Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KONU:OTOKAR TARİHÇE FAALİYET ALANLARI VİZYON-MİSYON AR-GE İHRACAT SOSYAL SORUMLULUK ÜST YÖNETİM DEĞERLENDİRMESİ EMRE ÖZTÜRK 201110301019.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KONU:OTOKAR TARİHÇE FAALİYET ALANLARI VİZYON-MİSYON AR-GE İHRACAT SOSYAL SORUMLULUK ÜST YÖNETİM DEĞERLENDİRMESİ EMRE ÖZTÜRK 201110301019."— Sunum transkripti:

1 KONU:OTOKAR TARİHÇE FAALİYET ALANLARI VİZYON-MİSYON AR-GE İHRACAT SOSYAL SORUMLULUK ÜST YÖNETİM DEĞERLENDİRMESİ EMRE ÖZTÜRK 201110301019

2 TARİHÇE Yıl 1963. T ü rkiye'de sanayileşmenin başladığı yıllar. Otokar, İstanbul Bah ç elievler'deki fabrikasında T ü rkiye'nin ilk şehirlerarası otob ü s ü n ü Magirus Deutz lisansıyla ü retmeye başladı. 1968 yılında Otokar bug ü n hâlâ "Havalı Apollo" ismi ile hatırlanan d ö nemin en modern şehirlerarası ara ç ları olan otob ü slerini ve Avrupa'nın ilk k üçü k otob ü slerini ü retti. 1970'lerde Otokar yine bir ilke imza atarak hatlı yolcu taşımacılığı i ç in kendi tasarımı olan hava soğutmalı Deutz motorlu minib ü s ü retimine başladı. Aynı d ö nemde Otokar hisselerinin b ü y ü k bir b ö l ü m ü Ko ç Holding tarafından satın alındı.

3 1980'lerin başlarında Otokar, şehiri ç i taşımacılığı i ç in belediye otob ü sleri ü retmeye başladı. 1980'lerin ortalarına gelindiğinde, bankalarda para ve kıymetli evrak taşımaya elverişli olan T ü rkiye'nin ilk zırhlı aracını ü retti. 1987'de Otokar, T ü rk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiya ç ları doğrultusunda İngiliz Land Rover firması lisansı ile 4x4 taktik ara ç ü retimine başladı. Otokar, tasarladığı 40'a yakın farklı model Land Rover Defender ile bu alanda Avrupa'nın ö nde gelen Land Rover Defender ü reticilerinden biri oldu. 1990'lara yaklaşırken zırhlı teknolojisini ve askeri ara ç bilgisini birleştirerek Otokar tasarımı zırhlı taktik ara ç ları ü retmeye başladı. "Zırhlı Personel Taşıyıcı", "Akrep" ve "Cobra" markalı zırhlı ara ç lar kısa s ü rede yurti ç inde ve yurtdışında kendi sınıflarında tercih edilen ara ç lar oldu. Otokar, 1997'de Sakarya Arifiye'deki 169.000 m2'lik yeni fabrikasına taşındı.

4 2002'de Otokar, İstanbul Fruehauf Taşıt Ara ç ları Sanayi A.Ş.'yi b ü nyesine kattı ve otomotivde Otokar-Fruehauf markalı treyler ve semi treyler ü retimi ile yerini aldı. 2002 sonunda Otokar, kendi dizaynı küçük otobüslerini Sultan markası ile üretmeye başladı 2003'te T ü rkiye'nin ilk 8x8 taktik tekerlekli zırhlı aracını ü retti. Aynı yıl Sakarya zırhlı aracını da ü r ü n gamına katarak 3,6 tondan 20 tona kadar olan zırhlı ara ç ü r ü n ailesi tamamladı.

5 2005 yılında Otokar, "Zırhlı İ ç G ü venlik Aracı"nın tasarımını tamamlayarak, yeni aracını zırhlı ara ç ü r ü n ailesine ekledi. 2006'da k üçü k otob ü s ailesinde yeni modeller ile b ü y ü rken, treyler ve semi-treylerler alanında Fruehauf'un yanısıra Otokar markası ile faaliyet g ö stermeye başladı. 2007'de Otokar yine kendi tasarımı olan "Doruk" otob ü s ailesini ü r ü n yelpazesine ekledi.

6 2008 yılında Otokar, MSB Savunma Sanayii M ü steşarlığı tarafından Altay Milli İmkanlarla Modern Tank Ü retimi projesi kapsamında ilk T ü rk Ana Muharebe Tankının tasarımı ve prototiplenmesi i ç in ana y ü klenici olarak g ö revlendirildi. 2009'da Otokar mayın korumalı zırhlı personel / y ü k taşıyıcı aracı KAYA'yı askeri ara ç ailesine ekledi. 2009 yılında Otokar yeni ç ıkardığı 12m'lik Kent aracı ile otob ü s serisini tamamladı. Yeni nesil minib ü s ü M-2010'u piyasaya s ü rd ü. Busworld Kortrijk Fuarı'nda Doruk T, "orta boy otob ü s" kategorisinde "Grand Award"u kazandı.

7 2010'da Arma 6x6 Otokar zırhlı ara ç lar ailesinde yerini aldı, pazara sunulduğu ilk yılında ARMA 6x6 iki ayrı ihracat siparişi aldı. 2011 yılında Otokar Avrupa kuruldu. KENT Avrupa ’ da European Coach Week (Avrupa Otob ü s Haftası) kapsamında “ J ü ri Ö zel Ö d ü l ü” n ü kazandı. Otokar Arma 8x8 Zırhlı Muharebe Aracını ü r ü n gamına ekledi. 2012'de T ü rkiye ’ nin ilk Tank Test Merkezi Otokar b ü nyesinde a ç ıldı. Otokar, T ü rkiye ’ nin ilk elektrikli otob ü s ü Doruk Electra ’ yı pazara sundu.

8 FAALİYET ALANLARI Koç Topluluğu bünyesinde yer alan Otokar, 1963'ten bu yana kendi teknoloji, tasarım ve uygulamaları ile müşterilerinin ihtiyaçlarına uygun özel çözümler sunar. Toplu taşımacılık alanında minibüs, “Sultan”, “Doruk” ve “Kent” markalı otobüsler, Land Rover lisansı ile "Land Rover Defender" 4x4 taktik tekerlekli arazi tipi araçlar, savunma sanayii için tekerlekli hafif zırhlı araçlar; nakliye ve lojistik sektörü için “Otokar” ve "Otokar-Fruehauf" markası altında treyler ve semi-treyler üretir. Şirket, aynı zamanda Altay Milli İmkanlarla Modern Tank Üretimi Projesi’nin ana yüklenicisidir. Otokar, Sakarya'da 552.000 m²'lik alana kurulu fabrikasında 1200'e yakın çalışanıyla faaliyet göstermektedir. ASKERİ İŞLER Otokar, askeri araç alanında; fikri mülkiyet hakları Otokar'a ait olan taktik tekerlekli zırhlı araçlar ve lisans altında ürettiği Land Rover Defender araçlar ile faaliyet gösteriyor. Dünyanın önde gelen zırhlı araç tasarım ve üreticilerinden olan Otokar'ın zırhlı araçları, bugün 15'ten fazla ülkenin ordusunda aktif olarak görev yapıyor. Otokar, kendi markalarının yanısıra dünyanın çeşitli savunma sanayi markaları için sipariş üzerine zırhlı araç tasarlıyor ve üretiyor.

9 Kurulduğu günden bu yana toplu taşımacılık alanında pek çok yeniliklere imza atan Otokar, bu alandaki başarısını Kent, Sultan ve Doruk serisi otobüslerle devam ettiriyor. Otokar tarafından tasarlanmış, fikri mülkiyet hakları Otokar'a ait olan Kent, Sultan ve Doruk serileri, üstün performansı, otobüs olarak dizayn edilmiş özel yapıları ile dikkat çekiyor. Otobüslerinin yanısıra Otokar'ın 1970'lerden bu yana büyükşehirlerde toplu taşımacılığın bel kemiğini oluşturan minibüsleri de dayanıklılığı, performansı ile hatlı yolu taşımacılığında öncelikli tercih oluyor.

10 Vizyon Otokar, kendi teknolojisini geliştirerek, ü r ü nlerinde yerli ve milli kimlik ö zelliğini korur; topyek ü n m ü kemmellik felsefesi ile m ü şterilerinin, ç alışanlarının ve ortaklarının memnuniyetinde s ü rekliliği sağlamayı hedefler. Misyon Otokar'ın ana g ö revi, ticari ara ç lar ile ç eşitli savunma sanayi mam ü llerini, m ü şteri beklentileri doğrultusunda, d ü nya ç apında rekabet g ü c ü olan ü r ü nler olarak tasarlamak, ü retmek ve pazarlamaktır.

11 Otokar'da Hayat Bulan Tasarımlar... Kuruluşundan bu yana Otokar'da araştırma-geliştirme faaliyetlerine b ü y ü k bir ö nem verilir. Otokar, ü rettiği her ü r ü nde ö ncelikle kullanım şartlarının uygunluğunu ve kullanıcıların ihtiya ç larını dikkate alır. Ü retilen ü r ü nlerin zaman i ç erisinde oluşan ve oluşabilecek ihtiya ç lar doğrultusunda geliştirilmesi, test edilmesi ve uygun g ö r ü ld ü ğ ü takdirde imalata alınması Otokar'ın s ü rekli olarak y ü r ü tt ü ğ ü bir politikadır. Mevcut ü r ü n gamının geliştirilmesinin yanısıra, yurt i ç i ve yurt dışı pazarlardan gelen talepler doğrultusunda Askeri, Yarı Askeri ve Ticari ö zg ü n ü r ü nler tasarlama konusunda da s ü rekli bir araştırma ve gelişme s ü reci izlemektedir. Fikri M ü lkiyet Hakları Otokar'ın T ü rkiye'nin yanısıra bir ç ok ü lkede denenmiş ve kabul g ö rm ü ş Zırhlı Personel Taşıyıcı (ZPT), Cobra ve Akrep gibi zırhlı ara ç ları tamamıyla Otokar Araştırma-Geliştirme (AR-GE) B ö l ü m ü tarafından tasarlanmış ve geliştirilmiştir. T ü rkiye'deki k üçü k otob ü s standartlarını değiştiren Otokar'ın k üçü k otob ü s ü, Sultan'ın tasarım ve uygulamaları da yine Otokar AR-GE B ö l ü m ü tarafından yapılmıştır. Yine b ö l ü m b ü nyesinde kurulan ve 1000 metrekare kapalı alana sahip olan Otokar AR-GE Merkezi, prototip imalat alanları, ö zel boyahanesi ve ü retilen ara ç ların daha y ü ksek teknolojide ve daha hızlı test edilmesi i ç in Hidrolik Yol Sim ü lat ö r ü, test ekipmanları, bilgiyi yaratacak ve değerlendirecek bilgisayar sistemleri ile donatılmıştır.

12 Teknoloji Otokar taşıt tasarım yeteneğini, sistemli bir şekilde yapılan altyapı yatırımları ve teknik kadroya verilen ö nemle, hızla artırmış ve bug ü n AR-GE B ö l ü m ü g üç l ü bir tasarım kadrosuna ve gelişmiş CAD sistemlerine sahip olmuştur. Kendine her zaman en iyi ve en kaliteli ü r ü nleri ger ç ekleştirmeyi temel misyon olarak se ç en Otokar, bilgisayar destekli tasarım uygulamalarını T ü rkiye'de otomotiv sanayinde kullanan ilk şirkettir. B ö l ü m b ü nyesinde "Bilgisayar Destekli Tasarım", "Bilgisayar Destekli M ü hendislik" ve " Ö zel Test Ekipmanları" ile AR-GE ç alışmalarına ayrılmış "Prototip At ö lyeleri" yer almaktadır. Ü r ü n Tasarım ve Geliştirme aşamasında CAD Modelleri hazırlanan taşıtların g ö vde statik ve yorulma dayanım analizlerinin Bilgisayar Destekli M ü hendislik (Sonlu Elemanlar Analizi) yazılımları kullanılarak yapılması hedeflenmektedir. Otokar AR-GE Merkezi b ü nyesinde bulunan Hidrolik Yol Sim ü lat ö r ü ve ö zel test ekipmanları ile farklı yol koşulları sim ü le edilerek bu analizlerin testler ile doğrulaması yapılmaktadır. Testler esnasında ç eşitli sens ö rler ve data toplama sistemleri kullanılarak aracın ç eşitli yol koşullarında ve Hidrolik Yol Sim ü lat ö r ü ü zerinde taşıt geliştirmeye y ö nelik ö l çü mler yapılabilmektedir. Ö d ü ller AR-GE alanında kendi kanıtlamış olan Otokar, 1996'da Dış Ticaret M ü steşarlığı tarafından "Yeni Madde Ö d ü l ü "ne ve 1999 yılında "Mimar Sinan Ü niversitesi End ü stri Tasarımı Onur Ö d ü l ü "ne layık g ö r ü lm ü şt ü r. Ç ok Yakında AR-GE b ü nyesinde tasarlanan taşıtların yoldaki dinamik davranışlarının sanal ortamda sim ü lasyonunu yapabilmek i ç in gereken yazılımların temin edilmesi ç alışmalarına başlanmıştır. Yakın zamanda bu yazılımlar sayesinde tasarlanan taşıtların s ü r ü ş esnasındaki dinamik davranışlarının sim ü lasyonu yapılacak bunun yanısıra taşıtın direksiyon ve s ü spansiyon sisteminin kinematik analizleri ger ç ekleştirilecektir. Otokar'ın gelecekteki hedefi, bilgisayar ortamında sanal ger ç eklik (virtual reality) sim ü lasyonlarını kullanıp taşıt tasarımını ger ç ekleştirerek daha kaliteli ü r ü nleri ç ok daha kısa s ü rede geliştirmektir

13 Askeri ve ticari ara ç lardan oluşan geniş ü r ü n yelpazesi ile Otokar'ın ihracat operasyonları d ü nya coğrafyasında ç ok ç eşitli b ö lgeleri kapsar. Otokar markası altında tasarlayıp ü retilen zırhlı ara ç lar ve Land Rover Defender tipi ara ç ların 1990'lı yıllardan itibaren s ü regelen başarılı ihracat performansı Otokar'ı kısa s ü rede T ü rk Savunma Sanayi'nin ana ihracat ç ılarından biri yapmıştır. 2002 senesinde başlayan yine Otokar tasarımı k üçü k otob ü s ve treyler ihracatları ile uluslararası operasyonlara ticari ara ç ü r ü n gamı da eklenmiş ve Otokar uluslararası bayi ağını oluşturma ç alışmalarını başlatmıştır. Otokar, zırhlı ara ç alanında kendi markası ile dizayn ederek ü rettiği ü r ü nlerin yanı sıra farklı markalar i ç in de sipariş ü zerine dizayn ve ü retim yapmaktadır. Uluslararası fuarlarda hem ticari hem askeri alanda Otokar T ü rk otomotiv ve savunma sanayilerini başarı ile temsil eder.

14 Otokar, kurumsal sorumluluğunun bilincinde bir şirket olarak, her faaliyetinde toplumun, ç evrenin korunması ve desteklenmesi konularında aktif g ö rev alır, geleceğe yatırım yapar. B ö lge ve ü lke ekonomisine katkıda bulunurken Otokar, i ç inde bulunduğu ç evrenin ihtiya ç larına da aynı duyarlılıkla yaklaşır. Eğitim kurumlarına malzeme yardımı, sağlık ocaklarının yeniden yapılandırılması ç alışmaları, yemek yardımları, ü niversite sanayi işbirliği ç er ç evesinde ü niversite ö ğrencilerine pratik eğitim imkanı tanınması bunlardan sadece birka ç ıdır. Otokar, ç evre bilincini artırmayı, ç evresel sorumluluklarını yerine getirmeyi bir g ö rev kabul eder. Ç evrenin ve doğal kaynakların etkin kullanımını esas alan sistemler oluşturur ve bu sistemlerin s ü rekliliğini sağlar. İ ç inde bulunduğu ç evrenin korunması ve iyileştirilmesi konularında Otokar, ç alışanları ile birlikte ç evre ağa ç landırılması ç alışmaları ger ç ekleştirir; ç evre konusunda ISO 14001 belgesi ile faaliyet g ö sterir. Otokar ’ ın ç evre konusundaki ç alışmaları ve duyarlılığı T ü rkiye ’ nin saygın kurumları tarafından da takdir ediliyor. Ö nceki başarılarına ek olarak, Otokar 2005 yılında İstanbul Sanayi Odası Sekt ö r Ç evre Ö d ü l ü’ n ü ve Kocaeli Sanayi Odası ’ nın ‘ Şahabettin Bilgisu Ç evre Ö d ü lleri ’ nde B ü y ü k Ö d ü l ’ü alan kurum oldu. Son olarak Otokar, 2006 ’ da Akdeniz Ü niversitesi Ç evre Hizmet Ö d ü lleri kapsamında T ü rkiye ö l ç eğinde hizmet ö d ü l ü n ü n sahibi oldu.

15 Kudret ÖNENBaşkan14.03.2012--- Halil İbrahim ÜNVER Başkan Yardımcısı 14.03.2012--- Osman Turgay DURAK Üye14.03.2012--- Ali Tarık UZUNÜye14.03.2012--- Ahmet Serdar GÖRGÜÇ Üye - Genel Müdür 14.03.2012--- Tuğrul KUDATGOBİLİK Üye14.03.2012--- İsmet BÖCÜGÖZ Bağımsız Üye14.03.2012--- Abdulkadir ÖNCÜL Bağımsız Üye14.03.2012---


"KONU:OTOKAR TARİHÇE FAALİYET ALANLARI VİZYON-MİSYON AR-GE İHRACAT SOSYAL SORUMLULUK ÜST YÖNETİM DEĞERLENDİRMESİ EMRE ÖZTÜRK 201110301019." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları