Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Mühendislik ve Temel Bilimler Veri Tabanı Hakkında.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Mühendislik ve Temel Bilimler Veri Tabanı Hakkında."— Sunum transkripti:

1 Mühendislik ve Temel Bilimler Veri Tabanı Hakkında

2 Mühendislik ve Temel Bilimler Veri Tabanı hazırlama oluşturma çalışmalarına 1992'de başlanmıştır.
Veri tabanının ilk yıllarında dergi seçim ve değerlendirme kriterleri uygulanmamıştır. Veri Tabanında yılları arasında 236 dergiden toplam 4031 makale indekslenmiştir. yılları arasında TÜR-DOK'tan ULAKBİM'e geçiş sürecinde veri tabanı işlemleri bir süre yavaşlamıştır.

3 Söz konusu yıllara ait dergilerin veri giriş işlemlerinin tamamlanması amacıyla veri tabanında hali hazırda geriye dönük indekslemeler de devam etmektedir. 2001 yılından itibaren veri tabanına alınacak dergilerin belirlenmesinde değerlendirme kriterleri uygulamasına geçilmiştir. Kriter uygulaması nedeniyle veri tabanına seçilen dergilerde azalma olmuştur.

4 Mühendislik veri tabanında indeksleme işlemlerinde JICST (Japan Information Center of Science and Technology) tezarusundan yararlanılmaktadır. İndekslemeler konu uzmanları tarafından gerçekleştirilmekte ve JICST terimlerine Türkçe karşılıklar verilmektedir. İndeksleme işlemlerinde tezarusta yer almayan terimler konu uzmanları tarafından serbest terim (Türkçe ve İngilizce) olarak verilmektedir.

5 Veri tabanında bugüne kadar 13401'i JISCT terimi (Türkçe), 6813'i ise serbest terim olmak üzere 'i aşkın terim girişi yapılmıştır. Mühendislik ve Temel Bilimler Veri Tabanı'nda 10 bin'in üzerinde makalenin veri girişi yapılmıştır. Bu makalelerin 8 bin üzerinde bir kısmının indekslemesi, 4 bin civarında bir kısmının ise öz giriş işlemleri tamamlanmıştır.

6 Bilimler Veri Tabanı Kurulu
Mühendislik ve Temel Bilimler Veri Tabanı Kurulu Kurul, dergi değerlendirmede kriterlerini yeniden belirleme ve bu kapsamda dergilerin yeniden değerlendirilmesi görevini yaklaşık İKİ yıldır sürdürmektedir. Prof.Dr. Emin Özçağ – Kurul Başkanı Hacettepe Üniversitesi Prof.Dr. İ. Hakkı Demirel Prof.Dr. Hitay Özbay Bilkent Üniversitesi Prof.Dr. Erdin Bozkurt Orta Doğu Teknik Üniversitesi Meral Doğu – Koordinatör Uzman, ULAKBİM Nihan Ertürk Başuzman, ULAKBİM Zafer Kanbur

7 Dergi Değerlendirme Kriterleri
(A) Konu Kapsamı (B) Ön Değerlendirme 1. Hakemli Değerlendirme Sistemi 2. Özler, Anahtar Kelimeler, Yazım Kuralları (C) Nitel Değerlendirme (D) Derginin ULAKBİM'e İletilmesi

8 (A) Konu Kapsamı Dergi, Mühendislik ve Temel Bilimler Veri Tabanı (MTBVT) konuları kapsamında ve bilimsel içerikte olmalıdır. Dergi kapsamı, birbirleriyle ilgili bilim dallarında konu bütünlüğüne sahip özgün makalelerden oluşmalıdır. Derginin amaç ve içeriği ilk sayfalarda yer almalıdır.

9 Mühendislik ve Temel Bilimler Veri Tabanı Konu Kapsamı
Astronomi Bilgisayar Çevre Deniz Bilimleri Elektrik-Elektronik Endüstri Fizik Haritacılık Havacılık İnşaat Kimya Maden Makine Matematik Metalurji Mimarlık Nükleer Petrol Tekstil Yerbilimleri

10 ... Mühendisli-Mimarlık Fakültesi Dergisi
(A) Konu Kapsamı Konu Bütünlüğü Dergi kapsamı, birbirleriyle ilgili bilim dallarında konu bütünlüğüne sahip özgün makalelerden oluşmalıdır. ... Mühendisli-Mimarlık Fakültesi Dergisi Konya İli Hastane Atıksularının Karakterizasyonu Konya Ana Tahliye Kanalı Su ve Sedimentlerinde Poliklorlu Bifenil (PCB) Bileşiklerinin Belirlenmesi Turbo Kodların Yatay Sönümlemeli Kanallardaki Performansının Çeşitleme ve Birleştirme Teknikleri ile Geliştirilmesi Taşıyıcı Sistemi Çerçevelerden Oluşan Yapıların Taşıma Matrisi ve Dinamik Matris Yöntemleriyle Birinci ve İkinci Mertebe Dinamik Analizi Stress Analysis of Circular Plates by the Harmonic Differential Quadrature (HDQ) Method The Computation of the Times of Daily Prayer in Muslim World Through the Knowledge of Spherical Astronomy and a Program Marmaris (Muğla) Peridotitinin Petrografik Ve Petrokimyasal Özellikleri Kayadibi (Elmadağ-Ankara) Serpantinitlerinin Jeolojisi Ve Hidrotermal Alterasyonları Kentsel Arayüzlerin Düzenlenmesine Yönelik Analitik Bir Çerçeve

11 (A) Konu Kapsamı Konu Bütünlüğü
Dergi kapsamı, birbirleriyle ilgili bilim dallarında konu bütünlüğüne sahip özgün makalelerden oluşmalıdır. ... Fen Bilimleri Dergisi Phonon Dispersion Of Fe-18%Cr-10%Mn-16%Ni And Fe-18%Cr-12%Ni-2%Mo Alloys Tanımlanmış Veya Ölçülmüş Dalga Şekilleri İçin Bir Harmonik Analizörü Baraj Dolgularında Kullanılan Doğal Malzemenin Seçim Kriterleri Ve Limit Aşımının Doğuracağı Tehlikeler Sonlu Elemanlar Yöntemi İle Kompozit Bir Plaktaki Yer Değiştirme Ve Gerilme Analizi Step Veri Dönüşüm Formatında 3 Boyutlu Parça Temsili Vorteks Tüpünde Akışkan Olarak Hava Oksijen Karbondioksit Azot Ve Argon Kullanılarak Isıtma–Soğutma Sıcaklık Performanslarının Deneysel Olarak Karşılaştırılması Yapay Sinir Ağı (Ysa) Kullanarak Titreşim Tabanlı Makina Durum İzlemesi Ve Hata Teşhisi 7 Kentsel Raylı Taşıma Üzerine Bir İnceleme (İstanbul Örneği)‏ Unified Formulation Of J-Integral For Common Crack Types Using Genetic Programming Genetik Algoritma Yöntemiyle Internet Erişim Kayıtlarından Bilgi Çıkarılması Mekatronik Tabanlı Bir Hidrofor Sistemi Analizi

12 ... Dergisi (Meslek Odası Dergisi)‏
(A) Konu Kapsamı İçerik Dergi kapsamı, birbirleriyle ilgili bilim dallarında konu bütünlüğüne sahip özgün makalelerden oluşmalıdır. ... Dergisi (Meslek Odası Dergisi)‏ Reklam Haber Duyurular Söyleşi Resmi Gazete Resmi Yazılar Kanun ve Yönetmelikler Şube Etkinlikleri Mesleki Kazanımlar (kimi kurumlardan gelen ve ilgili mesleğin belli etüdler vb etkinliklerde yetkili kılındığını bildiren yazılar)‏ Basındaki Haberler .....

13 Derginin Amaç ve İçeriği
(A) Konu Kapsamı Derginin Amaç ve İçeriği Derginin amacı WEB sayfası, derginin kapak ve/veya ilk sayfalarında bir yerde açık bir şekilde Hangi konu(lara) hitap edeceği açıkça belirtilmeli Makale yayın türleri (orijinal araştırma/inceleme, Derleme, çeviri, tarışma-cevap, vs...)‏ Yayın aralığı (yılda kaç kez yayınlandığı?)‏ The Turkish Journal of Earth Sciences is a publication of the Scientific and Technological Research Council of Turkey (TUBİTAK). It was originally established in 1976 and has been published since then. It is the continuation of the former TÜBİTAK Doğa Journal. The Turkish Journal of Earth Sciences  is an international English-language journal for the publication of significant original research and comprehensive reviews in all fields of the Earth and Planetary sciences, such as geology, geophysics, geochemistry, palaeontology, oceanography, petrology, mineralogy, and mineral deposits research.  It provides a medium for interdisciplinary papers that would be of interest to many different specialists. In addition to original and review articles, the journal also publishes discussions of papers which have already appeared in the Journal. Book reviews are welcome. There are no page charges for papers published in the Journal.

14 (B) Ön Değerlendirme Dergi, Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan ISSN numarası almış olmalıdır. ISSN numarası derginin dış kapağında ve iç kapakta belirtilmiş olmalıdır. Derginin adı açık şekilde yazılmalı, yayın aralığı ve yayın tarihi bilgileri iç kapakta belirtilmelidir. Derginin yazışma adresi ve iletişim (tel ve e-posta), editör, yayın kurulu bilgileri güncel olmalı ve dergide açık bir şekilde belirtilmelidir.

15 (B) Ön Değerlendirme Dergi MTBVT'ye başvurduğu tarihte en az iki tam yıldır yayımlanmakta olmalıdır. Dergi, beyan edilen yayın aralığında düzenli olarak yayımlanmalıdır. Yılda en az iki sayı çıkarılmalıdır. Periyodik! Dergilerde Birleşik Sayı basımı yapılmamalıdır! Dergilerde Hakemli Değerlendirme Sistemi bulunmalıdır.

16 (B) Ön Değerlendirme Birleşik Sayı:
1. Sıklık: ne kadar sıklıkla birleşki sayı yayınlanıyor ve o yıl içindeki çıkan sayılara oranı nedir? 2. NEDENİ? Gelen yayın sayısının yetersiz olması mı? Konu Bütünlüğü: belli bir konuda hazırlanmış bir ‘özel sayı’ ve/veya ‘tematik’ bir makaleler dizini mi? 3. Nasıl bir birleşik sayı olduğu: Örneğin: 37/2 (2007) – 38/1 (2008)‏

17 (B1) Hakemli Değerlendirme Sistemi
Dergide, ayrıntılı/bilimsel raporlamaya dayalı bir hakem sistemi ve yayın kurulu olmalıdır. Derginin hakemli olduğu "...hakemli bir dergidir" şeklinde bir ibareyle iç kapakta belirtilmelidir. Her makale en az iki hakem tarafından değerlendirilmiş olmalıdır: İki hakemin görüşlerinin birbiriyle çelişmesi durumunda üçüncü bir hakemin görüşü alınmalıdır. Hakem değerlendirme raporları, MTBVT Oluşturma Kurulu tarafından ilgili yıl içerisinde denetlenmesine olanak verebilecek şekilde saklı tutulmalıdır.

18 Ama bir tane ülke dışından isim yok!
(B) Ön Değerlendirme Yayın Kurulu Konu: Dergi’de yayınlanması olası makallerin konularına hitap edecek çeşitlikte mi? Adres: kurulu oluşturan biliminsanlarının görev yaptıkları kurumlar – aynı üniversite/kurum? Nasıl seçildikleri: Örnek; Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi – fakülte içindeki herbir bölümü temsilen birer kurul üyesi mi? Bir üniversite ve/veya fakültede mi yoğunlaşıyor? Uluslararası niteliği: Dergi adı yeterli mi? Journal of .... Ama bir tane ülke dışından isim yok!

19 (B2) Özler, Anahtar Kelimeler,
Yazım Kuralları Türkçe makalelerde İngilizce, İngilizce makalelerde Türkçe, Başlık/Title, Öz/Abstract bulunmasına ve dil yanlışları olmamasına özen gösterilmelidir Makalelerde, Türkçe ve İngilizce uygun Anahtar Sözcükler bulunmalıdır. Makalelerde, tüm yazarların adları ve çalıştığı kuruluş bilgileri ile iletişim kurulacak yazarın e-posta adresi açık bir şekilde belirtilmelidir. Dergide makale Yazım ve Kaynak Gösterme Kuralları belirtilmelidir. Makaleler kurallara uygun yazılmış olmalı, yararlanılan kaynaklar, ilgili makalenin sonunda eksiksiz bir şekilde Kaynakça listesi olarak verilmelidir.

20 (B2) Özler, Anahtar Kelimeler, Yazım Kuralları DİL
Türkçe makalelerde İngilizce, İngilizce makalelerde Türkçe, Başlık/Title, Öz/Abstract bulunmasına ve dil yanlışları olmamasına özen gösterilmelidir! Özellikle İngilizce ‘başlık, öz, anahtar sözcükler’de önemli problemler var (tercümeden kaynaklanıyor!)‏ İngilizce ‘başlık, öz, anahtar sözcükler’ ‘Genişletilmiş Özet’ Derginin tanıtılması Herkes tarafından okunması Atıf alması Değişik ülkelerden makale gelmesine zemin hazırlaması ve uluslararası boyut kazanması

21 (B2) Özler, Anahtar Kelimeler,
Yazım Kuralları Format Özelikle aynı sayı içerisindeki makaleler ve/veya değişik sayılar arasındaki uyum! Başlık: Büyük/Küçük Harf uygulamaları Adres: Kimi makalelerde açık/tam adres, kimilerinde kısaltılmış adres kullanılması; posta kodu, e-posta adresi, ..... Anahtar Kelimeler: iyi seçilmeli – kolay ulaşımı sağlamalı, [, ; veya boşluk] – özellikle bu makalelere ilgilenlerin kolay ulaşmasına yardımcı olacak şekilde seçilmeli; özellikle JISCT terimlerinin kullanılmasına özen gösterilmeli (indeklemesi ve arama sırasında kolay bulunması için)‏

22 (B2) Özler, Anahtar Kelimeler,
Yazım Kuralları Format Özelikle aynı sayı içerisindeki makaleler arasındaki ve değişik sayılar arasındaki uyum! Kaynaklar: çok problem var! Metin içindeki uygulamalar (‘vd.,’ ‘vd.’ ‘ve’ ‘&’)‏ Metin sonundaki kaynakların eksik verilmesi Metin sonundaki kaynakların formatında uyumsuzluklar (aynı makale içinde!)‏ Tarih Dergi ismi Sayfa numaraları Yazar isimleri (Büyük/Küçük harf!)‏ ‘ve, &’ ‘,’ ‘.’ ‘;’ ‘italik’ ‘bold’ vb kullanımlarda uyumsuzluklar

23 (C) Nitel Değerlendirme
Dergide Özgün Araştırma makaleleri ağırlıkta olmalıdır. Derginin Bilimsel değeri MTBVT Kurulu tarafından belirlenen ölçütlere uygun olmalıdır. Derginin Editoryal nitelikleri MTBVT Kurulu tarafından belirlenen ölçütlere uygun olmalı Dergide dil ve yazım hataları olmamalıdır. Hakem Raporları yeterli ayrıntı ve bilimsellikte olmalıdır. Dergide yayın etiğine uyulmalıdır. Tüm dergiler her yıl sonunda Kurul tarafından yeniden değerlendirilmektedir.

24 (C) Nitel Değerlendirme
Özgün Makale Yayın türleri ve dergideki ağırlığı önemli: özellikle orijinal araştırma/inceleme makalelerin yayın yılı içindeki toplam makale sayısı içindeki ağırlığı kabul edilebilir bir oranda olmalıdır. Başka dergilerde yayınlanmış makaleler (çeviri de olsa) yayınlanmamalıdır. Derleme makaleler özellikle ‘hot topic’ konularına yönelmeli, dergiye atıf getirecek nitelikte olmalıdır Dergide yayınlanmış makaleler hakkında, ‘Tartışma-Cevap’ türü yazılara izin verilmelidir.

25 (C) Nitel Değerlendirme Editoryal Nitelikleri
Makaleler iyi bir edit işleminden geçiyor mu? Editör görevlerini yerine getiriyor mu? Makaleler arasındaki format uyumu! Sayılar arasındaki format uyumu! Şekiller! açık, düzenli ve okunaklı olmalı! Dil! Gerekirse uzman yardımı alınmalı! Dergi Yazım Kurallarının eksiksiz uygulanması! . Örnek – Dergisi!

26 (C) Nitel Değerlendirme
Bilimsel değerini ölçmek için dergiyi konu uzmanlarına gönderip, ayrıntılı rapor istemek [eğer konu bütünlüğü yok ise bu aşamada sorun yaşanacaktır] Yazarların adres dağılımları: derginin yayınlandığı üniversite adresli makaleler ile diğer adreslerin oranı Herbir sayıdaki sayfa sayısı: çok farklılıklar sunuyor mu?

27 (D) Derginin ULAKBİM'e İletilmesi
Dergiler, yayın tarihinden itibaren 6 ay içinde 2 basılı ve 1 elektronik kopya halinde gönderilmelidir. Elektronik kopya, ULAKBİM tarafından belirlenen standart formata uymalı ve kayıtlar hatasız olmalıdır.

28 Dünyada süreli yayıncılık anlayışında yeni bir dönem yaşanmakta – 2009’da bu bağlamda kriterler yeniden gözden geçirilecektir! Ülke koşulları önemli? Dergicilik bir ekip işi Alt yapı ister


"Mühendislik ve Temel Bilimler Veri Tabanı Hakkında." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları