Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Öğrenme ve Öğretme Kuramları Doç. Dr. İbrahim H. Diken.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Öğrenme ve Öğretme Kuramları Doç. Dr. İbrahim H. Diken."— Sunum transkripti:

1 Öğrenme ve Öğretme Kuramları Doç. Dr. İbrahim H. Diken

2  Gestalt hareket: 1912 Almanya, Wertheimer tarafından…  Koffka «Gestalt Psikolojinin İlkeleri»  Gestalt  Almanca bir sözcük…  Biçim, şekil, form, parçaların sadece toplamı değil, entegre olmuş bütün gibi anlamları vardır.  Bütün parçaların toplamından daha fazladır ve birey bütünü parçalarına ayrıştırarak değil, bütünlük içinde algılar. ▪ Örn…Senfoni orkestrası…  Dünyayı bütün olarak algılarız…

3  Davranışçıların insan davranışlarını uyarıcı-tepki örüntülerine indirgeyerek açıklamalarını eleştirmişler, bu durumun insan davranışlarını gereğinden fazla basitleştirdiğini ve davranışları bu yolla açıklamanın pek çok noktada yetersiz kaldığını savunmuşlardır..  Uyarıcı (U)-Tepki (T) yerine  Uyarıcı-Algısal Örgütleme-Tepki (U-Ö-T)

4  Öğrenmeyle ilgili görüşler, algılamayla ilgili çalışmalara dayanmakta…  Algı bir örgütlemedir..  Her psikolojik olayda anmalı olma, basit olma ve tam olma eğilimi vardır: Pragnanz yasası  ALGISAL ÖRGÜTLEME YASALARI  Şekil-zemin  Yakınlık  Benzerlik  Tamamlama  Basitlik

5  İnsan algılama sistemi şekil-zemin arasında bir ayrım yapar.  Zemin: şeklin gerisinde dikkat edilmeyen, algı alanına girmeyen  Şekil: Bireyin dikkatinin üstünde odaklaştırdığı… ▪ Karışabilir ama aynı anda her ikisi de şekil olarak algılanamaz…

6

7  Nesneleri birbirine olan yakınlıklarına göre gruplandırarak algılama eğilimi…  Müzikte ritm algılaması…  Konuşma ve cümleler …

8  Şekil, renk, doku, cinsiyet vb. Pek çok özellik bakımından birbirine benzer maddeler birlikte gruplandırılarak algılanır..

9  Tamamlanmamış etkinlikleri, şekilleri, sesleri tamamlayarak algılama eğilimi…

10  Aynı yönde giden noktalar, çizgiler vb. birimler birlikte gruplanarak algılanma eğilimindedir…  Örn..sh.246..

11  Diğer unsurlar eşit olduğunda birey basit düzenli bir şekilde organize edilmiş figürleri algılama eğilimindedir…

12  Bir objenin değişik koşullar altında aynı biçimde görülmesine/algılanmasına algısal değişmezlik…  Karanlıkta renkler..  Kapı…Farklı açıdan…  Ağaç…Uzak/yakın…

13  COĞRAFİ ÇEVRE VE DAVRANIŞSAL ÇEVRE  İki tür çevre: Coğrafi çevre (fiziksel ve nesnel gerçek) ve Davranışsal Çevre (Psikolojik ya da öznel) ▪ Duyusal uyarımlar + bireyin inançları, değerleri, ihtiyaçları, tutumları = Uyarımları anlamlandırma ve örgütleme

14  İZ KURAMI  Kazanılmakta olan yaşantı bellek sürecini harekete geçirir.  Çevresel yaşantının beyinde meydana getirdiği etkinliğe bellek süreci denir.  Bu etkinlik bittiğinde bir iz kalır ve bu ize bellek izi denir.  Bu iz gelecekteki benzer süreçleri etkiler ve bu süreçler sonucunda kazanılan yeni yaşantılarla kendisi de değişir.  Bellek de tam ve anlamlı olma eğilimindedir. Düzensiz olaylar düzenli gibi, orijinalinde tam olmayan olaylar tam gibi hatırlanma, bazı küçük çarpıklıklar unutulma eğilimindedir.

15  UNUTMA  İki farklı nedene bağlanmakta:  1. Geriye getirmedeki (Hatırlama) başarısızlık nedeniyle unutma: ▪ Hatırlamada kullanılan ipuçlarının bilgi verici olması, tam, anlamlı ve belleğe yerleştirirken kullanılan ilk kodlama biçimine uygun olması gerekmektedir. ▪ Sh. 2525 örnekler

16  UNUTMA  İki farklı nedene bağlanmakta:  2. İz sistemindeki bozulma nedeniyle unutma: ▪ Bellek izi, temsil ettiği basit, iyi örgütlenmiş, dengeli yapıya yaklaşmak, benzemek ve ona göre değişmek zorundadır. ▪ Bu süreçte çok fazla değişirse tüm özelliklerini kaybedebilir. ▪ Hatırlama mümkün olmayabilir.

17  Temel özellikleri;  1. Ön çözümden çözüme geçiş, ani ve tamdır.  2.İçgörü yoluyla edinilen çözüme dayalı performans genellikle pürüzsüz ve hatasızdır.  3. İçgörü yoluyla kazanılan problem çözümü uzun süre hatırlanır.  4. İçgörü yoluyla kazanılan bir ilke, diğer problemlerin çözümüne kolaylıkla uygulanabilir.  5. Zeki olanlar içgörüsel çözüme daha kısa sürede ulaşırlar. ▪ Örn. Sh.252-253

18  A TÜRÜ PROBLEM ÇÖZME:  Gestalt ilkelere dayalıdır, orijinaldir, içgörüseldir, problemin doğasını, temel yapısını anlamayı gerektirir, çözüm bir başkası tarafından değil, birey tarafından bulunur, kolaylıkla genellenebilir ve uzun süre hatırlanabilir…  B TÜRÜ PROBLEM ÇÖZME:  Anlamadan ezberlemeye dönüktür. Öğrenci olguları, kuralları, olayları anlamadan ezberler. Katıdır, kolayca unutulur. ▪ «Gece hemşiresinin gece yarısı dolaşarak uyuyan hastaları uyandırıp uyku ilacı vermesi…» ▪ Örn. Sh. 256

19  Tekrar etme, pratik yapma: Yaşantılarda çeşitlilik ve tekrarlar…  Güdülenme: Ödüllenen davranış tekrar edilir…  Anlama: Araç-amaç ilişkisinin algılanması…Kavrayarak, sezerek, yapısal olarak anlama ve çözümleme..İçgörüsel öğrenme yolu…  Transfer: Anlamı kavranılan ilke geniş bir problem alanına uygulanabilir..  Unutma: 1. Geriye getirmedeki (Hatırlama) başarısızlık nedeniyle unutma, 2. İz sistemindeki bozulma nedeniyle unutma:

20  Bütünden parçaya…Önce dersin temel çerçevesi verilmeli daha sonra ünitelere inilmesi…Bilinenden bilinmeyene doğru aşamalandırma…  Öğrencinin inançları, değerleri, ihtiyaçları, tutumları önemli…Dış uyarıcıları bunlar anlamlandırmakta…  İçgörüsel problem çözme ve üretici düşünme…Problem ve çözüm için olanaklar sunulmalıdır…Çözümü öğrenci bulmalıdır…

21  Üretici düşünmede problem doğasını ve çözümlerin anlamı tartışılmalıdır…Mantıklı düşünme ile birlikte çok yönlü ve yaratıcı düşünme…  Tekrarlar…Anlamaya dayalı tekrarlar…  Öğrenilenlerin transfer edilmesi…Ödevler ve uygulamalar…  Önceki öğrenmelerin hatırlanması için dersin başında önceki yaşantılar vurgulanmalı…

22  Senemoğlu, N. (2010) Gelişim, Öğrenme ve Öğretim: Kuramdan Uygulamaya. Ankara: Pegem Akademi.


"Öğrenme ve Öğretme Kuramları Doç. Dr. İbrahim H. Diken." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları