Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜRKİYE ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİM PROJESİ UZUN VADELİ ETKİLERİ, POLİTİKALAR VE UYGULAMALAR AKADEMİK PERFORMANS Ç. Kağıtçıbaşı, D. Sunar, S. Bekman.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜRKİYE ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİM PROJESİ UZUN VADELİ ETKİLERİ, POLİTİKALAR VE UYGULAMALAR AKADEMİK PERFORMANS Ç. Kağıtçıbaşı, D. Sunar, S. Bekman."— Sunum transkripti:

1 TÜRKİYE ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİM PROJESİ UZUN VADELİ ETKİLERİ, POLİTİKALAR VE UYGULAMALAR AKADEMİK PERFORMANS Ç. Kağıtçıbaşı, D. Sunar, S. Bekman

2 Ardalan Düşük sosyo- ekonomik statü Düşük eğitim düzeyi Aracı Etken: Anne-Çocuk Etkileşimi Çocuğa gösterilen doğrudan ilgi Çocukla iletişim Çocuktan memnuniyet İtaat / özerklik beklentisi Sonuç Çocuğun bilişsel gelişimi, okul performansı, sosyal ve duygusal gelişimi Anne Eğitimi Çocuğun bilişsel gelişimini desteklemek Çocuğun sosyal ve duygusal gelişimini desteklemek Annenin güçlendirilmesi İletişim becerilerinin oluşturulması TÜRKİYE ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİM PROJESİ

3 ARAŞTIRMA TASARIMI Herbir gruptaki denek sayısı Eğitim amaçlı kurum Bakım amaçlı kurum Ev bakımıToplam Çocuğun yaşı3 yaş5 yaş3 yaş5 yaş3 yaş5 yaş Anne eğitimi var1116231716790 Anne eğitimi yok181930353429165 Toplam293553525036255

4 DÖRDÜNCÜ YIL BAŞARISI TEST SONUÇLARI *p ..05, **p <.01 24.02 26.9125.45 Toplam 24.6422.76 26.3124.1AEY Genel Yetenek Çevre Eğitim (2, 212) (1, 212) 1.19 3.80* 1.19 3.80*27.7128.14 27.8527.22AE 4.674.415.77 Toplam 4.724.48 4.485.6 AEY Türkçe Çevre Eğitim (2, 212) (1, 212) 5.10 ** 0.32 55.29 4.316AE 2.53 2.734.36 Toplam 2.912.54 2.753.77AEYMatematik Çevre Eğitim (2, 207) (1, 207) Çevre Eğitim (2, 207) (1, 207) 5.27** 0.50 3.392.5 2.695.13AE F değerleri Toplam EVBAK EĞT

5 5 YAŞ GRUBU İÇİN DÖRDÜNCÜ YIL OKUL NOTLARI 4.50*7.8***8.868.5012.00 Toplam (1,80)(2,80)8.878.878.3510.75AEY AOEğitimÇevre10.6610.668.8713.50AE 2.82C14.14****3.463.184.27 (1,80)(2,80)3.333.323.043.92AEY MatEğitimÇevre3.913.863.404.70AE 4.28*6.19***2.312.504.05 (1,80)(2,80)2.612.002.483.83AEY Türkçe EğitimÇevre3.223.142.534.30AE F değerleri Toplam EVBAK EĞT 5 Yaş Grubu *p<.05, ** p<.01, *** p<.005, ****p<.0005 (  : p.05 ve.10 arasında)  Her dersin notu 1 (en düşük) ile 5 (en yüksek) arasındadır. Karneler ev ziyaretleri sırasında kontrol edilmiştir. Toplam vakaların %29’unda karne bulunamamıştır. Kayıp veri olanının en yüksek olduğu grup NMT 5 yaş grubu (35%) ve MT 5 yaş grubudur (%20). Her iki yaş grubu da aynı kullanılabilir karne oranına sahiptir (%72).

6 ARAŞTIRMANIN İLK TAKİP ÇALIŞMASI 1992 - ERGENLER (13-15 yaş) Kağıtçıbaşı, Sunar, Bekman (2001), Applied Developmental Psychology, 22, 333-361

7 İLKOKUL GENEL NOT ORTALAMASI t= 3.08, p<.002, t= 3.01, p<.003, t=2.82, p<.005 ORTALAMA DEĞERLER

8 STANDARDİZE EDİLMİŞ WISC-R SÖZCÜK DAĞARCIĞI DEĞERLERİ ORTALAMA DEĞERLER F (2, 216) = 2.16, p<.032

9 Ergen hala okulda mı? EVET YANITLARININ YÜZDESİ X2= 9.57 P<.002 %86%67

10 HEDEF SÜRE YÖNTEM 5 YAŞINDA ÇOCUĞU OLAN ANNELER GRUP TARTIŞMALARI 25 HAFTA ANNE ÇOCUK EĞİTİM PROGRAMI 2005-2006 itibariyle, 185.752 kadın ve çocuğa ulaşıldı. Avrupa’ya (Belçika, Hollanda, Almanya) ve Arap ülkelerine (Bahreyn, Ürdün, Suudi Arabistan) yayıldı. Ulusal ve uluslararası TRT yayını olarak uyarlandı.

11 ANNE EĞİTİM PROGRAMI: Çocuk gelişimi, sağlık, beslenme, bakım ve bunun yanı sıra yaratıcı oyun aktiviteleri, disiplin, anne-çocuk etkileşimi, iletişim, duyguları ifade etme ve annenin ihtiyaçları gibi konularda anneleri duyarlı hale getirmek. ÜREME SAĞLIĞI VE AİLE PLANLAMASI: Kadınların üreme sağlığı, sağlıklı ve riskli gebelikler, üreme sağlığının işlevi gibi konularda anneleri duyarlı hale getirmek. ZİHİNSEL EĞİTİM PROGRAMI: El-göz koordinasyonu, dil gelişimi, okuma-yazma ve sayı öğrenme öncesi beceriler ve problem çözme becerileri ile ilgili aktiviteler aracılığıyla çocuğun bilişsel ve sosyal gelişimini desteklemek. PROGRAMIN BİLEŞENLERİ

12 1982-1986 1991-1992 1995-1997 1998-2000 Türkiye Erken Çocukluk Eğitimi Projesi, Boğaziçi Üniversitesi. (Kağıtçıbaşı, Ç., Sunar, D., ve Bekman, S.) Türkiye Erken Çocukluk Eğitimi Projesi-Takip, Boğaziçi Üniversitesi. (Kağıtçıbaşı, Ç., Sunar, D., ve Bekman, S.) Anne Çocuk Eğitim Programı Değerlendirme Araştırması (Ulusal ölçekli program) (Bekman, S.) Anneler Konuşuyor: Anne Çocuk Eğitim Programı Deneyimi Üzerine Bir Çalışma. (Koçak, A. & Bekman, S.) ARAŞTIRMALAR 2002-2003 “Benimle Oynar mısın?” TV Programının Değerlendirmesi (Baydar, N., Kağıtçıbaşı, Ç., Gökşen, F., & Kuntay, A.) 2004 İkinci Takip (Kağıtçıbaşı, Ç., Sunar, D., Bekman, S, & Cemalcılar, Z.)

13 2004 - GENÇ YETİŞKİNLER (25-27 yaş) İKİNCİ TAKİP ÇALIŞMASI 2004 - GENÇ YETİŞKİNLER (25-27 yaş) (Kağıtçıbaşı, Ç., Sunar, D., Bekman, S., & Cemalcılar, Z., 2005)

14 İkinci Takip Çalışmasının Tasarımı (Birinci Takip Araştırması Sayıları Parantez İçinde) Her bir gruptaki denek sayısı Eğitim Amaçlı Kurum Bakım Amaçlı Kurum Ev BakımıToplam Anne Eğitimi var13 (24)21 (37)14 (22)48 (83) Anne Eğitimi yok21 (31)29 (50)35 (53)85 (134) Toplam34 (55)50 (87)49 (75)133 (217)

15 Şekil 1. Eğitim amaçlı bir çocuk bakım merkezine devam etmiş olan ve/veya anneleri eğitilmiş olan çocukların okula devam etme süreleri 11.21 10.26 8 9 10 11 12 EÇE EÇEY [ANCOVA F(1, 127) =3.218, p=.07 ] Okullaşma

16 Şekil 2. Anne eğitimi ve okul öncesi bakım ortamı ile çocukların okula devam etme süresi 10.17 11.63 11.15 10.27 8 9 10 11 12 EKEKBK / EV AE AEY [ANCOVA F(1, 125) =3.506, p=.06 ] Okullaşma

17 Şekil 3. Anne eğitimine göre çocukların üniversite eğitimi alma yüzdeleri 44.7 30.6 0 10 20 30 40 50 AEAEY yüzde [X2=2.62, df=1, p=.10 ] Üniversite Eğitimi

18 Şekil 4. Eğitim amaçlı bir okul öncesi kuruma devam etmiş olan ve/veya anneleri eğitim almış olan çocukların üniversite eğitimi yüzdeleri 44.1 26.6 0 10 20 30 40 50 EÇE EÇEY yüzde [X2=4.432, df=1, p=.03 ] Üniversite Eğitimi

19 Şekil 5. Okul öncesi bakım ortamına göre okulu bırakma nedenleri 10 20 30 40 50 60 70 EVEK veya BK yüzde İstemedi Sağlık ve/veya Maddi Sorunlar [X2=4.432, df=1, p=.03 ] Okulu Bırakma Nedenleri

20 7 9 11 13 15 AEAEY Ortalama sözcük test puanı Şekil 6. Ev merkezli eğitim ile sözcük testi performansı [ANCOVA F(1,98) =3.362, p=.09] Sözcük Puanı (24 üzeri)

21 Şekil 7. Çalışmaya başlama yaşı 17.53 16.19 15 16 17 18 19 EÇEEÇEY F(1,121) =4.708, p=.03 Çalışmaya Başlama Yaşı

22 Şekil 8. Mesleki konum 3.94 3.21 1 2 3 4 5 EÇE EÇEY [F(1,128) =4.130, p=.04] Mesleki Konum

23 Şekil 9. Bilgisayar sahibi olma 44 24 0 10 20 30 40 50 EÇEEÇEY yüzde [X2 =5.981, df=1, p=.014] Bilgisayar Sahibi Olma

24 Şekil 10. Kredi kartı sahibi olma 70 52 30 40 50 60 70 80 90 100 AEAEY yüzde [X2 =3.955, df=1, p=.047] Kredi Kartı Sahibi Olma

25 İKİNCİ TAKİP ARAŞTIRMASININ SONUÇLARI Ev merkezli eğitim: Annesi eğitim almış olan çocukların daha yüksek bir yüzdesi üniversiteye gittiler, sözcük testinde daha başarılı oldular ve kredi kartı sahibiydiler. Kurum merkezli bakım: Eğitim amaçlı kuruma devam etmiş olan çocukların okullaşma süresi daha fazla idi ve daha yüksek statülü işlerde çalışmaktaydılar. Muhtemel ‘gecikmiş etki’: İlk takip araştırmasında eğitim amaçlı bakımın etkileri çok net değildi. İkinci takip araştırmasında ise, etki oldukça belirgin bir şekilde ortaya çıktı.

26 Çocuğa bütüncül yaklaşım (çocuğun bilişsel, sosyal ve duygusal gelişimini ve yaşamsal becerilerinin oluşmasını içerecek şekilde, çocuğun genel gelişimini desteklemek); Çocuğa bütüncül yaklaşım (çocuğun bilişsel, sosyal ve duygusal gelişimini ve yaşamsal becerilerinin oluşmasını içerecek şekilde, çocuğun genel gelişimini desteklemek); Bağlamsal yaklaşım (Çocukla birlikte çocuğun yakın çevresini de desteklemek); Bağlamsal yaklaşım (Çocukla birlikte çocuğun yakın çevresini de desteklemek); Çoklu hedefler (Bilişsel, sağlık, beslenme, başetme becerileri vb hedeflerle hem çocuğa hem anne ve aileye yarar sağlamak); Çoklu hedefler (Bilişsel, sağlık, beslenme, başetme becerileri vb hedeflerle hem çocuğa hem anne ve aileye yarar sağlamak); Güçlendirme- varolan güçlü yönlerin üzerine inşa etme; Güçlendirme- varolan güçlü yönlerin üzerine inşa etme; Hedefleri paylaşma (Ebeveyni paydaş olarak görmek); Hedefleri paylaşma (Ebeveyni paydaş olarak görmek); Optimal zamanlama (Ebeveyne, en hazır oldukları bir zamanda ulaşmak); Optimal zamanlama (Ebeveyne, en hazır oldukları bir zamanda ulaşmak); Maliyet etkinliği Maliyet etkinliği Başarılı bir müdahale programının temel bileşenleri:

27 ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİNİN FAYDA MALİYET ANALİZİ - TÜRKİYE Mehmet Kaytaz

28 Erken Çocukluk Eğitimi Fayda Maliyet Analizleri: Uluslararası Örnekler Okula hazırlık Okula hazırlık Okullaşma yılı sayısı Okullaşma yılı sayısı Akademik başarı Akademik başarı Üretkenlik ve gelir Üretkenlik ve gelir Ekonomik büyüme Ekonomik büyüme Daha yüksek vergi ödeme Daha yüksek vergi ödeme Sağlık kazançları Sağlık kazançları Daha az suç Daha az suç Daha iyi yurttaşlar Daha iyi yurttaşlar üzerinden hesaplanan faydalar Seçilmiş fayda / oranları : Seçilmiş fayda / maliyet oranları : Bolivya: 1.38-2.26 Bolivya: 1.38-2.26 Mısır: 1.20-5.81 Mısır: 1.20-5.81 Ürdün : 1.49-3.06 Ürdün : 1.49-3.06 Abecedarian: 4 Abecedarian: 4 Perry Preschool: 7 Perry Preschool: 7

29 Türkiye için EÇE Fayda Maliyet Oranı (İskonto Oranı % 6) Faydalar üretkenlik ve gelir artışı göstergeleri üzerinden hesaplanmıştır. Senaryo I Senaryo II Senaryo 3 2.183.436.01

30 AÇEV’in Anne Çocuk Eğitim Programı’nın Fayda Maliyet Oranları Fayda Maliyet Oranı Senaryo I Senaryo II Senaryo III 4.606.6310.02

31 Gelişmekte Olan Ülkelerde Genç Nüfusun Kentselleşmesi (10-19 yaş)


"TÜRKİYE ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİM PROJESİ UZUN VADELİ ETKİLERİ, POLİTİKALAR VE UYGULAMALAR AKADEMİK PERFORMANS Ç. Kağıtçıbaşı, D. Sunar, S. Bekman." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları