlık ise hem başkasını hem de kendisini zehirler. Yukarıdaki cümlede parantezlerle boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir? A) (, ) (;) (,)   B) (;) (;) (,)   C) (;) (;) (;)   D) (,) (,) (,)

33 CEVAP:A ŞIKKI

34 SORU:17 Zamane gençlerinden biri,bir toplantıda Akif’i küçük düşürmeye çalışıp; – Siz baytardınız, değil mi? demiş. Akif, istifini bozmadan şu cevabı vermiş; –Evet, bir yeriniz mi ağrıyordu? Yukarı parçada hangi noktalama işareti yanlış kullanılmıştır? A) Virgül (,)          B) Konuşma çizgisi (–) C) Noktalı virgül (;)     D) Nokta (.)

35 CEVAP:C ŞIKKI

36 SORU:18 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir nokta- lama yanlışlığı yapılmıştır? A)İhtiyar, kadına nereden geldiğini sordu? B)Dün balkondan kar’ı seyrettik. C)Osmanlılar döneminde toplumda kadın’ın önemli bir yeri vardı. D)Yarın ’te gideceğim.

37 CEVAP:A ŞIKKI

38 SORU:19 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül (,) farklı bir görevde kullanılmıştır? A) Otobüste, yolda, bahçede kısacası her yerde seni düşünüyorum. B) Seni, okulumu, ailemi çok özledim. C) Yaban’ı, Damga’yı okumanızı tavsiye ediyorum. D) Annesini, o çileli annesini son bir kez daha öptü.

39 CEVAP:D ŞIKKI

40 SORU:20 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde parantez farklı bir görevde kullanılmıştır? A) Edebiyat (yazın), bir bakıma yaşamın kendisi değil midir? B) Bir eleştirmen, biçimden daha çok muhtevaya (içeriğe) önem vermelidir bence. C) Kanıksamak (alışmak) sözcüğü sadeleşme akımı sırasında türetilen bir kelimedir. D) Bu yapıt (Çalıkuşu), bir genç kızın başından geçen olayları anlatıyor.

41 CEVAP:D ŞIKKI

42 SORU:21 Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna soru işareti getirilemez? A) Bizleri bugüne kadar niçin aramadığını bilmiyorum? B) Tüm bunları ben mi yapmışım? C) Seni hiç sevmez olur muyum? D) Giresun’un “kirazlık” anlamına gelen bir sözcük olduğunu biliyor muydunuz?

43 CEVAP:A ŞIKKI

44 SORU:22 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde üç noktanın kullanımı yanlıştır? A) Senin için: “ O … adamın biridir. ” dedi. B) Evde o gün kimler yoktu ki: komşular, kardeşimin okuldan arkadaşları, uzun süredir görmediğim akrabalarımız… C) Hapis cezası alan tanıdıklarım arasında B… de vardı. D) Sallanmaz o kalkışta ne mendil ne de bir kol…

45 CEVAP:D ŞIKKI

46 SORU:23 Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna soru işareti getirilebilir? A)nasılda ders çalışıyor, şaşırdım B)Onu niçin çağırmadı,anlayamadım C)burada mı kalayım, yoksa oraya mı gideyim D)Şiir yazmayı bıraksam mı diye düşündü

47 CEVAP:C ŞIKKI

48 SORU:24 Aşağıdaki durumların hangisinde noktanın kullanımı yanlış olur? A)anlamca karışan kelimeleri ayırmada B)saat ve dakikaların arasına C)sıra bildiren ‘inci/ıncı’ yerine D)sözcük kısaltmalarında

49 CEVAP:A ŞIKKI

50 SORU:25 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül işaretinin kullanılmaması anlam karışıklığına açar? A)Üzülme, her şey zamanla düzelir! B)Sevgimi, bütün varlığımı ona verdim ben. C)Gazeteci, kadın mahkumlara soru soruyordu. D)Hayatım bu küçük kasabada geçti.

51 CEVAP:C ŞIKKI

52 SORU:26 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgülün kullanılmamasından kaynaklanan bir anlam karışıklığı vardır. A)O beni henüz tanımıyor. B)Gönülsüz verilen sadaka malı azaltır. C)Çocuk elbiselerini dolaba yerleştirdi. D)Genç yıldızlarımız müzik dünyasında parlıyor.

53 CEVAP:C ŞIKKI

54 SORU:27 Aşağıdakilerden hangisinde noktalı virgül yanlış kullanılmıştır? A)At ölür meydan kalır; yiğit ölür, şan kalır. B)Asım;Metin, Yunus ve Selçuktan daha yaramazdı. C)Serkan çok çalışıyor ama başarılı olamıyor. D)Adnan, Selim; Hasan, Osman, Yakup aynı takımda oynuyorlardı.

55 CEVAP:D ŞIKKI

56 SORU:28 Aşağıdakilerin hangisinde üç nokta yanlış kullanılmıştır?
A)İnsanları birleştiren birçok dem var:barış hoşgörü dayanışma… B)Bahçemizde her türlü meyve ağacı vardı:kayısı elma… C)Bütün bunlar…’ın eseridir. D)En çok kitap okuyanları söyleyeyim:Ahmet Işık Veli…

57 CEVAP:D ŞIKKI

58 SORU:29 Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna soru işareti getirmeye gerek yoktur? A)Birazcık susar mısınız B)Ondan ne istedi C)Bu kitapları alan kim D)Hangisi yarın gelecek

59 CEVAP:B ŞIKKI

60 SORU:30 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama yanlışlığı vardır?
A)Aradığın Ahmet mi? yoksa Mehmet mi? B)Minik kediyi kuyruğundan yakaladı, sonra sürükledi. C)Duvarı nem insanı gam yıkar. D)Alican;Metin, Sultan ve İsmet’ten daha cesurdu.

61 CEVAP:A ŞIKKI


"NOKTALAMA İŞARETLERİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları