Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

OYAK SGS A.Ş. EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 19 NCİ KOMİSYON SINAV SORU VE CEVAPLARI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "OYAK SGS A.Ş. EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 19 NCİ KOMİSYON SINAV SORU VE CEVAPLARI."— Sunum transkripti:

1 OYAK SGS A.Ş. EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 19 NCİ KOMİSYON SINAV SORU VE CEVAPLARI

2 e) Geri bildirim (Feed Back)a
1- Aşağıdakilerden hangisi iletişimin beş temel öğesinden birisi değildir? a) Kaynak b) Alıcı c) Kanal d) İletişim e) Geri bildirim (Feed Back)a D :38

3 a) Erkek görevli tarafından --Eteğe sürtülerek
2- El tipi metal dedektörü ile kontrol edilen kişi bayan ve etek giyiniyorsa kontrol şekli nasıl olmalıdır? a) Erkek görevli tarafından --Eteğe sürtülerek b) Bayan görevli tarafından --Etek üzerinden c) Erkek görevli tarafından -- Etek üzerinden d) Bayan görevli tarafından cm mesafeden e) Bayan görevli tarafından cm mesafeden B :38 3

4 3- Aynı fikir ve düşünceleri paylaşan, aynı amaca yönelik eylem birliği içinde olan, birbirini tanıyan, örgütlenmiş ve lideri olan insanların meydana getirdiği kümeye ne ad verilir? a) Grup b) Toplum c) Millet d) Örgüt e) Dernek A :38 4

5 4- Yer kabuğunun derin katmanlarının kırılıp yer değiştirmesi ya da yanar dağların püskürme durumuna geçmesi nedeniyle oluşan sarsıntılara ne ad verilir? a) Sel b) Fırtına c) Deprem d) Tayfun e) Teknolojik afet C :38 5

6 5- Aşağıdakilerden hangisi patlamanın etkilerinden değildir?
a) Isı etkisi b) Basınç etkisi c) Gaz etkisi d) Hava etkisi e) Parça etkisi D :38 6

7 6- Aşağıdakilerden hangisi yanığın ciddiyetini belirtmez?
a) Hastanın yaşı b) Yanığın yaygınlığı c) Yanığın derinliği d) Deri tabakasının ince olması e) Enfeksiyon riski D :38 7

8 7- Açık alan ve saha aramalarında nelere dikkat edilir?
a) Yeni ekilmiş, sürülmüş, toprağı kabarmış yerlere b) Suni bitki örtüsü, yeni kazılmış yerlere c) Su kanalları, havuzlara d) Çukur ve tümseklere e) Hepsi E :38 8

9 a) Kişiye suçu işlerken rastlanması
8- Aşağıda belirtilen durumlarda hangisi özel güvenlik görevlisine yakalama yetkisi verir? a) Kişiye suçu işlerken rastlanması b) Suçüstü bir fiilden dolayı kişinin kaçma olasılığının bulunması c) Takibi şikâyete bağlı olmakla birlikte çocuklara karşı suç işlenmesi d) Kendisini beden ve aklen idareden aciz kişilere suç işlenmesi e) Hepsi E :38 9

10 a) Hat düzeni b) Kama düzeni c) Çember düzeni d) Kıskaç düzeni
9- Toplumsal olaylarda topluluğu bölmek ve dağıtmak, grup liderlerini tahliye etmek için uygulanan düzen hangisidir? a) Hat düzeni b) Kama düzeni c) Çember düzeni d) Kıskaç düzeni e) Karmaşık düzen B :38 10

11 a) Psikolojik nedenler b) Hedef seçme c) Saldırının planlanması
10- Aşağıdakilerden hangisi teröristlerin saldırı safhaları arasında yer almaz? a) Psikolojik nedenler b) Hedef seçme c) Saldırının planlanması d) Kaçış e) Saldırının gerçekleşmesi A :38 11

12 a) 115 nolu telefona bildirmelidir b) 155 nolu telefona bildirmelidir
11- Bomba ihbarını alan her personel ihbarı hangi acil telefona bildirmelidir? a) 115 nolu telefona bildirmelidir b) 155 nolu telefona bildirmelidir c) 117 nolu telefona bildirmelidir d) 120 nolu telefona bildirmelidir e) 112 nolu telefona bildirmelidir B :38 12

13 12- Delillerin faydaları aşağıdakilerden hangisidir?
a) İşlenmiş bir suçu ispat eder b) Olay yeri-fail-mağdur ilişkisini ortaya koyar c) Sanığın suçsuzluğunu ispat eder d) Suçun işleniş şeklinin tespitine yarar e) Hepsi E :38 13

14 13- Aşağıdakilerden hangisi yoksunluk belirtisi değildir?
a) Uykuya dalma güçlüğü b) Gerginlik c) Konsantrasyon güçlüğü d) El titremesi e) Kulak çınlaması E :38 14

15 b) Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma c) Amirin emrine muhalefet
14- Hırsızlık şüphesiyle yakaladıkları kişiyi, polise haber vermeden sabaha kadar tutan Özel Güvenlik Görevlisi hangi suçu işlemiştir? a) İşkence b) Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma c) Amirin emrine muhalefet d) Görevi ihmal e) Görevini yaptığından suç oluşmamıştır D :38 15

16 15- İnsanların bilgi-sembol üreterek birbirlerine ilettikleri ve bu iletileri anlamaya, yorumlamaya çalıştıkları sürece ne ad verilir? a) İletişim b) Sözlü İletişim c) Kodlama d) Kaynak e) Sözsüz İletişim A :38 16

17 b) Hareket detektörleri c) Mikro dalga hareket detektörleri
16- Manyetik ortam oluşturarak kişilerin üzerindeki metal cisimlerin varlıklarını tespit etmeye yarayan cihazlara ne ad verilir? a) Metal detektörler b) Hareket detektörleri c) Mikro dalga hareket detektörleri d) Kızıl ötesi (PIR) hareket detektörü e) X- Ray cihazı A :38 17

18 a) Kartlı geçiş kontrol sistemi, b) X-Ray cihazı c) Biometrik sistem
17- İnsan vücudunun bir uzvunu, özel yapılmış bir okuyucu tarafından dijital dile çeviren ve daha sonra karşılaştırma yoluyla aynı uzvu tanıyabilen ya da reddeden sistem aşağıdakilerden hangisidir? a) Kartlı geçiş kontrol sistemi, b) X-Ray cihazı c) Biometrik sistem d) Turnike geçiş sistemi e) CCTV sistemi C :38 18

19 18- Aşağıdakilerden hangisi devriyenin görevlerindendir?
a) Önleyici görevler b) Adli görevler c) Koruyucu görevler d) Yardım görevleri e) Hepsi E :38 19

20 19- İlkyardımcının öncelikli amaçlarından olmayan hangisidir?
a) Hayati tehlikeleri ortadan kaldırmak b) Oluşan yaraların iyileştirilmesine yardımcı olmak c) H/Y nın genel durumunun daha da bozulmasına engel olmak d) Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlamak e) İyileşmenin kolaylaşmasını sağlamak B :38 20

21 20- Vücut sıvıları hangi tür delildir? Biyolojik delil Kimyasal delil
c) Fiziksel delil d) İzler e) Kalıntı ve buluntu A :38 21

22 a) Yaygın propaganda yapmak b) Konuşma yapmak c) Heyecanı artırmak
21- Aşağıdakilerden hangisi yasal olmayan toplumsal olayları başlatma usullerindendir? a) Yaygın propaganda yapmak b) Konuşma yapmak c) Heyecanı artırmak d) Eyleme geçiş e) Hepsi E :38 22

23 22- Hakim yerlere yerleştirilmiş keskin nişancılar hangi koruma çemberinde bulunur?
a) İç çember b) Orta çember c) Dış çember d) Ara çember e) Kenar çember C :38 23

24 a) 18 Yaşını doldurmuş olmak b) Askerliğini yapmış olmak
23- Özel Güvenlik Görevlisi olacak kişide aşağıdaki şartlardan hangisi aranmaz? a) 18 Yaşını doldurmuş olmak b) Askerliğini yapmış olmak c) Kamu haklarında yasaklı olmamak d) Özel Güvenlik Temel Eğitimini başarıyla tamamlamak e) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak B :38 24

25 a) Halojenli hidrokarbonlar b) Karbondioksit c) Oksijen
24- Aşağıdakilerden hangisi yangın söndürmede kullanılan maddelerden biri değildir? a) Halojenli hidrokarbonlar b) Karbondioksit c) Oksijen d) Kuru kimyevi toz e) Su C :38 25

26 a) İnisiyatif kullanma b) Provokasyona gelmeme c) Profesyonel olma
25- Toplumsal olaylardaki güvenlik görevlileri duygularına hakim olabilmeli ve yansız davranabilmelidirler” tanımı aşağıdakilerden hangisini ifade eder? a) İnisiyatif kullanma b) Provokasyona gelmeme c) Profesyonel olma d) Şefkatli olma e) Eşit davranma C :38 26

27 26- Özel Güvenlik komisyonunda aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
a) Vali Yardımcısı b) İl Emniyet Müdürlüğü temsilcisi c) İl Milli Eğitim Müdürlüğü temsilcisi d) İl Jandarma Komutanlığı temsilcisi e) Ticaret Odası Temsilcisi C :38 27

28 27- Meydana gelen bir suçun aydınlatılmasına ve suç sanıklarının tespitine yarayan her türlü ispat vasıtalarına denir. Cümlesinde nokta yerine aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Bulgu b) Delil c) Kayıp d) Sanık e) Şüpheli B :38 28

29 28- Aşağıdakilerden hangisi stresin olumsuz etkilerinden değildir?
a) Beden sağlığı üzerinde önemli zararlı etkileri vardır b) İş performansını düşürür c) Bazı durumlarda kendimizi iyi hissetmemizi sağlar d) Kısır döngü yaratır e) Sorunlarla başa çıkmamızı zorlaştırır C :38 29

30 29- Şok pozisyonu vermenin temel amacı nedir?
a) Sakinleştirmek b) Kanamaların basınç azalması nedeniyle durmasını sağlamak c) Solunumu rahatlatmak d) Pasif olarak beynin dolaşımını arttırmak e) Ağrıyı azaltmak D :38 30

31 30- Aşağıdakilerden hangisi elektronik güvenlik sistemi değildir?
a) CCTV b) Beton Bariyerler c) El Detektörler d) Mektup Kontrol Cihazları e) Kapalı Devre Görüntüleme sistemleri B :38 31

32 31- ÖGG kimlik kartını ne şekilde taşımalıdır?
a) Görev alanı ve süresi içerisinde herkes tarafından görülebilecek şekilde yakaya takılmalıdır b) Günün her saati cebinde bulunmalıdır c) Cüzdan içerisinde istendiğinde gösterebilecek şekilde taşımalıdır d) Sadece genel kolluk kimlik sorabilir e) Hepsi A :38 32

33 a) Çalışma gücünde azalma b) Tedirginlik içinde yaşamak
32- Hangisi uyuşturucu madde kullanımında dışa yansımaya başlayan ve çevrenin dikkatinden kaçmayacak psikolojik belirtilerden değildir? a) Çalışma gücünde azalma b) Tedirginlik içinde yaşamak c) Toplumdan uzaklaşma d) Çabuk kızmak e) Neşeli ve anlayışlı olma E :38 33

34 b) Adliyeye (C.Savcılığına) c) Özel güvenlik komisyonuna
33- Suç işledikten sonra özel güvenlik personelince yakalanan kişi veya emanete alınan (El konulan) eşya kime teslim edilir? a) Valiliğe b) Adliyeye (C.Savcılığına) c) Özel güvenlik komisyonuna d) Yetkili Özel kolluğa e) Yetkili genel kolluğa E :38 34

35 34- Hangisi özel güvenlik görevlisinin yetkilerinden değildir?
a) Kimlik sorma b) Kimlik tespiti c) Arama d) El koyma e) Yakalama B :38 35

36 35- Aşağıdakilerden hangisi stres kaynaklarından değildir?
a) Motivasyon b) Rol belirsizliği c) Kişiler arası çatışma d) Aşırı sorumluluk yüklemesi e) Yoğun iş gücü A :38 36

37 a) Cumhuriyet savcısı ve hakimler b) MEB ve milli eğitim müdürlükleri
sayılı kanuna göre faaliyet gösteren özel güvenlik eğitimini veren kuruluşlar hangi makam tarafından denetlenir? a) Cumhuriyet savcısı ve hakimler b) MEB ve milli eğitim müdürlükleri c) Emniyet müdürlüğü d) Jandarma komutanlığı e) İçişleri Bakanlığı ve valilikler E :38 37

38 a) Korkular b) Ön kabuller c) Duyarsızlık d) Empati e) Kararsızlık
37- Aşağıdakilerden hangisi iletişimin önündeki engellerden biri değildir? a) Korkular b) Ön kabuller c) Duyarsızlık d) Empati e) Kararsızlık D :38 38

39 38- İlkyardımın ABC’si aşağıdakilerden hangisidir?
a) Hava yolunu açmak, solunumu sağlamak, dolaşımı sağlamak b) Su vermek, kanamasını durdurmak, ambulans çağırmak c) Uygun pozisyon vermek, polise haber vermek, üzerini örtmek d) Yaralının dış etkenlerden korunması, yaralıyı taşıyarak hastaneye götürmek, tıbbi görevlilere teslim etmek e) Hepsi A :38 39

40 39- Yangın anında hangi tahliye sisteminin kullanılması tehlikelidir?
a) Yangın merdiveni b) Genel merdiven c) Asansör d) Yangın kapıları e) Hepsi C :38 40

41 b) Yazılı sözlü gereçlerle tahrik c) Bazı maddelerin atılması
40- Aşağıdakilerden hangisi yasadışı toplulukların en çok rastlanan eylem biçimlerinden değildir? a) Hakaret b) Yazılı sözlü gereçlerle tahrik c) Bazı maddelerin atılması d) Topluluk liderlerinin güvenlik kuvvetleriyle görüşmesi e) Eşya tahribi ve yağma D :38 41

42 a) Araçlar çalışır vaziyette olmamalıdır
41- Aşağıdakilerden hangisi önemli kişi araca binerken uyulması gereken kurallardan değildir? a) Araçlar çalışır vaziyette olmamalıdır b) Mümkün olduğu kadar bina girişine yaklaştırılmalıdır c) Önemli kişi aracı çıkışın tam karşısında olmalıdır d) Araçlar önemli kişiden hemen önce binilecek yere getirilmelidir e) Önemli kişi araca binmeden korumalar koruma aracına binmemelidir A :38 42

43 42- Hangisi yangın sebeplerindendir?
a) Sabotaj b) Kazalar c) Koruyucu önlemlerin alınmaması d) İhmal e) Hepsi E :38 43

44 Ekip uyumu en üst seviyede olmalıdır
43- Kişi koruması ile ilgili olarak aşağıdaki hususlardan hangisi yanlıştır? Ekip uyumu en üst seviyede olmalıdır Koruma araç ve şoförü her zaman harekete hazır durumda bulunmalıdır Koruma 24 saat sürekli olmamalıdır Korumada giriş ve çıkış saatleri rutin olmamalıdır Hiçbiri C :38 44

45 Yüksek güçlü patlayıcı madde Düşük güçlü patlayıcı madde
44- Fabrikasyon patlayıcı maddelerden olan C-3, C-4 ve TNT ………………… sınıfında değerlendirilir? Yüksek güçlü patlayıcı madde Düşük güçlü patlayıcı madde Orta güçlü patlayıcı madde Nispi şiddeti az patlayıcı madde Güçlü patlayıcı madde değildir A :38 45

46 45- Solunum durunca öncelikle aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?
Kalp atışı hızlanır Beyin kansız kalır Kandaki oksijen oranı düşer Kandaki oksijen oranı artar Vücut sıcaklığı yükselir C :38 46

47 d) Olayın başladığı aktif bölge e) Olayın bittiği yer
46- Olayın işleniş tarzı, mağdur ve suç sanıklarının ilişkisinin saptanabildiği dinamik bölgeye ne ad verilir? a) Olay yeri b) Suç yeri c) Eylem yeri d) Olayın başladığı aktif bölge e) Olayın bittiği yer A :38 47

48 47- Özel Güvenlik Şirketinde çalışan bir ÖGG, kendisine verilen disiplin cezasına karşı nereye başvurabilir? İdare Mahkemesine Polise İşçi Sendikasına İş Mahkemesine İşveren Sendikasına D :38 48

49 Fatsa, İstanbul, Niğde, Edirne, Niğde
48- Telsizle yapılan haberleşme esnasında anlaşılması güç kelimelerin telaffuzunda fonetik alfabeden yararlanılır. Aşağıdakilerin hangisinde “FENNİ” isminin doğru telaffuzu bulunmaktadır? Fatsa, İstanbul, Niğde, Edirne, Niğde Fatsa, Edirne, Niğde, İstanbul, Niğde Fatsa, Niğde, Edirne, Niğde, İstanbul Fatsa, Edirne, Niğde, Niğde, İstanbul Fatsa, Niğde, Niğde, Edirne, İstanbul D :38 49

50 Saç şekil ve rengi b) Kaş yapısı
49- Eşkâl tespitine yarayan ve değiştirilmesi zor olan özellik hangisidir? Saç şekil ve rengi b) Kaş yapısı c) Belirgin vücut ve uzuv sakatlıkları d) Burun yapısı e) Hiçbiri C :38 50

51 50- EDS (Explosive Detectîon System) sistemi ne işe yarar?
Duman algılayıcı sistemdir Patlayıcı maddelerin taramasında kullanılan "patlayıcı tarama sistemi" dir Gaz detektörü olarak kullanılır Bir çeşit alarm sistemidir Hiçbiri B :38 51

52 51- Doğal gaz kaçağı anında hangi hareket tarzı yanlıştır?
Vanayı kapatmak Ortamı havalandırmak Kapıyı açmak Elektrik düğmesini kapatmak Gaz tahliye oluncaya kadar beklemek D :38 52

53 52- Aşağıdakilerden hangisi göz yaşartıcı gazların etkilerindendir?
Gözü yaşartır, gözbebeklerini etkiler Öksürme ve mide bulantısı yapar Sinüsleri etkiler, ağız ve burun salgıları artar Cilt ve gözlerde iğne batar gibi acıma olur Hepsi E :38 53

54 Yakınlaştırma- yoğunlaşma Sağa, sola – aşağı yukarı Kamera seçme
53- Hareketli Kameraların özelliklerinden olan Tilt & Pan ne anlam ifade etmektedir? Yakınlaştırma- yoğunlaşma Sağa, sola – aşağı yukarı Kamera seçme Uzaklaşma Yoğunlaşma B :38 54

55 c) Beden dili d) Yaşantı e) Öğrenme
54- “ Ne söylediğimizden daha önemlisi, nasıl söylediğimizdir” cümlesi iletişimde hangi kavramın önemini vurgulamaktadır? Empati b) Enformasyon c) Beden dili d) Yaşantı e) Öğrenme C :38 55

56 Geçerlidir - delil olur Tekrarlanır – hayır kurumuna verilir
55- “Hukuka aykırı arama ve ele geçirilenler ” Cümlesinde ki boşluklara hangi kelimeler gelmelidir? Geçerlidir - delil olur Tekrarlanır – hayır kurumuna verilir Suçtur – muhakemede kullanılamaz Hakim onayına sunulur – delil olur Adli aramadır – delildir C :38 56

57 Görev alanındaki sitede gece bir şüpheliyi suçüstü takip ederken,
56- Özel güvenlik görevlisi aşağıdaki hallerden hangisinde konuta girebilir? Görev alanındaki sitede gece bir şüpheliyi suçüstü takip ederken, Görev alanındaki sitede gündüz kaçan bir şüpheliyi yakalamak için, Görev alanındaki sitede çıkan bir yangına müdahale için, Görev alanındaki sitede tatile giden ailelerin eşyalarını kontrol için, Görev alanındaki sitede geceyi rahat geçirmek için, C :38 57

58 Sınıfta bulunan öğrenciler Konu sonunda yapılan yazılı yoklamalar
57- İletişim sürecinin öğelerinden biride ‘kanal’dır. Bir iletişimde kanal olabilecek unsur aşağıdakilerden hangisidir? Sınıfta bulunan öğrenciler Konu sonunda yapılan yazılı yoklamalar Öğretmenin kullandığı araç gereç Dersi anlatan öğretmen Öğretmenin anlattığı konu C :38 58

59 58- Aşağıdakilerden hangisi beyne giden kan akışının azalması sonucu kısa süreli yüzeysel geçici bilinç kaybıdır? Koma b) Şok c) Bayılma Havale e) Sara krizi B :38 59

60 59- Suç işlendikten sonra yapılan arama ne tür aramadır?
Adli arama b) Önleyici arama Genel arama d) Özel arama e) Hepsi A :38 60

61 60- Aşağıdaki yerlerden hangisinde önleme araması yapılamaz?
Kamuya açık olmayan özel işyerlerinde Yerleşim yerlerinin giriş ve çıkışlarında Toplu taşıma araçlarında Halkın topluca bulunduğu yerlerde Umuma açık yerlerde A :38 61

62 Olay yerinde bulunan iz ve delillerin fotoğrafları çekilir
61- Aşağıdakilerden hangisi olay yerinin korunması ile ilgili ilk müdahale ekibinin görevlerinden değildir? Delillerin bozulmaması ve değiştirilmemesi için gerekli tedbirleri almak Olay yerinde bulunan iz ve delillerin fotoğrafları çekilir Olay yerinde bulunan seyirci topluluğunu uzaklaştırır Yaralılar varsa ilk müdahalesi yapılıp hastaneye sevki sağlanır Gerekli tedbirleri aldıktan sonra, soruşturma ve olay yeri inceleme ekibinin gelmesi beklenir B :38 62

63 Stres b) Özgüvensizlik c) Beklentisizlik d) Yalnızlık
62- Organizmanın bedensel ve ruhsal sınırlarının tehdit edilmesi ve zorlanmasıyla kişide ortaya çıkan durum nedir? Stres b) Özgüvensizlik c) Beklentisizlik d) Yalnızlık e) Engelleyici ortam A :38 63

64 63- Korunan kişinin cephesi saat yönünde kaçı gösterir?
9 b) 12 c) 6 d) 3 e) 8 B :38 64

65 c) Danışmanlık d) Devriye e) Nöbetçi
64- Yaya ve motorize olarak değişik iş yeri, konut ve arazilerin periyodik kontrollerini yapmak suretiyle yapılan güvenlik hizmetlerine ne ad verilir? Koruma b) Araştırma c) Danışmanlık d) Devriye e) Nöbetçi D :38 65

66 65- Aşağıdakilerden hangisi güvenlik görevlilerinin düzenlediği tutanak çeşitlerinden değildir?
Olay tutanağı Yakalama tutanağı Tutuklama tutanağı Arama tutanağı Zapt etme tutanağı C :38 66

67 Aydınlatması yetersiz yerlerde arama yapılmamalıdır.
66- Aşağıdakilerden hangisi Ö.G.G’nin üst araması yaparken dikkat edeceği hususlardan değildir? Aydınlatması yetersiz yerlerde arama yapılmamalıdır. Üst araması yapılırken insan onuru ile bağdaşmayacak davranışlarda bulunmamalıdır. Arama yapan personel diğer görevli tarafından korunmalıdır. Aramanın ne amaçla yapıldığı aramaya başlamadan önce belirtilmelidir. Aramada bayan erkek ayrımı yapılmadan aranmalıdır. E :38 67

68 Yanık yeri oksijenli su ile yıkanır
67- Kimyasal maddelerle olan yanıklarda yapılması gereken ilkyardım hangisidir? Yanık yeri oksijenli su ile yıkanır Yanık yeri Tentürdiyotlu pamukla kapatılır Bol su ile yıkanır Üzerine diş macunu sürülür Hepsi C :38 68

69 68- Kanamanın ciddiyeti aşağıdakilerden hangisine bağlı değildir?
Kanamanın hızına Vücutta kanın aktığı bölgeye Kan grubuna Kanama miktarına Kişinin fiziksel durumu ve yaşına C :38 69

70 69- Toplu düzenler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
Çember düzeni b) Kama düzeni c) Hat düzeni d) Karma düzen e) Hiçbiri D :38 70

71 70- Aşağıdakilerden hangisi parmak izinin özelliklerinden değildir?
Değişmez b) Tasnif edilemez c) Değiştirilemez d) Benzemez e) Benzetilemez B :38 71

72 71- Korunan kişinin bir yerden bir yere giderken mutlaka geçmek zorunda olduğu saldırıya açık riskli noktalara …………denir. Kontrol noktaları Yerleşme noktaları Boğma noktaları Gözetleme noktaları Buluşma noktaları C :38 72

73 72- Olay yeri incelemesinde hangisi yanlıştır?
Cesede ait kimlik bilgileri öğrenilir Olay yerinde iz ve deliller belirlenir Suçun aydınlatılması için acele tedbirler alınır Ceset hemen olay yerinden kaldırılır C.Savcısının olay yerine gelmesi beklenir D :38 73

74 Teslim tesellüm tutanağı Müracaat tutanağı
73- Özel güvenlik görevlisinin emanete aldığı eşyayı sahibine veya kolluk kuvvetine teslim ederken tanzim ettiği tutanağa ne ad verilir? Olay tespit tutanağı Buluntu eşya tutanağı Üst arama tutanağı Teslim tesellüm tutanağı Müracaat tutanağı D :38 74

75 c) Not alma d) Özet çıkartma e) Rapor yazma
74- “Görme, koklama, dokunma, duyma ve tatma duyu organlarımızla hafızamızda algılanan bilgilerin yazılı olarak kayıtlara geçilmesine…… denir.”? İfade alma b) Tutanak c) Not alma d) Özet çıkartma e) Rapor yazma C :38 75

76 c) Görevi kötüye kullanma d) Hırsızlık e) Rüşvet
75- Şüphelinin üzerinde bulduğu ve taşıması yasak olan bıçağı alan ve işlem yapmadan şüpheliyi de bırakan ÖGG hangi suçu işlemiştir? Görevi terk b) Zimmet c) Görevi kötüye kullanma d) Hırsızlık e) Rüşvet C :38 76

77 Varsa gözler vantilatöre karşı tutulur
76- Göz yaşartıcı gaza maruz kalan kişiye yapılacak ilkyardım şekillerinden hangisi yanlıştır? Nefes alması sağlanır Varsa gözler vantilatöre karşı tutulur Kontak lens var ise hemen çıkarılır Deriye temas varsa bol su ile yıkanır Gözlere el ile ovmak suretiyle masaj yapılır. E :38 77

78 a) Hamile görüntülü kadınlara
77- İntihar saldırılarında saldırganın tespitinde aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmez? a) Hamile görüntülü kadınlara b) Sinirli ve heyecanlı tavır gösterenlere c) Şüpheli davranışlar içerisinde olanlara d) Saldırganın yaş durumuna e) Giyimleri ve fiziki görünümleri farklı olanlara D :38 78

79 Metal detektörler b) X-ray cihazı
78- Aşağıdakilerden hangisi teknolojik güvenlik cihazlarından biri değildir? Metal detektörler b) X-ray cihazı c) Alarm sistemi d) Kameralı cep telefonu e) Patlayıcı buhar detektörü D :38 79

80 Olay Yerini muhafaza etmek Kimlik sormak Şüpheliyi yakalamak
79- Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin kullanamayacağı yetkilerdendir? Olay Yerini muhafaza etmek Kimlik sormak Şüpheliyi yakalamak Parmak izi almak Yangın ve su baskınında konutlara girmek D :38 80

81 Hareket sistemi b) Dolaşım sistemi c) Solunum sistemi d) Sinir sistemi
80- Aşağıdakilerin hangisi ilkyardımcının bilmesi gereken vücudu oluşturan sistemlerdendir? Hareket sistemi b) Dolaşım sistemi c) Solunum sistemi d) Sinir sistemi e) Hepsi E :38 81

82 Koruma personeline artistik bir görünüm verir
81- Aşağıdakilerden hangisi koruma personelinin güneş gözlüğü kullanmasının nedenleri arasında yer alır? Koruma personeline artistik bir görünüm verir Göz sağlığı bakımından faydalı olduğu için Gelenek olduğu için Güneş ışıklarından korunmak için Göz hareketlerini gizlediğinden daha iyi bir gözetleme yapabilmek için E :38 82

83 82- Aşağıdakilerden hangisi örgüt içi iletişim türüne bir örnektir?
Kişinin gördüğü bir rüya sonucu bir kuruma bağışta bulunması Gazetedeki bir haber üzerine bir kişinin tavuk eti yememesi Akşam yemeğinde ailenin kendi arasında yaptığı konuşmalar Bir okuldaki müdürün, memurdan resmi yazılara cevap vermesini istemesi Uzun bir süre sonra karşılaşan iki asker arkadaşın aralarında yaptığı özlem dolu konuşmalar D :38 83

84 Kişilerarası iletişim Kişi-içi iletişim Aile iletişimi Kitle iletişimi
83- T.V, Gazete, Reklam panoları v.b. araçlar hangi tür iletişimde kullanılır? Kişilerarası iletişim Kişi-içi iletişim Aile iletişimi Kitle iletişimi Hiçbiri D :38 84

85 c) Biber gazı d) Göz yaşartıcı gaz e) Biyolojik gaz
84- Havada küçük zerreler halinde kalan ve buharlaşmayan katı ya da sıvı haldeki göz yaşartıcı maddelere ne ad verilir? Sinir gazı b) Aerosol c) Biber gazı d) Göz yaşartıcı gaz e) Biyolojik gaz B :38 85

86 c) Kanal d) Mesaj e) Alıcı
85- Sınıfta ders anlatan bir öğretmen iletişimin hangi öğesini oluşturmaktadır? Dönüt b) Kaynak c) Kanal d) Mesaj e) Alıcı B :38 86

87 Kimlik kartını başkasına kullandırma Grev yasağına uymama
86- Özel güvenlik görevlilerinin hangi durumda çalışma izni iptal edilmez? Kimlik kartını başkasına kullandırma Grev yasağına uymama Silahı kanuna aykırı kullanma Kimlik kartını kaybetme Hiçbiri D :38 87

88 Komisyon Kararı ile vali, Vali Özel Güvenlik Şirketi
87- Toplantı, konser, sahne gösterileri ve benzeri etkinliklerde; para veya değerli eşya nakli gibi geçici veya acil hallerde özel güvenlik izni verme yetkisi kime tanınmıştır? Komisyon Kararı ile vali, Vali Özel Güvenlik Şirketi Özel Güvenlik Komisyonu Özel Güvenlik Kurumu B :38 88

89 Acı çeker, ellerini boynuna götürür Konuşamaz Rengi morarmıştır
88- Aşağıdakilerden hangisi hava yolunun tam tıkanma belirtilerinden değildir? Nefes alamaz Öksürür Acı çeker, ellerini boynuna götürür Konuşamaz Rengi morarmıştır B :38 89

90 89- Kontrol noktasında sahibinden alınan silahlar …………
89- Kontrol noktasında sahibinden alınan silahlar …………. olarak tutanakla veya teslim tesellüm belgesi ile teslim alınır, ……… karşılığı teslim edilir. Boşluklara aşağıdakilerden hangi kelimeler yazılmalıdır? Namlusuz-tutanak Şarjörsüz-söz Şarjörsüz-imza Tetiksiz-imza Horozsuz-tetik C :38 90

91 Kamu haklarından yasaklı olmamak,
90- Aşağıdakilerden hangisi şirket yöneticilerinde aranacak şartlardan değildir? Lise mezunu olmak Kamu haklarından yasaklı olmamak, Özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmak T.C vatandaşı olmak Hiçbiri A :38 91

92 91- Aşağıdakilerden hangisi kırığın belirtilerindendir?
Hareket ile artan ağrı Şekil bozukluğu Ödem ve kanama nedeniyle morarma Hareket kaybı Hepsi E :38 92

93 I-Hamile bayanlar II-Şüpheli kişiler III-Kalp pili bulunan kimseler
92- Aşağıdaki kişilerden hangisi ya da hangilerinin kapı tipi metal detektörlerinden geçirilmemesi tavsiye edilmektedir? I-Hamile bayanlar II-Şüpheli kişiler III-Kalp pili bulunan kimseler I ve III b) I, II ve III c) Yalnız I d) Yalnız II e) I ve II A :38 93

94 Mağdur şikayetçi değilse şüpheliyi salıvermeli
93- Soruşturması ve kovuşturması şikâyete bağlı olmakla birlikte, çocuklara karşı işlenen suçüstü hallerinde özel güvenlik görevlileri ne yapmalıdır? Mağdur şikayetçi değilse şüpheliyi salıvermeli Mağdur şikayetçi ise şüpheliyi yakalamalı Şikâyete bakmaksızın şüpheliyi yakalamalı Amirinin vereceği emre göre hareket etmeli Hiçbiri C :38 94

95 94- “ Zor kullanacak görevliye yasalarla zor kullanma yetkisinin tanınmış olması” zor kullanma yetkisinin hangi unsurudur? Dengeli olma Zorunlu olma Yasaya uygun olma Hepsi Hiçbiri C :38 95

96 a) Kırmızı ve yeşil reçete b) Sarı ve yeşil reçete
95- Tıpta ve eczacılıkta kullanılan uyuşturucu maddeler kapsamına giren maddeler hangi renk reçete ile hastalara verilmektedir? a) Kırmızı ve yeşil reçete b) Sarı ve yeşil reçete c) Kırmızı ve beyaz reçete         d) Yeşil ve beyaz  reçete       e) Hepsi A :38 96

97 96- Aşağıdakilerden hangisi yakın koruma personellerinden değildir?
Koruma Amiri Ekip Amiri VIP/Koruma Aracı Sürücüleri Ekip Memuru Özel Kalem Müdürü E :38 97

98 Kaçması muhtemel şüpheli şahıslar için kullanılır
97- Kelepçelerin kullanımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Kaçması muhtemel şüpheli şahıslar için kullanılır Kendisine veya çevresine zarar verebilecek kimseler için kullanılır Güvenlik kuvvetleri için zor kullanma güvenlik aletidir Saldırgan sanıklar için kullanılır Tanıkların kaçmasını önlemek için kullanılır E :38 98

99 98- Aile hayatımızda, iş hayatımızda, okul hayatımızda bir araya geldiğimiz insanlarla belli mesafeler dahilinde ilişkiler kurarız. 80cm ila 2 metre arasında mesafe ile ilişki kurulan alan hangi alandır? Genel alan Kişisel alan Sosyal alan Mahrem alan Yakın alan C :38 99

100 99- Olayları değerlendirirken en belirleyici olan nedir?
Eğitim b) Yetenek c) Meslek d) İnanç e) Bakış açısı-algılama E :38 100

101 Organizatörlerle diyalog kurma İnisiyatif kullanma
100- Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaylardaki genel prensiplerden değildir? Organizatörlerle diyalog kurma İnisiyatif kullanma İkna edici ve inandırıcı olma Cop kullanma Caydırıcılık D :38 101

102 101- Toplu tabancalarda aşağıdaki parçalardan hangisi bulunmaz?
Namlu b) Tetik c) Horoz d) Emniyet mandalı e) Hiçbiri D :38 102

103 c) Tetik d) Gez e) İcra yayı
102- Barut gazının basıncıyla geriye giden sürgünün tekrar yerine gelmesini ne sağlar? Namlu b) Horoz c) Tetik d) Gez e) İcra yayı E :38 103

104 103- Atış esnasında dinlenmek amacıyla tabanca namlusu yere …
103- Atış esnasında dinlenmek amacıyla tabanca namlusu yere ….. derece açı yapacak şekilde tutulmalıdır. Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? a) b) c) d) e) 65 C :38 104

105 104- Taşıma ruhsatı almak için kaç yaşını doldurmuş olmak gerekir ve kaç yıllığına verilir?
21 yaş - 3 yıl b) 21 yaş - 5 yıl c) 20 yaş - 5 yıl d) 21 yaş - 6 yıl e) 18 yaş - 5 yıl B :38 105

106 105- Aşağıdakilerden hangisi çekirdeğin mesafesini etkileyen faktörlerden biri değildir?
Çekirdeğin ağırlığı Havanın yoğunluğu Rüzgâr Atıcının uzmanlığı Havanın ısısı D :38 106

107 Eğitim ve öğretim kurumları Kişi koruma Cenaze törenleri
106- Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin silahla görev yapamayacağı yerlerden birisidir? Eğitim ve öğretim kurumları Kişi koruma Cenaze törenleri Para ve değerli eşya taşınması Hepsi A :38 107

108 Ateşli silahlar b) Ateşsiz silahlar
107- Delici, kesici, ezici silahlar genel olarak hangi grup altında toplanır? Ateşli silahlar b) Ateşsiz silahlar c) Sivil silahlar d) Harp silahları e) Hafif ateşli silahlar B :38 108

109 c) Kendine aşırı güven d) Bilinçsizlik e) Hepsi
108- Silahlarla yapılan kazaların sebepleri aşağıdakilerden hangisidir? Unutkanlık b) İhmal c) Kendine aşırı güven d) Bilinçsizlik e) Hepsi E :38 109

110 b) Sinir sistemini etkilemesi c) Yakıcı olması d) Boğucu olması
109- Aşağıdakilerden hangisi kimyasal silahların özelliklerinden değildir? Parça tesirli olması b) Sinir sistemini etkilemesi c) Yakıcı olması d) Boğucu olması e) Göz yaşartıcı olması A :38 110

111 Boştur b) Emniyetlidir c) Kuruludur d) Doludur e) Güvenlidir
110- “Aksi ispatlanana kadar tüm ateşli silahlar “ boş yere gelebilecek en mantıklı kavram aşağıdakilerden hangisidir? Boştur b) Emniyetlidir c) Kuruludur d) Doludur e) Güvenlidir D :38 111

112 111- Şarjör yuvası, horoz, çıkarıcı, tetik gibi parçalar aşağıdakilerden hangisi üzerinde bulunur?
Gövde b) Sürgü c) Kabze d) Hazne e) Nişan Tertibatı A :38 112

113 Barut b) Çekirdek c) Kapsül
112- İğnenin çarpması ile ilk ateşlenen fişek bölümü aşağıdakilerden hangisidir? Barut b) Çekirdek c) Kapsül d) Kovan e) Hiçbiri C :38 113

114 113- Tabancayı elle tutmaya yarayan bölüme ne denir?
Kabze b) Gövde c) Şarjör Yuvası d) Tutma Kolu e) El Kundağı A :38 114

115 114- Yiv ve setin çekirdek üzerinde, bıraktığı izlere ……………. denir?
İz b) Leke c) Kir d) Rayyür e) Çekirdek izi D :38 115

116 Tetiğe basıldığında sadece horozun düşmesi özelliğidir
115- Tek hareketli ( Single – action ) tabancanın özelliği aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Tetiğe basıldığında sadece horozun düşmesi özelliğidir Tetiği basıldığında horozun kurulması özelliğidir Tetiğe bir kere basıldığında horozun hem kurulması hem de düşmesi özelliğidir Tabancanın toplu veya otomatik olma özelliğidir Hiçbiri A :38 116

117 Kapsamlı bakım b) Günlük bakım c) Haftalık bakım d) Atış öncesi bakım
116- Silahın üzerinde uzman personel tarafından parça değiştirilmesi hangi bakıma girer ? Kapsamlı bakım b) Günlük bakım c) Haftalık bakım d) Atış öncesi bakım e) Atış sonrası bakım A :38 117

118 117- Tırnak kırıldığında; Fişek ateşlemez
Fişek yatağına fişek sürülmez Kovan normal olarak dışarıya atılmaz d) Tabanca dolduruş yapmaz e) Tetik çekilemez C :38 118

119 Gerdel b) Şarjör Kapağı c) Şarjör tüpü d) Şarjör kildi e) Fişek yatağı
118- Şarjör tüpü içerisinde bulunan şarjör yayının uç kısmına takılan ve fişeklerin üzerine yerleştirildiği parçaya ne denir? Gerdel b) Şarjör Kapağı c) Şarjör tüpü d) Şarjör kildi e) Fişek yatağı A :38 119

120 Şiş b) Tel fırça c) Harbi d) Kontrol çubuğu e) Hiçbiri
119- Silahın namlusunu temizlemek için ucuna bez ve fırça tıkanabilen namlu içi yiv ve set aralarını temizlemek için kullanılan alete ne ad verilir? Şiş b) Tel fırça c) Harbi d) Kontrol çubuğu e) Hiçbiri C :38 120

121 Boş kovanın fişek yatağından çekilip çıkarılmasına
120- Tırnak ne işe yarar? Boş kovanın fişek yatağından çekilip çıkarılmasına Tabancanın monte edilmesine Sürgüyü gövdeye sabitlemeye Kapsülü ateşlemeye Şarjörün yuvasından çıkmasını önlemeye A :38 121

122 121- Atış sırası bekleyen fişeklerin bulunduğu yere ne denir?
Kovan yuvası b) Fişek yatağı c) Hazne d) Şarjör yayı e) Şarjör yatağı C :38 122

123 122- Bir tabancanın tetiğini sonuna kadar çektiğimizde horozu kurup düşürüyorsa bu nasıl bir sisteme sahiptir? Yarı Otomatik Tam Otomatik Tek Hareketli Çift Hareketli Toplu D :38 123

124 123- Hangisi bakım aracı değildir? Bakır telli ve kıl telli fırça
Temizlik bezi Harbi Koruyucu yağ e) Hatve E :38 124

125 Kimyasal Silah b) Ağır Silah c) Biyolojik Silah d) Ateşli Silah
124- Mermi çekirdeğini barut gazı basıncı ile uzak mesafelere atabilen aletlere ne denir? Kimyasal Silah b) Ağır Silah c) Biyolojik Silah d) Ateşli Silah e) Tam Otomatik Tabanca D :38 125

126 125- Fişeklerde bulunan alev kanalının görevi nedir?
Barut gazının çekirdeğe basınç yapmasını sağlar Kapsülün patlaması ile meydana gelen alevin baruta intikal etmesini sağlar Barut gazının dışarıya atılmasını sağlar Basınçla birlikte çekirdeğin ileri gitmesini sağlar Hepsi B :38 126


"OYAK SGS A.Ş. EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 19 NCİ KOMİSYON SINAV SORU VE CEVAPLARI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları